Skip to main content

Full text of "Josephi Dobrowsky: Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 


i 

m i?i!i' 

m 

m l?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^ il 

1 1 j 1 1 I 
j!j!i!i!i!i 


l;iii:iil-i.3J 1 1 i * 1; J 1 | 1 
M i-i i I i i I 5 -1 i i I 

fii T i*r*i% 1 l-IJI i^i i i 

rj^ivi^ivi.s||Sfifih^i^i^lii 
i-ljliivi>i »;r|j;l^i.i.|vr^|v 

11 1 I- 1* l*l I i-J : I 1 I i i i 
i i ivi<i-'i-!vl i i 1 i i i i i 

J. |.:|-J-:viv'i:-|v|:.|v|:J::.|r|:J •.•i :i 

i-i •i 1 : i-:ivivi:'i-:i-:ivl:i:l:i : 1 :• 
:|-.|.:.|v|:.|:.|:-|.:.|.:.|.:.|.:.|i.|.:.|.:.|.:.|:.i 

jvj :.i.:.|-..|.:.i.:|.:.|.:.|...|.:.|.:.|.:.i :.J.:.|:.| :• 

IJiiiiiiiiil;ilviiiiiJvi>ivivi. 

i"i • i- i ' i'-'i*.'*l :'ivivi':-ivi*:*ivi ^i-i 
l-l : i.^-i : i':*!*: ivivivivi^i':^: 1 : i-: 

;iiiii-l,ivi>Jviv|viv|vivivivi^i 

l;liiiliiiiii:iii;iiii.Mi;i-:iiii 
;i J J Jililil. iiivl^i Jiliiii J 

^Ji;*i^;*i^i' iiJ'Ji;iiii^iii*i*i 

i^il 1 i 1 *i i i i i i 1 1 i i 

^i*iJk^JiiJJi^Ji'iiiiiiiii' 

I i i I - i 1 l^: 1 1 1 i : i i 1 i 1 

i'l*' i:i:l ■'lll '1 :*i':'i:i**'i :'i : i- 1 1 

i>i>ri 1 ri i^i^i^ri 1^1 j' 

i^i i 1 1 11 i'i>l 1^1 1 1 i 1 

i-.li:l>iil,iilii-lii-iil;iiii,lii; 
liiii^lviiiil Jiiilii;i>li^ 

Ii;li;i4;li;l>iil-1 i 1 iil iii^lvi^ 

I : i''.i :|-i t i 11. 1 >l-l : 3 • 1 3 v^ 

'iiiii;iii'iJii-: 1- iiiilililil^ii^ 
lii^i^l.ivlvi j.j jvi^i^iri .1 I 
I 
I 

I «, .■' i 1 I 
I 

4 

1 
1 
i 

I 

I 

• JOSEPHI DOBROWSKY 

FBESBTTERI, AA. LL. ET PHILOSOPHIAE DOGTOBIS, 

tOCIETATlB.'80l£2rTIAaUK BOHEmCAS ATglJB ALIARVIC 

MBMBEI . ' INSTI-TUTIONES> LINGUAE SLAVICAE DIALECTI VETERIS. 

QUAB 

I 

(UIIM AFUD RUS80S , SERBOS ALI060UB RITUS GRAECt, 
TUM APUD DALMATAS GLAGOLITAS RITUS LATINl 

SLAVOS IN LIBRIS SACRIS 

OBTINBT. <?VJIf TjiBVLia JlEHl m^isis qu^tuoh. 1 - < ■ '■ V 1 14 D O B O N A E, 

auvravs BT TTPis ANTONII S C H M I D , c. a. p. TTPOQaAVBl. 
\ MDCCCXXIL 

**■ » *'o 


1 *-^ -k<.Ci\* 


^.'^.5 5 


'■{'^HHb m Ijr \ Praefatia V. Sermo Slavenicus, rectius Sloyanlcus aut Slovenicus, 
sensu latlssimo sumptus in duo genera idiomatum dis^» 
pescitur: in Idioma ordinis primi (A); et in Idioma 
ordinis secundi (B). 

Horum idiomatum characteres sunt: 
A* B, 

1. ^A3 : ^a^Sm. f03 : ^o^Sm. 

2. H3 : H3^A>rH. 6kl : fiy^ATM. 

3. A epentheticum : KO^AkAk. 

3CMAA. 

nOCirABASH 

4. 

CAAO, K^HAO, 
flfABHAO. 
MOAHTHCA. 
6. n{l|IH , MOIflH. 

, nci|j, MOip. 

(hl4H, MOMH). KOfAKk. 
3EMA. 

noc*rA^.EM. 

^ epent^ieticum : 

CA^AO^ K^H^AO, 

HfABH^AO. 

■ 

MO^AHTHrc. 
miJH f MOIJH. 

mij^ Moij. 6. / xv 'TJf^ %* 6. 3B*fe3^A, ijfi>b«i*. 

7. Tl, (TOM). 

8. nfncA. 

9. nTHIJA. 
10. ^ICNHIJA. TEH. 

noncA. 

nTAK. 

C^^H^NHIJA^ 

nfABHt|A. Secundum hos characteres si dialectorum specles, 
quarum Grammaticae prostant, examinentur, quin- 
que earum sub A, aliae quinque sub B comprehen- 
dtt^ilX, et quidem: Sub A. 
. 1. Russica. 

2. Slavica vetus. 

3. Illyrica seii Serbica. 

4. Croatica. SubB. 

1: Slovacica. 
2« Bohemica. 
3.^ Sorabica seu Yendica 
in Lusatia superiori. 
4. Sorabica inLusatiain- ^ feriori. 

5. Slovenica s. Yindica 5.Tolonica. 
in GMnioIla , Sti- 
ria/et Carinthia. 

Differunt aulem dialccti^ etiam ejusdem oi:dinis , non 
solum vocabulis^ sed maxime formis et flexionibus. 
Linguae Slavicae veteris , quam Caramanus aliique li- 
teralem, alii liturgicam aut ecclesiasticam appellantji 
characteres et discrimen ab aliis facile nunc cx Gram- 

ma- 


-matica hujns linguae cognoscent ii, (jaide t^erli ejosutH 
^olejudicare voluerint. « 

§. 2. Alphabeti slavonici auctorem Gonstantinum 
'philosdphum, alias Cyrilhim dictum, encomio celebra- 
Vit Johannes YIIL Pontifex in epistola ad Svatoplu- 
kum. »Literas sdavonicas, inquit^ a Constantino quodam 
Philosopho repertas , quibus Deo laudes debitae reso* 
nant^ jure laudamus ». laitiunr translatorum in linguam 
slavicam ab eo et fratre Methoctio librorum sacroram, 
ad ofiicia Missae celebranda maxime necessar^rum , 
in Bulgaria factum mi^c^/testattir Biographus Clemeni^ 
tis Archtepiscopi Bulgartae. ^ Ad Moraviam et «Panno- 
niamcirca annum 865 evocatus Methodius «noviter in* 
ventis slavinis literis «, utloquitur Anonymiis d.e Convor- 
sione ' Carantanorum , inducto nimirum ritu slavico id 

« 

effecit, ut populo vilescerent Missae et Evangclia ec- 
clesiastifumque dfiicium coram, qui hoc latine celc« 
brabant. - Frastra itaque egit, qui nobis Alphabetum 
Proto * slavicum e Codice sec. XIII. , quem centum an- 
nis Cyrillo antiquiorem somniavit, obtradere voluit; 
frustra etiam ii , qui clericoram Dalmatiae traditionem 
seculo Xni. orfam de Hieronymi Yersione slavica li- 
teris dalmaticis (glagoliticis) perscripta pluris acsti- 
mant , quam documenta legitima. Nec me movet Ni« 
colai clerici Arbensis, qui Psalterium slavicum ad 
Hieronymi ex Hebraeo versionon accommodatum anno 
1232 descripserat, suspecta adnotatio, sePsalterium hoc 

de- ii^crlpsisse ex eo , <}u6d Theodoras ukimus Archiepis- 

copus Salonitanus scribi fecerit Yoluit. nimirum I^ico* 

laus scriba fucum facere lectori. et eum hac ratione in- 

ducere, ut crederet }am ducentis annis anie Cyrillum 

yersionem slavicam Psalterii exstitisse. Nec mirum id 

Scemepsi (Seniensi) episcopo )am fEtisse persuasum, qui 

petens ab Innoeentio IV. licentiam, sacra peragendi 

lingua slavonica , traditionem clericorum asscrentium , 

se Iiteram specialem, quam observarent in divi- 

nis ofTiciis celebrandis , a B. Hieronymo habere , etiam 

apud summum Pontificeqi valere posse credidit. Con. 

cessit iicentiam Pontifex an. 1^48 hisce verbis: »Nos 

igitur attendentes, quod sermo rel et non Yes est ser- 

moni subjecta^ licentiam tibi, in illis duntaxat partibus, 

ubi de consuetudine observantui; praemissa / dummodo 

sententia ex ipsius varietate literae non laedatur , aUcto* 

ritate praesenlium concedimus postulatamv. 

Ab hoc itaque tempore .distinguenda sunt duo 
Alphabeta, Slavonica, alterum Cyrillicumi alterum 
Hleronymianum dictum. Distinguendus quoque ritus 
Slavo <- graecus a Slavo-Iatino, quorum primus Codici- 
bus Cyrillicis (Russicis, Serbicis^ Moldavicis, Bulgaricis), 
alter Codicibus Glagolitids continetur. 

' §. 3. Cyrillo, djusque fratri Methodio, Slavicas eccle- 
sias debere primam versionem librorum sacrorumy pror- 
8US dubitare non licet. Si vero quaeras , quos in specie 
libros e graeca lingua in slavieam tjranstulerint, non ia- 

cilc VH 

cile reperlas testem idoneum, qui aceuratius noshacde 
re doceat. Diocleatis testimonio si fidem tribuas, au- 
dies : »Constaatinum (Cyrillum nimirum) literam lingua 
slavonica composuisse , commutasse Evangelium Chri- 
8ti atque Psalteriuib et on^nes^diviaos libros veteris 
et novi testamenti de graec^ litara in Slavonicam, nec 
non et Missam Presbyterisordin*asscmoreGraecorum.» 
Alii similia tradunt , adduntquc Odarum Kbrum , ab octo 
tonis Octoechum dictum. Strzedowskius cum inAnnali*- 
bus i^amicii legisset , Erfordiae in Bibliotl^eca Reuch- 
lini servari manuscriptum exemplar characteribus sla- 
vonicis exaratum iibri Cyrilli Alexandrini contra Ju- 
lianum , suspicatus est. etiam hunc a Cyrillo nostro fuisse 
conversum. At cavendum profecto , ne librorum slavo- 
nicorum^ qut fortasse aliquot seculis posterius trans- 
lati sunt , Cyrillum interpretem iuisse statuamus. Nec 
scio, quid mo verit editores , ut libriMHNM WKipAifl^ dicti 
anno 1600 editi auctorem Cyriltum Philosophum, Slavo- 
• rum et Bulgarorum doctorem, dicerent^ slquidem titulus 
libri iis verbis conceptus sit, quae Sopikovius ia Biblio- 
theca Russica recitat. Ijlem etiam editionem principem 
Evangeliorum sine anno in fol. editorum M. 274; descrip- 
turus prolixo titulo a se concepto adjecit , Evangclia e 
Graeco fuisse in Slavonicam linguam seculo IX. a Me- 
thodio etCyrillo, Slavorum episcopiSi conversa. Quae 
quidem etsi vero similia sint, tamen titulo libri non 
erant inserenda^ sed in notula aliqua subjungenda, uti 

N. vni . 

N. 725, po5t(iU£{m N. T. edUiones con^ignaAset , fao 
tum est , ubi Nestqris / qui tamen hoc in capite inter- 
polatus esse videtur^ testimonium proMethodio etCy^ 
riUo t Aoquam auctorifaus versionis N. T. adducitur , quam- 
yis Nestoris verba non de integro novo Testamento , sed 
de Evangcliis, Actis et Epistolts^ minime vero de Apo- 
calypsi inteliigenda sint, cum hujus in ecclesiis Grae- 
corum nuUus sit usus. £ .veteri Testam^nto praeter 
Psaltcrium , cujus usus semper , maximus fuit , certe 
vix aUud, quapxi paucae lectiones e quibusdam Iibris a 
CyriUo aut Methodlo seculo nono conversae sint. Hoc 
ex iis, quae Johannc^ YIIL in epistola ad Svato* 
plukum Moraviae ducem de libris slavicis pronunciavit, 
consequi videtur* »Nec sanae fidei aut .doctrinae , . ita 
ille, aUquid obstpt, sive Miss^s . in eadem Sflavbnica 
iingua canere > sive s&crum £vangelium yel leptiones 
divinas novi et vcteris Testamenti beue «translatas etin- 
terpretatas legere, aut horarum offtcia. .omnia p;saUere.» 
Faclo feliciter per CyriU,um initio non defuerealii, 
qui coepta cohtinu^rent. Dominum KoIajdoviH cujusdam 
libri Jobannis Damasccni versionqn slavonicam a Johannt 
Bnlgiariae exarcho seculo iX. factam nuper detexisse, 
eundem etiam proxime editurum sermones Cyrilli, 
episcopi Turoviensis sec. XII. , Annalcs literarii Yin« 
dobonenses Tom« XIV« indicant. A Johannc presby- 
tero £xarcho conscriptum (c&nHCAHo) Hexaemeron Ba- 
fiilii, descriptum an« I263i v)dit in bibltothcca synodali 

Mos- MosquaierDn;yuk^tc(phaaiovich> p)t(fi]^s<^&de eo egit 
in literis serticc scriptis (nMcAo) Vinclob. l8at editiff. 
Adfinem stec« X. libri liturgici slavomci cuiiiiacrisCbri* 
9tianorum ad Riissos perveneriuit> quorum duces sec«. 
XI. interprietes librotum e Graeco tramferendorum 11« 
beratiteT aluere; Hoc tenipore et Ghffonicorum lingua 
slayonica scriptorum initium factum est per monachiim 
Ki^viensem Nestorem^ quem mox alii imitati sunt. 
Girca amnum io3d etiain S. Abbatem Procopium Bohe- 
mum , quem •literis fijavoaicis aXyrillo iaventis canonice 
imbutuin annales domestici tradunt, motiasterium Sa-* 
zaviense in 'Bohemia erexissO', et in id fratres regulam 
S. Benedicti professos tingua slavouica in sacris uten<* 
tes iiiduxisse scimus. Hos ob suspicionem haereseos 
Latinotum odidsiib Spiki^neo dnce Idco motos / ex Up« 
garia revocatos benigne recepit Wratislaus , qui et usum 
linguae slavonicae in sacris a Gregorid TII. Bohemis 
concedt frustra postulavit.. Post Wratislai' obitum'Ia« 
tinis mohachis -induclis fratres ritus slavici aHo com* 
migrarunt;' relictis' 'quidem libris slawnicis in mo« 
nasterio / qui tamen^ temporisMapsu omnes periere. 

§. 4« In Russiae btbUothetis qui, quamque antiqui 
rcperiantur codices biblici/ e catalogis, qubs Griesbachius 
primo et seeundo Yolumini Novi Test. graeci praefixit, 
cognosces. Sunt inter eos Biblidrum integrorum ;x>di« 
ces tres ; Novitestamcnti cum Apocalypsi codexunus, qui 
Alexi^ Metropalitae manu scriptus creditur. Novi testa- 

menti / meiitisiiieAposedypsiuiiiia* QoaUiorETaiigelionimcodi» 
ces tres. Evaiiglistaria (leetiOMs exEvaiigeliis GoatineiH 
lia) dao. Apostoius integer, Acta et qpistolas Apostolo- 
miii contineiis , uniis. Codices ApostoK <|a^ an^ akoc 
<i. e, iv^am9() vocant » lectiones ex Actis et Epistolis 
contineates^ tres. Epistolanun Paoli cnm Gommen* 
tario aaam. Apocaljrpseos , cam Andreae Gaesariensis 
Gommentario, duos. Hofum plerosque vidi partim Pe* 
tropoli, partim Mpscjuae, et examinavi, e quibosdam etiam 
specimina dedi. (Vide GramnL p. 70 et 672 et sqq.). 
Veteris testamenti libros, praeter Psalterium, vix ollos 
spectare licet, qui secalo XV. antiquiores sint. Inter 
Godices slavicos Bibliothecae Coislinianae San-germa- 
n^sis y quos Montfauconius in Bibliotheca bibliotheca* » 
ruin Mss. enumeravit, reperiturN. 2. Yeteris Testamenti 
cddex unus , Nr. 3. quatuor Evangeliorum codex unus , 
N. 1 2. liber Tobiae , N. 22. Evangelia cum notis charao- 
tere elegantissimo et antiquissimo. Patrum et scripto- 
rum ecclesiasticorum op^ra longe plura ibidem consi* 
gnataleges. De horunromnium aetate altum silentium. 
Idem Montfaucon in Diarlo Italico indicat in armario 
bibliothccae Ambrosiane tMt ^ codicem Rutheno cha- 
ractere , quem vocant S. Gyrilli , argenteis tabulis com- 
pactum, in queis anaglypha». Constat vero ex re* 
sponso bibliothecarii Bogati , quod in adversariis f or* 
tunati Durich legitur , codicem hunc continere quatuor 
Evangelia, seaXY* scripta. XI 

Refert porro in Itinerarlo Bemardiislkf antfeuconClo* 
dicem Rnthenicum de officio divino in Bibliotheci 
Dueis Mutinensis , . et cbdicem non*spemendae vetusta- 
tis, inquo Psalmreharactere slavico, in coenobio Cano» 
nicorum regularium S. Salvatoris fiononiae a se vi^os. > 
(Vide ex eo speeimen M. Vm. p. 686)« Inter cddices 
Slavonicos bibliothecae regiae Berolinensis memorat 
La Cro:&e haberi disputotionem Gregcntii in ma- 
nuscripto. 400 fere annorum integram, cujus operis 
initium, cum in Codicibus graects absit, a se latine 
conversum Alberto Fabricio miserat. Ecodicibus 
Ruthenicis , quos in Spedmine codicum manuscriptorum 
bibliothecae Zaluscianae Janoi|kius an. 1 762 descripsit, 
quidam vetustiores et praestantiores memoratu digni 
sunt. In folio Ritualia duo N. GCXI et GCXII. In 
quarto Codex membranaceus remotissimae antiquitatis , 
judicio Janoijkii, e bibliotheca Meletii $motris- 
cii, Archiepiscopi Hierapolitani , Arohimandritae Dcr-« 
manensis, continens Ganones Apostolicos, N. 
CCCLXXXV. Codex antiquisstmus membranaceus 
N. CCCLXXXYl., cui inest Synaxari|im de Saoctis 
Ecclesiae Ruthenicae. £ minoribus Codex perantiquus 
N. CCCCLXXXVII. in membrana tenui , literis minus- 
culis aureis exaratus, quo continetnr Officium de 
S. y 1 a d im i r o. Inte^mm efficium latine reddidit at- 
que in Appendicem ad Specimen Ecclesiae Ruthenicae 

p. t — 15 intulit Ignatius Kulczinski. Menologium 

« 

Sane- sn 

4Sanctorum RtaUieiiorain K CCGCLXXXVIII, forma 
iQfBiinai in membraDa teauisftima, Kteris minutissimis 
^riptum. Liber liturgicus N. GCCGLXXXIX , vetus- 
«lissimus in eharta Bilidissima, liteTia degantissimts , 
magna ex parte coGcIneo colore pictisr cbnsignatus. <-<^ 
i»Ganis ctjucundus iiaberi meretur, (hocmanus recens ad* 
notavit)^ quoniam Cbsacisin cruentlssiina illa ad Beres- 
tcciam pugna a Nostris cum multisaliis spoiiis est de* 
tractus^ A.D. |65i in JiiIio.« Hoset alios' dum e Russia 
fediens an. 179S m^nse Januario Waruiaviae inspicere 
vdiem , rcsponsum miht fuit , ilios pridem' a possessore 
Zaluscio Ecclesiasticis Slavo •graeci ritus fuisse donatos. 
Mirum vlderi posstt , inf er omnes a Janoijkio recensitos 
iiullum esse codicem, qui Evangelia aut Apostolum* 
contineat , cum tamen Evangeliorum codicem in charta 
scriptum Lundii/ ct alterum a SparfMrenfeldio e Russia 
allatnm Upsalae vlderim. 

.Codlces Ruthenicos duos bibliothecee Taticanae, 
quorum alter lectiones evangclicas per anni circulum 
secundum ritum ecclesiae graecae^ alter quatuor Evan* 
gelia continet, descripsit Jos. Sim« Assemanus in Calen- 
dariis Slavlos. Matthaeus Sovich eos rectius Cisda- 
nublanos quam Ruthenicos appellare maluit , cum Ser- 
borum more in iis 1 pro a scribatur. Primum Asse* 
manns scc. XI. tsse censuit. Hujus lec^iones cum 
tcxtu Speciminis YII. p. 679 convenire observavimus, 
excepta Orthograpl^ia. E secundo p. 76. specimen ad- 

duxi- jtni 

duximus. Gum is Joli. i, t. BNA4CA*k pro hck;>nh ie» 
gat, seculo XIU. scriptus csse non potest^ sed ad 
finem sec. XIV* autsec. XViniwmtc. TabulasCappo» 
nianas, Galendarii Sandos repraes&citantfts , quas ineo^ 
dem opere apte explicaTity faciie admiserim a Serbicis 
monachis circa mnum 1300 fuisse pictas» 

Ghroiiicon Gonstantini Manassis ^ quod eadem^ bi-* 
bliotheca servat , anno 1 35o scriptum slavonicus inter» 
pres Regi Bulgariae Johanni Aiexandro dedicavtt Godi- ' 
c^m cyrillicum , . anno 1406 scriptum et Duci Spaia- 
iensi Hervojae Bo^nae Starostae dicatum, Acta et Epi* 
stoias continentem , Facciolatus Benedicto PP. XJTV 
obtuiit. Aiitun graeci ritus antiquum codicem in pe«- 
cuiiari bibiiotbeca ejusdem PontiHcis extantem , qui No^ 
vum Testam^ntum tmn Psaiterio continebat, examina- 
runt Garamanus et Mattbaeus Sovicb. Hicfeum cisda» 
nubianum (i. e. Serbiqom) appdbt, addStque se eum non 
satis commode exaounassev ei id circo aetatem ejus 
statuere nou potuisse* 

Praeter duos ab Assexnano descripto» Godd. vatt» 
cauos tertium Garafiiainis in Apologia (Gonsiderazioni) 
Gap. GXXXyiU. nominavit ef examinavit/ Gdntinet 
Psalterium^ decem Gantica, Ganones et Ofiicium B. 
Virginis ritu graeco. Gharactere tam minuto et ^(^tiquo 
exaratum dicit Garamanus , ut forte non reperiatur co- 
dex, qui.similes iiterarum figuras' habeat. ^Has iile 
iu Apologia calaino efformalas exhibet» D. M i c h* 

•• B 0-^ XIV 

Bobrowski GanoniCiU' Yiineiisis graeci ritus, cum 
Godicem hunc miper Romae iaspeusset, eum in lite^ 
ris ad D. Kopitar his verbis descripsit: »Rep^i etiam 
Godicem membrauaceum ia 16. nitide exaratum, 
cootinentem Psalterium et hynmum acathisticum (aka« 
^itT) Slavonica qutdem lingua , sed charactere scrip- 
tum mirumin modum reformato exGyriiliano, quum 
Alphabeti literas vix non omnes mutatas aut potius 
mutilatas exhibeat, videlicet pro Gyriltiano a scribendo 
etc. (Literarum figunae typo exprimi non possunt) ita , ut 
scriptor, quisquis iUe fiierit, artemtachygraphicamfiii- 
gere videatur. Godex pertinet ad recensionem Danu* 
bianam , aetatis posterioris». 

Gyrillicum Bosnensem paryum codicem graeci ri« 
tus apud se exstitisse Matth. Sovich refert. Gomplec- 
tebaturis Apocalypsim / cum initio Evangelii S. Joan-* 
nis. Scripsit eum Radosav Ghristianus Gonsavo Ghri» 
stiano diebus regis Tomam et avi Ratko. In postreiiia 
folio versus i3. cap. 2. epist. ad Titum glagolitico 
charactere scd non obvio perscriptus erat. 

Evangeliii slavonica lingua exarAa r^igiose Remis 
servata ,*quae reges Galliae .coronandi praestando jusju- 
randum tangere solebanl, furor tumultuantium , proh 
dolor! igni tradidit. 

Yenetiis in bibliotheca S. Marci ante annos 26 
examinavi codicem Novi Testamenti Serbicum, mem- 
braneOm in B^<^^ apud Griesbachiuml^. li« Hic quamvis m fiii6 iDUicas (desinit enim Hebr. i , 6.) continet ta- 
men et Apocalypsim post Evangelinm Johannis. No* 
minavi enm p. 676 et potui^em ex eo lectioncm cum 
textu spedminis VL conferre. Legil enim Luc. i , S. 

H3BOAHCC MH^fc X^"*A^^ HCnbf BA ~ ^kflRABHU TiW» 

HHAf. Yoire yom^uiif utiqne aptius graecum rttgif^^ 
^ Xa^^or; exprimitnr, quamcormpto, ut videtur, voca-» 
bulo )^Smuit(. Post Apocalypsim inserit narrationes : a) 
de decem verbis scriptis in tabuUs lapideis. b) Doro- 
thei episcopi Tyri de 68 disdpalisDomini. c) Epipha- 
nii de Apostolis. d) De Pauli ortu et martyrio, Prologi 
praemittuntur Actis, epistolis canonicis, sed longior 
Pauli epistolis. Cum cc pro ca, ccAMk pro ccMk, et 
AORA pro AA^A iu eo legatur, patriam ipse prodit suam. 
Nec male in eatalago cserviano idiom<itev^.8criptus esst 
ccnsetur. Adest et alius codex , idiomate serinano, char-> 
taceus in foL, qui odas^ etlectiones pro festis SS. per 
menses Septembrem et Octobrem eontinet 

Paulus Solarich in memoriis literariis (iIomh<* 
NAK khhircckuh) au. 1810 Yenetiis editis/memorat se 
vidisse , apud D. Johannem Pericinotti ICtum , Biblia 
slavonica , manu Monachi Gabrielis anno mundi 6g5f 
(Christi 1429) sub duce Moldaviae Johanne Ale« 
X a n d r o et ejus uxore M a r i n a, in monasterio H*faMi| 
pulchre descripta. Per Biblia hic partem aliquam Ko vi 
Testamenti inteiligi h&ud dubito , cum de codice alicpio» 
qui integra Biblia contineat, ante asnum 1499 nulium 

> ait XVI 

X 

sit injdiciaiD. £xi$timavif 'qaideni Giaurataianus ex Inveii* 
tario remai mobilium^ quae 1476 princeps Frangipaoi 
Vegiiam miserat , colKgi posse , praeter Missaiia liiy« 
Fica(Iiteris glagoliticis.scripta) etiam sacra Biblia exti- 
tisse ; sed metuo , ue de Bibliis lattuis hoc intelligi de- 
beat, aut de lectionibus elibris biblicis^ quales inBrevi* 
riis. obyiae sunt Bibliorum versionem illycicam, quam 
in Seminario Poglicensi Prici non procul Aimissa ex« 
tare Appendini in notitiis historico - criticis perhibet , vui. 
gari lingua et recentius confectam arbitror, Latinoque 
charactere consci[iptam , non Glagolitico aut Cyrilliano. 

£ Parisino uno specimen leges N. X. ct ex altero lec- 
tiones p. 691. £x iis, quosBem. Montfaucon enume- 
rat, velim codicem veteris Testamenti examinari, ut 
de aetate codicis aut Aaltem de iibris in eo contentis 
certiores reddamur. . 

Lubet et Angliam invisere. Servat Bibliotheea 
Bodlejana in Aqademia Oxoniensi codices {Uusicos 
(certe Slayonicos ; anin]|lussiascriptos ?) duos; impressos 
longe plur,es exhibet Catalpgus A. 1674 editus, e quibus 
hic non nisi P r e c e s ling^a ' serviana , Y en. 1 627 in 
8. ct Biblia Ostrogiensia i58l. nomin^re licet Rario- 
res pronunciarem.Grammalicam Slavonicam Yilnae 1 5 1 6, 
8. et aiiam Qstrog. i5i8, nisi mendum cubaret in nu- 
meris, Constat enim ex accurate delineatis titulis , quos 
D. Hohnes Altero miserat, primam ^sst Laurentii 
Zizaniae Gra mmaticam 1596, et alteram tsst elemen- 

ta- 


XVII 

tarem libelluil pro puerls , non Ostrogiae sed Y ilnae 
^6.18 impressum. Henricus Wharion in Audtario hi- 
storiae dogmaticae Usserii Apostolum hisce descripsitt 
»£xtat ettam MS« in bibliotheca Lambethana codex lin-« 
gua et litcris Slavinicis (quales a CyriHo inventae di-* 
cuntur) pulcherrime exaratus. Illum animddverti con^ 
tinere Acta Apostolorum (D a e a n i a Apostoiesca)^ 
et alia quaedam» forsitan £pistolas Pauii, Ganonicaa 
et Apocalypsim, cum Liturgia ad finem addita. An 
versio Cyriilo debeatur necne , non habco quod affir-»^ 
mem, cum Imguam "minime inteUigam»« Ita iilesatis 
modestc. At certe fallitur in co , quod Canonicas post 
Pauli epistolas nominet ^ et Apocalyps.im et Liturgiam 
etiam codice hoc contincri puta verit« £)Usmodi libri > qui 
,nf A^E w (pro rqi^Btai/) seu ApostoU appellari solent , nii 
aliud €omprehendunt,quamActa ^Canonicas , Pauli epi*^ 
stolas et Synaxarium seu coUectionem mensimn* Tales 
sunt apud Oriesbachium Ribayanus M. 5> qufem nunC 
fiudae servat bibliotheca nobilis Domini de Jankovics f 
N. 7« Petropolitanus, N. 8« yindobonensis, cu)us lectiones 
Alterus in Novo Test Graeco exhibuit, chartacei* 
omnes; addam infra Vindobonensem membranaceum ^ 
quFpost Alteri editionem N. TesL graeci Bibliothecae 
Gaesareae accessit. 

Codices Pragensis Evangelionim ehartac^eos duos^ 
apud Griesbachium 4. et f . paucis descripsimus. Primus^ 
lamiiiae Serbicae, in bibliotheoa regia pttblica, retinet 

(**) V0« XVIII 

vocabula antiquioram Codicum. Habetftnim vocem 
ro^HNJi pro MM , KTEp pro N4;KyH , KNHpy pro hhca- 
nYe, onoNA pro ^AB^bcA, B^^k pro baoirh, hcsio pro 
mSk^fc^^b, OTCmHCNH prowTAr^icNH etc Alter, quem 
e Russia an. 1793 Pragam allatum servo, frequenter 
confiLnclit Jk et a, ut solent codd. Moldavici ; legitque^ 
ut alia taceam , camo, huc , pro cbMO. 

Monasteria Serbica in Sirmio si luslremus, ma« 
gno numero se nobis offenmt codlces biblici atque litur^ 
* gici, immo et historici. Horum plerosquc consignatos 
' lcgo in descriptione Monesteriorum an. 1 Ji'^ facta, quac 
olim Fortunato Durichio pro augenda Bibliothcca Slavica 
communlcat^ fuit. Inmonasterio KfSujc^OAinterdi ibi- 
dem invcntos recensentur quatuor codd. Evangcliorum; 
duo an. 1 54o ct 1 679 scripti , et duo sine anno. Scala cbe** 
lcstis (A^facTBHijA) dictus, eGraeco translatus i453 sum- 
tibus Georgii Brankovich Despotae, Jus 6anonicum an. 
l453. Vita S. Chrysostomi Semendriac sub Lazaro 
Despota an. 1458, alia an. 1593. Typicum seu norma 
Cerimoniarum ecclesiasticarum 1674, Cantiones fcsti- 
vales vulgo Pojtile. ISermones 1519. Regulac vitac 
christianae i558. Libri ecclesiastici quatuor. De atiis 
in genere notatur : » alii porro sunt , quorum etsi titulu.1 
et annus emanationis ob vetustat^m attritorum re- 
sciri non poterat , quantum tamen« ex contcxtu colligere 
licait, partim ccclesiastici , partim vero historici argu- 
menti ^s^ dignoscuntur ». £ novem in monasterio Re* 

•• mc- XIX 

meta consignatis notari mereiktttr Evaingcliorum li« 

ber 1684. Duo Psalteria sine anno. Homiliae GregOf- 

rii Nazianzeni 1629. Liber ecclesiasticus Minej dictus 

1 568. Inter 1 7 consigna tps in monasterio O p o v o prac- 

cipai sunt Evangeliorum tres, qiforumprimus an. i630y 

aker typo veteri illyrico editus, 1676 argento obductus 

.fuit. Psalteria 1622. Aliud cum expositione idSf^ 

Panegyricus iSog. Menaea^ Prologi, Octoechtis, 

Typicon. Liber Hymnorum seu Troparium ad SS. 

161 5, ad B. Virginem 1664. Jus canonicum (^a- 

konnhk) scriptum in urbe Jassy (j^oi) per Damianum 

Grammaticum i^gS. * 

In monastercio Ja^ak inler decem Mss. reperti 
sunt duo libri Evangeliorum sec. XYI. , duo ApostoU 
quorum unus 1641 scriptus fuit; duo Psalteria, ac 
praeter M^naea , Prologos , Ephremi Syri librum ad 
Monachos 1677, Yitaet Encomia Fiegis Uroui cohscripta 
per Paisium Patriarcham Pekiensem 1642. In monas- 
^ terio Beui.enovo ^uatuorlibri Evangeliorum i536^ 
1675, 1592 conscripti, quarti annus ob vetustatem 
dignosci nequit ; Acta et epistolae i652, praeter sep« 
tem libros Menaeorum , Jus canonicum , Typicum. — 
In monasterio mHUJATOBAt| libri Evangcliorum duo, 
unus an. i56o, alter in membrana, ejusdem aetatis. 
cum Apostolo (Leetionibus ex Apostolo) in membrana 
in Patriarchatu Pekiensi , regnante Ste)[>hano tertio 
Urouj Rege Serborum^ jubente Archiepiscopo Nico* I %' ■» 


XX 

demo pcr hieromonadium Damianum i324 scripto, 
qucm mox pluribus describemus. Acta et epistolae in 
monte Atho descriptae 1670, praeter quinqueMenaea, 
Paocgyricum Sanctorum 1 545 , Liturgiarlum seu Mis- 
sale a Johanne Alexandro, iilio Jeremiae Vojvodae 
Moldaviac 1696 huic monasterio transmissum, atque 
alios. -r- In monasierio K^benc^mn Psaltcrium valde 
attritum, Menaeorum libri decem, quorum tres sec 
XYI. scripti, Dorothei Sermones ascetici, Exhortatio- 
nes ad Monachos, ^ In monasterio P r i b i n a G 1 a- 
va Evangelia i56o,^ Apostolus 1646, .Psalteria tria 
1643, 1646,. 1654. Yita S. Athanasit in monte Atho 
scripta 1646. Mcnaeorum libri duo, Triodion i563, 
Prologi 1 56o , praeter 4ibrum Canonum, et Pancgyricum 
SS. 161 5. ~ In monasterio Rakovaij Apostolus, 
Psalteria duo; praelcr Yitas nonnullorum Sanctorum, 
scriptas 1692 in monastcrio Bosnensi O^ffN dicto, et 
librum Prolog. ; 

Non miror , nullum Veteris .Testamcnti codiccm 
intertot£vangcIia ct ApoMoIos reperiri , cum ipse Con^ 
slantinus Ostrogicnsis dux fatcatur, inomnibus regfoni* 
bus nullum fuisse inventum, qui Y. T. libros com« 
plecteretur. In ipsa etiam uhivcrsa Russia nonnisi tria 
exemplaria Bibliorum integrorum (excepto tertio Mac* 
cbabaeorum libro) manuscripta extant. Chr. Fr. Mat- 
thaei in Appendice II. ad Apocalypsim de Novi Tcsta* 
menti libris haec an. 1785 pronunciavit : »Godices SIa« 

* ' vo- XXI 

vonicos, ita ille, qai onmes Novi Test. libros conr 
tineant, paucos eosque recenfiores et^in charta scrip- 
tos vidi. Hujnsmodi est unns in forma maxima , qui 
in bibliothecaSS. Synodi Mosquae servatur. Secundum 
vidi in monasterio S. Trinitatis , Sanctique Sergii. In 
utroque annus et nomen scribae^ si recte memini, no« 
tata sunt«. Utrumque cgo codicem, integra Biblia 
continentem, anno 1792 lustravi Mosquae ; nam et 
secundus e monasterio S. Trinitatis post cl. Matthaei 
abitum ad Bibliothecam Synodalem perlatus fuerat., 
Hic autcm caret nota temporis. Primus vero an. 1 558 
per mohachum Joakimum scriptus est. Tertium vep 
tustius exemplar PelropoU Mosquam 1791 missum, ai- 
talogo Synodalis bibliothecaey quae 64^ libros slavonicos 
et inter hos antiquissimos non paucos servat , 7. Jul. 
t792:inscriptum fuit. £ quo, cum exemplar ipsum in 
cista sigilio munit*a inspirere non licuisset, notavi Biblia 
haec an. 1499 scripta fuisse sub magno Duce Joanne 
Basilii F. et Metropolita Slmone, in domo Archiepis- 
ropi Novdgrodensis Gennadii. Etiam ez iis Evangc^ 
liorum et Apostoloram codicibus , quos e catalogo ty- 
pographei Synodalis recitat Matthaei, multi ad Bi- 
bliothecam Synodalem translatifuerant^quorum plcres- 
que ibidcm inspexi. In catalogo monasterii NovaeHie- 
rosolymae quinque Evangeliorum exemplaria consi- 
gnata legi ; at bibliothecae a Nicone Patriarcha variis 
ei raris libris ecclesiasticis ditatae codicibus voluta- 

^ tis I lis non tiisi lcctionaFia et nnum Evangeliariiim seu 
quatuor EvangQjia integra reperi. Godex hic charta- 
ceus in foL, emtus i43o pcrhieromonachum Ath ana- 
isium Russum in Monle Atho in Pantocratoris laura, 
translatus fuit in urbcm T v c r sub Magno Ducc Boris 
Alexandri ftlio monachophilo , et datus 6. Mariac Dei 
Gcnitrici 14.36 sub hcgumcno Jona. Procul dubio ct 
alii libri in monte Atho scripti, in Russiam perlati 
sunt. Dc Basilii Hexaemero cum praefatione Joannis 
Exarchi Bulgariac, qui in bibliotHeca Synodali N. 325 
servatur, certo constat, id in laura Chilandar A. l2d3 
manu Grammatici Theodori descriptum csse. Yide spe- 
cimcn ex co in Yiikii literis (nHCMo)p. ii. RitualeScr-' 
bicum (Trebnik) in monte Atho an. 16^4 scriptum 
fuisse catalogi pcrbibent ' 

In calalogo btbliothecae Acadcmiae Petropolitanae, 
A. 1768. confccto, 23^ Mss. omnis gcncris ct aetatis 
Gonsignata reperio, quorum aliqua Joh. Bacmcistcrus 
in dcscriptioneejusdem bibliothecac nominavit. Evangc* 
lia inmembranaA. iSi^nonsunt integra, sed Evange- 
listarium, apud Griesbachium N. 2.; Evangcliorum 
codicem allerum (apud Gricsbachium N. 3.) pcr- 
faibet illc scriptum a. 'iSg^. Ege uotam chronologi- 
tam ifrustra quaesivi , quamvis de vetustate cjus non 
dubitein* At Scculo XIII. antiquiora Mss. ibidem 
non exstant. Et Menaea Aprilis in membrana non &unt 
1296, sed 1396 scripta, $eu anno Mundt 6906, noti 

6806, xxm 

• ■ 

6806 > A enim denotat 900. E scculo XIY. ddduicit 
Bionysii Areopagitae.de ccfelesti HieF^rchia librum ^er 
monachumr I saia in translatum A. 1S71 (comge i^^s)^ 
Menaemn Martii i34S, EpliremiSyri sermonesih menih* 
brana 1677, Octoechum 1387" in tharta. ^ 

Utinam montem Atho sihe periculo adire liceret! 
Inde profccto tot Patrum et Historicorum opera , oHni 
in bihliothecam Seguerianam itlaJtd , 'iaccepta sunt. ' Vix 
tamen crddo antiquiores ibi cbdices' adhuc s^rvari / auam 
sint Evangeiia O s 1 1^ o m i r i (1 OS^) et Ducis M s t i il 

• • ■ 

lavi, nupcr detecta in Russia, quorum plenioremiao^ ^ 
titiam desiderera. In bis certe etaliis' a^ate supparibui 
antiquam CyrillTV^rsionem contmerihaudvdubit6.- Quis ■ ■ •non optet, uthaec ceti linguae SlavicafC' moniimen^um 

antiquissimum , et ad Griticam * sacrafai insign6 subsH 

dium , aliquando prorsus immutata ac characteribus vc* 
• ' . * * '. 

lustam formam rcfcrentibus in lucem lidatup. ' Huic cgo 

opcri , quo universa gchs Slavica tt gloriari et proliccrc 

• » ' « • ' ' ' i. 

pt)sset, lubens consecrarcmoporatnmeam, siquisMac- 

cenas sumtibus ferendis py invenirclUi^. ' ' 

Scd jam Yiridobonam redeamiis. Cacsarca biblio- 

ilicca servat TctraevangcIK codices duos ' cbartafccos 

in folio N. 355 et 356.Horum primus' i priiicipe-P c t- r 6\ 

scnioris Stcpbam Vojvodae Moldavlae fitio monastc- 

rio Xcropotamicnsi an. 1535, alter a Krunia, dicta 

Monacha Maria, an. i65l ccclcsiae SS. •Mlchaelis et 

Gabriefis in urbe Belgrad donatus (uit. £x utto- 

que' XXIV 

que lectione5 excerpsit seduliui Altenis pro edition^ 
soa N. Tcst. graed. lA God Belgr. librarius jk ct ii 
confundere solet» guod Alterum sa^pe fefellit. Xorp-^ 
pot. Serbicorum cpdicom n^ore f pro a amat: ce pro 
,CA, niTk pro n^^Tb, x^tch pro )^otam. Discrimc^ 
inter u et h rarius negligit -, at inter %ti h fcre sem- 
per, ubique pro <&$cribendo k; porro euphonicas voca»- 
les c aut o ante f et A'non inserit, sed h apponit li- 
teris f et Atnpkfi^bKkiik, BAbKkj A*%CTPKk.Er Adversa« 
riis Fort. Durich , qui diligentius ratioDC^ Orthographiae 
utrumque olim examinavit, lubet differentias utriusque 
jpaucas noiare^ £ Matthaeo : - tS r^i^^ijJAro PNHnA, 
Belgr. KA^AtpATo; hmamh» Belgr. hmamm; p^caVh, Belgr. 
rpA^uH ; NKro^ Betgn Hcro ; h<a, Belgr. na^; ^cmari» 
B^^;r« SCMA^b ; HUHni, Belgr. HMHir; c^uKb, Belgr. 
A^uKk; HAHCTk, Belgr. HAHATk. £ Marco : noAC oy« 
cHiAHk, Bclgr. r. oycM^bHk; fiiB^^kMc, Belgr. B^Afi^H;- 
MA. £ Luca: MHoruH, Bclgr.MHoru; ^fiAHHUHMk, 
Belgr. ^HAHHUMk; coyTk bva, Belgr. CATk B^Ack; 
CCAO, Belgr. ci ao atia sede accentus ; k tos, Belgr. a ; mc , 
Belgr.MA; noHx^ Belgr. noA^; hhi^uc h s-b^Huc, Belgr. 

HH1|IAA HKHr^HUA^ cbMO^ Bclgr. CAMO ; MOCK fiCHC^» 

Belgr. MOCA bchc^a; nc^k, Belgr.HA^k. etc. 

£adem Bibliotheca palatina servat duos codices 
Actorum et £pistoIanliti , unum chartaceum in 4. N. CL, 
alterum elegantlssime in membrana scriptum in foK N. 
S975. Chartaceum in 4. , ex <]uo lectt. variantes Vol. IL 

Nov. XXV 

Noy. Test. Alteru^ inseruit , apud Griesbachium N« 8. 
(inter Codd. Act. et Epist.) descripsimus. i Joh. 5« 
8. ita habet: iziKO Tfic coyTk CB^fe^iiTfACTBoyioiiiE. 

^j^k. M BO^A. H Kf^Bk* H TfVc B<ft g^HHO COyTk. £um 

tss^ Serbicae familiae orthographia prodit. Membra* 
neum (np a|[iu7 dictum) imagipibus , rubricis aureis or- 
n^tum i6lO scribi fecit Archiepiscopus Anastasiu^ 
Kr i mk V i H y Metropolita Moldaviae seu Susaviensis, 
eumque monasterio recens aedificatp Dragomimcnsi do- 
3Qavit. Hunc codicem Alterus pro editjoncsua N. Tcst. 
conferre non potuit,. cum diiobus annis serius (1789 
mense Aprili) Zamoscio missus fui^rit. Descripsit vero 
eum in Appendice ad Homeri tliadem ,- et.lectiohes ex co 
in Miscellanels adduxit. - Ab Ostrogiensi textu non nisi 
in paucis differt. , Act. 3, 1. observante Durichio legit 
Dragom. Wk qjTKOiik r Ostrogiens. bwthahi^i , v. 3. 
Dragom. u; fi^3AA3Ai|iYHX f Ostrog. bixo^ Aifi H](<a , v. 5. 
Dragom. servat Dualem (S hcio , Ostrog. w hhx » iu 
plur.y. 8. Dragom. xoik^aauic ji.Ostrog. omittit ^. 
Dragom. scribit n^Hb^ > Ostrog. q^ e^. Dragom. utitur 
non raro vocali. «fc pro a: Bc*bKoprp bcako, onAA^biotij 
pro oRAAAici^, noAiiauiA-bioiji pro noMuuiAAioiii, buIu- 
H^bA pro BuiuiiAA^ KAHmH*bfo pro . BAHmH^ro, 
immo et T^irfiA pro T^AfiA. Amat ha pro h*a seu ho. 
Servat tamen jk in ca /ma, a^uk. Jacobi epistolam ex hoc 
codice et anti^uiore chartaceo cum editis conferre^ si 
cui lubeat , videbit rarius omnes tres differre ; ac sae* 

pius^ 


xxVi 

> 

pms, ubi chartaceus differt, Dragomirncn&emcumed^ 
tis coavenire^ Jac. 1,6« pro Instrumcntali ft^bTfiki, 
quem habcnt editi etChart., legitDragom. w B^bTo^, at 
6'&3M'^Ta<^MSDrag..cumeditis, Chart. rero Bb^M^AC* 
M^i Pro fA^B^faBACMtf vcro, Cod. Charrt. pA^B^rBAto- 
'i}i%ec , a quo Dragom. solum orthographia differt, cum 
CA, pro c« retineat.. V. 7. pro^A nemnht, Dnigom. 
*^A m NEni|jSE«r. Y.S.Chart. legit NEoycTAMENKN imra^ 
wrog, inconstans', et ab utrisque differt, quiNE^cTfOCN 
habent. Y. i3. nehckSuiaet Dragom. et editi, exigente 
SyntaxisIavicaparticulamNE, Chart. vero ne non admi- 
sit , cum in Graeco npn legatur i. Y. 23. ^akcn^ i. e. voiit 
pro caobS i. e. X(>y8. Cap. 2; '4. pro ^Ayj^ editorum 
Codices habent Dativum , v Dragom. '3AUHM, Chart; 
a^kabuHm. V. 19. Drag. CTpAUiSTCA, (quod cx tja- 
cStca antiquiorum Codd. ortum sit), Chart. oyiKACAfO- 

TCE, edd. TfEHEljpST* V. 25. DrOgOm. TAKOm^E HSECUm 

editis^ Chart. no^OGN«biieE. Cap.4y5.Chart. TbqjETHo, 

■ * 

Dragom. cHetno , editi bc^e. V. 6. Chart. ct Dragom. 
KAAro^«bTK, editi «AAro^ATk. Cap. 5, i. dtyi y.uj/, 
Dragom. oyEo h NiHr/ editi nfYH^^bTE NyN^t. Y. 3. 
Char^ CK^OBHipEKACTE i^tTftvgicrttrs , 'Drag. cum cdi- 
tis cNHfKACTE. Y. f 1. Chart. MNOrOKAAroST^OKN TO. 

XCcrXocfyX^^ f ^^^^- <^^^^ ^ditis MNoroMHAOcTHB. V. 
i4. Chart. et Dragom. immo et Ostrog. nony» et ma- 
CAOM, corrccla n^rcBVTEpy, ct eaeem. V. 17. conspirat 
Drag. cum aliis Codd. p* 697. 

Co* XXVII 

Godcx Scrbicns thartaceus in 4. , Psaltcrium coh- 
tinens , cjusdcm Bibliothccac N^ XCVIII. scculi XV., vix 
unquam diffcrt ab cdito Vcnctiis l56i. Utcrquc Psal. l, 
3. mascul. MfKf m&Te Icgit pro ncutro imt, cum istud, 
nti graccum o ad ^vXov , ad ^d^kao rcfcratur. Ps. i9i, 
8.Ms. KAHiNNHK in Gcnitivo pluraIi,pro fiAH5KHK cdi« 
tionis Vcnetae, quod ccrte vitiosum est,pro fiAHiKNH)^ 
aliarum. Confcr Gramm. p. 3i4. Ps. 77, 28. WKpCTk w- 

« 

M^kCTHHjf, ed. Vcn.u;*!^ kip in plurali. Provctcri w^^i^iji 
scu u^Hf kCTb , cum quo mcdpa et ma^^ak Serbis usitata 
confcrre liccat , Ostr. et aliac editioncs fKHAHifJ Ipgunt. 
Codcx Scrbicus Odarum, quae in Octoccho Icgun- 
tur , paulo aliter dispositarum ,' membrancus in 4. scd 
XIV. N. XLVI. A^haclrent Canones poenitentialcs mi- 
nori characterc (foU. 35.) ex alio codice, ncc non tria 
folia rudiori charactere, inquibus Evangclium dc La- 
saro (Joh. 11, i .), inchoatnr hisce : fi^fe ETf ^b fiOACN 

AA^Apb. Ouk BHTANHE rpA^bljA MAfHNA. Editi ha- 

bent H^KTO pro CTtji, koaa pro eoaeh , %ech pro 
r^ A^ijA. Confondit librarius non raro u et h, scribeindo 
cx. gr. AiM, mihi , pro .mh. 

Codcx slavonicus in Bussia scriptus^, membran^us 
in 4. sec. XIII aut XII, apud Griesbachium N. 1 . Con^ 
tinet praeter CaBohes anastasimos aliasque odas Octo- 
echi, etiam lcctioncs cx Evangeliis et Apostolo, ct 
Tin marginibiis/ rubro colorc CNA^Adb ( Synaxarium ). 
Accessit is Bibliothecae Cacsarcaejpost mortcm ppsses-' 

* . ' so- ' / xxvni 9oris Aloysu Hanke ab Hankeastein , qui peculiari disser- 
tatioue , qiiam inscripsit: RezefuioM det dliesten Urkmndm 
der SlavUcken Kirehengeschwhte ^ Uteratur undSpracke, 
dmes pergamentenen Kedex aiu dem VUL Jnhrhumderte ^ 
Budae 1 804 in 4. iiupressa , aliis persuadere conabatur» 
Codicem hunc esst Ibguae slavicae antiquissimuin mo* 
Bumentum, et ante Cyrillum seculo integro scrijptum. 
At scribam Russum fuisse , omnia clamant Fol. 271. 
in inferiori margine 3^0000 noAKo, in Caiendario 8. 
Junii n€f EHtcbNhc legitur. ^artius ficf C303UIA appella- 
tur. Euphontcum Russorum » quamvis pro eo alias 
vix non semper % scribatur , tamen jam in eo invenias : 

nAOTb pro nA«Tk, BOA^XB^^*^ P^^ B<lA*&)fBOM«, NO 

pro wh, M^% (Genit. plur.) pro cnLiri a cto, BonHio 
pro BMHio, BOHk pro B«Hk ]neum,BocH>lr» BOTkM^r, 
Bo^p^tTH pro fi«3f«bTH, Ko pro k«, otoh^c, o<ro« 
KHA^k , HA^OBcbMH* Adde MA j^OT, Martius , pro ma^t. 
Confer ex eo Specimen YIJ. p. 679» et aliud p. fd. 
Gramm. Plura qnidem dedit auctor recensionis, sed 
jnon sine erroribus excusa/ ut taceam signa /i et k 
admodum confusa. Quam presse vetus interpres Oc- 
toechi gracca slavicis vocibus reddere soleat , uno sdU . 
lem tropario, e Canone anastasimo toni primi desuoH 
4o, doceamus: 0' x€f(r)y 


axptfVro/^ 


SK XdO^f 


St^^titJ^ 


fOyKAMA 


n^^iCTUMA. 


W nCf CTH 


fi9A*6nN0 XXIX 

HCnff 5A C^3k^AB« MA. . f oyi|4t n^ OCTkf A« KCH 

iy T^ ^dvg^fi , BK <^it$ avttMxK^^Liyo^ , ro (p-S-HfsVitu 

UX K]^C*rH7. (v^CMAA BI^IIBAia. *rA*bNlkHOK MH 

•fbAO. KiKi w ^6<&i nfHfa>ra. 

Sic God. Vindob. oiim Hankianus. Cod. VindoK 
Scrb. differt tpioad vocales et Orthographiam in his : 
wkn^KCTH, Hcn^klia, Cb3^AfikMf,nfoc<rfibAk, uili^^iMf 

AE, Bb^HBAK, n^HiTb, addjtqne 'bKO n^OCAAHHCi. 

' Cod. $erb. meos legit hiri ante j^^kama cum. edi-- 
tis. rip4r4HC*ryHMA; Hcn^kBA EroA4rnNO (hoc ordine 
et Yeneta ed. an. iSS^)» ^AcrifOCT^iTk, (ed. Yenet 
f Acn^ ocTf 'bTbX^iMAK^ BkcnpHi«ra. (Yenet Bbcnp HKTb). 

Editiones posteriores, uti Buzeana in Yalachia 
I770 in foL, legunt EoroA*fc«riAH'fe pro EroA^rnHo; 
^Acn^ocirf"bA icH^ bc^ubaa, n^HAA icH.. 

Non est tacendus Codex Philolog. graecus N. 
CLXXI. chartaceus in 4. sec Xiy . glossarium graecum 
continens ^ quod ob superscriptas in primis iSfoIiis vocos 
Slavonicas Graeco*BuIgaricum Durichiusin BibLSIav. 
p. 370 appellavit, quamvis ei eo exemplum varietatis 
russicae^ nimirum EOf^oNor, produxerit A Russa, 
non a Bnlgaro slavica vocabula scripta fuisse , pluribus 
Jexemplis doceri potest i^sKKoy. ramfcv. et sn* 
pra hanc vocem k^tok. •^ i^^^^* iy^gsfoq. ^^a* 

KOg. XXX 9 KOd. — ifyonx. ^fyiyMov. aom (pvo fkom^b). - 
rysT^. Xsxrci. jroHKX — aSxv)j$. ityg^Yogo^ (sic), go^ 
^'WH. — 'idiiffoiyog. <YOLcgiy.a^og. H^EBonoANEij. — a- 
S^:}2. igXO»rsg. Kna^h. Bulgarus aut S.erbus kne^h 
scripsissct. — aHyioy. ro iir alfysH yiXxKrog ij ij to- 

X/(. KO^kK MOAOKO HAH To^o^^A. Bulgarus scripsis- 

.■«■ _ 

set MA^EKO aut MAEKo et r^A^. — cLi^^o). ysay{(rK0i. 

MOAO^H. — (it'3'V(X.$¥X}Jx Kogw^. MOpCKAva BO^OHA, etc. 

Praeter Missale glagoliticum 1 368 , e quo speci- 
men XII. pag: 697, et Breviarii lectioncs, e quo 
specimen XIII. pag. 698 dedimus> exstant in Bi« 
bliotheca Caes. codices glagolitici manuscripti quatuor. 
a) Missale in fol: sinc nota anpi. b) Psalterium cum 
Cauticis in 4. in charta et membrana an. l463 scrip« 
tum. c) Libcr K v a d r i g e dictus , tractans de fidei ar- 
ticulis, de dccalogo et de aliis, an. i4g3.scriptu& d) 
Expositio Evangeliorum (tamahehYe ebankaYh) inci- 
piendo a prima dominica quadragesimae , in charta in 
4. au».i503. 

Non repetam glagoliticorum Missalium et Brevia- 
riorum descriptiones , quae e Caramani Apologta sum-- 
tae apud Assemanum leguntur. At Matthaci Sovichii 
vcrba e Praefationc ad vci^sionem latinam Crammati* 
cac Smotriskianae , quibus Codiccm suum describit, 
hic adducam: vGIagoI. meus olim Codcx, ^nunc au- 

tcm Albcrti Fortis, loco S. Gcorgii parumaSeg- 

■ 

nia distantl adscribcndus , a scriptorc ignoto Micha- 

eli eli Soltich presl^ytcro an. l469 dtcatus. Co;atiiiei 
varias. iectiones S..Scrlpturae^ Sanctorum gesta ^ Yisio^ 
nes , morales sermones , Missam <aaream , alia<{ue 
partim semivernacula ^ partim literali lingua, tum ia 
membranis, tum in pharta scriptus. « Ita ilic. Ser- 
vari nunc codicem hunc in Bibliothecay quam diligci^ 
tissimus et scientissimus reiiam Slavicarum cjoUeclor 
Baro Sigismundtts Zois Lublanae post^isreliquit^ ex 
catalogo librprum Slavicorum mecum quondam commu* 
nicato video. 

Nominandi mihi sunt praeterea duo Codd; £van<« 
geliorum* Yindobonenses , quos inspexi, chartacei 
' in folio* Alter Serbicus Dni. Kopitar > alter familiaa- 
russicae in biblibtheca libris ad historiampraeprimis polo- 
nicam spectantibus instruclissima , quam Excetlentissi- 
musD. Maximil. Come^ OssolipsU patriae suae P.oloniae 
consecratam yoluit. Cod. Kop. rectc legit Luc. 7 , 25. 
6 ij Af CKU)^ sy rot^ ficuri\Biotg , pro vitioso ij a^ cTftiN 
(Mardar. i|^CTfiH)^ in plnr.) editorum. Confer in coiv 
recta glossam fio ^0^4?)^. Non tamen caret naevis. 
Marci i5, 7. ma^e legit BKpOft^b cum Ostrog. prp b 
KOft^b'^ quod Mardarii editio e correctiori Cod; exhibet> 
Inserit saepe vocdlem euphonicam a inter duas consonan» 

• r 

tes, quae aliassio^ vocali conjunguntur : ^ai^h filiapro 

^I^H, ^^ACKU prO ^CKU, ^AI|JHI|A pro ^i|JMl|A , AAIKA 

pro. AiKA ; manYh , ma3^ , AACTAq pro mnVh , m^^ ,* 
AbCTCij. Sic et in fine: orANk pro orNk, ce^amk» 

OCAMk t • StU9)Vttm.5Ujpflei : ha et n^ prt» u^^ m et kw 

infm^^^>?f^ i^» Mcii» ^ MCi' V^^ Acci»f ivunm pro 
alfHii^ iMM|k «t AWKH pra aohs BMiidax,' na«iah pro 
HAHiu, «Af yro «o^, ^Afifi ei ^KBpk prb^cKpk; 
KA3A,et ai^jpi pro NU^Ai qjHnAet ivlrfrAA ; ch^aah et 
.€HAbHj,,oci»A etocM» «r^^HAif , B^btiAti.» cWi} pro 

n-feTjSAi CHAIH, OCIA, CT^t^fHII) » B^bNOI , e^Mil|. At 

iMfi^se|t^ifH|4)pro,m^< iade Adject wifiiHACK et 

«jAjAHAFlt* HiQG et QiTAH^ pro HATOK ^ M^HbclAK > W- 

nfvbcHAK pro K^noK^ uin^4rcH0K» 0ahmhijm et cu- 
HMiii|itprocoH/ilHqpc; Cfi^rNA proororHA*; nAnpHijiE 
et n^n^H^i pro nofifAH^; Af^eret hitt<i» n9nfHi|)c 
nonesse composituin.ex Pra^ositioae no^ cujus vocalis 
non .^st.ajrnlMgaA. Malioi ergo nonfHtjK potius a ra- 
dice .peregrina n^&n^ ope foFmatiyae uipi» quam a 
non^ATH (Gramm. 117.) deduccre. Retioct plerum- 
^ ^pie apt jquas voces. Lua 7. 2. TkHAH pro "mctih edi- 
^onwu AUbi KHHru pro. «ing^lari KAHir^ et pro nn- 
jicAHijii HTCf proN«bKWi. Mificetet flesiones Tulgares re- 
xeatlor^ .Serbicas^ sei i^u nisi rarissime^nAM^ pro 

vkJH^H, ^«MOMI HAH.HI^JIIIIO» Jok: lO^ -6. .^111^1^^ 
^ fAAIA piCO HIOIR^ArO. Luc. 4 ^ 2g. ^ 8lil H HH3^Hth 

,^H pro i^A KiiJiiiA etc. At, Cap» &, i^: moiAraatiqiio 
^ .f^nuil CAWiUAAH. Marci 6, 40. pro A^fcjcw sob- 
stituijl ,m4scta: ha M^nffRA HA MiscfrA» Ossoliiuanus 

cum XXXUI 

mm edttis id^iiaoit pbrasin dilkiutt ite a4]^ ha 
A^rj^ii. Gorsedoium glossa hx irt(«iH , in cuoiidos ^ pro- 
dUlt eos yoccim a^x^ ^^^ ^^^ iBteHeidsse. . Hic ffa0» 
ad OnhographiaiB ad Moldavicos codices aocedbt. Ha« 
bet enini hjh pro no. Gonftmifit jk H Jk* Pro a stili* 
i«de stttoituit •fc: Ai4r pw «A, n a yh y r, praecedit^ 
pro fta^MT,. immo.^rj^tta pro ^fMa. Bfarci lo, 3%: 
coxmpirat • cmn edd. antiqiiis, legttido m^t^UA. Cor« 
rectfl^ delevit ca, quod etiam io Kdp. abest Liic2l4^ 
ii. retinet Ossol antiquum kaa^h (Kop. CA«b^H, alii 
/C<od4 Serk BAf^iO pro AKa, quod jam inOstrog.le* 
gitttr. Afatth. 28^ 19. negligeas scriha omisit h cmha* 
. Gbronicon slavicum-apud RIL PP^ Benedictbos 
.Scqtos; AiiOTis e graeco Dorqthei Aietropolitae trans* 
latum, at nxvrftis capitibas aucttus pronumnavit pjufri*, 
•busque descripsit in MiaceilJBAeis philologico criticis* 
Auctor versiottis est Arsenitts &4anowslEi , monachtts 
Kieviensis. ^ 

Apostolum ia membraaa (icctioncs es ApOstolc^ 
Monasterii ]i[MUiA«roaAij , qui sub Scephano Uroui-ter^ 
tio , jubente omnium regionum Sierbicarum Archiepis** 
copo SicodeaK) , Pekii in uibe seu arce m^ 4zAd (oy 
imcH hh r^A^«h f f Kom^Ni mfitA'^) ah hieromonacho 
Daniiamo mmo muiuU 6832 (i. ^. t324) descriptus 
-est, cum frei|Mtttissime citaverim, de ejus Orthogra* 
phta nihS jam adpGiam , nisi eum k Mbinde in fine vo«* 
cttm duplicare: nfOfoKbk)^M^feh,fipfMiHkk,A4sTkk, in 

(•^) his lus^v^atms ad designandiifi<>eaitiYttm>pliicalepk ; rani». 
i»<pro{iomHulms ^^ pro.frkr et cm^ pro e^. Qm 
mIo. k (pco k el «) atatur^ etiam sdlami»^ mmquam 
ipr QpcaniL Et vodbus etformis vocam ac lectionibiis 
Hiultuin^differt ab^editis el Godd. |anioribas. Aeta^, 
i6.Megii 9'r^iain^VEfK^'bw)fMi0ii;«editlvero 0f«rf0»« 
lyf N^Vii MHMomKfiff. Novit to^^n «tvocem ocv^n^ 
iossula ^. id^i. ocmrrlenlfiai. Mimdtts ii ost fiiCMUif k , 
«^sabbilc^' cvkr. Sic et M«ii<f^k.pCD aHhx, aHka 
pfo n^^o sipns (niaric^; CKfHiKaAk CkMi^mH peira 
scaadali/.pro KjgviiMk cokaa^ha, m^^wihk iut(tu^c¥, 
pEo. CB!k^4rirf AC7«o i Tim. 3 , 6* uemo probaverit. 
Gal«:4, 17- ij^Kfiu iAib jfsoTETU pro< lOAtf^avrH fiac 
XonfMn*, iiuasiingtsset ixxXvifficu pro ^KKkO^m. Philipp. 
4,^3*. (Tu^wT^f fyvi^ti socie genoaaiiCy (^^'g* germane 
compar) de femina dici putavity cum habeal: nfH^ 
WM Ckfi^cTbmft)! pro citnfSmNHMt n^tHuii. 1 Gon 
11, 10. llbrarius crravit scribendo fiAACH pro fiAACTk 
«t''l ^e$s; &,.8.^iii fiMUH c^i^pro ciioBC cSijpe 
j^tlE^" Sequitur hic Slavus Godd. .gmecofr , quivio) ad» 
'demlok l<%unt tiiis^a^ uioi oyriEv. 

'•: §• 5. Javerit.saltem typograqpheoraH^ sbficis iile- 
•ris instructorum initt^ lireviter petslrip^e// 1 cian tingna 
.slavica inipressorum Iibrotuih CHaiiaguHirin specinuac 
•Bibliogltaphiae russicac integro YoluaiiMfr primo Basi- 
• iius Sopikovius ^dcdcriL Primua onHiium iSlavicorum 
lihgua literali seu ccolcMUitica editonim librorum est 

Mis- mVale glbgdKtiiciltQ aiiiii 14^5 ' ^i 'mdiclo Idci tH 

£61 Caramantii inApoIogia cap. XXXIX." Missalia; 

glagolitica antiqua an; 1526, iSr3l recemens, noa^ni^i 

f f agmcntum*liujn!s'M{^^aIis se vidisse apud* Patrc^ Sl Joaii^ 

nis Zarae testatur , quod charactenbus inajbrlbns (piti 

rilevdnti) diflerre ab UHAi et dcfectiifh iilajuseubhim in 

■ * • ■ * • 

eo stipiplcttimcabnro ♦bbser^avitvdetcii^^ c^dir7oAi# 

nihil statuendo. M a 1 1 h i^ e u s S 6 v'i c fi iii^emplar , quod 

possedit, in Praefatibde Grammaticde MeletiafAacr itl 

• • 

describtt : »MissaIe secundum legem Rbmanac' curiac / 
praemisso 'Gdebdario (^ed manco), sine litbris tnfdjds^ 
€ulis — srne 'loco: annoDotnini (uti in' li&e irotatulr) 
'f483 mensis Februarit die ^12 haec MissaRa fuetunl 
abs6luta«: ipstrm hbc exemplar in Biblioth^ci "Caes^^ 
fea spei^tare licuit. Glatitsala fmaiis (tranisfbrmatisiiteHis 
glagoiiticis in cyrilticas) -sonat : aHtv rthijf ^HL 8: O.fli 

BibHothec^ 'Ysiticana * duo ctcmplaria , uaum' intcgniii^ 
fiteris fnitialibus matiu pictis, alterum mancnm sc vtdisM 
scribit D. Mich*. Bobrowski. i 

Itt domum Atchidiaconi Segniensis 9 ylvc s t f rfies* 
d r i c c i c h Magister GTCgorius Segnta drtus / ad im*- 
primetidos iiteris glagoUtici^ libcllos illyricos iit vei^ 
ntieirla lingua scriptos cx urbe Tenetiarum Segniiim 
!507 vocatus fuit. Istorum tres nominat Sovichius, 
qubs possedit: i)'Transitum Hicronymi, Q) ManipU'« 
ium Curatorum 1507. 3) QudTdragesimales fratri^ Ro- 

(•»♦) 3 nim \ tWtf ;«W?>. ,^it>lio*e^ O^fifarea.. .^»9«)}^ glH^^t>« 
curantc fratre Paulo de Modraifia O^dinis S. Fran^ 

, <3«a, (;c)«senJtV|?J4W;?ftw4,)F|?W»<^BJ^^ .«»1 Ma- 
f«|im ?;fsy7Hi, ■ iYeneViis , i ^jjg ^a 4. , imprcssi. . e^einpbt. 

se^val^ ?R?^pp..W^iUiot|j?j9a,^gi?^, aM W^^*^ M^ 
Rifdni<^,Prii»ppis.<^,j|ia^Jk^t». In Yift^jiflh ,C«ea, 
\IBSQ rfijsriM»? Af bukyijAjjrium ^lagoUUcinn,^ raris-. 
sopupfi. icimtlijun, .q|ipd, «»i^m tempqre ibideoL in A 
^ilw»[y)4ffm,. GoBst«|>a)^,(^/pltis, <i«onun . quintttm 
li^.^ce^f.. ^ost. liubniin, II; tHApA, ^scqnnnUir ^2 Ute». 
liiegl^gQlitica^ quibttsloco^ujtjupo ligttra^X, latjnHip ]|(^re-^ 
pra0san|aas,adfli|a ^; ^ftiwjc jPatcr ipiqs|ter,.quitt» 
^e jp^^i JDqnunicae ad Yesperas (109 — lt9)» Canti<R. 
g^,MagAi,Uc«t».Cai^ticiun Slmeoni^ Psakni ^29, 
^» goc Symnjas.,(I*W<|,Te>Peyfi; I.ntr,»i.b.o ,aj 
altare, ^O.Afitcor.,AJ)$Qlutionis ij9m^iifie.^tta<^ 
SalvCjrcgiii^ (jpiuni «yxM(i|i< math etcO ; E.r^ng^iuff) 
Joami^.» Gap. I* hckchh ^4^ caooo. w q^fMip.(«fa )!f 

EAPiA; BU.T^ fiAUIIH ^HKTplV» HHH-T^li;^ 5HC«P «J^ 

fiHW>"li9M.iPfWon: gHf, %in)^9^ ^g^jiS/ artrcaU3j^M)njw 
et imago Apostoli praefigitur. Benedictio inei}6a^, Be^ 
i>e4iic^' mane 4icf;p4^r{DQaj()\^^^ ^^?Jf JP f^ i^^^W^ ^^^^ 
W^ftWV |>Hi( K^^ ro9fA3^|ifi^0ij»tONfMFf&iH AAH ctc '. » •IWil 1/;..': T ^'■.^l.'» 

J _ 


^i:: :. ' 


. n ♦ ' 


..lr..'f 
. Anno muie ih a«>aiku fkV^oprHS S^rifoit Gd<s1t^K1i9iiAk B^ 
^na ilht^ttl famitia Jadcii^itiiliohtis ,£{(isc(^u$MMrusil^ 
ensis.* ''■'"' " .'■•••■''■ ''' '•/ - ■--''••! ■-■ ■ ' 

. I^Jedi e|)!M0i)ti$, So^^ib&ii -verbai^fedfo; Kbrum de 
vita R6mandrtuh P<nitffic6ii^ et C^tsiinM/iinl i5H 
iM6s(pi6'libT6& ednfit, tlt ipse ih Praefttei6h^ t^tatitr: 
Eius ediiidnes non exblbe^^ ^tAiite Slivanlsmiiiil. &i 
xetn{>WKfi^saltftinaQcuiki e^iSbliotlieca h. B. thf Zii>i.4 TfflM' 
^ohbnani missum nuperhispexil BreviarU a K) eo I a o 
B r o z 1 c h; plebant* At ^ Omiiscel (Castel -^MttsfcWo) in 
insula Vc!glia , Venefii^ apu4 ftlioa J6b. thnc: H^m^^ 
resani iS6t In 8. editi dut> excmplaria ifi Bibtiotlii^' 
Caes. speiitiare Bcct. — * Libri ab Antonio Dalmatil rt Ste^ 
pbano' Gon^tile translati et typts gl^goUticik TttbmgM 
et tJr^cbi} 15<$3~l364. oditi; cum lingnii Wlgad 
scripti siiit, ccfis hicTecens^ noKxh. £ds / jKsfA Stfcmir^ 
rerudi et^ine/ plerosque af^' eteinplaria BibfiMl^ecie C^e^^ 
.4areaBV'JE^Ieiie descfipsit' Bi Jlarlli. Kopiiar iii Appen- 
&C6 Crt^m^tJcae suae Slavicae (cSalecti CaTnidlmae)^* 
' • ''Ad''€yifillicosKbras, -^utfnxm k>ttgemaf6r'«stdu« 
nieni^, 'ti^anseamus.*SecuT6XV! ^ditos non irfsPqtiift*' 
^ue iiut Htx nominarc Kciet. "fre^ Cr^covfae^ iid Pold^ 

'''''Oi^ibedii (ocMorAA<NHK)^idem in fol. impi^ejtti 
notitfiii6 m9L'Q: S aVn: V^n d tk e^ m ^aisscrtj^n^ de 
primis Cracoviae *in arte typographica incnnabulitf 
^ ' Psal- 1 . . " ' ' ' J • 

Pis^lterii mcmincrunt Joii. BameJ^Ur et Mti, et 
tx his Sopikovius. Breviarium ^eu' Horologtum 
(MACOfAOBEii) in 4/in Bibliotheca episcopali Munkani^ 
nensi cxstans nominavitFort. Durichius in BibliotheMi 
Slavicap. 1269 cjusquc ampliorc(m'descriptionenipromi. 
«it Postremo foiio sub Insigni urbis Gracoviensis dau'- 
6ula legitur iivsdem vcrbis concepta, uti in Octoccho apud 
Bandtke: ^oKCNHiiNA 6UCTk CHra knhpa oy biahkomi 
r^A^^b oy KfAKOftH?. npH ^c^iKABd; BiAHKaro KopoAoi 

KA^HMH^ A * H ^OKONHANA BblCTk MHIJJANHNWM1 Kf a- 
ICOnCKIilM% UlBANnOATbM 4>*faoA , H^^i N^lrMEIJI N>faMCIJ- 
KOrO p0^y,^fANK1l. H CKOHMAIilACRI no fiCIRliEM*& HA^O<* 
IRfHl>M<1.^7 CIT'». ^CBraTk^ECRI«r& H S A^kTO. 

Tetraevangelium (m>rBcpb BAAroB*bc>r?i) infol.sihe 
notaanni edidit Johannes Biegner de Brassovia (i. e. 
Corona urbe Transilvaniae). In fine editor se ipsum 
tmmmavit hlsre: »3« mSnAH^K x^^^**'*^ B*brNCfb w 
SfAUiiB. Serbum fuisse editorem ex Orthographia col* 
(igi ppsse autumavit.Sopilovius. At cum in specimi* 
nibus ab to adductis a lejgatur in vocibus ca, eu* 

IUA, OBbATbH, MA» B^«bMA , pOtiuS C CodlCC Molda* 

vico hanc editionein (actam fuisse censeo. 

> 

Anno 1493 editi Breviarii Slavici in 8. meminit 
Chr- Th. dc Murr in Memorab. Biblioth. Norimherg, 
IP. I. p.22^2. Impressit Magister Andreas de Thoresanis 
deAsuladie i3. Martii. 149}. (Yeneiiis). Videtur esse 

nACOCAOBIIji 

: ! • ^ Anno Anno 1493-^ 14^4 pctoec6us }abeate Gcprg^ 
^Cecnoevkh (i)^iio,i4H4K)principe,et Babyla api^copo, 
editipnpm curanlfr Monachp M,a c a r i o .d^ Monte n^ 
gro, impr^^os est, cujus -exomplar Budao vidk G.^ 
orgius Ribay» Alittd servari Miragnae in eccle- 
sia Serborum refert Garamanus^ apiid quem librarii 
fort^ errore 147^ pro 1494 legitur*. . 

His adnumerandum cst Euchologium (MOAHnY 
Bhhk) rudioribus. typis impressum in 4. mancum apud 
me, Post duemionem 3i • cujus signatura in primis 
quatuor foliis est Zi| Zu^^Zui, Zuu, et ip .octavi 
' folii pagina versa Ak, continuaiitur signaturae lalini^ 
Uteris li^ Kk, LI, Mm; signatur^e Mm, . non nisi 
quinque folia adaqnt^ reliqua desiderantur. Secuar 
4am editionem .caravit Yinc.entius Bp.iKidara 
V u k o V i k k fiiius iisdem typis, quibus Psalterium 1 56t 
Venetiis impressum est. Jn hac editione singulae fd^ 
ginae.respandepit paginis. priinac ; sign. O1111 apparet svk- 
peme Nomen som i. t*^ EMMt^Af • : Hic uii et alibi in- 

scriptio HHH EyoAfMikiH l^itur pro nocAdE^oaaiiHft et 
HA^k KOyTHIcio f prq m^k KPAHBpM primaee4itjionis: 
Aiia fere immut^ta mansere. . Exempbr BibL Gaesar. 
4uerni|>tte m fmitur » videtnrque foliiun cum. notatior 
ne nmi ^ ioci deesse. . Textum evangeliorum etepi^ 
atolarum in hoc iEuchplogio pro , usu SerUucarum xeo- 
-ciesiarum edito parum .differre, ah^Qstrogiensi obser- 
iravi. At lectibues tx Prophetis minus ccjptveniunt» 

. In gXro. ci;rUB saa^to edc^idumiiiiity 'Ctposligtewil^oflii^ 
ma del^um, Osirogw legltrlH 'sQBO^tNMi M^yOT% 
KifiAATA (cbrr. g3if a) ^ h^na 4KAiK^th)tfi»'3iiwiHi«rro%^ 

NHK'& BO^NIilH K^^CTI. T^ kS^CT<& BC€AlMVf (d^rp.* tMAVf > 
9THijXK^% H CTAA 61 AKfii^AClMfB H'ASaM. (MTr. pOflt/nTH- 
tpMfH pEAHfTB* ^0€TH ft A^^h). CaiHeli «lOAtF. Otti 

Bunt cz KoiKd^L^, prp quo ii|ala legerit iiilerpi%s;iMrfitfXo. 

1A9UO iDi^VenetHa suroltliuj oui» poraTit typos 

lougei^legantiores vojvodaBowtdarycdcovifcb deGiurikK 

submovtaBUS (^o^ro^HMAHHN) ^b ufbe no^rofiiija sn 
dictas* Hi$ imprtei fedit CA]S(iiiffiHHK s^it iihium Ltluiw 
gias Basilii et Qnrysostomi gonlinf siirem isr 4. Finitk est 
editio S&19 1 7. Jalii , qiAfd^ • eum^it iHenMnonBObiis 
Pachomitts de Nigro MimM^ de loco Rcko dicto.- 
Pro Jk ubique la, pro initiall f.MVaper ^C' looMOf ba^ 
het. QfQua.et aeeandM .ilditi^ilk, a^.i l5ft4ra«iii|^ibus 
Vinoentiiifilii.ibidem factaoK Wl.^ paginof) ot^^tiaao 
reapondeiit pf^maoj e^temp^r^di.apiui DJKopiitarvs»^^ 
cnnd^e akem^olim Olomuciii. BtiaminiaoeuMd^imor^i 
tuo jam Bowidiiro, fol. 9{if paret ^ylfeba so eliai9ra.9r.^^ 
A<nH>ii537. r!37« Jiiliiri€K)pp|piolii8 e$t Ifticrr ^OcIooa* * 
^P^ • (ui|(TAH)f ) yeoe4ii^.tin^ol> juan BMKidari, imiina^ 

iiH ^ m 

m 

btvr '^ cefft8ipfoplinr09 f ^qttd A <i|H|ttijiif^ Ibnt^iiittplaK PoM 
uOBmm^immm^immifOWtx^f^ cf^ptiiOf^uilfliitr/tc^ 
nis- k|{antiir .Opei^ai hmb >c^kiMiHMp*eiid^fit '^acei^ 
4os ThMdwitts et Geiinftdiiiii'Pdm^«^rdlfi§'MbiiaL 
atenji Miljedmva , Balttfde Rrijcpolj^ f y]^P diftaitiii.t ab 

kabet.'PnvKopilar. » ^ ■ '/^^ -^ » > ' *^-'/''*' '•• •'' 

Aano f698. «9. «Itfimarii lisdem^lypi^ (^tfMi Hi 
pat riam perierre volebal AdmidiBf) ; mm ^^dSm Vt^rib rAa^ 
sk iafoL Veneliis (oy CNCiiTlE^^^^l^prodiit liber^MTYie'); 
qui hi€ etCi£OfifHKappeU&tnf. 'fidit(dnieni aM4it hie- 
rj»die€aAiis> Moyses ^ uiOifiifstepiaDeMahici' Mtftedonta 
prepeM»^s<Moiile9» oriiMdiis d^ iBddilst ^Mpe* tho^ 
nosiedliai nfltudikov. «Esenijptar habet Dd. KopWar: ' '^' 
JRostlobitttfla «Bimiidtni / ^e^s corpti.^ ad* prtri^nki 
l64o cdcvecitimi et MpQltUMeitraditum futtv 'filhi.<'^9 
y i n«t e n I i u ^ aodfem rzek^^^^itim^Qd^tonHntMt^tditid^^ 
lAhA paftris)coepta'¥tt%tfi$l'>' ^ »' •»' ' '^^ ^ * *' 
AniMK 1647 ia ^ edMil^1ik^Huiaf^l)catorfudi*fMd^W 
V nmia parergia b»ata»^etijo^4eie^|^ta^«itiSoptto^tas'vii 
(lii^r^taiibtifulo MeAmBoci«cft<iwblb)i6grap4^ Hi^^a, ^lfti^ 
preaaum mSerfaiaasethiiv. * dBlectipfef BIMl^Caes.'ittt>' 
te^ierramim fek tib.v si|;WktMFP sdu TiM docet/ 'Kbei^' 
tttttsacranito preeum(«ffr*iHt^nhcj(fnie) i.^lHn^ 
Hitkam eme Ve*e«ilt per V«n%^te^ti^t«»*B^^ 

Vu- ' y uk o V ik k filiaiii» c^iiu ioiigae elip.«dtiflM p^pu^ 
^icltur« Secundam ^tionem, paupU ^pubusdam ioitlo 
eolum mutatis, et 4emti# pacergis quravit idem auAO i56o« 
|n Oratioue domiuica (Signat Qn) legitur NAc^y^wr 
4»Ny., at ia Paaherio, ^uod «e^tor, NacoyifiNiJ« 
jSzempIar in Oibl. Gaesarea- 

Anno i56i edidil Paalterium in 4« am adaeui 
Tropariifi, Menologio (M«bcci|ccAoatE) , initio magni jb- 
funii, Horologib secundum ritum ^. Sab^e Hiero* 
solymitani.^ FoL tertio iosigne Vincentii conspicitur. 
In epistola foL 4. , wlgari dialecto concepta, quam 
Patriarchis, Archiepiscopis , Episcopis, Saccrdotibus » 
Monachis et reliquis Religiosis, simi|iter et piis . rec^ 
loribus et regibus Macedoniae , Serbiae (^uie^ «ie) , Bos» 
nae et Sirmii , et reliquis principibus christianis inagnis 
et parvis, et hajus liuguae Uteratis inscripsit, se ip« 
sum nomiiiat bni|In^o ^e rocmi^NNb so»N^^afA e^ 
KOBNKk uiTCTa^i^. lu hujiis fime petit« itt.ei e Ser* 
bia mittaatur Ubri aotiqui maaauscnpti ,. qoos .ille, impri» 
mere velit.* >Num per verba- cvAf i knnte fiNcaNS w 
c^kscKf 3fMAfi diroaicd S^sime iatelligat, oolim de- 
linire. Suspieor autem PsaUerittm hoc t$$e editionem 
repetitam antiquioris , sieufci Euchologium Vincentii 
xilris impfessiini; de quo ^supriu Amio i658 Psallef- 
rium a Yinceiitio editum cum adnexis onmibus it^erom 

4 

in 4« Yenetiis excadil3arthotomaenAf(KAf«a}Gmammi 
lypis antii|uis^- quos Marims GiMtami .VeoetiiA r^^ 

risse XLIH 

ri$$e dicilur. ^itait aulqiafih typi;, hi r (khii a^ h) iideiD^ 
jpn priAii Euchelogii.. Utfiusqixe psalterii exempUr est 
in BibL €aes. Reimprf^ir» dpHd me unum , apud Du. 
Kopitat alteram ML ^^4 > jnBikyotheca S..Marci Ver 
iietijs-quaTtim/forHDimo., i»qao Alphstbftum, auctir 
us , a Panlo SoIaiy:h fleacrij^inninPominakp. 96 — 3o. 
.Opefam*suam,huic.edilioiH iioipendit Hieromymus (k^o- 
ahm)v Zagwovikb Patricius (BAArriAHN) de Cataro. 

H^beo prae oculis Psalterii folium ad Dn. Kopita^ 
spectans, cujus typi rudiores suut, quam Yincentiani, 
^ignaturae ^Tin paginam pripam 96 lineae occupant 
Linea lO incipit GaBticum.lsaiae cap. 26, 9 — ^Si.Teit* 
tum et Orthographiam no.n differre a textu aliarum edi» 
tionum Serbicarum coUaiio docet. Legit enim v. 9. o; 
NoifiH oyT^bHmcvTk ^oy)f moh K>rfK«fa sjiic, ^ahh 
^n^T^ noB^bACHiA vBom no^EMAH. ii^B^4r NAoysH- 

«TM IRH0Oyi|IEH HA^CMAHi tQt n^^fecTA SO HEMkCTHBM 

etc. Viiiceat. metius noBiA^rNHCi. Ostrog. etcorreeta 
Hii 3tMAH. ^ncaif«/t(^ale HAoyHHTfE iu 3. sing. pro 
2. plurali. Ostrog. iiomoa<ib , lat corr. nfWtMrivavrcu. 
Telletii imncdelihiri, utruWfelium h6C sit e Psalterio Ser« 
btcoanni i545; cufus^ ktf^rnihit Sopikov p. XGUI, au 
ex aKa^^hucusque ignota editidue. 

« 

'^' ■' ' Anno s56i yenMiis in fol. typis Vincentii Yuko- 
vikk prodiit T r io d f o Ui ap^d Sopikov «rf HiHbcHi ij, malo 
*i562.' Eiemplar in B&I. Gaesarea. Primo folio conif- 
parent S^ i|inAHA ^ MHE"rKir po^ito «i/pro ^ seu 

60, i^^YiAifAsVi- «• i^* J^&okti^ 5. Oper&m editioni cbr- 
^g«nV!^^'1inpeiiilSt Sfkl^Vdiliir ab drblft Slcbdr^ (w 
f|^Ji^'vkA^fft) qvti spem feci^, pat^ «ecttadae prop^. 
di^eAbdae. Poj«' tktoifibik' cpaadragesimale «ecutnra 
^it'^Ila'-]^hnv'^in TJi/Ti^V i)B4r4<NAA sen hiNTHKo- 
^t^^AW^li^ciUiit. UirKttiqitt< ^t Ttlodibn etPenteeostan- 
imM6s({itae 17^9. foL t&di nmhi5; aKis Kbvls ectctesiasticidf 
Menat^s ; Prologis , Menotogioi , LHutgiaViU l Hbrmolo- 
^b, llWfoccht), Patcricto, Rilu^li, VitisSS-^Cbnltocii- 
laTii^ ct'{Ioi]&ifii8 PalMm', BiftliiSsOstrogieii^ibu^iSdt, 
£vatigefitis*LeopbU 1736 foL ConcordafitiisMn Psalmos, 
Evangefia et Acld, et JEipfslolas, ahnO 178^ ticopbti 
im(: transmfssis, servat'Bft>liothccaCae^dr^kV ' " 

Am6i5fi: 1 7/ fibetfus Calehdarinhi , Wicia B. 
Mariac , S. Gmcis , S/Spiritn^, Morttttfmm , ' s6{>tcm Psal» 
mospoeilitentiales', Litani^^ omiiiumSlS. ^t ali^s preces 
<ontiAtos^, Venetiis impre^us fiiit titeris Sei-bicis seu 
nosnicis, quales Postelhtd^ i538^ in linguvrujn XtlcKa-' 
racterflius difftren&um AlpliabetO' primus exKil>uit \ nos^ 
^e Tabula lY. linea' sepf iini tx aliis j^uscuTis edi-' 
tis aistimus. Post a iiguta^rimaest b, sequentes tres 
auttt C'; il^bst h seqtibtttar 'dul» ^/ deitide ik, Serbi-' 
iHttti^-We^B; posten u, (c^ quo et figura ocravalir 
neae-^xf^^e cottferetida' e.st), liltimb locb' duo' h. li- 
IXfeHTis K{e ' tonge rai^ssimiis Btbtiotliecdie Caesareae 
post 'GaKivlttkun SS. 'In t^tdiesla Laflna hfiibTttitt iii 
. •'•' ' fo- "^^•?. N?A,«> 3A*- 4«M«fK A^fl?*o^iJ^,.5^/>?nn^i^iip»i|^ 

bliopo,l.s|jym pf^ii^a, Ipfu^ et.apinUf ^injipitessiqni^ n^l^- 
tur : 4Mt«9*H^ - ^, PW«lHP«Xi f HW«*' ♦•< . Wkf«i«k. * 

AKjtOflia. JSf|i{0. K^*»l» IMIiOf *4^NA. .aWA-.l PWA*^ k 

H. 'fc. 04. Insigoi &al^ tXiaf^ .t\ttibxs oiiij^b« est/ 
si)b.,^ ^JJf. LXXI. Alips jtliros «Aeticps .yenetiis, 
ejusmodi litc^s iq}pi:es|ps , .«, .P^ulo . Solaricb> 9li|sqtt« ~ 
rcjcensit^^tn^q pTaeterautto>....f^sotfu^. ini/i^ typor 
gr?plyi^m iio|^^„hi<!, e.^ponep^9 >pt .. , , •, ... 

prodiere ,<ig^tftor^ EXWI^ ,<»<?«'»» ^«»P'«r*?^W«P» 

.. it-s^"«]8 ^§^.r-t6ii)„fp,^.Ef5g»e m uAe iu«jftT« 

Wn.r^W=W §IfoW. dj^,^olo»j^,.^«dicina§ .J>ftOT. 
^9!l v»?%hP?i^.e«.ye^f|« .^9?t|in«nl^.^ se in, Bu^?ir,. 
cipjifl^in,,tr.?pj|(jbtt%»jjedi.(^v. iHfM^ »»#W b,^^»^». 

lau- • XLYI 

hflldato deriderMtttfy $M de qtSk/bs nondtim eonstat, 
Btnim impretss^fe «iiif^babctore tfai^aite fiierint -Sunt 
AUtem hae : Libri - Paralfpomenon , E^ae , Propheta- 
tum (exceptis '^^lirenis^et Daniele^ iqnbrum exempb'- 
ria cognita suni), <K Maotbabat^rdm. Psalterium Sla- 
vicmn^ quibusdam Toeibu&hint inde mutatis, post aliquot 

4 

muotliA 8.(tem aliii» libellb /qui Canonc&' et Acathistos 
continent, ejus curisedftum est, et qindem, ut vlde- 
tur ^ Vilnae. Ibidem- enhn , m domo 'JbcobiBabi- 
4a siemoris Magbtri civium urbis Vilnae/ an*. i5a5 
Apostotum mS. eibudit. Ex edspeciinma^teguntut in 
Sopikovii Blbliographia p. 10-^17. 

Antequam hi '" Russta vei* imus hber edbretur, 
'Evangelia pro usu Ecclesiarum SeAicartriilfam'bis cdi- 
ta fuere per hierombiiachUm ' Ma r d a r iu m e mona«^ 
sterio JVl^ bKiuHNA tjpKBA ]prope Nigrum Montem. Pri- 
ma vice an. fo6o (i. e. i552) 4. Augusti, Belgradi (oy 
iK^lrArfA^^) in fol. Pro bac^editione, cujus exemplar 
Gonsil. Reg. S^bbas Tokoly servat Aradini, alterum 
m monasterio ininuncrationis sub monte Kablar in sini- 
stra ripaMoravae in Serbia vidit Vukius , typos forma- 
vit R ad i uj a D m i tr v i kk , et post eum^umtus sup. 
peditavit TrojJhUs (Tpki^il) (jriindulikk exurbc 
Ragusa. AUcraViccin fol. an. J^o^O (i. e. i562) 24, 
Junii, ad''acdeo!i Asccnsionts inr m^kuihna tjfKhi ad 
pedem Nigri Mohtis; Pro hac editione , cujus exemplar 
^estliii BibL'Caesa^ea;*Mardarius tpse, patria de fiu- 

vio I r XLVH 

yifh f)riaa , * typos luigBd' tabore c fef rcr et capro se 
cniiftei^se (foyKo^^bAMfAx) testatun Tetium secim- 
ilto Boii di&rre' a priitia ex eotlatioua 3S 8 (quae Mat» 
A^ur, i& incipit et Cap/2^ 1$. deainit) coucludere 
Ucet.iiieciioiiede|aa ia Grammatica laudavi saepius. Luc* 
• j, 10. legit cuaxCod. Kop. i^^^mk quod Ostr. et corr. 
mate omittunt. Ibidem iifitio. v. 4i. iterum cum God; 
Kop« conspirat^ noil addcndo -h ^e^i aut H i^f ^CHi , quo* 
rum primum Ostrog. legtt^alterum correcta. Differt t»> 
iseii etiam ab lioc codice. Hic enim Lue: 11, 25. legil 
eyfifAmHEN/iiOMiiriN H oyKfMiKH> ^Xflf^dvni, Mc^ 
y(fHjJm , Ktti KSKO(riiynm(ffj Mard. sine hmiietem. Editi ha^ 
bent qaidem noMifriN , sedomissooynfAViHfN. Luc. 6, 
%o, Mard. cam Ostiog. post NHipiH non h^bet ^jj^M, 
r$^ nnsviixrt^ quod Ms#Kop. cum aliis editis addit. 

y ersionum Antonii Bahnatae et Stephani Consiilis, 
Augastaoae Confessioni addictorum, hteris cyriUicis et 
fflagoliticis ab an. i56s-^ld64 Tubhigae(aut)Jrachii) 
imprcssarum, licel iUytica (croatieam Uii appeUabant) 
lingisa' tulgari factaesinty' hic itenon meminisse opor- 
tftt.' «Qu^e de iis.iii Appendice Yol. I. Sopikovius 
congessil, non carent earoribas. Movum Testamea- 
t^m, quod N« 1^14 nominavit / nOn est Groalicam, 
nec lileris cyriUieis . 1 554 innpressum , seiPrimi Tm* 
beriYersio Carnioiica^ Matthaei ^ ot edilio N. iflSad* 
dttctK est Novi Test. prima pars i55^ lit latiais edita. 
Uette quidem N. .17^17 dicitar,N. Teat Tubingae ih6S 

" in XLyiH 

io 4. Ut^is cyriUicls prodUbse , ataaleN.i^iS, ^f^ 
1720, nov9$ jqusdeoi edUioiies . ftn, t6(^5, t&77» tftSi 
iactas faisse.;]>(. 1721 recte habet Groaticua M. TesL 
Tubiagde ia 4. glagd. Fabum yero iUud , quod ad» 
dlt : sine notati(Mie anm. Nam prima Pars pnefert anmim 
1 563 , secmida i565. Annos hos ipsd jam N. 705 recte 
Goiisignaverat > sed ficto et monstroso ioci nominc : tm» 
rS^i A n s^H^iM&ftf rVM. FaUi eos , qai post mortem 
Johannis Ungnadii , cujua sumtibus typographia Tubin* 
gensis erecta fuit.^ typos glagoliticos Tubinga in Aus- 
triain , et inde Bomam translat^s < «u^cati sunt , alibi 
osteadimus» Videi GlagoUtica mea. 

Npn ausim praaterire, typi^. cjrriUicis NesvLKii 
in Lituaoia ij^2,4«Gate.che$im russtcalingaa(di»- 
leetp albbcussica) fuisse edita<a^'quam triumviri novae 
dpctrinae propagatores Matth. Kaweczinski » Simon 
Budny/ ct Laur<entius Kriszkowski Srincipibus Hadzi- 
viliis dedicarunt.Exemptar seculo XYI a Jesuita \iiBm 

* 

aUatum servatur in Bibi. regia Pragae. 

InRussia coepta quidem,t653 consiUa instruendae 
typographiae , .sed prtmus onbnium iibrorum BiDsqnae 
.impressorum A {^0 s t o i u s prodiit demum anno 1 564 iu 
£ol. £xeaiplar tractavi maaibus io typographeo synodali. 
Ridicolum ejft , quod titulo lUMriSopiko v Nr. 73 apposuerit 
verba : ni|ftB0^ etc. i, e. Apo^toium e graeca versioae 
IjXXII. iaterpretum. traaslatuia fuisse* Operamm Ma. 
.gistri eranfc 4o.l^anne$ Fedorow («air^o^n) ^Dia* 

co* 4 ■ . xlix 

1 

, ^nlS, cll^%frusTJmdfcjeMr(THMOiOiiiB) M&tis^ 
fSTfenr iJferquc corixm , *cum malc audircnt, ncc optU 
mc hab^retftut , patriain deseruil. Prior Leopoli imprcs- 
^ Ap^talum i5^3 in fbl. Ejus nomcn sub Insigni 
nrbis iiicdpolis: fmio ultiiho subscriptum iegitur : HfiAN':&' 
At^dpoBHHb ' ^fVKAf k' mockobckTh. Dc fatls cjus 
vide plura apud Sopikoviifm p. LX. scqq. Altcr sub^ 
^cHptus legltur in.editionef Evangcliorum, quae 
Tiiuac 1 575 ii^ fol. impresslt. Exemplar cxstat in Bt« 
Bliothcca GomilUm^ de NostitzPragac ; quo et Durichius 
et ego saepe usi ^umus. Tredecim annis ab editione 
A p s t 1 i elapsis, impressum fuit Mosquae Psaltcrium 
1577 m 4. poslplurium aniiorum dt^ursum prodiere 

T I 

A. 1590-1592 dtio Triodia(noc'rNAA h ijBdETHAA) in 

fol. Editidnem curavit Typographus Andronicus Ti* 

mothei fillus («thmoi^eeb), NEB*iriKA dictus. Annoi594 

Octoechus in foL A. id^f iferum Apostoliisin 

fcL Ar 1660 Mjcnaeum eommune(MHNEA oki^aa). 

A i6oa Liturgiarium (cA^mEKiiHK) in 4. A. i6o6Te- 

tracVati^'gfcIion elegantissimis typis^ cujus exemplar 

scrvat Bi&Imtheca Caiesarea. Typographo nomen fuit 

odHcVM MiV)^AHAotS fA^oiBEiiCKyH c Volynia oriundus 

(b&AbiNEij).^ in subscriptlone mcndum est in annisChri«* 

sti^t^^^l L c. l6l4.'Nam annis Mundi 55^i. i. e. 

711 4', 6t primo anno Vcgiminis magni Ducis Basilii 

IvanoviH respbndct A. Chr* 1606, non i6i4. Hanc 

f ^ionedi lEvangctiorum diaiecti veleris ecclesiasticae 

*— — — — - 

(••••) prae#» U^ Ugf9vla(jhia,^ tertiatBclff^fdcnsis 1^52, qu^da 1^2^ 
quiiita Vilnensis i575, $e3(.ta Yiii^eaus i(^p. smmtibus 
^t|»-WiXlW* W«rowiSf,,yt ^ep;ft^oi»q\|eq$j^3n.jt6o6 
or^ioe s^ptifua sit, r^eUfpo^ pqst fvumxii. ^^^ Mos-* 
f^e ii)(iprFS39J\lil>ros slayipii^: viiie mm Sfxp^^vii Bi» 
WipgraplHa.Rp^s\ca.. , ,,. , ;_ ,.. ^. , ... 
, ,lc)em,iUe Johannef Thcodori filius,..]yfqsqi^^ori« 
\j|il4us ,|(piiMosquae i564^et Loopoli 1573 Af^o^tol^qi 
JWB^!??g«Fat, pstro^mni , Yoljrniae urbfaa,, m s^oxAp 
,<^' aXapstantino Duce Qstrogiensi yoqatus veifit^^ub^ 
jussu .religiQsi Dnds,]Novuui.Tc9^(V(UCQtqm cupi Psal- 
t^erioA-:l58o,iu 8., mqx etiam. intcgi;^ flili|lia ip foK ^i:- 
cudit^^Bi}>lior¥uu titulus^puQm ^ 58 1 , eyhibet ^ at dau^ 
^ula foL ^Uimado^pt, ea jam a». \^Ho, ;i,2,,Jidii fuT 
isse.^oluta per lyam^^ TheodoriJilium^Mpscovitaxa 
/(HfUiKQ^ «qiC9^9f9Btg|^C<ipM mockahthh^vm)., fluiciji- 
fra sub)unctum cqnspicitur ^gnum typogrsiphi^in quo 
J. ft.iQ« nomen iUius iudipant. In$pepcef,i.Cata)ogo e^ 
tituluipi ^t typographi si^^n^ lignq inci^a spcctahis. Hs^ 
hent.^ufem quaedam excmpl,aria aliud J[bli|im. uitiniqm 
(in exempiari integerrimip „ quod est ^pufl RR^, PJP. Be- 
^ediptinos^ Scotos adcst utru^qque)^ in quo pcatiupci^la 
euchaiq§tica. gracca et Slaypnica typographi sig)A0 proc- 
fiuttitujr, el post signym. typpgraphi in clajusula .annus 
^ifii ^ f\ .dies, 12. Augusti ^qminantur.. ycrbis HAiif ha- l» i .... Chl* ■d dwi<^M'^MiiKcKBu -fupbiidetit ^ formula griie(^'1iaec:' 

X&ro' M HoBAt*o ^M^k^ti fiotii^uiC^ CAcTtftiick^ hdne^ 
^&tteiS^^^. BibRa t. e. ttUri' V«t«ris etnoVr-Tli»t»n(aili 

> 

litigaa^ slot^nica. Post orationem etfehkrZstfdiitf 
€45 pietitis^mi gfaecisr et slalo^idis verbis cdnct^j^tam ^ 
consiliniii t)perii ipse Dtix erponit Oramlatufsiiji; ktk 
jtfagnoiya^eRttssiae Joli a n n e \B asi ITe vi <i assfduii 
j^recibti^ pcfMtchaelemGaraburdamsdibam magnfiDtl-* 
catii^ ' ' tiituaniae eiempl^^r Bibiionmi integruttk dbti« 
nuis^/iicLm antea frustra ejusmodi eiemplaria; qua^ 
mnne^ Vei. Teist. libros. fcdmplectercntur , in Serbidi 
M Bttlgaricis monasteriis quaeri curasset. Gredidit ille 
m transmissb eicemplari (^ut lliius apographo) v^teretKi 
versionenii Slavicaib; qua6 ti' Septuaginta Inte!rpretum 
graeco teiiitu ante aninos 5oo| et iquod eicunrit, tem« 

pork Vtaduniri primi Oucls christiani facta' sit , "cbnttn^ 

« 

tam f^isse. '(Confor Gramm. p. 701). Excipiendi' ccrte 
erant Kbri Tobiac , Judith et tertius Esdrae, quosnoii 
e Ura^co ; ^ed e Tulgata ttanslatos facta cotl^tibne mok 
advktere potiiissent ii', qui editionem curartint. Librl 
tertil Macchabaeorum versio , (;um iu exemplart 
transmlsso reperta noh fuisset, recens editiohi ^ccessit; 
Ad 6hcm ehtm libri tertil haec nota legitur : cTi T^ enriW LII . ' 

lOTCA NIIIKf BCMJION TOH CAOAiNCKOtl » H HN BAATHNi», 
CKHX*^ ^^^ fiAATCKHX^A TOMllO fi«&rf CHf CKOH H BMCCKOH/^ 

No H MU H)f& HcocTABH^^OM^a i. e. hic libeT tertius Mac- 
chakaeorum^iii feliqui$ Bibliis noa iQveQttur/ neque in 
ipsis illis S 1 o V e n i t: 15 y nec in latinis, necwPolonicis^ * 
taatuinmodo in Graecis et 'Boheaiicis ; veram et nos 
eunx non omisimns* Male Kohlius et qui ouin secuti ^ 
suni, voce aatckh)^ (alias 'Aai|KH)^) Irclica btUia , 
quae nondum exstabant, hic indicari putarant. 

Tcmpore Yladimiri ad Riissos delatam ycrsionem 
Slavicam Ev.-mgeliorum , ApostoU |' Psalmoram et 
librorum liturgicoram non dubito, at libros Ycteris 
Testamenti omnes aut ali<][uos praeter Ps^teriujn trans« 
latos exstitisse vix credi potesf • Seculo XII. Proyerbio*. 
ram versioncoi jam Nestori, qui libnim frequentiuii 
cltat, ad manus fuisse , et ex ustt ccclesiae paroemias I^ 
gendi , colligi possit. Sapientiae liber , Ecclesiasticus , Pro- 
phetae ct Job sec. XIII. et XIV . in Serbia , Pentateuchus 
aliiqiie sec. XV. in Russia autPokmia translati videntur» 
In unum vcro corpus clrca finem sec. XV. (non tdmen 
ante editionem Bohcmicoram Biblioram Pragensem i485 
aut Kutebergenscm 1489) collectos et secundum exemplar 
Bohemicorum Biblioram dispositos fuisse existlmo. Hac. 
occasione plcrique Yet. Test. libri, antea e Graeco 
transhiti; sccundum Yulgatam recogniti fuere. Gu)us 
rei indicia cum ubique obvia sint , miror id non ad« 
Teriissc editorcs Ostrogicnses. De conferendo texui Sla- 

vo- Lin 

vonico* et ex graecis foolibus emendando ne cogitatum 
quidem fuerit, cum illi exemplari tiransmisso nimium 
coniidentes nihil immutandum censcrent. Non mira* 
beris itaque tot manifestos librariorum errorcs in 0« 
'strogiensi editione inveniH. Sunt et alia cjus vitia , tex*. 
tus nimimm ipultis in locis comiptissimus , intcrpuno 
liones confusae saepius , praeter Polonismos et Busais- 
mos in libris , qui a Russis serius translati sunt. In 
editione Mosquensi i663 » in qua textus Ostrogiensis 
recnsusfuit^nonnisi pauci, iique leviores errores sublati 
sunt. Longe plures et graviores.mansere incorrecti, 
qui tamen vd obiter inspecto textu graeco iacile emen- 
dari potuissent. 

Quis cnim non advcrtat, Jobi 41 > i9 pro a^km^ 
•TEN (cgendum ^fuisse aSk m^t^an, cum Graecus 
Xo^oy ^ikatoiy habeat? Restitui etiam facile potuissent 

Job« 9, 9* pOStTBO^AH BAAC0fKCA4IJA H nfO)(O^NIO, 

T0/{oy rTMOjbw Kt^ effingov , vocabula maie divisa et pes- 
sime in Ostrog. expressa : NA^fK >r^ , f ah icvKk naao- 
IKA. A primo interprete certe scriptum fuit h a^ ktH^ a 
n lomkNA AOlKA , convenienter graeco textui : xa) a'()xt^ 
gov, xa) rxiLidt vor^. Editores autem tMosquenses 
Bon restituto textu veteri, inaluerunt in margine 
nolare: r^E*^ haYa^S h tmifx h a^kt^^a h cck^o* 
BHipA lOiKNAA. In Orthographia emendanda, flexio- 
nibus vocum immutandis faciiiores iuere editores Mos^ 
«{aenses , licet eis injonctttm fuerlt , ut textum Ostro- gieiiscM immuldttim (wcngM^tiMm^ - ^wpil mm ^ iA* In 
¥$9litiih^, (tpiihaa el Athdndsii cpistola ad MarceUixmm de 
inf efpref irtibDe Psaimonim praefixa esX, qnaein- Oslro* 
'|;iien$i' abe^t), votabulaatta inMosqueiisi Uf^, p. 18^ 
4sMmui/ In his enim eicudekidis non Ostrogtense , sed 
aUud eiemplar secttti sunt. Addam de exeiiipiarikiia 
Ostrdgf^ms edittonij» observationem Dn. Jtiopiiariii -n^ 
miruiir fdHum eSs (276) fuissc rcimpressum, cnmJo» 
bi Cap. XLT. linea ultima exemplar fiiUiolhetae Caefi- 
sarcae legar e^^tjA sine sequenti MO,cpiod in'6xemplui 
RR. PP. Scotorum Kneam claudit. Pracfatio -^e «tili- 
'tate ledionis S. Scripturae , et <fisticha siavoniea^, qo^ 

Ims editio haec 'et laudes * Ducis Constantitii ' €el^- 

« 

brantnr^ 'auetoremhabeDt^Gerasimum Danilovi^; Gra- 
visaimci haiucinatus est Jaeobus Sutua, ^i io iibf o 
«Saultts et Paulus Rutheiifae unionis' ~« sive Me- 
letinis Soioiris^rius Arcliiepiseopus Hicrapplita- 
Aus« inscripto et Romae 1666 editov himc GeiMi- 
ihum, DaniioviH (Smotriirki) , patrem Metotiii 4^m 
Vfctt^i^-^apitaiiMm ca^tri GanmieceiDsis , deiiiAt^/ rec- 
torem academiae Ostrogiensis , auctorem versioMt 3ia* 
vonitia^ O^trogii editae asseruit. Gum cntm' eumfGrae-* 
canim Latinarumque Ktcramm; nec non Siavonica» lin- 
gua^ *gntfMm 6iisse dixisiset, addtt: »cujtia rei argu* 
tuento simt -penftffles toti Russiae ejus luc«hratianeis, 
BihtTtf i9citiMt e Graeco ei Latino sermmA io^^iavcni- 
cmti' 'viifilb' -'tt Ostrogiae ducis memorandi Impenais * 

^aaWs .Ff8udi$c«d Barbf)riB)ij$ suae reccnf adsciribt. le^ 
cupletisAimde curayit-Bibl^tb^aaec, $i Jac. $Ki|ua Prdq- 
fatiouem-Qei^isui^i id^peacij^et « pQtui^set U^u^are eji^ 
»odi^liain^.<]fiia tenAilalepiiJOg^Qiisui e]LGiis4|. Aiteoiia 
sibi, *Hm .«cholas nttiiquam, vidisset, (iMC|,pyHH>tHi)U 
NHKO/WiM pH^4rx% iojttprtum. fui^se ab.ip^q Q^kqq, 
iiti hanc Pjraefationem scrlberc^t £quidem..Tij(; ei t^nr 
tamlingu^e gra^cae peritiam tribuendam cpn^o « u^vel 
Kbri tertil Miacchabaeorum versio ab eo prpfbrta. credi 
possit.' Inter ItlMros supra memor^tos , qui Leopoli ad Qi- 
bliothecam Caesaream missi sunt, estTarissinu^n opus^ 
€iilumf(}IliO,ab eodem GcraAimo Smotricliio Ostiiogii 
A. 4587 in 4* cditum: mAEi«^f'& f HMCkh npqw. Su}> 

finem:: NJKnHCANO^ilKA^EMMHOCTfC^bCKdiietC; HuajH^* 

TOMc «IHBO^UNA^ MHCA^Kn. Additur;'qu)^arab}(9'\egerit, 
.etunfactldhaecinteliigerepf^sse. Alios Ofiro^i;i'impres$os 
libros*eQii.Qa€rat Sopikovius. yibmqi Bd$|IU.;4t J^JK* 
nio, quemiHe N. tgS recenset,. 1594 m;0»Jl(ii4tMAr« 
tiiei Oslrpgien^i iypogvaphia (3 ^^ Vka^ Ntfc ..ocirf^KOll) 
«^van«'BibliolkecaeGacsarea etOisolinianlu -r ,; ^ . 
.. ' #£imendatior quoad iihifm Yet* Test e<iili«i.,pnodiit 
UkiAmui^^ fob PetropoU-(Mosquae)^ in^ciQi^Fffae- 
iotioneiCatvfKtUonis a^gotium latiu^ expopituir».r,T^tup 
liuiusr.tidiHofiis. tepetttnt |li$ii^ omnes» ^ai;^m f4wio- 
jem.indifMrm.deditSopikpMiuSb N. ti5 Jh9be)lifM<WiV?P* 
acaniirfSfibr elJ^i^ ,tt4 Pi^trcipolii^niim fj^usdef^vdi^M^ 

fol, foL, quae fortacse noa ni$i nomine loci differant N. 
tj6 Petropolitanam ifSQ, foL Rectene? cuxn postea 
K 117 Kieviensis 1758 sequatur. Post hanc N.. 118 
Mosquensem 1769 in 8. VoU. 4* (apud me Voll. 3). 
Scquuntur Mosqu« 1762» etalia 1760 in fol. (Apud me 
in SIo\«inka 1766) , Kievicnsis 1779 in fol. Mosqu^ 1778 
in 8.V0U. 5 ;, Mo^qucnsis (octava) 1 78/^ fol. Kiev. 1 788 
ija 8. Von.5. (Mosqu.f79oV in fot decist apud Sop.) 
Mosqu. (decima) 1 797 fol. Po4acv* Part 5 , 1 798 in foL 
Mosqu. (uudecima)' 1802 fol. (Budcnsis VoU.5. t8o4. 
in 8.y secundum Kiev. 1788 impressa, dccst apud 
Sopikov). Mosqu. VoU. 4. 1806 in 8. maj. Mosqu* 
(duodccima) 1810 foL Addamus primam stereotypis 
1816 in 8. a Socictatc biblica editam» quae 1820 ja^ 
undccima vice rccusa fuit. 

§.. 6. Superest , ut Grammaticas Slavonicas dialccti 
literalis saltem nominemus. ' Earum aliquas reccnsuit 
Lcon. Friscb. Plcniorem ^earum indiccm dedit 
FrancAltcruSy quem inscripsit Literatur dcr Sla^ 
vischen Gra//i0ia//i-M , et Miscellancis philolpgico-criti- 
cis (Vindob. 1799) N. VIII. inseruit, sed ctiam in eo 
quacdam supplcnda sunt. Alium in Sopikovii Biblio- 
graphia Russica invenies , qui et aliaiiim dialextorum , 
uti CamioIicaCy IIlyricachodiernae^Slavo-Bohemicae^ 
Grammaticas sub gcncrali nomine Slavonicarum com- 
plectitur, quin hae s^tis distinguantur a Grammaticis 
veteris slavonicae linguae. Nostrum igitur crit, cas 

SQ- Lvn 

« 

sohun acdurathis , rapple&do ftimul alibi omissa.i , con* 
signare, quae proprie sensu strictioriSlavicae dicipos^ 

« 

sunt. lu harum ceustun venire non potest Gramniatica 
graeca slavonice translata a studiosis rsckolae graeci ri« 
tusLeopoK, atque A^ 1691 in 8. «in Qsmn inclytae ua-* 
tionis Russi€ae« edit^ titulo; AAEAftOTitS.' rp amMa» 

"THKA ^OKfOrAAroAHBAr^ lAAHHOCAOSIHCKArO Rl^kllUU 

(Apud Alterupi N. VL)RecteFort. Duricli in adi' 
.ycrsariis suis adnotavit : in rem Grammaticam Slavorum 
omnia ferme vocabula technica^ex etymologia graeca 
U ansisse nemo negaturas ,est , quicun<[U0 hanc Gram* 
maticam legerit. (rvXX(t|3i) enim id ea vocatur CAor» 
QVofKt HMA» dyrtcyviifa MfbcroHMAi giifttt rAAroA^ fim- 
X^ n^HHACTTfc, -r^^sflT^c . nj f ^AOr , irig^yiiut ha^emYc 
(^pud Maximovium HA;^r AaroAii ) , (ruvistr^t^og o^oy^. 
Articulus vero , i^^y; est ^ a^ahhVc» 

Primus otOQium Grammaticam linguae slavicae 
ecclesia^ ticae composuit LaurdntiiisZizani^, Y it» 
nae 1596 in 8. in iypographia Fraiernitatis impressam, 
quam inscripsit: r^AMMATiKA CAOftmcKA (male apud 
Sopilovium caabehika) c&ftEpmiHAro HfK^c*rfiA ccmh 

HACTIH CAORA H HHM)( HSlK^Hkl]^. HOfiW CftCTAaACHHA 

d» 3. Fusius eam, ob raritatem , dcscribil episcopus £u« 
genius in* lexico historico ScriptonuU status ecclesias^ 
tici , notatquC;, in ea casum Narrativum seu Praepositio- 
nalem in , declinationum paradigmatibus desiderari , to« 
tamque 69 foliis absolvi* Ejusdem Zitaniae alphabc* 

ta. tmi m»* Ufii^Uiu CAOBiN«KAA A^clHu «KttM^^ Vik^ fSg6 
-edKvus, couiinet 34 foliU Lexieon seu dolkctionem vo 
4:11111 sloventcantm russict vulgsri dtale<tto texpOiiUnuii. 
Libelli m t2. nomine Grammaticae ab/A.ltero 
N. L eBiUiotheea Bodlejena adducti ^ litulw .Slavioiiii 
•est : rp MiMATiKa. aaeo CAominii nHfMCN*, ]fo«rAi)jifiiiA» 
f^ oy^HTM OMoacNiicicaro .iz|^yKA. MAA^OA«b«riiftM% 

OTj^OMa^rOM. ■ BMAH^fe. fOK^. S« j^*. flK AppsFei/^att^ 

tem vel e^titulo, eum paeris disecntibas d<MitiatiBQ 
atque adeo nibil aliud esse, quamvnam es: iBniUDem 
«IphabetaFiis K^Ufk dictisv quoTum compluits Si^W 
kovius consi^avit* ^ ^ 

Plenius • linguae • Slavonicae regufea eatposuit 
Melctius Smotriski ^ •(monachus cocnobii - ViU 
aensis deacensionis S^ Spiiitus, cufus vilam ia- 
titts Jac. Suuiay ccmcimiiiis nuper Eugeniiis enar» 
ravil)^ cdito Anno 1619 (t6t8) in 8. Jerii (prope 
Vilnam) libro , cui titulum (ecit : t^amautikn caaein» 
CKHA n^AiiHANOcOvNTArMAynoTiiJANYiM MHororfHiui» 

mAVW mNl')(A MCAITVa CMOT^ HCKAm OtC B Cfiffw foO. 352« 

In PratofatioBe venlacula summopere eommendat stu- 
dium linguae literalis Slavonicae , cum sil: ecdesiae 
graeco - russicae naturalis et connata (n^f o^NiMi). 
Ejus .praetepta abomnibus semper aostimtta^* (ucre. 
Non poteranl antem ei bac Grammatica ^utpoteqnafiipsa 
Jingua» f Uvtmica conseripta esset ^ praeterjRtissoa ti SeN 
)^fi. iprofictM alii I» Dalmatartm praeprkiift tasm*>et 
' f com- mt 

<!athedfttli^* ^cotesiae AvureasisAf chidiaottms , CBi -olidi 

iti eott€(]giKrlltfbani catkedra Itng^tiae^iBivoiaicere a Boff6- 

dictoXIT^.deoreio fmt. AdJMitilie Aip^flbe^canCflagori- 

iAcam ti fr^caA$\t'ltdnp(MfW^ iaqua co^ 

-dices oynlitcasetiijbigelitiebai sibitfotM etqfuesdpm iaar 

'prdMOS' litipreii ac /etiefli •vidgeri MraiDife seriplxrs/ Itbrns 

-€i£umeral:j £xeQi^lar:' operis,iK>biiSbea»roie4mt€e5sj, es^^ 

«stat -Liiblaqeein Bililiotheca: Beronis-Zbis^^i illnii 

«nesd<ii utrmn^ ex Antogropfao. an ex Apogciapbo desGribi 

f eeit Yersioiki btinae ■ e Tegiooe .respondet teitus 

ipsius Saiotriskii, siavonice, charactereoyriiliano. 

!Non difttetnr So vidiius y Grammaticam hancitaccu» ^ 
f atiovibns Bibliorum anima^versionibus adh9Htis« perfee- 
tiorem reddi posse ab aliis/promittit^Q mfinepraefatio^ 
Bis^; seadperiiciendua Dieticmarium t]tu>(ierf polest nbe- 
rius:7rog[f&ssurum. Obiity Sovichius i^^^rl^ost cujus 
mortem tde.edaiid»)iacversaoneGranimaticae.nemo erat 

floUicitaS;:' ' • • « I . " ;;] ; »• 

^ Biepteitie autcm.^vicibnsGranimalica-MeletiiSlavo» 
'uice 'Sif ipte ' odita ifiait'';.pro ueu Russoram - Mosquive 
ivj^i et pro iisaSerboTimi'^tmnicii in Yatecliia' ii 755| 
pancisideiitaimutfi^is et additis* • • 

'Aitikoi\^65S edita foit 'Cremenocii Gfmnmatioa 

'^cimfini««|a) in 8*^ apud :Aherum N. Ili.foil^ io4. 

-' ^< Auofeor GBemmaticae^lanwica^ in.4. Meeq. coeptoe 

f 6Afir;jiinilee 't65f yifiiebtiaipiidem id&noD^omipia-^dei- 

bet. m 

|>et. Cum tam^ qaai^am omiaertt; alit addiderti et 
niutaverit,- nolim com Sopikovio opus hoc aingulare 
^tionem Meietii teriiam . aut secundam (cum Vilnenftis 
A. iOftg vix eiatet) appeilare. Appositae in fine aunt 
tres appendtces; i) Discursus Maximi Graeci de 
utilitate Grammaticae. 2) Interprdatio slavouica No- 
' minum Sanctorum. 3) Analysis duarum Orationum» 
Has et seorsim an* 1 782 in 8. Mosquae inlpressas liar ' 
beo. MaU tribui ab aliquibus hanc Grammaticam Ma* 
ximo • Graeco recte monuit Sopikovius« Exemplari ku- 
jus Grammaticae, quod servat bibliotheca Upsalensis^ 
passim versionem latinam margini adscripsit Spar-» 
fvenfeldius. Haec autem versio vix alia tsst vi« 

detur , quam ea , ^ ad quam perficiepdam Spa r fv en- 

« 

f e 1 d i u s Mosquae an. f 686 hortatus est 'anonymum, 
qui Nissae MDCXG in 4. ȣxemplar cliaracteris Mosoo- 
vitico-mtheDici duplicis Biblici et usualis4t in quatuor, 
et Beclinationum terminationes in quinque tabeUis aeri 
incisis edidit Is enim de studio linguae Slavonicae 
Mosquae cQhtinuato et de Versidne Grammaticae a se 
confecta loquens ait: vQuod meum studium cum ap- 
probasset nobilis Dominus Joannes Spahrenfeld S vccus» . 
juvenis praeclarissimns et suae gentis spes maxima , 
plurimarum linguarum peritissimus, qiii eo ipso tem- 
pore agebat Mosquae , eamque Hnguam dididt Rutheno 
pariter, porrexit mihi Gf ammaticam fiuam sola lingua 
ruthenica editam , ut eam pro.meo excrdtio latinitate 

do» r 

donarem. 'Qtia. ego perlecU ntHms fore judicavi , si 
e€ua vx coippeDciibsiores tenninos et clariotcm metho^ 
dum redigerem. Qood ^ etiam^ auiiUante bono Deo bre^ 
Yi praestiti. Hortabantar et rogab^nt deinde omnes ex« 
teri, nt etiam pro eorum u^ publici . juris facerem; 
quod quidem libenter praestitisem , si :adicitbi'' typvni 
Rutbenum cum Latino reperire potuissem. Occurrit 
imnc, ut saltem.Alpbahetum et qua'e4attr^i6Cf pertineo^ 
tia. «culpi curarem^ usibus illorum servitm^a/ qui olim 
seu in Magna JRussia^.Sircassia, Walafcliia» seu^Ser^ 
via^ jSolavonia, Bulgari^, Bosnta pro>'re christiatia 
snnt laboraturi^ aut/inter gentes ilhs versaturi, cam 
Uaguac bupisiin pkruupie illis regiombus, saltem ia 
otrtciis ecctesiasticis , et libris sit usus. Has tabellas 
'mibi proprias .vendico,. ^uas magno labore eonfeceram^ 
etsi fundamentum ^liquod ex dicta fosa Grammatica 
dcsumpserim , sed valife imendosum , confusum et pene 
visui nulli . aptujtn «. Haee ille. < ^ 

An et quibus rebus differat editio 1719 in 8. noa 
possum dicere, ciim eam cum priore cbnferre non Ii<» 
cuent« 

Compendium ex iHa pro usu scholarum confecH 
scbolae Novogradensis discipulus , hypodiaconiLs T h e 0« 
dorus Maximov^ idque Petropoli . in monasterla 
Alexandri Neveusis I723 in 8. imprimt fecit. Apud 
Aiterum N. V. Constat Grammatica pag. 212. Praefatio 
4 ct Index alphabeticus 8 fofiis. 

Ho* etinationum et. ConjttgatioDumj SlafTOnicaram, 
V. "^ Mimitluctio' adl: 'Gramihiititam Slavonicam (fSKo* 
•ii|(m0a H%^ CMMHtn^^bH r^aMMkTTcj^b), i^am pro 
UH . aeholanatti inatioois Se^bieaete^phzritms 4liis colle* 
l^. Ainrahamud *Mr a a-bvin aoholarttm nattonaltum 
dirodt^r 7 pHmuiii 'Vtbddlionae i|^^ ; - demde appcndice* 
iTittm foUomm ,- ^ae whhm dnalia - fiejuobeii ' exhi-^ 
hent,' MxU\\B^U i8ii> in S.pirodtiL - '^ 
f .'! : Brevis^ Grammatioa Slawinica (KpA^TKAA CAaBAN* 
ncAA rfAMWArHKiil) i' pjetro Vinogra^oT: coa- 
9cripta &1V. capitibus pagg.ii!l». .d>solyihiif. Petropoi^ 
iSiS. 8. Slavonkam tradit Unjgua ^vernacala. ' 

. Grnmmatia slavonica-Ms. A..i645 Joain nl s Vs e^ 
Ti c ii Bibliothec^e Colbertinac iN» 3876, equaBandorias 
m Amniadvers. in Constantini Porphyr. llbrum tle ad<^ 
ministr.^ Imp. Tom. 11. tabutamdvAimstt , i Jo:U ^e vi« 
cio <'Y>tstttHM)S<lavonosacraetheologiaesti3d)oso cotn 
a<^riptav Inspexit eanrPariRiis D. Kopitar,eLex iis qnac^ 
notavit, video auctorcm fuisse Polonum^aut l!(.ussum 
e Polonia, iqni polonice slavicismiscuit. 

'Aliam aJohanne Sohier llngaaruni- SIavo« 
nicae, Ru5i]^icae et Polohrcac iiUcfprete, an. tT^^^con-» 
fectam, N, 462 BiM. r^giae; *citant Bcncdtctiiii iti 
novo trhdatuartis diplomaticac. Hancill} quidcm Rus« 
sicaoi' dixete/ at Slavontoatt' csse non dubit6; 
M^ Dc ^ * I LSHt 

m 

{^f^.^ qmm Gai?imaxia$ dn AlpbabfstO' an. 1753^ 
jedi|o , prpmiseFat ^ hdd cQnstat^ otram tII iBchoats 

. J[ac^bi ]plani>i|ki htevpmbiiaclii Giiaimaaticant, 

ante.2tA/, 1761 ia monU Atko comcriplini.i ;f)aorvara 
9pud $£, ;3yoocliuii,. jet. LijeQcic4tt .l^veMff-i^aecoiil 
];8liinaqi}i, ia Kaevieofii laura » EMgei^w iest^iturj QaiM 
no^,mif:ffXVf, ^ da}ei|ly lioi^m;neiitrumi& liicem) edil 
Mirur etiam lion prodiisse. Gtamm^fietfm, jou» {decem 
annon^ operam Yenetiis impenderat Ju s f i n u s Y i uj- 
nevski» legat^onis russicae capcllanus. Haoc typopa* 
ratamantpA, 1799 Yindobonae viderat Alterus, apud 
quem vide sis illius conspectum. 

Hac, (piam Knguae slavicae cnltoribus nunc of- 
ferOy eti^m exteris, qui linguae .bujus cognoscendai» 
desi^eriq . tcnfsrentur ^ conwhum esse volui. MelbodO' 
autem qov^ tractandam qw$ui , Declinationum et Con<« 
jugationnijgL numerum augendo et aliter disponendo» 
Paff illa^ quae vocum fbrmas eiponit, prorsus ne» 
glecta ';;ljaijt . ab aliis. Meletii vesiigia premens in iis, 
quae ille recte statuit, in eo multa alia probare noik 
pptui,' q]i^p . auctoritate veterum destituUntur. Opta^ 
b W ecpii^^^ opus i^agis elimatum prod^e in publicuoik 
Sed coi^tiAuis amicorum editionem urg^tium bortatH 
bus^ante tempus ce^endum esseexistimavi; Interquosi 
praeprimi^ fUominandus , quhi est e Ytndobooen^ibus 

con- iitvi eonjanctissiiAiis Kopitarins, bibliothecae palatinae cvh 
atos, qm corrigeadis diHgenter plagnlis, oblatis e lec- 
lissima sua bibliotheca ultro , qui mihi hic deerant, 
libris, exijttirendis, inspiciendis et sedule con^erendis 
qttum* manuscnptts tum impressis codicibti5 ', auaedam 
etiaui' opppittti^e monendo , operam meam multum ad- 
juvit. Brevi ille, «pera^..j4euci> Sloveno - graeco - la- 
tinOf quod parat, feliciter absoluto , justiorem sym- 
bolam cooferet ad accuratiorem )penitioremque since- 
rac dialecti veteris sdentiam. 


^i "S, 


(' ; 


Con. LXY wm • Conspectus Operfs. •; . " * ) Paft 

Introductio. 

Cap. L De literaram slayicaram figarai prononcia- 
tione, yalore homerieo, diyiBione, afiini* 
tale 5. I — XXVI. I 

Cap. IL De eaphoni«f sea de Yocalium matatione, 
Consonanun transformatione , epenthesi, 
prosthesi et elisione litcrarum J. L - XXVL 35 

Cap. in. De tono sea accentn g. L — XI. . . 51 

Cap. IV. De seribendi compendiis seaAbbreviatoris 

5. L— VL 6q 

Specimen Orthograpbiae J. VIL 70 

Grammaticae Slavicae 

Pars L 

De vocum Formatione. 

Cap. L De sjllabaram radiealiam stractora. 

Classts L syllabarom radiealium. «« » 3t 

Classis n. sjrllabaram radicaliam. « .86 

Classis UL sjUabaram radicalium^ • • ixq 

(♦♦•**) Cap. tt^ \ C^p. II. Fanctiones literaram •erviliiiiD. 
Cap/in, De Nomine SubataBtiyo^ 

Formae SubstantiTonun • prima et aecnnda. 

Sttbatantiya a fine aucta Tocalibus. 

m 

I 

Si)batantiTa, consonis a fine ancta. 
Cap. IV. De Nomine Adjcctiro. 

Adjectiyoram forma prima et tecunda. 

Adjectiva consonis seryilibus aucta. 

Comparatio Adjectivorum et Adverbiorum 
Cap. y. De Numeralibus. 
Cap. TI. De Pronomine. 
Cap. VII. De Verbo. 

Verba formae primae.. 

Verba formae secunda^ 

Verba formae tertiae et qnartae. 
^ Verba formae quiutae. 

Verba formae sextae, . 

Formatio Futuri. 

Praesens Imperativi , Gernndiyi et Participii 

Praeteriti simpUcis et Ihfinttiyi formatio. 

Praeteritum Gerundiyi | et Participioram. 

Praeteritum Iteratiyivn. 

Praeteritum oircumscriptam. 

Praeteritum Optatiyi et Futurum conditiohale 

Supini forma. . • 

Passiyi formatio. . 

Beciproca neutra scu media. 

Aflixa personalia Verborhm. 
Cap. Vltl. De Praepositionibus. 

Pra^positiones iiv Cempositii. * «59 

267 
276 

*8S 

3^7 
3«3 

33« 
34» 
344 
348 
354 
357 
3<S3 
373 
374 
381 

383 

336 
388 
39» 
393 
394 
395 
39« 
398 401 

• Cap. LXVH 4 « Cap. IX. De AdreYbio. ^ 

Cap. X. De Conjnnctioaibiis» . 
Cap. XI. De. Interjedionikittt • • . « 
Appendix de Yocibnt compotitis. . 

Grammaticae Slavicae 

Parjs 11- ... 

. , De voeu,m FlefXipnfOi 

,Cap. L Deelinatio SnbiMHivoraa*' 

MaaculiDornm daae« • •- 

• Neutrorwn Xre»^' ; «« «•.«'< 
* - , Femininorunt. q^atnon 

. Declinatio Adjecti^oram indefinitoruip* 
Ciip. U. Declinatio Pronominum imae et 2dae per- •onae. * . Cap. i Deflinatio Pronom. tertiae personae L etll 
DecKnatio AdjectiTorum definitonun t. ^tlL 
Declinatio Numeralinm. • • h^. . . 
Flexio Dualis PronoAinomi SubatantlTorvm 
et Adjectivorum^ * >. ; .- 

IIL Yerborum Cbnjugatio» 

Conjugatio prima. . « . « 

Conjttgatio t^cunda. « ... ^ 
Conjngatio tertia. . \ 

' 'Anomalorum Conjugatio. 
Notao gencrale* et tpeoiales ,in quaedam 

tempora 

Mutatio toni ittCoajugatioBe. 
Analysis gramniatica orationis dominicae et 
Terjanm qaornndam ETangelii Jobannis. Pag. 
426 
440 

45» 
454 459 
466 

474 

47» 
48t 

489 

m 

501 
505 

5>o 

52» 
5*5 
323 

534 

55^ 
570 573 
Gra- , i> LXTm Girammaticae Slayicae Pars m. • ' •» 'I ¥ •» ' I . « I- Syataxis ConTeiiieiitiae, ' . --/ 
Snbstantiyi coUectiTi, 
Yerbi in plvrfli* • 
AdjectiTorum cwi SidiiMnlitic. 
Nameraliam. . . ,.,.;, .. 

'Iteoiprocoram CEEC, CAOJi. 

RelatiTi HIRE pro Aiticalo) . 

Particolarom HE et Htol 
II. Sjntaxia Begiminis. . ' 

Accoaatiri regimen « 

GenitiTi regimen. '1' 
* ' IXatrri regimen* 

Localia regimen. . 

Instrumentalis - regimen. 

Regimen Infinitifi et Snpini 

Kegiroen GerandiTi. 

Rectto Praepoaitionom. 
m. Sjntaxif ordinis . . ^ ^ / I J)e $f04um om-nstrueti^he. . L: Pag. 
581 
387 

5S8 
598 
6oa 
609 

611 

«t4 

615 
619 

629 

640 

«45 

646 

«48 
667 Specimlna e Codd. tam cjrilllcis » quamgla* 

f9liticis 6yg In. 


Inttoductid 1 n In^titutiones linguae Slaticae; % • ' «*?' Lapul I; • 

Deiiterarum SlaViciTlini 'figuta , pmnunciationc, valore' 

miinrcrico ; ' flivlsiond , sfffinitatc. . ' ' i j f '• '"' .f*.)- oni liaguae Slavlcae omnee et siagp|]i neque la^^f 

tiiiis, neque graecischaracterlbusii^ftfprimi po5«i 

sunt. Hinc ingenio^a {nventione opud ftiit ad con*- 

slituendum alphabetiim omnibiis numerfs al>' 

solutunsi )• Auctor illlils ConstantiQp,s Philo^ophus ^i 

alias Cyrilljus dictus, Methodii Pannaniae etMora- 

viae Archiepiscopi Irater, Slavls primum Bulga-» 

riae, deinde Moraviae daturus £vangeIiun\.aIio^6- 

quelibros liturgicos, hoc coosilio usus eSt, utgrae- 

cos characteres fundamenti loco substerneret , so^v 

norum a graecis alienorum signa ex aliarum na-« 

tionum / Armenorurir videlicet et Coptorurti, al- 

phabetisr mutuaretxur , reliquisque adaptafret, ac, mis-" 

sis noihinibus literarumgraecis seu phoeniciis, Sla- 

vicas appellationes substitxieret, pro Alpha enun 

ciando ^z, pro Bita seu Yita Vjedi, interpositgr* 

A ta- 2 Cap. I,§. II. Litcr. Slayic figura et pfonunciatio^ 

« 
tamen Buki , quod Lalinoirwii B respondet. Eadem 

ratione lUerae Zjelb, quae Graecorujnsigno nume- 

rico^ respondet, praemisit sonumzivjete;in reli- 

quis jamnon turbato alphabeti ordine usque ad $ 

progressus e$t , nisi quod literas, Graecis duntaxat 

proprias, |, >|r, i^, v, ad iinem plane rejecerit, 

§. n. Figura^ et nomina literarum slarice 
scripta in tabula prima aeri incisa conspicienda 
exhibuimus ; valorera earum nunc exponemus. 

Respondet autem 

A A az^ Graeco A ' Lat a ^ 

H c buki 'f . . b 

ft B viedi, . B T 

r r glagol, r g 

A A dobro, A d 

& ? «sl (jest) % e 

fc / 

K nt zivjete, , , Gall j 

S s zjelo, ^. % 

S > zemlla, • i % 

K H ize, H tat i 

X V i, I i 

K K kako^ K k 

i[ A Ijudi, A 1 

M M mysljete, M m 

H N nas, ^ K n 

O 6 on, o Q * 

n n pokoj;, H p 'Lyf^tna6e/7i M ~7p?/..-. A A , A31 . 

E e . E^. 


oy J^-OYKTi. 

kx .V*p*. 


,6 B,pfiAH. 

1 r , PAAroAi.. 


AA-A0Bp6. 

6» 6 , eCTk.^ 


T M . HifSi. 


rKft5,*HI?feV£. 


UJ III . lUA ■ 


S s - s^kxw ■ 


IfJ . QllA. 


.3S5^S,£A\AA. 


T» -|P*- 


Hn .ime 


bl , 6piii. 


f i r 


* 1» ' e>- 


K K . KAtCW. 


"5 ■fe , lATfc. 


/I A , AWAH . 


.6,6. 


M A\ , AXIilCAr^ 


K) W , M. 


H H . HAUII1. 


GOcSw »w. 


Ooo»6h*. 


f /h M/A.M4^. 


n n . noKoH . 


$ , KCH. 


f p . p^M . 
\It CCoCAOKO. 


^ *- - ncH . 

( 4-.jJ.MTA. 


jTt.tkIpao. 


Y V , H^Hl^A « 

• ■ I f ■ 


Cip. I; §. II. Xut«c..Slavic. figmra tt proutuicUtio. 5 P 
O 

T 9 

C rci siovo , 
v tverdo , 
oy oy 1 

X Jk > ufc; , 

J • 
fert;^ X X rrt lU 

iii 

Tx 
EI 
Ii iu 
u 

K lOy *oyi 
K) » ' m Y 

V ta 

t 

y 

V i chjer; 
ot» 

*• 

01, 

cerv' ; 

V 

sa, 

sca, 
jerr ; 
jery; 
jer, 

je. 

iU8, ksi, 

psl, 

thrta izica Graeco 9 

T 

ov Lat. t #' X 

«r • « Gerra, e^ 
Lat. ot 
lial. z 

Germ. j 
ItaL ce 
jGall. ch 

(Germ. f(^ 
Germ. fct)tfc^ • . Pol. 
Boh. 

hat 7 

9 

1« • V Itt ■ « * 

A'2 ja^ ps 

th §.m. 4 Cap. I. §. tll. Lit. Slavic vatoc numericos. 

§. in. Valor harum literarum nmnericus pror^ 
«us idem est^ qui apud Graecos: 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Sl Vt ' ^l tl St §1 Hl iSkI ,K 

II 12 13 14 15 l6 1? 18 19 20 

icAA MN I >on *'f 
21 30 40 50 00 70 «0 90 100 

« 

e «r y * K t w ij 

200 300 400 500 6OO 700 800 9OO S .B *r /- /° /' ^ 

1000 2000 3000 etc. Olim et a valebat 9OO. 

Ut itaque annus a condito mundo «^tkiOi sit 
7329, a quo si 5508 demas, aunimi ^awka i. e. 
1821 oblinebis. ' 

§. ly. Figijrae harum literarum graecas se- 
cuK noni referunt , his eo sjmiliores, quo antiquio» 
res codices inspexeris. Serbicos duclus, quales 
Poslellus anno 1538 exhibuit, et Theseus Am- 
brosius A. 1539 P^uribus descrlpsil, quidam ly- 
pographi Veneti , imprimenles libellos cathollcos 
Bosnica lingiia scriptos seculo X\II. imitati sunt. 
Paulisper etiam a forma Cyrillicorum charactenim 
antiqua deilectunt ii , . qui versionibus iliyricis An- 
tonii Dalmatae et Stephani Istrlani Tubingae an* 
nis l56l , 1562 , l5t)3 impressis adhlbiti sunt 
His plane similes stmt» quos tabula II. e Boho« 
rizhii Grammatica desumtos ante oculps slstit 

Rus- 

^^^haeistufTv CLn 


/ilcid/rrt- 


'f^i^iu. JCiauJ. 


\ 


M^UiMaui!Curr '^am. vaUr. J^ 


A ii 


r' 


, 


E E : 6- V 

D ! (o i n '^ ' 


c 


f 
C 


f :,^ .,„. 


r 1 r : r ^-i . 


l 


T 


m trniJe an 


Al A A k^» t. 


ov 


8 - 


£ £ 1 € i^- 


1> * *>. ^. 


/B^ 3eii„i 


X : X 1 X A^ <i» 


S\z i ,.^ , 


Ttt,^. 


3 '3 3 L^ . 


Oi ffi ^3 „ ,^ 


m. :„i. 
HiH Hi, 


i4H;Hi„ J 


•e'-e.i '^ , 


t;m'vL,j: 


1 I 1 I j.^ 


IJUIiuJ i 


A A 


K \i^. \ 


Tti^J .j 


li M 
Ul , !'. 


1' ' ■ ' ■ 
., V 


OiOialL 

[nin|nU. ■ 
P^^r 


t . 

V 
r k 


I 

t 

1 ' 
I H >. 1 V • • > • 4 J • > > « *\ t ... ' v.\ 


L.< II. m 

m, ( frp . ;7 

lu ui ui 
I I I A • * 


.< • «• - • r T 


11 »' %'%•.» 


CD 


b ij 11) 
oo S K 

.\.„ N ifif Cftl ',v .>\w^ 
A\\ ..♦•». V 


.^ .'j:* \n\\v\\ -n . k. L \*\*\v/'\'^',\ 


>•. *.' \ ^. •Cap. I §. V. Aiphabetnm Glagofittcunii. rt5 

Russlci, qui politici seu civiles yocantin* , eis '^k- 
^iasticis orti, pro vario artilicum conatu alii alfis 
eleganliores sunt. His! nunc et Serbi, adjectis 
. formis quibusdam propriis , utuntur. (Vide Paral- 
•leKsmum alphabeti Serborum^ cum viciniorum 
popubrium et aliis cultioris Europae alphabetis , 
quem Vukii Lexicon Serbico - Germauico - Lali- 
num p. LXIX. conspiciendum praebet). 

§.V. A Gyrillico autem alphabeto, quo a me- 
dio seculo nonoomnes Slavi graeco ritui addicti 
usi sunt, liguris plane differt alphabetum Slavi- 
cum,quod Glagoliticum seu etiamftukviija appella- 
tun Voluit nimirum auctor ejus, iacertus J Dal- 
-mata , cyrillicum antiquum in compendium redi- 
gere, retentis.quidem literarum nominibus, sed 
ductibus proingenio suoforn^tis, a priorumfor- 
ma valde diversis, quos tabula III. exhibet. Hojc 
alphabetum clerici Daimatiae, ut liturgiae suae 
Latino - Siavicae , r^center inventis literis cooscrip- 
tae,*auctoritatemconciliarent,mox ^ pidma ejus ior 
ventione , initio nempe secidi XIIL , S. Hieronymoi> 
quem , utpote Stridone natum, Siavum Dalmatam 
fuisse sibi persuaserant , tanquam inventori trihu- 
erunt; hinc vulgo Hieronymianum appellari solet 
I^otandum vero , literas glagoliticas a cyrilUcis, A\£^ 
ferre primimi valore numerico. Buki enim valet % 
Vjedi 3, Glagol 4, Dobro5, Jest 6, «ivjete 7, 

Zje\o 6 Cap. I. §. V. Alpfaabeiujn GlagcJIticum. 

Zjelo 8, Zemlja 9, Ifse IQ, I 20, Je 30, Kako 
flO, Ljudi 50, Mysljete60, NaiuTO, On 80, Pokoj 
90, Rci 100, Slovo 200, Tverdo 300, Uk 400, 
Fert 500, jfjer 600, Ot, quod figuram Psi refert , 
700, uita 800 , Ci 9OO, nerv 1000- Diffenmt deib- 
de etiam nimiero et ordine. Inter I et Kako , Je 
ad exprimendum latinum ) inserUim est; litera^ 
autem graecae ksi, psi, thita , et iiKiija , tanquam io-' 
titiles plane omissae sunt , cum auctor literas ks pro 
^ , ps pro y\f, i pro 1O1 , u et i pro v scribere malucriL 
Literam 4> retinuit, cum ei latinum f respondeat 
!Kec enim nomina Felix, Fabianus, Forluna- 
tus apte scribere potuisset, licet subinde <p grae 
cum seu ph latinum in p mutet, scribendo Piltp 
pro Philippus. Unico o contentus , Ot rescidil , 
quod graeci co liguram referret , qtiamvis nomen 
Ot r#tinuerit, illudque figurae ex 4 ortae tribu^ 
rit Inter Jerr crassum et Jer tenue seu molie , 
codicum Gyrillicorum a Serbis scriptorum ab- 
usum secutus, nullum discrimen observavit, ila, 
ut nescias, utrum in voce den n pronunciaodum 
6it,uti n sdlidum, an vero uti nliquidum. CyrilU- 
cum m etK tigura una expressit, sequendo consue* 
iudinem patriae suae, quia Dalmatae iilo aevo Jazyk 
et jezyk promiscue pronunciasse videntur. g ini- 
Jio pro H etia m in cddicibus cyrillids , recentioribus 
tamen, usurp:tur. Hoa ]mitatu& DaUnata, Jest Cap. L §. VL Alpha}>eta e latino formata« ^ f glagoliticum inilio vQcum pro h, etpost coQSonan- 
tes pro 'f piiro adhibuit Sca , cum in medio et 
iine apud Dalmatas ut illyricum ch , non ut i|i 
sonet, literae Ci praeponendum censuit. Solent 
autem tjj glagoliticum , dum hac litera sonum ,cy« 
rittici ip exprimere volunt Dalmatae» tribuspupo- 
tis notare, aut ei literam ui praefigere« His defee- 
tibus alphabeti glagolitici mederi yolentes Raphael 
Levalcovich et Matthaeus Caraman» libronun li- 
tui^corum correctores, variis signis literas gla* 
goliticas notarunt ad exprimendos sonos . omnes , 
qui aptissime literis cyrillicis redduntur. 

Hoc consilio opera Caramani Jadrensis Ar« 
chiepiscopi Romae 1753 Bukvar Slavenski) literis 
tam cyrillicis quam gl^goUticis editus est* 

§. YL Qui alphabetis e latino aut germanico 

formatis utuntur , uti Dlyrii in Slavonia et Pahna- 

tia , Groatae , Carnioli , Poloni , Bohemi , et Ve- 

fiedi Lusatiae , diversa ratione sbnos Slavis pro- 

prios signant, eos nimirum, quos simplici liter» 

txprimere non poterant Cape exempla ; 

CyrilL Illyr. Croat. Carn. PoL Boh. 
3 X z s ' . ^ 

m X s sh z z 

€ 8 SZ f .• ft 

uf sc sh fh sz tfpL 

li c cz z c c ' 

H ei^ ch zh cz c ^ Cdp. ].' 3. TI. Literae Polouicae, Bohomicac. 

Venedi Lusaliae Bohtmos seculi j pro ne , 
aliqui eliam g pto 3 rfetimiere, alii vero lilera 
f P'^ 3» g ver6 pro ij, g pro c, fc^ pro m, tj 
-pro M utuntur. 

In exprimendo ijj plerique tmillum variant 
•Poloni scribunt szcz , Grodtaie sch : i|joyka , lucius, 
Pol:' szczuka , Croat schuka. IFlyrii vero ip pro- 
nunciant uti'iij>r (sht, sct), hinc sl^tuka, sctuka, 
• Selrbice uuTyKA. Bohemi qiloque i|j in flff mutant, 
quamvis Slovaci fc seu ffc adhuc servarint: 
Ohnissfe, ohnissce. Apud Camiolos plerosque 
terminatio ifze (huji) viget pro ifzcze (Mipc). In 
Intinitivis in i|ih, et gerundivis in ^ip, Aqi, et in 
line vocum Moip, noijj et similibus, lllyrii pro ip 
amant ch , Serbi^ * , cujus defectum alii per kh. 
'supplent; Poloni et Bohemi his in vocibus non 
nisi 1] pro i|i et p^onunciant et scribunt 

Pro X Poloni , Bohemi , Lusatae scpibunt ch , 
cui Croatarum et Carniolorum }i aequivalet. Iflyrij 
quidem h scribunt pro jf : hud , hoditi , uho , 

muha, suh, pro X"5yA» X<*A"'''"» ^YX®» '«^X*» '^Jf» 
sed pronunciant ut latiiium h. Serbi vero sonum 
X plan^ negligunt aut subinde in b mutant *. y^ ,» 
o^HTUy yao, MyA et MysA, cyB, lege : ud, oditi, 
uvo, mua,'muva, suv. Bohemorum aulem h 
respondet slavico r: hora, poja, mons. Si enim 
r hiante gullure effcratxir, quod et Russorum ali-. 

qui Cap. I. §. yil. Litcrarum Slar. aflmitas. 9 

qui faciunt, facile in h iran^ii. Pronunciant aiH 
tem h pro r*, praeler.Bohemos, Slovaci omnes, 
immp et Lusatae superiores. Polonorum sibilan-t 
tes z ,. s' , c , rhinesmusque in pronunciandis \o^ 
calib\is' a, '§, slavieii literis nuHatenus exprimi 
possunt. Literae vz respondet quidem slavicum 
f b , sed sono longe diyerso. Amant autem Poloni 
et Bohemi stridens rz in omnibus vppbus, in 
quibus b, aut vocales h , rb ,. a, k) , cum y. conjungmv 
lur: KpHAa, krzidlo, p^bKA, rzeka. 

m 

§. VII. Etsi CjTillus literam s an^e b,' et m 
ante 3 inseruerit , ingenio usus suo, aul Latinos et 
Armenos hac in re imitatus, nbluit tamen ordineiti 
alphabeii graeci in aliis ita tiu:bare , ut sibilantes 
liieras slavicas locis suis cum c cpnjungeret Reje^ 
cit enim q, m, ui,ip, et signa •*, u,'uti et voca- 
les affectas, ad finetn post w, Recta autem me- 
thodup eum omnino ordinem sibi yendicat*, qui 
literarum <5ognationi et aflinitati innitatur. Habita 
igitur ratione organorunj, primam seriem consti- 
tueht vocales purae, quas pulmonalos liceat ap-f 
pellare. His mox palatinae seu vocales affectae sub- 
jiciendae sunt 

Secunda series consonas labiales , lerlia lihgua- 
les, quarta dentales , quinta sibilantes pmnes, sexr 
tademum gutturales ift tabula hic apposila con-? 
spiciendas praet>et: ' / to \ Cap. I. §. Vm Vttcales affectae: Voca 


iles. 


,■ 


I. 


1. 


*, 


0* 


ey. 


^ 


1, M, 


a. 


9. 


H» 


Myseu 1», 


A, 


*, 


M 


Gonsonantes. 


% 


u 
«, 


K. 


n, M. 


111 
H, 


A, 


f' 


IV. 
A». 


T. 
V. 
3» 


IK. 


» 


«♦ 


ui, 

• 


(4«) 


•J» 


S. 
V). 
r, 


X' 


K. Literain ^, quam hic consulto exclufiimuA, quod 
IQon nisi peregrinis vocibus scribendis serviat, si 
quis seriei secundae inserere velit, locum inter 

« 

B et E occupabit. Literas-^, ^lr, lOi, v, utpote 
sonis peregrinis, non slavicis, exprimendis aptas 
eodem jure hic exclusirous, quo in alphabeto 
pyrillico extra seriem ad iinem rejeclae» ingbgOf^ 
litico prorsu^ exclusae fuere. 

§. YIII. Yocalis V , natiu*a sua li({uidissima, aliiff 
yocalibus ita praeliiui ut cum eis coalescat in unam 
pyllabam, aequivalet latino et germanico j, adeo- 
que naturam consonantis iQduit. Hinc syUabae ci. 


I Cap. %, §. VOl. Biphthongi propriae. § r 

K, ioy seu lo, i^ti ja, fe, ju pif onunciandae , pro 
diphthongis haberi non possnnL in tine yero po^t 
;YX>cales alias appositum h, qiiando cum vocali 
praecedenti uno oris motu conjunctim effertur, 
diphthongum proprie sic dictam constituit. Ta- 
hs sunt: y V [»1 , 1IU 

IM, 

Etpraefixo V: mti, hh, h>h. 

Quo in casu h superne notari solet siglaj, 
quam cdlliquescentem (cahtiuri) appellant Gram 
matici. 

Consona b, licet affinis vocali cy seu ^, post 
vocales quascimque in fine' posita diphlhongo^ 
non efficit. b enini in terminationibus ab , cb , cya , 
ffi, HB pronunciandum est eo,fere modo^ utisolet 
anle vocalem efferri , id est leni flatu, qui ad f la^ 
tinum fere magis accedatj, quamad vocalem cy, . 

(a) Malc igitur Meletius Smotriski j princcps Grram- 
maticorum slaviccram , et qui *cum ducen^ secuti , inler 
Diphthongos non solum rn , k , ic quas inproprias no« 
niinarunr , imirio ct cy ,• %i rctulcrant. ninc syllabils 
cy H , kiH Triptliongos , ;i^h plane Tctraphthongum ap- 
pellarunt , quod hanc c quatuor vocalibus (wyii) con- 
Mare censuerint, rum tamcu jg, sit aeqnalc gracco«, 
latino u, rassiroy, cui junctnm h Diphthongum Sii 
feu yft consliluit. Diphfhongos M', iv cl vii nonnisi 
^^. gra.ecis voribii^ rencrias, 

W t > • . / ll Cap/I.§. IX. Obstnratione» in Orthographiam* 

^. fX. Orthog;raphiam qaod attiAet, plora olv 
servanda veniunt. Priilium circa Vocales : 

1. A solidumpaucasadmodum voces inchoat: 
A sed, ak7e mox, At^f si, akoli siculi Pro A3 in di« 
'alectis aliis olim 1213 in usu erat,.undeiiodiernum la 
rejecto nimirum 3. ISupplet quandoque a y ices vo- 
calis liquidae tin , iKt in am^ pro fahto quo. Post m , 
m, H olim A 'scribebatur, nunc fere ubique a: 
lONouiA juvenis pro icnouja, sAchora prosAc, o«rfo- 
HA puer pro o«rpoHA ; immo et post tj : oij/* , 
(f^qA, AMLjA, pro oiJA, c^^ijA, AHijA. Librarii Ser-* 
bici male bca omnia, bcak quiKbiet, pro iicA,|BCAK, 
item^KAA quae, pro KAia seu ka^ scripsere. 

(b) Signari solent nonsolum A , scd ct rellquac^o- 
calcs omnes initio vociun (tn* antiquis codicibus ctiaiu 
iuitip syliabarum) sigla quam «roiiKARi , id cst >t/\if , 
appcUaHt , quacque Graecorum spiritui lcni rcspondct : 
A, H, ni etc. In Bibllis stcreotj-po A. 1816 PctropoU 
impresssis siguum hocce editorcs Rus5*i, Orthographi- 
am dialccti suac sccuti, penitus ncglexcrunt, quos 
utique, cum vocumnimcasc divisaruminitia etiamsine 
signo facile dignosci possiut , mihi quoque sequi liccbit. 

(c) Spiritum aspemm (rScTARi, id est ^^(Tf fa) plane 
uon norunt Slavi, nec in ipsis vocibusquas Graeci ad- 
spirant: A^scu A^infcrnus, abvig. Rcccnliorcs tamcn 
quidam , praccunte Melctio Smotriski , sallera voccs ab u 
incipicntes aspero notandas ccnsucr.e : vnAKOH olc. 

2< w et o non dlfferunt sono, sed \isu varlo. 
w scribitur a) in vocibus peregrinis : Iakwb , 
Imn^, ij^ quibus Graeci co usvirpant, la nimho 

ima- B Cap. L §. .IX. 2i Litcrae 6 et w. ii 

nAa^xxam Salyatoris o wh est graecunl V cSy. b)in, 
iirterjeclione w Vocalivo praelixa; in Praepositio«' 
nibus w, wE, u5, et vocibus cum his compositis. Re- 
perias tamen oK^tcv, c^im^A, okiihah, oKAACTb,. 
cEAAK^ pEf A3 ; ^ qui^ praepositio^&s 9 et os se- 
cundum regulam w exigerent. c) .non raro initio 
YOcUni aliaram in codipibus, ut wvHh , w^jet, witi . 
rectiua tamen alias orNi»> oijst , on. In antlquissimo 
Izbomik a. 107?. plaw ^t% pvo uj l^gitur. d) in 
casibus pluralis nmneri, quos, subtilius quam 
opus erat, distingiiere volebant liSrarii: ex. gr. in 
genitiyi&fiWHN militam, npc^utK, ot^ «uk , ^akivnnhk,^ 
^WAiKNHk, quae iri nominativo singulari scribuntur 
per : fiOHN miles etc. In genilivo in, dur,: iKH^wa 
Jtidiaeorum , non alia^ c^rte ration^ quanv ut distin-^ 
guatur a possessivo ikh^oh. Sic cwt, genitivUm a CTof 
centum^ distiugvoiDt a icor favus. li^sddlfivis' in wm , 
tie terminatio eorum cum instrumentait^ siogulafi 
in OM confundi possit : « sakomnhkix^M » oyHeNH|;KWM« 
BwAiuA , MNUFra nomiaaitiYi plurales y geobris neu? 
trius, ui amant, ob discrimen a feminino singulari 
coAuiAi MNOPA. Hoc luddo nom.^ pku:.. rAAfu^Air 
xetba , ab imperativo rAAPOAH hquere * differt e) 
in adverbiis ob diserimen adjectivorum in o desi- 
nentium : ^fbAOi valde , n^m» ibi. f ). denique in 
Genitivo singulaii Pronominum et Ad^ectivorum, 
quem nimia euraab AccuisatiTo, ut ois yidebatur^ 

se-' i4 Cap. I. §. IX. 3. Ljterae by et K 

seccrnendum volnere : kpw ejus, cii AT4riv saticU. In 
fbrmiila oy3f»b kfo 0TEi|Krw yiditeumpater ejus, 
primum kpo Accusalivi vices sustinetj» secuxidum 
veroKPvo officio suo defungitur. 

3. oy inilio vocum, % vefo in mediis et utti* 
mis syllabis scribi solel: oyKjS)f fragmentum. 
Compendii causa Russi pro oy usurpant ubique 
y , quod et in. Bibliis Slavicis novissime impressis 
initio vocum prima vice tentatum est 

(d) In libf is Serbicis f ere omQi in loco oy , ei noii 
msi rarissime S lcgitur. In variis codiclbus maiiuscnp- 
iis, antiquissimis aeque ac reeentioribus, post consonan^ 
lcs jk pro ^ iegitur : ojkKx manus , ^^fA fifAfJk iidcm 
rcctam. Russorum Ik seu y oiim nonnislpLO v scri- 
bebatur, praecipuc in codicibus Serbicis; /wy^o nxi'^ 
guentum, pro mv^o. InRusStcis tjtmencodlcibus cdam 
antiquis y subinde jam pro oy rcperias : ^ y ka elc. 

§. X. Ab JSst seu f solido nulb vox sbvica in«^ 
cboatur. In manuscriptis antiquis et libris a Serbis 
editis initio ' vociim k pro i scribebatur; aunc 
compendii causa g initio vocum scribitur^ sed pro^ 
hunciatur ut )e. Inde facttun est, ut f , etiam sihe 
praetixo V, /«/£ nominaretur. f et g omnino noa 
differunt nisi usu; g initia vocum occupat:.g id^* 
£H ei (f eminae), ^mS ei (viro), £^x hum , gipt adhuc. 
Praecipiunt autem Grammatici etiam in medio vo^ 
€um post consonas, sed non nisi tum scribendiun 
g, cum casus pluralis numeri a similibus singu^ Cap» I §. X. Literac f et g. §, XI. «w et h. i8^ 

Jaris numeri distinguere volvint Differt hac ralid-^ 
ne GenitiVus plnralis ot£\^ a Nominativo singulari 
o*rci| , Dativiis pluralis miita^ gM ab InstrumentaK 
singulari mmiTA^fM, et plurales BecH, ABgfH, 
C£ttfii, a Genitivo alingulari BicH , ^bi^ h / cccTf •&!.' 
Crenitivus plur. obil] ovium scribitur per i^ quod 
einullus casus in singulari respondeat; plur. nom^ 
^mMgHiA autem per g, quod ei Genitivus singxiK 
laris 3hamihVa similis sit. ^ 

E igitur alias semper post consonas et voc^Ie^f 
in medio et fine locum habet: si^H atrcipio, mp^ 
mel, kS^ctc eritis, Est autem inter c et <fe tanta 
aflinitas ut post consonas varias i saepius vicesti-'' 
quidae 'b suppleat : npc, n^ c^ , b^cma, ^fCBo, quae Ii« 
brarii Russici aniant, pro ny-b, np^b^i bj4?m^> 
^p"faBO, quae Serbici codices constanter relinent. 

§. XI. Vocalis 91 ab h seu r ita difTert^r uti a 

soltdum a liquida m. Igiturii inler vocales soU-' 

das , I vero. inter liquidas referri debet. 

<e) Gonstat autem %t, uti io antfquissimis Codict^ 
bas scnbitur pit> hodienui u , e crasso nk (uon e te« 
nni k) et t Ncglccto paulatim jam ind^ a seculo XIII. 
discrimine intcr <& et w, librarii Serbici ubique k pro •& 
scribere coepere. Hos knitatits audor aipkabeti gIago-« 
litici, 'excluso altero^ unico J#r contentus fuit, nuUius 
fcre USU3 , nisi ad separan^a ab invicem vocabula , qua6 
oUm conjunctiiti , sine intermedio spatio scribebantur. 

Notandum vero jiteram 'ht , sevk, ut nunc scri^ 

t>itur, bi^uutio voam» nttspiaii^ eccuirm. Sup* i6 Cap. l. §. XII. Characlcrc$ %- ct e. ; 

ponit enim consonam solidam praeeuaiem cras- 
siu3 enunciandam. Differunt autem »1 et h » cpa^ 
sonis junctac non solum tigura, sed ipso si^ni- 
ficatu et pronuncialione. Crassius epbfi et durii^ 
sonant syllabae.^-»!, Kw, nw, /wm. gracilitis et 
moUius BM, KM, HH, Ai#i, quarumdjscrimen focUe 
ob^prvabis, si orp Polonoaut Rus$jco, prolaUis.au- 
4jeris. .Simili modo differunt.M»!,. yw, ^ a.NH, 
AH , j w Stridentem syllabae ^ h sonum , Polonis , 
^obemis alque ^Joravis communcm,, quem per 
r,z.exprimunt,-alii Slavi prorsus i^orant; latuin 
tamen r a temuori tecte distinguuatLusatae infe- 

mres, . . 

Ad discrimen hoc nolandum inlerpres velerifr 
testamenti Sorabici, Cotbusii 1796 imprepsi,. Joh. 
Frid. Fritze, duplici Ugura lijterae r usus fuit 

A-ai^Tii, a ^^M,irH,YixaliimeliusquanctBohemi 
et enunciando etscribendody,ty,et di « tt , di^tin* 
guimt. Inimo et post sibiknles 3 et c, discrimen^ 
inter *ai et h obiervandum est. Post iq vero 
et densiores sibilanteA « , m, ui, •i,locum suum» 
sibi vendicat. Postr, jf» •« >ero nou nisi^i, ut\ 
pluribus seculis constanterobservatumfuil^etipsn 
anplogia exigit , scribendum est , etsi nunc in li- 
bris slavicis , quos Russi edid^runt , more Poloiuy* 
rium post gutturaJes m scribatur. Glariora haec 
iicAt f xposit? Uterarum ^ et k fimctione. 


€api L §. SH. Characteres <& et y. ijr 

XII. Ik Gharacteres i et b^ qups qfuidam lite* 
tas aphonas (i^f^^AACNAni) dixere, Smotriskius con« 
)unctim sonantes (nfHnfAMNcrAACNARi) rectius ap«* 
pellavit, quod temperando sono consonantiimi 
syllabam avit vdcem iinientium inseryianL Gras^ 
sius enim et duritis sonant literaei quibus 'i cras« 
sutn (^cfiEAOK) affigi solet^ tenuius autemet^mol- 
Kus, quibus h tenue (tonkck) apponitur. Sic tina* 
les consonae vocum koobi tectum et k^ osb cruor, 
BON^A foras et BOHk in eum, aeHi linum et A*bNit 
piger, oyrAl angulus et oyPAb carbo^ ia^»a ye-^ 
nenum et ni^b esca, me^i^ mel et i^^b^k aes^ 
tiEfCT^ digit]tis et nEpcTii humus, HMt^i frequens 
et «lACTk pars, atque aliarmn plurium di^nmL 

2. Post titeras r , x» ^» ^^^ tenue Jer (k) nec 
H seu V, locum habere potest, sed duhUixat cras« 
sum (nk) : cwkn nix , cn^^AX'^ metus> n^o^ ok« pro« 
pheta. Hinc in accusativo plurali non h , sed «| 
ficribendum erit : CH<fcr*ii y ct^ Ax^ii > n^ o^ oic<it ; tni^ 
nime v^ro, wti solet pro arbitrio librariorum 
polonizantium CN^brM, CTp A)(m , nfo^oKHi 

3« Densiores vero sibilanted «s, m^ h, uti et 
1} ,^ postulant in iine h : ct^ Anik custos , NAuib nostei*, 
fiAHqjk strepitus, K03AHt|JkhaeduS;MCHikensis^ B^Mk 
medtcus, nAAHb fletus, m^Eijiik sacritkulus^ 3APii|ii 
lepu^. Hinc post literas has %t locuQPk h^ere non 
potest. 

B (0 i8 Cap/I. §.X1IL Ijbi k scrib.§.Xiy.masc.tiifc« 

{[) Gontra analogiam certe in libris impressU scrr" 
buntnr n^OfOijiJ in Nominativo pro«, nfO0oi|H, CfD^uu 
in localipro ce^^ijm, TCtj^i in Imperativo pro «ritiH, 
MH^KiM in Dativo plurali pro mhi|jmm, «UioifikiM ex« 
pectantibus pro haicijjhm, et slmilia alia. 

§. Xni. Qiiando vero post coAsonantes labia« 
les, linguales, et dentales , et post sibilanle$ 3 et c , 
scribendum sit h , ex usu et pronunciatione , ex ana« 
logia grammaiica , formis nimirum vocum et ile» 
xionibus , dijudicari debet. Usus ex. gr. docet sal- 
bendum et pronunciandiun HEj^&k vermis , roASsk 
columba^ Cf^Mk septem, ocMk octo, MA^iAMk, 

AMHNk, ^CNk dieS, KONk eqUUS» OPNk Ignis^ MOAk 

tinea, BonAk clamor, ijA^k rex^^B^kfk fera/^om^k 
pluvia, nATk quinque, nWk via^ TATk fur,3ATk 
gener> TtCTk so.cer, rocTk hospes, KNA^k prin- 
ceps^ Bcck omnis, ck hic, unde et^Nick hodie. De 
aliis index radiciun.consulendus erit. Analogia, et 
quidem regula discemendorum generum , docet, 
omnia^Eeminina in consonam desinentia' exigere 
k : c4;Nk ujQpibra , coAk sal, ^ESf k vallis, n^^k spitha« 
ma, HAOTkcaro, ^A^ocTk gaudium, CMi^Tk mors. 
§. XIY. SunttamenetMascuIinorumderivato^ 
rumformae quaedam^uti ENk ^ EAk^ A^k , quae k 
amant: KAMiNklapis, cnACHTiAk salvator^. AifiiTA^ k 
publicanus; item Adjectjvoriun possessivorum ^ 

m 

kifuae a Substantivis ope k, et ENk formantur: 
fiiAKA^iK^k cameli^ <I>AfAONkPharaODis, OVwNk Sio« 

nii. dap* t §. XV f b in media vocain/ • i^ 

ais> lAKWBAk Jacobi, oj^Ak aquUae.rof no^Nb DominL 

Adde HcnoAHb plenus^ CBOfio^b liber , «i^m^ alienus# 

Cum Imperativi flexio h postulet , in apoco^ 

patis ^AiK^k da, BHm^b vide^kTetentum fuft, ab-< 

sorpti H indiciuoiii Idem dicendum de persona 

fertia singularis et pturalis KCTb, nwiTh, cSTb, et 

paucis aliis ahomalis. 

(g) Olinr cmnittm verbomm personnc teriiae in n* 
Jer moUiy non ut hodie crasso notabantur: sSACTb 
fiS^STb. Participiorum autem passivorum terminatio 
in M signo i finitur: nHTAifM'&, TftopHArx , non nnTA^ 
KMb, TROfH.Hb, uti Grammatici subtilius distinguere 
haec tempora volcbant a persona prima pluralis. Post 
M vero in Locaii et Instrumentali codi^ces antiquissimi 
constanter b afiigunt ; b*& TOMb , fi% N^kMk , T^kMb , 
T^Mbml, np 't^'& NH^Cb , K^&iMb CAOBOMb. Joanri. 1, 7 
recte.olim legebatur : ^x bch B^bpS hmStv HMb, uromne^ 
crederent;?tfr wiw , non kmS , uti iibrarii iocum hunc foede 
comiperunt , male supponendo HMb esse Dativum plu^ 
ralem. Dalivi certe pluralis in hm% et oMl constpnicr 
crasso % distinguebantur a casu singulari: HM*ft eis^ 
CKAAKOM'2 nubibus, oysENHKOMi discipulis^ 

§• ^V. Karius nunc post literam aut sylla- 
bam primauGi in medio vocuih k scribi solet. Prae^ 
ter voces noAb^A utiiitas^ et noAb^Sio, CB^r^^lfTSAb* 
iTBO testimoniumj AbCTHTH seclucere, vix alias ia 
Bibliis recenter impressis reperias- In antiquis li- 
bris f praecipue manu exaratis , plura t)ccurrunt, 
uti: TbMA tenebrae, cS^bSA judicium, TATbGAfur-< 
tum, coNbMQk synagoga. His adde exantiqtussilno 
codice, in ijuo alia^ •» et k exactissiuw distingui sq4 fto Cap. I. %. XYI. ^ in voc&us compodltiSr 

lent, nf Afiik^A justitia^ CAABbNitJi glonosos, K^HNbCTBo 

unitas , j^oAbcfcvi li idoUs proprius , rop bCK«iM moii<« 

tanus^A^kCKiiM infernaliSy KfAUJbNo cibus , noMoijib-« 

NHK adjutor , et centena alia. 

(h) In eodem codice non solum CMff •rk , nAO«rb , 
sed etiam c&MbDTb, nA^&Tb scriptum invenitur. Sup« 
pievit enim vocaiem o non raro crasso i, e vero leni b. 
Sic HcniANb, Kf^SBK, ^*&Aro rossico more legenduia 

est HCnOANk , K^OBk, ^OAPO ; Ol|kT«I VerO etMK^TBklJb 

Uti oi|€T , MEf TBEL}. Serbici codices in his minus ac- 
curati sunt , cum inter '& et b discrimen a muitis secu- 
iis non observent , ubique k leni utentes : CbMf bTk, 
quod absorbendo vocalem euphonicam Russorum, 
pronunciant cm^t; etsi in glagoliticis libris subinde 
C^ME^T scriptum invenias. 

§.XVI. Solebanl autem etiam ope i compositae 

voces a simpUcibus distingui. Aliud certe est cb4?t<i 

hix, aliud ciB^br*! consilium (Russice coB^feTi), 

quod e» n cum , et radice B^bT sermo constat. Sic 

c*u*fecTi» (cofiHlrcTb) conscientia ex n et BvfecTk. Hacra- 

tione disjunguntur etiamnum praepositiones sepa- 

rabiles a voce sequenti, cui praeiigi solent : bi r^ a^ 

inurbem, c% mnoio mecum, n^^b^rk nnm^ ante eum, 

flunc usus obtinuit, ut praepositiones b«i, k%,k%, 

item H31, Ki^% , NA^**, nf E^<s, signo Jerik * notentur: 

B, K,.C| H3, NA^, nisi euphoniae causa potiiis 

o pro«A assumant: bo, ko, co, npE^o etc. Idem 

valet de conjunctione h** verum, cui Russi appo* 

nunt p , Serbi vero a : no , na. Pro oti ab , ubi- 

que w in libris impressis legitur. In compositis % 

prae- Cap. L §. XYII. 1 in fiae oontti solet. ti 

V 

praepositionibus afiixum plane jam omitti solet: 

IICEAHTM prO B^ICEAHTH, H^BE^S prO H^UE^^; BO3- 

^BHrN^ pro Bo^^x^BHPM^ ctc. In n^E^H^ET'» tamen 
n^ E^ sigla Jerik notatur. ' - 

' (i) A fhrii diffcrt sigla Paj^rk ^ ,• qua olim in im- 
pressis libris , 4oc(»ite Smotriskio , suppletum fuit Icfne 
fe: m^T pro nE^CTb. Idem, moouit Uncolam ieniea^ 
tem quibusdam vocibus imponi : noANim (a noAs), 
fiOHiKE» COHM'%1 XBAANyJi» cS^SA. Scd has litcras si 
qui» accucatius «xprimere velit , nuac potius iis affigeu- 
dum erit lene b : BOHkiKf , cohmv&. Obiter hic nOf 
tandum^ in Bibliis nuperimpressisvocesBONb etBONbiKf 
male hoc modo dividi: h% on^. et fi ONkiKE. Nam 
vocalis npn ad Nb , scd ad n refcrri debet. Sicut 
enim NAHb, cx na et uh (pro H),constat, ita BOHb 
ex BO et Hh: ideoque si dividenda sint, pro bh ohu» 
fi*i oHbiKE scribcndum crit bo Hh, BOHbiKE, cumorta sint 
ex i&o H in eum, bo hike in qucm, mutato H in Hb« 

§. XVII. Quotiescumque ca verborum per- 
sonis consona iinitis pressius apponitur , nullp 
ik opus esse .senserunt jam alii. Scribunt ^nioi 
fE'iETCA, MHHTC4^, wBCf^^TCA, quiu intet finalem 
literam t el ca interponatur «a. Eodem modo K*ro 
scribitxir, quod veteres ope *& disjungebant; K^iTO. 
Cum igitm* singulas inter voces, quae olim unO te-« 
nore scribebanlur, nunc etiam spatia relinq[uantur, 
ac literae nioUius pronunctandae leni i, signentut, 
videtur et nlihi superduumtinem vQcuo} cra8so'& 
notare, cum illud ^biqae supponiikbeat,ubicura- 
que lene k locuni npn bab^l. M^net tan^n funo 

tio 92 Cap. I. §. *XVin. Regulae dc u ei h scribendo. 

4io illius ante ? in constituenda yocali solida Jery 
(•&i) admbduiq necessaria. 

(k) Yis nommum Kf'& seu g^^K ct KDk scu £0b , 
quac Cyrillus liguris •& cl i* tinposuit , in co consistit, 
quod sono diverso iinalis fitcrac^ functionefti sienorum 
« et k, ArmcnoniimR duplcx, asperum et duwrc, for- 
tassc respiciens, cxprimerc voluerit. Huic discrimiai 
explirando excmplum satis aptum praebent non soiuoi 
Tocabula rid<& vehemens, et izioh fruges vernac, sed 
etplura alia, utiBEA«& ctfiCAb^ k4a« et G^bAk, ^an(& et 
^aNb , RiTQi ct RiTk ct omnia alia in consoiias cjusmo- 
di desinentja, quae subinde durius^ aPiquando lenius so- 
nant , ideoqUe utriusque signi *& et k rapacia sunt, nimi- 
rum B , K ^ n , m , fi , a , y , ^ , t ; his cnim pro vario 
9oni tcmperamcnto et i et b aCTigi solot. 

§. XVIII. In regulis de scrlbcndo u etM, 
quas diligenter collegit Abraham Mrazovics, et 
in Grammatica sua in usum Serborum scripta 
clare exposuil, cum eae et rectae pronuncia-» 
tioni syllabarum radicalium , et analogii^ forma- 
tionum et flexionum atque communi usui innl- 
tantur, nihil feire est, qiu>d jure reprehendam, 
duabus ^amen exceptis , quae auctoritati librorum 
novorum a Russis editorum nimium tribuunt. 

Quarumuna praeelpit, scribendum ki post ij ^ 
qiiod et codicibus antiquis et ipsa analogia refel- 
lilur. 3i namque ex. gr. f ae in Nominativo pluri:Ii 
H, Aon ki, postulat, certe et APNqH, Anqn, mShc-* 
HHqn, uti haec in Serbicis libris antiquitus impres-* 
^is i^ecte ^xarata le^untur^ $cri}>endum eriU 


i 

Cap. I. §. XIX. Discrimen inter h et ?. fS ' 

Altera h post r , )f , k pro u ^ponendmn docet 
Codices autem antiqui tam Russici , quam Serbici 
-emnes , immo et libri liturgici seculo XVI. a Ser- • 
bis impressi constantissime post ^tturales has > 
analogia id exigente , u scriptumexhibent:ruKNV, 

KNHrU, BfAPbl/ r^^b^^U, B^bKU, AHKU, M^KU. 

(1)' Non ignoro , post alias consona?? in codicibus^ 
Serbicis h et u confiindi saepiusita, uUfiHN^pro fiUN^ 
semper^ AiOEUM, pro aiokhm, oeuano pro oehano^ 
OKU<rEAh,(quasi a guth derivatunr cssct), pro o&HTCAb^ 
habitatioj (ab OK et ^h^a^h habitare) ; imo subinde et 
Impcrativi h^rabu , noMO^u pro H^KAfiH , homo^h 
male scripta leganlur ; iri eo tamcn, quod orthogra- 
^hiam codiciim ^nttquorum analogiae innixam, quoad . 
u post gulturalcs r, )f, k, iII<M^am scrvarint, libri 
Scrbicl novis Russonim inventis prj^cfcrcndi sunt- 

§. XIX. Vocales H et V non nisi usu differunt « * 
Ponitur autem h : 

1. Initio vocum Slavicarum: h et, h eum,, 
HN alius, HiKE qui, HTH ire,HCTHNA veritas. 

2. Occupat syilabas omnes, in quibus radix 
ipsai aut formationis el flexionis .analogia m non cki 
git: EHTH caedere, mh mihi, nh non, th tibi, a 
qiiibus utique discernuntur kwth esse, Mhj nos, 

NU nOS ACCUS^, Thl tu* 

3. Diphthorigi omnes in fine postulant li : 
_ fkixxHy MOH, ^AH paradisus. ^ « 

Peregrina servarity: IS^a, V^wa, ypMOc, Yf^iH sa- 
cerdos , k^Vn lilmth. Huc refcrr i potest dVno , quamvig 
et BHHo recte scribatur. Roma urbs mutat o in h: Phm. ' t4 ^ Gap. L §• XIX. Discrimea inter h* ei ?. 

Amant et yoces slavicae t ante vocalem aliam : 
f^iw, fiYcuiH, a KHTH, cnACCNVi salus, 3HAMCN1A si- 
gna. Eiimit Smotrisluus composita ex npH, uli 
rif HCMAio , npHATNo,. sed etiam in bis et aliis n^ ? ante 
yocalem usurpatur : n^ ?hth , n^ ?hmV , n^ ?ath. Le- 
^ ^tur tamen npH in Bibliis ante w: nfHWK^AijiH^ 
n^Hu^EijiAio. Arbitraria sunt haec. In Ostrpgiensi 
Bibliorum editione plane^c^rW pro g^N^A scrip^ 
tumreperies. M?f> oliin bUh^^Hfi, mundus , ^ jah^ 
pax, non quidem in manuscriptis , sed in impressis 
libris distihgui solet MVjo.ab utroque differt et ge- 
nere et vbcali v , quia origine graecum esL Exi- 
^ntet alia graecav: w^^v^x, k^vctaaa. 

Pronomen h eum, proi^unciari mollius, quam 
copjunctionem w et , nimirum uti ji , jam Smotris- 
kius docuit, et Garamanus con&rmat Bohemi ex 
H diphthongum jej formarunt. 

(m) In aniiqui^simis codidbus post vocalcm scri« 
bitur H : tSh^ kakoh, n^nAuiAH crucifixcrunt cum ; post 
consonas solidas ih : . nocTABHA*! ih posuit eum , 
B^bNSAAi IH coronavit eum, npHRiT*! ih accepit enm; 
post liquidas autcm, ex. gr.post ti»> hh et h : rAAroAiOTiiI 
H ikhba dicunt eum vivum , ^a noMAiKK)Tb hh ut un* 
gant eum. In iis ctiam hh pro ?h locum habct : mnhh 
minoryBCAHH magnus, ot ^6kfHH a foribus, TfCTHH 
tertius, nfOHHHM reliquis. Sic eliam cnA^CNHK pro 

CnACCN?C. 

§. XX. Inter Vocales affectas , quas liquidas ap- 
pellare liceat fJropterea qupd cum ? coUiquescant^ 

hpc Cap. I. §k XX. Yoeales affectae 'm, ^ 25 

hoc discrimen observandum est , ut ra et k initio yo« 
cum, A vero et ^b post consonas scribantur. i^ au- 
tem siipplet et loy et nr tam initio, qaam in tine 
syUabarum. Igitur scribendum ra eas, »ko quia , 
raMpme quo, ra^uK gens, aquo nimis subtiUter di- 
stinguunt quidam linguam, scribendo a^uk. 

In medio autem et iine a : «ta te , ca se, hma 
nomen, kaa^a deliramenta, ^f^j^AhiA moestus^ 
rrBopAT faciunt, ivh^at yident^ moa mea , tboa tua, 
CBOA sua. Sic et e^ ati a fratres , ctoat stant ; quae 
taraen , quia syllabam inchoant , meliiis in manu^ 
scriptis scribebantur per ra : ctowt, cfcraTH ^erere , 
fiora^Nb timor. Serbici libri antiqui plerique solum 
ra norunt , neglecto prorsus a. In iisdem frequea- 
ter A purum post vocales suppkt ra : sjvdx serpen- 
lis, a SMf H, pro ^Vra seu^ ut Russici editores amant, 
^mYa, hhctaa munda pro hhctaa. Confer. §. IX. 1. 

(n) Qaamvis in impressis libris adhuc kouia cO" 
phinos^ oyiKAfunes', ^epcrias, tamen post densiores 
slbilantes pro ra scribi solet a, praecipue in persona 
tertia plurali : fi^biKAT , caiuujat, m>(hat. Pro a seu ra in 
talibus Serbi amant et scribunt f: fi«bfKCT/ CAkiUJET, 
mShct. Stc ct pro ra^iiiK pronunciant k^uk , et a quin- 
quc et pluribus seculis pro ma, ta, ca scribtmt me, 
TE, cc, ubique fer^ pro jk substituendo e. Igitur nonT 
pro noraT, UETb prp UATb, meco pro maco, hme pro 

HMA, B^^kME prOB^EMA, KNE^kprO KNA^b , KAETBA prO 
KAATBA^ 3fE, 3^Eipf prO 3f A ^ 3f AipE , IREAO aCuIeU5 
prO IKAAO, SKEIK^A sitis pro^lKASK^A, SE^O prO MA^O SCU 

HAAO proles. Rarius in quibusdam vocibus 'binitiopro 
fn legitur: •fcKp prg raiso, •b^BA ptp rajBA vulnus; i^ 

tinf^ t0 Gap. I §• XSI. Vocales k et 4 

iine vero pro m feminino : ^^no Ncnof 0"fNA*fa virgo sl^ 
ne macttla, et pro m aeutro plurali: b^ata B^bsNAHt 
porta acterna. Conrunduntur hic m eX^ao ferc iiiodo, 
quo Glagoiitae/asuum ih aliisuti ia, in aliis uti je pro- 
nuifciare solent. Vice versa NyNia codices Serbici, 
etiam impressi , pro NUN^k legunt 

§. XXL K initia vocum et syllabarum in anti« 
quis manuscriptis occupat, pro quo tamen coni- 
pendii causa in Jibris minus antiquis e locum obti- 

OUit: e^HN prO K^HNy "TBOE prO "TBOK, 

»b vero post consonantes scribilur. Admit- 
tunt 9Utem quandoque, siquidem pronuriciatio 
ipsa id postulet, consonantes pleraeque liquidam 
hanc vocalem el quidem labiales omnes : s^bK se- 
culum , aetas , B^bN^ dos , B^fa^a f ides , Krbr fuga , 
s^bA albtts , fi^bc daemon ; n^bNA spuma , n*bTH ca- 
nere , n4?NA3'b numus, n^bj^ ota pedites ; M^bpA men- 
sura , M^bcTo locus , wb)^ uter. Linguales et den- 
tales similiter; H^cM mutus, N^b^po sinus, N-bKTo 
aliquis; A»bTO aestas, annus, A*bN0CTb pigritia, 
A^b^^A agi^i portio , A^bnoTA decor, f^bnA-rapa, 
^«b^ATH scindere, p-bii* sermo» f^bujHTH solvere; 
^'bBA virgQ, ^+^ avus, ^*ao opus, ^Hjth proles, 
T»bAO corpus, tHzuinth consolari, t^cto massa. 
Nec ilon sibilantes 5, c, ij ^^^bAuivalde^^^bNHijA pu- 
pilla, cbMA semen, c4ificf septentrio, cbTk la- 
queus. Densiores autem sibilantes atque gultura- 
Jes respuunt liquidam Iianc vocalem ; excepto t^- 

* men ^Cap. I. §. XXIL Russomm Hb pro ni. tj 

inen nomine Hter;je y^^f, quodpost x exhibet 4? pro « 
aut u. Est ^nim j^u^ apud Slovacos clamor. 

(o) Non sunt reticcnda exempla , in quibus «b post 
iic, m ct i|j scriptum legitur. Luc. 2^,*9g occurrit in 
antiquo codice oc/flim^kTE palpate pro ocaikhtc, quod 
niinc imprcssi libri habcnt. Aiterum exempium Psahn. 
77, 46 nabetur, ubi pro antiquo ^^hchbh, quod in 
Psaherip a Serbis, Venetiis, i56i impresso, graeco 
igvtnfiijl rcspondcns, adhuc legitur, Ilussici editores 
voccm pm^fe i. C; acrugini substitucrunt. E)st autem 
omnino vitio.^a haec inilexio. Nam ^mA f si slavice de* 
clincUir, inDaiivopostiK, uti ct post alias densiores sl«- 
bilantes non admittit 4?, sed h adoptat. Exempla pro 
1114? et t^4r , quac q Smotriskio adduci possent ^ sunt 
Dualcs fcmininiNAUjrb, HTStp^b, HCTm4?: scdhosdua- 
lcs ncmo probaveril. Nam ih probis cxemplaribus dua- 
lcs feminiui post ui ct i^ in h desinunt £t quod 
recte oHm ^M^tth. SSH, 41 legebatur^B4EMEAioqjH,n]iato 
liunc subsiituto A^EAioui^b corrcctHm cst, 

§. XXIl. Apud l^ussos , licet in plerisque vo» 

cibus ni retinuerint, usus obtinuit, «fr initib ea- 

riim Yocum scribendi, in quibus olin^ m legeba* 

tur: 'b^^HTb pro la^^HTH vehor, 'bcvK, 4fA/Ui pro 

trcTH, RiMH, edo. In discrimine vero inter «fa et 1 

post consonas observando oegligentiores sunL 

(p) Hinc opusculp singulari, PetropQli iSl&^ 8yQ. 
Jmprcsso, quod ct regulas, quaudonam scribcndum 
sit «b pro E, ct indicnlum vocum, quae 4? postulant, 
continet , sibi consultum voloere. Si auctor voc<^ in ea 
colicrtasDon a litcris initialibus ^i sed ab iis consonis, 
cum quibus 'b immediate connectcndum est , in ordinem 
rcdegisset , nou opus fuisset Composita sub pracpositid^ 
nibus singulis toties repetere. l^osuissem ego primum 
c^ yoces^ ^uae post primam ^idicaieiQ % habent^ * ^ tt Cap* L §i XXnii Discrimea inter ^ tlu 

«X. gr. ft^eq* , et snb hac omaia composita , uti yfi^b^p , 
OTBiEi', NMiHrT, ^AB^bT, c&bHet (cob4it). Deinde 
fiddaxissem eas voces in quibus b secundam radica<- 
lem constituit» ex. gr.« roB^kTh, Cfi^lrT, ijB^tT ct has 
quidem orditie- alphabetico. Hac ratione uno. quasi ob- 
tutu cognoscere licuisset "b post b, c, n ct alias coa- 
sonas poni soHtum , quin opus fiiisset singulas alpha^ 
beti iiteras vpercurrere. 

§. XXIII. Licet nunc plerique Slavorum mcsridio^ 

Halium discrimen inter 4(611 sola pronunciatione 

Bon percipiant, sunt tamen provintiae quaedam, 

in quibus recta pronunciatio slavica adhuc 

viget, ita ut pro vera, sveC, bel^ mera, sneg^ 

iet pronuncient et scriban^ vjera, svjet , bjel, mjera, 

MJ0g, id est; B^b^A, CB^kT, k^ta, M^b^A, CN^br. 

(q) Amant intcr eos ali^ui et diaeresim , resolvehtos 
*b inYCy ita quidem, ut progdfA, A^bn, duae syllabae 
percipiantur : kVea , aVeh , lege bijel , Ujep. Caniioli "b post 
consonas non notunt amplius , scd sonum vocalis c acu- 
unt moresuo in ejusmodi syllalns » quae iaSlavica ve* 
tcri lingua ^b exigunt: vdra. Poloni subinde ^b in /a mu- 
tant : biaty pro K^bAbiH. Bohemi , qui «b et e satis accurate 
distinguunty postl non nisi e usurpant : letopro A^rTO. 

§. XXIV. Vocalis lo pro wy el m etinitio vo^ 
cum et in medio post vocales et consonas in usu 
fst: w eam, wr auster, lONocTb juventus, lo^Snce 
ubi. Saepe et alia, quae ab oy incipiunt, scri* 
bunturper K): 103A, 103NHK pro oy^a, oy^NHK, 
loiKE pro oymE, loiKHKi cognatus et cognata, pro 
"DyiKMKA , «o^o^ pro oyp o^. Adde lo^OAb vallis , quam 
Yis €x py et ^oa compositum sit. wt^o , mane , 

Ser- ; D Cap. I. §. XXrV. Vo(^. 10 init. e( m«£d. ag 

Serbici codices legunt , oy v jo vero Russici , in qui-r 
bus plane oyti, oyNoiuA pro wm, ionoiija reperias. 

(r) Charactcrem vfk obsoletum initio et in medio vo-^ 
cum licet rcperire in antiquissimis codicibus : kk^amh , 
cfe^OHk'; TVibHK et T«£Hb^ (tosTk)). 

(s) \tx Serbico codiceA.i334 etiamMEiOfiH^HfMpro 
NEoyfiH^HM repcri. Scd talia ncgligeutiae potius li- 
brariorum tribuenda pcnseo , quam ut credam , sic pro* 
nunciata fuisse. 

« m 

Syllabum radicum si percurras , non nisi post 
A vocalem lo inveneris, et quidem post primam 
consonam radicalem in aiokhth diligere^Afo^VEho- 
mines, populus , aiot ferox , post secundam vero in 
EAio^o discus, KAiocTH attendere,fiAK>NS, nAJOBATH 
spuere. ' ^ 

(t) In antiquls Codicibns post sibilanlcs m.H^ scrl- 
biturio pro hodiemo S: iuiom sonitus, mioth sentirc 
HWAO rcs mira, h^Hi|jio, ctniBuiio. Addc tucioiij 
mille , quod codiccs Scjbici pro Kussico tmcauja le- 
gunt. Supponendum ilaque post dcnsiores sibilos ubi- 
que 10, licet nunc S usurpctur, praecipue in prima 
persona singulari et tertia plurali : cSmio pro c«jk^S 
judico , noMAiRto ungam et noMAmiOTk ungent , cma^ 
xm audio, nHuiio scribo, huiio quaero, riAAMioflco. 

In declinationum casibus non solum post a^ 
sed etiam post alias consonas, eas nimirum quae 
in Nominativo vocali iiquida aut w finiuntur, lo lo- 
cum habere solet, e3c. gr. in Dativis : cfiA^Nio cap^ 
tivo, a Nom. CBA^cNk^ CB4?^HbTCAio testi, i|Apio re- 
gi, KNA310 principi, b^ahio medico. InAccusatiyQ 
feminino: cte^io semitam^ ecfo OBmeota Bcck. / ( 8« Cap. I. §. XXV. Exempla DiphthOtfgondlL 

(u) Oiiin scaiper j^ost K , ui, s: MfcHsto, ^^(iiiitfi» 
n^ MTHio , quorum Nommatlvus in a pro a terminaba- 
tur: MfEiKA, ^SujA, n^HTHA. Sublnde etiam postlj' 
nu|fNHi|io triticum, canijio soli, a canijc. 

Respuunt autem lo labiales^ ita quidem, ut 
ubi formatio lo postulat^ literam a interponanL 
Formatur hoc modo ope lo prima persona iziBAro 

a mBHTHi AIOKAIO a AIOSHTH, K^nAH) a KXnHTH, AO^ 
MAK> a AOMH<rH« 

§. XXV. Diphthongis, quas §. VIII. nomina 
YiiinaSi iUustrandis, cum etinsyllabo radicum, efc 
in formatione nominum atque alibi exempla inve« 
niantur, pauca hic su£FicienL 
ah: fM paradisus; k^ah margo. 
cii : f oii examen apum , 3N0H aestusl 
yji: yn seu oyii avimcuius, K^ArSHmiluus, ncrMH-i 

aSh miserere. 
kiH: BTOfiiiH secundus, CTAfUH senex. 
tH: CEH hic, KUBUJEHi ei quae fuit. 
Vii: cVii hic, BEAYif magnus, TiiiVii ' vacuus. 
Riii seu Aii: miiijE ovumi npVEMAAii accipiens. 
nii seu ^H: hh ita, CTAp^kii senior, HMirii habe. 
loii ]ege jiij: Bowiipugna, noioiiTE pugnate^ yT^E^ 

Nioii , yn^ ENioiiTE, ab yT^ENEBATH mane surgere. 
In peregrinis recte libri impressi av el iv ser-< 

vant : 

AvrScT, KAAv^Yii, IIaveA. 

5vA, Ov^^xn^f 9yh%)^, &vtvjc# AV 
«V SiQ jCof. t §. XXVI. Ottliographia Goajonanf. f t 

Sic et ivrAYi, licet v ut b pronuncielur : evan^ 
gelije. Pro vii exemplum aliud non suppetit quam 
CTAXVM e graeco gaxv^ 

(x) In manuscriptis pro v saepissimeB scribiturr 
KAAft^YH , ni^f A. Pro AEvY plaae Affin, inde AEBrV«rcKiuH , 
uti KVPA , EBrA pro EVA , iode EfimHN. 

§. XXVI. Circa consonantes recte praecipiunt 
Grammatici, neconfundantureaeliterae, quae so«< 
no sibi similes sunt. Nolunt igitur ^aaa scribi, 
pra ]fBAAAlaus, nokth pro NorfPH ungues, \^iw 
pro KfECT crux, hijjetnmh pro HCMETNhiJi. Mrazo^ 
vics indiculum ejusmodi vocum in gratiam disci-* 
pulonmi congessit, in quo etiam sequentes repe* 
rias: Kor deus et EOKjatils; boak lupus efBOAjfS 
magus, rAA3 oculus(apud Russod duntaxat, non 
alios) et paac yox, t^ek Graecus et rj»b)f pecca- 
tum, aSf pratum (aptid Kussos duntaxat, A^r 
^nim apud Veteres est lucus) et aSk arcus , MAjf 
vibratio et mak papaveV, mSka farina et M%)fA 
musca. Sed haec quis facile confundere audeat? 
Dii&tingui quoque voluit, ut jam alii, xaf^i^\3v anir 
mal BEASA^^, dxtfpTy^ fune nautlco beabS^, cum 
tamen beakS^ nihil aliud sit^ quam corruptio vocis 
aeaka^^. Simt autem et aUa , quae mon^amus, 

1. Pro niEAA apis, quod editi libri habent, 
in antiquissimis codicibus fi«AHEAA legitur. Sontmai 
literae k iu haq voce serYaot GarmpJi scribendo 3s €ap. I. §. XXVI. Orthtfgriipliia Consona&ti 

buzhjela, aut transpositis literis c ti h : zhebela. Bo^ 
hemi mutarunt s in « : wcela , i. e. bheaa. Serbi 
omisso n pronunciant «iiaa , ^lii tamen lUyrii n re^ 
tinuere et hmcaa dicunt, uti e% Russi. Poloni n 
quidem servant, sed h mutarunt in szcz^ et more 
suo yocalem ein o ; pszczola , i. e. ni|JOAA, niuHOAA. 

2. Pro V graeco , quando uti fi sonat , scribi 
frequenteir b jam monuimus : £m%a pro gvB^A. 
Probanda tamen Editorum cura in rite scriben*« 
dis nominibus propriis , quae v postulant 

3. ilrPA editores Bibliorum, Graecorum mo- 
rem secuti, scribunt, quamvis angel pronuncian* 
dum sit Codices autem ,antiqui etiam anpca ex^ 
hibcnt 

4. «rcujKo pro "tcnbko, id est ui pro m, in co« 
dicibus Serbicis subinde scribi non. est proban^» 
dum, cum tcikck seu taN(ck ^rot^iV sonum literae 
m clare demonslret. 

5. s literam superfluam censuit Srnotriskius 
et alii, cum ejus vices 3, quod pronunciatione 
non differt , supplere ubique pos&it. Mos tamen 
obtinuit, ut in codicibus manuScriptis et editis 
quarunddm vocum initia potius 5 occupet^ quanl 
3. Tales sunt: .SB^fe^^A stella; Sfi«fepk feta, jscaVc 
olus, jsao malum/ et composita ex sao, jSAiYfi 
aut jsmia serpenS; saak herba^ 5*bNHijA pupilta^ 

4i*bAW Gap. L §. XXVI. Orthographia Gonsonant 85 

s4eaw valde^ quo homine et ipsa litera s appel- 
latur^ 

• 

(y) In prima Bibllorum edition^ Ostrogii A. i58i 
fcurata etiam in aliis vocibus 3 occurrlt ^ ex. gr. i^ ot- 
BEo^H ab omor^i rcjicidm, quzsi ad distinguendum Im» 

f^erativum hunc a simiii CTBif^H ab pTbE^^S af^criam. 
n psalterio a Serbis,' Yenetiis i56i , edito plane 

KNf^EM pro KHE^EM (KN/flk^EM) legltUn 

6^ Litera ^ in praepositi6nii>us H3 , b<S3 , EE3 , 
IIH3 , f A3 , licet ante plerasquei corisohas sonum sibi 
proprium servet, tamen ante ni^,jf,K,ij, s, 
acriori sono profertur , iri quo calsu c pro 3 scri- 
bi solet : ^AcnAT crucitixus, fiEcnA^&TNhiH sinecar- 
n6, Hcn^CTH emisiti b^&ctok orien^, Hcjfo^ exitus, 
NHC)(oiK^S descendo, HCKSnHTH redimere; Hcij^b- 
AHTH sanare, hche^nS. Literas C4 vero contra- 
hunt librarii in antiquis codicibus iii m : huje^jc 
pro HC4E3E , Hi|jf EcApr6 Mc M^icAseU H3 ^^ lcA, nipf eba 
pro HC «iDCBAi Eodeiri modo ip pro C4 legitiu* in 
vocibus ex ke^ tompositis: fiEi|JECTEi4, fiEtpHCANUH, 
quae tameri ab editoribus librorum Slavicorum 
probari non poterant Immo et optandum foret, 
ut H3, ac reHquae praepositiones litera 3 termi- 
,nntae,ante onmes consonas per 5 scribcfrentur, 

7. 3^4? hic, et 3^fAB ^anus in omnibus libris 
nunciobvia sunt.. Veteres tamen etymologiam 
respicientes c constanter servant: c^e, c^^ab*»^ 
c&^fABHK, sanitM. Quisequentem Uteram respictt 

C unt 34 Cap. 1. §. XXVI. Orthogfapliia Consonanl. 

unl , etiam 3 EoroM pro c EoroM scribere malunl, 
quocl nemo probaverit, nisi PolonusetCarniolus. 

8. Literam ij pro h in voce oiiircTMTH pro 
CNHCTHTH amaut libri Serbici et Glagolitici. lidem 
TSm^b pro hSw^k a multis Jam seculis retinent. 

9. Pro i|i in antiquissimo h^eo^nhk seculi XL 
saepissime occurrit uit: H^BA^biuTH pro H^BA^bi^H, 
NoiuTKM pro NoqjVio, cSiuTE procSqiE, AUJTE pro 
AijiE , . KiuTE pro Kqjf, jfoiUTiTE pro x^4^^'<^^> rtp^fe- 
AkuiTAKTk pro npiA^JAKT , et, quod mirum, in voci- 
bus lUTSsK^Am et iutSika pro v^«A^ , cum quo 4a- 
men et ipS^ conferri potesl. 

10. Gutlurales r, )f, Knemofacile confuderii, 
qui rectamearum pronuncialioiH»m novit. Pror^^k 
lamen veteres .codices K^ilegimt, etrecte quidem 

spectalo vocis etymo, quod et Bohemi faciu^tit. 

« 

Est enim adverbium k^i ubi ex inlerrogatlMD k et 
^i conipositum. Male edltores Sei*bi in Psalierio 
\eueliis l56l impresso Ps. 89, v. 18 excuderimt 
ru, nj HHiKT MH , Dominus sollicilus est mei , pro 
nDH)(AKT. X^f^TH (enini iion solum in Siepham 
regis Serbiae legibus pro corrupto hodierno AmTH 
legilur, sedet alii 111} rii hodiedmn scribimt hajati. 

(z) Yetcrem versiculi hujiis vcrsionem cmcndare 
Volentes Kussi, qulbus jfAWTH prorsus ignotum fucrit, 
priinum nenEiiHVi mci in Ostroglensi coitione, deindc 
incorrcctioribus Bibliis noncHiTC^ w MM^fc s>ubslilue- 
ruot pro obsoleto nj hj^^.kt a^h. 

11. Capr. fi. §. I. Mutatior Vocallum. ' ^5 ' 

11. KfEc^r et KpEcnrvfVH Ifbri ii6vi et aritiqui * 
probant omnes. Sed ^f^ECT»* tegitur in literis (rjA- 
mo"i<a) anhi Vit^ / )f pi^cvi el jf f w*rMTM atitiquiores 
codices praese fehint ; idque rectissime , cum 6rigi 
nem hartim vociim ipsa orthogtaphia exprimerc 
voluerint. ESst en?m jfj^icTHTM, uti apud Gernlanos 
olim christens idem ac chriiftantlm facere, id est 
baptizare, iiide )ff ecV baptismus e,t ci^ux. 

12. In fexprimcndis vocibus , in quibus fitae- 
^ cbnun more literae v, g, i^ servahdae sunl, ac- 

curatiores smil libri impressi , quam codices anti- 
qui. In his enim subinde KYnp pro Kvnp , ^^oyvix 

* prO ^pvrVA, MMJONOCHqA pro MVpONOCMqA,MEKCAN^^ 

pro AAC^aN^j, MAKCHM pro Mi^TA(,^HAi'Kc pro' 
4)H^i|[, ANATEMApro ANAiOiEAU et Mia similia scrjptd 
6unt. Li^era ^j/* qiiandoque in Slavica voce^AproncA, 
iJ'WA\ proncwM^etiam in libris impressis usurpatur< 

C a p u t IL 

Dc euphonia seu de vpcalium mutationc, consona^ 
rttm.traasi.ormatioae, cpenthcsi^ prosthcsi et eU^ioni 

lileranmii 

-- .. §. t , 

Ahtrnant saepfe yocales a et o: ctamH-ctoio; 

Poloni et Russi in vocibus qtvoe tx'ibus- conso* 

nis coustant, si media sit a aut y, pro a amanto^ rAAC 


fi^o» 


KAAC 


klos 


CAAMA 


sluiiia 


r^ 


grod 


n^AP 


prog 


KJA^A 


bro^a 36 Gap. IL §. n. et ID. Matatlo a et 0. 

51av. TAA^ Pol glod Russ roAo^ &mes« 

roAOc vox. 
KOAoe arista. 
OOAOMA stramen. 
ropo^ m*bs. 
no^or limeiL 
KOfo^A barba. 
In ejusmodi vocibus Bohemi retinentA^ quam- 

vis in aliis quibusdam post initiales a et ^ pro a 

ament 0, uti Poloni: lodif loket, rowen, robota, 

« 

rozum et in omnibus aliis compositis ex praeposi- 

tione ^03, pro aa^VAi, aakoti»^ f abem ^ ^ akota , ^^3, 

f A3^M , in quibus meridionales Sl^ivi omnes con- 

servarunt A/ Cum bis conspirat et Russus , qui 

tamen et focnHCb et ^oct^ pro ^actS dicere solet 

(a) In Serbicis Ubris CNArA pro cnoxa nurus , 
^mcNk pro foiRCN veru , stimulus, legiior. 

§. IL Regulariter mutatur o in a in forma- 

tione verbonmi Iterativorum, quae a aut ni ante 

terimnationem «rH assiununttr 

nOHTH-NAnAATH, AOMHirH-AAMATH* 
KAONHTH - KAANATH , nOMOPS • nOMArATH. 
rOf 'bifH - PA^ ATH , SO^S-CA^ATH, 

§« III. Altemant et c. Hinc ncncA cinis , pro 
jioncA afianun dialectorum, hinc «rcnA et irouA 
calidus. Mutatur vero e in c regidariter post 1; 
guando latino j aequivalet, etpost liq[uida$ consonas. 

fia« X Cap. n, §. IV.ctV. Mutatio Vocalmni, 3f 

Hac de causa Infinitivus formae sexlaepro obath 
amat ebatu: 

BOKBATH a BOM, KAIBATH a EAIOIO. . 
nAEBATH a RAIOIO, BfAHEfiATH a Bj^AM. 

Hinc et terminatio om in Instruraentali, etwM 
in Dativo plurali secundae Declinationis transit in 

' fM et gM: OTIJEM, OTlJgM. 

(b) Patet hinc , cur in Slavica literall fo latino more 
prolatum locum habere non possit. O enim cum i con» 
jungi non potest, quin mutetur in f . Pro hodiemo Ser- 
horum lOH , id est joj (ei) , slavice scribitur kh. 'Potuit ^ 
igitur 10 tuto sumi pro loy, latino ju. 

(c) Bohemi et m prima declinatione pro om amant 
em : bonem. 

§. IV. Vice versa mutatur t in o ^n formandis 

Itorativis et Faclitivis, ac proinde etiam in Sub" 

stantivis ab iis derivatis ; 

BE^S - BO^HTH, BOKBO^Ay BOIR^k. 
BE3S - BO^HTH» BO3. 
AEH^ATH • nOApfKHTH, AOKE. 
TEK^ - TOHHTHt TOK^ 

Praesens noio ea/to hahet in Iniinitivo «k pro 
c: n^bTH. 

(d) Russi et pro e initiali seu prp K amant o 
c^HH pro g^HH, o^Epopro g3Ej9. 

§. V. In iisdem formationibus mutatur h seii 
I in si sequatur h, %i vero in o sequente a: 
nVio-HAnoHTH, HAnoii. 

rNlK) «rHOHTH , rNOH> KfUIO-K^OB. 38 Cap. n. §. VI. VII. et Vm. MntalioLVocaUum. 

§. VI. Eodem raodo resolvitar oy sequenU* 
Tocali in syUabam ob : 

nA^K) - hAOBS , caSw-caobV, caoho. 

OTfHNS-OTfMNOBEN^ MrNS-A^rNOBEN. 

Hac ' lege formant verba in ^io Inliniti\aim in 

• CBATH: fA^SK)-fA^OfiATH, MHA^IO - AIHvlOBATH* 

K^nSlO - KSnOBATH f kSiO - KOBATH. 

•, §. Vli Alternant subinde S et w : 

nASlO - HAWnS, CTU^^bTM -ctS^ , 
CAUUJATH - CA^Jf. 

§. VIII. Alternant etiam m seu a et k seu^b; 

RIMk, RtCTH - CNfbMh , CNvfaCTH. 

CA^S - cb^E/cbcTH, 

OK^AI^S -» OKjHetS , OC^^^bTATH. . 

, (e) In libris Scrbicis , ctiam anliquisi constantcr K 
et E pro ra scribitur: ctok pro ctoiti, hak pro HAra, 
K35A et m^BA, NEKcyTk pno NEmcuTU pelicanus, 
oeoKi|iS pro OEf ai|jS , oyBK^aio , pro yfi>A^io mar- 
cesco, CB^bT et cbet pro cbat sanctns, nAMiThpro 
nAMATi» memoria, opsE, obmeta pfo oB^fA, obmata, 
NAMEUJE pro NAMAiUA inccpcrunt , ^ /ykOf\K ct MOAE pro 
MOAA orando, X^A^^P P^^ ^^^"^4^ vadcns, voteh et 
jfOTKH pro voTAki volcns. Alia cxcmpla yidt Cap. I. 
§. XX. (n). • 

§. IX. Consonae ejupdeni orgaini nunquam 
fere inter se permutantur, nisi consona subse- 
quens mutationem lenioris in duriorem aut vice 
versa subinde postulet. Pro H3, b'*^, BE3, NH3, 
0A3 9nte n, K, Ty scribi hc^ b^&c, kec/ nhc, ^ac 

jam Cap. II. *§. IX. ct X. Mtitatio Coi^onarain. 39 

jam diximus C. I. §• 26 , 6. Pro biyvn scribunt ali- 
qui BECTH, a BE3S. ViCe versa pro antiquo k^e nunc 
v^^ , p*o c^E nunc 3^»^ in usu est, 

§.*X. Solent tamen sibilantes 3, c,ij.inden- 
sioresk cognalas ik , ixj , h mutarl. Linguali ^ , quo- 
lies sequente Tocali affecta cum y coalescere de- 
beret;, praetigij^ur n;; v vero et ct mutantur in 
%p. Gutlurales r , jf , k in affines^, c, ij, quando- 
que etiam in hc, uj, h transformantur. Juverlt 
affiiiitatem transformabillum et transformataruta 

uno quasi intuitu cbnspicere. Mutatur nimirum 

♦ 

^ in iK^ : Bo^HTH «• Bom^H). 

»r - qi : mSthth - MVipw. 

c«r - ip : nScTHTH- nSi^w. 

3 - « : MA3ATH - Ma»h>. 

C - Ul : HHCATH^ - nHlUK). 

q - «I : ofiqA - obha. 
1- r - 3 :.KOP - K03H. 

s. 

r - w^ : ^pSr - ^^Shce. 
X - C :^Sx - ^ScH. 
X - iij : Sjfo - SuiH. • 

K . - q : AHK - AHIJH.' 

K - H : OKO - OHH. 

CK - IJJ : HCKATH - HlJJfO, 

Prima series hic transformabiles sistil, se- 
cunda eas litera^, in quas transformalio lieri so- 
let. Fit autem tran^utatia haec secundiim ccr- rV» O 4o Cap. IL §. XI. ^ntatio Gonsonanim. 

td$ regulas in declinatioQe » conjugatione e^ de« 
rivatione obseryandas, 

(e) Mirum alicui videri possit i Smotriskinm prae-t 
ter r, x » ^ 9 ^> etiam m, m / h intcr mutabiles 
(H^M^bN Af maa) retulisse I cum hae potius transforma^ 
tae , utpote ex r » )^ , K prognatae , ni^ncupandae sint« 
Supposuit ille, male utique , in omnibus Yerborum for-* 
misy personam primam Praesentis tsse thcma alio* 
rum temponim. Hinc cum a bhikH, moaohS , n^oui^ » 
secundas pcrsonas bhahujh, moaothujh, n^ocHUiH 
formari putasset , ubi infinitivi bh^^th , moaothth 
(slavice maathth, maai^h>), n^ocHTH respiciendi 
erant , in eum errorem inductus est , ut literas m , h« ui 
ex A , T , c transformatas mutabiles diccret. 

p e 

%, XI, Vocales purae seu ^olidae consonis iina- 
libus , <[aae syllabam radicalem' tenninant » affixae, 
tiullam inducunt in declinatione et conjugatione 
mutationem, praeter e, cum sit affinis vocaltbiis 
afitectis. Fit nimirum transformatio : 

1, in YocaUvo substantivorum ntasculinorum» 

• • • 

cumei I affigendum est; 

SOr«-EO«E, ^Sjl^-^^^UJEi OTfOK-OTfOSE^ 
Sic KNA^b-KN^IRE, OTEIJ-OTHE. 

Aliae verQ literae boc in casa,praeter guttura** 
les et 3b , ij , non mutantur, 

2. Ante I Praeteriti , anteEUJH» et Praesentis, 
ante eh Participii passivi verborum in S : 

BB^rS-IIEflKE» 6CffKEtUH|6EffKET| 6EplKEN, 

H3r](N^-H3cmC| ^kS«^sen< 

§r Xfl, i Cap. n. §. Xn. Mut Cons. el §. Xlll. M;ut. Gult. 4t 

%. XII. Ante CH participu passivi verbomm in 
MVM Kterae ^, v, 3, c, c«r mutalioneto subeunt, 
cuxn E hic vices agat vocalis affectae 4r: 

ICA3HTH - KAmCH , n^ CCHTH - n^UlEH. 

flf OCTHTH « n^tflCH. 

Adde : nnK^EHVc a ri^^hth , cftEAAmHCH a cskaa^** 

HHTH, yMEf tfJBAEH ab yMEf TBHTH , nOMUlUACH a H^- 

MbiCAHTH, oi|j^fiH ab ocTf HTH , quamvisin his e lite- 
ras ^, T, 3, c, CT non immediate , sed interpo- 
sitis( aliis, afficiatt 

§. XIII. Ante H Nominativi pluralis , et ante *fc 
dualis^ porro ante 4( Dativt et Localis^ ante h et «lc 
Imperativi,mutatur r in 3, ^ ^^ ^^ k in i|: 

nySr-nyV^H, w n^S^^r. 

rp^bjf-ry^bcH, w rj4pc4r)f. 

bhSk-bh^ijh, ui bh^i)4?x; ^^fcKA-^^btjii. 

Hora-Ho^dr, ^SKA-fSij^b (Djoales). 

noMorS<^noM03H, noMo^^bTc. 

TEkS-TEIJH, TEIJ^bTE, 

At vero iri formatione primae personae Ven- 
borum ope 10, deinde in derivatione Substantivo* 

* 

rum et Adjipctivorum tam ante Hcjuidas vocales a, 
!b,. quamante cHmiftantur r, jf, k in densiores 
sibilantes ik, lu, «1, etquidem 

r in IR : por-^mAH, KHHrA-KHHIREH 
X " UJ ; CT^AX-CT^AUJEH, ^^^ - OfLVUlTc, 

K »• 4st C. II. §. Xiy. Mat: I. ^,t, 3, c. §. XV^ Mut. 1. i*,k- . 
K ia «I : B*feK-B4f«iEN, ceahk - BiAHsYe 

CK' - t^ : nACCKATH-nAEL^S.(nAEI|JH)). 

Similiter mutaiur ij ante ch, et hha in «1: 

ATIIJE^^AHHEN, KOHllJ - KOHHHHA. 

§. XIV. Literae ^, «r, ct et 3, c mui^tur 
ante K) primaepersonae, et ante a in formatione Fe- 
XBtininorum abstrdctorum , ut supra §. X. , nimirum : 
, ^ in, iK^ : nS^hth - NSnc^S , ^^^tTH^ f^M (f ^^)< 

T - IJI : CftHtT - CB^blJIA , nHTATH-nHI|iA; 
CT - IJJ: TECTK - TIIJIA , nyiACTHTH - njEAIJlS. 
3 - Hft : AA^HTH-AAWS, AH^ATH - AHkS. 

C - ip: nAACATH-nAAuiS, tachth - rAuiS. 
Sic CI6AAWN10 a c&EAA^NHTH , HcnEi|jf 10 ab H^- 

niCT^HTH. 

Ante TH Iniinilivi aliam mutalionem subeunt 
literae^, t, quandoque eliam^. Mulantur enim 
in c : 

BE^S - BECTH , HA^S - HACTH. 

nAET^ - nAECTH ^ 05^4?^^- OBf^tCTH. 

AE3S 7 AECTH. 

§. XV. Literaeguiiurales, siante th Intinitiyi 
imxnediate poni debeant, una cum ^ mutantur in ip: 
MorS-MOi|iH (pro motkth). 

TEKS-TEIJJH, nEK^-nEI|iH. 

(f) Initialis consona vix unquam transfonnari solct. 
Praebcnt tamcn Pracscns «enS a pnath , porro uje^S , 
noMYio, si conferantur cum )fOAHTH, ct rokohth , 
exempja mut^tioQUxn in prima raaicali ractarum. 

§.X\L Cap, n, §. XVI. Miil. 1. V. §,.XVIL V ct.B prosthet. 45 

§. XYl. Vocali Ih, dum naturam consonantis in- 
duil, Jb. e. dum aliis vocaiibiLS praetixa^ uti j pro« 
huticiattir, praecedentepraepositione,litera Nsub-i 
stituitur: KPO-W! NEro, i€mS«-k*& nemS, km-^ui nem, • 

, K-3ANE, IO*-NAHH), M)f-ni^H HM)ft 

^ Sic etiam NANb pro nah , BOHhMS pro b^a hmS , 
coNbMpro c'ZHMac.']& et hmS. Hinc epentheticumM 
in compositis bnh^S, cnh^S ab h^^, bnath, 

CNATH a RITH , BNHMATH ab HMATH , CN^fecTH a 

racTH, CNHCKATH ali HCKATH , bnSujhth auribus 
percipere, ab Sjfc auris. 

§. XVII. In slavita Veteri lingua non alia pros- 
Ihesis locum habet^ quam ea, dum V praeiigitur 
mitiali A seu S: niMOjfcE pro amotke, w^oAb, rofKHKA^ 
K)3A, co'k)3 pto y^OAb, ywHKA, y3A, C0V3 (rni^^). 
Serbici libri et k>hse iam\ pro oyiKE legunt. In his 
adeo variant Codices, ut nisi etymologiam coiisu- 
ias, nescras utrum yjfA, yTjo quae Uussi amant, 
an W)fA,ioTpo, quaemeridioRales Slavi praeferunt, 
rectius scribatur, Confer, quae C. 1. §, XXIV.' 
monuimus.- In h4?^jo pro rzi^do sinus, n est pro^ 

stheticum, uli in illyricb NSrAA pro ypAA. 

* • ' 

(g) ProsthcticumB antcvocales o ct S in allis dia- 
lcclis vaHe ftequcns csf. Bohemi vulgo vocali o prae- 
mittunt consonam w; won pro'on, worati pro orali, 
Idem mos csl ct Lusatis. Paura cxempla suppeditat ct 
Rusvsica lirfgua : bocIml octo , pro ocml , botmhM vi^ 
trjcus , prp CT'fHAt Croa;ae candem rx)nsonam prae-< 
ponunt vpc?k!i u ; vuda^ vudicza , vugpl^xo yAA , yAHUA],, 44 Cap. H. §• XVIIL Yocalis euphomca o el u 

yr;i. Sed et apud Skorinam Rassum nasSka ftcriptum 
reperi pro naSka , et in antiquo codice bS^hi|A hamus 
pro YAHijA. Poloni (poque, quamvis u in ^ et ^ mu- 
tenty tamen ejusmodi vocibus, qnae ab u inchoantur^ 
consonamw praefigunt: w^da pro oda, w^giel «ar^o. 
pro ugl, w^troba /kepar pro utroba, w^tek traoia pro 
utek. 

§. XVIII. Vocali^ euphonica o aut i inseri 

nunc solet in editionibus Russicis in iis syliabis , 

quae olim sine vocaii scribebantur. Tales sunt , 

quarum mediam radicalem constituunt Uterae a e( 

^. Inseritur autem o communiter ante a : boana , 

BOAK, nOANy nOA^OK, ROAK , yMOAKNS , ^OAP, COAN- 

t^l, CTOAn, )^OAM,pro bana, bak, han, ha^ok» 

HAK , yMAKNS , ^AC , CANIJf , CTAH , }(AM. Sub- 

inde etiam post a: nAO«rb pro HATk, norAOTHTH 
pro nopATHTH. Adde iKiA<rk fel , pro iKAMk , cae^a 
pro CA3A, KACN^C4i.i^ro kanSca. Ante ^ vero inseri 
soiet firequentius f quam 0: Bcj^rS, be^j^, nc^cH» 

ncyCT , ^Cf 3ATH, ^ff mATH , Tfyn*feTH , TBCf ^ , m^f TBA, 
CC^^qf , CMf f T , CKBf f HA , Mff Bfc , Hf f N , Hf f TOf et 

plura alia, quae inter primam et secundam radicalem 
interponuht f. Alia vero assumunt o , et quidem 
ante^: TO^r, CKo^sk, ro^^, ro^TANk, ko^ma, pro 
T jr, CKp^k, ry^ , r^ TANb , k^ ma ; post ^ vero : Kf on% 
thoY*ax, 6po3^A camus, T^ocTb arundo , K^oBhsan* 

l^is, K^OT taIpa,prO EfNA, Bp3^A, T^CTh, KfBk, 

HifT. Pacto^nS amat o, at ^ACTf^^ATH disrum- 

per^, inlerponft f. Cap. H. §. XtX. Vocalis euphonica. Ah 

(h) In Seil)ici5 et Gldgoliticis iibris antiquis eju^^^ 
modi syllabae sine vocali constanter sciiLuiitur; etsi in 
Apostolo A. i324 quandoque caSnljc scriptum sit 
Nunc autem Serbi et Dalmatae jam ab aliquot scculis 
pro medio a pronnixciant S : ^Sr , fiSk pro ^Ar , bak! 
Hinc hibridailla bSaha^ rSaho, nSAT,^^Aro, ca>(nijc 
in libris a Glagolitis editis leguntur. Volebant illi hac 
ratione etretinere usum antiquum scribcndo A, et simul 
consulere legentibus inserendo S^ ut^neglecto a, more' 
8uo pronunciare possenl bSna> ri^No etc« 

Bohemi syllabas, media radicali l^aut sine vocali 
pronunciant, uti pln^ wlk^ (Slovaci <(tiam tlku, stlp 
et alia pliira) , aut u post 1 inserunt: pltik, dliih; slun^ 
ce» chlum. Syllabas autem media raaicati r non pau* 
cas Bohemi et IlJyrii omnes satis conimode sine vocati 
inserta pronunciantt smrt, krt. Attamen, pro K6f^ 
illyrico , Bohemi dicunt kreWjr quainvis in obliquis casi'*> 
bus e elidatur : krwd.- 

Poloni inserunt in his syllabis vdcatem a ante r : tirf 
forum/ pro n^or,- karczmd ^o^inz, pro kohma; e vero 
aut i ante I: u/elna lanay pro bana, peinjf plenus, pro 
nANhiHjr wilk lupus/ prc^ BAK^ miiczeo lacere, prO 

MASATH^ 

§. XIX. Russi vocalem ^upfaohicani o ailigunC 
ctiampraeposiiionibusin line, praecipue siplurefi 
consonae sequantuT: b^, ccr, ko, ocd, h^o^oto^ i^9A^^ 
HA^o, ny^^d,pro b, c, Kycfi/ M3(,PT,no^, na^, 
n^E^. Sed B03 in medio assumit o fere sempef; 

*^3A^X P'^ "*3A^X' i^^woK pt*tf B<(i*OK. 

(i) Pro varietate dialedorumi variai et vocalis^ 
euphoniiCa. Illyrii amant a : A^ 4r^^MNoio pro nf e^p- 
MNOio t Bohemi e i przedemnau/ Hinc pror Sla vico OPNb, 
ignis, Illyrii oPANb , Bohemi ohen, Potoni ogienf, Ilussi 
oroNh scribunt et pronunciant^ Idem valct de vocali 
ambigua intcf duas coosonas in vodbuS/ in auibus 0,% 46 Cap. II. §. XX. yoc. cuphon. mobHi^. 

ct laltemant: c'»t codicum manuscriptoruni Rtisfsi lc-" 
gunt COT, Serbi et Glagolilae caV ,*feviis/ Vto cI^n, 
sonmus, in Ubris impressislegitur coh; Illytiivero nunc 
cfferunt c^m, Bohcmi scn^ Croalae et Camiofi jCenu ct ziM. 
(k) Glagolitae , quandpque ct Serbi in libris recen- 
tioribusi, \ cuphmiicum frequenllus , quam par sit , inse- 
rerc solent: aanac pro ^neck, ma^^a pro a^3^a, ma- 

PAA pro A\rAA> MACTHTIAU prO MCTHTEAk, AAJkS prO AJkS^ 
UJAAK) prO UJAK) SfcU CAK) ^ NApAB prO HfAB , C^Af pro 

o^d, 1K13AA pro 1KE3A, 1KM3ANU pro jkh^nL, kcaav pro 

KCMU, CE^AM pro CE^Mk , ^'AAAM pFO >jrAAA1 , MOPAA , 
CIKAA, HECAA pfo MOfA, f IKA , HECA; OTJACAA., MUCAA , 
pro OTOACA, MblCAb , KOrATACTBO pro KOPATCTBO ,KAHAM 

pro K^AHAM, immo in Ocloccbo Scrbica mBACTABNO 

prO^WBCTBEHO, NEBEljJACTABAN pro NEBEipCTBEN, Ct SCX- 

centa alia.lnhis ego Irbrorum anliquiorum ctmcliorujai 
cditionum sequar auctoritatcm. 

§. XX: ^ocalis euphonica ante consonsim ul- 
limae syllabae mobilis est ; accedenle enim vQcali 
alia] in tme , eMdi solel: 30 a, ^aa, 3A0; ujia, 

UJAA, UJAO, UJAH; LJE^KOB, iJEfKBC, IjEfKBH ; Kf ACEH , 
KfACNA, k^cNo; O^EIJ, OTljA; CAA^CK, CAA^KA , CAA^KO. 

§. XXI. Raro adraodum elidmitur vocale» 
aliae: h^m^, Wh^!^ pro h^hmS, b-a^hm^, in qui- 
bus H radic^le exciderat. Rarius adhuc integrae 
syllabae : cStu pro kcStu , hhok pro k^hnok mo- 
nachus. Sic hho pro k^hmo in compositis hho- 
HA^wH unigenitus, hhoxo^eij equusgradarius,HHo^ 
jor unicomis. 

(1) Olim Apoc. 18, lalegobatur coc^^^A cthcao- 
HOBA, sed cdiforos posteriores pro ajjecmo vulgarl 
Cthcaohob ebumcus , ' quod c yocibu* koctk caoncba xxn, ifa ore plcbiscohtraciuin fuit , rcclc substituerunt H3 

^OCTH CAONOCklA. 

§. XXn. Labiales b, k, n/ m, quolies iis yo- 
cales liquida^ ra, fo',aut b,^ affigendae sunt , ^pen-; 
theticum. a assumuiit : 

BonAL pro Bonik a BonVw^seii BnVH). Sic ^^ " 

■'■*•■ • > 

AOBAK) a AOBHTH; HSEpABAib pra iKEpAfib. 
Ak>RAK) a AfOCHTH ; KOf AEAb pro KO^A^k. 
KShAIO a K^HTH^ KAnAA pTO KAnA, 
^pEMAWa ^^EMA>rH, 3EMAA pro 3EAIA. 

Eadem F epenthesis literae a locum habet antft 
tH participii passivi : m^sabaen , o^aoeaeh , n^ ecr^nAiHy 

nOffAMAEN, ab ,H3SABI)>rH ^ O^AOteMTH , nfECT^HTH» 

noffAMHTH. Serbici . codiccsr pro aen scrihimt akh: 
H^KABAKH, elc. Confer. C. L §, XXIW pag. 30. > - . 

(m) Bohcmica, Polonka, .et Lusatica ^dialecti , 
utpotc alterius ordinis , hanc cpcnthesim literae a 
non admittunt. Hmc Pbl. zciriia pro atMAA Boh", 
zbaven pro h^eabaeh etc. . • ! 

.§. XXIII. Post iK frequerit^r inseritur ^ epen- 
iheticum: h^jk^em^ pro n^KEuS, h«^hbS pro H3- 
MfHBS, BK^E^A iu Paallerio Serbico pro- Bo^waiai 
BOiK^EA^tH pro Bo^ntEA^bN ; pAH:^E3H pro o&£mi^H , 

yaW^EKEN pro ja^JKEJKEH (fA^JRJKEN), ^AJK^Er^, jajK^ 
^EPA, fAJK^M^AW pro JA^JKIrS (fA^JKpS), f A^JKEPA , 

JA3JKH3AK). Idemlit, sedrarius,anlep:fA3^flSuiHTMi 
jA^^fbuJHTH pro jA3jSuiH«rH fA^ffeuiHTH. Addc e 
codica>us Sertlcis tK^j-feKE puUus, pro «jeka, «I Cap. H. 5. XXIV. Elisio Utt. ^, n-. 

K^ffblH sortes, pro kjibVh. Ho^a^h nare» pro 
HO30H, a Hoe nasus. Illyricum m^fXA, grus,inserto 
A et diso B, e ^ayico veleri KC^ABAk (Gamioli* 
hodiedum mc^ab) contractura est 

(n) Boheims el Poloni» ttsltatlssima est epcnthcsi» 
literae a ante AO Subslantivorum : *adlo adeps , prp 
*€AAO, kadidio thus , pro Ka^hao. Sic et modiiti *• 
orare, pro moahthca. 

§. XXIV. Literae ^ et •p non raro eliduntui' , 
uti in niMk edo , B»bMk scio , pro inusitatis ni^Mk , 
«•bAMk. Radicalis enim syllaba harum yocum est 
p^, B-fc^. Fit autem elisio literarum ^ et t se- 
quenU consona, et quidem 1) anteA frequentis- 
sirae: raApro ia^A, haa pro nA;;^A a nA^%; bca, n^HBCA 
' pro Bi^A , n^HBC^A; c*a pro c*^a \ chca , comah pro 
csiTA, cowAH. 2) Ante Ht oyBAHSpro oysA^HS, 
boskhS pro bo3k^hS a s^^bTH, BotnjAHS pro aoe- 
«*a^hS, cbHjhS pro. CB*TH^, 603KAKHS pro B03- 

kaccthS. 

(0) In *ditJonibus Serbicis kc^ha, nfA^HHK, ^A- 

AOCMO, HCtHO* prO BC3^HA, nfA3^HHK, ^A^OtTHO, 

HCCTHO mdiortini codicum , ncmo probavcnt. 

litera ^ post m excidere solet ante vocales : 
eomi» pro BOtt^k, roctiOKA pro rotuoKA*. ?»* P*"<* 
o»^A, njcKC pro nfCK^c, hwkVh proswK^iM. Hinc 
etiam bhkS, c-feK*, B3^'bK^/K««^'P'^<* bhk^S, 
c*K^S, BSA+KA^.X»"'^^' kaSkchVc pro kaSk^c- 
Hic, oyTBCjKiH pro OyTBcp^cH. Nec hoc probandum. 

(P) \ Cap. 11. § XXV. Ellisio litt. .B, E> 3, ij. i^ 

(p) Iq Gdagoliticis librisyCtiam anllquis^ bhi4> pro 
BHfK^S le^itur. Sic ct ^okn, ^OKNVEpro ^o»^eN; ^osk-« 
^enVe, el DOifCTBO pro yom^CTBO. 

§. XXV. Frequeutissime elidilur b post g iu 
composltis ex cue: vushtath pro wEBHTATy, wiut^ 

|UATH prO WKBETUIATH, IVE^tt prO U^BB^kT , VVK/A-* 
3ATHprOWKByfl^3ATH, UfEAACTUprO WEBAACTb^ WfiAAK 

pro wcBAAK, In composito Bo^onVKi, ia Serbicis 
libris B^SnVK), a B3 et BnVn) litera b. non penitus 
eipidity sed in vocalem mutata est Eliduntur sub^ 
inde et aliae consonae, uti s in nor^ECTH pro no- 
r^cKC.TH a nor^EfiS; 3 ante 3, ik, et c: B03BA pro 

fi033BA^ HJK^HBHTH pro H^YK^HBHTH, ^AH^^EfS prO 
yA^m^EPS SeU ^A^H^ErS. PrO fiecbMENE^, ficCMfTEH, 

8E3AKONVE nf^liolres editiones leguut EE3 cHsaune^ 
EE^CME^TEN , EE33AKONIE. Scribitur autem con^ 
stanter kch es, in omnibus codicibus pro kcch^ 
quamvis formatlo personae secundae tiat appo- 
nendo <h syllabae radicali kc^ 

§. XXVI. Duplicationem literariun non admit^ 
lit Slavica lingua. Vocales aa in «jHTAAjf^ ee in 
NHijJCE non unam sed duas constituunt syllabas} 
legendae enim sunt uti Am , ek: MHTAfzi)f, NHipsK. , 
Consohae aulem non soient duplicari, nisi com- 
positio aut.derivatio id exigat. Ilf e^^be^Ve ex. gr. ei 
tidt^ et ^BEOH , cono^positum est. Simililer B033&ATH, 
B633AKCN1E ex B03, KE3 et 3BATH, 3AK0N. Partici^ 

D piuw 


i SO Cap. U. §. XXVi. Duplic. litt. 

pium passivtim ncsKmiN , commEN , fl nomr^ y coiKrV 
forlnatum est , mutato r ante in, in m; igitur du« 
plici SK scribendum est Sic comparativus ey uittJiH 
apposito uii ji -formatus est ab adverbio Byuii seu 
a syUaba radicali ny c , quae in sy uii, mutata fuit 

Recte etiam HCTHNNyH, ^AKONNyJi, ob for» 
mam indetinitam hcthnin , ^akonin , duplici n 
scribuntiir. Sic et nA>bNNHK, cum a nAHrNiN deri 
vntum sit AtoymNHK^ mS«iehhk non nisisimplex 
N postulant , cum a participiis passivis oysiN, mS- 
MiN, in quibus n non duplicatur, orta sinL 

Solet tamen li Participiorum, quando, assumta 
jterminatione fmita , adjectivorum more construun^ 
iur , pro arbitrio librariorum duplicarL Hinc h^* 

CfANNyH, WKAinNNIJH, CMH^INNyH, fiCIAINNAia (ad 

verbum : olxoyiisyyi) , atque alia duplici n scripta in- 
venias, ^ 

(o) Etlam in Pracsenti nofKirV et comir^ literam 
IK dupiicari^male scripsit Mrazovics. Idem rcgulam a 
SmotrLskio male conceptam repelit, n in adjectivis iii 
Ny H purum^ i. e. si vocans praeccdat , dcsincntibus dupli» 
rari, uti in CT^AHHyH. Atqui or^MHh^, cum CTf^ 
NPN sit a CT^ANA, non pracbet exemplum antum» 
uti nec HCTHNNyJi. K)NyH certe et oyTfiNVH sim- 

i)Iici N scribuulur; in hck^ennVh vcro n duplicari so« 
et. Adeo nimirum variant librarii. Imma smit qui n ia 
vocc HtTHNA male dupiiccnt. In Bibliis novissime iiiH 
pressis hcthna quidem simplici n rectc, pcssimcvero 
tormula bohcthnn^ in veritatr, vere, duplici n e&- 
arata est, 

Ca-A t»f't III. §. I. TotA sede» 4i 

C a p u t in. 

Dc Tono scu Accfentu/ 

§.i. 

In fibris liturgicis glim et nuac impressis tom tales syllabarum^ qu9e tono gaudaijt^iaccentibus 
notari solent Cum autem hi i¥i;n(iapuscriptisco« 
dicibus antiquioribus plane absiht , et libri a Ser« 
bis Yenetiis seculo XVI. editi , quoad accentus , 
multum a libris in Russia tmpressis differant, noni 
liquet , utrum toni sedes aetite Cyrilli eadem fu« 
erity quam nunc accentus, sive a Serbis sive a 
Russis vocibus impositus , iinlicab . Serborum ta«' 
men libros antiquos tonum yelere^i^ secuU IX. 
(^2V)Ckvis pror^us immkutatum permansisse yin cre- 
dam) ,■ in pluribus vocibus referre facile mihi per-«^ 
suadeo. Cum autem libri Slavici a Kussis im- 
pressi, ab eo lempore, quo Serbi magnis tfum- 
tibus fereridid impares edere suos desiera:nt , om* 
nes horum ecclesias repleverint, f^tum est, ufr 
in Biblii^ ntiisque libris iiturgicis' nuper Budae et 
Vindobonae reimpressis, voces notafentur iis ac-' 
centibus , qui tonum Russicum , Serbicae^^ronun'»^ 
ciationi saepe prorsus repngnantem, designant;' 
De hoc igitiu: nunc paucis agendfum est 

§. II. Tonus seu syllaba majori prae aKis Vt 
elata adeo in polysyllabis vocibu» ajpud Russoa^ 

iD df y^ 52 Cap. III. §. 11- Acccnlus acut; et gravis. 

'variat, ut praeceplis difficiiUerdelermtnari «jueat. 
Inspice , si lubet^ Grammaticam Ru§sicam a bealo 
^ntonio Puchmayer Uadnicensi Parocho , Pragae 
181Q. 8. editam. Solet autem toni sedes accentu 
srve acuto sive gravi notari. A^jito (') notantur 
vocales primarum syllabarum , imo et ultimae si 
haec consona finiatur, gravi C > vocaUs syllabam 
ullimam finiens. tJtriuscpie eadem est potestas. 
. Exmplo sit Marci Cap. I2. v. l. e Bibliorum 
jAostrema editionet 

M WrjA^A WnAOTOMI, 

H HCKoni «reiHAO , 
. H co3^« CTOAn*» 
• H nttt^a^E tro (np*^at«rhH Mss.) •r^WATMigMv 

H m)hA«- - .: OTOAn^ , turris , in hac editione accent^ ca- 
iret Saperfluuru enim editoribus visum est , nio^ 
nosyllaba, in quibustoni. sedes ambigua esse non 
possit, accentibus notare, excepto pronomine h 
eum, guod a conjunclione h, et, distinguenduni 
censuere. • ... 

.(;i5 Apud Bohcnios el Polonos tonl scdes paucis 
regiilis dcilmtur; vocum enim bLsyllabarum prlaiaapud 
iilrosque, trisYllabarum vero nrima apuJ Bohcmos, 
secunda apud Polonos iono gaudet, sive vocalis corripia- 
lur, sive producalur. ISam et coneplactono afficipos- 

sunt Cap. IIL §. UL Tonus lu m.ottpsyllabis. 53 

«unt. ' Mcridionalium Slavoram , • pra^primis SeAormjt 
tonum non nisi c Lcxicis nuper cditis, Vukianojrac^ 
«crtint, cognosrcrc liccl. 

(b) In codicHms cliam» in m«dio vocum, diiim 
viccs Yocaliimi agit , accenUi notari solet : CTA^sn , 

KO^ZBIk) HA^iTk, TD^iCTU, MCnA^aNHTM, ^A^isA lumul-» 

"luJ?, pro hodicrno M^AHA. SxibJndc ct consona piai^ 
ccdens in codiicibus Serbicis : Sf j^nAnrH , ma kBA. . 

§. IIL MonQsyUa}>aVum vocum ajia e, ctiamsi pe/* 

-decliaatiooem in iine crescant, .ioni sedem seP- 

.Yflnl: Kor kppa, cmm cuha c^HOf^i, ,^^x A^X^' *P*f^ 

s^K^, rfok r^OKA,. fi^^c .T^^rA;,.K'^c k^^ca K^^codii; 

idiae verotonum.primae syllabae adsecundam.r^- 

)iciunt: ^ak ^aka, oyM ovma;,;©^^ o^pi, hao^ iiaj- 

Idem valet de Adjectivis , . si terminatiQniam 
detinitam uh assunidnt Seryant alia tonum, pri- 
mae syllabae, uti )^^0AtiuH a x^^^^ maauh,' iohuh, 
NOBUH a MAA, ioh, Nofi. Alia vero terminationem, 
quae acces^tt » tono aiTiciunt : NAriiiH , ^^atmh , 

KAAriUH, CBATWH, MAA^UH , SKHBfaiJt^* X^^faJH, N^ 

mlaiit, CA^bniJJi, rAS^^kiH. ^ « 

Illa vero , quae terminatione Vh augentur,ra- 
dicalis syliabae tonum nunquam amittunt: beaYh 
magnus, «rjCTYH terlius, NHipTii egenus. 

§«IV. BisyUabarum vocum simplicium quaedam 
ioTld afficiunt prrorem, uti roASKk colum!>a, khcbj 
mjirgaritd,iK^ncA sulphur, nAAMENkfIamma,BCHH ini- 

les r 
j 64 Cap.. IH. §« IV. Tonus in bi^yllabis. 

les, Bwcf vesper, 4*jw aceUim, ca^Va minister. 

Feminina: m^th maier, Byra collum, nhba ager, 

s^tf^A Hdes, ^HEBAvirgo, ^yfiA piscis, CAANApmina, 

n^^NA spuma, ^^h^a vestid, hthija avis, KHHra li- 

ber etc. Neulra : caobo yerhum^ H^fkO coelum , ko« 

AO rota, 3AA«ro aurum, oko ocdhis, %o auris» 

iiro jugum, MOfc mare, aoiki stratum. Aliae vero 

non paucae voces ultimae ^yllabliie dccentum in^ 

ponunt: kon^e lebes, o^ca aquila, occa asinus, 

KOBMcr arca, me^tcp thalamus, koncij iinis, mcNH)^ 

sponsus, PAAroA verbum , fKHBo^r vita, la^iJK lin- 

gua, na^cm casus. Feminina: ko^ma puppis, taa* 

Bi caput, A03A vitis, aSna luna, vj^ui pretium, 

mcNA mulier , ^Suja aniicna , sc^ «ta linea, bo^a aqua^ 

BHN^ causa, culpa, t^aba gramen, ^aka anciUa, 

CTonit gressiis , CT«kui paries , murus , ct^ 'bAA sa« 

gitta, ro^A mons, ^bH^^^a stella, ^oca ros, nopa 

pes, ^Ska manus, (in Accusativo tamen f^K^, in 

< DudU f^'i^)< Neutra : ahije facies , v%muo area , bYho 

vinuui, p^No vellus , ccAorus, k^ HAoaki , rHHb^^o nh* 

dus, MACKo lac, Pluralia: oyc*p/( os, oris, BfA«rA 

porta. 

(c) Tonum in ultima \\x nonint Serbi. Hinc in 
,eonim libris vpcum bisyllabarum prima acccntu notatur: 

KONOE, KOBHCr, IKHBOT, MCTCfK prO MATCm , CA^PA, 

CTpAHA, A03A, NorA, mcNA, r^MNO. Idcm valet de persona 
pr ima Verborum ; ^RHifj^ pro Russorum iiHuj^ , r^CAH 
pro r^Ax%, ^ekS pro 0ckS, mHBS, Mor^ pro mHB^. 
fMOr^. laem in Inrmitivis.in cth et' iijh obscrvatur. Cap. III. §. y. ToniLs in compositU^ 65 

^llorum ei^im ultimam .RiL^i , Serbi vero penuUimam 
tono, afficiunt ; igilur apud hos ^acth pro ^ acth, kaioc- 
■TH pro eaiocth^ cnACTH pro cracth, mouih pro mo- 
tfiHy CT^Ei|JH pro CT^fipH invenles. Idm de aliis tem- 
poribus et modis dtcendum: nicH pasce» pro lucii, 
TiKO)f cucurri, pro TEKOjf- 

§, V. Quod. de Slmplicibus §. priori dictum 
est, .etiaiii in Compositis ex praepositionibus- lo- 
jCiun habet. Simt tamen longe plura , in quibus 
praepositio dccentu caret, syllaba radicali tonum 
servante: hc]^ o^ , oycTAB, Cufi"fiT, hokoh, noTO|| 
diiuvlum, npHM^f ^ n^ o^oK propheta, n^^^^A ter^ 
' mini&s, n^fCTuA thronus, na^o^ natio, NE^iir mor** 
hus, ^A&^^T foedus, 3AK0N le:^, etc. In aliis prae* 
positio tono afficitur : oeaak, ocaactii., ot^ok, oy» 
iKAc terror, raikhtu pascuum, iiAMATb memoria» 
fiE3^NA abyssus, nmEA cinis (in aliis quibusdamdi* 
alectis RonEA), ^AWcTk zelus, invidia, ^aha^ occasus, 
f A3SM intellectus , uAnACTb tentatio. Adde 603^ act, 
aetas, coB4;cTkConscientia,codicum Russicorum; 
it\ Serbicis Bk^oiicT, CbBHicTb, monosyllab^ sunt 

(d) In Serbicis libris leguntur oyiKAC , os^ A3 , OK* 

AACTk, 3ABHCT>, PA^OyM , nO^BHP pro nO^BHF, Ct 

^tiac voces, in qumus praepositio acccntum non re» 
cipit. ^ 

§. VI. Trisyllabae voces tonum habent aut in 

prima , aut in secunda seu penultima » aiit in U!t^ 

tia seu ulUmji syll^ba. «• . > 66 Cap. III. §.. VI. Tonug m tmyllabis. 

Xnprima: hcthha, x^amhha, tiAAHtjA, iohouia 
elc. Sed in Serbicis libris hcthha, iohouia: et- 
si atias ionum in prima ament: T^km^A pro tm* 

HE^A, TBCpHTH pFO «rBOfHTH , fi^^fKATH prO R^bfKiTH. 

Inmedia: ^E^mABA, aobhtba, kohhhha, koa'^-* 

HO, CB^feTHAO, )^^AHHAO, CB^bTtlAHHK, CASsKtiTEAk , 
i^tfiNHTEAIi, AAtfllTA, A^nATA, fAEOT^, JfO^ATAH me« 

ifialor, lKorA*rcTBO , ^echiuja, niucHHijA, in quibus 
orhnibus prima a Serbis signatur: ^k^ikaba, aobh!- 

TBA, KONMHHA elC. 

In tertra seuuhimarTAroTAi^OAroTA, HAPOT^k, 
TifUfHNA, fKH^OBtit^, KonYc , plur. CAOBECA. Apud 

SerboS TIPOTA, ^AfcrOTA; THUlHNA^fKll^OBHH, KO- 

nVf, CAOBECA. Sed NAi^TA pro HAPOTA tiuditas. SlC 
el no]fBAAA, HcnoAhN gigas , hckoiiii, nocfE^^b' to-» 
niim apiid eos in secunda habenl: nojffiiAA,. hc- 
noAHM eic, ' 

(e) Variat tonus subinrlc \n ipslslibris a RiLSsisdi- 
vcrso temporc cditis. In Psaltcrio Kioviae scc. XVII, 
edito 3AK0H pro 3AK0H , ot^ OK pro ot^ok , h^kat 

BtlTEAU pro HSKAHHTEAh, ^ECN^ pro ^ECNAA , TAAfO^ 

AANNUH pro rAArcAANNhiH,inio cl iicnoAHH lcgiriif, Ut 
adco in HcnoAHH loims apud Kos jara prfiiiain, npudillo» 
secundam , apud alios dcmum tcrliam occupet sylbbam, 

- §• \.II. Iiipolysyllabis nou$olumsecunda,ter- 
Uaf tLquvta, $ed. et quinta et sexia a tinje syllaba iono 
gaudere potest Pro KOAECHiiijA,EArfAHMijA^^icATH^ 
Nu, ij4cAQQATti RussonuBi Scrblci libri koaechhijAj » •I \ C .III.§. VII.Ton. in petysyll. et §. VUI. Ton. Jft comp. 67 

miij^ >Tro Kil^ifAiiHi)& ihuribulum, hdbibi ratiom 
primitiviKA^HAOi^pudSerbosKi^HAO. rioKOHi^^ bc^ 
AcytfliAAhabenttonuniapudSerbosin quarta ^ iine: 

H^KOHljlfy fiCf AINNAhl 9 OK^fcTOBANVE y ^p^HOBeNVf , oy- 

NHMHiKfNVf plane in quinta : os^^^i^oftANVf , Af *^3^^ 
Bf NVf , oyNHiHiKf Ntf » Adde e Russicis editionibus )^o- 

;|^i<rAHC«rBOPAirH ,* et ^NiAIENOBANVf. ' ', 

»•• ' (i) Serbi v66^s plurium syllf7barum si^ai^c solc» 
hanttetinm (iupllci accciiiu: CB^I^AvkTfACTfiHH» , kaa- 

rOBTJCTftOBJiMlf , in lillS.SiriS Ilbns CBHAiiTEACTB^fO, 

KAAroBHbcTBOBAMVs. Ko^ACPAACoBAMVf , xar(Z9$ , comes*- 
saftia,.piaue tribus aculis et grayi signatuin rcpcri: 
KO^aopaACOBAnV i^qui.iudicare vir{eiUiir , voccrn projiiUDT 
ciandam esse^ l^li. dups trochacos (Ko^AO-rAAco), et 
dnciylum (BANVf)...% .;. . . r. , 

§. VIII. In CcmpoMtrs ex integVis vocibus, qua- 

rumqiiaelibettoiv>a01ci sol^^t^priitia tonum anuttit, 

et duntaxat secunda vox signatur^Bo^oiicchydria^ 

BigTorfA^A^u hortuIahu&, bokb6^\a dux exercUus, 

CAAPO^Tb gr»ti9 , Koro^Tf ij dei cuUor , ^AArocAOBf n » 

tJKoponiiCEij tTx^vY^cicpog, MNoroMHAOc»"HB midtum 

misericors, cf ES^OAf^GEij, camobh^eij, Ai^^oBo^^AANif 

(tt&Sxro^ocria. Exripe Tpn^\ECATi» , Cf^Mb^fCA^r, 

(g) In Scrhicis libris phircs ncrcnlns vocibus im-^ 
poai y^im nota (f) monuimus. Sic Cd6Sooak>ehb , ca** 
MOBH^ijH, KAArocAOfirAEN , a\i>3^obus^anV£ mcrccdis 
retribulio. 

§. IX.'ParticuIae mortosyllabae, uti et Prono- 
nofmha ma, mh, ta, th, ca^ ch carent accentu: 

Hl » / 58 Gap. ni. §. IX. VocM sme tond. 

NE EOH CA , Nlf }(A>^SA » NH 6AHN , H •TW AH » ^A NC 

Kor^A^ n^H Mo^n. AcutOi pto gravi, notan|iur eae 

Yoces , cum quibus particula ejusmodi aut vox aUa 

monosyllaba connectibar: ^hi so dixit enim, CRAr 

«hMA salva jne, stoth ECTb quid tibi est , kto ect^ 

4]uis est^ ribhca revdatum est, nocAHHy mittenos« 

Si duae aut plures voces; quaesiAgulae tQuo 

carent , conjungantur , una earum accentu notari 

66let , HH AH an non, he ^a ah, ai|je ah mi hh , .^a mh 

^ACH, UA Ati contra me , ha hio in eam. Oy in ut o^ 

jiondum;tono carere non potest 

(h) In Bibliis A. 1816 Petropoli edilis omnes vo* 
ces monosyllabae sine accentu impressae sunt , excepto 
pronomine h eum : ce xvi gCMk pro ct iyh gcMk ; m 

CE mS|K'& CTA pro H CE M^m'& CTA , yn^^AHO IKE EblCTk 

Cfi no iiCEH lonniH, ubi alias ci^CTb/cf « bceh acccntn no« 
tabantnr. Consultum tamcn fuisset , in concursu plu* 
rium tonb carcntium signare acccntu eam vocem , quae 
prae aliis elevanda sit, Non enim consiare poterit le-r 
genti ha ta, utrum hata, an ha t^ pronunciandum 
sit. Luc.IX. V. 5o. plancseptem voces nunc accentuca- 
rent : hhbe eo H^facTk ha bu , no bac« gcTk ((|ui oon icst 
adversum vos, pro vobis est), quarum c4im salteqi 

quatuor signabantur : H^fCTk» BU, BAC^gCTk. 

* 

§. X. Sigpiiicatus non nisi in paucis toni scden) 
determinat. M^ka, boaha, be^^o, raahS, moah 
pro sede accentus signiticatione difTerunL iliiiHt^ 
est supplicium , M^Ki vero farina , boaha iana , sed 
boahA fluctus , Bf^po serenum^ at be^^o (iQelius 

;»4f^fo) situla^ urna, HAAH^ a fiAAKATH flere , haai^ 

(pro ^^PwJR* & ^t Usus KamorM. 69 

I 

^ranAAifi^) a nAATjiiirjisolyere^ aioah tineaei pliura- 
iisaMOAk^ AioAH roga, Imperativus a moahth. 

§. XI.Noa est reticepdtis u$u$ siglae(^), quae ka« 
^o^A ^iciior* Solebatilla impoiu.YOQibti)s mono-ii 
sylldt»is .Tocali twminfjLi^. In editiqi^e jpraestantis»^ 
dmd EvaiigeKonmi Mosqfuensi , ^,ii^pOf), ,. fpl ?ig* 
fianturnoii splum.parti<34ae Hp ye^v^ifi; kS enim, 
MH »on, AH an, ci ecce, verum et Pronomina Mbi 
ifiari^.NM ifft^^; Muet MN'^ mihi, m^ .mCj tiu tu, 
■TH tiW, VA te, Bi} vos, TA ista , tS istud, t*2 
istof , KTS4}uiSyHfnSquid,v«1 in id,cHhi (Dualis), 
et Nun3upralia ^ba duo, ^b^S duae , t^h tres, 
ctS cenltun , bc? omne , bch omnes , bca onmia ; 
adverbia ^a^C male , BH^fi foris , ^^^ , t? hic, r^^Q 
ubL Verba &*£ erat, kiS conjunctlyi, cta ste* 
tit; rarius Nomina : botm^^ in tenebris. Excipi* 
unlur- voces, quae a vocali incipilmt, quia hae 
leni et gravi notabantur : a sed 1 g id ^ 10 eamji 
N enm, £ii ei (ieminae). 

In Serbicis Hbris, imo et in Oslrogiei^si 
BibKdrum edHiane pro Kamora , qua voces 
monosyllabae signantur , duplex accenUu» gravi&T 
usurpaturr wT eum, hu , ti^ , to , c?, Tfit, t5J 
eHT, saT elc . f 

Hodie vero Kamora snpplet, sive acutom siye 

■ 

gravem accentum ad casus pluralis num^ri a sinu- 
}|buB' ki sin^|u]ari diatinguendos : hS^a prolea. * f ^ ■ f •« f^ • 60 Cap. fV. §. I. Signa donlractfMum "^ ct \ 

fif AK nuptiarum , cYX hatcr'TBffi!i*dnmia, j^ihlbi' ve^ 
stes,(a quo Genitivus siriguJarii^cirtodffiertt jpH^y 
a ^H^A.) Sjc gAHKA,*rfA^*SJljA/8ii*/ oyMiMMk etc.Voca- 
Ubus el I K.amoraiii Impbni^^isuperfltium tst^ 
cum w et ^ eodem officio ifungAfttur. Luc.f,-^t. 
in postrema edition^ Biblforum^fegttur : b^xtoA me 

NACTk HCLJ^bAl) MMWPH (u Mf^^^A H JAM^ M ^'^)f •& aAkTjf 1, 

H MHwrH.MTk CA^tnbJ.vii ^l^oBA pf ogy^SWilE. • (Ei'dettl 
aut^m hora multos sanavit a- mbrbis et ptagis et 

spiritibus malis ; *tt ' coecis' rtiuhi^ ddnaVit visum.) 

• • • • ■ • 

Vides hfc w in vocibus AiMarii'/ mMwr«Mmidem 
valere, at Kiimttram in fic^^r,'^^)f/ CA4pnwA«.* I r a p u i fV. < • De scribendr compe^diis sou AbbrevialurjS} §•!• « » ' » • «. Signonim , nolandis contcaGiiociibi\s se|i aW- 

breviaturi& vocum ' desLiQaM^um/ ' duo isblum- 

^ modo nominat Sf&otriskfos , * ea niminim» )t^tidc 

« 

freq[uentiu9 m 4ibris impressis et.codicibus manih- 
icriptis occurrunt.. UnUm t¥taa, quod titulus 
hic honoris causa imponatur,alterum caqaotYtaa, 
'quod Bteram c sub titla compreTiendat,' vilcatur. 
Alii plura nominant Paucis Hle Yerhis rem absol-* 
vit. vUsurpatur , ait, utrimique' conEitractiohis 'sig-' 

num Cap. jy. .§. II. Voccs^ub Titla •". ^t^ 

Bum a calligraplvs in npminjbu6 D^ei ^t rebus ad 
coltuin Dei pertinentibus , uti v^^, . Bra, ^ifi, 

\|^KOBi*, evPAiji, CAHije §ol juslitia^.Christus et re 
liqua.v Siipposnit niminim iUe: nbta haec lectoti^ 
l)Xifi suis , qui libellos cflementares Bukvar dictos 
manibus versabant ' Hi enin^ seriem plurimarum 
vocum contractarum alpbabctico brdine digestam 
contiiiere.sQl^nt, iLiceait no^is ex ejusmodiiftt*z;ar, 
Leopoli 1819 impresso , plura depromere, quae« 
dam augendo et iUustrando V aKa*, quae ex aliis fa--^ 
dFe inteilig;i possunt, omitten^o. 

- §. 11. Sejungendae autem sunt voces sub sim- 
plici Titla ** scriptae ab iJlis , quibus alia contrac- 
iionum signa amporti solent Glraecorum morem 
in plerisque Slavt)s imitatos fuisse ex ipsa hic sub- 
)uncta serie apparebit; ' • 
ilrrAi lege ANrrA. At malbrum angelorum no-- 
. tnen Matlh. 25, 4:1. ^rABOA^ h ArrEAW.M gru) ^ 
sme Titla scribitur. . ' 
SL{\\rh lege AHCCTOA. In antiquissimrs cbdficibus si- 
ne Slovo sub Titla legitur , nunc sub Slo- 
votilla AnA*a , olim etiam aikta*!. 
EFl et h.n, lege Kor. Sic kpa^g?, tH^., fimfH. Sed dii 
gentium sine Titla scribi solent: ko^h, ec- 
rwB, KorwM etc. Deiiler. 10, 17. Kr« Eoruiav^ 
r^k rocno^fH, legitur, At \fy libro l^iinej • •* a 6i • Cap/ 1^. % ti Voccs sul) Tida ^. 

aSerbis Venetns 1538. fol ecfilo.hoc discrimett 

neglectum fiiisse video. Legitur eriim €& Biftb 

H H TMk, id estKarKoro;n h roero^k r^ociio^gm. 

' (a) Eliam in editlonc Ostroeifenii P^alm. 49, i. 
%H KFoM^pro eF« EoruTMi legi obscryavit b. i^rfw/taw 
Uu Durich summus Slavophilus. Notavit enim in advcr- 
sarils suis , edendac BibUothccaC Slavicaii causa collcc- 
tis , mihiquc lcgatis 1 scaucatia : »D« Titb. PsahiL mA j 
Bri firOMTL rk rXA. Malc ponitur supra sccundam vo- 
ccm Titla ; melius Armcna cditio, quae integrc scrip- 
tam habet voccm, prout ctiam Ma Graec. Bibliotn^/ 
Cacs.Nro. 17. juxta Lambcciumv.^ 

BqA, alias sub Titla ^ : K4A lege Koropo^HijA. 

BXfKENI, BAr^, KAr^Tk, KrOKAro^AVNy H , legfi KAAr- 

IKEN, KAAr, BAArO^ATk, COrOBAArO^ATNUH. 
fiX^KA , BAAAH4A lege BAAAWKA,' BAAAUMHIJA.' Sed 

frequentius cum supra scripto ^ : baka^ 
TiT, Fa, roy, rSn, Fh, et sub Slovo-Titla r^k, r^^NB, 
lege rocno^b, rocno^A, rocno^S^ rociio^cfiH, 
rocno^H> rocno^iHk. Domini terrestres sine 
Tilla scribi solent Matth. l5 , 27. utnunque 
legitur: r^^H deGhristo et rocnoACM cbon]( de 
aliis dominis. Confer locum e Deuter. 10, 17 
sub voce Kr«a eitatum. In Pauli epistolis roc* 
no^Yi , rocno^iM, rocno^M leguntur sine Titla.. 
In po^lrema tamen editione Petropelitana i|l 
neglectum fiiit. 
rfn, freq[uentiu3 sub Slovo»Titla r^Ni, lege roo- 
no^HH^ Cap. IV, §. II. YocM sub Titla ". ^tk 

9 
I 

rXi^ rAio, TAA, PAATH, legerAAroA, rAAroAfo, pai^ 

rOAA, rAArOAATN. 

AJC^» ^iuA, lege^^x» A^uja. Sedspiritus immun- 
diis Matth. 12, 43. atque alibi, siaeTitla sttu 
bilur: ^Sjf , ^^ch^ A*X^'»* 

Jl^A, ABH1|A SeU aSi|A, lege ^«kBA, ^4tBHIjA. 

gi^jik, ^NCk, lege ^Mik', ^Hccb. In libris antiquia 
etiam casus obliqui et pltu^alis notari solent 
Titla: ^Jic, ^fiH, ^Aii, ^HiX' 

ftvrAVc , lege gvAHrcAic. Alias supra v litera r sub 
Titla ponisolet 

iHAb, Ihaa, Ihacbi, lege Ic^aha, Ic^ahaa, Ic^ahacb. 

IcxCflfx^» Ic B** , lege IcSc XfVcToc , IcS Xi^icta ^f 

IcScOB. 

Ijrrft, in recentioribus librts pro Ic , lege Ihc^c 

M/M, MATBA, lege MOAIO', MOAHTBA. 

1 

MACirii, MACp^^s, lege MHAOcTb, MHAOccf^> Sub 

Slovo-Titla AC\Tb* 
Xi^n^n, w M^«rBU)f<i, lege mc^tb, ot MCfTBuX; 

aut sine vocali m^^b. 

MtH, MTfk, MTCfC, lege AIATH, MATC^k, MATC{C«. 

MfiA lege m^ix. 
Mhhk^ lege ^mHhchhr^ 
H£o, n£cc, iegencKo, nceccc» 
Hti , Hiub , lege NAc , naui. 
HNHb, Nfiizi, le^e HUHvb, nuna. ^ •nzm 64 Cap. rV- §. IL Votts «iJb- Tltla *". O^, 'OH(> rectms quam Smolriskii wiyi, lege ot>h|) 

OTHI. 
OfO^^^CTAUi CljJENHHK'&» lege CBAT^ CBATHTEAb^CBA*- 

IjllHNHK. 
BXfiA , CABU , kge CAABA , CAA6U. 

Oanije, lege coanije^ aut,prorsttssinevocaIi inpri-' 
ma,CAHtjc sol. . * . * 

0MJTI» , in antiquissitno codice sine Titla : ChM^ ii^Tb^ 
lege CM€^Tk aut, prout S^rbi et Boheini pro- 
nunCiant, sine vocali CM^k. 

Gii%. CN6, cnS, bcnobaenVe, legecwH, cuns,cuh%, 
BcyNOBAfNYc. Sed Joh. 17, 12. cun^ji ncru<- 
ceAHiiiH sine Titla in plurimis editionibus, po- 
strema tamen excepta , legitur. 

CnC*l, CIKTH, cffcEHVf, lege CHAC , CnACTH, CnACENYs. 

Op^ijc, in antlquo codice sine Titla: cu^^iiLjE, le* 
ge csf ^ijE , aut Serborum et Bohemorum more 
cp^uE sine vocaii. 

Otocti» , frequentius sub Slovo-Titla ct^^tl , lege 

CTJACTU. 
OyHTAk, OyHNKOi, lcge OyHHTJEAI», OyHENHK. 

Xi, XA,XB>legeXfVcToc,XpVcTA,XpVcTo6. AtMatlh, 

* ■ 

24 , 24. AfKEjf pVcTH sine Titla. Sub Slovo-Tilla, 
^J^k, ijfijA, qfkCTBVE, et sul) Slovo-Ti|Ja ij^TBO^ 

lege IjAfk, IJA^HIJA, LJA^IsCTBYe, IJAfCTBO. 
JlyKOBk, LJyKBk, IJJ^KBE, lege LJEfKOBU^ IJEfKBE. 

1ak«, Cap. lY- §., JHI, , Voces cnin! §1oyo -Titla*. 6& 

AOB^fafi,. !I|AM^JH> HBAdfiieilfJI^ I HfAOfidCHE^ H^ 
AOfi^bHh. ' , .' . ' . 

Adde iM^i sub duplici Tillst et lege IhcSc na^a* 
^ANHN tfxfk ioy^EMCKiau/jyi^. «Qi^plane.graeca^ 

§.111. Pir;«e?tiu* .YiKes ia ctbo desiii^i)les , ut fiiKTBo> 
^BTBo, ijf «rao I 'plui^es alisie oontrahuntur impoaifeqi 
*^, quas e subnexo^indiculo Qioscere licel:. .<. .; 
ISlha^ lege mo;^^A^ . ; • : , . 

Etvbu, ^bin*!, lege SAArocAOBU, K/arocAoBEN.» 
AorK^Hy^, BOfK^^ei le^ BOck^cNS; BccKj^Ec^Htf ^y^ 

simplici Titla B'&cKoCy le^e «MCKj^EC ,. . 

TATi in cod. Serbico pfo taac; a^^rAUT: id ..^^t 

r^k, r^CTBo, v^H%, r^NK, r«A,lege rocqo^, roc- 
1. no^CTBO, rocno^HN, rociio^fNk, rocnoiKA.,: •. 
&nKnVf, gfiKiiCTBo, lege gnrcKon^ gnVcKoncTBO. 

li^AHWi, lege Icf^HAHM.' 

H in codd. Serbicis, lege Mcrk seu iCTb. Sic et ^ 
id est N^tcTii. : ' \ 

RpT^i^ K^THTM , K^TAk, lege HfECT ^ KjtECTMTH^ lifH 

CTMTEAb. Sub simpUcl' Titla kjiljjenTe, K^ijJAiOy 

lege KpEipiNlE, KpEl^fAK). 
MlATK, A^TKIN;ftf, Ma^ ^Ve , lcge MHAOCTb, M^IAO-^ 
CTklNA, MHAOtEp^Vl'E. 

MTk/ lege mHica^ meusis, ••s, ^ Cap. IV. §. DI; Voces ciim' Sloico-Tilla • 

ifuTi, r^«rwH,idest n^ccBAir, n^ccfiATuii.» 

T^n^oAi, n^TAi, lege nfccTOA. 

tl^Hw, id est n^cNW. 

FStbo, lege ^oiK^icirBO. 

OniN, cnHVc, lege cnACCN, cnaccNffC. . 

O^c est cf c^A dies Mercurii , germ. J^ttwoche. 

OT^Tfc; CTj^TCN, lege CTpACTk^ CTJACTtN. 
TpT^,.lege Tj^HCBAT. 

T"^bTk in codd. Serb. pro TjfcCTfc, russ. Tfocrb 

«rundo. 
X^Itoci, x^n^c^ik, j^TVAHfiH, lege; XfVcToc, yjiW 

CT0B1, JffVCTlANHN. 
H^lk, HTHblH, lege HCCTb, SCCTHUH. 
St^, •ITOTA, W4VHTH, legC HHCT, HHCTOTA , WHH- 

CTHTH. 

Adde^Hc (seu ^nk) pro ^hccl, r^ pro PAACsinc 

contractione* 

In codd. Serbicis etiam super alias voces^ pcf- 
m solet , quin contrafaantur : ^c , ii , b^k , /a ti» , 

BfalTb, BAATk, id eSt CC, fiCC, BCAK, fiUCTh^, BAACTb, 

&ic hI scribitur pro hac et haca. 

§. I\. Ohhhk,. seu minutum o sub Titla, non 
nisi duae aut tres voces assumunt: n^^fK, n^^fOK, 
id est n^ofoK. TfiJA, tjhh-a, lege t^ohija, h^o- 
MHCH. In codicibus antiquis o superliteram m scribi 
solet; Ah, id est aich, mahth^ id est Mcy^HTH, I <iap. IV; §. m Voce» cum Titla ^, fet ^ 6f 

JPreqiieQiiuslilera ^ vocibus superimponitiir , sine 
alio signo. Earum alijuas hic lubet sub/icere: 
K4A, lege Koroyo^vMijA Dei genitrix. 

&AKA, BAMIJA, lege fiAA^IiiKA , l5AA^M*iHqA. 
^^'h, MyOCTK, n^EMyOCTk, legC mS^^, mS.^J OCTk ^ 
n^EAlS^pOCTb. 

MANijb; id est At\A^EHL|u codd. serb., sea rusSi 

MAAAENEU. 

Haa, nAHHK«&, et il?, nnt, id est HE^4fAA| ricfHE^^feANHii 

II^6N'a, id est n^ABE^EH justus. 

li^n^EHV, id est npEno^oKEH cCtogi 

IlyTEHA, i. e. n^E^TEHA praecwsor. 

G^^ijE , i. e. CE^ ^tjE cor Vide c^^lje sub Titla simplici 

Adde no, n^E, nAo, u^EntE, AtocKWH pfo aio^ckuh, 
vlt pro uiE^, CA^b pro CA^t^, sine contrac-' 
tione. Notanda vero eompendia codicum in 
vocibus afiis. K^ pro e^^S^ uJkS pro kvkS^H^ 
B^fi^f, n^^feA/bxpro B^fe^-tx^ ny^fe^HfeA^b^f, h \pbM pro 
HAjo^oM. Duaelineolae penes^^^^denotantli- 
lerae h contractionem ^T' , id est ja^h , UxJ^ 
tege HAfo^H. 
§• V. Scribuntur vero c-tiam oraatus et com- 

pendii causa quaedamliterae, praecipue in tine li- 

nearum, supetalias. £x. gr. ba,haha, ^47 sijperpo-' 

sitis in iine m, t, )f , pro baM, nahat^ f4fjf^ 

Litera w, ab imposito t, vocatur ot. Hinc 

ttiam Wj^oK pro wt^ok scripttUn iuveni^s. Prae-' 

£ 3 «V* , } 68 ^ Cap. IV. §. Vv Lilcrac superscriptae. 

cipue vero notandum j cumTitlaJibrorumliturgi- 
corum in HMKOL ^ id est hma peK, ubi nomen nomi- 
nandum est , cui Latinorum NN. respondet 

Pi cum supercsriploH, l^endum est^EME^^A 
vero cum superscripto h est ^amaao. k seu E^supra po- 
sitor, est idemacKro,iro. Vjedi-Titla antiquonmi 
Iibrorum hodie nori est in usu. Olim paa pro 
FAABA-, CAA pro CAABA, cao pro CAOBO , scribeban- 
tur , posito nimirum literae b speciali charactere 
inter Titlam et vocem contrahendam. Sic b4 w, 
si sub Titla primae yocis sit b, iiterae u^ vero su- 
perscriptum sit h , legendum est b^s b^ema [ono , in 
illo lempore. Fro btojnhk, HETBcj^roK, ratok 
duntstxat priraae syllabae bto, he, ra, posito k 
sub TitlaJ; pro coyEEWTA vero coy, superscripto 
K, scribuntur; alia aliter abbreviata reperias. 

In antiquissimo Izbormk, pro oy, minutum \ 
vccibus impositum obsexvare licet. Ex. gr. supra 
M in K^^TOM, id est ktomS, supra ^ in T^iK^AKTb 

• 

id est Tf SiK^AKT , supra x *^ ^^^^X * ^^ ^^^ rj •fejf ^- 

In Kbris secido XVII. impressis lineolis dua- 

bus in tine vociun supra adscriptis h exprimitur : 

NA^HljAEMbr prO NAfHIJAEMklH, T^A pro T^l&H , rUSS. 

TOH ; imo et in medio sed longe rarius : oyro- 

^OBATA pro oyrOTOBAHTA. 

§. \l.Sicuti Slavo - Graeci, Russi et Serbi cyril- 
licls literis ulenles, Graecos in scribendi compendiis 
llt '*• t 3 f . 


* ' f • i i 

4 


1-.";- 


^ 


'• V.» 


a «k • w. 


' 4 M \ '^ 


'f ♦•. » 5 / /'/ ■ </ /^ /' ' <y^ // 
iiib niH nnl' lUN wip^ nji^ 

H» m Nf N', Ai Af 7«» yMVV, 

in, fj, €H^, <M^no, ^, ifo, ntt, rn, f<*, tr, 

oc^, oo4), d b , d b u), rd, J, bQ , crd, cra 

■ - ■ ^ ^ » ■ ■ ■ ^ ■ ■ » ^»^»^^^^-^— I» ■» ■ ■ ■ I ■■ ■ — ■'^^»^^ 
!■ t^aut-»^*- . ^fiMWiM « y c Hy^»<^*7~ fit/ . Cap. IV* §. VL Glagolit. compendia. 69 

secttti sunt, ita Slavo^Latini glagolitiCQs charact^ 
res, seculo XriL inventos, adoptantes nonsolum 
Serbicorom et Russicorum, sed etLatinorum co- 

« 

dicum abbreviaturas imitati sunt. Excludunt ita- 
que firequenter vocalem inter duas consonantes 
non solum in vocibus ^^quas cjrriUicorum libro- 
rum scribae contrahere ttfnt, utiin S id estEor, 
r i.e. rocno^u, pt i. e. rA^/|||h|^ ijj^, ^jf etc. Sed 
etiam in aliis, uti in jg pro jak, j^ka pro j^Ska, nc 
pro KAC, HM pro NAM. Sic etiam contrahunt aAi 
■pro AMKA , recentiori more anjel prbnunciando pro 
angei Sic etMsKpro mSmehhk, Bfiij pro ft^HEi|,)fHTE/\ 
pro )f f scTHTEAi», McrYB^ pro HcncB^k^, HcnB^NK pro 

HCnOB^b^HHK, K^T prO kS^ET, MMT pro RAMET^ 
BEAAHTA prO BEAEA^bnOTA, CBTA^CTBO prO CBdf^^fe^ 

TEACTBO. Imtno e pro gcTik, h pro h;ke, XproAW^,. 
m pro NAUJb,cpro CAOBo; qaa ratione lecVio libro- 
rum glagolitiporura longe difficiiior reddita est. 
Diffrcultatefh hanc augent varii nexus et literarum 
duarum et plurium conjunctiones ; quarum bene 
multas taminGlagoliticis meisA. 1807 Pragae edi- 
tis, quamin auctiori editioneHistoriae linguae Bo- 
hemicae A, I8I9 Pragae impressa , aeri iiicidi cu- 
ravi. Hic vero tabula IV. ejusmodi compeadia e 
cyriUicis et glagoliticis codicibus collecta exhibet. 
§. VII. Pro leclionls exercitio servire possunt 
specimina orthographfae , quae e vetuslis codici- 

bxis 70 Cap. IV. §. VII. Spccimcii Orthographiao. 

bus descripta hic subjungimus. Evang. Johaimis 
C I. V. 1 — ^. e codice Mos^uensi quatuor evan« 
geliorum A. II44 scripto. 

1. HCKONI a) 6AUJC b) CAOBO, H CAOBO CAUJE (5 
fiS C). Hb^S KAUJC CAOBO. 

in principio erat verbum et verbum erat a 
Deo, elDeus eral verbum. 

a) Legunt HCKONH atii. SedaDtlqui rodices iigura i prei 
H promiscriC utuntur. 

h) Vto terno kauje alii lcgunt K»tf. 

f) w M, iegunt ctiam rodd. Hankianu5, nunc VindcH 
boiiiinsisy et Mosquensis alt er A. 1 358. At Mosqucn- 
sis tertius A. i382 icgit K^AKoy» et pro prhfno 
HCKONH jam B^SNA^lM^fr, uti rcccutiore^ codd. et edi« 
tiones. 

2. Oc d) K^ HCKONH u( fiS c). 

IIoc erat in principio a Deo. 

S) cc omne^ alii codd. manuscripti et cditioncs antiquae^ 
quia C€ respondct neutri caobo, ut adeomirer, 
quid editores poslcrloros movcrc potucril, ut pro 
C€ Aoc substitucrent C€H Aic. 

e) Mosqu. tP:tius pro u; k£ icgit hoc loco B'SK^'i? in 
J)^9. Alii rcccjitiorcs utiv. t. KOkKSy, editiK Rr^ 

ad Deum. 

3. BCf () T^liA^U g) E1I u EEiKNKroh) NiHTomci) 

«IIE^^i k) KIKE I) E1I m). 

Omnia per ipsum facla sunt, et ^ineipspfac* 

tum est niiiil ^ quod factum est, 

D Mosqu. sccundus inpIuraliBCAn^^bMb K^siuiA^trrtius 
praomissa ronjunctionc h, BCAT^bM^&iiyujA, Yiu« 

<tpb. pipnc B(l T^feMk ^^ZIUIA* Cap. IV. §. Vn. Spettmen Orlhograpliiae. jt 

f ) T^bMb cam h m fine om'nt& antiqui > excepio Mosqu^ 

ensi tertio, qui T^feM*» legit Idem in guiiJA, khi 

pro <si usurpat bi. 
-li) Alii omnes «^Nir^ Mosqu, secunilus KigwiroKi 

omisjio H. Godex Sertiieus Kopitarii h E^^i^Hif- 

roiKf et sine quo. 

i) NHHTomc ,omnes alii. 

k) Vindob. NiBWWfc, Mosqu, seeunclus NiRhi postposw 
to NHHTOiRi. Mosqu. tertius eu omissa negatione 
Hiy uti codlces rccentiorcs ct cditiones, ncglecta 
syntaxi slavica. 

l)'Mosqu. secundusiW proTKmc anticjuorum codicum. 

m) Vidctur liic, ct antca bis, Slovo-Titla omUsa, cum 
alii gu legant. Notandum, sequcutis vcrsiculi vo- 
ces B1T0MK mHBon^ g»fr in Vindobonensi ctMosqu. 
seumdo conjunigi cum vcrsu priori, 

4. fi*&T0Mb n) mHB0T'& o) g4p. HmiBOT^E p) I K^h 

CB'kT>ft HAKOM<& q). 

In ipso vlta erat , et vita erat \xxx hominum. 

, n) BiTOMkCumu leniinfmeomnes,e.xceptoMosqu. ter- 
tio, quem jam recentiores codd.ct editiones so 
quuntun 
o) Pro mHBOT vitio scribae nm lineam quintam claudit et 
THi sextam inchoat, omisso bo. Iu Mosqucnsi se-> 
cundo sequeus g4? dee^t. 
p) mHBOT^s omncs alii. Mosqu. secundus mHBOT^smi gHt 

H CB^fcT'»- 

q) HAKOM*! Mosqu. t ertius, Vindob. HABKOMl.^Mosqu. sfr- 
cundus HABKM^K , pro hiaob4skwmi. 

6. HcB^bT*» B-XTKMdr r) CBhTITK S) HTbMA t) 

Kfo u) NinocTHmi x). 

Et hix in tenebris lucel, et tenebraeeam non 
comprehenderunt. 
jr) Vindob. BOTfcM^^ Mosqu. socun^us el tertius BOTMt 

^) 


7t Cap. IV. §. VII. • Spccimen Ortliographiae. 

•) Vindob. CfihTiTkCA; igitur in ^trbque antiquissima 
b pro ■b ct f pro h. Mosqu^tertlus CB^bTHn^bCAr 
Mosqu. secundus plane ^a cb^thtca. 

I) :Alii «fMA tenebrac. 

u) hVo etiam alii. Mosqu. autem sccundiis cTo » uti re» 
centiorcs codd. et cditiones ^ exceptis Scrbiris. 

x) HEnocTHHtE non coinprchendlit. Sir ctiam \tedob. 
At Mbsqli. secundus legit ncokat^&^ Moscqu. teriiu^ 

IIE0KbR1T*&. I t Addamiis sextum et septimimi versiculum e 
Vindobonensi codicei et conieramus .eos cum co^ 
dice Serbico Kop. longe recentiori* 

Fuit homo ^iiissus a DeO| nomen ei Jo« 
hannes. 
y) Codcx Serbicus haku pro MEAOB^fcfK*^ , hme pro hM/I^ 

el IV)UANNU« 

7. Gh n^H^f P*& CB^b^fkT^fAUCTBO* ^A CBfb^Hi-. 
ffHjAkCTBOyKTK CB^feT^fe ^A fiCH B4rf Oy HAIOyTb HMh z). 

Hic venit in testimonium , ut testaretur de 

lnmine , ut omnes' crederent per illum. 

%) Codex Scrbicus, uti cdili npVH^E venlt; CB»fe^»b- 
TEACTO tcstimomum, CB^fe^HjTfACBoyKTk tcstarp- 
tur, ivuticditipro'odc:scdEMS ei, caitivitiosepro 
HA\k per eum', h* ccvth^ 

Specimen alterum, Joh. X. 9 — 10. e codice 

Vindobonensi. 

^ 9) iil^^A KCA\k ^Bbf b. a) MHCK) AljJE KTO^ B<IHH- 

^ETb CficETCA. H B*&NH^ETb H^HH^ETb b) H nAIKHTI» 
OEpAIJlEVH C), : . .- . 

Ego »♦ Gap, IV. §. yil.'Specimcn Orthographiae. f5 

. .Egp sumostium,per me si qui» introieritV sal« 
Tabitur^etingredietw* et egredietur» etpascu^^ inr 
veniet . 

a) Alii ^fiEpik janua, ostium, 

b) Melius alii h h^uaet^. 

c) Cod. Serbicus ofif>Ki|JE«r-k, editi WEf/i^ijJET»'^. 

10. TATk d) NEnpHXO^HTk H% c) ^A OyKf A^ITk 
H OyKHKTb H noroySHTb. A^l n^ H^O)^ f) ^A IKH- 
pOTTk HMOyTk H KOAk g) HMOyTb. 

Fur non venit> nisi ut iuretur, et niactet et 
perdat: ego veni, ut vitam habeant et abundan-' 
tius habeanL 

d) AHas idcm rcctc tatk, non TATk. 
c) Pro wh alii ^a^b^s practcr, nisi. 

f) Alii npYH^ox**.^ 

^ EOAb prO EOAE , alii AHUJkUJE. 

11. il^t KCMb nACT^Kifk ^oKf^im. H h) AiiSia 

0BOIO nOAArAK) i) ^A OBbUA k). 

Ego sui6 pastor bonus et animam meam po» 
no pro pvibus, 4 » . < h) Pro H ciiih allis Icgendum est hact^&i^ b ^ocpiiiH. 
i) noAAPAicT in tertia pcrsona alii; Serbicus codex, 

qoaiBvis.nAcnu^ ^OKfUH legat, tamcn primam 

persmam noAArAio rctinuit. 
k) Cod. Serb. o&ij^b , scd editioncs antiquac obija , rci« 

centiores' OBijii), quae inflcxib non Slavica sed 

Russtca est. •» M ' t 12: fH hahmnhkix I) Hmc NHsiTb nA<n>xifb. KMoy^ 
ntc HEcoyfTb m)' ofibijA CBoa^ BM^HTb biaka lt) JH Ctfp. rv. §* Vn. Spedmeii Ortidgraphiie 

h^^Klk f AC)^l41AKTk m p) H f ACnO^HTb q) UFftkLJA. 

Mercenarius autem^ qui non est pastor,. o»- 
jus non sunt oves prppriae, videt lupum venien- 
lem et relinquit oves et fu^l, et lupus diripitea^ 
^t dispergit oves. 

1) Editi NA)EMiiHK'&. Ktt) gTacci textus antc hhce non le- 

git Slavus. 
xn) H^tcoyTb editi qutdam et Cod. Scrb. hoc loco, alibt 

H£Coy«rk. 
ti) Alii BOAKA , <•* infra boaki. Cod. Scrb. BAbKA cl 

BAhKh neglecto, ut solct, discrimine intcr % ct k. 
o) r^A^S^JA cditi, r^c^oyiiJA Cod. Scrb. 
p) oacxhithtl k Cod. S^rb. ^xcj^htht^ H)f cditi. 
q) OAcnoy^HTb scrtbmdum crati 

13. il HAHMHHK^i r) E^bfKHTb* RIKO HAHMHHK9 
KCTIfc. H H6f A^HTk W OBIJA)^ S). * 

Mercenarius autem fugit, quia mercenariufi 
est , et non curat de ovibus. 

r) HAKMHHKIk Ct HAHMHHKb« Cod. Scrb^ , 

5) oBqAX ^lii* 

* 14. Ayk HCCMk t) llACTllfk ^OK^nUH. H .3HAW^ 
Mpia. H 3HAlOTb MA MOm u). f / 

Egp sum pastor bonus el cognosco meas , el 
cognoecunt me meae. * 

t) Alii KCMk. Cod. Serb. subindc kComi^ i 

u) Cod. Scrb. me, mok pro ma, mori. ' 

15. 0KOmE 3HAKTk MA Wljk. H AS-tfSHW WijA 
H ^lijlO MOIO X) nOAAFAIO ^A WBbqA^ y ^ Cap. IV. §. VII. Spedmen Orthographiae; ^5 

Sicut novit me pater et ego agnosco pa^ 
Irem, el animam meam pono pro ovibus, 
x) CBOi^. God Serb. convenienter syntaxi slavicae. 

16. Rn*&i. y) wfibijA HMAMi. mmc NCCoyTk (D 

^BOfA CerO H T^&l Z) MH nO^OEAKTb n^HBECTH. H 
TAA MOH OyCAqLIUJATb aa). H EOy^ETb K^HNO CTA^O^ 
M K^HNl.nACTAIfb. 

Alias oves habeo, qoae non sunt ex ovili- 

hoc, el illas me oporlet adducere, et vocem me-^ 

am audient, et tiet imus grex et unus p^stor. 

y) H HNy editi; hnVk Cod. Serb. pro hnua. . 
z) TWA editi, tihk. Cod. Scrb. 
aa) oycAHiiiCTb Cod. Serb. ncglecto, utsaepe, disr^ 
crioiine inter >&i et h. 

5pecimen tertiuni Joh. X, 1 — &. e codice Ru-i 

tbenico ( potius Serbico ) BibUothecae 

Vaticanae. 

1. llMHNbAMHNb PAlO BAMk. NCBbX^^'^^ ^) A^^ 
MH Bb^BOOk IVBHYh. Nb nf^bAA^EH b) HNOy^vG C> 
TATb d) KCTb H ^^^EOHNHKk. . . 

Amen amen dico vobis, qui nonintrat pep 
ostium in ovile ovium, sed transcendit aliunde^ 
fur est et lairo. 

a) NE fiYO^/KJ( edlti. 

b) ny^bAA^^b Cod. Sorb. Kopitarii , n^ eaa^a editi. 

c) HNoy^A Cod. Serb. Kopitarii. 

d) THTk Cod.Kopitarii,(cr. B^&HNniproBOHN*^ cod.Han- 

kidni).AQte TATk ^ddiint cditiTOH, cum in grao* 
CQ hsfyos lcgatur. » ■ ' 

Cap* lY. §. VH. Specimea Orlhographiae. •^ 9 


3. SL BkX^A^H ^BC^MH, nACTMfb e) K WBlJAMk. 

Qtti' aiftem intrat per ostium, pastor est 

OYium. 

t) nACTkifib edtti. Serbict codiccs negligunt saepe el 
confundunt discrioien intcr y ct h. 

3. OEMOy ^BEf NHKb (vBf k^AKTk f) H ^filjE TAACk 
icro CAUUJATk g). H CBOK WfiljE rAAUIAKTb HO HME«^ 
NH H H^rONHTk K h). 

Huic ostiarius aperit, et oves v6cem ejus au- 
diunty et suas oves vocat nominatim et educit 
eas, I 

wfiCf ^AET^s edlti. 

g) CAHiuETk Cod. Serb. Kopitarii y pcrperam posito. it 

pro ■11. CAUiiJAT«& editioncs antiquac. 
1l) Hr Genitivum pluralem pj:o accusatlvb k scu nrba* 

Dcnt editl. 4. H Kf^A CBOK WfilJC i) HIK^ENETb, H^^frNHMH 
](O^HTk. H WfiljE nONKM k) H^OyT|i, RIKO fi^b^ETk 1) 
fAACk KPO. 

£t quum* suas oves emiserit , ante eas vadit , 
et oves illum sequuntur , quia sclunt vocem 
cjus. 

i) CfiOA ofiijA editiones antiquae, rcccntlorcs russice 

OBL)U. Cod. Scrb. ubique WBLj^k. 
V) no. Hiwk cditi. 
I) fi^b^AT^A editi. 

5. HO SfOm^EMIKE NEH^OyTk, m) laKO NE^NAK^Tk 
«IK)1K^ErO n) TAACA. 

Alie- -Cap. IV. §. VIL Spccimett Oitliographiae. ^f' 

Alienum autem non sequimtur, quia nonno-* 
Terunt alienam vocem. 

ni) Desmit hic Hw E^biKCTk vuNKro, ^uac God. Scrb.^ 

Kop.Megit. Editi no fi^fanfiA"!^ w Nirw, fifgiunt' 

ahLCo. 
n) siosK^ErA Cod. Serb. Kop. cum inflcxionc receiw 

tiori vulgaris dialecti pa pro ro. Editi antiquLore^ 

HioiKAAru' , posteriores s^m^Arw. 

6. Ohh) nf hthk> f hc hmk I(f. wNHme ne^ A^oy^ 

MHnm o) HTO K^buiE p) raiKE rAArOAAAUJE HMk. 

Hanc parabolam dixit eis Jesus: illi autem 

non intellexerunt, quid esset ,quae loquebalur eis. 

o) NEf A^SM^buiA editi. . ' 

p) KAUiE editi. K^b Cod. Serb. Kop. 

7. PeMEIKE HAKH q) HMb I(¥. AMHNI^ AMHNk TAlO^ 
fiAMk r) A^k KCMk VV^Ef k S) UmiJAMk. 

Dixit ergo iterum eis Jesus : Amen amen di-> 
co vobis, egq^sum ostium ovium. 

g) HAKU rectc^ Cod. Scrb. Kop., hakh editi^polonice. 
r) Ante ^^'h legimt edili mKW, ^p\^f ori, 
s) Pro ^&Efk Cod. Serb, Kop. nACTHfu pastor,utique 
, Vitiosc. 

8. ftkCH gAHKO t) H^k noVH^E nO^tlK^E MENf, 
TATHK U) COyTk H f A^SCHNHqH.NhNEnOCAOyilJAIlJE x) 

H)^h wsqE y). 

Omnes quotquot eorum venerunt ante me, 
iures simt et latrones: s«d non auscujtav^unt 
€os oves.. 78 Cap., IV. §. VII. S^ectmeii Ofthographiaci 

t) KAHKciRi Cod Serb. Kop. cahkiv edlti. 
u) «rATyc editi. ti^tik God. Scrb. Kop. uii supra TtiTk 
I pro TATb- Alias k est signiim vocalis ambiguae, 

uti in Nk> qudd Russi ieguni ho, Serbi na. 
x) No NenocASuJAUiA cdili. 

y) wBiJC Cod. Serb. Kop. sed alibi WBii^b. Editian«- 
tiquioresoBijAproofiijA, rdcentiores russice oBtju» 

Oratio dominlca Matth. Vt, g — 13. exeditione 

Pelropol. I8l6- 

OhE NAUJI, HIRE ^CH NA N&'^]^/ ^A CTlfTCA 

hmA tb^e : ^A rijTH^iT'* l)^cTfiYE Tfiol : ^a kS^it-a 

60AA TBOA, laKW HA nEci) , H NA ^EMAH. XA^tfi^ 
NAUJ*& HAC^IJIHUH a) ^Am^b NAM^A ^HECk : H 
WCTABH HAM1 ^OA^H HAlUA , laHW b) H MU WCTAK- 
AACAI^ ^OASKHHKv(}m'& NAUJiiiM-A: H HE BBC^l) HACK H 
MAnicTk, HO H3KABH HACA (& ASKABArW. I^KW 1^80« 
gCTk IJ^CTBTe H C(IAA H CAABA BO B^iSKH. HMHNk. 

a) Ms. Serb. Kop. HAcSijicTBNiH. Ms. Pragense 

HAcSl^CTBNHiH. 

b) Ms. utrumquc RiKOWC prb I7IKW. In rcliqiiis prac- 
ter Orthographiam couvcuiuul cum lcjtu hic 
impresso. ml"'^ ^anL-CI. §.1, Vocumfono^tfo. fgt Gratnmaticae Slavicae 

P a r s I. 

De vocum formatione. 
C a p u t I. 

De ^yllabanun radicallum Struciura«. 

§1. 

V oces compositae e dimplicibus constant , uti 
CAAroa^facTfiOBAHif evangeliuxn, bona annunciatio^ 
ex MAro et B^bc^rMeAHic ; ^AKoncn^CT^nAiNYf legi^ 
transgressio, ex ^akon^ n^f et CTSnAiNif; ^akoh 
vero ex 3A et kom. 

Sinipiices voces sunt aut primitlvae , ut SAAro^ 
aut derivatae, uti fidzcTBOBANif , frSnAf NVf . 

£ primitivis aliae suDt nudae , quae syliabam 
radicalem sine servili litera exhibent, ut sAAr, 3*» 
KOH , npf , c^v^n ; aliae aucta^e^ i« e. servili litera indu-> 
tae seu forraataey ut kaapo, (>r^nAiNVff« Accessii 
enim syllabae radicali nudae raap terminatio gene^ 
ris neutrius o ; et syUabae CT^n. terminatio par Li* 
cipii passivi fN, oblaLialem n inserto epenthetica 
a: CTSnAfM^ unde verbale CT^inAeNiu t0 ^ar^I. €.!.§. t. Voeumidnouiioi 

Derivatae ab aliis Tocibus jam fbrmatis dedcp 
cunlm', uti yerbalia B^bcTiipBAiiyE , CTSnAiNVE im- 
mediate a participiis passivis b4ktboban , ct^haen 
yerborum B^bcTBOMTN, CT|{ftNTH« EU ^s CT^nfif n 
primitivum est a nuda radice CT^n formatiun ^ 
B»tcTBOBATN vero derivatiun, immediate a BvfecTBo, 
hoc autem a 64ktn, alias B^k^^feTN deductum, cujus 
nudam radicalem syllaba fi«fe^ constituit. 

In inyestigandis igitur vocum poiysyllabanuD 
etymis radicalis syliajba a servilibus Iiteri$^ quae 
m tormatione vocum accedere solent , accurate dis* 
tinguenda est Vocis derivatae et simul comp^ 
sitae n^EN^EUTOMECTBOfiATN $uperabundare > proxi-^ 
mum etymon, rejecta praepositione n^E.estN^gtii- 
TOHECTBo f remotius autem n^kutok , quod super est 
Hujus autem compositaeelderivatae vocis^rejijctu 
praepositione N3 et lerminalione ok, primitivum^erit 
KWT, ab Intinitivo siiitn fotmatum. Resecla etiam 
ierminatiorie tn remanet nuda radicalis syllaba gu. 

Vocis decompositae^ACB-tr^^brEACTOBATH testrii- 
cari, rejecta praepositioiie^A, etymon compositum 
est CB^b^^bTEATBo testimonium, hoc autem acced^fife 
terminatione CTBO a CB^b^^bTEAb deducildr, hoc 
vero ab Iniinitivo CB^b^^bTN derivatur. Haec auiem 
vox constat ex praepositione C, et simplici verLto 
B^b^^STN scire, utitaque testrs CB^b^HfTEAb dicatur, 
quod rei conseius sit.- llejecta terminatione Intftii- 

tiyt • _ 

Pars I. C. I. §. 2. Cla5s. I. syllab. radical 8l 

tivl »bTM. Constat igitur ^ACB^r^^faTEACTOBATH ex 
tribus simplicibus elementis ^a, c, B^b^, quae 
con)t|ncta i acceclentibus formativis «fetrH , ia , de^ 
inde c«rB0 et obxth yocem septem syllabarum pro^^ 
duxere. Sic np eh^&utohcctbobath a Ehi, acceden« 
tibus formatiyis th, ok, ctbo et obath^ deriya^ 
tum, et cum np c et H3 compositum est* 

Itaque, cum formatio yocum sine togfti- 
tione radicum et literarum^ quae his accedere so* 
lent, clare exponi non possit/ consideranda sunt 
primum simplicissima yocum. stamina et primige-' 
nia syllabarum radicalium structtrra , deinde lite« 
r^run^t formatiys^rum functiones. Classis I. SyHabanim radicaliqm; 

§• 5. Qasse 1. continentur eae syllabae» ra^' 
dicem constituentes , quae aut sola vocali; aui 
imica consona initiali , et v ocali iinali ^ quae tamen 
inpaucis etiafil abesse possit, constant; suntque 
sequenles r 1. — H m 2/ fi«A BA 


' 


— 


fiy — 


• 
fiH 


— B^fc 


KA 


KO 


Ky 


tiht — 


- itH 


— K^lr 


HA 


no 


— 


— — 


HH 


nA n^b 


mx 


-^ 


m^- 


Mhl — 


MH 


mi —i 3. 82 P^s L Cap. I. §. 3. r 3. Wh N4 — Hy Ny Nl HH -— H^b — 

fA — jy yw — jM — j»b — 

4. A* A^ Ay — — — — A* — 
n^ K\ — «py TW — — «rA — — 

■ 

6. .3A — — — — 3M — 3^^« — 

' — — — — mi mM WA — iKto 

c* — — cy — c\^ CM — cb — 

\ — — — — tlJE UJM — — — 

— : tjH — - — 

— *— 41 4M HA 4U) 

6. ^A — —————— — 

K"* KA — Ky _ /Kbl — — — 

Syllabas bo, ho, co, ko, cum vocali euphonica, 
huic indiculo insertas non reperics, cum ad b^&^ Nm, 
c*X, k** rcfcrcndae sint. Sic et femininum ta ct ncutrum 
•i^ a T%, CH (i)*) Ycro et cchoc, a Cb orta suliL 

§. 3. Gontinentur hac iabula prima stamtna 
plurium partium oraiionisi^et quidem 
^ a) Pronominum personalium : 

H eum, Ri eos, k id,. k) eam. 
f.A^ fem. B^b nos, priniae personae Dualis. 
h\ pnmae personae nota, inde mh mihi, ma me, 

A.?ii nos (^ftfiv)- 
Hui nc <• (v^icj), NAMnobls, nac nostrum. 
TU iij, TM tibi, T/K le. 

De- I 

t iStamiaa pronom. verb. etc. 8S 

DetermiQativorum et demonstrativorum: 
T* ille,iste, fem. *vx, neutr. to", inde adverbium «r^ 

isthic^ illic. 
Ck hic, fem. ch, neutr. ct, inde Interjeclio CE.ecce.' 

Reciprpcirectocarentis: ca se,Dat. ch, Gen.tEKfv 

. ■ . ■ « 

Relativi: m, quod pronomini h sufFigi solet; 
NfRE, miKE, H^i, qox, quae, quod. 

Interrogativorum : he , cui deterniinativa •ro et 
c6 sufiGgunlur; hinc mto, heco, quid; et k, cum 

^ • • • 

qiio TO conjungi solet; kto, quis? 

b) Verborum, quorum praeteriti simplicia 
prima themata exhibent : 
KH feriit; hinc khth, kVk). 
tiH bibit; hinc nHTH, nVio. mu lavit; hinc mutHj, yMuio; 

Eadem ratione a bu , bh , B^t , ka , kh, Nid , aa , ah; 

fW,Tprb, ^, ^rfe^ ipw, q^ji, C* , UJH , HH ^ HA Seu HA^ 

HK) seu H^, KA, kS formaujtur Praesentia hu\o, bVw, 

il^kip, fiVlO, KAK), Nhiro, AAIO, AtlO, ^yfOj fk^o, ^AIO» 

^'kio,TiuK),TAio, cbio^ ujVk), hVk), hak), hSw; kak^ca^ 
K>$K). A themate 9Kh:ikhth, mntS vivo. Ab h:hth^ 
H^S eo, a iiiE vero uie^S, a K^fa fuit, aiut a ku: kuVh^ 
fitt. kS^S ero. 

A MA, MR, M/flC, fH> ^S, 3H, CH, KU : MAN^^> 

MhnS,manS, jhnS, ^ShS,3Hn^, cSh^, kwmS. 

A nA tetendit^ hatW, Praes. qnS, Sic etiam 
a\hS, tnS , «hS, hnS, a ma y t^, iK/4i seu iKA , HA t ?u h:^ 
»elusa Tocali thenti^tis formata; sunt 

F a c) 84 J^^rs I. Cap. I. §. 5. 

c) Particularnm non flexibiliuni^ utl Praepositio 
ntun: c, y, &*&, bHt, ua, no, hx, ^o, 3A, c%, k%\ 
Gonjunctionum : a, u,'£o, h^a.ah, ^a; Adverbio* 
rum Nc, NH, n4e. Haec, uti Praepositiones aliis vc- 
cibus praeiixae, composita constituunt: oyMu ab- 
luit, noHTOquare, no^A porrexit, ^Asy oblitus est, 
cnh^c descendit, nc^Sp morbus, nchhct immundus, 
NHKTO nemo, NHHToet hhmcco nihiI,N*bKTO aliquts, 
N*feH*ro aliquid etc. Constat itaque nhktoh;c ex ele- 
mentis: nh-k-to-ikc ; etNHHCCosKc ex NH-Hc-co-mc. 

d) Substantivorum et Adjectivoruni , si litera 
servilis in line accedat. Sic ^"kH, in compositis 
3A0^*feJimaIe£ictor, AioEo^^kH fornicator, est per- 
sona agenSy factor^ a ^^ seu ^'bio. Eodem modo 
derivatur eoh praelium a eh seu eijo caedo , ikhs * 
vivus a KH| IkhbS vivo,nHBo potus a nn, hYk) bibo, 
^xf dontun a ^a , ^m do , b^k^f ventus a s^b , 
B^bio, iiicTH flare, et intinita alia. Formas autem 
Stibstantivorum et Adjectivorum primitivas, cpiae 
nulla servili auctae sint, haec tabula nullas com- 
prehendit Neque lUyricum na^a spes, expecta- 
tio, cujus compo^iti pars altera ^x syllaba radi- 
cali nuda constare videtur, objici potest Nam 

NA^A ex NA^CIK4, pro NA^CSK^A, a NA^^blO SeU NA* 

^cm^S contractum est Lusatarum vero inferio- 
rum /a i* e. 3A lacryma ex Ua ortum, et ipsum 

Ua Skamiiia pronom. verb^ ete. S5 

Isa ex CA3A $eu cae^a, apud Lusatas $uperiorei 

CEA3A , contractum est 

§. 4. Cum Lexicou radici^ hoc loco inserere 

nonliceat, saltem primae seriei hujus classis sig« 

niiicatus paucis indicabimus. 

A Conjunctio.at, sed, eL 

o seu w Praepositio » de : iv ni m de eo » ui koai de 
quo. 

u>^ Interjectio, o! 

y 1. Praepositio^ apud : y Ncrw apud eum» yKoru» 
apudfju^m. 

y 2. Adverbium: my, nondum. yiRi jam, compo* 
.situm ex y et ire. 

y 3, Stamen verbi simplicis y«rN > yio» cujus com» 
posita H3y 10 exuo , et wKyio induo, in usu sunt 

y EO iv , itaque , compositum ex y et ko, 

H 1. Conjunctio, et: h^cm n mu, imus et nos, 
Nfio etenim^compositum ex Het so enim. nah 
aut^ compositum ex n et an an, 

H 2. Pronomen, Accus. h eum, Instrum» sing. 
HMb per eum, Geaplur. h^ eorum «uinnx ^ '^» 
Dat HM iis, K nhm ad eos, Instruni. hmn per 
eos, cHHMH cum iis. Ante v(>calem h transitia 
consonam ) : icriu ejus , km^ ei ; nri ejus (femW 
nae), kh «ifem., 10 eam, k Accus.id, la eos. 

NiKC ex H et Kc compositum Pronomen reUtivum^ 
qui, fem; nmcj» quaci nei^tr, Hmc quod. 

h3. ■ • I 

«6 Par« I. Cap. I §. 5.' 

H 3. Siamen verbi hth ire , tiijus Prtesens h^S 
e.o, Praet. H^civit. 

• • • ' . 

m stamen verbi izith ' capere , Pret m , rair , Prae- 

setis hmS.' 
m eos , eas , ea , Acc. pltir. ab ri ' tnmi ab hhce. 
K, KT, KTH Serbici codices pro w, • laTH. 
H seir g id, Accus. gen. neufr. ab h; Kmf abHikE, 
fo eam , Accus. fem. ab h. ioike ab hske. 

Specimen hocce facile augert potesl, si om- 
' n!a ^derivata et composita ipsi syllabae radicali sub-* 
jiciantur. Sub ikh ex. gr. non solum mHD, irhbot» 

' ailKHB^, nCIKHfi^, IKHTVE, IKHTEAb, IKHTEACTBO, IKH- 

teactbSio, sed etiam iKH^Hb, ikhto, ikhtnhijAp 
riAiKMTuetcompositorum, quorum primampartem 
fKiifio constitmt, copia collocanda erit. 

•m 

' Okassls II. syllahartiAi radicalium , quac doabus con* 
soiiis aut vocali * iiiiliali , quac consonac acquivalct , 

et consona iinali constant. 

A vocali solida inchoantia : • 
' 1) yw. 5) ca', AK, OK, wfi, ynh, yM. 3) om, yN; 
'yA-, cf. 4) y^. «'»'^ <vT. ,5) A3, y3, ctk, yc. 6) ap 

•yp.; yj^; OK , yK. 

yew rcfer ad y ct Ko primac classis, 
' >x ' yn^ confer cum' ffBRb, 

y HiE' jam , rcfcr ad "y ct mt primac classis. t Radices classls II. ' 67 

• 
. yiRi ftmis , rcfcr ad yg : y^A. 
^ujH aures , refcr ad yjf : y)f 0. 
OMH ocuii, refer ad ok: oko. 
ysHTM docerc,refcr ad yK: yKA. 

A vocali liquida : 

. 1) rajt, KJi. 2) HB, fziB, raK, ran, raM. 3) hn^ioh; 

HA, ifiA, KAk, raf. 4) Ri^f K^; RiT. 5) H3 , ci3# K^; 

K»; rac, icc. 6) Hr, rar, lor; K))^; raK^KK. 

H^S eo, refer ad h : hth primae classis. 
103A, 103NHK refcr ad yH^ y^i- ' 

idiKHKA coguatus, refcr ad y^ ; yiKc 
loiKNUH, lomcKUH auslralis, reler ad lor. 
K4ATH sonare,refer ad kk. ' 

lojf ATH odorari , refer ad yjf : y)f ath. 
ranw quia, raKUH qualis, vide sub ak derivata 
ab H. 

A labiali b: 

1) BOH. 2) BAE, BAn, B*&nk, BUM. 3) B^AN (fiN^t), 

•■ • 

fiONb,fiUN, fiHN,B*{iN; BAA , BAA ,BOA, B£a> BHA; Bp^b, 
Mf , BE)^ , B-bf . 4) BA^, BO^, fif^, fiH^, fiA^, fi*^; 

bet; bht, B^bT. 5) b^&^, be^, ba^, B^tn;; bac, fiEC, 

DACh, fiUC, fiHC, B^tc; (fiOUl), BEH.b^fi^b)^; fiUK,fi4EK. 

fiHBATH refer ad bh: bhk> seu bhnS primae classis. 
fiOAHT^ , fioAA rcfer ad bea : BEA^bTH velle. 
fio^HTH, BoiB^S, BoiK^^u refer ad be^S. ducerc. 
fi03 , fio^HTH refcr ad BE3 : be^S vchere. 
^E3 in fiE^^^b ubique, rcfcr ad fiECk omnis. 
Boc in fiocTOK. Hocvo^refer ad ^13 seu B03. 
fiutiiE, fiuuiNYH reier ad Buc : bucok altus. 
fi^buiAK) refcr ad fi^bc : fi4iCHTH suspendcre. 
fi^bqjAK) refcr ad B*bT, uade ctiam BEip res^ pro 

fivb*!^ I^p« M Pars I. Gap. 1 §./5. 

' B^fcsNUH aeternus^ est a b^tk secutam. 
'BAPA libra^est a germ, Wags^ inde baikhth. 

A lahmli k: 

1) fi^H. 2) EAB, fiAE» KOfi. 3. KaH» 6AA, EOAB, 
E«IIA , E^t A , EAE , EAK) ; E Af , EO^ , K^^ , EEf (^P^) » EHf ,, 

BJ^E (bjh). 4) Eo^, K-fe^, E^ (b^*)^ KOT. 6) E03, Ei^; 
Boc^ E^bc, eSm. 6) Eor, fi^kr; eo^; eok, eSk, euk. 

fiOH praclium, ei Tterativum khbath , rcfer ad kh ; 

KHTH primac classis. : • 
fiUB , KbiBATH rcfer ad ku : kuth. 
KAioffo in lofmihvo kaebath vomere. 
KvfesKATH fugcre, rcfer ad Kirr : K^br^. 
KOikYh y KomECTBo , ad Kor. 
KHS flageUum , ad kh : rVio. 

A labiali n: 

1).2) HAB, non, n^n. 3) nEHb, n^fen; nAA^ noA, 

nuAK, nEA^HHA, nAA, nAS, nAE^nA^k, nAfo; nAf» nup , 

JiH^, mf^nHp^nfAynfOynfE.npH^nffe, n^ . 4) nA^,no^ ^ 

h%^, HA^K ; noT, n^T, h^tk, nuT, nnT, n^T , n^TK, nT. 

5) |^A3, nAC, nic, nnc, n^bc^nuJE, nAH, nSn. 6) nSr, 

n^br; nA^, n^x» nuy, nn^ (nx^)» ndrx; hak, n^K, 

HEK. 

noH in NAnoH potus, NAnoHTHTori^c/y, et nnBo 

rcfcr ad nn : nVio primae classis. 
HEnEA ciuis, compositum ez no ct nEA» rcfer 

ad nAA:nAATH, haahth. 
noNE $altem , utpotc compositum refer ad no et ne, 

pro K seu E , ab H. Sic ct noNEiKE rcsolvendum 

est in no, NE (e) et ike. 
pif : addita terminatiouc Praetcriti »t : n^ 4r , indo 

n^HtTH, cujus Praescns n^io, a quo n^A lis. 

n^3 Radices classis IL 89 y no3 iR no3^ui, n^3tV*^ est e no ct c, inu(atk> c 

m 3 ob ^ seqncDs. 
noc in nocA^b post, itidcm e no ct c, cui servitc 

A^b accessit. 
ndrui, n^buiiHpedes» refcr ad n^;^, indectn^fe^^o- 

»rA pcdites. 
ncH in nEMAAk moeror, (forte et ncMATk sigillum) 

refer ad ncKScA. 
nEi|ib furnuSy e&t a niKS pinso. 
n^ipA cibus, a nHTATH nutrire, alcre. 

« ' A labiali m : 

, 1),2).3) MCN (mm), MIHIi, MN (MM»t) M«feN ;.MAA, 
-MOA, MCA, MHA, mHta ; MOp, MHf, m^^ M^p» M^ 

(M^*b). 4)m^^,me^, M^b^b; mat^mot, MS>r,MiaT, 

MET, M/ftT, M^bT. 5) MA3 , MO3, mSik; A^UC , MAC » 

M*bc, Mwuj; MCM, MAS. 6) Mot; Mr (mhp), ma^, 

MO]f, M^X' ^'^X*' ¥^^^f MOK, mSk, MAK, MK. 

MAJi Majus,peregrinum est. moh meua, ope oii dcri^ 
Tatum , refer ad «m (ma , mh , mu) primae classis. 
MHMopraeter,rc(er ad mhn^, mVio. 

nMAmS UngO, MACTb, MACAO dd MA^ : MA^ATH. 

MCfKA limes^ MEiK^^ inter, ad me^. 

MiRHTH, MH3ATH nictitare, miiia nictitatio , ad Mf^ 

mHtuiath miscere , ad M^bc : M^bcHi^. MUiS ad m«)^, 

m\ , Russ. MOj^ , Serb. et CamiolisMA)^ , muscus. 
momhth , mSmhth ad mok , mSk. mhc m nf omhe 

«id mk: MKtiS. 
M04i,M0ijiH,MArATH, MoniEN, ad MOH MorSpossum, 
MArKUJi moUis Russicum est , ortum e Slavico 

MAK: AtAKKblH. 

A linguali n :, 

1) NAH. 3) NOfe, NNB, NCfi, N^bM. 3) NUN,NAN; 

r«pf >>^f. ?fw* wj (nj*), 4} HfAi m^a; ""•^k 

.5) 50 Pars I. Cap. I. §. 5. 

5)"NH3, M3 (h^e), hc«, mec^ Hot.6) H^r^iior^N^rr^ 

NAKy HMK. 

Hfi\o, HAM, HAC, HAUJ, cum a finc aucta^ sint, ad 

Ny primae dassis refcrcnda sunt. 
HiiKHTH , wEHAiKHr^H^ nudare^.refcr adHAf nudus« 
' - N03 in N03^i^H nares/ad noc nasus< 
nShs^a ad^H^^ : hS^hth cogerc. 
NHSKAK, NHfRHVii/ad HH3, hhikS^ HH3S dcotsum. 
NHfKE ncque, compo.situm e.^t ex nh ct mi. 
noujS, hochth portare^ reTer adHEc: Hec^«^ 
MHi) pronuSy et nhhSca^ ad {ihk: hukS, 
HHip poupcr, est derivatum a nhhto nlhil. 
NOi^ nox, si ip ortum sit ex kt, radicem incogni<- 

tam MOK supponit. . . ' 

113HAK suplnus, e9t ex B3 et hak, germ. Jffacken, 

A linguall a: 

1) AAH , AOH. 2) AAB , AOfi ', AEB , A^kfi ; A^&E (AOE)» 

A^E, AEE, ak)e; aah, aor, aSh, ahh / A^bu; AOM. 

-3) AAH, AOH, aSh, AEN, AHH , A»bH , AH (aH^); AEA, 
AMA. 4) AA^ (AO^), aS^, AE^, AA^, AW^ ; AET^A-feT, 

A^bTfc^AiOT. 5) AA3, ^A03f AH3 , AA3 (A«fe3), AO» , aS«; 

AAC,'A0C, AUC, AHC, A^fec, AHUi. AHl|, A^H. " 6) aAP , 

A^r, AEr, AAr itx^^r), af (apa); AHjf, Am^f,- A^k)^, aak, 

AOK, aSk, AWK, AHK, AAK, A^feK. 

AETKATH jaccrc, AOfKE lcctUS , ApTKHTH^ AAPATH pO- 

Bcre, rcfiir ad aap: aaf^. 
/iiKA mcndacium, ao« mcndax, ad jsr\ apath. 

Praesens apS et ajkS. 
AO?K in AOfKHLjA (ajkhija) vidclur pcrcgrina radix, 

Confcr germ. Ldjfil, ct gracc. Xflt/3/f. 
AHiiJHTH orbarc, ahiUsnYe defcctus , ad'AH](rcfen 
AHiiiujE vSuporfliic, ad AH]f. 
AHMNWH personalis, ad AHijE facics, pcrsona, 

aHzhhth Radiccs classis II. gi 

A^fesHTH medcri , a*{?hea curatio, ad A»bK. 
AO^HtTH bmbere ad AOK : aokath. 
AAipA lcQS, lcQtia^ siquidem i^ ex T.ortum sit^ad 
hanc ciassem , non ad tertidim ^ spectat. 

A linguali o: 

1) ^AH, fOH 2) fM, ^IB, pB (^BA); ^XK , ^Sff, 

fhiK,fiK, ^ae; {>on, ^En, f^tin; ^m, ^m, ^Sm. 3) 
(AH, fSH^ fbnk. 4) fA^, ?«?A' ^^A' f^A* PA» 
J*Ai ?A (fA'^)» 5) f*3» 903^ P"3^ f'^^*'' f^*?' ?"*"* 

j»bm; fAH, jSh. 6) yor, fSr, fwr;^^)f, fujf; ^ak, 

O^K, ^yK, f^K (fEK). 

oAE $ervu$, AABCH acq[ualis, in aliis dialcctis fOg, 

fOBCH. 

0OB fovea, rercr ad au: oyK) fodio. Ab codcm 

fyAEij, yyAO derivantur. 
ohhX, wtdhh^, ropcUcre, refer ad d^bio primae 

classis. 
^AO aratrum, pro oaaao» refcr ad o^: o^ath arare. 
pAm^Affo gcncrp, pario, rcfer ad oo^: ^o^hth; 
.^oiKfH v^ru, stimulus, rcfer ad ^AfKEHb. 
jo«A tf pcregrino raja ortum est. 
' ^omm^ fOiKLjH, Hi^irix, siliquae, refcr ad ^op 

cornu. Huc Tcfer et Adject. ootkah. 
oojk^Ve cst collectivum a f o^rA palmes ; refer |itrum-p • 

que ad 003 pro aa^. Allemant enim a et in 

hac particula. 
pJKA, fSKAA acrugo, rcfer ad d^»feTH, a quo diC» 

f^-rt an^, oiKAfrH, hinnirc. 
pAc in fAcnH^^ ^AcnHHAK) dispaudo, crucifigo, rt^ 

fcr ad dA^. 
^AMHijA cst-diminutivum a ^aka lumba. 
o^^SKA vas , ' iiriia ) rcfcr ad y^KA. #' 92 l^ars I. Cap. I. §.. 9. 

A litera ^: 

^OK , ^Sk , ^18, ^Sn; ^OM, ^wm , ^mS. 3) ^wh , ^cHk , 
^Ho; ^M, ^OA, a+a; ^j, A«f(Ap*)- ^)a*A'A*'»'* 
^•bT. 5) ^•fcjK, ^u. ^^c. 6) ^Sr, ^cr; ^x (A"X)» 

A ^pii fonnatom cst ^ohth lactarf , 

A ^Afi 1) ^ABHTH, y^A&HTH suffocare ; a - ^AB 2) 
^ABHUi pridem. A ^cb i) ^EBCfb tevir; a ^«b 
2) ^CBATk novcm. A ^«tsB ^'kBA puclla , virgo. 
A ^HB mirumy^HBHTHCA mirari. Ad ^ok spco 
tant ^oka; ^ok^h. ^Sk e$t querctts* A ^cc 
est ^cKpb vallis. A ^Sn ^Shaa concavitas. 
AOM est domus ; ^um fumus, quod ad ^mS re* 
lcrri possit. 

^UN^ P<?po, ^CMk dics, ^Mo fundus. A ^sa ^dr 
A^H iongitis, ^AACKMH louginquuSj rem6tus. 
A ^OA ^oaS , ^OA^k dcorsum , humi. A ^•bA csl 
^"tAHTH partiri, at ^^ao. opus, est a ^^ttH). A 
^Af y^A^HTH pcrcutcrc. A ^cpS^ ^f ath , la* 
cerare est Iterativum ^h^ath , et ^Hox foramcn* 

^4f^ est ^vus , ^4cTA intaas. 

^'feHCA convenit cum gcrm. Ddse, 

A ^cc t)cst ^ccATk deccm; a aic2) ^ccNufi dex- 
ter^^ccHHijAdextera; d^cc3)AccHA^ plun ^cc« 
Nbi (Boh. ^ ^ACN^b) gingivac A ^Hu est Boh. 
^iiCHTH terrcre. 

A ^Sr cst compositum NC^Sr morbus ot ^Sm robu* 
stus, A^PA vero cst iris. A ^cr estRuss. ^cro* 
Tk (oum apud Boh. deAet) pix Uquida , germ. 
TAeer. A ^r est ^X"^ ^^^ A^X**^» Iterativum 
^u^^ATH, Pracs. ^yiiiS, spirare. At ^Suia 
anima cst a ^S)^ spiritus , quod est formatum 
a ^S: aSmi primae classis^ 

^HK in dialectis est idcoji, auQd slavicuiQ ^MBi^ 
ferus , iniultus, ^ 

A Radiccs classU 11. ' gS 

A litera «p: 
i) Taii. 2) "ron, •rSfi, ■rin: iroM, «pfM («rM), 

«TOA, «tHa, twa, via, •p^bA, ta («PA^fe); •rcp, •pSo, 
■ryM, «pj («Tp^fe , Tf y ). 4) TAVU, •pW, ■pfv, tat. £) 
q^Q, «PA^; «pit, «PHc, «r^c; •pSh. 6) tSp, «pap; v^jf^ 

•PM)f, •rfex- •rOK, «P^K, «PWK, «PIK, TK (tKA), TK 

(tsi). 

» 

Ab adverbio tam , occulte , fonnantur tamtm oc- 
culiare, tahna mysterium ctc. At TAfO,TAi2tTH 
liquescere^ rcfer ad ta primae classis. 

tSh cst obtusus, hebes, inde TSnHTH. 

A TiM seu TbM est ThMA tciiebrd&, indcTiMNUH^ 
TiMNHLjA carcer. A Tfc^MA differtTMA myrias, 

THM^feNii et THNA cocnum , facx, non signiticatu^ 
-sed secunda radicaK differunt^ 

T^tiMA est sinciput, vcrlex. 

A TON fprmaturadjcclivumTcNKWH,tenuis. tohS,. 

flaergor, convenit cuiii tornS, TcnHTH, 
A tSn formatur advcrbium tS^ie (TSH^b) gratis^ 

frustra. tun est sepes, a tim vero tinito 

cassis^ plaga. 
T^feNb est Russis umbra, pro Slavico cfenk sctt 

t>Ja est pharetra ; twa ocdput , tergum* 
JPAA corruptio, a TA^feTH, imde ei TA^feNii. 
TiAiij vitulus, diffcrt a t*ao corpus, non solum 

forma, scd ct ipsa radicalis syllabac vocali. 
TjYi, TfH, trcs, tria, in dcrivatis ct compositi» 

vocalcm mutat; hincToi, took, toohua tri- 

nitas. 

Tf]S, T^»bTH ct TAUH) convcniunt ct sigiiificatu ct 
ipsis rad.ralibuslitcris cura latiuo terp, tritum. 
A TATk.fur,c>sl TAT«^KA {urtum Clo. 
TiTA cst amila ,. niatcrtera»; tathba ehorda . nerruS!^ 94 Parft I. Oap. I. §. 5# 

«Tf 3 in compositis •rt^o : •tc^ohmenYe idem nomen. 

•rSfKHTH refer ad «rSrA tae jium. 

*rA5A>t^H> tinde irAVfSEA lis, judicinmi contentk) r6- 

^r ad «TAr : tapath ; quo ciiam spectant : TAiK^r 
' nVi quaestus, «rAJKATEAi* operarius, agricola; 

tAskek gravis, TAroTA,TAiKECTit simt a' ta'!^ 2 

TArNXi 
A TEc f ormatur TECATH , teiuS; a T4fc vero T^bc- 

Nuii angustus, r^^^cNOTA atigusfia. t^ujhti^ 

dclectare est a T^fcjf, unde VT^bjfA consolatio. 
♦thc csttaxus; THcb qnietc et thujhna refer ad 

THX- 

♦tema cursor, tehenVe cursus, refdr ad tek. 
. TOMifO solum, confcr cum tokmw. 
TOK fluxns, et tohhth, unde TOHMAd torcular, 

rcler ad tek : tekS. 
•tSha estmibes, imber, grando; ' 

tShen, tShnuh pinguis est a tSk. 
tSuihth exstingucre rcfer ad T>J)f . 
TKATH texere, differt a tknS, et ejus Iterativo 

TUKATH Ugcre, unde ^oTyKATHcA tangcre. 
THUatH ; CTHijATH conHuerc, concurrcrc , tst a 

TEK^. 

Inchoamla a sibilantibus: a s ct^: 
1) 3AH. 2) 30B (3ba); 30K, 3yK, ^wg, 3AK; 
^EM, 3HM, 3Mri. 3) 3NA, 3*n; s^a, 3EA, «'fcA; 

3Af, 3<>^39*' 3f (3P*' 3"^ 3^?)-.*) B^A^ 3^^-«-- 

• ^AiaiJ lepns formatum est ^ 3AH, nisi potius slt 

*" a 3A primae classis. 

^hiEATH agitare cunas, a 3UG. ^yKEAb cunaCy 
Russis ct Carniolis. 

^^NHLjA pupii^a at ^'ku , cui teVmiaatio hi{a ac- 

"" ccssit. 

^p^bw malurcsco,drffert a 3fjo, ^p^fcTH aspicere , 
cujts itexativumcst^HOATH. Substantiva vcroa 
3^10 doducta intcr 3 ct ^ inserunt : iTo^op, 3^30^^ 

3A^ * ftadices cUssis IL gj^ 

3^aTH vidctur compositum ex c et ^a^th, codem 
modo^uti latinum condere. IteVativum a 3aatH 

. cst ^H^^TM aedificarc, hinc6t aH^murus apud 
Serbos, 31^1^, fem. apud Bohemos. Legitur 
PsaluL 101, 8i NA ^^-fr^aV} Jcofzaro^etPs. 128, 
6. TOABA nA SA/fex" xh'^^^ JcojLtafcov. Concor- 
dant Psalteriura iVIs. Bibl. Palatinae et editioVe- 
neta loco primo, vcnun sccuddo vcrsiculo le- 
gunt NA SAAhVh in aedibus. Inflcxarum vocum 
sj^^b ct 3 A^fV casum rectum auctor Concordan»; 
tiarum in Psalmos, Antiochus Kantomir, igno- 
ravit ; Polykarpow vero in Lexico trllinguf sub 
3^A citdt ^^C, istiidque cxplicat per k^obaa, 
CKSTy\\ tectum, respiciehdo certe versicuios 
Psalmorum citatos, cum ^x et ^^o nullibi 
legatur. Localis casit^ in smg. ^^'fc, in pfur, 
3A*)f > rectum habcre possit ^Ti^seu 3o^,cura 
30^h¥h arcbitectus vix aliunde deductum sit. 

A litera »: 

1)2) IKB (fKBA), WAE. 3) IKIN, «HN,«AA, fKf A , 
IKHA, IKAy, IKyCwy*). 4) »AA, WH^ , IK^ (IK^A), 5) 

JK13, iKAC 6) mr (JKEP). 

Pro iKB^, iMATH mandere^ apud Russos iKyio, 

IKEBATH. 

*«aK, IKEH, KrtA simt (ienitivi plur^lcs a ikaka 
rana , ikcna mulier, ikhaa vena. Ast iKENSreiftr 
ad tna: rNATH. 

iKyn^A sulphur, germ. Sehwefel pcr^rinum/ sed 
civilate donatum cst. 

IKHN'^ Bohemis cst sela equlna, Carniolis iKhma, 

Rofshaar. 
iKf f TBA victima, sacrificium , ikjeIj sacerdos^ est ^ 
mpS, iKp4f>rH (iKpE<rH) immoarc, sacriflcare. 
Norunt tamen^Slavi ct nciK^E<rH et hujus Itera- 
tivum noi^HfATH (undo ikh^), deglutire, dovo-- 
rare ^ CarnioU non aisi r^^tiA (pra iKp^)y mpETH, ^ I 
1 yo^ I 

96 i^ars I- Cap. I. §• 5. 

vorare, Scrbi H;^EfA«rH codcm signiiicatQ. Rus* 
sis pracier Slayicum ikj^eth ctiamm^ATik in usu 
cst. Bohemi distinguunt iki^^, mpATH vorarc, a 

. iKf^, noiKftS , noiK^cTH dcglutire. 

iKA^BA mcssis, iKATCAk incssor, sunt a ikath, 
IKH^': primae classis. 

IKAIK^A sitis , rcfcr ad ira^ath , cujus Praes. primutfi 

IKAfKJLo* 

1KC3 A baculus , virga , supponit rddicalcm syllabam 
IKC3. 

IKH^Hb Vita, MSHB» MHDHTH , IKHfiOT, IKHTCAK, 

iKHTo I ct plura alia refer ad kh : ikhth primae 
classis. 
AtHrATH^ IKH3ATH sunt Iterativa amrS^ ikcijjh. 

* 

A litfrt c: 

1) coh,cSh,cVh. 2) cob,chb; con,cSii,CkiA 
Ccn, ciin; cn (cnA/ cnc, con), cnHs; cam, cSM,cM>tr. 

3) CAH, CUN, CHHb, cin (coh), chS, c^U, c4EHk; 

CAAOi COAkj t)iA, CCA,CHA, CAA (CUA), CaS| CA^b; 
COf/ CSJ, CMy, CHf/C*f. 4) CS^ , CA^ (C«fc^ , CA^, 
C*b^; COT, CblT, CHT, CT4(CT0)> CTO, CT*. 5> C«AC 

(cacA, coc);ccu, cch, cyi. 6) cap; cxicox, c>$x* 

Chix); CAK, COK, C^K, CAK, C^faK^r 

COH, COB sunt Gcnitivi plurales a coiia con^us 

glaudarius , coba noctua. 
A cVh formatur cVmTH splendere , nisi planc sit 

a CH, quod ad primam classem rercrcndum cst. 
CoEAKA canis Russicum cst , non Slavicum. 
Keciproci Gcnitivus ccec , Dativus el Localis cccif, 

augmentutn cfi rcccpcrc. 
I;>&MA semen , a Cfjbro dcrivalum est , quod in pri» 

ma classe locum kabcl. 

Praeii' • Radlces ciassis Ji. ^ 

s 

Practeritura cna est a chatm dormire , ciif vero a 

fonna cnHS. Praeteritum Gcrundivi cn lascrit, 

euphonicum o : Ycon > yconiuYH. 
CM^bio audeo, differt a reilexivo -CM^biocA rfdeo« 

Ab illo sunt cm^auh audax*, CM^kAocTk auda- 

cia, ab hoc CM^b)^ risus. 
CHA est Genitivus a chaa virtus, vis, et a chao 

laqueus. 
A CA^: CaSio fit CAofiS appcUosL^ inde caoiio 

verbum. 
' CA^fcMA trabs summa , est a CA4r ope j^\ fof matum. 
Factitivum* CA^H«rH ponere, piantare, * est a 

cb^^fevpH sedere, et hoc a primitiva fbrma 

^ c^b^^EW canescd , est a cbA , cb^u h canu^. 

c^bjrb laqueus, differt a syllaba radicali verborum 

CbTHTH^ riocbTHTH mviserc, et C<bTOBATH 

lamentari , plorare. 
A CT^b deducta videri posstnt c.T^bHb umbra, alias 

c^Hb, et CT^biiA paries ^ murus. Confer grae^ 

cum (Tx/a. 
tA«A fuligo , ref^r ad ca^hth. 
CAiKCNb orgyia, ad CAfATH spectafre videtur^ cum 

Bohemi jah i. e. t^v dicant. 
CHijc sic , CHL|EB hujusmddi , ^ a demonstrati vo Ck 
. primae classis dcrivata sunt. " • . 

c^ujA atrida, et cSujhtm ^siccare^ referad cS)^ sic* 

cus , aridus, 
.t^bn, c^HCNic caedes, cbsHBp instrumentum se-' 

candi (Psal. '^0,6. hcc^svr^gfQV) ^ uti Ucfativum 

ClflJATH sunt a c4?K>i. - 

A litcra ui: ' ^ 

i) ujSh, uiYh. 2) uihe; ujm, ujHn;'uiSMu 3) 

uihn; ujca; uiAf, uih^/ 4) uiat. 5) ujcc, ujhui. 

UJ^H ct mSiHT, indeuiSHijzii laevamanus. 
uiVh plur. jusculum e brassica , vulgo ipH , Aussu 
usitatum. • pS Par$ L Gap. L %. & 

itiVn^Riiss. uitAfConuiiif skviceetfiuni. 

ttiAiairH, oiUAtiiTMCA^ vitare, absiinere* 

lUHKATH, cujos compositum noouiHKATHCA dear« 
boribus Luc. 21 , 3o. legitur : noouiHKAiOTCAemit^» 
tunt iotia, T(;o|3(vAio(r/v, 

uiHn/inde uiHncK rosa ^anina. 

uiSm est sonitus; iliAp color. 

lUE^ : lut^S rcfer ad lui primae classis. 

UiA^TATHCA fremere, iuatahVc fremitus, in libria 
Scrbiris iuctahVe. 

lUEC syllaba radicalis numeri uifCTk sex. Confer. 
hebraicum tS^B^ylege luiiu* 

tUAP gressus , lUArAio gradior, sunt voces Russicae. 

lUHK sericum Apoc. 18, 13. OstVogiensis ctMos* 
quensis prima editio habent , pro ujeak ; sed 
utnimque peregrinum est. lUyni sericum cshaa 
vocant , alii aiiter. Olim et iuhaa (a germ. Sei^tr) 
in usufuit. ISam2 Esdr. 3 , 6, in antiquis cditio* 
nibus iegitur KH^Af*! lUH^AHyH, pro hodicma 
interprctatione kV^ACA BVccoHHyH, quaegracco 
H(Zafitv fivtrafy^y niclius respoudet. 

lUEfi (luofi) sutura^ uififij sulor, lUHAd subuia a 
lUH : uiHK) suby primae classis, derivata sunt. 

Quae a litera duplici i|i iuchoantur. uti i^)i^ 

gigaSy ^J^A^ poTtentum, ijjht scutum, ad tertiam 

elassem apectant, c[uia i^ aequivalet literis uih. 

A litera ij non nisi pauca inchoautur : 
1). 2) ti^TB^ij^trn. 3) ij^bn, ij4rA/ ijA^k. 4)1^4?^, 

I}AT. 

tykhk ; f. Gamiolanis et Serbis est tibia , fistula , tuba<» 
his, germ. Spuld\ vaAt ii^fefiHHiiA lyra, iistuia, 
i^ahaa Aussis estardea, Serbis vero hahaa. 
tykn 1) masc. flagelkim, scrm. DriMol^Ufgel. 
il^bnk 2) feoi. catena Russis, in libr is slavicis Hink. Hadiccs cla.s6is U. pg (lignsr), Russis ijJEnATH. 
ij^bn 4) inde ij^kmNHbro obrigescerfe, l^Ianrc. 9,385 

wij^bniH^bbAeT (olim wLj^bn^bH^bBAET) arcscit. 

Bohcmis qcntH^bTH cst rumpi, pcrirc. 
u^bM gcn. plur. ati^bHAprctittmjindcij^iNHTHacsti- 

marc, ij-t;NNyHpretiOsus / MHoroij^bNNUiH multi 

prclii. 
ij»bA integcr , sanus , indc ij^bA^TH, Htij^A^bTH 

sannri, q^bAHTH, MCij4fAHTH sanarc; ij^bASio, 

u^eAOBiT^H salutarc, satvurii csse juberc, oscu- 

lari ; u^bAOMS^jYE sobrictas, (Tccy^ofrJvvj. 
UAOkrex, vox percgrina, sed ab annis plus mfllc civi- 

tatc donata. Indci ija^hija rcgina, ija^ck, 

UAOCKiiiH rcigius, ijAdCTBO et ija^ctbV^ re^uum. 

fa^AtjAf HTHCA et tjAf ctbobath rcgtfare, ija^ kPf a^ 

Tirbs rcgia (CJonslantinopoKs). 
ij^b^, inde vcrbum Lj^b^HTH colarc, u^ij^bMi^ATK 

percolarc, u^b^HAO coluiir. 
ijATA, in lib. Scrb.ijETA, Luc. 20, 24. dcnarius; 

hinc apud lUissos bractcola aurea sivc argcn- 

tca hmulae iiguram rcferCas, apud Bohemas 

CJtTKA, germ. FUtter; 

^ A litera h: • 

1) MAH. 2) HAfi, MAfl, «lEn. 3) HKI^,sVa> MA^yMff. 
4) HA^, nS^, *T,' HT (HTi). 5) SP3, •»!«, HAC,«ilC;^ 

4auJj hh;^. 

HAJfl, indeHAH)«A avis , apud Russos larut; germ'. 

Mewc , apud Bohcmos vanellus , Kibitz. 
HAB, iude HABKA* mtinedula ^pud Serbos,' apud 

Bohemos et Garniolanos kabka; 
hSbctbo scnsus, fnterposito. b epenthetico, refer 

ad H^ : hHio scntio , in prima classe. 
^An Bohemis cst ciconia , StorcA , Carmolis HAnA/i^, 

Serbis autcm. ardea. Confer Russicum ijAnA>ii. 

G 3 Htn. 100 Pars I. Gap. I.. §. 5. 

' Hcn,'m. embolus, Zapfen, difTert a scni^, f. ca«- 
lcna, HEnoMKA catenula, Exod. 28^ 24, Russii; 
ijdsnk^ olim Slavis fiEOHPA. 

HHN ordo; hhnhth ordmarey componcre. 

SEA , inde heao irons, heaa^ familia^ HEA0fi4?K ho^ 
mo. HEAIOCTU mandibula. 

HAD, plur. MA^kf, magia , praestigiae , inde HApo*- 

fiAiTH, HAf06ANVE. HApO^^H VeneflCUS , (peCfllCU 

xU Apoc. 22, i3. tt 2 Tim. 3, i3. H^fO^^feH 
sunt impostorcs, sediictores, T^ojjTfj; HAoo^^fera- 
nVa Gaf. 6, 20 sunt veneficia, ^ag^jLCUcerct ^ et 
Act. f9,l8. ve^is^a, curiosae artes. Bohemia 
HAfA est linea, certc nigra, ha^obe autem artea 
magicae, a lineis nigris ita dictae. 

HEo, coUatis HE^T nigcr spiritus , diabolus, hecta H-' 
pea , videtur radix Adjectivi he^h ; quod tamen 
malim ad tertiam classem referre. 

HA^ gen. plur. a ha^o iilius aut iilia , rtkvoK^ dimin. 
Ha^i|e tiliolus , collect. ha^k liberi, composituni 
Hcha^Ve proles. ha^oaiokhija Tit. 2, 4< f/Xo* 
tiKyog , liberonim amans. 

hS^ gen. plur. a h^^o miraciilum , hS^hthca mi<» 
rari. Huc refer HSiK^balicmis,extruneus. hSikVh 
cliso ^ idem est ac hSfk^Vh , quod minus rcc- 
te H^m^UH in impressis iibris srribitur. 

HET gen. plur. a heta turma. cohetath • Cihe^ 
TATH , conjungcre, Matlh. 19^ 61 Marc. 10, 9. 

HT, Praet HTE ,■ Praes. ht^, Inf. hecth, Iterat. 
HHTATH, 1) numcrare, 2) legere, 3)honorare. 
Inde 1) HHcAO, hhcma, nmnerus, 2) htehVc 

lectio ,N HTElj , HHTATEAb , lcctor. 5) HECTfc ho- 

Dor. HTHAHijJE 2 Thcss. 2, 4, (Ts^&a^^La numcn^ 
quod colitur. 
^ H13 , inde he^n^ tabe consumi apud Russos ; m 
slavicis libns non nisi compositum cum H3 Ie« 
gitur: PracteritumHCHE3E,Fut. HCHE^NS^irerat. 
HCHE3ATH iKK^iT^vv f dciicerc^ eyanescere. 

<iHm, Radices classis 11. lOl 

•iHfK, HHIKHK Russis, HHiREK Bohemls , notissima 
avis acanthis^ fringilla spinus L., ZaUig. 

HAC hora, sacocaob horologmm^preceshoris statu* 
tis persolyendac. ' 

^EC , inde hecath pectcrc , pcctine coIHgere, rar- 
pcre, Pracs. heuj^. hecaao pecten. HcuiSta 
^quama. Huc refer hccnoKi Bohemis hcc« 
NEK allium. 

HAUJ Gen. plur. a hauia caltx , poculum. 

HH)f, inde HH)fATH et HJfATH, HH)(mS «t H)(nS, 

stcnmtarc, h)(nenVe, et hyaiiVe stemutatio. 
Bohemis kjehati, keychati , idcm ac Hussis 

HHXATH« I 

iQehtoantla a gutturalibiis r^p )(, k. 

A litera r : ' 

1) rAH, roH. 2) rAB, roB, rSSiriiiE, roM, r^M^ 

3) rAM, rSM, rNH, vh (rNA); roA, r^A, ro^, rj»fc. 

4) rA^ , ro^ , rS^ , r at , roT. 5) r^n; , ' rAc , rSc. 6) 
rSr, r^K. 

rAJi est nemus. roH Interjectio , at ro^NUH copio* 
sus. Bohemis hojiti (roHTH) cst curare , meaeri. 

rAB , inde orAfiYE molestia. In Psalterio Veneto l6# 
gitur: orikBVE tbo^a^^S mh, Psalm. 34, i3^pro 

BNEr^A ONH rTSlKA)fS MK, £V T^ avT«f X^^E^ 

voy^BXv [Loit cum ipsi molesti cssent mihi, Bohemis 

chawa^ ohawnost abomlnatio, oAaxi^iij' afoomina* 

bilis, adhuc in ususunt. 
roB , indc rcfi^kTH revcreri , colpre , obscrvarc je-* 

junium. 
T^s gen. plur% a rSsA spongia, Russis r^eiii sunt' 

labia , Bohemis huba os. 
rSfiHTH perderc, cst factitivum a riaEN^. rSgH^* 

TiAb 7\oi\LOi, homQ pcstilcns^ 

rusNH; 102 Pars t Cop. t §. 6. 

rycNS, ii^ruKNS, rysAioa rusATH pc^rirp, m 

KEAk pcrditlo. 
r^MNo arca^ r^NA stragulum vUIosum. 
tananTe Psalm. 48 , 5. T^oiSXjjfttt proposttio ; rAr 

HXHtJ^ P$. "^7, 2. ^h iausitato rANATH. 
rONHTH Insequi, pcrsequii est ItcrativumariUTH» 

iKulS. roHHTCAk perserutpr. 
PNiioputrescOy inde rNoii stcrcus, fimus, 2) ul* 

cus. rNocN fiicerosus. rNoHi^E stcrquUinium. 

fOA, roAkiH nudus , implumis, calvus. rpAOTb 

* giacics^ Rttssis roAOAE^HijA, GlatteU. roACN^ 

tihia f crus. 
rop Gcn. plur. a rop a mons ; roo*{i sursum , roor 

hVh supcrior. 
rofNHijA coenaculum, ttmysov, ; ftuperior locus, 

3cc(xa, ActTio, 9. 
ropfvae, malum; roj»bc, ropmc, pcjus. 
irop^bTH ardcrc, flagrarc; confcr ro^\o. 
co^cKy ro^)bKUH, amarus, rooccTk amaritudo. 
ropSujHi|Aa rofS)^A> inde ^c^no ropHuuNo et ro- 

oSuiHMNo i^ranum sinaprs. 
r^^io calefacio, r^^feiocA calcfio. 
TA^ reptile, serpcns. r a^hth vlttiperarc; rAm^t- 

NiE lviT^^ii((t , convitium , 9 Cor. 6,8. 
ro^ tempus, Russisannus. ro^HNAhora, pro<iAC 
ro^rfa HCTb/ gratum est^ placet^ inde yro^NyJi 

graiu5 1 qui placet. 
frS^S cancre fidibus, inde rS^Eij, rScAH. Apoc^ 

14, '%. rAAC&CAbiuiA^^^^rS^ciirS^Si^HXiB rSc-n 

AH CBOA f vocem audivi cit)iaroedorum citharii^ 

zantium in citharis suis. 
rA«rk strata via in paludibus . rATUTH stcmisre viam 

pdlt^streni. 

rOTOB paratUS, «T0f//(J<; rOT^BHTH, rOTCBATH, 

yroTOBHTH praeparare. 
fACHTH, yrACHTH, Itcrativum yrAUJAT^ cxtin«; 

guere; ycAcATHf rACNSTH extingul 
IpVci^ anscr; rScA pullus anserinus^ vlladicoa classis II. i05 

rVccHHijA fi$^X^ii hrachas Ps. 104, 34« Est aa« 

tein rHcEHHtjA proprie eraca , Haupe. Boheinis 

hausenka. 
r>$rHH6 [Lf/yiKaXof;, balhus, diflicalter loqnens ^ 

Marc. 7 , 02. Bohemis huhnjawy est per nasum 

loquens. 
cSk clamor inconditus , strepitus ; r^KATH clan^ar^^ 

6onare^ cucubare. 

A litcra )f ; 
1). 2) xoB, x^K, xwB, X<^" (X*")' X^^ 3)X^* 
X^A, x"^' X^i> X^^ X«? (X*?)- *) X^A' XV^X^^"^» 
XWT- 5) xw«, XA^- ^) X<^X' X^X- 

XOBATH, x^^^' x^'^^''*^» X^'^ Bohemis usitata 
sunt. 

XApA larva Russorum , percgrinum videtur. 

XOKOT cauda, ov()*, a xoK, Apoc. la, 4» Russii 
XOGOT cst proboscis elephanti ; Bohemis extre- 
imtas reiis , piscinae , quia caudae formam ha« 
bent. lUyriis hoAotnieza (xoeothhija) polypus. 

X^AA blasphemia, X^^^*^^ blasphemare, x^ahhn 
blasphemus. 

XO^HTH ambulare , Praesens xom^^ t X^^^ * Iterat. 
est a ujE^H ; bx^A ii^gi^^^^^^us , hcxo^ egressus* 

X^^ vjilis, egenus, x^^v^A^EC biho, vinum det^* 
riUvS. c^^Hi|jgM X^A^^ Hgtrnmtcv sXaxtWV ^ 
judiciis minimis , 1 <^or. 6 ^ 2.. bv ^A*^ o^cm^dr 
$v gi^vagqi irS-ilrt , in sordido habitu , Ja^. 2 , 2« 

XovHj voluit, xoT^feTH velle^ PraesoasxoyS'y9& 
(ine graeco %£cr£w. 

X'^^^'^^ rapcrc, Iterativum XW41ATH ; x>**4'**^i^ 
raptor, xmi|JehVc raptus. 

j^UMS), dimm. xi^^Ht)A, tugurlum, casa; Croatis 
hisa, hisicza (xiiJ^A, x^^^^^^^)* Carniolis vera * 
hijha (lege xi^uja), et Bohemis oIin;i chyssen 
chvsska. Secbis I|JKHHA pro XK^HHA e&t cubile, 
ccila^ 1(04 T^^^ 1« C^P* I- §• S. 

XoxoA crUta^ a X^X» ^ X^X^^^^ obtrectatio 

a xH^ 

A litera k: 

1). 2) KAB, KOKj KAn> KOH, K^H, KUn, KAM, 
KOM. 3)kANj KON, KONb, kSn ', KAA, KOA, KOa(kaa) ^ 
KAA, KAtO; KO^ (kA^)» K^y, KEf^ 4) KA^, K^^, KU^; 
KOT , K^«r , KUT. 5) KA^ , K03 , KO!K , KOC (kAC) , K^, 
KIUc(KiaiJU), KAUI, KOUIi KyH. 6) KO;^, K)iX, Khl][; 
jfCAK, KOK, kSk, KUK.'' 

Koii in noKOH refer ad mh : nonYfO. 

KOB scditio, KOBNHK seditiosus, a kobath cuder^ 

cujus stamen K^f: kSio ad primam classea 

spectat. 

HUBath i!ioverc(caputX referadKv: kunH. 
KAnATH stillare, KAnAA stilla. At KAnHipi de^u- 

brum. Act. 17, 23 |3ci3|xoc, ara. 
KonATH fodere , HCKonATH effodere. KonuTO ungila. 
KonA idem quod K^nA. KonYi hasta. 
KonoTu fuligo. Bohem. Jiro/^^^ConfcrgraecumxXT. 
« vog fumus. 
H)(nA cumulus ; KVfnNui simul ; coBOK^hHTN col- 

ligere, congregare^ 
KSnHTH emere, K^nfijemtor, kSuaa mercatura. 

At K^nHNii rubus. 
kWth, noKXHATH, lavarc ; ' K>Jn4f AU lavacrum. 
JKwnHtTH (KHn^bTH^cbuHire, effervcscere. 
KAAicNb , rarius kamiu ,' lapis , petra. KAAicNYr coUect. 

lapidc^; kamennuih lapidcus. 
fCOM RuSwSis frustum , massa rotunda , imie Serbi* 

CUm KOMA^. 
KOMAf CUleX, UILjvblK^AfOIJlYH KOMAfU, Mallh. 33, 

24. excolantcs culiccs. kana est geous vulturis. 
KAN^, KAH^TH stillare, refer ad KAiiiTH. 
lccNEij, aKON, (inis;'KONHHNAronsummatio/.fmi$. 

MHk fem. inusitatum , iude hckonh a principio. Radicfe9 classis II. 105 ^ 3AK0Nlex, ex 3AetK0M, quasi acUo fmlta, plu 

num senieatia cooclusa, 
KOHb equus, olim et KOMONh;.KONNHK eques« 
kSna martes. 
KAA coenum, b kaa thhhuh ad volulabrum coeni, 

2 Petr. 2 , 22. 
KOA palus, KoXfo, KAATH pungcfe. KOAO rota^Kb^ 

AECArotae^ koaechhija currus. At KOA^bHogenu. 
KhiAA heQtiia ; licet vox haec -Russis , Illyriis et 

Bohemis nota sit, videtur tamen esse peregrina, 
^ a graecQ xtfXif. 
KAACA, KAATCA juravit, KAATHCA jurare, kaenH- 

CA juro, et KAfnS (sinecA)iualediccre. kaatba 

juramentum. 
KAK)H>, KACBATH^ Tostro ferlrc, tundcre, tertiae 

classi propius accedit. 
KAj^ATH Iterativum verbi KpfHTH,fiOKOfHTHsub- 

)icere, subdere. 
KOfA cortex; KoocHk radix, collectivum ko^ehYc 

radiccs; ko^hija cinnamomum,Apoc. i8, i3. 
KOf MCTk spolium,. Cum Bohemi korzUt pronun<# 

cient, $cribendum esset KOfHCTk« 
KOfUTo canalis^ alveus. 
K^f, kS^A, K^fA, gallus, gallina^ piillus. 
•K^pHTH fumare; KBoehVe^ ^uma vaporem fumi, 

drfitdx HxxvH , Act. 2,19. BQheinr fumum dco 

siorem iurz (KS^h), minus ^densum dym (^\biM) 

appcllant. 
Kfkito, K^iJTH tegcve, Iterativum K^BATH,inde 

Kf ott .tectum , tabcrnaculum. 
KA^HTH adolero, suffire, ka^hao tjius, ka^ha-* 

HHijA thuflbulum; kaik^ehie, KAiMHtf, incen* 

sum, suffitus. 
K^^CAb pensum lini ; stupa Bo(iemis« 
kS^P H cmcinni. 
KM^ATH jaccre, projiccre IIlYriis. Bohemis ot 

Carniolis iimum eiicere. » . > ^cr ' •:i iM Pars L Cap. I. §. 5« 

KOTSA dhcnnm , ^othice katil, quae vox A Gothi^ 
^ad Slavos transierit. Confer latinum catinus, c^ 
\\llns, germ. KoMt, Ketel. Legitur Marci 7, 4« 
kotau;m pro '%a^7u<ccy , aeramentorum. 

KOT catus ; kotba anchora. kW angulu.lr 

KA3^ accedente h habetur Pr^eteritum KA3H , Inf. 
KA3HTH destruere , mutilare, inde hooka^a iepra; 
KAmcHHK eunuchus , Act. 8 , 34. 30. 38. 39, 

KA3,accedcnte a: ka^a Praeteritum, ka^ath Inf. 
noKA^ATH ostendere , monstrare , Fut noKAmS, 

K03A capra , K03VH caprinUs , KO^o^ or capricornus> 
Ko^EAhircus, K03AYH hircinus; Ko^AorAAcYi; 
Ko^AdrAAcoBAHYf vox hircorum, clamor ingra<i« 
ius ebriorum. Rom. i3, i5. ct 1 Petr. 4, 3. 
Ko^AorAAco6AHV/A 5unt comessationcs » x^jxo/. At 
Gat. 5, 3i.nunc ee^hhnhu kahhh pro ko^ao^ 
rAAcoBAHVra codicum antiquiorum legitur. 

Ko:^Nh insidiae, fisSoZs/a, refer ad k^io. 

KonisA cutis , pellis ; KomAH , KOfKANUH , peUiceus^ 
9 Tim. 4, i3. KoiKAHUA sunt membranae, in 
Ms. KonfiNfJA ; in antiquiori codice Mosqu. koik^ 
NHL|io BCMMAf ANy oonjuncla sunt. 

Koc aierula. koca falt foenaria, Sffnse^el 2) capilli Ser- 
bis. KbcNUi oblique. koch^ et kochSca, kaca- 
TNCA, ndHKACATHC/4^ tangoTC , attrcctarc. At kocch 
rum o ambiguo (in Mstis K%CiH, in libris Scr- 

ilicis KACCH) tardus, KOCH^bTH, KOCHIO» KOCN^tf» 

nVc , tardare , tardatio. 
K%c bolus , frustum , a k^ath mordore ; K>f chth 

noD nisi in compositis ohviu^ : bkSchth gu^ 

Atare, hck)$chth tentare, HCK^CHTCAk tentator; 

HCK^iuiCNic tentatio. 
Kuc (khc), inde kuch^ acesco, kwcca acidus; 

KuccAk pulmentum acidum c farin^ formcn*^ 

tata etc 
KAUiA puls, pulmentum , dim. kaiiihi|a. 

fCAIUCAb tUSSis, KAUIAATH tUSSire. 

^9W cophinus ) KomHHi|A sportt I 
I Badices ria^sts H» tof 

\ 

kwmS (Klfl«iV), KyMNTH inflare, i Cor. S. i: 
jj^yywer/^ fvtri^, f a^Sm oyKU' khmmt. 2 Cor. 
13, HO. khhihVa sunt ^vcicotrsi^ , inflationes, 
Ipmores, at codex A. i524 legit rfk^uMK. £st 
putem rbf^uHA Jaa 4, \6^ aXa^miX, arro- 
gantia. 

K^PA Illyriis hodiemis est pestis ; vox aliis SUyi^ 

)>rorsus ignota, inde kShsah, Croatis et Caniio« 
is kSikeh , peste correptus. 

KyvAvrH sternutare, Serbis khrith, Croatis et 
^arQioHs kihati, Bohemis kychati. 

KOK, inde KOKoujb gallina , Russicum kohct gallus, 
Iliyricum kokot gallus. S^rbis kpkoiIi, koko- ^ 
ujHijA et KOKA galuna. At Kussis vulgare k^ka 
est ovum. • , 

K^KOAk , zizania , propric a^rostemma githago L. 
der Kornr^lden^ 

KMKA (Khka) longiqres c^pilli, cirruSi der Zopf 
apud Scrbos et Illyfios; vox rari usus. Legitur 
tamen in Apostolo A, 13^4 ter. 1 Cor. 11,14* 
KKiCb DACTHTb Koj^^, comam nuf rit , pro hodiemo 
PAAcy fACTHT, V. i5 vero in femtnino kkkS 

* f AtTHT , et eodcm versu pro ho[l^ , coma seu 
capilli, iterum in mascuiino KbK. h inter duo K 
nondum uti vocalem euphonicam Illyrioram, id . 
est uti a, pronunciat^m fuisse, sed potius uti 
Camioloram brevissimum obscuram e facile ad<- 
miserim, Hinc bodiemum K|4K4 apud Croata^.. 

%, b,. Hac clas^e pon $olun| Pronomina, ul 
oB^ OH, A^, hn, cam, et Particulae, utoK, w, n^r 

W3 (P^3)» n?«» Py*»i fPA» M*H# NAA* MH3, J43,et 
Verboramthemata^ aed ctiam Substantivoram et 
Adjfctavprui^ tam fofmae primitivae , quam d^ri* 
yatarum formanun radtces bene mvlta^ cpi^tinep» 
fVTr 5*««nyH, yw, yA, y^, 1»^« »»*, boh, Eor et t08 Pars L Cap. t §. 6, 

plura alia Substantiva sunt. mf/^^kA, maa« uob, 
n4?m , A4rn , ah^ et multa alia AdjectLva et quidem 
masculina. Feminina rejecto a, et Neulra rejecto 
o in Genitivo plurali hic posita scito , ut m^k a 
M^KA , crA a «AO. Vocum derivatarum Syllabae rd* 
dicales subinde exhibentur nudae, etsi in usu non 
sinL AradieeoBy quae omnino a pronomine ob 
distinguenda est, oben et obija, ab c^t oteij, a rih 

RIHIJE, a B^^k BA^ et BAfHTH, a fi€T BETO)^ , a BhlC 

BKitoK, ab aliis alia, ope formativarum iis affixa*^ 
rum derivaatur. 

Plurium verbi formarum themata hic speCf 
tantur. A syllabis enimcAE, kaw, Kfb, pa^, nAW, 
3NA, cm4{,.caS, pnh, r^^k, k^iii formantur primae 
personae: kaeio, cai^k^, ro4k)> HAliH), nAioio^ 3NA10, 
CM^bio, caHio, rNVio, r^H^io, Kfkno. A.syllabis be^» 

K0^,«E3, ^EC, Mor, tek: BE^S, KO^S, BE3S, NECS, 

MorS,TEKS,quae,uti alia hujus formae, sine SPrae- 
teritum Gerundivi constituimt A &taminibirs vero 

MK, TK, C)f :-MKnV, TKnS, C)fNH. 

A syllabis bh^ , B^tr^ , aet , x^'^ primum for- 
matur Praeteritum simplex adnexo 4f : BH^^fe , B»fe^4r, 
AiT^b, x^*^*^' deinde Infinitivus addito th: Aht 
^'bTH , B*^4fTH , AET^bTH , )f OT»bTH. Eodem mo- 
do a staminibus b^ , K^i np, mn, Mp, p^, Tj^, 3^, 
mj ; iif «b , Bf 'bTU ; k^* ^ E^^b^rH ; nj* , 1ij4itn ; mn* Radiccs classis |L 10$ 

A syllabis rib , bak , Aiog et aliis adnexa ckarac- 
terisiica Praeteriii h : izibh , b4kh , aioeh , inde hibh^ 

TU^ RAEHTH, AlOfiHTH. 

A syllabis bht, nyT, nHT> hhcj MA3 , pu^, 
KA3 adnexa cbaracteristica Praeteriti a : bhta, nuTAi 
HHTA, nncA, MA3A, fU^A> KA3A, inde Ittlinitixais bh- 

TATH , nWTATH , HHTATH ; nHCATfl , M^^ATH , f U^ATH, 

KA3ATH. Eodem modo. formantur a staminibus 
mp, ft^j^ ^y, TK, 3^, nj^, cn, c\, cc,rN, KOAPrjae-' 
teritmn et Iniinilivus: nfA, n^ATH; ^mA ^skath^, 

^fA, AfiKTH ; TKA , TKATH ; 3^A , ^^ATH V ^i^Si, IK^A- 

th; cha, cnATH; caa, caa.th; cca, ccath ; rMA^ 

niATH; KAA, KAATH. 

Indiculo huic tion judicavi insetendas syllabas 
5eu nominum seu verborum ^ quae in derivatione 
mutationem subetmt. Mam hae ad primitivam fbr* 
mam reducendae simt. Sic aoik, aika ad apath; ac« 
sicrrH, aoikhth , AOiiee^ AAPAn^H adAArS;cSujA',clBujH- 

« 

TH ad c^x , cx '> mShhth ad m^ka referri debuitw 
Iterativa bo^hth , nochth, roHHTH supponunt pri- 
mitivaBE^S, hicS, ikenS (rHATH); igitur in indiculo 
praenodsso nonnisi syllabae radicales primitivarunat^ 
non yero derivatarum Tocxun rejperiuntur. 

]S[umeraIe ^ba duo , duaiis, t^h pluralis nume« 
ri tenmnatione auU^ sunt ^ho %idufi , cro cen^ % V 1 1 Pars I. Cap. L §. 7. 

tum neutrorum o iinali terminantur. NHTk lilad^, 
•inter radices locum habet , quamvis ope Tk for- 
matum videatur a verLj deperdito nYw, quod La- 
, tinorumneo, netum respondet. Si orientales Hn- 
guae consulantur, MOfc mare, certe a mo aqua, 
dddito servili fc deductum est Sed etymologus 
Slavicus tutius intra limites linguae propriae se 
continebit. 

• 8- 7. 

Classls m. syllabarum rddicaliudii 

Hujud dassis syllabae tribus , subinde quatuor^ 
rarius quinque consoais constant, quarum pri- 
mam in paucis vocibus vocalis initialis supjplet In 
his in ordinem redigendis non solum prima li- 
tera , sed etiam secunda radicalis respicienda fuit 

Inchoantia a vocati soUda : 
AAfi*, d^y , y«r^ ; ocMk , ycM , oevfc ^ yc«r ; a^ ; 

MITH. 

His addi pos^ont orNi; ignis, yi^Ak cart>o, et 
bisyllaba obo^ seu oba^ tabaims, oestrus, meri- 
diQnalibus Slavis oka^; obec avena, cikoip poma, 
OAUAA visqam, oM^r cicuta, ^^X^^ OAini atnus, 
y^o^ stultus , Of 'k)^ nox, KCETf^Russis ocETp« acipen- 
j^et- i^tnrio, yro^w anguillaf, et aKa, quorum origo 

el Classis III. syllabarum radicaimin. 1 1 1 

et derivaiio non satis explorata est, utl ofS^Yc in-^^ 
struuienta, ojSmVe arma. Peregrlna simt AHf, 
AEO, OBOA obulus, ^^^X^ ^^^"^^^ consobrlnus^ am 
kv^A anchora^ oijet ac^lum, imino et ynofiATHj 
Bohen}is £e/iiri, germ. haffin. 

aak: aai^ath, aamS, esurlre, inde aas, aahea 
famcs. 

0^0 lcctus, grabatus. 

vToo et lOToo mane , matutinum tempu5« 

ocMk octo , vide Numeralia* 

ycMA corihm, ycMCN pclliceus, e corio, olhn ef 
ycNYE ; Carniolis ctiam hodie vufcnje, Croatis 
vujzcnye. ycAiAfb coriarius. 

ccTb arista, uide ocTd acutus. 

ycTA plur. os , oris , indc ycTNA labium. 

Aifii|iuCvStAUJME,Adverb. si. 

ArH, indc ArNEi) agnus, aphhijA agna. Pro apna 
, in aliis dlalectis tnpNA agnus. 

ccBA vespa , reier ad oc: oca. Composituin ocha va^ 
rioIaC; refer ad o et CkinS, cn^; okhaYe abun^ 
dantia'ad OEk et bhaI ostp, OEtpYH communis, 
ad OK ct itEip^OTA&A fof^num sccundumr, Grum* 
met^ Bohemi , Carnioli et Russi norunl, Se4 
quo referam, dubius hacrco, 

A Tocali liquida: 

HW, H^KyHrf; RIEA, niT^» Rll|l^ HX^, m«tfM, 

His adde biisyll^bar i^eM jugum^ tafiof acer/ 
' » * " ' - "** 

Mi3UK lingua , et facTpEfi aecipiter. 

Ab HCT est H^^HHA vcritas. HCTiirH vide inter Proi>^ 

nomina, 
HCK 1) inde hckath , HipS , quaerere, 
HCK 2) inde ncKf A scintiila, 

Mr^A ittdu^, Hf^ATH lodcrc, cantare; tett^e; iilt ' ^^^^ !• Cap. 1. §. Ji 

iziSAONk irialus , arbor, rnsAOKO malttm, gcnn. 

ApfeL 

inrrok, RiTpoBi», leviri uxor. Scrbis hofllc kt^b^. 
taTDA, Carnibl. ktja, convtoit cum lat. jccur. 
lOTDO manc , vide y»r jo. 
niiiiEOHijA iaccrta. rziMMENh hordcUm, Serbis ksam 

pro niHM. KijJe, Adv. adhuc. 
fei^po nucleus refer ad ra^ : latTH. 
p^fiEij ursus mclcs, germ. Dachs ^t\ isi^fiHNA fo-^ 
"vca , uti et ra^BA , rcfcr ad ra^y^. k^e^ o lacus 

ad K3* 

A labialibus b , c , n > M , cuih quibus irequen- 
tissime connecti solent a et ^ , quae in medip po- 
sitae vocalem supplent; 

, A litera b : 

bnSk. 

BAN (bOAN), fcAA^, tsiX. BAr (fiAAr), BA)fB (BOAJf»), 

BAEK, BAK (bOAK). 
«f B (BE^Bk) I B^ (BEf k) , Bf Afi , BJEM , Bf AN , Bfl^ , B Jf T, 

BJ«P (fiEpT), BJA^, BfA3, BJ3 (Biy^), B^Am,BfCT 

(bejjt), Bpif, BJECK, ByAH; BfAr, Bjr (BEyr),By)f 

(b«?X)^ ^y*^ (BOpK)i 

His adde bisyllaba Bf aec deus pecorum apud 
Slavos, Russicum bo^oh niger, quod Apoc* .6, 5. 
pro Slayico b jan legitur» Porro 6E|TEn , in Serbi- 
cts libris et Bkp Ton , spelunca. 

■ 

BH^K nepos , Scrbis nunc yN^K« 
BAN3L i) lana ; bana 2) fluctus , nisi faoc a baari* 
TH(A «giiari ^ deducere malis. 

IIAA- Classis UI. syltQbanun radicaiium. - 115 

aAA^S , BAACTH , domiiiati ;.lBAA^y KA domiuus. 
BAAC capillus. BAAPA humor. bak lupus^ \vHoq. 
BiDBb rcstis^ iuniculus. Camiolis hodiedum P^nh^ 

Serhis fifin|A, di^ SchHiw,^TO BffiHi|A. ., 

BpABiif passcr. fiCf ka saliti bdema teinpus. Serbis 

Bj^EME , olim Bf 'SME , , nuuc pjlane et b^ heme. 
BpE^ noxa, damnum; bfi^H^f», Bfim^\i, Itttat 

Bf EfR^ATH nocere. 
BpETHi|iE saccus, ciiicium, Serbis Bft^A, Dalma- 

tis treckjra^ Cfoatis Prcc/kc (BDESE)f Camiolis 
• vrezhjeM nret/ka sacdu^. . 

bEjT et BEf TOi^dAA ^ hortu^i 

BE^^S , AVBE^3^, uiBEf CTH aperir^. 

Bf AM mcdicus"^, inde b^ amebath , Bf A«iVfO« Bj^Ar ini-« 

micus^ inde b^air^a. BfM^^K»* 
BEfrS, ByEUiH^ jacere, projicere. Part. pass. be^ 

SKEH , mde fiE^mEHYE KameMI, jadtus lapidis , Luc. 

22, 4i.uti rccte exposuil AUsxjejew in Lexico 

vocum Slavicaram. Minus recte autem ab Im« 

perativo noBEf 3H Exod. 4 , 3. et be^ ^hca Matth: 

4» 6. foilnam verbi be^^hth donimxit, cum 

fiEf3H sit a BEf r^. 
fiE^X sumniitas, ytixtx, cacumen; inde reduihth. 
BEf)^^ triturare; Scrbis ei hodie BfuiEM, BfHE^feH 

pro antiquo Bp]j^S, BD*fei|iH« j 
B^OfiAvidua, Indis vidaha, dimin. fi^oBHijA. 
^ A^A ^^P^ f B^o^OB ad upupam pcrtinens , Car- 

niolis udeh-^ ^deb^ Croatis deb et' dedek^ Bohe-- 

mis dedek et dudek*, 
bock cera , Serbis bocak , cum a cuphonico mobili, 

Gen. Bocka. 
beaka^^ camelus, fi*farAAt prudentia, sunt com- 

posita. fiEonrA catena , SQrbis plur. fiEfHrE,Cro- 

atis pcruga, ope MrA, SrA formata videntur. 

fiORAii elamor rcfer ad Rnn : fipVK^. fi^S^; bra- 

chus, Lev. II, 22. peregrinimi est« tt ' A 11. 114 ' Patsl. Cap. I. §.,7« 

» 

K fitora c: 

CAAH, CAON, CA^V^» CAA^^ CA^r^, CAIO^^CAAT^ ^AA^^ 
CAH3, CAMtT, CaCCK, CAVIp, CAAP, CA^ (^AOX)' 

CpM , Cf €fi (Cf f ft) , C^ft ^Cf Ofi) « Cf CM , Sf AN , EfiH (CEf h), 
CpH (cpOH),CJA^, CjS^; Cyi^, C^^^Bf^ («JAX 

•^"^ > K?^3A » ^f ^3 ' «^y ^3'' » "^ J3 ("^^f 3) ' «^ySA 
(cf03^), cpoc, cfSc, cpAiu^Cfo^i, fifAij, Efir, 

CflO](, CpAK. — cycT. * ^ 

Adde peregrioa cap^ , russice cAf o^ , coccus , 
CHCE^ matgarita. JHilic.etiaiii refer w^^h eloquium, 
$erino« ^t caecota^ caebothha yomIlus,refer ad 
CAK)i^,In£ CA€fiA«rH pro caioth. cej^aot lustrum, aii- 
truin y est compositum. 

cOco castor, Bib&r , apud Hlyrios nmic aaca^. 

CA^i^ forBicatio (alias crror,.abcrratio).HiocKAS^« 
HHK fornicator, caS^hmua meretrit. 

CAA^A Xy,fOii deliramentum , Lnc. 24, 11. in an- 
tiquissimo codice legitnr.Inaliis caa^h (in Ser- 
bicis fiAt^M)., in editis aska seu awa. kaa^hbu 
1, Tim. 5, i3. nugaces , verbosae (mulieres) , 
wXuccgoi. Russis gaa^i^ est non soUim garrula 
fcmina, sed plane mcretrix. Haec vocis ambi- 
guitas movdrit eos , ut pro gaA^h substitUcrcut 
vocem AiKA. 

CA^k^, kaH;^um, pallidus. KAk)^o catlnus, scu« 
telld,discus. gaio^S, gakjtth scrvarc, conser- 
vare. caato palus, cocnum. 

CAA3HHTH scaudalizare. GAH3 prope. 

CAMCTATHCA splendcre , coru.^are. 

CAECK splendor, coruscatio, inde caeijiathc>ii. 

KAioi^ hedera bclix. 

KAAr# ^lassis m. syllabfltrum radicaliuiti. t i5 

^ A Ap » KAxna H i boaus ^ benignus , iyaSto^ ; c AAr6 
in compositis est ^v : kaatocaobhth it^XoT^fry , 
benedicere. KAAro^ o^Ve Ivyiyiict. kaaiKch beatus^ 
cst a K^bAr. . , , . 

fcAOjTA pulex ; fioKemis olim blcha ^ nunc blaehai 
Illyriis^ix^^SerbisplanesyA^Cafnioiis douha, 
Poionis pcMa. 

itfEBHO et^KC^BHO, in Serbicis cpdicibus KfuBfiOf 
trabSy SerbisethpdicK^BHOy Bokciois brzcwno^ 
Carniolis Arwn^masc. et trune neutr. 

fe^BH supcrcilia. Kf ema onus. k^ ehie et ke^ hVe 1u« 
tum. V 

6f H A , Kf OHA y lorica. 

Hp^ Bart, ibarba.' sf i^^ , K^lcipH tran5tafdiirc;iiiu 
4e Koo^ vadum. K^i^ ilTuvies, sordes. K^^o^ 
Serbis et IUyriis i) mons. st) pecten textonim, 
WeberUati. ^ipnd Bokemiis podbrdJijr krdf Be- 
runensis vocabatur^ quia situs ejus sub^monti- 
bus. Signiiicatio pectinis yiget adhuc. 

gjiT frater. K^AfVA, cdlect. fratres, k^atctbo' 

■. fraternitas. 

CpA3^A sulcus^ diffcrt a K£3^a (k^ o^^a) icamus ^ 
fraenum, Carniolis bodieduK^ herxdd (kd^^a*) 
Confer gallicum dridt. 

Kf3iv> K0^3w,adv. velociter; adj,. ko^^uh velox.- 

K^ocHTH, KfocATK, J^rojicere, cst Russicum. 

fi^Sc cos.' Kf AUiHO cibusy figZ<f(^. 

KfOiiJ (Serbis KfO*!^) rfabia tinctoriu;!!. 

Koo^RHTH rubia tingere, in Euchologio Scrbico * 
W^^Oi^H^vH koBhk) sanguine' tingerb scu rubc^ 
facere. Convcnit Bohcmomm zdrodeit a tbrotiti^ 
^lavice B^KpoijiHTH. Sed WRpoi|JENVfi (uJfinKA) 
Cant; 4, "3. €sX ab u^Kp6c«rt(; Legituf enhn ia 
Ostrogiensi et prima Mosq^cnsi editioue u^K^-j 
i|jENVE, quod est proprie Siavicum, quia Slavt 
toeridioQalea ^AtTV dtcunt y iion ooc^S; ^ 1 16 Pats I. Cap, I. §. f . 

Kf At)3n*H tinnire , Kf Ai|Ai/t'c tinnittis , Kf Ai|Mo tintin« 
nabulum , ref cr potius ad ' Russicunl kd ak , k^a- 

Kpir litus. Kfir^ custodiOi HiK^crlf ncgHgo, nan 

curo, reprobo. 
Kf loro venter , Polonis brzuch et brzucbo , Bohe- 

mis brzicho; meridionalibus Slavis tox ignota; 

veteribus «ifffio erat ventcn 
Kf AK Qt Kf AKu^ plur. nuptiac , T^afc;^ 

Aliteran: 

HAABy flAiB, nAAM, HACM, nACH» HAH (MOAH),' HA^bH ^ 
nAO^ , tlAA*r , HAUT , HAlT > nATK (HAOTk) , HOA^, 

tiA3 (noA3^ nAA3), nACC, nAAc, iiA^bc, haact, 

HACTk (nOACTk) y HAOCK , HACCK , HAK^CK , nA^lJJ , 

nAAi|j| nAOi}i, nAcifj, nAHi|j,nAioijj, nA^r^nAAX» 

tXMXf nA^, nAAK, HAK (rOAK). 

nfAB.nfB (nc^B), npAM; npS^ nfi^ (^f^^A).' ■^f^^v^» 
tijOT, njcT, npAT, njT (nopT)# n^A^^, n^^^m, 
n^AfR, n^AC, nfocn^vbc, n^HC, nfc (nc^ c) , npocT, 
A^T (ncf ct) 9 Hf cTk (ncpcTk) , Hjf ucK > np Ai|i , n^ 0% 
npAr, nf%r, npAr,,tifA)f , n^AK, n^oK, n^cK. 

fiocT, n^cT, nccT, hactk, nHscT, nycK, nncK (nni^), 
hack (n^bcK), miji. 

Adde bisyllabam vocem ncAic, ncAicyn, va- 
rius, variegatus; peregrina n^kHA^k d^narius, 
numus, HAACTM^k emplastrum, PJlaster; nof om Rus«» 
sicum pro h^am ratis ad transvehendum , a graeco 
vigayiXf nfcnfA^A, in Mss. et nfinfS^A, purpura. 

HaC- Olassis III. syltabanmi radicaliiim. 1 17 

fiiAWNh absinthium refer ad nfA/ quod latino fd 
respondeL non^i^ic mtUiare , parasanga ,a nonj^ATi^i 
eonculcare^deductum est nAbiaS» nAUN^ , nAABATH 
refer ad nA^ 

nAABv nAABUH, albos. Joh. 4, 55. hhbu qikui 
nAABki rW^. Confer lat. flavus, 

nACBA palea ; nACBCA , iiacbcaYc , zizania. 

iiAAMU , nAAMCHk flamma, quod a nAATH focmitmft 
Yidetur., 

HACNA , seu ut Serbi et Russi pronunciant ncAH 
HA^fascia, Croat. et Cam. nACHHqA. 3 Petr. 2^ 
4. nACHHUAest rudens, cateua,(rfi^2?. 

nAH , noAH et nenoAHK , plcnus. 

n AHkH spolium , captivitas , RA^bHHTH captivum du* 
cere. Ephes. 4, 8. nA^bnHA Kch nA^lzH. nA^bmilte 
captivitas. 

HAo^ fructns , nAO^HTH , nAom^S, et nAO^cTBOfiAF» 
TH, fructiiicare. 

nAA«r assumentum. nAATHo tela. 

hactS» nACCTH, plectere, pticare^ inde vunAOTse» 
peS| Bohemis et Serbis nAOT. 

nATk, nAOTkcaro,quacnoneditiir, Gallis lachaire^ 
nAOTCKuii camalis , BnAOTHTHCA incamari ; bo<» 
nAomcHVc incamatio. Confer Boh.plet', PoloiL 
plec ^ cutis seu camis color. 

noA^A utilitas ^ noAC^Huii utilis. 

nA3HS, hoa^hS, nonoA^H^, labi, nonoA^HOBCH?! 
fapsus. nA*biR^ repo, serpo, Iniin. nA^fa^ATH» 
(apudAIexjcjcwnA^fWHTH). Croalis,Caro. Bo- 
hem. plazim^RussisnoA^S, hoa^th • Iter. noA* 
3ATH, ffOA^Aio, Serbis n^mcM , nSmATH id est 
nAiR^^ nA^ATH^ et nVf^HTH; inde nVmt pro 
nAm, quod Bohemiservarunt, limax, dU Wm^ 
4ehneeke. 

nACcHA planta pedis) nACCHHUA sandalium. 
HAACATH saltare ; nA4kCHi|A saltatrix, , M, «l Il8 'Pars I. Cap. l §.7. 

• « 

nAc^rb, noAmi, f. coactUe, fiH. ' 

nAfCKAiTH, nAei|iV, plaudere manL^». 

fiA^buJi^ caivitium, rcrcr ad nA^fc]^. Bohenais pli^- 

chaty est calvus. 
nAAip pallium, r,efer ad nAA)^*rA , Bdhemift liut^uim, 

}nde et nA^tjJANHijA lint^um« 
nAEt^iH Dual. scapi^Iae. nAHUJ clampr refer ad n ahck. 
nAfo^ic i^pl^r. UAioiiJA, punuQ.^ Croatis sing^ plyu- 

ch^ (lcge nAio*iA), Cam. plwr.. pluzhe^ PolonLs 

plur. pluca^ n. Bohemis plice f. 
,. ,, nA^r aratrum, a gcrp^ ^g* Slavice aratqun cst 

JAAC^- . / , . . . l ^ 

nAjr Bohcmis cst g\h, die Sil^^hmatif , Croatispub, 
Camioris polh« povh|.$erhis nS, , 

fi,^AKATH 1) nAAsS, et nAAKATHCA| flerc^ indo 
nAAH nelus. 

Paakath i) A Vadicali producto . ahluere, eluere. 
Yu,kius accentu hacp verba distinxit/ pfimum 
signaiido gravi nAAKATH « allerum acuto uaaka^ 
TH. Dellabella sub voce lavar circumflexo vo- 
. / cem hanc notavit : plakati y oplakati, isplakati. 
Poloni . a , radicis more solito mutarunt in 
o : p}pkac . Apud Russos penitus exoleyit no<! 
AOKATHf Luc. 5, 2. pro ccTsnXvveLV rx S/xrvi» 
9bli^cbs|nt retia, in eaitione Ostrog. legeb^tur 
'nAAKA](S ;»fcmA>inMpsquensi pritna nAAKA)^H 
M^ciRK. Yocem riAAKAj^S cum ^ditorcs Ru^sinon 
.ii^eUL^crent, in Evangcliis Mosquae l6o6editi9 
' sphstituere' maluerunt ex conjectiira nAATAjr^ 
. M^ESKoy^i. c. rericicbant , ' a nAATHTH^ Qui edi* 
tionis Ostrogicnsis tcxt^m autiqvum Mosquae 
i663 jccudcrunt, in n^argine apposita slossa 
H3AiiuBA)^.S expllcarc coqati supt voccm Russis 
ignotam nAAKAX^ Nupc in bmnibus cditionibus 
posterioribus H^MyfiAvS in Vcxtu legitur. 

fiAS^ noAK, castrflT vctc^iDUS,reccntioribus agmen, 
'le^io; Poloijis pulLIegio, Bohcjiii5/?/«^ cohors^ • * • I * »• Classis m: syllabainsa- jrajicaliuni. 449 

Croaiis. at GafQiotis pu^- ,plebs ^ turba, M^noA- 
HHTHCA castrametari , uinoAHiHu^ praeliaun. 

n^AB, nfABUH, rectus, n^^A iustitia^Bf^emis 
. veritas.iifMEAf H justus. . . . ^. 

nfBkiif, ncffibiH, primus; qup4 ad nfc leferri pot- 

n^A^^, n^ACTH, nere, fila duccre! .AtifpcnOiiiH^, 
Bocnf>ft^Aif ^ ttpergiscor. . ,..;• 

n^S^ Scrbis syrtis. Act, s^y 49. n^S^mni m^tcta^ 
loca aspera. ^ . 

HjliTHTH» n^l|lS, 3M1^THTH, Iter. 3AnfCI)JAI0, 

CQOEnminari, praecipere. i 
njT, nopT, BET)^H no^Tu Jerem. 3^3, 11. vetc- 
res panni. ^na^HtuTc Serbis liniea. Carni(|lis et* 
Croatis pert e^tpaanus 4ipeHS| iad^ Adj. ^erten 

lineus. . , .> 

• » i 

n^ aS^cH yacuus , otiosus. n^ a^^hhk festum, 
n^fKHTH torrere; njiAiKMO tostae arista^.^ 
n^ocHTH^ .riooiij)ii orare, petere, o^nfOCHTH inter- 

rogarcl Confer lat. prcearL, , , . 
nf HCHUt , sempeF^ np HiHM jt .gennani^s/ pipoji^imuSy 

domesticus. ' r 

nfCH,n(^H, pectus^ Russis.rf.S^u. .., 

Hj^ocT y npocTy H . simplex , u^oj^tota . simplicitas. 
n^CT, ncfCT, m. digitus, iude nfCTEHk, ncfCTEHb 

annulus. Atinfcirb, ncfCTk, f« terra, humus; 

ne^ CTCH Adj. terrestris. 
n^ AipA fimda y Serb. n^x^Xf Croat. precha ^fGatm* 

prczha^ i^ e. nacHA> Polon. . proca , ^oheiQ. 

n^AK. ConfcrBon. praskati,prasst*iti, per^^utcrc. 

njAr Kmcn. npAjf pulvis. 

nfSr,,plur. 4i^^3H lomstae^ nj^SsKVc coUect. ideiy. 

nooK rcsidmim; n0OH'iH reliquus. 

nocT jcjtmium; nocTHTH "(rtccTHTHCA) jcjuiiaare; 

hotTHNN jejunator. 
nW, niJcTWH, descrtiis*; nScTkiHA desertum, . 
nScTHTH, n^i^S, dimittcrc, ex. gr. jixorem; nS- 

i|iCH»iijA uxor dimiss^ , repudiatsu ncc* tfi^ Par5 h Gap. L §, 7. 

Iiict^^y fi ^ varius ^ variegatas, Pdi (et BoL olim) 

pstry, ^olu etiaim perzesty. 
nAtTK pngnuSf Boh. pjest, Pol. pij^sV » Groat, 
pfszt, CariL peftySerbis nfCNHijA. Russi pere» 
" ' gtinnm kSaak adoptanint. 

ffi*bcn*SN paedagogus , n^ECTSNMijA paedagoga , 
« • ' ,^' nAtrix. 

nHCKATH tibia canere; nHcKANVf sonitus tibiae, rl 

' * ' dvXoCiimv 1 Gor. 14, 7. inde nHi|JAAk tibia^ 

fistula. Apoc i8, 22. legebatur iihck pro (cvXif. 

, '.> M . : . Tfioy , tibia «oatfenlmm , nunc clarius nnc katc ac fil, 

notjj Praeteritum Genindivi , pro hocthb , refer ad 

nocT. 
netji fomax , refer ad nc K^ 11. elassis. 
^ ' hMi|JA cibus, refi^ ad nHTATH nutrire. 

nfi^EfiA speluhca, crypta, Scrbis nf^cHNA» Groat. 
pcchina » an a nc cK (nf cok), an pdtius a niT, latine 
petra ? Gonfer Polon* pestka , Boh^ pecka lapis , 
* Stein im Obite. Groat. pechka , Gam. pezU[a(le^ 
ge nc ska) acinus. 
' nl|iSio> ni|ifBATH muftitatum, at compositum Ht» 
nifJfBATH arbitrari, existimare. 
psfAA lapis, olim SMfAA, yidetar ope aa a sono c«m 
formatum. 

A litera ai; 
AMCor* 

9A^t (mOAB) 9 MAN (aIOAH) , AIAA^ , AIAAT , AIA^ (mOA^)^ 

AIAfK, AIAK (moAK), 
MfAB^Mf3 (^^^3' ^^^3)* AflfCm, MfN (mC^ K^ Mf AK). ^ 
M3^» MA3A9MOCT, MfCTk, MHtCT, MfCK. 

Adde bisyllaba M030A callus, MorwAA iumulus^ 
Hnssica AiOAO^» MOAOTt Aiofo^refer ad maa^, maat» 
jH^A^. Mo^f , M^Af , MOKj^ opc f forxnata Bunt 

MHOp t t Classis- III syUabarmn radieallum. tsi 

MMor multus, inde mhmihth muUtplic^re, mmqik« 
<«rBO multitudo. 

^BHTHi /MkCABHTH, tumultnari» turWi; maba/ 
tumultus. Bohemis mtu witi loqui , Polouis mo 
vric. MOAEA refer ad moahtm crare. 

MANi A r MOANiA et moanVh siog. fem. fulgur. 
Serbis minc mHn/h, mutata more solito me» 
dia radicali i)k in %, Dalm, munya. Ypx aliis Sla- 
yis ifi[nota. ,Nam Bohemis fulgur cst blesk , Cro- 
atis blefzk , Caruiolis MiH, Polonis b^^ska>nca. 
Luc. 17, 24. v[ i<;g(tTrvi if it^gttTrftitrx redmtur MOA7 

.' nVm. kaHctaioi^hca, fulgur coritscans seu (ul^ # 
gurans. 

MAA^ juvenls, tcn^r rde Iramis). MAA^ENsij,parvu^ 
lus, infans., iuvenis. 1 Cor.^14, 5^0. haoeoio 
MAA^ENCTBSjtTi f T^ KCiKiq^ yvjT/tt^^Tf , malitia par-^ 
vuli cstote. 

Maat malieus; MAATOKiEii Gcn. 4> ^3- malleator. 
Bob- ct Croat mlat , Polon. mtot, Russ moaot. 
MAATHTH, MAA^i^ triturarc. Lev. 96,5. maahe-* 
NiE tritura, pro*AiAAi|ifiNyE,aPart. pass.MAAt|icN, 
RusSf MOA^«ifH a MOAOTHTH, quac forma nune 
in Pauli epistoUs tcr legitur: f Cor. g, 9. roaa 
MOAOT^Ai^JAj V, 10. MOAOTAJi triturans^ l Tim. 
5,18. fiOAA MOAOTAt^A bovcm trituranlcm. Olim 
his in locis legebatur BfX^tpA, Bf^EH a BfX^f 

MA3S , M0A3%( , M0Ac4*H mulgere. Serb. mScth , 
Pracs. MS3EM (pro ma^^) , Cani. movsem scu 
. molsem. Pro Prpctcrito simplici H3MOA3E Job. 
SO, 10. (Ostrog. edit.)Russi h^mea^ha Ich suU 
stitucrunt , quasl a mea^hth. Hqbct enim ct 
Polykarpow Mt AK^fo pro vcra et genuina forma 
MA3S, Atqui a MEA3HTH Pracscns e.sset meaikV^ 
uon M|A^f0. Proy. 3o, 33. MAk^n (maeko) Ie« 
gcbatur olim j, nunc mea^h legitur ; scd sivc mea- 
3H sive M0A3ti pronuncics, Impcrativushicpri- 
mam personam Fracsentis ma^^ supponit. Ab 
ii9c F94ice apud Serbos m^^cnm muuiura, m^ 

3AH-r 3AHKJA mulctrd , mS^xOa vacca ; capra ,6yi^ , <{aae 
niulget ur , ct MAA3 miiictu^ , apud Caruiobs mov- 
sny^ mtilctra , Melkg^he i Melkfa/s^ ti iriovsniza 
lociis ubi mulgcnt ^ M^lkpUii, tn usu sunt. Bo« 

. hemis mleziwo est colostrumVKuss. MOA03HBO. 
'a\acko ctMA^faKoIac, germ. il^<^Av'GonTerlat.mal« 
gco , mulctus. . • ' "* ' ; ' 

MakhH , moaknS , yMOAt^N^ ; Pf iaet. yMOAKOjf con^ 
tjcui; inde moahatM taicere ,V silere , Bohemis 
MAHCTH, Serb, MV(«iA*rH, et mSk (pro mak) si- 
lcntiura. 

m^abTh formica , Russ. Aiyjf abeh , Serb. m^ Ae, Croat. 
ct Cam. MOABAA > fem. . Polon. mrdwla* Boh, 
mrawen^c. 

m^^hS, Mia^H^, k^l^re; MOA3 gelu, fri^s. - 

ME^^ocTK abominatlo , Mld^oK , meo^kuK detes-i 
tabilis,(oedus., 

^f En;A et MD^bHCA rctc ad captcndos pisces.^Bohe^ 
mis pRir. mrziie surit rrates. ' 

M^KN>$, meoknS, noME^KN^ , u^me^knS; uimi^me,. 
CoANfijE Apoc. 9, 2. sol dbscuratus est. m^ak, 
c^MpAK„ caligQ. Ad, iS,' ii.^MJpAK axXi)^, tma 
vero (rioTo^. tenebrac. moahen obscurus. Serb. 
M^K atcri 'AHis cSmoaK est cr<jpusculum. 

AU^AHTH, ME^AK), (^^tnri',Vifabrari. ' 

M3^A merces', Goth.' mizda,''a gracc. ^(tS-o^, me* 
3^HHK merccdcm fc^retis, ^E^ME^^iiT^K mcr* 
cedem non qiiaerens^ fyctgyvgH' ai^^obo^^a- 
TEAb Hcbr. 11,6. '^i(3-ixQ^oryfq , rcmunerator. 

^o^r medulla , cerebrum ; fepc r formatum videtur, 
inde MOiK^ANuPsalm. 65/id. medullata, quod 
olim logebatiur pro t^mnAV 

^A^PA Russis, ME^r^A Sirbis , Kohemis mizha^ 
miza, succiis arboris ^''m^zga Qroal. albiunum, 
vidctur ope rA formatum. 

A\A3^^A , Boh. mazdra; Crbat. mezdra mem^- 
brana, diajphragma; rutissuperficics camiobversa, 
4U Flei4€h4cit9 apud Cam. et ma^^^hth apud 

* " Rus« Glassis m. syllabarum radicaliiiai. 1^23 

Russos cutcm a carne purgare , a. maco deducta 
suut. 
r MACAO, MACTlk^ lefer ad mauath.. 
-^MQCT poof.M€CT (pou MCTo) mustmnji Gea,MCTA, 
' , ' Dalmat, m^st, Serb. uunc fliycT- 
' MECTh uTtio/vindicta; MfCTNHK ultor, mcthth , 
Mi^S,ulcisci«MCfrHT^Ab vindex/ 
M^bcTo locus; BM^bc^f^HTH.Iter. BM^bifiATH cppere. 
.^ . B% m4utu' vide.AdVerbja. ^. . . 
MEip^lt METATH reter ad 11. classem. 
MECK mulus, Gen.MCKA, indeMi^A>MipATApulIimu« 
, , . > lorum. Croatf me^g» et mez^gina m^la. 
/MUCAk mens, refer aa miiIC.. 
MuiEA Iucram/MiiJEAOHMEi| t Tim.'3, 3. est tui^ts 
f hxcri cwpiAuiy ml0*xfiOK$^ii(;i r ' 

. fl/iEHTA, MEHT^NjE, pt)anti|sia, pbautasma, m€HTJ^-«' 
" ' ' wcA somniare,aMKH^,Praet. mhe. 

^ * ^iMK4 um estj ctatrbotum ex MEAB4r^Ni|JU A Utera h : » • » ♦. ' j . . . I * ' Addi posset NHt|i egenus, nisi a nhmto dedur 

' • cere malis. Huc quoque refer peregrina ha^ ^ , nYt^, 

' tl bisyDabam vocem nebo^ sagena , cpiam Russi et 

' Bohemi servarunt ; NErtt|jEBATH cotnpositum mihi 

yidetur, uti ne^^p et intinita alia ex particula HEe| 

* radicer propria. - • 

N^AB mos, indoles, Serb. na^ab , Russice nO^ob, 
Boh. oJiamraw]^',nuncmrawy>in plur. Si n^ab 
cum lat. moSymoris / eonferatur^ licebit dicerc 
literas Hf esse radioales, ab , vero iormativas. 
. . u4r^^o, NA^^o., Boh. NA^^plur. a ri^|^o pracfixo 
H* .Sk %9mp.Q5it« bmSt^ 9b yT# junac et yTj^o- 
f^A^ BNSuJHTHabyxo, yujH. 

- • . H^ f 

1^4 Bara I Gap. L §.7. 

H03^f H nares , Serbt Ho^^f u , j^erm. JfUsUm, ro» 

ter ad hoc. 
nSir^a necessitas , ad hS^hth. 
Hoi|i nox, a radicc hok csse posKit« 
HOijiBu Dan. 14 » 33. alvcolus , Huss. HOMSy , Cmu 

nefhke, niflile , Boh, necky (HiijKy) germ. Tmg. 

A Htcra a: 

AOS3, AICTb, AHCT, AyCT, AACK, AICK,^^0CK (aICK^ 

ack)> a^ck. 

Addere ' poMis Rusaictiin Aif|i cyprinua branu^ 
JBrachsme^ el bisylla)>um aococi» salmo truUa, Lachs» 
forelle\ item Stavicum AAi|ialeiiSrGroat. lecha (aiha)» 
nisihocmalisad aatII. classis referre. ArBAH^AVu^A 
pratum, Ainr^j p«regrina aunt. Aisi^k cygnus^ 
Serb. aakS^, Groat labud> Cam. labud, lobod» 
Pol. iab^dt , Boh. Ia*but' (aacStk) , et aiki^ atrn 
plex , Serb. aoso^a , ope c^b , H^ formata atmt Idem 
4e Tocibus aoiiata, aahhta, aapo^ , atque aliis sen- 
tiendum. aHsctbhija scala a A^b^^, A*kcTH deriva« 
tum est. Yox aactokuija hirundo , suppdneret ta^ 
dic^ AACT, nisi ppttus a baactu deducendasitlBD« 
hemi saltem olini wlasslowice scr3>ebanL Solet et 
alias B ante a excidere ; lafz (aac) apud Croataspro 

*AAC. 

A0^3ATH » AOKm^ , Iter. AOKy^ATH , WSAOKy^ATH» 

osculari; aos^ahVi oscnhim. 
AiCTb frauS, dofus, fallacia, acthth, ai|jX« dolo- 
se agere ; n^ iacthth , Itcr. n^ lAipATH , nf Iai^aio 

aeduoerei h^aijmthca enrare, AiTHByH dolasns^ 

ACTII| Classis in. syllabaram radtcdlitiitii 126 

Aliriij sedurtor. ^SIf aictsYh spiritus errdris^ 
1 Tim. 4» !• et i Joh. 4, 6.Sed quae ibidcm 
fv. 2. addita sunt h A^^a aectsa non lcguntur in 
graecis editis ^t Yulgata. 

AHCT folium; ahctbYi collcct. foUa. ^tM ahctba-' 
No Jerem. 5, 6. lignum (arbor) Irondosum. 

AUcTm. tibia, cniStPsatm. 146, io. Nfiski B^SAycTHrjr 
mShsickHv KAArpBOAHT , iis fV rcWi Ky^iiai^ n 
dy^gh ivooxsf^ ncque in tibiis viri bcneplatitum 
^st ei. Quaeri possit, quis sitNoitiinativusaLo-< 
i:ali Ahico^^faXi AntlochusKantemir posuitAUCTb, 
4rum Russ. AMTKA fcmininum sit; PolykarpoMr 
vero AklCTO habct^ ^uod alii rcpctiycrc. Serva-^ 
runt Serbi ahct, sura, fTade, etsi,ut solcut^ki 
et H non di^tinguant. Phrasim o^ouji ahctom 
ilkistrabis, si ahc^pm -adcrus (aIiIct) rerera?;. 
Yocant et Croatae suram lifztanyck^ et Osvvsil- 
dus Gutsmann notat sub V0C6 Wade : Wade samt 
if^m B^im, ii{lonik,m.,krazha;Iatki pL Plariilis 
tatkt sttpponit singularem iaiek. Riissis AUn^kA 
est sura« Bohemis lytka f. olim in usu erat , uunc 
Icytko , ptur. leytka. 

aAcKa^th adttlari, blandhri ^ mde a&ckaIiYi aduiatio, 
Ho>MiBl(t ^ % Thess. 2 ^ 5. Vide etiam aacKAtia^^ 
aackatiahhi|a, aackatianuh, AACKA^riAcTBo apud 
Poiykarpow. Apud cundem AAcKPcff ^ctbo tsi 
edacitas, guia. Alei)ejew plttres txpiicat voces 

ex AACKO COmpOSitaS : AACKOCIJI^ilTH > aackoci^^- 

€Tbo, AACKPcif ^cTbobaTh ^ quod in Bibliis correc-r 
tts Amos 6 , 4- I^gitur , et AACKocif ^uh^ PostrcmA 
voxetiamiuBibiiisOstrogiensibus Prov. 29, 21. 
legitur: aackpci^^ b^^^t, HctrxCTrcLTxXSi. Bo- 
hcmis laska cst amor, charitas^ Polonis (aska 
gratia, favor. (^nfer Svecbrom alska amare. 
AtcKA Scrb. Cfoat. corylus, Russ. aiuja, \PdIon. 
iaska , leszczyna , Boh. icska, ijska , Carn. licfhje 
Coiiect.;AiuiHHKSerbis, lcfxiyakCroatis^ Icfhnek 
sive iiefhnik Camiotis nux avcllana , Polonis yi \ ^ 126 Pars I. Capu I. ^ 7. 

laskowy orzecfa; Bohfemis leskqwyi IjsLowy 
orzech* 
AocK Rtiss; fulgor, lacvigati6,indc ACijJHTk lacvi- 

fare. Camiolis lcfk, lcfkanje et lifk fulgfcr. Bo- 
cmis lesknu et Isknu , Ci^oatis lefzketam mica- 
ie, fiilgetc. 
AScKASOuama, i^iliqlia, follicnlus, Russis, Polo- 
ftis^ Croatis, CarnioHs ; Bohciriis vero lusk die 
• ^ScAd^r, inde lusstina, Croatis lufchina, Cam. 
lufhina ; inde et Boh. iuskati , lauskati nuccs dif 
fringere, enuclcare^ Russ. aSijihti». 
Aaijja' lens , lenticula, vide m secunda classe^ 

A fiterj^ j: 

yacv (fo««r), jwtK, ylic*r (fhijj)j 

Huc oinnino referendum bisyllabum pcrc^ 
ilcirpus, Toiirv(i9g^Jbh. 8, 11., alias typha, inde^d* 
ro^HNA in Prologo mensis Maji, apud Serbos ^oro- 
iKmii, Russ. p^rcncA, Bohemr rohoika, slbrea , teges; 
Famn, gen. ^mm^ Psal. 57, tO. est graecum.f:cfx^ 
m* CoUectiyufti ^om^h palmites , sarmenta > a ^ o^pa 
Croal. tofgye ; f o^rA .vero a radice ^03 , cui germ. 
Eeis respdndet ^ onoT , ^ on^ATN , ^ oni|jS , refer ad 
^on secundae classis. fTWb mercuriu^, apudPo- 

lykarpow ikNfiAA ^ «r^Tk ,argentum Tiifum , e latino 

• » ^^ 

argentum contrarta et deformata vox esL Russo- 
rum jEBCNk a rhemn. fCMiNk lorum, convenitcum 
genn. Siem, Riemen. ^idAByN rubiginosus, est a 
f mA nibigo, tt^hoc a f^»feTN. jAc- Classis III. syUabanuD radicaliuin. 1 27 

. f «"T^ , JAC"PM, Bohcmis imo et Russis ooctS , cres- 
cere ; mdc factitivum ^actHvth , ^awIV, gcrminarc, 
augere. yAc"P Serb* . statura^ Jvutfhi , Sl^icc 
ft*&3f Ac<r, B03f ACT , actas , stalura. jact Ezcch. 
22,12. ct jocT Nch. 5,7. Ic£;cbantur dlim pro usura^ 
nlim: utroque iu loco rcctius aNj^ba lcgttur , cumi 
OACT ct AOCT boc signiiicatu Russicae \occs sint, 
non Slayicae..In .^ACAi» y WT^ACAkpropago^ t ra-» 
dicale cxcidit ob affixum scrvite Ak^ 

jpucKAK) Russis in usii est de ccleri cursu. Confer 
oHCTAio. Olim 3 Esdrae i 1 , S^.Iegcbatur awk 
tfui^Si|j leomgiens, certeviQOse pro oynSijj a 
.^UKATH, mcliusnunc ^kiKM^ip. 

^UCTATH , f Hi^% , celeritcr ciirrcrc , ^hctahVe koh- 
cKOf cursUs cquorum , ^ HCTAAHijiE hippodro-i 

. mus. 

. A litefa ^t 

^Bt^h, ^BOJ, ^BHT. 

^AAK., i^OMS^, ^AANk, ^AAI*, ^AA(K, ^Ar (^OA^) , 

^JtB, ^JOK, ^pAK, ^jfi, ^jAn, ^m, ^IM, ^pM 

. (*«?»•) ; Apo3^ , Aj^3 , ^ys (^ef 3) , Af *« » Afo^A* 
aK (A«?«)' M«. Af^H, AjAr, jft^r, ^fSr, 

Huc spectat noipen Bqrysthenis ^MCn^ Dana- 
pras. ^pAaASio refer ad ^oa^a mo>sttt8« ^eeia, 
^oEkAVH , ^OEf MH ad sectuQidam claildetn?^pectant , 
quo etiam refer ^EBE^b levir. ^SsfABA silva est a 
'A^e qUercu5, inUQo et arbor in geher^ saltem apud 

lUy- laS Pars 1. Caf. I. §. 7. 

t 

Hlyrios. ^tMWN graecum est et noh nisi in Apoca- 
lyp^i legitur , cum alias graeco Wjfuoy siavicum sHrc 
respondeat ^^ akwn , gen. ^^ akonta nunc Imi/ 27^ 
1. cum 45MIH (geUi jSmTa) bis coiijungitur*, et se* 
mel sine jgmim ponitur. 

^BEdh pluf.^rariusABEdb insingulsiriy jailuaj osti- 
uin,*^^^tf. Carnioli Ae/n*,d!Eirtfpronunciant4 ^Aip-* 
nHK janitor, ostiariiis^ ^be^HHIJA ostiaria.' b^a- 
«TA sunt ffu^/. 

^BCf i aula j atriutn , ovilo. Act. i , 30. ivccvXi^ , 
commoratio. BniL^BCfHTHCA tnanerc^ demdrari. 

^BHrS, ^MtH)i, nO^BHrH^, ^BHteS^^BH^aTH^ 

movcre, conimover(^. noABHr agon, ccTtlmcn. 
^AAHk f. vola manus , Serbis ^aah uubc est masc. 

gen. Polon. dion f. Russis ^cAOHb et AAAOHk. 
^AA^d scalpnun > coelnm. lAyriis dlcto, Pol. dioto^ 

Russis ^CAO^^^» 
^Ar, '^OAr debitiun , Pol. dhig^ Boh. dluh, Cam. 

dovg^ dotg, CroaLlllyr. Scrb. ^Sr. ^oaikhhk 

dcbiton Confcr ^OAruH lougus, ^^X/^d^; n^o- 

^OAIKHTH prolongare. 
^diBO et ^fwo arbor. CoIIcct^ ^cbVi , n« arbores. 

^BA, ^fOBA plur. ligna. ^oiKOAb fustis, com- 

positum C ^f IftO et KOAk. / 

^f iBNiH antiquus. ^f ibae olim. 

^DOftcxta, minutae rei$. ^^cBNUH parvus, minu* 

tus. ^^KHTH, ^A^^fCiiHTH, comminuere. 
^f AKH V torpco ; ^f /jTkauh torpidus. 
^fmATH, ^ifiMAio, dormitarci 
^f ih cornus ims. Serbis ety^f hmh pro a^h , Dalm. 

drin, Cam. drin et drejn. Poion. aercn, Russ. 

^if IN , inde germ. Ddmlein. 
^6H , ^ifU cespcs. Poion. darq. Croatis d^rn est 

scoputus. 
Af^SA.^^*"^^*' Scrbis ^^^3^ et AfO^AK^ Gcn. i ¥ G^is UL syllalaram radlcalittoi» ii^ 

M3f A^93f A*f3>^M,sibi confidcns, audaxV 
^y^ATH cottfidere, ^f^HOBENJfe coniidcntia^ H 

^fAM&HTH, pA^^fAmHTH, irritarc , incitarc, exaccf-- 
bare. no^dAiKNHTH irridere, subsannare, no^^ie' 
ikheIiVe suDSaniiatio. At no^p ainath imitaFi , no^ 
^fAmmAb imitator, a ^^AtA via^quasi eadem 
viaincedere. At Hebr. iS/^^ pro no^f AmAH«« 
TE olim ih Codd. serbids legebatttr no^ofiHTiCE g 

et nO^OENHlJH allbi prO nO^f ASKATEAM. 

^fom^Ye collect. faeces.Croat. drosgye< 

^fmA^TH, ^^pmATH , tencre , ^EpmAAA {ifottatia ^ 

imperiuni. 
^f &HII coUect. stotds , vepre^ , Jsai^ 55 1 i3. Ser« 
bis ^otHA densi frutices, CroatLs drachje senti-' 
cetum. Ad vocerh drach (^^AH)bcrba, gramen^ 
notat Bellosztenecz : in Glagoliticis dt D^mati- 
cis libris jentij jpinaque dicitun Bohcmis ^DAH 

m* est betbcris. Rcfeiri possit ^^ahi^e ad ^dATMl 
^ecundae classis. 

h^^l AfApyH, pretiosus^ caru^. In Apocalypsi 
qtiidem semcl kameni» ^^ Aryn lapis pretiosus, et 

' quatuor' vicibus (^ollect. KAMENft ^f apoe lapides 
pretio^i/ legitur. Ataliisin locis, ubit)limAdA-* 
ryn pro graeco r/fx/a^ legebatur, vocabiuum 
fiECTNyH substitutum obscrvavi. Sic 1 Cor. 3/ 

13. KAMENVlE^fArOK, JaC. 5, f.^^ArAPO HAO^A/ 
1 Pet. 1 , 7. ^f AmAK HAATA (pro MNOrOHEW-' 

n^thuje) inApostoIo A. i324 Icgi. ^fAr^oli^feN-^ 
NyJi pretiosus, cari pretii. ^^Aryn morc suo 
Polom pronunciant drogi^ Russi AODOryifv 

^^AtA via, olim et Boliemis draha, Poionis drogay 
Russis doroea. Croatis draga est cfonvallis^ 
Carn. suleus (fossa) penes prata; 

^fSr, sonicus^ socius. ^^Srim/fll zokxt^*, ^f^ 
mHNA Luc. 3. 44. est (ruyci^/a , comitatu.4. ^f^if** 
^^rA alter alterum ;^^ff^ruH alter^ «lius. Al Ito ^ Pars I. Cap. i §. 7- * 

^AAj^AUH mocstus , ct mutatQ X ^'^ <^ - Af ^^^^ » ^^^^ 
verbum adaceaSk). Matth. 16 , 3. st/T^y^^cov ovgx^ 
fog reddidTit Slavus ^^aciaSa Nfso, Vulg. tnste 
coelum. Ad vocem dreszel notat BcUosztenez : v. 
saloszten. £st autem iraaocten moestus, tristis. 

^%m^k, ^oiK^b, m. pluvia, in libris Serbicis 
^bm^bad indicandamvocalemambi^uajori, quam 
Illyrii nunc ut a, Oroatae atcpe alii ut e pro» 
nunciant. ^air^a f. apud Yukium obsoletum est, 
pro quo Serbi khuja usurpant. Aliis lllyriiii 
d^sgy (^AiR^k), Croatis dcfgy, Carn. desh,gen« 
desnja, Bohemis desst* (^iujTk) ; Polonis 
deszcz et deidi. ^om^HTH^w^oiK^HTHpIuere. 
Recte notat Alexjejcw,formam ^oik^cbu, quae 
. Act. 14, i7.1egitur,esscpluralisnumeri,addi ta« 
men oportuisset csse casum accusativum^ cu- 
jus rectus csL ^oik^ebc. 

^CKA tabula, asscr; at Joh. 2^ i5. ^ckh suntmei^ 
sae, cum tamen alias Intcrprcs Slavus vocem 
graecam rgair$^x servarit. Dsky zemsk^ Bohe- 
mis sunt tabulae regni, LandtafeL ^ecka aliis, 
Uti Croatis , Cam. , Folonis ^ Moravis est asscr , 
Russis ^ocKA. Diminutivum a ^cka est ^i^hija» 
qua vocc Luc. l , 63. vivaHfhov ^ tabclla , pugil- 
laris^ redditur. Croatae deschicza (^i|jhija) 
scrlbunt. 

^I|JH, Accus. ^i^cfk, fdia. Bussis ^oh pro ^oiji. 
In libris glagoliticis ^cipH, ^c^i^f* Bohcmia 
olim dci 9 Accus. dcerz , nunc dcera ; Scrbis K^kH, 
uj^fen et ^Cf, Croatis kchi, kchcr, Carn.h7.hi» 
hzhcr. Apud plerosque nunc Acc. pro Nom. usur-^ 
patur. Immo Isai. 1,8. in Bibltis correctiori-» 
hus lcgitur jam i^c{>b cVwna , ubi alias in Ostro* 

Jjiensi et Mosqucnsi prima cditionc rccthis ^ipit 
egebatur. In Psalmis ct libris novi testamcnti 
nultibi Nomihativus ^UiH cum Accus.^Ytivo ^i|JCf b 
confunditun ^ExempIo sit Math na^^jc^i» h ^^^ 
NA MATCf b , Luc 1 % , 53.. Cii5sis ni^ syilabaroiti radicaliutii^ tSl 

A litera ^: • 

«PAAn, *rA%n, «rOAn, ^taaM, "rASM, «rArv (*rdAeT)i 

«rAEtK, «rAA«l, «TAAJf, vaak, «rAK, «rOAK. 

*rjAB, >rj€K ("ry+K), Tj^k, TOjfi, ■ryon,TySn,*rytni 
«r^An, Tjrt, ^fM, rfryM (*rEph); tjS^, «^yAT^ 
t^St; •r»fH3, «rj^b^ ,» ^^Hc i tjec, tjac, tj* 

(tE JC) , »l*JCTk (T^dCTIi) , T^dCK , T JECK , TJM (*rO^H) 5 
TfAr(TjA»), TfOr, TJf* (TOjr), tjk. 
^'ETp; TE^TIi, +»btT, «fOCK (»rECK), T^CK, TriCK(THt|i)| 
T^fecK , 't''Al|J (Tdljl), 

Spectant huc bisyllabae racliccfs, etsi facietd 
(^eregrinam refetant: ^'OfiAf merces (Serbis onus^ 
^arcina , Croatis et Cam. tavar idem), ToEOAEij pera^ 
TonoAb populus^ TOno^ securis. Adde TApiA scu»' 
itim a germ^ Tartsche^ «rycAi^i (olim tucSi^ia) 
d goth. tfausufid^ tVtao et tVtaA a latino titulus, 

TAAAMT, TApTA^, TVtAM^TJEKTU^M, TllTAM, TfAns^A al 

Graecis accepta; «rAAANT in N. T. quatuo^decim in 
Idcis legitur. At quid sibi vult Apoc 16, 21«Taaan« 
«TEt? Manifestum hoc vitium piiorum cfditionum 
ex TAAAHTicK oxtum, qua roce iuterpres Apo» 
Calypseos adjectiyum rotXxvfi(tfoi tetAt expressitj, 
saltem iri postrenris e^ditionibus emeiidaH debui»« 
seL Gonsttlui quondam Mosc^^e tres Godites ^ itt 

m 

quorrum primo taaAhtMneck, in altero n^XAAU¥otKi 
io tertio TAAAnif serlplum cepeii. Gro^t, ei Gitrtiiol> 

. ti. ■ io- 


>52 Pars L Cap. L §. 7% / tatiga biga, Russis «rfA^brA» j^eregrinis accensen» 
'duni. >rf ctVh deriyatum est a t^ m. Trocha Bohemi^ 
modicum , Garn. troha , Croatis truha festuca , sti- 
pula, res quaeque minutissima, Russis T^yxA^ re- 
lier ad t^ S tero. Slavo -* serbicum «rydK^b , hodie 
<rS^b, Croat et CarnioL tuj alienus; allophylus^ 
respondet Slavico sSik^, quod ad h^^ secuada6 
classis referendum esL NfTonu^k vespertilio, con>« 
positum est ex ne etTonu^b; atTonu^b imde?Bohe« 
micum et Polonicum tchorz ^t^^o^k) mustela puto-^ 
rius, Iltifs, cui Carniolicum duhur, dihur,Tesf on'- 
det, ab odore (tetro) maiim deducere» Iis enim 
duh (^^x) ^^' ^** <^^lor. Accedente termlnatio» 
ne ofb facile ^Sjf in Tjf Iransierit, eo fere mo- 
do , quo Poloni a Nominativo dech Genitivum tchu 
formant Serbi in voce T^of k ser^arunt initiale Tj 
at X mutarunt more solito inB, ideoque TBop pro 
nunciapt Bohemis etiam shorz vulgo in usu est; 
Russis vero x^i^^f rejecto t et addita terminatio- 
ne diminutivorum EK , Croatis /cr^cz, Dalmatis tor„ 
elisa secunda radicali y. Serbicum yTo^ ak dies 
Martis,Croat etCamioL tork, torek^est a btoj^uh 
secundus^ cum $it secunda dies post dominicam« 
Ilaec vocis origo si P. Marco nota fuisset*, profeo^ 
to Martem non appellasset Tork, neque Bellonam 
Torka. Vox peregrina tako^ , castra^ vix non omni* 
btt$ Sl^Yicis popuUs nunc nota , in antiqtiis Slavo» 

rum dlassis m. syllabarum raaicalium. i33 

«rtimlibris nuspiam legitur. Idem de v6ce toa*- 
MA4 interpres, ij ftsvsuTw^j , sentiendom, quamvis 
Gen; 42 1 23. legatur ; libri enim hujus versio mi« 
nus antiqua est Croatis et Garniolis toamahnhk, 
polonis et Bohemis taVmam , olim et «tamah , inde 

* 

^AMAMHTH, TOAMAHHTH , «rASMAHHTH, inteipretari. 

TBOj^HTH, C&TBO^HTH, faCCrC. TBO^ENIC OpuS, 

Groat. tvor. TBAfb creatara, Polonis et.Boh&* 
mis twor. At twarz iisdem facies: tbo^ eij fac« 
tor , creator. tbo^ hao Serbis , Russis , Groatis, 
torilo Gamiolis ; tworzydlb Poi^6nis et Bobemis 
est forma casearia, Kdstform^ Kdsenapf. 

TB^^, TBEf^, TriE^uH, dunis, firmus. tbe^^^ 
hrniamentum,<?^()&cojL60r; stabilitas, fl^tr^ei^Xc/tt, mu« 
nitio. 2 Gor. 10, 4. NA fA^o^EHVE tbe^^em, ad 
destructionem munitionum , oj^tofurrcov. Gar* 
niolis, clisov, tcrd, Pol. twardy, Boh.twrdyt 
Groat. tverd , Dalm. tvard non difTert pronuia* 
ciatione a Serb. tb^^. 
' TonoAb populus, arbor. Isai 41, 19. in Accnsa- 
tivo nunc toiioaio legitur, in prima Mosquensi 

, TonoAb. Polonis quiaem topol et topola est fe^i. 
ceneris, et Serbis toroaa. Russis vcro TonoAk, 
Genj^TonoAA, est masculinuni, uti ct Groatls, 
Garniolis, Bohemis. 

TACT, TOACTyJi, crassus, pinguis, Boh. ct Pol. 
tiustjr , Camioi. tolft, tovft. Groat. tuszt. TdAipA 
crassitudo, pingucdo, Croat. luscha (tSijja). 

TAAHHTH calcare, Scrbis ct Groatis, toaomhth 
Rus^s ; Boh. taahhth premerc. Tlak Croat. et 
Camiol. lutum accratum, Estrioh% tlaka labo<» ^ 
res domtnispraestandi, Frohnd^enst. 

TAKS, TOAK^, ;P0AKH^, Itcrat. TOAKATHCt TOA- 

UATHt pulsarc, tundore, Boh, tluku, Slovac, 
tlku, Pol tlukg, Ia£ tluc, Carniol. tovzhcm, 

' Int 1.34 P**» J' Cap. I. §. 7, 

Inf. tlczhi , Croat. tuchem^ S«rl>. «rSsiM» Inf* 

•rH»bH, Illyr. tuchi, pro toai|jh. 
itoaK (tak) interprctatio , explanatio ; TOAKSid in» 

tcrpretor; vtoakobhhk interpres, Bussis usitatt 

swnt, Confcr «roAMAf • 
iTf ABA gramcn , hcrba , tjB^faT t^ abhaih Jac. ,1,10, 

ivSag ;^o^Ti{«i flosfocni (graminls). 
rr^sEA 1) in formula «PfCK^b gcTk, opus est, inde 

■TfEK^do, T(»iSOBATH opus habcre, indigerc. 
vr^iEA 2) sacniicium, hpstla, Exod. 8, 20. u;rfc-r 

SATHCA p Tf CG; I AWACKH)^ , Act. 1 5 ,^ 20. (tTf . 

%s^m dvo r&y (rXicryif^ctTfioy rCay i/ScoXcoy^ ut ab» 
stineant se a contaminationibus simulacrorum. 

HAAl|A, XpAHHTI CIKI W TfCK lAUyACKHr » fiHoIl 

custodite vos a simulacris, axo tcov «/^coXcoy, 
TfiKHUfi idolium,f'/SuXa^v, | Con 8 , la. Tfis-* 
NHK 1) altare. 2) liber riluum sacrorum ,'rituale. 
iffiKHTH, Tf^bKHTH/SeFbis ct Croatis cxpurgare, 
secernere. noTflKHT p^mho cboi, Luc. 3, 17. 
purgabit aream suam. At Luc. 9 , 24. ^a ornb 

CHHACT C N&l H nOTflKHT H)( (ms. f2l), Ut Iff- 

nis acsccndat de coelo et jonsuipat eos. In PsaU 

mis noTf iSHTH disperdcre , dclere , conterere, 

noTpiKHTHCA, disperirc, dcleri. 
n-^B^^x, CroBXice terbuh , Camiol. ^/-^3kA (lege tdi- 

KS)f), Scrbice tj^k^ sine )f, venter; apud Poly-» 

karpow TpiKS)f A f, 
Tf Ska tuba, buccina , t^^khth , boct^Skhth ta<- 

ba canere, buccinare; rAACT^^KNuA vox tubae. 
Tf ^n truncus, cadaver. t^^Vi , plur. T^SniA Psalm. 

78, 2. morticina, Syvi^niKtitt. 
«rp iniT tremor , T^cniTiN : t^ iniTNA kucth 3CM« 

AA Psalm. 17,8. ivrgoiioi «y^h*^ M ^K» ^on^ 

trcmuit terra; Ti^cncTATH, Tfcnci}iS, tremere. 
rrpn^TH, tc^ n^bTH , tc^ ham , noTifnHsTH, ctc^ 

n^kTH pati, perpeti| su^incr^; Tcpn^tNii pa<* 

tieptin, V nr Classli DL syllabarum radicalium* ±5% 

fr^nKUH, «ripnKUH, acerbus , Aer^. Croatterpek, 
Garniof. terpki, Boh. trpky. 

n^OH, 'nfH, spina, i?c>r/i,propric Pninus spinosa, 
ScfUehdorn. «rEdNVEColtcct.spinae;T€^NOB etTC^ 
tfOREH BvbHELj spinca coroua.Dan. i5 , 64. male 
fTfOH pro er%IV0( prinus, in cxponendis arboif 
rum nominibus minus accuratus interpres ad« 
hlbuit, hinc in* correctioribus editionibus sub^ 
jecta notapionet lectores in Graeco legic)^iHOC. 

«•p^^iabor, Tf^^HfHCA, TjVdR^ScA, Iterat. tjH-^ 
SK^ATHCA, iaborare. Apud Serbos/rj^^ 1) opera, 
s) boletus igniarius » Boh. traud , trud , fomcs^ 
Zundcr, Russ. TdSn*. 

tjSt et Tf Sthha * Serbis , trot et trut Groatis , 
(ucus ; ^rp^ Gamiolis , aptim genus, quod G^r- 
mani Drohne et Brutbieno dicimt; Russis ToytTENk 
spado , Polonis ' tr^d , truten , Bohemis trabec , 
trupcc , traup , traud. 

TfH^HA certamcn , pugna. TfH3HHi|iE 2 Mfce. 4, 
ib. locus certaminis^ agon. 

•r^^F^B, T^E^ByH, et t^e^beh sobrius, jejunus. 
Tf E3BHTHCA sobrium tssz^ vigilare. Serb. ^ae« 
3AH , T^HK^AH t Croat trczen et trezuiti , Carn. 
tresen ct tresliy , Boh. strzizliv. Pol. trzcz wy , 
trzezwi^ 

TfSc motus, terrae motus, ^Biir[ioi. Confer 
Tf AcS. 

•rjAcS , noTf AcH , CTf acS, t jacth , morerc , quas^ 
sare. t^ ac^ca moveri, tremcre. Serb. T^ECEMt 

Tj^ECTH. 

T^c m libris gtagoliticis, et apud Croatas terfz , di< 
min. terszek, vitis, Bohemis trs, caudcx cujus- * 
vis plantae , Stoek. $erb. t^ cka arundo , r^er ad 

tjctk; T^ccTk,amndo, calamus, dlniin. tooctka, 
Carn. terft, Croat. tcrszt, tcrsztika, Boh. trcst, 
trcstl^, trztin^* T^ibcTU kaapobohhA/^ Exod. 

50, I lj(6 , ParsLCap. Lg, ^ , 

5o , f 5. est calamus aromatico^ ; *rf onrk khhms- 
NHKA CKOfonHci|A Psalm. 44, % calamus scri*- 
bae velociter^ scribentis, xdKxiio^ yfct^LyMjixog 
cj^vfygxipp. 1 Gor. 3, 12% Tfot^rit, HiKa\f,^p Aw 
pula. ♦ 

«rpocKOT iyqtAqi^ ^ herba , gramen. Exod. 32 , 2. 
Isai/ 37 , 27. 

Vf ICK fragor , sonitus » fulmen. Groal. trefzka stre- 
^pitus, ^r{/^ fulmen, trejzkam fulmino, fulmi* 
ne tangOr 

iryr, Toor, toj^iichijii , forum, emporium^ Boh. 
trh, trhowisstje, Croat. terg, tergovische, Po» 

» lon. targ, targowisko^ to^iknhk Matth. 21, 12 
jroM4/0/<;if ( , nummularius. to^iricbto Hebr# 12, 
s3. .T(cyt<}7^u()/$, frequentia, conventus; solenni* 
tas. Gonfer TO^rATH. 

frfrN^, TO^rnS, Iterat. tij^^ath et to^fath , tra* 
here, lacerare ; hcto^ rnSTH extrahere , ^acti f 3A* 
TH dirumpere. 

TiTfCB, Russ. TiTififi, tetrao'. 

TiCTb socer, inde tii^a soqruSy Serb. Groat, Gar<- 
niol. TACTf Bohem. TiCTb. 

T^rCTO \Lftlft ^ farina suibacta , Teig. . 
* TOCKA taedium, 'angon Gonfer Bohem. teslno 
Polon. t^skno. 

THCKATH, THi|j^, prcmere, inde Russis thckh 
praelum. Pro tohhao torcular Matth. 21, 33. 
m Godicibus in Hussia seculo XIV. scriptis 
T^bcK substitutum reperi , cum ' tom^hao Rus-^ 
«is cotem, quae rotando circumagitur , sig- 
nificet, Sed alit ' codd. uti et editiones om-« 
nes hoc in Ipro servarunt tomhao. Legeba-i 
tur etiam T*bcK Isai. 16, 10. thck Is. 63. 2, 
t4;ck Os. 9, 2. Joel. 2, 24. et 3, i3.; at in 
correctiori editione his in locis rectesubstitptam 

Jenuinam voccm slavicam toshao reperlo. Sic 
oel, 3, i3. pro noj^cTABH nunc no^TOMHAlfA, 
W^y^m^ lcgitur, AIii$ autero in locis ct oUm Glatsis QL Ayllakaram radicalium. tij 

Q^OHHAO le^ebatnr , in Evangelii^s ex. gr. bis , in 
Apocalypsi ter , in Psalmoram 8 , 80 ^ ei 83 ', 
inscriptionibiisAjUTOHMA^by^^licet auctor concor» 
dantianun in jPsalmos id indicare ncglexerit, 
Nttmer. 1 8 , 27 et 3o. Deiiter. 1 6 , 1 3. 4 Reg. 6,27. 
Prov. 3,10. Sir. 32 , 17. Jer. 48 , 53. Thren. 1 , i5% 
£t Isai. 5, 2. ufi^n^oHHXh rgoXiimv ^ Agg. 2, 
1 7. ti Zach. 14,10. ho^tohiIaYe, cnm in graeco 
sit vToXtfvioy. Igitur iroHHAO sine dubioaprimo 
interprete profectum , et "rbcK in locis citatis 
ab emendatore Russo substitutum fuit. Polykai^ 
pow vocem TpHMAO in Leiico trilingui per Ur^ 
num explicat, attamen sub voce peregrina npA- 

CA BTHOPf A^NA4i addit t HAH TOHHAO B>& Nf MmC.BY- 

Nor^ A^ TonH^T, Xifvo^ , %(tfv\o^9!k^ov , torcu- 
lare. 

TEi^HTH non nisi in formula nirNU tcijjht Marc. 

^, 18. clq/g{^ii spumat, et v. 20. n^bNUTfijiA 

tf0^/(^cov, spumans, occurrit* Possit tamen con- 

ferri cum toi|jhth, hctoi^ihth evacuare, ase^ 

^ quenti toiji. 

TTup, £ Ti|JA, n. Ti|ic, et ti^iYm, TUJAA, TI|I|C 
vacuus , inanis , cum vocah euphonica obscura 
seuambigua etmobiIi,hincRussis toi|I, Croatis 
iefch (Tei|i)^ Carn. tefh, lllyr. tafht* Poloni 
czczy scribunt pro tsz<izy. Bohcmi non nisi in 
voce tsstitroba, jeiunus stomachus , radicem t^s^j 
conservarunt. A TOip est 1) hctoi|JHTh eva<- 
cuare, eiinanire* 2) ti^athca, roti^athca vacare, 
studere , sollicite curare , festinare ; hinc ti|I A^ 
Nic (TrH^vi , studium , diligentia , festinatio. 3) 
Ti^CTA detrimentum, ti|ictnuh xcvo^ ^ inanis, 
nocuus. In Compositis ti|ic : ^kn|iccAABYc Hsyor 
Zo^icc^ inanis gloria, TtpcFAArVc Hivo^wix^ in« 
gpiloqiiium. i8S Tars L Cap. t §• f • 

« 

A literU s et 3: 

^BfN (3BOM), fiBirpii' 3"«3f ' '«•*3A. 3«»><»«» 3«*» 

(3BAIj), 3SBfk. 
3HOH, 3H0g? 
3fAfi, 3AAT, «AAI^ 

3fH(3«?»«)' 

Huc fere magis specUre videtur «mih draco , 
et smVri «erpenSf quam ad secundam classem* 
3NQfiHTH, w^NOKHTH, frigefacere , est a ^aknH, 
inserto N epenthetico. ^nak, ^NAMENVf, signum,'a 
3N4*r H ; 3pK forma, 31^4 aao speculuib, sunt a 3^ drTHi 
^^vkAUJi maturus a ^^10. yHK, diplois, apud 
Polykarpow^ esiidem fic crHS complicatio , com» 
positun^ ex c et rHfi, uti 3^^ ab ex c et ^fAs. In 
3EMA>A,terra,Iitera a non est radicalis, sed servilis 
et quidem epenthetica. ^ebec i. e. ^ug^ et y^Vf 
peregrina sunt 

3BEN"bTH , 3BiNid sonare , resonare : M*b^b ^Bf* 

NAI^H HAH KVMBAA 3BAIJAAH 1 Gor. tdf , l«XO(X. 

xog ^x^ M HvjifixXoy aXaXet^ov ^ aes sonans aut 
cymbalum tinnicns. A neutro ^BEN^ferH est facti- 
tivum ^BOHHTH et 3B0H. ^BOHfq Exod. 2S, 
33« 34.rmtinnabulum;Serbis3B0HijE n.a 3BOHO. 
Bohemis, Croatis, Gamiolis ^boh m. c^mpana, 
Poloni pracligunt d : dzwon. Aussis 3B0H est 
sonusy pulsus campanarum, sed campana Ko- 
AOKOA , a gcrm. Glocke, Suec. Rlockt, 
jSfi^bpk m. lera, bcstia, ^q^ Svi^fov. Graeco- 
rum ^ j ^i Latinonua f rcspondet alavico sb ini^ 

^9 Glassis in. syUabarum radicaliuiiL 199 

tio bujus vocis. namc^tanVe ^SB^bpNNO Apoc. 
16, 3* character bestiac. 

3B**3A sibilus / 3BH3^ATH sibilare. no3BHm^€«p 
Jerem. 19 , 8. et 5o, %5. sibilabit; ^bh^^anVe 
ibid. 19, 8. sibilatio. Serbis 3BH3NYTH et^nHm- 
^ath» 3BHm^HM, Groatis zvisgam (3BH»rAM), 
Gamiol. shvishgam) (ntBHiKrAM) ; Bohemis hwiz« 
dati , Polon. gwizdad» 

^B^fe^^A stella. Sibilans litera s seu 3 apud SIsh 
vos meridionales et Russos inchoai vocem hanc; 
Bohemi autem et Poloni retinuere gutturalem* 
Illi enim stellam hwjezda, hi gwiazda vocant. 
^B^b^^oCAOB, ^B^b^^oCAOBCij^astroIogus. 

^bSk sonus, clangor. TfSfiNUH ^bSk Hebr. 12, 
19. tubae sonus. Huic affine est 3BAK, plur. 
3BAKU. A^BAKSseu^BAKNS formatur Iterativum 
t3BAi|ATH tinnire. Yide ^BENdrTH. Serbis ^bcka , * 
3BEKET sonus, 3bekhSth, ^beijkath, ^bema* 
TH , isonare , resonare. Groatae zvenk , zvencbim, 
Bohemi zwuk, zwucin) noru^t. 

3^6 jk ilrus , bison , Polonis et Bohemis zubr. 
Polykarpow ^SEfb urus, et ^^KfHNA caro uri, 
Lexico trilingui inseruit^ Animal , quod LXX. 
Interpretes Tvytt^w vocant, interpres Slavus 
DeuL 14, 5. voce^Ss^b explicare conatus est. 
Male utique.Nec scio, utrum Alcxjejevio notus 
f uerit 3^6^ b , cum ille nihil aliud habcat , quam 
animalis hujus esum Israelitis concessum fuissc. * 

3N0H aestus, 3N0H eS^et Luc. 12, '55. xxufficv 
i^ou^ aestuserit. Matth. 20, 12. aestus est ba^. 
Serbis, Groatiset Garniolis ^NOJi sudor, 3NOH-1 
THCE sudare. 

jSEAfik, apud Polykarpow limax, testudo. Gonfer 

SKEABk. 

^eaba Bohemis olim idem quod Hussis 39AOBKA 
V^^XiH sorort 3AA- 149 ^ ^ Fars I. Cap. L §. 7, 

» 

3AAT0 tarom , Polon. zloto , Russ. 30 aoto. 3 aat, 

3AATA , 3 A ATO M 3 AATU N , AA , 06 , aUreUS. 3 A &• 

THi|A Imtth. 22, 19. vojxirfur, numisnia. 

SAAK et 3AAK herba , %\9»f ; hmc ^AAifN : n A M*bcT4r 
3 AAHN4r Psahoi. 22, 2. it^ torti^ ^^^^ ^ in ^oco pas» 
cuae. Au non 3AAK f eferri possil ad 3€aYe olus? 

3fiAo, olim ci^kfNOi in Serbicis codd. 3fkN0» 
in Russ. 3CfN0 ^ranum, xoxxo^y Korn. Serbis 
3fNOp et Bohemis zmo sine vocalt inter ^ et 
^. Sic et lUyrii, Groatae, Garnioli vocem hanc 

{ironunciant , licet zamo aut zemo scribant Po» 
oni inserunt ia : ' ziamo« 

A litera ik: 

IKKAN , IKMVA* 

IKCAfil», IKaSb, mAAK (fKArs), IKAN (iKCAN)| IKAT (IKCAT^, 

IKAA3 ((IKAC3) , IKAM , IKCAK. 
IKpCK, IKfN (iKC^n), NCfEA, IKf^ik (iKEf^k). ^ 
«KT. 

Huc etiam refer ikca^^^o ferrum, MccfABAb, 
iRAMBAb I y^ml^^ gru5, Russ* ikH^ ABAb , Serb. 
KCf AB et iK^f AO , Hlyr. xdral , CroaL serjav .(ikc^ab) ; 
et forte iKCAS^b glans , glandis , quamvis ^^i^ for- 
mativa ^^^t videatur. Groaticum svala , Serb. ikbaac 
plur« froenum , est a ikbatn mandere* Groat svis- 
gam, Garn, sbvisbgam, refer ad Slavicimi^BN;^^: 
3BN3^AT(i sibilare. Groat svenk, Garo. sbv^nk* 
' Bonitus, refer ad 3BAK. Groat smuly (ikmSaO cya^ 
ihus, vix norunt alii. Groat. etGarn. iKBcnAO a£Gne 
cstSlavicQ m^ncA, sed utrum^^ue origine peregri» 

rnwi, Glassit IQL syRabaruin radicaKmn. 141 

niim , a geroau Schwefel Interpres certe Evange'^ 
Konim Sec IX. nondum ususest voce ik^tica. Nam 
Luc* 17, ag. ^rf«y, suJphur, drcumscripsit dua- 
Iras Todbus : kamu ro^ ai|i (in Ms. Serbico Prag. 
KAMiilk*rofVi)i), in editione correcta kamuk ropAi|i, 
L e. lapis ardens. laai. 30, 33 ei 34, 9* in Ostrog. 
et Mosqa prima legitur KAMi>Mi ro^ Aip (ro^ Aipi li), 

. Gen. 19 , 24. KAMu vo^JM^iH pro hodierno iRHnfA.. 
Ezech. 38, 32. etiam editiones posteriores reti* 
nuere KAMCNk rop ai|i. At Deuter. 29, 23. iRSnEAjam 
in O^trog. legitur, non deleta, quae praecedit, 
Yoce KAMbiK , quod est manifestum factae substitu- 
tionis indicium. Sic Job. 18, 16. post iRSfUAOMYOX' 
orNCMin Ostrog. non fuit deleta. Nec dubito , eti» 

. am Psabn. 10, 6. vocem ikSrca alteri voci jam olim 
substitutam fuisse* mVncA quiift[uies , etAdj. ixSni^ 
MUH bis in Apocalypsi legi hon miror, cumtibri 
hujus versio slavica longe recentior sit aliis. Hoc 
certe mirum, Slavis meridionalibus Sec IX. non 
fuisse notam vocem^ qua Slavi septemtrionales 
5ulphur appellant. Est enim sulphur Russis ck^ a, 
Polonis siarka, Bohemis sira, plim sjera. Dan* 
14^ 27. in Ostrog« editione ctrpA quidem legitur , 
ged pro ^saq , quod correctores posteriores ma«^ 
luerunt interpretari n^%K, adeps, 

HiCAN Russis et Serbis V9S li^eiun, Kaniw, Bo- 
liemif urceus, Qwbf SlaYAOW VIAH- 142 Pars l Cap. 1. §. f. 

iRM^dA Russis nictans^ Serbis myinda. Cdiirer irmS^ 
gHTH, ct hn&s* et Scrb^ ikmh^ath, Bohem. 
mham^ati. 

fR^ABb Oseae 12. ii. ^cXcovif ^ testudo. Croat.sel-» 
va, selyva, Adj. selyvin, tesUidincus. A graeco 
%<Xv(^ mutato ]^ in ik^ ortum sit vKfABb. 

iKA>(fiA Bohemis idem ac IkaSna. 

1KAAS Bohemis canalis^ alveus, Cro2it/sleb| Carii. 
shlcb^ shlicb^ SiMe. Scrb. iKACg, ik^ae6, et 

IKAHEfi, nC^AHCR. PoloU. llob, KuSS. IKEAOfi , 

IKOAOK. At slabram Croat. , shl&bram Carn. bia* 

tero, est onomatopocticum^ . 
IKEANA, IKOANA, Russis picUs martius , Schwarz* 

jpeeht ; Boh. lliina, Croat* suna (picus vlridis)*, 

Carn. shona, shovna, GrOnspecht^ Scrb. IkSica 

(L)fNA H 3EAENA), uigcr ct viridis. 
IKAT, mcAT, iKEATUH flavus , gilvus , hitcus , Bo^ 
* bem. iluty, Polon.. lohy, Serb. ikSt, Croat. 

sut, Cdm. shut. Hinc vitellus ovi Russis iKEA- 

TOK, WOATOK, ^PoL zoUko , ioltck, Bohcm. 

ilautek, Croat. sutanyck, Scrb. iKSBANLjE,sf(>(ii-* 

IJC, MSMANIfC. 

IKAA3A glandula, DrOie, Bobcqils; ikea4?3A Rus^ 
sis, slczda Croatis, ikae^^a, ikahe^^a Scrbis. 
Affine vocabulum cst iKEAS^b gians."^ * 

ikah, IKCAM, fd, Ga//ff. Scrb. wSm, Croat. such, 
Cam. sholzh, shovzh, shovz, Polon. zolc^V 
Boh. 4luc. 

ikcaknS^ Polon. iolkn^, Boh«2lauttiti, flavcsco. Cum 
ikeaknS sit pro ikcatnS et ikeah pro mcATb , fc- 
fcrri utrumquc possit ad ikeat; hoc vero , colb- 
tis vocibus fcl, ilavuS', gilvus ct Ga/le^gbU^ 
ad syllabam radicalcm secimdae classts. ikea< 

IK0EKIH,. in codd. Scr^icis iKAo^kcVJi , sors , xX>f(>o^ ^ 
Russ. iKE^EKCH, IIIyr.xdrcD, xdrib, Carn. sdrib. 
Psalm. Ylf &5- no ik^c&Yio ^a^e hm (^emaio) 
cyiKEM iK^Ego^AANViK, ct cdit. Vcnct. Psait. ilO 
iK^^^bKVro pA^^HrAH hm ^emai^ oymcM ^'bAOMffc-^ 


>* Cladsis III. iyltabanim raclicalium. 145 

sorte divisit eis in funiculo distribulionis. 

IRJ^EKA putlus equinus, asininus, Russis. mio^&v* 
HOK> Serb. ik^iee, m^fHifiE, Croat. srebe, 
(mfiKE), Cam. wcbe. Bohemi amant ^ttura. 
lcm literani h prp m: hrzibje. Sic et hrzeb, 
clavus, coQvemt cj^m Cam. shrebel. 

jRfNCB, iKEfNoo, (Rusfits et SKOfNOfi),Iap!s mola* 
ris. Apoc. 18, 22. uiSm iKEfNOBNyii fcovi*] p* 
X«9 v6xmoIae. Ibid. y. 21. KAMENk beahk rikw 
»if NOB , V-^JV dg ^LuKoy ^yxv , Vulg. lapidem 
quasi molarem magmun. JNescio, cur Slavus 
BiAHKtransposueirit, cum lapis , quem sustulit an- 
gelus, hic conparetur molari magno ^ scu molae 
magnae. Luc 17^ 2. mEf nob oceackVh, pXo« 
2v/x0^^ mola asinaria. Ita editi, sed codd. Msti 
legunt KAMENb m^NOBNWH, lapis molaris. Matth. 
18» 6« pro ^EfNOB ociackVh cod. Serbiais Kop. 
Yulgarem dialectum sccutus exhibet mokBANk 
OCAACKUH, et Matth. 24, 21» Bb m^hBNAXi» pro 
mEfNOBAX, ^" T^pAcoy/, in molaseu pistrino. 
Est enim Serbis nodie m^BANi», gen. mofiNA, 
mola manuaria , tnisatilis , handm&hle , Pol. iar- 
na, Croatis servnc, scme et sermlyc, Mo- 
ravis icrnowv. A iernow apudBohemos olim dim, 
icrnowky , Russis et hodie mEfNOBKH > lapidcs 
cadcromm, Kr&djaugen, 

mp 'frAO : m^ vfaAOM BEAHKHMDaa i3, ^. 24. 42, 46. 

6o. Ostrogiensiseditiohabct, Mosqucnsis prima 
m^EAOM, et in marginc quatcr appositum paacom, 
cum ia Graeco ^JwvJ Icgatur. m^4?A0 , Serbis lio- 
die m^pHfAo fauces, Croatis srclo os furai , prae- 
furnium, Gam. sherelo foramen alvearis , Flugioch, 
Russis mE^AO oriticium, unde et ivmidEAVff, a 
m^ETH, uti m^ifAAo ju^Ium apud Micaliam^ a 
m^Ef ATH vorare. Est igttur mpEACM fiiAHKfi;^, 
TOce magna, iigurat^ locati^f ^t^^ 144 P^rs I. Cap. t §. "J. 

iKi)Ab , fK£^^ , palanga , pertica , apttd Russos M 
JBohemos, Poloit ierdz, dim. ierdka. Carn. 
sherd, shert, sherv, WitAaum^ longm-ius , et 
shertiza ames, pertica adl:upalis. 

IKCCTOK^ HCECTOKWH, (TxX^f 0« , durus , validus; w 
IRCCTOKHX B^bTf ivfi Jac. S , 4. a yeutis validis , 
saevis. fKccTOKoorb dttrities* mccTOfiiJHNyHAct. 

7, 5i. crxXvj^aTpt£;^e5 , dura cervice, a wcTo 
et fiyni.YKCCTOC£f^YcMatth. 19, 8. tT%Ky^{^wtL^ioi. ^ 
duritia cordis, iKCCTOKOAHHNyH £zech.2, 4.dura 
facie. wiKCCTOMHTH (ms. U<ikccthth) indurarc, 
qbdurare. Nc wiKCCTHTCtf^i} baujhx Psalm. 94, 

8. (ed. Vcnet. i56i) ftvf o^xXvi^JyiiTg rrif xa^S/at^ 
Jawv,, nblitc*obdurare corda vcstra. Aliae editio- 
ties legunt hc u^ikcctomhtc.u^iIs^cththca, wikcc- 
tohhthca iudurari. WfKCCT^feTH Psalm. 89 , 6. 
pro WfKCCTHTHCA. Groatis scztok seu sesztok 
est validus, (irmus, lacertosus, Serbis skcctok 
ardens , et ikccthha ardor , vchemcntia. At iKif^ 
TA et iKCCTHKA iisdcm est ^cer tataricum. 

A li^era c: 

CfiHN, Cfi*N, CBAf, CfiHf, CBCJK (CfifAK), CfiCf ^ , 
CfiCfM, CBH^^Cfi*^, CfiAT,CfiHT, CBAT (CfiAIJj), 
CB»bT (Cfi^ip) , Cfi^blK, CBHCT, Cfi*CTIfc, CfiCK. 

cnoH, cno^, cno^, cn^^» 

CMOA, CMSy, CMfA (CMCJA» CMfA^), CMfK (cMOJK), 
CMJK . (CMCfH, CMpdBH), CM^^, CmSp, CMOK, 

CMUK. - ' ^ 

CnSk, CNOn, CTIACTI.,CHrfcr(CN*5K). 
CAOB (CAAfi), CAHfi, CAAi^, CA*n, CAAM, CA-trM, 

CAAM, CAOM, CAHW, CAM (CoAM) i,CAAA , Ca*^ . 

CMa^, Classis in. syllabarum radrcafium. 145* 

CAW^, fcAAT, CAOT, CAf^, CAH3, CA3 (CAI^)/ 

tA^lf^tCA^r (cAVsk), CAS)f (caSw , CAyuj), caSk/ 

CfC CfiK, C^n' (C^^n), CfAM, CpM (CCpH), CJf^^ 
CpA (CEJ^), Cjfrt^W;, CpAH, CpX^», CpAK, CfK./ 

cJ^l^iK, cTSn (c*onl *(tiTin), ctcm (ctom), c«r*M,^ 

fcTOAT C!TEA'(C^Aa)', cMj^, dTj^ (cf^E) ; CTA^^ ' 

' t«rS^ (cT^hi, CTiil^), CTE^^CTor^cT-xr^CTOr)/ 
• ifTSr, cTir, 'fcTAV-VcTAr, ctSk. i 

^' fcTBOA,-^ CTAln )(6*rOXri) , -t- CTpOH,CT^SiJ,CTdWH^ 

' ' c^ffii cTjAfe; cfripSk ,^c5Tjon , CT jSn , CTf rt(CTflcnT 
CTftn, CTfAh, CTfM (ct^em), ctjam, ct^Sm,' 

CJTpM (CTI JM) , CTf^bA, CTj^A^, CTp^, CTfH»i/ 

CTytift(cn^iyw),*bTjoi*, CTpS^, CTpir "(cTfAws))' 

CTyHI*, CTJAX'* CTJOK, CTjSk, CT^EK, CT^M^K; Ctkao. * citT. — ckofi, CKwe, CKon, ckom, ckaa, ckSaj 

CKO^, CkS^, CKOT/ CKSt, CKWT, CK0K(cK0*|); 

♦ CKBAp, fcKBOy*, CKBIj^; CKB^kfK (CkB^ps), CKBO^ / 

" CKBASK, — CkAAK^ — CKflK, CKfEk (cKOfKk)^ 

CKOHri, CkjOMV^^CKfArf^CKpHil,' CKpo^, CK^HfKj^' 

CKfir (CKOim), CK^EK. * J '; • ^ 

Huc spectant bisyflabai , quae inter pTittkatn et 
seeiHidani radicalem yocales recipiunl: cfaBip , co^ 
KOAb mustda zobela, CAnor cakeXis, cocV^ vasf^ 
cokoAfalco. Adde CBib^bn ferus, ferox, CKAji^tiliv 
pis^ sordidus, ckoBpA^A friiorium. cKojAHnA pula* 
nienr byi /compositum esit ex ckopA et A^rrA. Fru^ 

K *t«^u t46 ' IPdrs L Gap. L §. 7* - - 

ilra etiam hic quaeras Cfio^» cnoNA cno^, cnAc^ 
coHbM, cKAfn, cKf 06 ; nam haec praeiixa praepo* 
sitione c initio aucta sunt cn4;;^,. CM^b}^, ctab,, 
CTAK, cxmi in tine formatlvae x # b « ti , accesserint , ad 
radices secundae classis spectant Sic et CMf^ Tk , 
cam initio et in iine auctum sit, ad Mp referri 
debet flussicum ctA^k halex, Polonis sledz, 
peregrinumest, a Suecis acceptum, Graecaevoces 
in versione Slavica non paucae leguntur^ quarum 
aliquas subinde posteripres iolerpretes slavici^ vo» 
cibus reddere conati sunt cKNHny simt crxv/V^^ , ci<- 
niphes , Psalm. 104,3l.PsalteriumVenet i56lsub- 
•tituit M^tuHi|i. Interpres Pentateuchl Exod- 8, 
l6 17. iS.CKNHnu sexies repeliit cKvmih est o>tt|u 
m, cdtulus leonis^ Psahn. l6, 12. Ps. 56, 5. Ps. 
103, 21. Gen.49,9.bis.Jer.5l,28.Thren.4,3.Prov. 
30, 30. 1 Macc. 3, 4« quibus inlocis antiqua editio 
cum correcta conspijrat At Deut 33 « 22. pro 
ABHHHtp correctores substttuerunt cKVMCH.Num. 24, 

9. CKVMfHAfiOBprOAfiHt)i;.CKVMHH prO ABH^HipA Job. 

4,lt et pro ipfHiju Os. 13, 8. Pluribus tameif in 
locis correcta a9Hhhi|i seu abhmhiiie pro ffHiyyb^ 
retinuit^ utiKum. 23,, 24, (pro plur. Albhhhuih 
ponendo abHhh^ia), Judic. I4, 5. (pro AkBHHHi|j ^f- 
j^uii ponendo a. ^ukaioiij),. tsai. 5, 29 et 30, 6. 
E?:ech. 19, 2. 5. Joe^ 1,6. Amos3, 4- Mich. 5, 8. 
£aum2| 11« et 12., i4>i y- U. AkfiHVHi|ifM in Datplur; 

rec- Classis III. syllabanuBb ra£<»(littni. ti^j 

f ecte utraque editiolegiti r. 12.veto correctaRus^ 
6icam iafleiionem AbBUHHijjAM ^ubstitjiere maluit» 
ckhnTa est o^xifvif > Psahn. 77# 60 atquealibi, quam 
Yocem Alexj^jew explicat quiaque aliis : kSi|ja , cbNk, 
iiAM£<r^ nMATia, uute^. "t^h ctaHH Matth^ 17^ 4« 
TffTf trnvffii^ tria tabernacula. Sic LucQ, 33.Etiic«' 
^rsEHVt c*bHU Jpan.7^ % (tnyffotnYiA^ scenopegia. Ak 
Act. 18, 3. CKiiNOTaof i|H sunt (fx^yoTo/oMn Yet Test^ 
non eodemvQfabuIo ubique rox trnyiif^ exponisol^> 
£x. 26 , 1. vetus editio habet ](^m ^ correcta ckhh Va^ 
i&en. 26, 16. legebatur olim 6^m47)(;^ nunc b ckh* 
nY«X' ^^ '^^^ ^xifyfltiV* Gen. 4« 20- tttraque l^git ^ 
ccAiH7HX>^y «'xifyoav. isai. 1 , 8. et Sap^ 11 > 2.utraqu« 
voce K^qiA utitur. cti](Va est fo/xefcy , elementum. 
CoL 2^ 8. rio ctVxVam (Ms. CTVxieM) MV^a^ Kdrk ri 
^orxjfftt ri xo(r\Lt ^ secundum elementa mundi, quo 
in loco t^meri Ms. Belgradeiise Aj^ostoli BibL Cae^ 
sareae^^indob: no cicTMACNVMSubstituit, nescio an 
ftaltis apte. Deei^at omn}t}0 i^avis idoiiemn voca-i 
bulum ad exprimendam vocem ^o/xsToy ^ quamvist 
Bohemi ab aUquot ieculis elementum iiwel afppel*^ 
'knt, quae vdt a Poloriis recepta iri iy vviol mutaU 
est istud mirum, quod 1 Tim. 5, 23. hi rov 90|xc« 
^cy cou reddiderit interpres Slavus 'ctomax a ja^h 
TfiOKro ,cUmvocabulo ad designandum stomaclium 
nori careant Sla vi. Est enim Kussis f<^AS^6K , S er- 

Ihs mcA>(^Aij y Croat^s seludecz (siiea^ac^)*^^^^^^^'' 

K 2 lodes 148; Pafs I. Cap. L§. 7/ ' 

I 

lodez (fKCAC^Etp .Bohemis ialudc^i , Poldnis ioladek , 
fttonbchus, a iKEA^^b glans. Ih Ms. antiquo Mos- 
q^gMHi pro CTCMA)^A ' substitutam ydcem cudHqjA* 
lep^ chi^HXpi etiam : in .versione -slavica Ephre- 
mi Syri stomachum- significare, ddcetArexjeje^^ 
at nionenduto-Mc , ciJfHi|JE esse projpriei id, quo 
lac- coagUlari solel tJtunlur autem Slavi yitulo- 
rum • stomachis pro cbagulo. 

c*fAMNA est <?a jxj^rf^ ; tima , Hebr. 9, 4. At Exod. 
16, 33. ubi nunc tfTAMNA fcgitur, editio Ostrog. 
exhibet coc-S^ 4 Vas.'. Alexjejew ci^amiia' voce BE^f d 
^. fe, B+^00) expRcavJt; alias pro ctamna legil\ii* 
tox -slavica pSsKA. • > I \ » ^CBHnVasus, p.orcus, Sekwein, Mallh. 8, 3o. ota- 
^o cbhnYh, ct v; '3i.' CTA^o CBHNoE, grcx 
porcoruiti^ 'A\ cbh hei) plumbum , non nisi nusi^ 
sis et. Carniolis commuoe vocabulum, rcfer ad 
bhnS« 
CBA^pugna, cbntcntio; cfiApTHCA ft TSm. 5, 24. 
\LOLx^^oLry IHigare; CBA^AHftMJi litigiosus. Se^ 
CBAf , CBADHTH composita csse possint ex c ct 

BAf, 6A^HTH,'liti CBA^A CX C Ct BA^A. 

CBHf ATH iistulam inflare, ^erbis CfiHf^TH ct cbh- 

f ATH ; CBH^^feAU fistula, SerbisetCroatis cbhoaaa. 
CBE^i^, CBEfCEiK, pningo ; ScrbiscBOAE, Bohemis 

swrab ,Croat. szrab ; scabics , porrigo. 
CBEjP^EAb, et CBEp^AO, tercbra, Croat. szvcder, Caru. 

fvcdcr, Pol.sVider. 
' CBE0HEic,cB€^i^; Huss. j^ryllus, Bdhi tjBpEK,Croar 

cnverchck, szmerchek. ♦ * 
CBH^HNA coiDussanguiuea^ Boh«4?wid, swjda. CBAT , .^ Chssis II^ syllabaram jradicaliuiiL . t^o 

nubj(/ CBATATH pronubcre/ ^a^tka nup5ac, a 
quD difTert CB/^TbSA sapctiOcatio. 

CBHT^TH iUuccscere. Recte editi , ctiam 'recentiO'> 
re$, Matth. 28^, i.jCBHTAipyJH; sT/^co^rxouVy, le^ 
gunt, at 'male Luc. 25, 54. .CfiHTAiUE, quod 
Cod^. Hia^us^ipti .et.cfjitt.vet^res exhibqnt,mu- 
tarunt in cfi^bTAUJE. Omnibu; eoim Slavis cbh- 
TATH est liicescerQ, Polonls swit diluculun); 
Serbis et Croatis CBHTANkt, .Boh. switanj. la 
CB^tNS pro cb^tnH locutn hjaibet 4? , non vero 
in CBHTATH , quamvis utrumquc sit a cb^^t. 

CBAT, .c^/fliTUHisanctus, ^7^/0;, Serbis CBET, in 
antiquis eorum libris ct CB^feT^.Boh. swaty, PoL 
sVij^ty. A CBAT formatur cbathth, cbai^S» 
sanctincarc, inde cbathteau, Hebr. 5,4. «f. 
X^sgsvg, pontifex , summus sacerdos , cbatktea- 
CTBO 2 Petr. 2, 5. Uf^ixeuyLX, sacerdotium, 
CB/^i^ENHHKsacerdos. cbatuna ^ymffvy^ , sanc* 
tilas. CBATHAHqiE Psatm. 82/ l3. aYix^i^giov , 
sanctuarium , et alia pluta. 

CB^fT lux , lumen , CB*kTHTH et CB^bTHTUCA lu-* 

cere. CB^bTAhiH lucidus. CB4PTAOCTbspIcndor, 
Xa.^irgorvig. CB4;qiA lumco , fax , lampas. CB^ttii* 
NHK candelabrum. CB^kTHAO lumiparc...CB4E- 
THANHK lucema , Xvxvog. * i 

cp^bT niinc in dialectis omnibus est mundos. Kuss. 
et Boh. CB^feT, Serb, cbet et cbhkTi Croat. 
szvet, Polon. swiat. In libris slavicis ^antiquis 
mundus est BECkMH^, unde et mV^. Interpres 
tameh tertii (in Yulgata quarti)tibri £sdrae, qui 
e latino longe serius quam alii libri ia slavicam 
Iinguam translatus fuit , Cap. 6. .^cculum voce 
Cfi^GT cxpressit : co^^a ech CB^bT, creasti secu- 
lum V. 55, coTBODEN BucTb Cfi^feT, crcatum 
est seculum v. 59 , licct alias voce b^sk* utatur. 
In corrcctiori editione citatis vctsibus firfeK pro 

CB^bT cecte substllulum legitur. 

CBHCT f j(9 Par9 I. Cap. L §. 5« 

(DBHrr sibilus , cbh^ath ftibilarc. 

CB^bc^ri» soror mariti ; Serbis cMc«r > Cqacthka s^ 
ror i^xoris. Conferatur cun^ox, et gcrm. ^rA»»^ 
//i7r, At CVB^fecTk , cofiHircTk eonscicntia , com- 
positun^ tx praepo^itiqnc c ^t i&Hccif b , refcr ad 

. B4r^4iTH. 

CBIK^hl et CBEK^OBk SOCrUS. $erb. CBIK/kp (S^^v 

' CBiKf a) ^ Croat. azvckeri est socer, cbik^ba utris» 
quc socrus. 

f;no^, cno^yji, proficuus, Serbia ^no^ X^^^^P^ 
nis quo Tacile saliamur, quo parce et diu^trui 
licct. cnoDO adv. largiter, abundc apud Polyi 
karpow; Croatis szporcq parcus. At crto^ , id 
est c&nof, cpntentio, compositum est ex c ct 
nof , a tiffi, nf^TTH. 

pnoA , Marc. 6 , 5g. h^ cno^M na cno^y , (Tbfi. 
fToCix (rt/f6T90'frr/'^ecundum contubemia, per 
convtvia. Explanat hunc locum glossa bo OKoSr 
jn Bibliis correctis apposita. Hinc et AlexjejCMF 
cno^ Tocc ^AX, series , explicat. At mlhi .cn0A 
peregrinum viactur, e grafcco vocabulo oVfiro. 
frtov natnm. 

f;nHA modius. no^ cn^^OM f ub modio » jn Evan^ 
gcllis tcr lergitur. 

CMOM pix , CMOAHTH plcare. 

c^f A*bTH , CMif ^4rTH , CMi||ifK^)( I foetere , ffM^ a^ 
loctor, CMOA^HTH foctorcm crearc Con(er 
lat. mcrda« 

^Mf K Bohcmis pinus picea , ttehte , Rcthtmm»^ Mo* 
ravts et Slovacis smrek , Polonis sxqrok « (inmonf 
tibus Cracoviensibus smrck), olim et smexck, 
smereka, nunc swierk| swifrczyna, Groat» 
szmrek , Carn. fmrdka. Non mirum itaque , iit 
antiqua editione Isai.9, 10. et 14^8. ct 37, 24- 
tcilqo^ rcdditum fuisse percMfH^Hii, quamvis vot^. 
tcrpres hujus libri aliaSi uti c. 2, i3. et 60, l3. 
voce KE^o utatur. Idcm in Ezechiele Cap. 17. 
pbservare licet , tibi v. 3. pM^ *fe<f ^ ct v. 22. ct 23, Kf A? Glassis in. nylldbaram r^dlealiufli. iSt 

ice^^ habetur. Voluit ntmiruoi seiolos ^i* 
dam notiorem arborem substituere minus notae» 
Simile quid etiam Soph. 2, 14. et2acb. 11,1« 
factum est, ubi THcifi proKi^f, Ki^py positum 
fuit , licet Zach. 1 1 , it. Kf ^^ imnuitatum man« 
serit. Est autem thc laxus. 2 Paral. 2,8. re» 
ceusentur ligna cedrina, arceuthina et pinca/secun^ 
, dum Yulgatam , in antiqua versione : Kf ^dOfiA , 
fiEvroBA H CMiffKoBA; lu Graeco vero tf^jcsJ- 
S-ivcc prius leguntur quam Tsvma ^ qucm ordi« 
nem servat editio correcta: AoMv^ot/k h mvi 
roBA. AdjectlvUra CMf ^fKOB » a Polpntco CMCf f k » 
yix credo a primo interprete hoc loco positum, 
sed ab indocto quodam ^meadatorc, qui YuU 
^atam hic inspezerit^ alieri cuidam voci male 
substitutuim fuisse. Eademenim sunt Iignapi«» 
pea, quae TfJxrvcc. Correctores autem Mosquen* 
scs maluerunt hoc loco graecam vocem servare» 
licet alias adjectivo cme^ mih pro graeco iqHiuStm 
vog utantuir, ^ 

^MEfMVk 3 Reg. 19, 4- i^xsvSoi C^xSuiv), junipe* 
rus. Concordat bic vetus et nova editio Slavica. 
Oseae 14, 9. vero Ostrogiensis logit CMo^bn , 
jcorrecta autem CMCDMtf , pro Graeco SgK&^o^. 
Viilgatus abietem haDet. 3 Reg. 6, 3i. 33. cor« 
recta editio legit u; ^oib cme^ MiHr , ubi adjecti^ 
vum CMEf «tiH respondet graeco agKSvS^tm 9 i^^ 

.. ntvS^. Mescio, cur antiqua editio genus arboris 
hic exprimere noluerit , legit . enim ^oebom A^b^ 
nuM , ligno pulchro. CI. Heymio visum fuit • 
cum in gallica et germanica vcrsione , quas £!• 
tat» tigna olivarum habeantur^ aliam hic arbo* 
rcm ac^ectivo cme^ sih intelligi ^ quam juniperum. 
At nou omnino male Lexicon Academiae Rus« 
sicae vocem cme^hYe explicav^it, eum hic uoei 
atiae versiones , sed potius graeoarespicienda sit« 
Reveranunc, etcertejamah aliquot secuLs noa 
^otum S^rbts gm^ i ka est juiilperus 1 cm^ ikmh ^|%| . Far^tGap,!. §.7/ 

MA et caiji^EftHNA juniperi lignum , . aed ab omni-* 
hus fere, mcridioualibus SlaviSy qui piuos vix 
noruut ,. juhigerus smfjek , smreka , smrika vo^ 
ratur. Croatae tameii et Cac^ioU siguiiicatum 

^ vocis CMOEK, CMOEKA primaevum retmucre. 

^ < Juuiperum autem Carnioli briuje vocant , kinc 
brinovz vinum adustum junipen ^ apud Polonos 
et Slovac.os bQroWicika , quamvis hi et Bohe^ , 
mi juniperum jalowec, Pol . jalowiec, appel- 
leut. Russls juniperus est BEf ECK (ft moirikebeak-' 
NHK, juniperigranumMOilUKEBEAHHAyMOSKiKYXA, 
Crqatis bor juniperus, borovo seu borbvichno 
zernye^grana junipcri, et borownyak poculum c 
, ligno JHOJperi. Bor Polonis sylva , proprie pir 
netum. BobLcmis horowico, chwoy et sosna 
est piiius sylvestris, Cam. horovez, Fshrs, 

^J Xifffar, Russ. cocNA, Pol. sosna et cholna. 

CMPKBA iicus, (Tuxif; cmckobnhija iicus arbor, 

iicuinea. 
CNon manipuIiLs, merges. M atth. 1 3 , 3o. cbaikh- 

^ ea in fasciculos. 

pN^brnix, Serb. CNir et CNHKr. ConfcriTC^. 
CaobS pro CA^K) appellor; caobo vcrbum, inde 

CAOBAN, CAOBANHH» SlaVUS; CAOBENCKWH, sla- 

. vicu5 , slavonicus (melius slovenicus) , quod Russi 
in editione Mosquensi i663 mutaruntin caabcn- 

^ ckimh: no a^ukS CAABENcKS.AttamenPolykarpow 

scripsit in Lexico trilingui 1704: caobehckVh et 

j CAOBANHN. Croatisszlovdnccz esilHyrius ,lllyri- 

cus,.SIavus; szlov^nka Illyrica mulicr, szlo- 
v^nszki lllyricus, Slavonicus. A caobo^ suntx 

. CAOBHfTH, CAABHTH Ct CAABA glorja. A CAA- 

BHTH celebrare. glorificare, est caabih philo- 
. / mcla, luscinia , Buss. coAOBfH, Serb. CAAByJi, 
Croat. szlavich, szlavichek, ,Carn. flavizh, fla- 
vizhik,Boh. slawjk, slav^jcck, PoLslovrik. 
, i;ah^a prunus, pruuHm. Classw IH. «yllabanim ^adicaliam. i^3 

CAUif -CAACiiiN I debilis, imb^Uis^ langHidus, inde 
ncutrurti CAAii'€:TH/ wcAAK^fcTM,' debilitari, de- 
ficere , languescere ; aclivum caaehth , uicaa- 
KHTH debiUtare, remittere. wcaakh mh Psal. 
38, 14. avsg fioi^ rcmitte mihi. Act. 27, q.0. 
u^CAAKHBUJE yiKA, laxautcs juncturas; wcaaea 
rcmissio, indulgeotia. Act. 524, 23. HM^bTH 
wcAAK^ , sX^iV .civB(fiv 9 habere requiem. yA^CAA-* 
KAEN, f A3FAAKAf NNyJi , paralyticus. 

CA^fcn, CA^bnyH, CA^ncij, coecus. 

Caama slramen, refer ad ctaath sterncre. 

CAAHA pruina. caan, CAANyn, salsus, inde Caa- 
NOCTk Psalm. 106, 34.aXfzvf, salsugo, inPsalt. 
Vcneto CAATHNA , quod Bohco^is in usu cst. 

CAON elephas; caonobaa KOCTb cbur.CAHNAsaliva. 

CANijE, COANqE, sol. Confcr Succicum sol, ciim 
suffixo articulo solcn. Pol. sloccc, olim etslo- 
nie , Boh. slunce , Slovac. flncc , slnko ; apudnje- 
ridionalcs Slavos nunc c^Nijf , mutato a in ^. 

CAA^OK, CAA^KMH dulcis. CAA^OCTk dulccdo;, 
CAACTk T^^V^ , VOluptaS , dcliciac. B CAAAOCTk 

. Marc. 6, 20. jj^ico^^ libctitcr. CAA^irb v|J/w, 
llbcntcr, 2 Cor. 12, 9..caa^hhija Scrbis est 
sinapi, 

CA^b^ vestigium. r^A^H BkCA^b^ mene, Matth. 
19, 21» afxoAtf^^f/ (Zo; 9 sequcre me. NACA^fa^NHK 
hercs. ^ 

CAE3HNA Serbls et Bohemis splen, licn , MUz.^mss. 
CEAE^EHkKA, CEAE^ENk, lu vcrsionc Ephrcmi 
Syri CAE^ENk, Croat. szlezenai Carn. jliescna , 
ilesenu. 

CA3A, CAE3A, lacryma, Boh. slza sine vocali, 
Scrb, et Croatis c^3A , Carn,.fovsa, folsa. cae-i 
3HTH lacrymari. CAE^Nyn : «^A^rKOM ca4;3- 
NyM >pane lacrymarum Psalm. 79, 6. 

p^^s^ malva. Cro>at. szlez (cae^). Boh. slcz| Pol. 
szTaz, slaz; ScrbiscA^ et uia^&^, uti et Cam. 
flics,.est altbaeici. 0. LyacIe^^CAfO^, q^od uti alisi 164 t^« I. Cap. t §. 7. . • 

e Polykarpovii Lesico^ triltngui hausit, vetiia 
Slavicmn essecredidit, signaDdo iuud literis Ec- 
i. e. ecclesiasticum. At Polykarpow, quod ct 
' aliis dictum volo ', Russica miscuit cum Slavicis. 
£stque obsoljetum CA103 apud Polykarpo w vuU 
, gari pronunciatione tegendum uti sljoz , pro CAt^ 
seu CA^b^ , quod esl mcrldionalium Slavorum 
dialccto proprtum atque vere Slavicum. 

CaSpa minister , sexvus ; caSikmth ministrare , ser- 
yir^ ; caSmea ministerium, servitus. CA^iitHTEAk 
ministcr, caSikhtcamhija ministra. 
\ ^ <^^^X ^udituSy fama» tssc possjt a caS : caSk). A CaS]( 

suntverba caSiuath auscultare, et cauujatm 
audire. bi CASvcy)fAnocASiiiAUjA ma Psalm 17, 
45. ^'/( dKo^y a)T/a Cirykovfrs iih , in auditu au- 

" ris obedivit mihi; nocASiu auj a, obediverunt , est hic 
in phir. ob uaecedcos Aio^ie , in Graeco }\ao9 ^ 
populus. 

CfE , e^SAAk, Cf CHH, c^KHHb , c^SAHH Serb. Serl>us» 
C^BKA, c^KKyHA Serba. c^kSaa liber vetUA 
Seri>icus. c^ECKyH Serbicus; c^scka» a pro- 
ducto pro CfficKARii Serborum regio, Serbia^ 
quae male hadenus Servia •cribebatur. Signili* 
catum radicis cds> consultis ctiam dialectis om« 
nibus, nondum licuit erucre. 

CfiSfO argentum , 5i/for. c^ESfCHHK argenteus nu-« 
mus. CfCSpoAio6ii| Luc. 17^ 14. yiXti^^oi^ 
avarus. cpcsDOKoaAH Acf. 19« 93. crgYvg^KGrog » 
argentairius , signator argenti. Bok ihserunt ^ 
inter c eto: strzjbro. 

(Cj^n, cc^n, Talx messoria . f#V£?/, gall serpe.llty« 
rii licet scriba«t serp aut sarp , vix Aiiter tamen 
pronunciant , quam Serbus et Bohcmus, nimiruia 
cjn, Russi vero ccyn, Poi. sicrp. 
»AM, cJ^amotaV pudor^ verecundia, CfAMHyii 
turpis; Cf AMHTH, noc^AMH^TH confund^e. cmmh<- 
«THCj^ confttn4i| yttuh (^u4ere, , Classis IIL syUabamm radlcaliiim/ 155 

CfHA, cc^ha/ caprea. Serb, et Boht CfHA« PoL 
saroa -, at sam ccrviis capreoliis, Groat. szem^cz, 
Boh. srnec/ Carn/ feraak, Serb. CfHA*b. 
«Cfc^A medium; w Cfi^y de medio; noc^c^^fc ii| 
medio. 

Cf^qc , ccf Aijc , cor , xagi/x , Armenis strt. 

pDAiMLjA inausium, inlerula. Matth. 5 , 40. iftfi^rioy, 
Vnlg. paltium. Luc. 6 , 29. xitcov , tunica. Carn. 
frajza , frajzhiza , indusiuro. 

CT^KAOy culmus, caulis, coUect. ctceaVc stipula. 
Serb. CTAEAOy cauli^. Gcn. '49, 21. ctcka^ f. 
punc lc^itur , olim vcro A4rTopA<Ai^ ramus^ pro« 
pago. /' ^ 

ctSiihth, CTSniTH, gradi; njHiTSnHTH acce- 
dcrc. CTOOA gressus, vestlgium pedis, Croat. 

. sztupina, sztupay. CTcncHb gradus, Boh. stuw 
peu, Pol. stopicn. Serbicum ctHr vidc sub ctah. 

CTEHATH, CTCHI0, gemcrc ctchahYc gemitus. 
^uss. ctohS ; CTOH gemitus. Scrb. ctchath , 
CTCHAHuc. Boh. stonati giemere (olim), nunc 
morbo deeumbere. » . 

CT^^Hk umbraj^ (rx/^/BohemiJ stja, olijpi stjen. 
Conf. in U. cl^sse c*bHk, quod et umbram 
((Txtot) t\ tabernaculum , tentorium (^xifVif) sig« 
nificat, et vere Sbvicum est. Serb. ccn m. 
Croat szen<»a , Cam. fenza* Sed iam in PauU 
f pistoUs ter occurrit CT^Nk, cum aUas in £van« 
gciiis et ii| t^^almis C^fiii^ scriptum sit. In ve- 
teris Testamei|ti librls promisoi;|.e c4ink et ctHthk 
Ifepcries. Jud. 9, i5. cknk^ ^ v. 36. CTdrHbr 4 
Beg. 30, 9. 10. 11. CTirHk* I Paral. 29, 1 5. 
C^Hh, Job.3, 5. et f4, ^. et 34, i^.CTHbHk, 
at 7,3. et 8, o. et 13^ 33« et 38, 3. cbNk. 
Eccle. 7, 1. legcbatur olim e^CT^rH^fa* (pro 
CT^kHH), nunc . c4rHfi correcta editio haDet. 
^3ap- 2 , 5. CT^Hb, at 5, g.ckuh , et i5, 4. c*feHHo- 
nHCAHM)^ (in antiqua edit. icfeHiK)). Sirach 34 > 3. 
p^r^^Hi». Jerem. 6,^, ciHH; 10,16. cbH^at 

48, i56 * Pars I. Cap. I. §., 7. 

481. 45. CT^rHH. cbnk praclcrea legitur Canu 
. t, 3- 17. et 4, 6. Isau 9, 2. ct 58, 8. tcr. 
Thren. 4,20. Bar. t, 12. bis. Ezcch. 17, 25 
el 3 1 , 6. Jon. 4 , 5. 6. Credcrcm CT^fcNi* pro 
cknh Bibliis illatum a Russo, qui vulgari 
T^tNk litcram c praefixit, ut saltcm hac ratio- 
ne vetus cbnb aemubrctur, nisi et in Codice 
Scrbico antiquo Hcbr. tO, 1. CT^feNi» pro ho» 
dicmo ctNb legeretur. AiTmc voci ctrNb cst 

CT^bNA paries , mimis , rsTxoi , quod in Psalmis 

quatcr, in novo. Tcst. decics legitur. Bohemis 

st)cna est parics , Carn. ftcna , fticna , PoL 

sciana. Croatis sztcna 1) parics. 2) caules, sa- 

. xum aspcrum et abniptum. Sci1)is ctena , cth- 

fNA,'saxum, collcct. ctenue, cthenbe, saxa; 

iisdemtamen cimex, Wanze, cst CTENHijA^CT^f- 

, NHijA, utiqjje a ct^tna paric^. 

CTOA, dim. CTOAEij Ptov. Q, 14. sclla, germ. 

Stuhl\ noECTOA thronus. Russls olim CTOA , Scr- 

* bis CTO , Cam. ftol hodicdum sella. At Rus- 

sis, Polonis, Boh, immo et Croatis nunc ctoa 

cst mcnsa, Inde CTOANHK, qui mcnsis pracerat. 

CTEAI^-, CTAATH, nOCTAATH, ItCTat. ROCTHAATH , 

stemere; ctaanVe stratum! . hocteaa Jectus, 
xX/^t); nocTEANHK Acl. 5, i5., o hl t»xo/tc3- 
V05, Vulg. qui pracerat cubiculo. 
PTAD, CTAOWH, scnex, anti^us. ctajeij scncx 
vir, T^etr^Jt^^bs 1 Tin^. 5, !• CTAfH^A senex 
miilier, Tgsir^vrsga ibid. v. 2* CTAp^bH scnior , 
CTAO^bJiiiiHNA scmor/ qui pracest Marc. 6, f2i. 
CTAD^bHUJHNHi sunt TpcoTo/ , primt , primarli 
(Galilaeac). Luc, i^, 14. CTAp4HmHHA coKoyS 
pracrectus synagogac, afx/truvrtycoyo^ Apud 
Scrbos CTA^^buiHNA pathr familias , scnior do- 
iqus. Croat. sztareshina, CTfH Glassis m. sylli&anim raflitaiiam. 1 5;^ 

CToS, CTJETH, inde conipositUTrr nf dCTjfS , noo- 

CTOCTH, Itcrat. noocTHpATH cxtendcrc, expan- 

dcrc. 
CTA^o grcx. ctaaYa, stadium, pifiregTiniiiri «st. 
ctS^ pudor, 'CTV^o^»bWi*A Marc. 7, ^2. ctVgX. 

yf/a , impudiciiiae. CTkT^^feTHCA erube&cere , 

pudcre. • . * * V 

CTS^k frigus. Dan! 3, 67. cfrS^fc u 3H0H frigus 

ct acstus, olim ^HMii H ^noh/ cr^t^cfk Gen. 

3i, 40. frieus, fluss. CT^mA. c^^/^in-: ctS^e- 

U\ BO^A, irigida aqii^. CT>(^Emij Lue. 14, 5. 

9§ictg^ putctfs/ foBte, S6rb. ctSaeHaii; Croat. 

rztudcnccSi 'ct zdenecz, Cam. fiudenz et sdcnz. 
• Polononlm.$tudni^ et Boh. studrijc/ 'sludnicc^ 

gencre ct foijraa* d^^cruat. 
CTE3A scmita / cdfis , gennf. Steig, Serbl ; c^^a^a , 
; CTA3HIJA ,'Croal/ szteza ^ Cofm. ' fles^ , ' ftesda. 
'Boh. stezka, Poi. scieika. T^oniiNKAItpudLin-. 

dc Russicum (juid<^m cst, non ytto *Ec. id cst 

' Stavicum titctalc* Nam ctI^a in PsMmis et 

, Nov. Test.pro scmita , r^j/ftflic, sgmf>erlegiliir. 

CTor accrviis, mrtst '(foeiii). Diff(4r**'C^rHA (in 

' libris, Serbids CTbrHA,' CTirNAy ]frfd(<;a. > Go-. 

' this j^a^j^est non soliim callfc, sed^efr platea. 

CTHrnS, composftum nocTHrH*, Pracit. noc- 

THfKE, comprchcndcre. 

• . '* • ' ■ ■ . ' 

Sequurflur ' stib -^dignis *• • #»e* yoces^ quac 
quatuor radicalibus liferis consfant/ inciptentes a 
fiCert s CT et n^edia radtcali a et ^ . Uas a teliqui» 
separandas judicavi. '^ • 

« 

{iTOAn, columna, turris/ itv(//r>^\ ^vXoi, «ijAh 
CTOAnonHCANiE Psalm. ib, t: iviXoffdffa, ti* 
" ' ^^ 'tuli inscriptid,"^ C^OAnocT*feiii 'psalto. 121, 7 
'*'*' ' rjryo0cc^ti/ Vutg: tUTris. c^bATfHlitfr «tA/Tif# 
' Rilssi *prd* q^roAlrt Waat cn^oAK^f-^wJki'^ aliiqu* •«/ i- 


♦ j ..> iSi Pm L Ga^ I. §i f. 

Ittyrii et Croatae CT)in , PoL slup , Boh. slaap> 
Slovaci OTAfi. Sic et Mss. antiqua. 

CTDOHTH, oycTf OH«rn , disponere. Marc. i, 19. 
CT^OAijiA mfiMA, Kttrtc^f^ovra^ , componcntcs 
^•arcientes retia* Iter. oyCT^oATH, melius oy- 
^ w^niTH-.Psalm. i5, 5. oYCTyoAAH ^ocTOAHYf 

MOK (Ps. Ven. oycTfAAiu ^OcTomHYi moi), i 
droKcl&igl^, Vulg. qui reslitues. Hcbr. i5, 19. 
^A BCKO^H^ ycTAOiocA baM , ct ia marcine inreriori 
ftO^A^Ai^^cA K BAM» Iw rixiov ttTCOmrKd^ii 
C^av , quo celerius restituar vobis. ct^ oihVi dis^ 
pensatio, olKmitfx. c^fOKHYra in Mss. 1 Cor. 
12,, 28. nv^€fyili(T^ig , gubernationcs , in editis 
n^AfiAfHYA. CTfOHTiAk d/xovcfco^^ dispensalof» 
procurator, Vulg» arcarius^ Rom. 16, 2^. 

CTtf^Rii fluentum, ^tSffnf* Croat Pol. struga, 
Boh. struha, strauna, alveua, Ainne. 
• CTMiH patruus , Pol. stryi , stryy ; Scrb. C!ro. Cam^ 
Boh. CT^ui). £t CT^UA patrui uxor, Serb^ 
Croat. Boh ct^ y ha , PoL stryina , strypa. 

CTA6 m/etcTj«HHA, cadavcr Scrbis, tTi^o el 
CTf #ttA Russis. Confer Suec» skraf. 

CT^KMTH, indc compositum ycTfAEHTH,'virca 
reficere ; ycToAKA recreatio ; ycT^AfiAiHii refec- 
iio, refocillatio, ycT^ akaathca refici^ reirales* 
cere, refocillaru 

CToofi iaqueare. ct^ Hn crnstula utccris t»ev. 1 3 , 
2. CTf^fUi Lttt. 10, 34. rAr^ai^Mra, vulhera. 
, CTMTHft , CTponTHii , pravus , perversus , ^^ 
Aac Psalm. 100, 4. ccp^iji CT^onTHBO, xxq. 
i{x naufi^, cor pravuau At pro CTfon^Aa 
Psalt. Yen. A^KABo. Psalin. 77 , 8. jfOf^ CT^n- 
THB (Serb. Cod. crTfunTHft), fymatrxoXii, gc* 
neratio prava. Ps. 17,^^7. coCTj^nTHBWM fA^- 
BdATHiiiHcA,fAfT^ 9^f0XS ^itf^^f ^f/( , Gtunper- 
verso perrerteris. ^t^pthbctbo pravitas. ct^o- 
noTMWH pravtts. Luc^ 3 , 5. k^aSt ct^ onoT<iA.4k 
Wi n^ABAA, Uiti tdt CKoKitt $k iy^nm/, erum 

pra- Gtosdis OL syllabaram radScaUuiiii IS^* 

pravd in ^ecta. At CoA. Scrb. hoc loco Mi 
BAia , curva , legit pro Ct^ dnoTNAA. 
CT^, CT^EM, CTf€MrAA5 procccp.s , capitc d6' 
orsum^ Stvh. CTp mo , ct^ MorAAB. Croat. sztenn, 
pracceps, praeruptus, arduus. Cam. ftena(i« 
Setb.CTf MEH , CTfM^NHT. Job.40, i5. NAro^H 

CT^MHNN W , (olioi ocTfS),ui monlcm ardttum. 
CTfiMHNNUH supponit CTfCMHNA « i*^e. loctia 
praeruptus, Russ. CTjfCMNHNA aicchVitas, prac«> 
cipitium, Cam. ftcrmiika, CfOatis fztermocha, 
Serb. CT0MiNf. XTfCMACNViE Jac.3, 4» ogfiyi, im*< 
petus. f^bHNAA oycTpCMACNTA Psalm. 45, 5^ 
T? noToiiii rx o^fiiiiKtra , fluminis impctus. 

CVfANA l)pars, 2)regio. PoI.strona,Russ. CTo« 
fOKA. CT^UcN Psaim. 67, 9. ^/yo( , perefiriuus. 
ctdannoaiokVc Rom: i2, i3. p\^^g¥{x, nospi^ 
talitas. CT^NCTfiScT Act. 10^6. ^syf^itxi, hos- 
pitatuf* 

<>r^SNA chorda. Ps. t5o, 4, BdCTpWx^/ffir%of' 

CTf 4sAA sagitia , jaculum ; CT^AU>rN, cr^aatM 
sagittare, tela cmifter^, jaculari. c^^D^frAcij $^ 
gittarius. Act. 23 , 23. is^io>Jficvg hitxoctioug , 
CTf 'kAgl) ^B^fec^f «fe , ^i^- lancearios duccntos. 
Serb. tT^AA, c^pHCAA, Croaft. ^ztrcla, Carm 
ftrela , Bob. strzela , Pol. strzala. 

Or^ATH , Ct^ Aift^S , noM* f A^ATH , pati, perpcii, 
iaborare, ccrfare. ct^a^anV^, CTo&CTb, passio. 
CT^ Am^^i}i€ TCf flHTi I Pct. 2 , 2(T. tifrxorrsQ 
iro^Lsyilr$, patifnter sustiuetis. hi TCfn^tNVH 
fHiyrmw ct^aAanVh 2 Cor. t , 6. iv CtmjLoyri rS» 
Mrm vdc-S-yitartcv/m folcrdntia catrand^m passio" 
nnra, et v. 7. osi|iNHqH ecTc Ct^ actcm na^hm, 
xoifccvof i^i rZy irccS^/ndru^v, Sorcii cstti pa<sio* 
num (pcrpcssionum). At Marci 6 , 48. fiM^«fe h^ 
Ct^Vi^jh)^ fi nAAfiAHVH (Cod. Scrb. iJH^cfi.K 
en^jfA^^ijJC ikt^t&HiH) ,$}Zty CKri^ ^ctauyi^o^ii'' 

$oy^ i6a Vits t Cap. L §.'fl 

yov^ iif f(fi iXdvvsiv , vidit cos labdrantesinremi'- 
gando. Et 2 Tim. 2, 5. aijje mt h nbcTOA)K^c«r kto, 

NE B^bNMAETCA, AUJE NE ^AKONNU) mVheH E^AET. 

«•S-X^Via* Vulg.nam ct qui certat In agoiie, non 

coronabitur, nisi logitime certaverit. Glossa 

autem textui slavico subjecta pro ctoaik^et Ic- 

^ git no^BH^AiT, pro MSHEN^.MAE'r'substrtuit kS^ 

;^ET no^BH^ATMcA, mcnus uricpic. Sic ct Hebr. 

10/32. MHWrwA CTpACTH hpE^rcjn^tcTi c«roA- 

^AN I H , , ToMvfy i^XviCiy Jr^fcf /viTS rccS^^oirfcy ,- 

magnum certamed sustinuistis passioaiim; in 

glossa subjungilur : mnop no^finr no^CTe. 

. cnQcTf A^ATH ilcbr. 5*, 2. ^isrgiointS^v , crindo- 

lerc. cnocT^Ai^^H 2 Tim. i) h. 'crujyKxxorciSv;^ 

. (Toy, collabora ,(particcps esto afflictionum) ; 

*el eodcin versu pro CTpACTYio ii^glossa legilur 

• CBH^^feTEAkCTBOM , cui gi;acciim|/flCfTJ^ioy , testi- 
monium, mclius rcspohdet. Ps. ii, 0. ct* 3l , 

, 4. CTjACTb est TaXa/Tcof /«, miseria , aerumna. 

c^o^k, Bobcmis stred, strdi,/mel, Carn. Hftcrd.- 

bcd et ME^ iis*non ignotun\. '. ... 

CToErt, CTfEijJH, PraQit. CTjErojf, CTfEmc, Itcr. 

CTflWAX^^ CTfEJKAlUE, CUStO^ire. CTOAYKA Cft* 

stodia, vlgiliae* Boh. slraz. Ctoa«ka jPs. 76, 5. 
(pvXcui^, vigiliac,. CTfAm custos , Tol. slrdi, Russ^ 
CTOOOiK , . Scrb. CTjAJKA j^ CtOjit. (fetra'snit'Cam. 

* fbashar. '' ^ ^ 

CTDHrt, CTo,Hi}iH, tonc^cre, forlicibus scindcre, 
[ Serb. Ctohikem, CTfH^feH. ct^HfKENVE tonsura. 

Cam. ftnshalu seu firishalo lorfices. 

CTfA)f tiipo;-, mctus ; 'cTpAUiHTH tcrrcrc; ctja- 
UJHTHCA limere. Ps. 52 , 6. oycTpAUJHmACA ct^^^ 
jfA, i(p^^Svi<rav ^o^ov , trepidaverunt timore ; 
CTDAUiiN tcrribilis, borrcndus. ct^aujahb timi- 
dus. CTfAXOBANVA Luc. 1^1 , 11. 9:/3i^Tf«, tcr.^ 
rorc5, Serb. CTJ^AmHAOterricuiamcntum. Croat. 
^ * etiam spectrum^Boh. strassidlo. 

«TpiJK Classis in. syllabaram radicaliaai. %6% 

CT^^bK oestruSy quo percllae vaccac f uruat. Boh. 
strzecck. ctj^^kath^ Ctj «fes^ puugcrc , incitare. 
Optimc antiqua editio Os. 4, lO.oajxaX/^ Tap- 
oi^Zffx lOMHijA CTf^bKOM CTfdjsiAu (vacca oc- 
stro incitata) vertit , et ncscio , cur correctof cs 
CTy^bKoM , mutarint in ct^ekaaom. ctoekaao 
cnim, ac^oEKATH est stimulus, quo iucilantur 
animalia, gracce ^csvrgov, quodOs.- 5, 12 eti3^ 
14. atquc alibi vcrti sdlet.ccTEHh.. Pro (ncoXff^^ 
autem 2 Con %2, 17. legcbatur no^cTp4rKA« 
TEAk in Serbicis libris impressis, in Ms. no- 

CTp^feKATEAk, 1. C, Stimulus, UUnC HAKOCTHHK. 

Apud Polykarpow no^CT^EKATEAh est stimula- 
tor, s^ no^CTf EKATH stimuiare;apud Alexjejcw 
rio^CT^EKATEAb (haoth) stimulus (camis), idcm 
ac HAKOCTHHKy quam vocem jam Ostrog.cditio 
habet. Biblia Polonica Radz. .citato loco stark 
w cialo Icgmit. Cum ct^ekath confcr Boh. 
strkati trudcrc, ct trkati, cornu pcterc, Carn. 
tcrkati tunderc. 
CTKAO vitrum , Pol. skto , Boh. sklo , olim stklo. 
Russ. CTEKAOy Serb. CT^KAO, Croat. szteklo, 
lcgc CTKAO. Cum vocalis, quam post ctRussi 
et Serbi inserunt , duntaxat euphonica sit , non 
possumprobare conjccturam eorum, qui a ctek^, 
CTEKATH voccm, ut mihi vidctur , pcregrinam 
CTKAO dcducunt. Conf^r CaXo^ ct gcrm. Gla^. 
Apoc. 21,18 ct2l. CTKAO, CxXog, Ibid. 4, 6. 

MOfE CTKAAHO, ^iX(t(T(fCt Jp^X/Vt). 'CTKAAHHljA 

Matth. 23, 25. atque alibi TroTvjp/ov pocuIum.Matth. 
26, 7. CTKAAHHijA MV^A «Xa^flt^gov p()« , ala- 
bastrum unguenti, nunc in editis libris lcgitur; 
AAABACTD vcro rctincnt Codd. manuscripti vete- 
rcs ct juniores. Cod.Kop.utpotc Scrbicusplane 

AAABbCTAfk habct. 

CECTDA sorpr , ope ^ a formatum a cect ; Polom mo- 
re suo e mutant in io : siostra. Confer gcrni. Sekwc* 

' L 4ter l6a Pars I. Cap. L §. f . 

ster^ Suec. syster, ct lat. soror, a radicali syl* 
labajor, ope or, formatum. 

Indioantia ab ck , si sequatur imme^iate vo* 

cdlis^ claudunt syllabatri radicalemtertia consona; 

si vero postCK adbuc inserant b, a, ^, quatuof 

consonis constare solent 

CkSkS, CK^ECiTHy Groatis szkubcm, Pol. skvbif^ 
skubac , Boh. sskubi , sskubati et sskiubati , de* 
plumare. Confer lat. glabrarc, glubere. 
cKonMTH , CKcnAK) rastrarc. CKcnEij cunucbns 
Matth. t0, 12. Pol. skop, Boh. skopec vervcx, 
linde Gcrm. Sehdps, At rcferri omnia debent ad 
Kon, rum,Croatis simple.x kopiti, etkopllofcr- 
rum, quotcsticuli abscmdi solcnt, in^usu sint. 
Coufcr capo, graec. icottw, germ. kappen. 
GKAAA s^xum , Fels^ nonnisi Polonis , Lusatis , Bo- 
ticmis ct Camiolis nola, Scrbis nliisquc Sla- 
\rs mcridionalibiLs prorsus ignota vox,ut mircr, 
quomodo in Lcxicis russicis ckaaa ccu Slavi- 
cum adduci possit. ckaau, grndus, Ilmina, cic 
homiliis Chrysostomi citat Alcxjejcw, ct rcctc a lat* 
\ scala dcducit. DiffcrtBoh. skula, skflliua, Croat. 

skulya , rima , spccus. Cum ckaaa conferri pos- 
sunt Suec. skar sropuli, saxum, lat. mcd.. 
aevi scolium , ital. scoglio , gall. csciicil , graec. 
cyttKd apud Tzelz. Chil. VIL i5i. vqxtXcg s^iix 
XeYirott, flrp^firXec Tiz^' /S/ccTflr/^. Voce pcrefirina 
CKAAA, plur. CKAAU, tlsus cst intCrprcs libntcr- 
tii Esdrac. Habctcnim cditio antiqua cap.4, 36. 
niKW 6 CKMA)f B^bK (vitiosc omisso vcrbo M3BA- 
IKMA autalio), quod latino tcxtui quoniam in sta^ 
tera ponderavit seculum rcspondct. Lanccs Sta- 
terac, germ. Wagescfnften ^ . is in mcntc ha- 
buissc, vidctur, eas ckaau appcllans. Mdius 
utique correcla cditio hunc locum cxhibet: no- 

Mmt HA M^fejllAHs M^B^bcHA B^fK, 

CKOf , GUssis IH; syUabaanuli radfealiuiA i$3 ^ 

€KOf , eica^H, celer, ireloxi oko^u^ cito; veloci« , 
ter. CKo^ celerius. Psalnou 147 , 4. ^o CKo^ 
^CTH f f wj rdx^yi » vclocitcr. CKojOfiHccij 
oj^vfy ^stfoi Psalm. 44, 2. ckoj^otcha^ cursor, 
apad Potykarpow; CKOdOTi^iij la Bibliis correc- 
tis , geu. CHOfOTtui^AfOgoiifOQg , Job. g, 25. oliiu 
TCKS^jAro. Amos 2, 14. u; CKopoTCKSi^Ar<jM, 
gK dfofiscc^, olim TCK^Aro. 

CKO^A ctttts, pelHsi distioguimt Poloui et Russi a 
KOf A 'Cortex. Gamiolis skorja est cortox. Boh. 
cortex cinBaaiorai skorEicc; A CKOfA derivari'* 
tur Pol. skornia , ocrea , Groat. skornya (tege 
uiKOf na) ; Garn. {korni^a , Boh/ sskornje. Russ. 
CKO^AK, pcllifeK. Scrbis ct altis Illyriis CKO^ 

' ^yn est supcrticics densior lactis, seu flos lactis^^ 
MicArahm, ^SaAm. Boh. sskorzipka^ sskorzapki 
testa ovi. 

tK^^iAk: H^cuic mKu; ck^^eaL Kf^nocTk moa 
Psalm. ^r, 16. i^^^vSi] co$ Sg^ajcoy t| l(J^iiiM , 
aruit tanltjuam testa virtus mea. CKB03>b cKS-*' 
^«Aki (Msi ckS^cah) Luc. 5^ tg.- S/i rcoy xs- 
ooiiLm > per tcgulas. Pol. stKkudla, Cam. {kodla , 
thKodta, S^Aiil^/. CK^^CAHiUH GOcS^ vasiictilc; 
ckS^canhk hgulus. At Marc. 14^ i3. Luc. 
1^2,.io.'Yas, amphora*^ Ks^i^Liov: 

CK^^f CkS^ch , inops , cgcnus ; ckS^octk, CK^^o^ 
TA^ inopia, penuria. mcKS^^trH, deticere. 
Serb. CKy^HTH, calunmiari, rc.er ad Ky^HTH. 

CKOT pecus> jumcntuin; CKOTmPsalm. 72; 22« 
Ktyfftab)^, jumento simiKs; CKOTOiiHTATCAb, xri}- 
vor^of(^j Gcn. 46, 32. olim CKOTonHTATiA^ 
NMK. Serb. CKOTAH gravidusy prae^nans (de 
canibus), refer ad kot. 

CKWTATHCA vagari, errare ^ cHrciimferri. Hebn 11,. 

38.B'A nHcTUHA)^ CKHTAK>l|ICCA,f y C^lf fUlX/C^ TXcOftL 

y,im , in desertis errantes. Serb. ct Groat. cku^ TAMCI. ii i CKOK « • • ' i64- Prfl*l- Cap. I. §. 7. ^ 

' ' » exsUii;i5, Itcr. CKiKA*rH, CKahX/ salUffe. 
CKCKTATH titiUare. Confer i^iekctath. 

: Incipieatia a ckat, cka, ck^ > aequieixtQ vocaliet 

qnatta consona radicali: 

• ' ' ' ^ • 

CKBO^ELj* Buss. stunuis, Croat. skyorczi Cam. 
, fkorzy fhkorz. Dalm. chvarly («iiiAfAk), ;Serb. 
.hi^ooaKy Bob. olim sskworec, mmc' ssparek, 

Pol. 5zpak, szpaczek. Apud Polycarpow CKfio* 

^Ei| cst alauda. Pessime ! Num Poionorttin skow- 
. ronek (alauda) iu mente babuit, .cum quo et 

Croat. skurjanecZy skerlecz, Cacn* £hkoijanz, 

Boh. sskrzjwan conferatur. 
CKBE^Nd^acula, inqminamentxim ; CKBif EN rom- 

mimis^ impurus; ckbeonhth coinquinare ; ckbe^- 

NHTEA^ Hebr:i2, i6./3/|3itAc$yprofanus. Croat. 

fzkruna est labcs. Cam. fkrun fqedus, fkiunoft 
. . turpitudo 9 of krtmiti foedare. Cbnfer liuss. 

CKBam impurit^s, sordes^.et Suec 4iarn cocr 

num, iutum» 
CKBC^vfe pcr. Groat. fzkoz, Cara. fkus, fkusi, 

RUSS. CKBC^b. 
CKBAIKNA, CKBaiRKHMA Ct CKBAIKUNA foramen , 

rima. '-'* 

CKAAKHTHCA subridere. Serb. iCKAHiSHTHCE rin- 
gendo ridcre. Boh. sskicfaitise ringi, rinLeiido 
flere; osskijbatise os torquerCi .xingi. Alia^ a 

CKA, Uti CKAA^, CKAONr CKACH SUHt COmpo- 

sita cx praepositione c et haa^ etc. . 

tCK^iK^, CKpEfiCTH, Rnss. CKOKTb , scabcre, Pol. 
skrobac, oKm akrabac, boh. sskrabati^ Cam. 
Chkerbati, ihkerbiati. • m : . . 

CK£Eb, CKCf Bb <&XA|^/^ y tribuiatio; XtTif, tristitia 
Joh. 16, 6. 21. CKOOKEN affiictus^ tribulationem 
patiens 9 CKOf £NH EumA Matlh. l^> s3. contri- 
«tati sunt. CKCffi^feTH tribulari, contristari. Cro* 

atis Classis III. syllabaram ra3icalium. *t6fi 

atis sakftrb tsi ctLra, sollicitudo^ amuetas, szkerbim 
curo. Carn. fkerb , flterbim. 

CKfXNiA phir. tempora, Russ. mcKVi. Pol skron , 
f. skronie plur. Boh.. sskranje et iidowiny , Cam. 
fenzi Sehlafif , at iisdeni skranja cst mentum , 
skranjif he maxilla. Alexjcjew cirat e Ptoloeo et 

' 'cgohVe pro ckoanVa. Est autcm csohVe locus 
circa bculos ; Bohcmis obocj supercilia. Voce 
OEOHkt usus est antiquus interpres libri Judicum 
4,21 et22.'»At cap. 5, 26. VEAiocTb (ttiandi-. 
bula) habet pro Hgor(t<pog. Verum Bibliorum 
Correctores his in locisrectesubstitueruntCKfA- 
NiA. Psalm. i3i, 4. ctiam Ostrog. editio legit 
noKOH ck^anYama 'momau dvxTravtnv rcfgK^ord^ 
npotg ii^, requicfm temporibus mciis; at Psakc- 
rium Venetum i56i, quod primae versionis 
Slavicac vocabula studiosius servat , hoc loco l(v 

Stt KfOTA^OMA. Caruisse itaque videntur meri- 
ionales Slavi vocabulo apto ad exprimendam 
vocem graecam Kgorx<pog ct carcnt hodicdum, 
Croatis enim tcmpora sunt szlcpoochje, Ser-» 
bis et aliis Illyriis caero oko , sljepc ocsi. 
CK^ HNA Hebr. 9 , 4, in Apostolo anni 1524 pro 
KOBHEr, Ki(ioirog, arca, cista. Russ. CKpHN^ m. 
et CKf HNKA , f. Pol. skrzynia , skrzynka , Carn. 
fkrina, fkrinja. Croat. skrinva (ujk^hna)/ BoH. 
sskrzinje, sskrzinka. Confcrlatr scrinium, germ» 
Sehrein. Succ. skrin. 
CK^ ^NtTBO E'phcs. 5 , 4. in eodcm Aposlolo pro 
Koqj^Ny, ivrgiTTiXfit , scurcilitas, dicacitas, sa-> 
les, joci. Scrbis KpEHyTH, CK jENyTH, moverc, 
amovere. Confer etiam ckomoa^ ludio , jocu- 
lator. 

CKfo^^bin codem Apostolo pro CKBo:^^,per, Scrb» 
abjcclo c hodle Kfo^, k^o^A. Boh. skrze. Con- 
fcr Russ. H^3&, HE^E^k, pcr, trans. 

CKpEKETjStrnlor. Mattb. 13, 12. CKf f mET ^Sswm ^ 

figvyiiog rcoy J^^Wcoy , stridor dentium. ck^e- 

IRE- |66 Paw L Cap. i §.«7. ^" 

«(EfrATMi CKfEiKfifi^, stridere, frcndero; CKfcr- 
rrATH idem, quod CKf EiR€«r4«rH 1 CFoat. skcr- 
gutati , skerguchem , Boh. skrzehet ^k^ cron-) 
stridon Differt ck^ Hn^TH strepere , quamvis 
Croatae skripati, skripanye^ Cam. shknpati dc 
stridore dcntium usurpcnt. Yidc ikrzyp in Le. 
xico Polonico summa diligentia a clariss. Linr 
de eonscripto, et confer ^krzek (ck^ck) sub 
skrzeczec. 
pKfMiKAAh tabula. Hebr. g, 4. ckj^hiraah ^AB^rTA» 
al r\d%H Ttji^ d/rt<9i]xif $ y tabulae foedei*is. J&o* 
hcmi$ krzitalky sunt segmenta pomorum , lamir 
narum instar> sic dicta , quod sectio transvcr- 
sim (ha k^hik) iiat, Croati$ transvcrsarius est 

Erckrisni » transverse na kriscze, etkdsczCyCam. 
rishama , a kris , krish (lege k^ hik) crux. Inde 
Serbis k^hikath dissecarc. £st ilaque ckoh- 
iKAAk vox composita ct ad radicem kohir rcr 
fercndat 

A liiera lu et ijj: 
fufiy^, uiBHr, uinAK, uimc^, uimH^ 

UIAAfl % UIACM f IUCAK. • 

fUAfn^ UJEfCTbi UIEfUi. 

UIACT, UJECT, UI^CT. 

piKAn> m^CiK^ ItlKAf , UII(Sf I UIKBAf » IMK^Of, UIKpAir. i^Aii, ijsis, 4JAn, i|icn, i}iHn, i|i^n^ i^iiai. 

I^EH, I^EAk, IJiSAi IJIEj^^ l|IHp , I^Sf , IIH^K , l|if^K. 
^IA^, 411^,41^^, 4IET, 4IHT, IflST, 4IACT? 
^IEr, 4IK(||IKA)i 4ltK| 4IOK1 4IHKr ^l^l^ Glassis III. syllabaram radtcaliam. 167 

Aji ui spectant bisyllaba uiaaaiu tuguriiun pa^ 
torum» uiATi^ tentorium, 'Russicum uiofo)^ strer 
pitus^ et peregrina bene multa, quae in Lexici^ 
aliarum dialectorum coUecta habentur, ex. gr. 
uiKOAA a schola, .uiko^a» a germ. Schade^ Suec. 
skada, uiTAMnATH apudSerbos et Croatas impri- 
mere, abltaL stampare, PoL szruba 3oh. ^ssraub, 
Russ. 4iyf yii , a germ. Schraube , Polonorum s^lach- 
ta nobiles , nobilitas » e veteri ^erm. slahta , slahto 
(Ge^hlecht) orta sunt Cum c facile , ante conso- 
nantes. praecipue, in ui transeat, multa, quae 
apud alios ab lu inchoantur, in indice slavicarum 
vocum sub c locata reperles. Serborum uiahqa 
prunus, cumnotissimo potu uiahbobhijAi et alits 
derivatis , sub cahba ; uiA^fcMc sub CAf ma , uiA^lr^ sub 

CAE3 /lUBf AKA prOCfipAKA SUb CfAKA, UIKOnAlJ SUbCKOi 

riEt| quaerenda erunt. Pro uiaaaui Moravi, Slovaci, et 
PoIoniquidamcAAAuipronunciant. In voce peregri** 
na uiA^f AH , Serb. uiab^ ah , germ. Safrcui , omnes^ ui 
pro o pronuticiant^praeter Dalmatas etBosnenses, 
qui , litera ui in m mutata , dicunt ha^^ ak. Legitur 
nunc uiA^j^AN inBibllis slavicis Cant. 4» l4«^ ubi 
vetus interpres graecam vocem kjokoc serva* 
verat, etProv. 7, 17, pro KgoKivoVj, ubi antea miA- 
TANHqA legebatur. Est autem mtATAHHijA nuncRus# 
sis Carthamus tinctorius L. quem Germani Sq/lor 
dicunt. Alio^ etlam iclerua ircatahhija vocabatur. 

Ka. t68 Paw I. Cap. 1. §. 7. 

•Maluenint itaque correctores Biblioruni vocem 

■ 

peregrinam ambiguae substituere. Sed et ujeak et 
lUAiM peregrinae voces sunt Pleraeque autend in 
indiculo positae ex aliis dialectis coUigendiae erant^ 

eum in libris slavicis antiquis voces ab lu inchoan- 

* 

tes, quae tribus aut quatuor consonis constentet 
ad hanc classem pertineant, obseryare non liceat. 
In vulgaribus vero Lexicis omnes fere voces , quae 
a lUM^ uiN, uiA, ujf, UJT, uiK incipiunt, aliunde 
assumtae^ non.in solo patrio natae sunt Apud 
Serbos tamen et Bohemos quaedam a ujt incho- 
antes sunt slavicae originis, sed sub ip quae- 
rendaesunt 

lUBkifATH Russis csl jaccrc , projiccre. 

uiBHrATHy Uohemls sswihali virgis caed^rc, vi- 
brarc sculiram', iude ScFborum uiBHrAO extrc^ 
mum scuticac , gorm. Schmitze^ gall. la touchc. 

uiHAK JPolonis sturnus , uinAHiK dim. idem, cUam 
Bohemis. 

lUMfAU Fuiss. vide hmeai». 
' uiME^Pol. murmur, strcpitus,cum quodiligeutis- 

simus Lindc nuliam aliam vocom confcrrc po- 
tuit , quam Russ. uio^o)^ ct qiOKOf T. 

lUMSp in libris glagoliticis cst catinus. 

uiAAnk f. Polonis gradus, grcssus major cqui.Boh. 
sslapiti^y sslapati, ^radi, calcare. Pol szlapic, 
szlapac. Boh. sslcpjejc, sslapjeje grcssus, ve- 
stigia. Conf. germ. schlappen. Russis mAAUA cst 
pileus» 

uiACM galca, .rsQiKsipxXxfcc , Ephes. 6, 17. ct 2 
Thcss. 5; 8. et in plurlbus Vct. Tcst. locis, uli 
t lleg. 17, 38. aParal. 26, 14. Sap. 5, 19. 

Isai. Classls IIL sylbbaram r^iicalium. i^ 

Isai. 59, 17. Jer. 46, 4^ Ezech. 23, 24. 
et 27, 10. 1 Macc. 6, 35. In libris glagoUticis et 
uiAHM. Russ. iJUEAOM, luoAOM. Afftne est germ. 
Helm, Succ. hjelm. In Moravia iuaem ct hpclie 
in usu est , sed de omamento muliebri capitis« 
Pol. 4SI0V. Gro. et Illyr. immo ct Russi galeam 
vocc peregrina appcllant. 

UJ6A»seriaim, Apoc. 18, 12. Confer Siiec. silke* 
Serb. et Croat. cbhaa. PoL jedwab, Boh. hed- 
wabj, hedbawj. Carn. et Lusat. im^A, a germ. 
Seide. Yide suplra ujhk, quod elisro a cx ujhak 
ortum est. 

lUApn, Pol s/arpac, carpcre, rozszarpac , discer- 
pcrc, quac cum Boh. sapati ct rozsapati con- 
icrenda sunt. 

UJEocTk , f. Russis lana , PqI. szcrchla villor lana 
fioh. srst collcct. villus , pili , Pol. sierc , (olim 
sicrsc ct sicrchl) idcm. Serbis, Croatis Cam. 
^AAKA siint pili. 

UJC^uJENk , m,. crabro , Hornifs. Plur. iue^uinh Exod. 
23 , 28. Deut. 7 , 20. Etiam in hac vote , uti 
in-mE^CTi^, uj cx c ortum est. Nam Scrbis crabro 
est CfmA47N, Croat. ct Cam. cEj^mEN, Boh. 
srsscn, Pol. sierszen et szcrszen. * 

mATHp, gcn. mAT^A, peregrina vo:c nullihi alias in 
Bibliis slavicis lccta, a corrcctoribus in nova li- 
bri Judith versionc e Graeco, cap. 10, 18. adhi- 
bita fuit ad exprimendam vocem nrx^x (TK\^m\L(t^ 
ra: no lUAT^WM. Antigui^s intcrpres, hoc m ' 
libro latinum Vulgatae textum sccutus, voce 
CTAN usus est. Lcgit enim v. 16. k ctahS , ad 
tabemacnlum. Biblia Bohemica ab eo inspecta 
fuisse suspicor. Alibi graccum erxijyvj vocabulis , 
cfeNfe , kSi|ja , CEAENiE , immo et AOM , )f jAM inter- 
pretds expresserant^ voce barbara mATEo,. seu 
vulgo mATVoD (Vd uti lat. Jo pronunciando) mispiam 
uti volncre. mnc quidem mATo^ omnibus Sla- 
vorum popuKs; Bobemos slexcipias; notum. Po- 

lo- IJQ Pars t Cap. I. §, 7. 

loni &Katra clicunt pro uiAT^f < Serbi uiato^ et 
MA^o^; uiATfA vero iis cst tentorium mcrca« 
torum. / 

lUACT Russjs , ssust Boh. , szast et szust Pol. so-> 
nus ad signandum celcrcm motum cum strepitiL 
Hinc I^uss. uiacTath, Pol. sKastac, strcpttum 
cicre, Boh. ssustjcti, ssaustati. Scrb, uiyuiKi^ 
TM ct uiyuiTATH, U|yuJNyTH strcpore. 

UifCT^ Russis contuSf uiectok pracfuraium, fo- 
cus. At uiECTBVf gressus , itcr , rcfcr ad uif : 
lUf^S primac ; sicut ct numcrale uiicr^ scx , ad 
uicc sccundae classis. 

« 

fUKAn: quacrcin Lexicis Polonicis sziapa vilta 
equuSy szkapii^a c^ro cquina. 

IUkSa : vidc Croat. skulya spccus , spelq.nca , Boh, 
sskulina rima, 

uiKA^E^ Huss. focduSy turpis , rcfer ad ckade^. 

ujKy^A liuss. pcUisy culis, roicr ad cko^a. 

|UK6ApA Ru.ss. scoria,confcr cuml^ol.skwara. Boh^ 
sskwarck crcmium, cum PoL skwarck, Croat, 
oczvirek. 

|UKBOp: apud Boh. sskwor forficula auricularia, 
gcrm. Ohrwunn^ Ohrkd/or, Scrb. yBOAAmA (Ohr^n^ 
hriecher), Cro. striga, Cam. ftrigalza^ uUrigla. 
P.Marcq ct fqvor, quod c libro Bohcmico hau-r 
sci It et suum fQcorit, 

UiKj)OK: Boh. sskrob amylum, cnnfcr cum Pol. 
skroby ct Russ. cko^khao» Cam, kerfka, q 
genn. Kraftmchl , z^xm^X^ vox, syllaba Krajt 
in krob miii ata, unde praeiixQ c sskrob nptum cst , 
syllaha MGhl pcnitus ncgIecta,.PoI. nunc' krochi- 
^ mal dicltur , Piuss. K|^A)(a\aa , Kpy)^MAA , et Tjyx- 
MAA, Croat. stcrka, a gcrm. Sidrie, Carn* 
fhtirka, Serb. uithdak ct uith^ka« in4cuiTMy- 

KATH. 

lUKfAT scu uiKfST, Cam. fhkrat ct fhkratcl cst 
.«^piritus fodinis pracsidcns, P. Mareo da^nnou 
^ptalUcus, B9rgm(innc\sn. QQ.hemis sskrzjtckii 

olim^ Classis m. syllabaniiD radicaliuin. |f i 

ollm sskrzetok lar, spiritus fatftiliaris. Gonfef 
germ. Schradel. 

Velim lectores ea relegere , quae p. Q et 24. de 
Utf ra duplici iji monuimus, Addam bic, subinde 
ui pro simplici h locum habere: ^jS^o monstrum 
pro hS^o, wipSvHTH sentire, cognoscere, pro 
ivmSthth (a H^K>). Slavico Hcuj^A, squam^, Poloni 
praeiigunt m et szczeszuia (i|jeujSa) pronunciant 
Ita et szczegot,. Russis i|iEroAk, e latino si/tgularis 
ortiim est^ Nf c dubito eadem ratione a germ* Se- 
gel forniatum ijiirAA seu iporAA , apijd Polykarpow 
Qi luorAo penes MAuiirmalus. Alexjejew, ijjopaa ex-, 
plicans vocibus masta KOfASCAii.NAA, citat Isaiae 
cap. 30. V. 17. Supposuisse ille videlur vocem ijjo- 
TAA esse slavicam , uti et Lexicographi russici cen- 
suere. Atlsai. 30, 17. vox i^opaa a correctoribus 
recenter substituta fuit vocabulo nccTAB , quo an« 
tiquus ^nterpres l^aiae non male graecum l^h e^- 
. primere conatus est^ Cap. 33, 23. iterum ipofAA 
pro N^b^^o substitutum fuit. Hoc quidemVersu 
antiquus inlerpyejJ. malum eX vela (f 505 et i?/tf) con- 
fudit, voce n^^o pro utroque usus. Velaquidem 
recte interpreta^us est NHr^p a, Groatis et hodie jadra^ 
prQ quibvs nunc e^bT^ haa leguntur. At malus dici 
(debuisset la^^HAo, non N^fe^po. Ypx la^^ h ao non fuit 
fgnota ei , qui Ezechielis versionem antiquam sibi 
fmendandam sumsit Jbidem enim cap. 25» ?. 

# • 

lege? fjit Pars L Cap. I; §• ?• 

legebatur pro igtf^ iX]xr^8$ CA^irMeNA caom» et in 
margine editionis primae Mosquensis glossa spEBNA* 
Neutrum placuR correctori, qui recte ra^fHAA hoc 
loco substituit, respuendd peregrinas voces ijj^ 
fAA et MAMTA. Vocem ra^(»HAO Act 27 , 19. servsn 
runt ^tiam editiones posteriores. Hoc quidem lo- 
co legitur (fjcsv^. Int^rpres autem slavus per eam 
praeprimis malum intelligi sensisse videtur. 

Groatae initio i|i constanter retinent scribendo 
sch; hisacceduntCarnioliinferiores, at superiores, 
uti et Vinidi Carinthiae fere solo fh (m) pro Chth 
(i^) ejusmodi vocabula inchoant Bohemi a& ali- 
quot seculis a Slovacis et Moravis Poloniae vici- 
nioribus in pronunciatione literae i^ difFerunt. Hi 
enim'' in vocibus a i^ inchoantibus ip ut ujn , ilU 
ut uiTb pronunciant. Serborum iut initio vocum 
semper respondet slavico iji , exceptis tamen voci- 
bus peregrinis , ut ujtah a germ. Stab , ujt^k a 
germ. Storch. At eorum ujteta, damnum, respon- 
det slavico tijjeta (a t^ijj), et uithija, tabella, sla- 
vico A4JHIJA (a ^cka) et lUTkH seu uiHch slavico ^i|ih ; 
lUTKETH seu ui^fvcTH vero slavico )f orirTH ()fT4fTrf), - 
mutato )f in lu. At ujto est e slavico hto orturo, 
Cape jam pauca exempla vocum a duplici litera in 
inchoantium , quae quidem et lef tja radicali litera 
constent l|JABC- *i w Classls m. syllabanun radicaliuzn. t^a i< - « > segjnitic$.^ xc^Uities , inde ^xbctbSk) mol- 

litervivere. 

iiiAB, Pol. szczaw et szczawik, rumex acetosa, 
*: iluss. uiMeAk m.$erb. uiqrABAkE n. lllyr. sctay. 
. . je , Bonu sstjowik, Carn. apud P. Marcum {hav-i 

yt, lapathum, rumex. Croat. schav (lyM) la« 
' liathum p ^.axylap.athum , rumex. lis kiszclicza cst 

acetosa. . ; 

ijJEKETATH (a i|Jefi«T) fritinnirc , garrire , zinzibulare, 

zwitschern, Boh* et liiT^kKfi^^ PoL szczebioi 

habcnt. 
i|JEnATH dissecare, iindere ligna, apud Buss. Pol. 

.Boh. inde Pol. .ijiEn surculus invsiiiiius, Boh. 

uiT^bn arbor ipsa, qui inscritur. At ij^boA^rH apud 
. Serbos et alios lllyrios; Qroat, .ct Carn. ije- 

DATH. 

ipinATH, Serb. mTHnATH^vellicare, carperc. Sic 

et Croatae scliipali, scbiplycm , Carn. ihipati el 

fhzhipaU, Pol. szczypad ct szczupac. i^HnEi{ , 

plur. ijjHnL|H ioriices, Pol. szrzypcc. Croatis 

i|jEni|H suut digiti, ariiculi. Contcr.Kuss. i^e- 

noTky Pol. szczypka, quod duobus aut tribus 

• . digitis prehcnditur. 

tfiEN/A cQtulus, tjJENEij idcm. Oscae 13» 8. i|jenl)IiI 

f ' legebantur olim , nunc ckvmnh. Serb. lutene , 

UITENAI|, plur. UJTENUH. 

t}JEAk, f. rima, iissura. Pol. i|jeahha. Olim Nch. 

4f 7- iii^kAb pro ^u^ lcgcbatur, hodic wfACAk 

atio prorsus sensu. 
i^K>AE Croat. grallac , Scrb. lutSae , Pol. szczudia, 

Boh. ssiihly. 
ijJEp, apud Pol. szczcrzyc (zgby), Boh. sstirziti, 
* Serb. et Croat. ijEaHTHCE, ringerc , ostensis dcn* 

tibus ridere. 
fjjHphiH Buss. genuinus, purus. Confer PoL 

szcz^ry, szczyrny. 
i^H^ Croat. biitum , mei:curiaIis.Dalm.i|jSp, Serb. 

uiTHf amaranthus blitwuL. Pol. szczyr, szcz^r i74 ^2i's '• Cap» I. §. ji 

niercuaalis. At Boh. lun^Hf ts\ gryilotalpt, ffii-te^ 

ftl scorpio. 
%nSa RiKSS. loxia emiclcalop, Kernfrcuer. At Polo» 

iiIsetMoravis mtis rattus L; Aac/^> ihiss.KJMCA| 

^cd laiijSp est musa^rcllanaritis, ^a/r/i9iim/. 
ijjE£K , t^JEfKAy ipEfCHNA, Pol. iissum ^ crena, 

Schane: Auss; ijjf f KHNA, Boh. ujT^fepSHNi, Garn. 

flierha» flikcrba, flikerbina. 
ijJEfk PoL giarca, Boh. uj<r4rpK. 
ijjAAHfeTH, noi|JA^»bTH,parcerC)indmlgcre. a^Cor. 12, 

o. i^iASK^S IKE > ^tdo^Ltti is, parco autcm. Ibid. i3, 

9. NC n^im^, » (pBfffoiim, non parcam.^Scrb. 

UITEAHbTH Ct UITE^\H*rH. Pol. SZCZ^dziC. 

IjiE^^hiH (a i|iAjVN<rH) misericors, Psalm. .10^, 8. 

tjlE^p H MHAO€«rHfi V^hi dfcrfgiio^iV , KOi <\^. 

jxcyv, mlscrator et miscricors Dominus. Ru^sis 
ctiam largus , muniticus. Sic et Boh. sstjcdry^ 
Pol. szczodry. uK^pHTH, oyuiE^pH>rH, mise^ 
rcri, Ihid. v. 1 j. niKomE ijje^^ht oij cuNy, kcc^ 
^00$ oiKTsi^si irxT^g y/B$ , sicut miscretur patcr 
hlionim. tpE^poTA miseratio, miseiricordia, oiKri^" 
jXs^.Ilussts,PoI; Boh. ctmimihcentia, liberalitas. 

019^0 portcntum , monstrum. i|iS^,'plur. ujS^oBe 
Isai. 14; 9. gigantcs. Pro his in corrccta editionc 
nunc HcnOAHNH legitnr. Gonrcr h^^o, H^fK^k, 
i*t lUTSm^b antiqnissiini codicis, «rSiK^k Ser« 
hlcorum codd. clhodicrimmiry^b, ctTbyAATHCc 
cxpavcsccre, Tby^AHB pavidus. 

ipSAk, f. morcs; r^oro^. Hcbr. i3, 6. uhi nunc le- 

gimUS HE €pEEpOAlOliLJbl N^ABOM , iu ApoStolo 

antiquo ipS^Vio pro NpAfiOM li^^chatur. Jud.v. 10. 
(pvCiKcog uiy^^iio idem codex^ imprcssi vero no 
gc»rKn*B^. Serh. hodie 'ky^ («rky^) naluralis 
indoles . Groat. . chud (hS^) , Oalm. cjud , chyud , 
i ) idcm quod narav natura. 2) inst inctiis > ^cnsus. 
"Vidctur ct liic ijj ortuin cx h. Si igitur 'i|iS^fk 
^dnferatur cum hSio scntlo^ ^h funnativa csse 
possil, c|uae syltahaa hH acccsscrit. €!hssis HI. syUabkTum fadicalmm. 1/5 

pula c sctis, sclaceiLS, BHrjtc. Bdh. sstjctkay scd 
sstjetina seta. Pol. szc^zecy .V/.czecina; Croatis 
ipE«rMHa setn, at i^jet, i^etmija scopula seta-* 
cea, Scrbis MeTKi , dirti.HETHMijA Bnrste,Czvh, 
fhet, flizhct, scopula ; ftictina , fhzhctlna, seta. 

I|iil'r scutum, clypcus, Sugsog, ccctU, dim. ijjmtiij^ 
Pol. Crdat. i|JMT,S^rb. uj^M«r,Boh. sstjt, Carn. 
CHMT (fzhlt) 0pudGutsmann,ujTMT yero apud 
P. Marcum. ipMTtlTM^^Ai^HTMTH, protegerc; 
3AijjMTliTEAk ct ^AtpMTHMK protectolr, vT^^n^^r^ 
Ti^^^. illud quindecim vicibus in Psaimis lcgi-^ 
tur, hoc vero duutaxat bis. 

•jjStmtm , cujus compositum wI|j>(Tmtm. Luc. 9 , 
45. ^A HE wi|iStat grw, 7ya ftvf ciit^wtxi cdro, 
fit non' s<fntir^t iilud.Jdh.il, 67. AtpE kt^ 
* toif^JSTMT gro, €xv rtg yyw, siquis cognoverit, 
(nossct). Etiam in hac voce ijj cx «j ortumcst^ 
Cro.it. pl Carn. h^Jthtm senlirc, Boh. cititi, a 
ISth scntirc, audire. 

fpACTTE ^t tfMACTVi Russ. k>rtun&, feliVitas.Pol.szcz^s'* 
cic , Boh. ssfcsl j , Illyr, «Iect (pro HACTb) , h|nc 
*iicTM«t» fortunatus, mCTMTM fortunarc. Estigi-' 
lur CHACT^ii (ijjaotVi) compositum cx c ct HAC«rk 
pars. Serbis^ uti aliis liiyriis, fortuiia cst c^ E'^dt 
(CoiTkA), srcrha clsricfia, Cro.^tCarA. coiHA^ 
a vcterl Cfyfti^A. Kst autcm cdai|ia occursus. 
Psalm. 90 , 6. u; Cf^yx , (Yeuct. edit. c^i^Ji), 
ccTTo cv^rrdyLdrog , Vulg. ab incursu , potius afcr 
occursu. Ps 18, 7. cp^bTiHii grw, roKnrttr 
r^\LX dvri^ occur^us cjus. Ps. 5&, 5. A Cf«tTf- 
Mii MOI , slg (TiyayrviCiy^iH , in occursun^i meum. 
■ Confcr cy"feTS , cp^fe^fATM, CD/flCi|iS^ occnrrere, 
ot)vidrc cx c et simptici &^*n secundae ctassis^ 

I^JiroA, dim« ujirAlifeK , ijjffAOftKA, Kujssis frin'» 

giila cardueiis^ Siicglitz. Pol/ szczygid , szcyg'^ 

lik, Boh. stphiik^ Cro. tuTMrAfiJ, liljT, CTir-* 

^ AH^, CTArAHH» &crb« HiuyiAtorAf ; a '«iiiiJAforA 176 Pars L Cap, I. §.7. 

(s«4iiAbHrA) carduus . ouasi ^id^s Distelfink. Exv 
tum AHij(poiius HLj) Adelungius slavicum asse- 
ruit, at Stieg (imo Sticgel) di^tcigen, scanderc^ 
derivavit. 
tfJKATifi PoL szczkac , Boh. sst^kati ct ssLytati sin- 
gultirc, jchiucAzen. Cro. i^SijatHce, Serb. lUTy- 

ipEK PoL latratus, szczekac latrare , sst^ekati Boh. 
Hussicum LpcKOTATH^titillare^refcr ad ckoktath. 

i|JEKA^ l|JOKA, lluss. ct PoL maxilU ; iu Bibliis 
slavicis iibique aanhta* exccpto Tob. 6. v. 4., 
ubi antiquus intcrprcs latinas voces apprehendm 
branchiam eju* reddidit : BO^^MH 3A UIOkS £A. 
Correojta editio,, cum libri Tobiae novam ver- 
sionem c Graeco textu factau]^ contineai^ hoc lo- 
co lcgit fiO^MH ^ueS, sed v« 5. Hussicam vo- 
ccm ncHEHk assumsitpro antiquo oyr^fiA, quo 
Polono-Dussus expressejrat latinum jecur. Ergo et 
antiquus et noviis interpres, rcspuens aut igno* 
rans slavicam vocem niTpA , dialectum suam se- 
qui maluit. Hussis enim jecur est nfHiHik, Po- 
lonU w^troba* 

i^HKATH, ijlHKH^TH^ Russ. ellychoium abscindcn- 

. , do purgarc candclam , Pol. szc/^ykac carpere, 

dccerpere, Boh. sstknu, sstknauli , vellicare ct 

mordexe. Carn. yf hcniti, vf hzheniti , zwicken , rc- 

fcr potiusadfhipati, fhzhipali. 

tpSKA Russ. Pol. Groat. ct Slovacis lucius , Hecht^ 
Scrb. iijTyKA, Carn. fhuka , Boh, sstika.Polonis ct 
szczupak, a szczupac. Igitur ct uiSka a ijj^ka* 
TH, seu i|JHKATH, a vcllicando, mordendo, 
dicta vidctur. 

t^SKOTy strcpitus, ipSKOTNWcum vehcmentistre- 
pitu, i|jSkotio (pro ipSKOHS) slrepo, crcpilo, 
fragorem edo, apud^Polykarpow, confer cum 

ipEK, IjJEKOT. Glassis Ili. syUabaram radicaliiiaL ^Tt 

m 

A litera ij: 

IjBHK(i)BHh)| IJMOK. 
IJJ5M, IJfK(ljEjK). 

Addi possint Russ. ijAf AnATH radere^ unguibttil 
lacerare , cui afiine est Suec. skrapa , Boh. sskra^ 
bati ; Illyr. ijboahKa cicuta apud Micaliam. Sed ijkao, ' 
tjAKAo apud eundem quaere subcTKAO, ijKBAbma-' 
cula /sub CKBEf. ijMfEK apud Bellosztenecz rrferri 
debet ad cm^ek juniperus, quia ^ignificatione cutdi 
Croat bof conyenit. ijut^a , ijUT^oti , citrus , ma^ 
him citreum^ apud Polykarpow peregrina ^iiht^' ' 
apud aKos alia. fiohemi cukr , Pol. cukier , Ci^oat. 
czukor, Carn. zuker, a Qermanis aut Italis, Russl 
CAXAj^ a Graecis, acceperunt Confer lUyr. ijaxa^ 
et ijAKA^ , Turco**sIavicumszeker, Serb. lUE^IirEp. Vo- 
cem latinam Caesar (t|ECAf) a Glagolitis cum ijAfb 
jhale confusam formula orationii^ dominica^ proN 
dit Etehimpro antiquo ijajctbo regnum, in Mis^ 
sali glagolitico Venetiis 1528 itnpresso legitur t^tf^ 
cA^A^TBo: np h^h ijECA^ AcTBo Tpok. Quod et Serbo, 
qui Slavici Psalterii editionem Venetiis l56l cura-» 
vit, placttit Namifi SAcocAOBEq, quod Psalterio ad 
nexum est, legitur: ^a nfiVi^ETk qECA^AcTBoTBOK^ 
cum t^roen alias non liolum in Codd. Serbicis , sed 

.M . *i t78 Pars L Cajy. l. §. 7. ei glagoKlicis. i|Af cvnc aeu qa^ cv&Vc inyeniatur. I^er- 
suasit nimirum sibi SGiolqj^um aKquis , sonorum si- 
xniGtudine deceptusi vocem tjA^k e latino Gaesar 
oorruptam fiiisse; restituendum igitur censuit 
^UA6, et contracte in glagoliticis libris quibusdam 
i|(o. Atqui Caesaris nomen ^ , graece KaTtrxg , qaod 
in K Test firei^enterioccurrit^ in versione slayica 
nunq[uam aliter quamKtcAfk, eLad>^poss, indeforf* 
matum KtcA^ 1« , scribitur. Recte itaque corrector 
librorum glagoUticorum Raph. Levakoyich in Bre^ 
viario anni 1(148, expuncto hibrido et noyo i|ECAf ap- 
CTAo, antiquum ij/|^c«raVE' restituit Originem vocis 
ijAfk , quam Bayeotis scythicam . esse credidit , hic 
nonlicet investigare; conferri tamen possit cum 
armenico Ter dominus* For lun. Durich , ; cui ori- 
gines germanicae nunquam arridebant , yisum uii » 
ij^KOfib quod a germ* Jiirche ortum asserui, a q^k 
deduci posse, ita ut ijj^KOBb, ecelesia, domus regia 
seu Basilica dicta sit Yeriun radices qApb et qE^ k 
prorsus diversae sunt, neque unquam in^deri^ 
vatis a qafk, qualia sunt qAfHqa, fii|A^u«rHCi«^ qA^ 
CTBO , yocalis a mutatur in aliam. , Sed mutatio li-^ 
terae Kin q apud Slavos frequens est, hinc facil- 
' lime ex germ» Kirche antiqua forma qEDKu , geniL 
qEfKBE, inde et qEfKOSk et qEpKBH^ enasci, etcum 
religione christiana ad omne^ Slavos propagari 
polerat. , Est enim Crpatis ecdesia czirkva^ Cam. 

vxkr Classu IIL Syllablirfliii. radicalioio* if^ 

«irkva, zirkbv, Serbis t|^fiA, Boh« cirkewi olim 
cjcrkew^ Pol. cerkiew. • 

Non ausim praeterir^ , plura vocabuld apud 
Serbos et lUyrios nunc a Utera (j inchoari , quae 
ad 4 spectaht. Abhorrent enim, ut ita dicain, a pro* 
nuncjatione literaie s ante fi hinc apud Serhos ij^ a 
prb ^fBk; Mi^Bk;^tij|^€fio pro N^Efio^ijpEnpro ^^in, 
l]f ricTH pro 4^ nc«rH , ij^ li pro s^ h. Venedi seu Ser<« 
bi(S6rabi) ibfeHorisliUii^Ae nuspiam «i/sed in 
omhibus yocibus, quaeapud alios a h inchoaptur^ 
ij pro H pronunciant.' Pokmorara Iieidca si quis 
inspexerit, caVeat sibi, ne c cum c (ieiic seqtiente i) 
confundat c quidem respondet slayico. ^ , non 
Vero c ; hoc enim e «rk ortum. Hinc Polonorum 
cma pro TkMA, cierpiec pro Tiffi*bTH, cieii pro 
«rkHK umbra , ciem pro tcjm , cietrzew pro tet^ eb^ 
Boh. tetrzew, ciesc^pro TicTk; at cierzeniec rete^ 
^ermi; Sdcknetz, respondet Bohemico ^erzen. 

ijbAa Pol. cl Boh. Coticitatu^ ctirsns e^orum^hine 
UBAAATH^ Pol. cwalac. 

ijfi4?AHTH, S(^rb. qfiHAiTH, qBHAH^«r*H iisdein,et 
aliis Iliyrii.s iirhahtH, piaugere, flei^e, lamcti-' 
tari. (Croat, Carn. etiani grunnirc ^ stridcre). Boh. 
kwjliti, olini lcwiclHi ; Pol. kwitic ncutr. ct att* 
Sic et Scrbis^ qBCAATH et qBHCAATH faccr^ fle« 
rc. In Po^mate BUssico delgorc: ^aHo cc^Ta 

NAHAAA nOAOBEt|K^H> ^EMaH) MEHH l|fi>bAHTH , 

tnsibus stringcrc , infestdre, ad fictum movere« 
Kussis ijBHAk m. scmcn tupurr^ 

H 2 qfif^' t , t80 P^ I. Cap, I. §. f. I V • ^ «. « Lj6(^TH) i|BfETH, lUyr. ct Croat. (tigerc , lique» 
facere ; ijbe^t Uquefaclus, frixus. Cam« ijb^em 
et uwoxfA prdgeln ,, rO^ten, ConfQrPoLskwarek, 
skwarzyc , Boh. - sskwarck , sskwarziti , Serib* 

HBAfHTH, SBAfAIW 

ijBEfcT Cdm./ L|BAf CT Illyr. ^ refer ad hbi^ct. 
. i^BCfAij» ijKBO^AK ct ijBfAAK stumus, apud Mlca- 

liam , refcr ad CKfio^. Serb. mbmak. 
.IjBpKA et Hh^KX Scrbl fritinnitus;^Bo.<fATH etsfi^ 

HATH, fritiniiiirc / stridere. Boh, ubdkath, ijbj- 
• HETH, inde ijBjHEK grylltis. ConferTPoLcwicrk, 

cwierkac, c\Mtcrc2ec, Carn. ct Croat. i|B€fHHM« 

apud hos et HBEpHM. 
tjbHiT flos , dim. ijB^TTEij flosculus \ tjB^feT^i ; 
i ijB^OTU, florere , fut nfotiB^frr^. Psalm.9i , i3. 

. ^ . nf ABE^NHK i?IKU^ 4>HNY^ Hf 01JrB«bTET , JUStUS Ut 

' palc#a (lorebit. ijfi^kTONOCNAA ne^^aa dominica 

« ipalmaram. -Scrbis ijbeT) tjBHKT> tjfiHsTATH p 

., ,jmo :ct ijflAT. PoL KB/AT; »11 d^rivatis Kfi^bT et 

; K6HT;Bph. KB*faT flos ^ Ct KBEtS florCO. 

i ijBHftAA PoL',bcta \ulgaris, rdthe i?d^e;Serb. ijBE-» 
. KiiA , eiiaa SAHTfiA , Russ. cbekaa, Croat. ijhkaa. 
ljBHKPol..ex,crcitatus, 2) cliam Boh. consuetudo, 
' yiVendiratio, indcPoLct Bdh. ijbhhhm cxcrccre. 
. IJMOK Croat. poppysmus , ijmoicatiI piaudcre, pop» 
pysniam edere, Serb. ijbokath osculari cum 
sonitu, jchmatzen, rcfer ad Russ; hmokath. 
t]oB Scrb. vermis, vidc sub noifik. 
if^EBAbE apud Mic^liam ocreae, refer ad H^ffiAkE. 
tf^EN sartago , apud Alex. e libro ko^mhaa. 
; ijfK , inde Scrb. ijpKN>$TH , ijpKNEM (et ijf 'I^h), Iter^ 
. tJpKABATH, perirc, crcpare, rumpi, verrecken. 
Croat. [^EfRNSTH, tjE^KAM, tje^KyKM. Carn« 

( IjE^KNEM, IJEfKNHTH. Bohcmis tj^ CSt SOUUS 

• dccurrentis iiquoris : tjf kim tehi , l^kath stilla- 

tim decurrere cum sonitu ij^k. 
ijECTA Boh. Croat. Carn. via, apud Alcxjcjew c 

vcrsione Matthaei BIa$taris (BAACTA^b) tj*fecTy 

sunt 


Classis UL syllabarum radicalium. l8t 

«mt plateac, viac latiorcs. wijvbc^rHTH mun- 
dare, in libris Scrbicis ct Giagoliticis pro u;hhc« 
THTH. In cditionc Vcncta Psaltcrii Psalm. 5o, 
ter legitur wiyktTH (muoda , deic) pro w^hcth. 
Ps. 129, 4. UFijHbi^ENYE l\x(rfji,og, propitiatio^ 

Pro WHHipENYE. 

A litera m 

NBAH, MBOf^ HBfcr, HBfK, MBCfH, MBAK| NnAr, HMAB » 

HMEA , * 4MEf , HMU^ , HmfV, HMOK. 
HAEM (haAN), HAM (heAN), HOAr. 
MJEB, SfBI» (HifBk),Hfm,Hfn(Hl^n),Hfm, MfM^ME^M); 

4JEM, HJM(hEJM); Hft^, SpT (hEJt), Hfl^pHfU, 

HEfCTB, SH^K. 
HECM, HACT (HAIJJ), HACTb, HECTH, HHCTt 
HKAAb, HKAK« 

Huc refer hetu^ h quatuor, rsrragig , et, exclqp 
so e, Pol cztery, Boh: ctyrri, ^lyry, immo vulgo " 
et uiTUfH mutaio h ante t in, uj. Sic^ etiam apud 
Croatas s tiri pro chetiri , et Carn. fhtiri Alia quae 
Uhctrahipossent, peregrina videntur. Taliai suiit: 
H AK^ seu HACE^ , Scrb. H)iuf f a graeco 'Sviifigx , s^ 
tureja. haea^, Genit. hae^a, Groat VEeEf,Boh. hsc^ 
labrum, f^evm. Zober, Zuber. PoletBoh. HSn^yMA» 
Russ^ H^nf^M, capronae. Solet enim k aliarum linf» 
guarum apud Slavos mutari frequenter in h. Gon- 
fer , si lubet , Malabaricum krmi, et Persicum kirm 
tum SlaYioQ HfijBhtermis, et cumH^MfiHi aliasHE^ 

/ BEH, * l8i . Pars I.' Cap. l §, 7. 

gfif^ ruber; Latiatttn CASTUS cfutn nostro «ihct 
puriU , mundus. Hye^ e3t Serbis Kfo^ per. Porro pe- 
regrinis accense Croat himc^ venenum, Serb. Croat, 
NEMEfHKA/ Carn. HMffHKAi Russ. HBMEjH^A bcllebo- 
rus, Niefswwrz, (et veratrum album), Boh. meme^ 
K A. Malleum mekam norunt JiUssi , Poloni , Bohemi ; 
Blyrii vero MEiAi^t, hekhm, Serbi etiam sakanalj. 
HED^AK, HAD^AK pergub, uioenianuni, Illyrii a Tur- 
cis accepere, cum quo cpnferri possit dotiquum 
HEf Tor thalamus. he^pa Hlyr. tentorium. Serbi Tur- 
cis et sonum specialem* debent , ctii exprimendo 
charactere V utuntur, Est autem if aequaleltalico 
ge , Anglico j. Inter vocabula sub yf ih Lexico Vu- 
kiano vix uUum origine Slavicum reperias , excep- 
lo fortasse yfK^ilK, yEKjATH, quae vocibus Bohe* 
iKiicis iKEKfAK mendicus', mcB^ATH mendicare , res-i 
, pondent. ikee^ak certe urbs Bohemiae sec. XIV- 
germ. BetUern, lat. Mendicura dicebatur. 

HEAA^ familia, HEAfoc«rik mandibula^ ad hca r^ 
ferenda sunt. PoL czlek contractum eSt e czlowiek, 
«t hoc ex anliqud meaobHik, quod a heao frons, sa- 
tis apte deducitur, nisi ad radicem hea, a qua et 
^EAA^ formatum esl, referre malis. hhcao , nume- 
rus, refer ad ht^, hecth. In vocibus a h^ incho- 
;aintibu6 Russi solent inter h et ^ interponerfe e eu<- 
phoniae causa. Hinc apud eos hc^ebo, HCfin,Hc^3> 
^fEUiHA pro H^cBo, Hfcni Nfc3, HjcuiNiu Bohemi 

VOXh 


Classis ni. syllabdram radtcaliuml iSS 

mtttant hoc in casu «i in ct : 5lrze wo , strzewjc , 
strzep, strzenka (Slav. HffN), strzjda, pro M^fao» 
^Ain^ MAi^A» Polooi soloTproBoh. c*rnunc utun- 
tur, autUussosimitanlur:trmvIk calceus, trzo^a 
pro «ifc^A grex, trAon, trzonek pro Hftu, trzem«> 
cha et czeremcha pro Hf€M)(A> Boh. strzemcha» 
trzesnia etczeresnia pro H^ujNA,Bph.strzessnjeet 
Irzessnje. Carn^superiores f exdudunt : zhep , zhepi- 
nja, testa I pro sf f n 9 H^fnHNi. ln|eriores ^ servant 
JUUyrios h ante^mutarein tj supra monuimusl Serb. 
i)^N pro H^Hj HffN» hinc LjfNHAO atramentum, 
Schw&rze, i|^nhth nigro colore tingere , ij^nook ni« 
gris oculis, sed et ha^nook in usu est. lilyrii in vo« 
cibus hhmhn cyminum, ^^M^ cedrus, Italorum 
pronunciationem secuti sunl. Siavi veteres a grae« 
cis fontibus ^qoluere discedere ; retinent eaim kv* 
mlh et Kf^f. Serbi tamen nunc Neo- Graecorum 
pronunciationi assuevere , et k uti Tk seu 4? pro- 
nunciant Hinc 'fefcAjik pro KfcA^k apud Vukium, 

•fcHBOT pro KHAOT, 'feHf HA prO KV^AA* 

H^m amphora, urccus, ^f^o^, Mare. 7 , 4. 8« HBiH 
Nfij dioL xa(fi>^etx>f(, Iqgena, lecythus 3 Reg. 

17, 14- 
HBOjf SerK nodus ligni , HfiOdHNA , augm. HBO^HHk 

dtm. 
HBO^AK Scrb. slttraus,DaI. uiTSfAK.HBApAk. Gan- 

fer i|BofAij, UBA^AAK et uiKBApAAK apud Mi« 

caHam et DeUabeUam. 

HB^Ci» WfCT Serb/{>leaas, solidus , Croat cfaverszt com- 
pactuSy duruSy strictus;StuIIi,stquidein bene le* 
git, e Brev. Glagolit« etiam csvorsti c!tat. Carn 
zversti , friiek , neu , fest. Confer MCpcTauii , 
Cam. zherstvi. 

«ififKATlt Serb. pulsare. NBfKNSTH stridcre. 

HBfVATH firitinnire. Croat. HfiEpHM,iiide NficfHEK 
gryllus, et he^hck, nmc^mek» lilyr; npAif, ha^ 
HAK. Apud StuUietiamHMCfAK, hmc^ak, hmc^ 

HnAr capsa , sacculu^ , Serb. Habct et Polykarpo w , 
et Alexjejew , qui locur.i e Prologo citat : no- 
AOIKH ^AATHHijS fiO HnAP. Scrlbitur in aiitiquis- 
sii90 H^so^HK sec. XL HknAr*»: osfA^^A nu 

KPO HA^H HCT^AKAH^A fiAAUJC. AK^AI HbnAr ^AATA'- 
MH NHTbMH. 

' JHMAB ATH Scrb. sterterc , dormitare. 
HMC^b, Russis et uiMCAi&i apis terrestris, Ccoat. 
HMCAAi Boh. HMCA, f^ol. trzmicl , Carn. HMCDAb, 
> et Vinidis Carinthiac m^iM\^HummeL 
HMC^rNc^, ^MCf rNSTH Crpat. hisccrc. 
HMOKATH Russ. cdcre cum sonitu , 4chmatzen. hab-* 
. KATH idcm. Confer Scrb. hbokath et Croat. 

IJMOKA«PH« 

HAEN articulus, compages. hacnwb ikc h MO^rwB 
iEIebn4, 12«, igiiccvrs kx) iivsXSv , CQmpagum« 

Jueet mMluUarum. Boh. hach> dlm. haahek, 
^ol. czlonek , olim ct czIon« CariLHAAHKy Croat 

NAEHK, Dalm. UIKAAN, UIKAANAK , apud StuIII Ct 

HKAEN praeter haan. Scrbi segmentum, partcm (vi- 
neae) haan , et talum haahak vocant. haehobnmh 
articularis, Vs.b^, 7: haenobnua abo& cok^H- 
uiHA ECTb r^k, molas (jivXttg) leonum confregit 
dominus. At Psalt. Ven. rctincndo antiquiorem vo« 
cem legit : Hf 'bHOBVc a^bom CKf Siuha cctk f^b. Fu- 
. git diligcntiani Alexjejewii vox hdcmobhuh, quam- 
via eam Polykarpow Leiico trilingui inseruerit ; 
I Classis in. syUabamm radicaliiun, ; ; % 85 

qVfiW HC^NOBiVi HAH YAiHOBjH , dentes maxil- 
bres, molares. Confer infra h£|n. 

SAH^ ■iiAH cymba, ftovo^uXoy. Pol. czoln, Boh. 
MA^H, Garn. zhovn et zholn, Croat. Serb.IUyr. 
hSh. Observo iterum cl. Linde e Poiykarpow 
dcscripta yocabula russica hoah , hoahok malc 
pro ecclesiasticis habuisse. Yulgo enim Stavicum 
HAH, HiAH Russi HOAH pronunciant. hiahok ra- 
dius textorius, Poi. HOAHiK^Boh. HASHiK^Illyn 
hShak. Cum HAH confer cclo, celox, gernu 
Zille. 

NOAP, HOArATH, in Loxicis Polouicis vidcnda sunt. 

HfiBO, Hf^kfio, venter; h^ibo Aueri^i uterus ma- 
tris. 1 Cor. 6, i3.. k^auiha hdibS» n h^ibokoa-^ 
uiHWM f rct ^go^ixrct r^ xo/a/^ , koc) i^ tcoiaJx 
roig &Q!Si\LMiv.y cscaeventri et venter escis, Matth« 
i , 1^3. c^ ^fkfiai Bo Hf iB^b n^ Vhmit , t^oxi ^ ici^ 
Ssvog, sv <yM^i 'i^si , ecce virgo in utero habe^ 
bit. In dialectis HpiBo ^ Scrb. ijpiBo, Boh. strzewo, 
Pol. trzewo^ est intestinum , in plur. h^iba in«, 
lestina, viscera, 

HDBky HidBky Gcnit. HIMA , vermis, (TxcoAi^^ ; dlm. 
HiDBiij vermiculus , Goccus. Jer. 22, 14. nHuiiH* 
mi HipBijiM (Ostrog.) , nunc h (^AcnHCAHU hi^b- 
AiHijiM, Graec. iiCKrcfi, Yulg.smopide. Hi^BiNk- 
Apoc. 18, 12. coccuSyic^jcxiy^y. Gen. 38 , 3o. hi^b^ 
AEHk xoKKiVov. Nou solcbaut autem olim hio- 
BAiHb et KAPf satis distingui. Isai. i, 18. ka« 
r^ AHOi respondet graeco (potviK^v , hi^ba^ihoi vero 
voci KOKKiVov. Antiqua editio pro SAroAHOE lc- 

git Hlf BAIHH (OstrOg. Hf bBAlHH) , Vulg. COCci- 

num, pro hi^baihoi vero SAro^, Vulg. vermicu- 
lus. Matth. 27, 28. chlamys coccinea (kokkivvj) 
est i^AAMV^A HifBAiHAA. Hcbr. g, 19. lana 
coccin^a BOA|fA hi^baihaa. Apoc. 17 > 3. su- 
per bestiam coccineam ha «sbHy^h HifBAiH^i^, 
at cap. 19, 13. B fH^S hi^baihS k^obi^o, I|xa. 
riof ^s^XfLiuyov I yeste aspcirsa (tinctaXsanguinc. f 60 • Parf I. Cap/i §: f. 

^j^fiAiNMtjA, coceinumy differt i no^^r^A seir 
BArf ANHijA^ut mirer ab Aletjejcw vocem Mi^fiAC 
NHijA exponi pcr EAr^ AHHtjA, ct ab eo citariExod. 
35 1 4* (tege 6) ct Apoc. 17,4» Nam Exod. 35» 
6.^ KAP^ANHiji^ est roMv^x, HfOBACNHqA vero 
KoKxmy. Sic ct cap. 20, b., ubi antiqua editio 
nof^vjiX pro CArf>KHHijS icgit In A|K>calypsi 
non soivn cap. 17', 4, citato, scd ctiam cap* 
' l8j 16. nof4^vOA et he^bacnhi^a» i« c. purpura 
et coccus, ut distincta nominantur. In Poe>« 
matc Igor clypei Russorum rubri dtcuntur m^ 
AiNH , pro . HE^ BAf NH , Croat. cherlyen , I11>t. 
ijf a4;n , SerK- ufBfN » Boh. «fc^BEN , FoL czer-« 
wony. Confer Slavicum he^ men. % ' 

spsn I Hf *lm , testa , ostracium » ScAerte. SerK ij^fn, 
ijf HKn , Illyr.ljf 'fcn, tj^mi. Croatac ot Cara» scr* 
varunt 4nit!ale m : . s^ En , ^^cnHHA. Carn. supcr. 
HEnHNA. Boh« strzcp , mutato «1 fmtc 6 in ct: 
Pol. olim trzop^ apud Lusatas siipcr. Hopn» 
apud LuSw infer. ijfon< Russis HEdEn/ inde s^ 
f EnAjf A testudo. 

Hf HATH , HEf HATH , MEfUAio , noHff nS.haurirc. Scrb. 
qpnKATH ct tjgncTH, ijfnEM(proSIav. HEpncTH, 
' SEtfnS). Slovacis H^ETH , Boh. olim crzeti, ccuh 
)us Iterativo m^ ebath , s^ hbath' natum videtur 
Hc^nATH ; MEf nAAO haustrum , vas quo hauri* 
tur aqua. Jok 4, if. noME^nAAO, hrXviiix. 

■ifCM)^ A , Russ. Mf f f M^)^A , prunus padus L. PoL 
trzemcha, Boh. strzcincha, yinidis Carintliiae 
framfa, EUebeere. 

MpMEN, MEfMEN, rubcr, ruAis. Gen. 25,35. mc^m* 
NOEMO^E mare rubrum. MEfMNOBATH: Matth.. 
i&, 2. me^mnSeteoca nSo, rvg^ol^Bf yig igs^ 
vo^ , rubicundum est (rubet) enim coelum. 

Mf f H , Russ. MC^N , tapulus (ensis) , manubrium , 

ffe/t. Croat. HOiR 3 MOCNAMH cultcr manubriatus. 

Pol. trzon , trzonek , Boh. strzenka. Lusat.MOON- 

' KHyinde moonobu d^iismolaris. £st cnhn Folo- 

nis ■ Glassis |IL syUabahTm ra^ciAiuiiii jS^ 

nts tlTKon etiam caudex, Stofi, et trzon, trzo- 
nowe B^by dentes moiaresy S^Qcktdhne. Rus- 
sisolim HEdf Noekif apud Polykarpow, Joel. i., 6. 
Vf CNOBHTi|u (iiCXsu) in anliqua ecUtione legun<» 
tur, incorrecta vero HAfNOBHMA. Prov. ^o, 14. 
etiam antiqua editio MAfHOAU (pro HffNOBu) 
habcty correcta iterum HAf NOBHkiA, Gonfersupra 
Haih: Unde ^tuUi fem. H^fNOBHTtjA hauserit, 
vellem certo' cognoscere. Solet ille in determi« 
nando eetiere hallucinari saepius. A M^fHOBH** 
Toi^, piur. est HffNOiiHTi|H. £x hoc plurali ille 
suum H^fHOilHTtjA male liormasse vidctur. 

nfH\ Hfj^N^ uigeri lUyMjf H. sff NHAO atramcntum» 
HfoHHHVf Psaliru 77, 47. rccg (TvKXiiim, Vulg. 
mbros. Psait. Ven, servat htc vocem graecam , 
Icgit enim cvKAAifHNt#. Ostrogiensis ptane legjt 
Tj|Hif H)r MfA^OM , a qua hoc ioco Mosquensiai 
prima differt. "Nam haec , uti poslerioces editio- 
nes, exhibet Hf^HHMifi H]^ caahoio. Luc t? , ^ 
(TvHxiimg, Viilg. arbor morus » reddita est a Sla* 
vo Riro^H*)HHA. Eadem voce utitur Luc. 19, 

'4* pro (TvKoiiogxfa , sycomorus. Isai g, 10. 
.pro xo>^eo|L6sv (TvKXiUyH^ in veteri editione no*- 
ckHfM mroAHHVf , in rorrecta vero subs^itu* 
tum HffHHHif lcgttur. Hanc enim vocem cor-> 
rectofcs Mosquenses non soium semcl in Psat* 
mo citato , sed quatuor in locis aliorum libro ' 
Fum. legerant , nimtrum 3 Rc^. 10 , 27. 1 Paral. 
27 , 28. 2 Paral i , 1 5« eC 9 , 27« At raro^u pro 
MOf OHA antiquae editionis substituerunt correcto* 
res 1 Macc/6^ 54 cui graeomm iiQ^(f>v fespon* 
dct (i8\(iyS-iov Isai. 28, 25, ol. »7 Hf^HHjfA m 
correcta legitur editione , meUiis utique ^ quam 
in antiqna K^KOAHi|A. Vidctufuinterpres VuU 
gatam , quae Gilh habct , inspeiisse. £st enim 
K^KOAh agrostemmd githago L. 

H^t^A, Hfif^A ^HfBHAni iu cod.Serbico ,i^ftigic^ 
PUici^m ykob^s alterais pracstandum » yices.Luc, j88 Ptrs I. Ciap. I. §.7. 

i I 8. fl 4MN^ *lf <A^ CBO.EA ^ «V T? Ttf^» rif ( 

ifmngiit^ duTHf in ordtne vicis suac. Russ. Mcof- 
^A,Boh« $trz)da/trzjda; unde trzjdnikvicarius, 
8lav. MfCANHK. 2) H^E^A series^ vicus, platea. 
Boh, dlauiia strzjda Pragae esrt ionga platca. 
S)grex^Job. So, 1. oiim h^e^, vafurdtov, niinc 
CTA^. Cam^ *ff CA^ 9 Croat. h^ c^A ^ et m^c^o , 
Pol. trzoda, et obsoi. csereda. Confer germ« 
Heerde, 

NfC^H«rH> ^yH^^HTH, a Hpc^A, hospitio rcclj^cre, 
Iter. oysfciK^AiO- Act 10, 23. oyH^i^H i^svid, 
- recepit hospitio. Act. 28 , 7. r(isf$ ^*fc<()ft( <pi\<r 
fgomg i^iynrsv, t^h ^nh AiOEC3N*fe oyH^c^H, 
Vulg^ triduo benigne exhibuit , (per^mice in hos-* 
pitio habuit). m^cir^cnVc Luc. 5, 29. do^c^, coa» 
vivium. Vide etiam HfCiR^H<r^(Aky Hfcm^ATCAb 
apud Alexjejew. 

Hfn^A^ HCf «TA /linea , duaus.Matth. iS^iS. etLuc. 
16, 10. H€gcUx, apex. Confcr Boh. ha^a iinca 
et Russ. KAf cH, Pdl. kary nigcf , et mc^ h. A ni- 
gredine certe HCf*r, Russ. ho^, Pol. czart, 
(apud Heimoldum geatiiium Siavorum ijcfNiitJi 
sor) diabolus dictus est. Libri Slavorum christi- 
anorum ^Vaboa cthibent. A hota deducitur h^ ta« 
•TH, HC6TATH , iincas duccrc, exararc, inde ncf- 
TAAO culter aratri , Serb. ijj^taao, Boh. hc^ta^- 
AO. Cam. zhertato estvomer, testcP. Marco» 
siquidcm is discrimen inter vomerem et cuhrum 
recte noverit. 

HdCT (chret) Croatis sylva paludosa. - 

HCpTor thalamUvS. Psal. 18 , O.ix iragdivr^^w hc^ 
TOTA^CBOcru;, dc thalamo suo* - hc^toiknhcja 
idcm Joci. 2. 16. in antiqua cditionc, nunc HC^ 
Tor. Apud PolykarpowHcjTOfKNHi|Acst muiicr 
curans ca , quae adthalamum sponsae pertinent , 
CBA^A pronuba, et Hc^TomNHK ^S-xT^ii^roKog , 
eubicularius. Stulli male iegit , ut soiet,inMis^ 
Saii Glngoi^ HfTf or pro ncpTor^ . 

HIJC3 n V ( t Classis UL s^Iabarnm radicalium. t8gr 

*»f »3 r ^•J^B f P®^ J ^'?* Hcbr. a , .i5. 4f «3 Bee iitHnr7c 
pertot-'^"' """"' — ^^^ ^^ ■ *^ 

(^ctV) judicat diem inter diem (prae die). Ronic 
11, <i4. Hf 13 €CTf CTffo » TX^fvm, praeterna* 
turam. MDE^cuTb adv. uUra satietatem, supra 
modum. Hossice NEfC^ , .Gam. zfaes, zhres, 
zhries. 

^pccMHNA, prorsus conficta vax a correctoribus 
Mosquensrbus pro HECMHNA. Nec audiendus hic 
Alexjqew, qui ait vocem h^ecmnna alibi sumi 
pro abiete (sak)^ aut fraxino (mcENh), graece 
r^fyog, latine iicx. JDan. i3, 68. Atqui hoc in 
ioco Ostrog. et Mosquensis prima editio recte 
.HECMHNA legunt : oo^ 4«CMHNOio ; neque alibi no« 
men hujus arboris occurrit. Est autem hecmhna 
(corrupte et mecbhna) lilyriLs . itex , itaL «elce, 
testibus Micalia^Deilabella, StuUi. 

HfECAOi plur. HfECAA, lumbi , oVfus^, Luc. 13,35. 

An a HJE3? Confer Boh. trsejslo pubes, Pol. 

trzosla.lumbi. 2) Boh. trzjslo est cortex contu^ 

. sus, cori<:rius, Garn* zherefi& Gerberloh. hoe^- 

. jiENHK Jer. i3 , 1. 2. 4, 10. 1 1. Tsgt^t/^ict, ctnctori- 
um, Vulg. lumbare. 

HEfCn^ft, HEocTfiUH, solidus, Sirach 5a^ 10. riko^ 
iKE coC9^ ^AAT HEfCTfi. At correctores pro 
HE^cTB substituerunt hckoban, graeeo o\ofT^'^ 
()V)Tog magis respondens. Polykarpow sub voc^ 
HEf CTBU H remitrit lectorem ad c^)f uji , ikecto- 
KtiiH. Russis enim ^ uti Polonis , pnis siccus et 
durus est he^ ctbuh X^*^^ * Bohemib autem re- 
cens pistus. Yinidis apud Gutsmann zherstyi 
frisck, kOrnig. Bohemis etiam viribos pollens, 
vegetus , immo et celer. Tide supra HBiacT , 
quod transpositioxii^ Uterai^ii ex Hi|CTi ortum HfEIU« NfflitNA Croat. Cdrii** cerasus ; cerasum,R«s^ he« 
tffUiNA, PoLczercsniaettrzesoia, Boh.)strzes.vt 
nje, trzessnje^ Slov. HffEUiNA, Serb. «r^tuiNA 
Dalm. i|f tNNNA. A lat. cerasus^. * ^^^ 

HNOKATH f sN^KANBhTH » Rttss. frititinh-e, zinzlbulare. 

HNDOK Rttssiatkafif^tiilerqucilttla^ Xndckmh! 
^fn^Mf H qnatuof ^ *if >rrif^TUN quartus. Yide Nume- 

ralia. 
Hit^mmA lUyr. ilet. «Yide supra iictiim m£ecmhna. 

Caiuis «IEUJMNN V HlUlMNNkf , Vihidis HEmMHAbE^ 

est berberis^vulgo PaseUeer, (tfoh Prt^^selheere 
ut malc Pr Marcus), «ftuiMHAdiiEtf frutex ber^ 
hms, FaselbeerHaude.^ Utruihque et hecMhna 

et HEUIMNN eSSepOSsit a«lfCMAyHECME, Ope HNA, 

NNformatum, ethoca verbo hecati^ / uti HNC-' 

' MA a nncATN. 

Hdim, HAcvuN , densus^y spissusv freqiiens; creber» 
iL Tim, 5, 25. HACtru)^ «r6CH)f NE^XruyB, et h-'e- 
quentes {rvxvoi^) tuas inhrmitatcs. MAcrur crebro. 
Serb. et Groat^ sect, HEC*ro,Pol. czfsty,cz^O/ 
Boh. «iAc*FO. SAifiA dcnsitas^ Hab.*^ 3> 3« AensA 
aylva. Antiqua quidem editio hoc loco legit (S rdf u 
n^Nc4rNNUA HAC«rN, sed jam in margine^Mos^ 
quensis primae editor ifiH apponendo mpnuit 
legendinn hai|jN , quod nunc correcta editto'ex- 
hibct : n^ Nwc^NENNUii^ haUin » inflectendo vo- 
cfcm HAi^A morc Russico. Atqui et^ HAC«rk den- 
aam sytvam, densitatem signincat Serb» hech^a^ 
densi frutices, hecthna densitas. Polykarpow 

Jicnes HAi|iA apposuit et hac^thna, hactu^ A^kc, 
iiTo^f densitas, sylvosus locus. Ezech. 6, 13. hai^«' 
NUH, quod vix alibi invenias ^ adjectivo hactuh 
substituere maluerunt correctores , lecttone an- 
tiqua no^^BC*faM ^SsoM hactum transformalaiD 
h^nc: no^ bcakhm ^ffBOM ha^inum* aSrIU)'' 
riis cst etiam arbor in genere:, patct htnc antir 
^um interpretcm non iuisse Russum. 

HACTk Clas$i3 III. syliabiitttm radfiriJiuin. 19» pars, im cpddl SerK /HfCTK. HavrMiiA partH 
cula. SACTb MAiUH M^Psalm. 10 1 6. v| luqU Tb to- 
Ti}p/« «vTw , pars calicis eoruwu Ps. V cueV HH<rh 
HAiiii H)(« oyHACTVft'P^li«l.i49^'^* portil»^ fisgU^ 
Ps. Veaet oyHECfrjfl. .Pol, cz^94> c^^tka; Boh. 
MAciTb , ollm et ^ectv^ dim. hactk a« 
< Him^ honor , in codd. Serb. HHCTb, Bol. czes^ , BoK 
HicT. siCTk ad H^ii^ secundae classis refereo^ 
dum est, it^ ut ab Iniinitivo hecth -abstrac* 
tum HcCTb ortujnsit. Scrbiquidem noruntMECir^ 
aed alii lUyrii morc suo c miltando in a pronun-' 
ciant HACT, inde et Serbis hact convivium, 
hActhth convivie excipere^ hicteh honorabtlis,, 

^ pretiosus. Psalm. 71 , 14- hictmohma ifu^, ho-* 
norabile (lyT/uov) nomen ejus. Ps. i8,v ii. ka- 
MCHE HECTMA, lapidem pretiosum (r/ft/oy). Tit. 2, 
7. HECTMocTh, ^fpoTijTtf, gravitatem. Acit. i3^* 

. 43. HECTM5wJi rcligiosus^ colens, (Tsfiaiisyo^ 
Act. 17, 23. hectbobamVa hauja, rdc fTt^iiTjjM^ 
Tai/ftwv, stmulacra vcstra, sacra vestra , cultnm 
vestrum. Iu antiquo Apostolo a^M^ttxctt sunt 
idola. Legit enim^T^faAECA S bauih]^ pro hectbo-* 
banV^a bauja. 

HHCT , HHCTuif , purus , mundus. hhctota puritas^ 
HHCTHTH, uiHHCTHTH^ purgarc, mundare. HH« 
^iemVe 2 Pet. 2, 9. purgatio. Alias iUHHi|iEHVc 
purificatio , purgatio. 

HKAAk Serbis onopordon. ac^nthium h* hkaaa ca« 
vema cancri» hkoakka rcier ad ^uiKOAkKA^ 

» concha. *^ ' 

•IKAKAATH SerL titiUare, refer ad ckoktah^h^ 

luchoantisrs^Iiteris gutturalibiis. A litera r: 

wo3Ak, .rB*3A.> roK3, PAiAT, roM3 (rMH3). 
rN*bB, rMH^; '"Hvfr^; fMATa rM^bTi^ roN3, Vtt43^^ 
rH!ik (rMHui)* 

TAAft^ IQ^ • Pm *. • Cap. I. §• f . 

rA4fi, f:A¥m, tack^ fASfi (rAs), rA4rs, rA^/j^Hn, 

rASM; TAAN, TAHN, rA-feN ; rAA^, TAO^, TAA^^ 

rAv (rAon*) ; rA^gr , rAi^ (rAra) , rAac , rAHcn^ ; 
rAAr, rAor (rAow), rA^x (^^^X)* TaSk^ 
rfii»> ir^K, rfS&, r^cs (r^ofi), r^s^ r^ c / t^o^s^ 
rpM (r^AM, rpoM), rpcM (rpoM), r^^M; r^AN, 
rjfPH, rfM, rj-feN ; ryA'; t^x^, ^9^^ f ^9^^^^ 

''fA (^^?A)' '•f"A' ^i^A^ ^9^^ ryT (roy«r); 
•'pfS^ rf03^ (rjo3N), rjS3, ry^^^k, r^ws 
(r^u»)., rpA3, r^HcTb, rycvk (ro^cTK), r^Siu^ 

rjH; rjr, rjAX, r^ox, rj^x , r j^x ' "'^^•^ ' ''f»^^ 
r^AK; riii5^, riKcriic, rocn, ro<T, r^cT, rAi|i. 

His adde radices bisyllabas roBOj^, roA^sk, ro- 
A*bM, forle et roMOAA. roAOTi» ad roA, roTOB ad ro«p 
«ecundae claesis retulimus. Russ. rofNocTAn mu« 
stela hettninea , Pol. gronostay , Boh. chramosteyl 
(olim hranoslaj) cbmpositum yidetur. Sic e^ rAfi^ 
^4N, Pol. rABDON, Boh. hawran, corvus fnigilegus, 
lUyr. et r^ABfAN, a voce rAJi seu r^AH et b^ an dic<« 
tus est roBA^o peeus ^ ope ^o a roB«k«rH formatum 
censeo. Peregrina sunt r^oui , lUyr. rA^^A , immo et 
Russicum taa^ oculus, r^AMon^ et alia. In Bibliis 
aTim. 2, 17. rArrjEHA, etLevit, 11, 13. nunc rpv^ 
pro Nor antiquarmif editionum legitur. Joh. 8. 20. 
graecum vocabuluin , mutato solum genere neii* 
tro in femininum , r a^o^^vaakYa pro ya^oipuXax/oy , 
retentumfuit Luc. 21^1. vox graeca circumsci:ipta 
• 1 * est 3 - y Classis IIL synabanisi ndicatiiint i^S 

uiit j^fAM NAK^iR^VJS UM4MiA,aliasutiMarc. 12,4l< 
43. coKf o6Hi|JNoe )(j^MiHAHi}jc Terti solet. Inantiquif 
editfonibus , Ostrogien^ et Mosquenn prima, sae» 
pius Tocem rHrANTH {ylypons^) reperias^ in iis niw 
miriHD libris , quoii in Bnissia kmge serius in sla«- 
Ticam libgaam converMff fiiistfe existimo; li« 
ber e« gr. tertius Macdiabaeorum , ut hot obiter mo* 
neam^noniuit inyehlu^iuBibliismanuscripti^ Mos* 
qua Ostrogium missid, e quibus Gonstantini ducis 
)ussu ^t sumtibus Ostrogiensis editio itapresja fuit. 
Nori mirum itaque in yersione nova faujus libri, 
circa annum 1580 factaf, prd voce slavicai veteri 
tap. 2, 4. adoiptatam fuisse pere^griniam rHrANTH; 
xnagis jam notam^ qodm NcnoAHHH^ quae tameni 
voxin Psaknis bis^ in Provcirbiis Aemd, in Eccle- 
siastico bis, ioi Isaia seiriel jam oliiu legeVatur^ et 
nuQC in correcta editione hoc in loco recte sub«* 
stituta legitur. Eadem Ucentia 'usus est interpres 
iUe , qui centum arinis ainte Ostrogiensem editio*' 
nem Octateudram > librosRegum, Paralipomenon, 
Esdrae , Tobiae^ Judith aut vertit aut retognovit. 
Placttit ei vertere Gen. 6^ 4« hciioahhh, Gen. 10, i^ 
HcnoAHN, sedv. &. ejusdemcapitisrHrAHT, cap.l4; 
5. rnrAHTy, Deu^r. 1, 28. c>iNia rHrANirofiu. Pro' 
his vocibus peregrinis in correcta editione prima' 
Ipco HcnoAHN, secundo HcnoAHHWB^> et tertio cuhW 
mnoAHNWi sutbstiluUe legwitur. . Sij^xUiter fiictaa» immoet SapinvL liit^ 6, ubi.pro ro|i^i»i)^ rHrA4iTol& 
mmc ro^^Vn «cnoAHiiH liabentiii:. Sunt tamoa et 
l<>ci, in quibus correctores iMo^nefis^i» voceni 
peregrinam retiuere ta^duieuunt. Habent eiuijgi 2 
Heg. 21, Ifi.BHSKM.rHrANn-ofiu, ibid. v. 22. Birtiju 
rrfrAHTOfiia ^ 1 Para. 11 ,15. aoio^oAH rHrANTU*fi^ at 
in glossa bac apposita HcnoAHN<vfi. 

I * 

roBOf Scrk sornio, ro.BO^HTH loqui. Vide infra 

VaA^CTA ,* rAAfOAATH. 
rBO^AK cU\U^..rB03^HH^j)j.: J^I^Bkl rfi03^HHUU 

Jon. 20, 25. rovrvTov rSvijXcay, fixuram (vesti- 

gium)" clavorum. rrf Wtbo^^hth , Itcr. njK- 

• ' rfiA^^iAiOi ceoltgere, aiTig^ fierbis rBo^ACN 

. ferreus, rBCJK^bE.^ fernim, Boh. hwozd "olim 

,mons s^va conskus; Or. gojsd, go'sd, sylv^. 

rB«fa3^A ; -iBoh. • hwjo«dd , *Pol. . gwiasda. Vi(Je «i- 

pfa 3fi423^* .. ; .,.. 
. TAKo, fioh. nabr, carplnus, vidc r^AK. 
roK3 ub6r,* 6pulcntus. Job. 21, 9. ^omobc njf 

ro^^w^iy^SvpAtfi ; cori:. cd. pro rofi^n subsiituii 

okhanYh. roK^HTHi^yroK^HCA hhba Luc. 12, 

16. ii(po(jv^(rsv^^ X^9^ f ubcrcs fructus agcr at- 
' tnlit. rcK^AJhii, ab itcratiyorofi3vKVH,.Job. 21, 

23. lySv^iiC^v:, at corrccta editio nunc lcgit kaa- 

rooycn^fefiAAH. 
rMATATH, B6fi: hmalali, prehcndf re , tangere.Pol. 
. ' gmafiac. , gjnatwac , commiscere ,. conlundcre. 
roMOAAct roMOAA, massa, congerics. Dan. 14, 

27. TdAXdA^ (3nt. ed. roMOAio) in singulari pr# 
' fx«^0»c,i>massa»c Serb. roMHAA et r^MHAA, cu*^ 

•muJus , ^acervus, Bussiis roM^^AA frustum,. 

moFcs , cumulus. Boh. hdmolc, homolka, PoF, 
* ^oinotka, caseoli coni «ftgura, Qkarkh4i€. Hus» 

'^ . sis t » • f ' « €Ussi5 IIL syljabanufi radictUum. ' t^5 

415 roMOAA est aries coroibus mulllus. Pol. g^a- 
- molvy mutilus, siae cornibus. Boh. komoly, 

Ci\ liuSS. KOM. 

roM^ANif Fepiatio , a pom^atm , idcm ac roMo^n-» 

TH. 

roMd3NTM Rus$. myoveri, scatcrc, roMA^H^m 

^ CdXtk. kricehen y wimineln f PAMH^ATH et TMH^A- 
•TM Serbi repere, serpere, Praes. rMHSRCM, 
Bph. hemiiti. rMH^a Serb., sunt margaritao 
vitreae; Boh. hmyz, losecta ; humi repentia. 

rN^faB ira; rN^&ATHCA, ^xyn^M^w^, nporN'lr«, 
6A*rHCA^ irasci. n^orH^kBATH act. provojcare ad 
iram. n^orN^faftAK) bac Bom. 10> 19. TX^tt^^ 
XfiocTco \f\ioi^i ad aemulationfSm yos adducam.nDO- 
N^faBAuiA Hebr. 3, i6. Tnt^srixfccpxy , exacer- 
bavcruut (Dominum). BriforH^faBANiH v. i5, sV 
'r^ TTctgxxiHoxiriJUpi rN^faBAHA iracundus. 

rHH^Alens, (lenctis)> xm^ Koyih^^^* Hadicales ita^ 
que apud Graecos sunt x «^ v • $, apud Slarvo^i 
r «- N - ^ j hoc discrimine , quod Slavus rn sine 
vocali conjongat , Graecus vero vocalem o in- 
serat. Boh. hnida. Alii omnes rHH^A, Serbi.s: 
dim. rNH^HtjA, Iluss. Pol. Boh. rNH^KA. , 

rH^bAUH fuscus, castauci coloris, braun. Boh. 
hnjedy, snjedy etsmjedy. SuppleiiJa itaque sn-' 
pra sub c radix CMfk^, cum etiam in cod. Scr- 
bico reperiatur. 

PHifAA iUyr; vide infra rAHNA; rNHA vcro refcr ad 
rNiK). 

rHAq" Illyr. Croat. Pol. cnis^ tibia. Boh.hnat. Serk 
rNAT.. 

rHHttr^, rN^facTH, et rniTS, premere. ha^o^h 
cv^f ^^T TA H rncTST Luc. 8, 45. turbac te 
constringunt et comprimimi {iira^^i^Mi), v. 4? 
oyrH^ferAjfS gro, (rvvimftfyoy , comprimchant, 
cosrctabant , ab Iterat. rn^^TAio.At inms«antiqua 
rNETAySTHH (hh pro gro). Est aiUcm rnETAjf 
Praet. ittjrat. a rNiT^. Jjidialeclis rHifvS cbiam 

N 2 i(ub- 196 Pars I. Cap. L §. 7. 

«ubigerc , dcpsere , kneten, Serb. rN^biHTH , Carn* 
gnjetiti. Croatis gn^chyak (rNCHAK) est mactxa , 
artopta, cum quo tamen Serb. NAvfcfii, NA^fcfiH, 
et supra NoipBbi p. 124. conferantur. 

rNvfeTUTH , fio^rN4!<rNTH oPNk, ignem acceiH 
dere : Bo^rN%i|JUJfM iRf oPNb Luc. 23, 55. 
d^^dntcv ^i^ rvg , cumque accendissent ignem. 
iio^rN4ri|iuiE Eo orNk Act. 28, 2. dvd^itns^ 
^ag xvfdv, acccnsa enim pyra. Bo^rN^bijJUic 
est contrdctio/ Gerundivus pro Bo^rN^fcTHBUJi. 

roN^NS, Praet. roN^i, Iterat. roN^Aio, efihgere, 
evitarc. roN^EN?! efiugium. Olim roNiQNS , in- 
de rcNi^N^Tii satus, Act. 27, 20. in Apostolo 
antiquo pro hodiemo cnACTHCA, r? (TcS^iS-cti. 
Confct genn. gcnejen.- 

irH*fc3^0 nidus , Nejt; rN4r^^H«rHC A nidulari. tamv^. 
nTHijiu BorN^fe^^ATCA Psah fldS, 17. ilHc pas- 
seres {<;gHSta) niditicabunt {mo<r<rsvcov(n). 

rnSc fastidium, Croat. rNioc, Boh. hnis pus.rN^- 
ciN abominabilis , foedus ; rNScHTH foedare ; 
rNScHTHCA, Iterat. rNSuuATHCA abominari,fas* 
tidire. 

rAABA caput, fAABH^NA caput libri, xg<pdXatoy i 
B rAABH^N^b KNHiKN^b Psal.^SQ, 8. iv Hi<pa>JS9 
/3/0X/«, m capite libri. taabna torris, titio. rAA- 
bnmh: baach rAABNVH Matth lO, 3o. di rf(^ 
^f^ Tif^ xf f <t\!fs , capilli capitis. rAABOTAiRH Act. 
19, 12. sunt sudaria ; proprie rAABOTAiR est 
capitis ligamcntum, KS^uXoiiCiioi , a rAABA et 
irAr%. rAABHTH, wrAABHTH capita recenscre, 
in capita coUigeie; utaabaenVe summa, index 

capitum. BO^rAABHTH BCAHICKAA EphcS. 1 , lO. 

dycuiifaX(titc<rxt^(ti rd rdvra, instaurare*(rccol- 

ligcre) omnia. ^ 

f taSb Serb. surdus, reicr adrASjf. 

( ahba lllvr. Croat. Cam. fungus, Bob.hliwa. 
lAOEA Serb. mulctd; rAOKHTH mulctare. rA^- 1 Gassis in. SyllabarUm radicalinm. i§7 

rA^soK profendus, rASKHNA profundum ,' profun*» 
ditas , lUyr. nunc ^Skok , ^^khna. In codd. Serb. 
etiamrAKKOK^rAkKHNA. Fsall. Vcn. Ps. .^i, 6. 
oyrAbKHtiJicc noMyuiAtcHVA Tiionipro ^4rAooy9 
rAVtKHUiACA aliarum ediiionum , (r<poiga s^aSvv^ 
S^tra» o\ h(xXoYi(ffiof crs , nimis proftmdae factae 
suat cogitationes tuae. 

rA^bKH^ , oy rA^feKNSv infigi , inhaerere coeno « Iterat. 
oyrA^frKato. Ps 68 , 3. oy rA^beo)^ b «rHMdiNiYi 
rA>$KHHu,'€'yOT6^^y ii^ IKvv j^u-S-Sf, infixus sum' 
in limo profondi , Psalt Yen. oyrAhKO)^ Bk th-» 
mHznh rAKKHNU, non satis distinguendo radices 
rA)iK et rX^K. Confer Serb. r ahk coenum , r ah^ 
KAB lutosus. ^ 

rAHnATHRuss. circumspicere 9 spectare. . 

rASn , r ASnbtii , stolidus , stupidus. Groat. ^tnm ' 

. pak, Bob. blaupaty hlaupy. 

rA9MH*rHCA, rASMAtocA, exer<feri.Ps. ^6, i3. no- 
rA^MAiocA, a5oX«(rj^(r» , exercebor. v. 7. no* 
i^ifo ccf^ijCM MOHM rASMAArcA, uocte cum 
corde meo exercilabar (ifdoXff o^9vy) , at v. 4. 

prO rA^MAA^CA H MAAO^^IllC«rftOfiAUIE ^\i\ MOH^ 

exercitatus sum et defeat spiritus meus, Psalt!^ 
YenUegit! BbCK|^kK'b]^ h nf^bHiMOM ^^)^MOHt 
ifJaXf (rjcjjiTflr Kttt (i\iY^xyi(T^ ro mmiMa». Ps,' 
^8, 13. u; mnHt r a^maaj^Sca , irtfcr if^a tfSoXsVi» 
X^v , «dversum me loquebantur. rASMAENVA Ps. 
t tS^ 85. sunt £So7sj^(Txf(tt , fabulationes. In aliis 
libris rA^M jocus-; rA^MNHK, rA^MHTEAK» 
rASMitjt ioculaitor , garrulus. rA^tMHTHCA jocari, 
irridere , garrire. Groat. r aSmas bistrio , ludio. 
fAHNA Kmns ^ terra figlina. lUyr. nunc transpositis 
literis rNHAA^ aliis omnibus rAHHA. rAHNii^N: 
Coc^^H-rAHNANH 2 Tim. 2 9 20. suiit vasa fic« 
tiKa (tesiacea), (Tksuvi - i<s^Kim: Isai. 2g, t6. 

olim rAHHA ro|^MAffKAA» nune KfEHyE CK^^IA** 
rA^KH^ Ri)ss, stt^Gits, H(]UQr; c|tni* rA^feHEij* • I \ « 1^8 Pars I. Cap, I. §.7. ' 

1 

Taa^ famcs. TAA^EN fameHciw , Scri>. paa^&n ; paji- 
^N^fafN , rAA^OBATN Scrb.esutirc , Slav. aaka^i^h. 

rAA^OK , Vaa^ek » rAA^KyM, lacvts , glabcr, lllyr. 
FAA^AK. Confer cerm. glcut: Serb. rAA^^fHiiA 
laevbtas. rAA^H>rH lacvigare. niKw fipcfiYE nH*riH 
norAAm^S m {hx), ut mtum platcarum deiebo 
(Xf itvto) eos , Psal 1 7 , 43, 

fAO^ATH rodcre , nagen, 'Praes. r aoik^ , rAOiK^S , 
Scrjb. rAO^iUM. rAOfKHTHCf Serb. jurgare. 

TAAAATH, codd. Scrb. rAEA/^H> vidcie, ^Kirvv 
Matth. 12, 32. Olim Eccle. 12 , 3; rAA^AMi|iJUi, 
rni ^TJrwxi, mmc ^^auiVh. Apud lUyriosrAe 
^AifH et rAi^N^TH, aspicerc, apud Russ.rAA- 
^^Tk et rAANSrb intucri, cxcluso ^. Boh. 
rAi^»trH , tae^nSth , aspicerc , r ae ^ath quae- 
rete (circumspictendo) , ct custodirc (diligcnter 
spectando). Alteras Russ. rAA^ , rfYarcgis acccp- 
lurji, a rAA^ATH deduct^re voiuir:at non licet 
syilabas rAA^ et taaa confunderc, qUod vocali 
' et consona tcrtia diffenint. Nec 3 ex a ortum 
dici potest , cum r AA3 sit gchcris masculini. rAA- 
' s*bio , circumferre oculos , est a paa^ , quod prac« 
ter Rus^s nuUa alavica grns novtt. 

rATHTH^ rAO«f<NirH, Iterat. rAOTATH , nOPAOTH- 

TH deglutire , d^orarc. wkuh kopo norAOTH- ^ 

TH I Pcir. 6, 8 ^yruy f/ya Hwran^, quaerens 

ouem devo^t. M^^f ocTb H)( norAOi|iiNA KUCTik 

Fsal. 106, 27^. «apicntia .ex>rum devorata est, 

if (ro(p(u. durSv mtsto^. Psalt. ^Ven. n^ ^mS^- 

'fOCThi H)^ norAK^jENA KUfTk. Scrb. rHTATH, 

inutato A in H; Croatis gut (prq tat) est gut- 

tur, Rusis. TAOTKA Uryftx, et paot, qui' pm- 

nia devorat , degliitit , rapit Boh. hltati et pohW 

titi. 

TAE^NA talttS, KndcheL Duaiis TAE^IFk Act. 3, 7. 

ra (npygci, mallcoli , - Vulg. plaatxe. Praccedunt 
nAicN^fa ai^uiTeig, bases, i. e.. plwiiae. Scrb. 

r AiT .f r « Classis III, «'iylbfiarim radicaliiuiL . -i^ 

TACiRANh iik.,fimai. rAcmiiik^Carii. rUji^H , Bob< 

' hleiscn , Pdfc -oiiai glozna; » ■ . i t . ^ 

rx^t vOfx,ir.«£M*rM vocarc^ Ilxlrfft, rAaniAfrM. bo:^- 

• PAAcil«rh • cUniaife , .sbnare r ^ n*b!reAi^ iio^rAArH 

' MaHh. 26'v'f4^ g{illu$ cahtovit,.' i(pdkn(r€. PsaL 

Mr fi03rXft^>(r>ro|^TAiicAi'ciloHA«v Psok. Vcn* 

TAHCTA Russ. Sfoh. Croat; ^*PoL'liinibricas « Mon 

Sbv. hKsiii; BoifJfaljftstv ..r' 1 

fAAf: idde o]pfe'dA»ibnnatuBi' r^aroA' ^c^, vcr« 

' bttm, selnoi rAHaroAATM loqui ;qi^cer^>rAAroAfo 

^ lo<)iA>r, fiegr^roAiO lo^fnarii riiJKroAEMUM qui 

'dicitui'^ rAAroAAHif locutia^ Maror i6> 19. jis^ 

^rx ri Xm\ti^ dvr^^, nOf rAAroAAiiVM gru; 

rAOr cratao(|us.oisyarantha Id.J'fKciJMvk. rAomVc 

' 'coUect. Serb.rAoiKbE; fidcLnainiApFiMrk, Bob. 

■ •"";' "hlohynjc. * • • " . ; j .t \\:l t 

-"V rA^jf, rAS^wji ««rdut;rA^cVM CAimiAv Jj«c. 7 ,52. 

xco0o) dxoyouCi, surdi au(iiajyt*jTAS.)fO<rA surdn 

tas. r aSuiiiitm y wrA^oiMTNv ^ndui rcddcro » 

rAojfMiJTM', urt^AOjfMHTMyBbbi.ohlccJ^iii, sur-* 

dum heri, snvdescere. 3crb/ nd^i» ;o pnAfiOTA et 

' * / 'rAS'fio4fA/inutatoi)f in.6; PAihrijrrHiroltfo \, at 

i ^rA^mMTM^cv Jactacmutati^ao/iutecae^f *io tu. 

"^CAlSlc, seu potitt|r)hliik, sonhtts^^^jtvhRuluis , Bohc. 

* mi soli fiKnntint. Qui Jeremiaoj;t<;]itum, secuodum 

Vutgdtaay aut -potius boheadsai&i versioaem c 

Vulgata feclam , circa iinem seci XV. recogno- 

yit, Cap. 46. V. 2^. verba-.^cd,. ego visitabo 

auper tumultum Aloxanfdriafe,; bLsce reddidit: 

' CE A3 no<4ri|iS na rA^K AAi|AK^VMcKVH. Im- 

]M*adens librarius, cuir^W fffo^sus ignotum 

fuerit, NA rA^dGTs male divist^* 8cribwdo NAr^K 

' aSkVi quod /sditxNT^ prigii iAcqorectum exprcs« 

«eruntv Vit^siim-ytfo Hir.iASK neque latino, 

nequc graccotcxtuireSpondct. Coaectores Mos^ 

quean 4: .1 r • • t 

* 99$» »ar$l<ip.L§. 7. 

qMosts , q[iionim officiiitB erat» omiiia ad grae? 
cum textum refingere , lioc loco pro nap aSk 

eiN^f VhckVh f verterimt ha Ammuina jcfiA gA, 
graeco Tov A^iHim tov vUv.durii^ respoo- 
Ejusmodi vitia , qi|ae jam codici Bibliorum 
X manuscripto inhaerebant, et facile ab editoribus, 
consuito texttt graeco et lalino , corrigi potuis- 
senty in editione Ostrpgieiisi etprima Mosqucf^ 
siilonpaucaobservare Hcet ^ 

f^HMiuba. rfHBHAmonile, torques: r^HBHA^AA- 
TA (correcta edit ^aataa) Dan. 5 , t6k fi^n(L 
Mvfi )Qpy(r«i(. Boh. hrsiMma.iJataestpondOymar- 
fB mxi,M^k GoUfs. ^fcATi^ rsHafN c^t&fA, 
decem talentaargenti^olimsecnnaum Yulgatam, 
Tob. t, i6. Nunc v. i4w secundum graecum 
dgfyvo^H ra>Jtnct ^sk», Cf eb^ a AicATk^.TAAAHT. 

^ Apud PoLykarpow r^HBN^ nvHA^iJi, ji \ivi 
nma, mina. Repetit eadem Alexjejew . citatque 
1 Macc. 14 9 24. Sed hoc loco Slavus interpres 
MHAC legit Luc. 19. decies ^^oi , nunquam r^H- 
iH^. roHBHA nunc apud ICussos valet deceoi 
nummoSy mios KonfHKH appellant In antiquis 
legibus quia valuerit , n^ a|i^a ^ ^ckaa te doceoit 
Serbi armillam, et annulum, quo falx constrin^ 
gitur , .rj|NBHA , et canem collo albo (quasi ,tor« 
que cinctum) r^HBO app^Uant Hincet palum- 
hes ^ cohmiba torquata , r^BHAUi (apudjStulli 
r^HBAiiJ^ nescio an recte)i Boh. hrfiiMmac. 

r^SfiATH Serb. sonare, refer ad rD^x^TH» 

rpAi^ lUyr. Pol Russ. carpinus , fVoifiiucie , Hotb^ 
baum, Russ. et r^AKHHA. Croat. grabei^, Cam. 
gaber, gabr, Boh. habr^ sed Moravis hrab, uti 
Slbvacis. His maie tribuitur et jaipar hoc sensu 
apud Linde. 'Jarwor enim est acer, Aiorn. 

r^ARHTH rapere, factitivum a r^sK r^AEAfHYi 
Luc. 11, 39. dfTO^yj; rpAgHTiAii» raptores^ 
Luo. 18, 11. in cod. Serb« pro hodiemo x**^'* 

NHljKI. * . ^ «I «^ V • . I / Chissis ni. syllabariim radicaliam. $ot 

i 

' iKy\7\jtuorUf. cum . i;e«iigasseiit, noroEibS; Iterat. 
norffK4"rH defQdere,.HuiiftaFe; sepelire. norfce^p 
HHK.toUm £Mcb. 4, 1^'« Msubcinericius pani^s^ 
f9rir(^'«» nunconf4rcNOK» Ibid.pro norffKEuiH 
oper)iei$:, obrues» nuno • ^OKj^iiiituii abscondes. 
A rf ikS est rpoK sepulcrum , Dalm^ r^ ifi* r^ c- 
[> : KCHH peefaen> crista gaUt« - 

rf^K» rpSKUH, crassus^ f rtf^. Ff ^RodbA Serb. cra^ 

«itttdo." . . . : , 

Tf HK fungm, Qok hrsjb. . 
r^K^ rooK, gibbus^ Boh. hrb, Pol. gso^b. lilyr. 
II , . GroaL r^KA, £ * 

r^iiMA^A, in antiquo Apo^tolo legitur Jac. 3, 5. 

. 5 . KOAHK^ - rp AMA^H , 17 VxvfV uXijv , quantam ma- 

teriam, .Yulg. quam magnam sylvam, correcta 

KOAb fiCAHKH iict^H. Croatis n^m est dumus; 

.Gam.,fh]|;ei}, ,Serb. v^iAyV^jM^HX speciesquer-? 

Gus, .inderfMHK quercetuin, rfM0BHH2k lignum 

queVGinum. }gitur voceT^iHA^A sylvam (uXi<fy)r 

notare» potuerit interpres. Sed obsoletumt r^A- 

V' « MA^A etiamidem es$e possit, quod rpOMAAA. 

•i r j^oMA^ . ibass. PdI. , at Bokemis nromada , Croat. 

^' » r^M/NA, iisdeni et Cam. rcf maaa rogus. Con- 

-i.p fer IHyr. f^omhaa pro ro«iiHAA. Jfiosue f, 26. 

'.'u . i. (rtt()9)^ A^&tt)^ correcta reddjdit r^MA^S ka^^c- 

^ i /Ni> )< 10114 oliBifegebatfiv^MorifA^ kamchV^m Q>ro 

* < , iGMitivo* i^AMciiVM)* £^t a^em MbiiHAA tumuuLs, 

:.'r* oimqupIUyr. roMHAACQOifenrepoisis. Sap. 18, 

i5|3. rib^iifdoy coinpcta expressitin^tFumentali r^ o-i 

' A/iA^AMH ^ ^intiqua vero fOGe )|^oamh colles. 2. 

:.Reg. fS^ tf.pro if^^^ ht&ti» oitm et nuncK^ 

nS KAMCHfA legitur. 

pf c;||i^th tonare y r^cMAto , «o^r jjfcMAio : eoanpcM-h 

c niHCcc v^ PsaL 19, 14. intonuit de coelq 

dominus. rjioM tonitra. cuha rf omoha Marci $, 

• 17. fiKi tomtFui, wii ftpoyriff; tmw vj^t r^oM-* 

tjyji, sicut Yocem tonitrui , Apoc. 6, t. 

no2 Par» I. Cap. I. §-7. - » "^ 

TfMh , f. angulks -; terminas , ftt^ } :^dh« iMM. tm- 
NHi|A lime^, confmium/ inde ^fliL GrOnze, 
viilgo et Oraniit. Scrb. Cfoef.» r^ aua fft)ns, ra« 
mus. rfANdT Sorb< FamoisiM, Boh. hraliaty aa« 
gAlosuis. r^AilEcft ^fx^ff vmwn ^j^aniiocaobYc , 
apud Poljkbrpow r^ANECAOBrf , -dHgo^fx^g, \er^ 
' sificatio. '1:. 

r^ANcK Croat., r^cNiK Gam. amaras/ refer ad 

ro^. 
rjN, ropN, inde ro^NEij Judic 6, i^. jcuT(ia,oUa. 
Serb. rpNAij , Pol. g^iec , Bok: lortiea Cp&f. laC. 
hirnea. 
ro^NHA^ Ivsai.41, 25.figulus, M()«rfzsu9, inantiqua 

editione, ck^^eanhk in correeta. 
ro^NHAO, r^NHAO, fumus ,. 'fiieaa , 'RasjL et rooN. 
rpAO, ro^Ao, guttur. Pol. gardto', Boh.hrdlo. At 

io fbnnatfva esse videtur^ confer et ro^ANk. 
rfAHtjA, ro^AHijAf T(>wy«/, .turtur, Psai. bS, 4. 
rfAHMHiiij>ullust«rturis:\^RA'rofAH«iMyA Luc. 
2, 24. ^^f^or TpydVfioy , par turturam. 
TfA^ urbs , a roA^HTH sepire, cingerc« r^ a^eij dim. 
Serb. r^ A^ nuQie arx , castirum, Boh..kr;id,Pol. 
grod, cumiliittrbem BAfOfu, istiMifccTO, hi mia- 
sto appeHcnt. Qui Hbrum Jadith e latino ver« 
tit, cap. /9. v.f2. castella,et Vi 14. civitates roA^ 
' ^ AU reddidit. Gorrecta editio graeciimv teitum qui 
nic diffcrt ; -Texpressit.. rMm^AfMN * eivis , in« 
cola miifs« r^a^Afk apud. JEk»lyk8rpow hortula* 
nus, pro a^ «ror^ A^A^k , a a^ Tor^ a^ hortus. Sic 
et ftHNorpAAe^tvinea , qnn sepe cinguntur horti 
et vineae« Ulim pfA^HNA laaL 58, ii, et orp2^ 
^A Deut. 11,10. pro xStTo^ legehatur , sunc utro- 
quc loco iiEd*rorf A^. 
ff AA erando. Serbi et Croatae hooce.rp a^ d priori 
distmguuut deccntu. In rfk^ (urb$) a produ-^ 
citur, inr ^f a^ (grando) a oorrjpilur. 
r^S^A gleha , grumus. rdHAtt coUccl. ' ^ea^aa ac« 
MHT B nrXmAHOH rfB^nr 3* fisdr. .€, 9. terra I 

Glassis IIL syllabarum rad^almm. 206 

* {acet in picei& glekis. Miror correclores , qui lU 
bnim huQC e Vulgata emendarant^ adjcctivo 
snSncAMiuH expressisse latin\im piceus , cum 5uU 
phur non sit pix. Nolcbant niminim illi longtus 

' disredere. a.versione antiqua^ quae hoe loco 
habet ^cmaa bi «KSnEA^r omisso plane AcmHT. 
Ezechr 17,7. CfP rf S^vi^ respondct graef o Cvv 
r$ 0i\(fi in utraqnc editione. Job. SS, sS. anti* 
qna legit ^^ru , rp^^tc pocHOE pm&oMg igotrH, 
correcta vero; doleto ^HrH suporiluo-t kahah 
focNu^i Viilg, stiiias roris. Scjrbis. gieba , Klum^ 
pta^ est r^^^Avdim. ro^^HijA/T^S^BA, ctr^^ 
MCN. r^S^ENk antiquis iSiavis ^ensis December. 

raSAh R«<98. pectus, Serbis £t. Croat. rfS^H in 
pW- Boh. nrudj.y apud cocos, earode pectore, 
£fustk&rn, Brusutuck^ Kuss. r^S^HNA. Vide 
supra n^cH. r^S^ in antiqua cditione non 
nisi io pinrali legitur. Exod. 20, 26.et 27, Le* 

" vit 7/34. et iB; 29. Quibus m locis nunc sin- 
gularis r^^^h. pro r^H^H oocurrtt. Aiibi tamen 
et correcta editjo piuralem habct^ uti Lev. 7, 
3o. 31. NAr^^A^» Levit. lO, 14. eiNum. 18, 
18. r^S^H. 

r^ ^ y rof ^ , rof ^biH , superbus. ro^ ^ocTk , ro^ 
^UHA superbia. Oroat.\ gerd , Serb. r^M tur* 
pis y focdus j . r j^^oBji turpitudo. 

r^ A^H , codd.Serb. r^r^^ , vado, venio. Oroat. Cam. 

. gredem. rj^A^k^itJi ventufus, iuturus. nh nac- 
-^AqjiM,' NH roA^SijjAA Kom« 8, 38. neque 
ihstantia, neque ftitura (f&fXXey.Trt). 

r^Aj\A , Jilyr. r^e^A» tr&bs, 2) area, Gartenbetu 
Serb. r^c^iAk est scapus aratri» Grend^l, Boh. 

'hrzjdel. 

r^TANb, rofTANb, gntHir, XdovY^. n^HAnNH' 
A3UK Mojf ropTANH MoiMSPsai. i56, 6. adhae-! 

- reat liagua mea faucibus meis (r^Tid^^Yiii^)* 
Pvsalt. Ven. rdTANH moem in casu ipcali, qui a 
pracpositione npH \erbi n^HAiiNH fcgiLur. Vide 


f04 Pars I. Gap..L §. 7. ' 

Syntaitiin. Gonfer Garn. refTANij (mctH, Croat 
rfpHAN*irK^ gula, gorgulio, at Serb. t^aan est 
oesophagus, SpeiserShre. Illyr. garljan.refer ad 

^ rjAO. 

r^o^NTH mioari. Serb. rpo^HTHCf liorrere , r^o^- 
HNUA febris. 

rf03^ botrus, uva , ^fcfvXif. Sic Serb. Croat. 

^ Cam. , sed Boh. hrozcn , Pol. grono. r^o^^cij dim, 
r^03^ft coUect. Croat. rfo^^bt, Serb. rfoiK-* 
xhv Certe et Russis olim r^ 03N ^t r^ c^h. Naai 
Matth. 7, 16. pro r^o^^u in codice sec. XIV, 
in Russia erarato r^ c^ny ^ubstitutum leffL In 
Apoc. 14, 18. pro rf03^0S€ alius cod. habet 
rpE3N08?e. Etiam antiqua editio freauenter r^ 0« 
3H et rj^c^H exhibet ; at correcta substituere so* 
{ct rf03^. Gen. 40, 10« olim roo^HU» nunc 
r|^03^u^ Gen. 49^ 1%% pro rpo^HOft^b nunc 
r^03^VA» Num. i3, 34, pro r^ e^hobinTc nunc 
r^03^ , et V. 95. pro r^i^MosHAA nunc ^^03^« 
HKJK , et eodem versu nunc r^ 03^^ pro r^ i^ha, 
6ir. 59 9 32. r^o^^oBA 'pro r^o^HoaS, Mich. 
?• <* ^f^3^^^ P''^ r^3H^ leguniur. Deuter. 23^ 
25. correct^ verlit get^Xtf rfO^^Yc pto iihho 
nntiquae editionis, AbcL 1,5. r^ 03^1*^ (f T^fuX. 

. Ts/iu) pro nAj^^oK, et Jud.8, 3.1r^^Aii| (iTf. 
^uXXi^) pro cofif ahYi nocA^^Hti. Aliis in locis 
etiam correcta r^i^H retinuit, uti Gant 1 » i3. 
r^i^H, cap. 7^^ 7.r^i3HOM^v.j9Lrfi3HOB€,Deut. 
l,24,rfi3HOBHUAp aut q^o^H in r^i^H mutavit^ 
Gen. 40 ,"i 1 . O^e. 9 , 1 a Isai. 65, 8. r^ 13H pro rf o-* 
:^H , Lev. 19,10. vero rpi^H pro 31^ ho substituit . 

. Sed et antiqua editio multis in locis ^^03^, r^^3^ 
^ii , adject r^ 03^oB et r^ o^^hmh legit , qua^m- 
yis subinde in eodem libro ct formam r^ 03^ et 
r^i^H habeat. Yide Jerem. 6, 9. 0^49 , 9.quo 
in loco correcta alia voce utitur. Qui Nehem. 5 n 
8. adjectivum rpo3^HOi , quod antiqua editio ex- 

^ib^t I sub8tj|ntivo bhho adjecit 4 certo ille faoi 1 CWsis in. syUabanim rddicalmiki. 3al. 

noverit TinUDi adu^Uun, quod et cr^atum vd^ 
cant. Quaeri hic pos^it , (juo teniporc potu^ ilU 
in Russia divulgatus fuent. 

roS^HTH, noryS3rtTH, Iterat. ncrySiiUTH y mer- 
gere, laKW ner^^niVVHtA hmaLuc. bi 7. S,^s^ 
^v^tfrs^Ui ivrct j ita ut mergerentur. nor^ Xiri* 
nYa ctkaanNijaM Marc. 7 , 4. baptismMa cali* 
cum, lotiones poculorum. 

rou^S, rfW3«rH (ryucTH) raorderc; r^ia^ Croat. 
morsus«. ri>umA oerb. et Croat. tormina , Carn. 
dysenteria. 

rfA^k, f. Croat. grei, coeni)m, lutum. rpA^N^^ 
ncrpA3NS,Croat.grcznem, luto immcrgor. rf A3H- 
fiUH : no t*f A3HIIUM MHbscTOM in poematc.antx* 
<que de Igorc, per coenosa loca. 

rjcTb, PojcTk, pugiilus, Iqoil^* PoL gars'c, 
Bob. brst. KTOH^MHiffH ropc«rTio fid^S I^i. 40^ 
t2. quismensus est pugiUo aquas^ et iterUm: M 
ft^io 3«MAK) rojcTtw, Ka) Tafrocy rtjv y^y Jfax/^ 
Vulg. qtfis appendit tribus digitis Inolem tcrrac. 
Quamvis in gracco tjj x«f i primo loco legalur, 
nolcbant tamcn corrcctorcs texlura antiquum 
mutare. Hunc vcro sccundum Yulgatam q[ui- 
busddm in locis jam antc cditioncm Ostropicn- 
s€m recognitum foisse, fadle sibi persuaaebit, 
qui vcrsioncm slavicaln cum graeco et latino 
textu diligcntcr contulerit. 

roSuia Russ. ct Pol. pirus , pirunv Aliis fonna di-<f 
minutiva ro ^iuka placuit : Bob. brosska , Carn. 
Xf^iUKA, qui tameu et rf^UJKA norunt Croat. 
)(|^>fiiNCA, lUyr. KfSuiKA. 

rpHM Croat. cautes, saxa aspera, Cam. coUisv 
colliculus. ^ 

tfH Scrb. spasmus , refer ad K^ Hi^ , KCp «ri» 

roA}fpisum, pisa. Bob. hrach, Pol aroch^ Russ,^ 
rcocjf. Sero. rf a (rj Ar) est fascoius vulgarisf,," 
ai r^AuiAK (djmw^ a f* j^x) F^^* rj>N 900 Pars h Cap. L §. f. rp oi(o>r cachinnus , SerlK r^on* , aliis lUyr. grc^ 
hot; rM)^o"rA*rM cachinnart. 

^i^X peccatum; corp^buiHTH peccare; roHrujNHK 
pearator, r^HiujNHijA peccatrii. nor^ifUinTH: 
w B4r^ noroipuJHUJA i Tim. 6, 2i. circa iidem 
aberrarunt (»t9oxvitr«y)» w HCTHN^b nor^^feujH- 
CTA (in chiali) 2 Tim. ' 2 , i8. a veritatc excidc- 
runt , circa veritatem aberravenint. 

rpAKATH crocitare, et ryAM corvus, rcfcr ad rfA». 
Scrb. r^K amarus, coutractum e roof k , rcler ad 
ro^. 

PoiOnorum gdakac^ ,. gracilarc , gacAern, gadsen^ 
, Boh. kdakati , diflert a kboisath glocitare. 

rhi^^^ ru^^ocT, Croat. iastus, .<)uperbid. rhi^^ 
Iab superbus, ru^^AMCf superbire, rH^^ANkf 
ta.stus> Serb. rn^^Afi coiutus, rn^^ATH co- 
tncre. Boh. hyzditi est delormare, turpare, 
ohyzdny foedus , horrendusi 

riKfrsKOAKA, nfsfrmoAHijA» PoL cuculus^ Boh. 
teihttie , ieihuUca. Russis olim ^f r^HijA in poe* 
])iate,de Igore. 

rocno^Ky sub titla r^k, dominus, in singulari 
de DeO usurpatun nro^ rXk sr naui PsaL 
104, 6. ivro^ xyfioq o S-sog i|ffcccv, ipse do- 
minus Deus nostcr. In plurali vcro rocno^if de 
hominibus : p akh , nocA^ujAHTf rccno^iJi cboh)^ 
no HAOTH Ephes. 5 , 5. servi ohedite (auscuUa- 
te) dominis vestris secundum. camem. rocno- 
^fNky ^HA, ^Nf y adj. possess^NMA rocno^Nf no« 
meu domini^ rocno^cKuJi dominicus: rocnoA- 

CKSiO BfHfflO laiTH 1 Cor. ll, SO. HXf^tXKOV 

Ztfiryo^ ^OfyHfv , dominicam coenam manducare. 
rocnoyKAct rocnovK^A domida. nocno^HH domi* 
ntts:rocno^HN ^omS, roAMHNU, dominus do- 
mus. rocno^MNA 2 Joh. i , i. domina , xJ^/oe. 
irocno^CTBo Hvgiorvii, dominium, dominatio, 
Bphes. 1, 21. rocno^cTfiVf / plur. rocno^cTfit A 
H\fgt6Tnrsg, doniiaationcs, Coloss. i, i6. ro- 

cno^- Glassis lU. ^/llajbarum radkaliunk 2^^: 

HMH Matth. 20 , 25. principcs gentium dominanlut 
{uarcmf^tsuovtrtv) eorum» Sic Luc. 22, 25. xv- 
fisuov(r$y. Psaimo 109 , 2. r^cTfi^H fiocfC^«fe 
RDArwB TBOH]( , domtnare in medio inimicoruiu 
tuorum. At Psalt. Venet. oy^OAvfeEAH pro ro- 
cno^cffiSJf. Slav. rocno^k ct Itft. hospcs sup«» 
ponunt radicem rocn , hosp , quac apud grae- 
cos mutata est in ^sC^k, inde SffCTTOTjrjf. 

rocTk Kospcs , . germ. Gait. rocTHHNHK Luc. 10 ^ 
35. intvdox^i^i f hospcs , qui advenas rccipit hos- 
pitio, Vulg. slaouiarius. rocTHNNHijA ibid. v 
34. TtfvSaxrfov , diversorium , a rocTHNA. roc- 
•THTH Serb. Croat. convivio cxcipere, rocTH^ 

' «THcc convivari. Russ. rocTHTH divertere ad aii* 
quem qua hospes. 

rScT, rScTWH, dcnsus, spissus. r^c*roc<rk densi-^ 
tas, Serb. rXcTHHA, Russ. r^i|JA , Croat* r^c*' 

THN/^ et rSl^HNA. 

rAijJH .brdccae. Dan. 5, 2i. c rAipAMH (TuV roU 
(Fa^a^d^ot^. Russ. txhh , Oroat. rA4f femoralia , 
Serb. rA^bc. lisdcm rATNkHK fascia braccaiis , 
Russ. TAMlJHK, raujNHK. Croat. rA^iN/ftK ligula 
femocalis. PoL gacic, Bofa.. olim hace. Confcr 

^ Ungan gatya , Gatjehosen , ct refer- rAi^H ad 
rATh. 

rSi|jcf Croat. lacerta, Serb, r^iiiTC^< CanCer 

A litera y; 

X*«^ X«fiA (X«3)' X^^^^* X^WA^ X^^?' 
XAitfi, x>^^K, x^A^^X^^^' X^Afi, x^^bK; x^^AH, x^^"*. 
XAn (XA^n), xA^ni., x«An> ^Mn, X^^^'^ t^^ifA, 

X^^kV^ ^^^)\ XA««i X^A7 X^^A* XA^A/ 2o8 ' Pars r. Cap. I. -§. .7.' 

XAH^; x^*<^. X^***""» X^^^> JC*'^<^» X*«?^' 
XAwcr ; K^*<'« ' X^*»*. *» X«^*F » X^*** » X^X » 
X>*<>X' X^«X- 
XfB (X*f»» X«<»' J^F^b)' XJ"? X*?k» Xf*K»Xf«S' 
Xf«» Xy««K'' Xf" (X*f")' Xf*n» Xf«n» XJ^"» 
Xfin, xj""« Xf**»<.Xp«'»< (Xf***)' Xf^^? Xf*"» 

xy*N' xy«A» xjHA» xj'^» xr (x«r)» XJ«. 

XpAtT, xf^t-T' XP^P»'» X?**'«'J Xy^V' X?w«F^ 
• Xf *4' *' X?«X' Xf K (X«f •« » XAJ»*)' Xf OK , X?^K ' Xf «. 

Blsyllabae radices sunt aut eas supponimt 

J^^^^> X^f^**' X*^^"*' X*^^''*' X^*^^''' ^^ X^i^» X^ 
XoA ad x^x supra ad secundam classem retulimus^ 

« 

quo etiam ^ectare Yidentur jj^om^t , Groatice }f am 
helcium, et x^X^f Croat. idem ac ](oxoa. x^^f 
augiir apud Joach. Stulli , quod e Breviarro gla^o- 
litico citat^ mihi suspectumest, cum multa, qua^ 
a quinqtiaginta , etpluribus annis in chartas tu» 
multuarie conjecerat , senio confectus male lege- 
rit et non correcta imprimi fecerit Possit tameii 
)^OMAf conferri cum croatico hamalia divinatio. 
Habet Stulli sub iitera h etiam vocem huravl 
male leclam et seriptam pro Russico irSj^aba^^ 
quam nos p. 140. sub m posuimus. Habei et 
hreber, hrebera, (runcus, quod e lec- 
lionibus Breviarii glagolitici hausisse videtur. Bi- 
blia eniin slavomca ab eo velobiterinspecta fuisse. Glas^is m. syilabdrum ra jlcalionL SO0 

mihi persuadere non possum^ Atqui 1 Reg. cap< 
5 , V. 4- » quem locum ffle citat , in editionibus an^ 
tiquis I Ostrogiensi et Mosquensi , recte iegitur y^^^ 
BiTi (non )^f EfiE^ ) , quod dorsum signifkat, in grae- 
co gAx^q , in Vulg. truncus. Gorrectores Mosquen-* 
ses hoc loco substituere maluerunt T^Sn truncusi 
Peregrina a x inchoantia bene multa in Bibliis oc- 
currunt Pler^que origine graecasunt; in evange-« 
liis:)fVTWM, )f AAMV^A , in epistoKs )f ajtTa , in apoca-^ 
lypsi )^f vcoaYiOi , X9^^^^9^^f et chakolibanum Ai4r^ii 
XaakoaTbahoba ; in veteri testamento Prov* 30, 26. 
XVforfVAAH,Sirach3l,23.nunc)^OAEfA, olfm CKopK^, 
quod correctores probare noluere. Soph^ 2, 14. 

nunc )(AMCAEOHH,%orf6^/Xfoym, olim yAAtOAiiH^ Aliai 

■ ■ • • 

funt origine hebraica: Sirach 04, 18«. XAADAnH^ 
Jerem» 37, 16. x^f^'*'» quod in glossa correctae 
editionis pery^HAHipi expiicalur ; mensis Hebraeo-' 
tum 2 Macc. 1 ^g^XACAEAi et Mehem. 1., l.olim jfA- 
ifAi^ , nunc ]f AtEAEB , in glossa HOEMBp tJi. Unde scrip- 
tor poematis de Igore x^^i^^^^ chalybs, iude j^a^a^ 
ASiKHhiH MEs chalyjbeus ensis , habe&t, quisdivinet? 
Placuit Illyriis et hiljada mille, Serbis haa^a sine 
X' At in BibKis aliisque libris sacris n^y cai|Ja, olim 
«ryc^i^A , constantet servatum fulL In Yukii Lexicd 
Serbico vocabula a X inchoantia , quae StuUi dliique 
sub h collecta exhibent, sub diversis literis quaeren-^ 
da {|unt, cum ilit ne io voce j^^ Vctoc quidem,)^ retinete 

y^ aio Pars L Cap. i §. ?. 

Toluerit Igtlur j^^t^hth sub o , x^^^ ^^ ^^ ' X9^ ^^ 
A qoUocata invenies. Mihi quidem aliorum Illyrio- 
ram scribendi ratio magi« probatur , sed quisque 
abundetinsensu suo. Groatae quibusdam vocibus 
h praetigunt ,. quas alii omnes a litera f inchoant. 
Eorumhers^ siUgo , ad ^» , qviod Bohemi et Po« 
loni f EiR (Genit.^mH)» Russi fom, Hlyrii ^ask pro- 
nunciant ; h e r g y a (htrdya), rubigo, ad ^^a ; fa e r« 
sem^ herxati, hinnire ad ^irath referenda sunt 
Poloni subinde » medium post x excludere so-* 
lent; pro )(bohha dicunt choina ,pro)^if act chrosty 
Boh. chrast/proxBOfUHchory. Polonorum ^^chlop 
ad x^^^t Bussorum ]^oaoct 'ad ^aact, j^BOfocT 
ad XftfACT reducenda esse, ex iis liquet, quae in« 
troductionis cap. U. §. I. p. 35. de yocalium mu« 
tatione monuimus. 

XBOH, )^BOA Russ. actts seu folia pini, ThTtgela, 
Jfadeln , Boh. chwoy frondes pinca^c^ pinus sy 1- 
vestris, Pol. , niedia radicali b elisa , cnoia , cho- 
ina^ choyka^ Gam. hoja, hojka^ abies, Weif*^ 
tanne ; • at hivojka (pro h vojka) Wolffmileh, esu- 
la, Boh. chwojka. 

)f BAAA lans^y }f BAAHTH laudarc ; rBAACNYc , X^^^" 
fiA lauddrtio ; jj^baacn , }(bAanuh iaudabilis. )fBA- 
AiocA Idudor : vbaahtcc rp^bujNyH Bk noj^oTEXw 
^Suic CfiOEK rsalt. Ycn. 9, 24. nuiic }^baahm& 

ECTk rfkuJNUH frnOXOTEX^K ^SUJH CBOEA» tau- 

datur (sVtfiy^rra/) pcccatorin dcsfdcriis animae 
suac. In antiquo Apostolo ^baak) Iiom. 1,8.* 
pro KAAPO^Api^, et](BAAVHMAM grati.^is habea, 

agQ. Classi^ nt iylUlMinim ndHcaliultt. 2M 

4go. Hoe $€Si8tt Gro^. hvaliti, zahvaKti, Serli« 

3A)fBAAHTH, ^a^aAHTH, 34LBAAHTH. 

j^HAA Poi., }(MA% Boh. mora^ patthduM teOH 
poris, Mrm. ^#Vlr« 

XBO0UH Russ. aeger , langiiidiU ^ PoL (ticlttso s 
chory^, oKii chwory. K,n$s* ]|ftofOc«r m/vide 

^' sub XB^Acn*. 

j(BA(*rAqrH gloriari , M ostMttt«. 

jl^fiocT Rii^s. c*ada , BoL ehw6astisatje scopM/ 
Affine est Poi. chwast zizania« Httc refer Garii. 
hosta vtrgullum, Ge^traucht 

)(fioi|i Russ. equisetuiii , ad^jj^fi^reftrripossit* . 

)ffiMCT, colL ^fisdAC^ic, itt Serb. lihris rt XfA^^v^Vc^ 
iruticetum^ virguitum^ no^ i^fifAcTtcM AHfiYHAi 
iKHfiAX^ Job. 30 / 2' ^^^ ffS^% iffqtd itipSi^ 
To; Vulg. hic differt a GrcfecO: esse sub se»« 
tibus delicias ComputiJ>axit« PoL throst , Russ< 
;fiO0OCT. Boh. nunc, eliso fi/ chrast) ^ oUm chwrast^ 
>icil enim Cd^ma^ in chroiiico Bohemico^ 
iirbem Wyssegrad olhti d) arbtistis tf atisse no' 
men Huraslen , quod tttiqae legeadttm 6st 
)ffif Acn*f H. Confer infra Xf^c^^ 

yfiADCT onomatopoeticum , iade PoL chwarstad^ 
cnwarszczed^ ^epitum edere« 

)^AEf , JCABCf , Pot. vide infra ^ub tifjH' 

)fCKA et ]|^EE3tiHAPoL sambtt£as ^ultt^y AUUh, 
Croat. hebed. Dalm. habad , abad , Serb. ArtTA , 
AtiTHKA , Cam. habat ei hebm dpttd P^ Mitr'' 
cum, hebeC, hebd, hmet apnd G^sman^Boh. 
chebdj^n. coUect,Siovaciset chahzda. Moravis 
chebz est sdmbucus nigra. Rttss^ S^^^H hr , c%3<» 
nhKa ebulus^ K03 et fiS^HHa sambucas nigri. 

^MENT peregrinum et duntaial Climroiis notum, 
£st antem hment paludamcntum^ Ar/EMc/^^iiiMr^ 
Boh. kmcnt bysstfs , tenvisstma teb, fi gerte» 

jfHMAh, )|fM4rAik*Russ., MiAK SeitF. Iinitmlu< W 
pulus Lt ib/^a. PoL chmiet, QQkr cjiiAdU £S / . ^QroatL CariK famel, hmeUBa.. Geri&rrlat. biuim- 
'lusj.Si«?i?.iiumIc . ; . 

(tr. X^^9^ ' )(^^f^> ^^^* ilen^ a ei • obsctara nubes ; in« 

de Russ. )^MS^HTb rugare froatem , Boh. po- 

' ^amarurfciti , et pofismaiimo jaiubilum* - 

.., ](A'b^.$t^^M4?MNA,9tabttlum^bovile.Groat.Cam. 

hlev, Pol. chlew, Boh. chl^w et chl)W.Lusat. 

klew, mutato^ut solent ante consonantes , ^ ^^ 

K. GotUa Uaiw esst joimxmeatum , - hti/tuu ta^ 

. berpa<^t. ,;; • 

](aSsa gloriatio^v vide. in Lexieis Pol. et Boh. (^on« 

fecP^U^^pa. 

%A^^ pa^^, Pol.« Boh. cUeK Gothis blait^ inde 

germ. ; jd^i^ ,/ libo« Croat. et Cam. hleb liho, 

torm^.f^aui^FOtunda, LaiA. Gonf. krah sub h-^ 

tera k. W v^fsione Ephremi }(A€EAfii pistor, 

:> Russ, i^AifrlHlAK. Hinc Gen. 40 , i^.nunc ^«kAo 

XA^faseHNOf .; i^oy ^iTAiroiH, Vulg. cibos. cjui fi« 

,• ' unt arlc pistona , oUm vero ^'bAO ncKA^^bCKo, 

f a mKAfH'^pistOr.)^A4?BNHt)ApatiiKca: 1 Reg. 8, 

'. ' . aS.fil^AvbfiiiHljUSis T^o^CuVdc^^hoc loco in anti- 

qua edition^^on legitur niKilpkKA, sed sequenj» 

cifcuAseriptio : HNU cmo^T neHH j^A^bcki» 

j^AvfcKHNA Job. S4, 16. est domus, douiicilium, 

ot)c(oi^Aif dntiqua editione;in correcta vero ](fA* 

A^NNA.< Sir. «aA , 9. x^^^HN^crui, rtljv olx/cLv ecC- 

, . tS,.^cofreciores mutarunt in ^om cboh. 

^ . jfAAfiH ,. .X^''^^^ > y^ codd. Serbicis )f A«bc«i , cata- 

; . .ractAk.>)(AAKH NEBccNhfA wQffi^oujACA Gcn. f , 

1 11. catafactae coeli apcrtae sunt.f sf^^NA 613* 

•^ '^' ^hS rif h^umct bo fAAH^ X^<^i^ tbohx P&ai. 

r: 41, St. obysaus abyssum invocat in «vacecatarac- 

tarmn. ttiaram. Psalt. Yen. XA^tbtH pro xaarVh. 

,N* JPAAEATK Russ. vacillare. Con£ Pol. chetbad agiti^re. 

. ;. 1 X^^ Bohemis, chlop Fol. , )^cAonRuss. homo vilis 

conditionis, servtis, manciptum, famulus , rusticus. 

• '. - x^^^4 Gi^at. et Carat servus , f amulus , x^^"** 

«* 1 HHHiCarDL puer, .Boh. xaaikij.|. x^"^*'^'^- • «» Glassi«^II|. lyli)£initfinaicaGuiiL ifS 

"^Hn B<iH;,)f>ia*Sk>va<^. piktfj^ indiffbfeitdpaty Pol, 
Bok. pilo5nas. Illyr. Croat. Cam.pilus est ^aaka. 
jfAm«bTH, 6roar:-lile|»eliy Wi^im^bppetcriJ^^^.avidc 
' desjderafe: Hlct»^ libid6 a^bd Sfam. 'Boh. chljpa 
• libido , thli^tty 4a^vil5 , ' chlipiios t Inscivia , lu- xuria. • • ' '\ f * r *• s* ^AfH^ATH' tambctti^o bib^e (ttibrci banum), Pol 
chlepfttC, ^Bdl^^-fiAeptati / ^bletofatf. 

•JfAM , )f OA/«H 'tolfo. . fiCAKA TO^aH )fO'AM C^Hf HT- 

* t/K Luc. •5/'5. t5v Spoj^itit/ ^«ydr Va?r«y(i>Sit^ 

^^ai , omnis mons et collis humitiaftitiar. rof y 

H B<H x^AMH <y^ii€t. P^ailti )|^a4^1I> P»i' 9. 

« monteset omirf^^cotles. BcSk.* oHm'.dilUii, ihlii^ 

mec, inde totnlOntium^^et-iftcorum' nomina in 

Bohemia; in ' Pdlonia verOh eheimf Cam. homez , 

• excluso 1, pro ^pAMEU. ''' . '- 

jf Aa^ frtgus (mdiliciim), refrig^&ifc /umbra, K&hle^ 

Pol. chlod, Russ.)fOAo^V)*kff^Ei^fHgfidAs. ban. 

3, 5o. Tvevfta Spd^a est '^'^jf* wfA^eH/in anti^ 

/ qua editioffie ,* in «Tova ^tJ)f o^cu/ spirifus. roris, 

)(AA^HTH refrigcrare , jj^AA^Hfio frigescere. 
*')f AacTMH {nmiptus , iiuss. 'jfOAOc* # • iftde )fpAOC- 

Trt*rtk tastttoy^:'/ ' ■ .■ '"i:' " ; ' 

XAACTaTHV <M)fAACTATH J*c. ' 3^ 2.' >^X/Wryw. 
^iitrxi, froeno^ (Arcumchi6(^V^^^^<^^ mp/Jerari 
/ in Ap6Stolo antiquo , nunc' uJ^fiS^^aTH.^ 

XAAcVaTH' Boh: et Carn! ligiirircV ^ivi^e^^potare, 
vorare. Croat.- blaterare*, iAfepto l^qui, (an pro 
¥BACTA«rH ?) '^¥^ et chlasl/ chlask^ ehlastaiS ii| 
liCxicis Poloriicis. * • « • ^ 

'jfAmt Croat. Carn» caligae, Hosen. t 

XjBAT, Dalm. et Boh. jf ajbat, Croat. )fOjfiAT, Cam. 
X^OhA¥, apud MicaKain Ifprivat et hervat (i. e. 
Xffi*T, xEfBAT), apud Vuk plane ffiAT pro 
]f f BAT , Croata , apud Constantinunr Porphyro«« 
gennetDm yj^Ui^droi. Qui a rPj^A nomen hocce 

Sentis deducunt , confundunt sonosaffines qui« 
em, sod tamea divttrsps. }^^^9f? ^x^^^^n^ jsuppo^ 

nil r \ • «(t rMSp^ Xf 6 / d^tts sigmSeatiui «Kftjniker 

* ^cteraiiaes. . VUei qupd s^quitur , jf^ft. 

j^^ftCroat ei Illyr. tniados arboris, stirp& Mi- 
caUa penes I^^ev habat etiam Hreb. Cttnua 
Xf AAT a xf^ ^pttt deducatur» qu^eri pt>ssit 

M^KA, X^fVlA et XfiiA, Boh. cvauus» K^rntlume. 
PqL diabrek a diabr. Alias Boh. Hit^tkak- -a co- 
lore coeFoleo. Gpafar ^gr^ecuiii X/s^fa^r^^ 

ypsf fortis , stFeai)tts. VfM^oi^^ortitudo, ^rtus^ 
' strenqitas, Pol^ phrobr/^ .^hpj>ry, Cro^t Hlyr. 
hrabreii, 

. yf V^ » Kf^^T * ^^' y^ WPA^ dor&am. I^om. 1 1, 
tO. Xffcs^p y^X ^mS CAiMiiaHj dorsum (vc^roi^^eo- 
rum 4«iRper incuFv^* Sic Psal* 68 , 84- ,^ c a auu 
pro CAAi|AJi legitur.Psaktyeo» v^ iiEkT H^ J^H^^ 
CM4if u (melius CM^faf M i, e. huoiilia). Groat 
kerbeti Mri|. herbeti herbt^ Serb.* fw? (pro 
Xf^4'^)t Boh, hrzbet (loUiii (( chrzbet), Pol. 
gn^bieti oUia et ehrzypt. . 
jf^HcCSrpa}, (jjirffr cplhs, iSFfiy^i, refer ad j^^e: 

jQiAnATH , }ffMM0 stertere. Croat C^rn. hrojpem, 
aegre spirare^ rdeh^ln. y^AnAHS rauciifl^ 

Xfnx, XV^' ^^ cy^nus, vide XW^ 
^fAM| rfAMHV^» domus, ^^oif otkta, 2)^ya(o(, 
templvni. | Pet d^ 17, iq aptiqno Ms. w voa-* 

Tedditnr If ("if u # nuQc }(f am. Russis yofOMU est 
aedes major li^ea , )(OjpOMMHA oubile magnum* 
PoLchromina casa rustica^ tugurium. Carn.hram 
camera, iiedes, Kan^r^ Ifnfikr^ CJnm^tBoh, 
chram templum. 
IffO^, XfOMyA, claudus* Matth, it, & jffOMTn 
)(O^AT, claudi (xcmX^O ^mbttlant mamath, 
XpAMA»^ claudicare^ XpAMSHrl claudicatio. Serh« 
f OM pro xf ^^* Xt^^^^^ Russ. Ppl. Boh, vitium 
fslaudicationis. At Croat Garn. vopAi|ocT« V^ 
dcm Vf OMAH cl^udtts homo. ' Cljassis IU syll^anim radicaliuA llS 

ffMHTH , CO)^f ANHTM ^ PratlS. ^f ANfO , Fut COl^A« 

NK>, custodire,servarc.^jANH»riAk custos« PsaL 
33, 21. )(jfANHn* r^K BCA KWc«rH H)(, custodit 
(pvKicifsi} Dominus omnia ossa eorum. mANH- 
TH oycTABU Aet. 16, 4r. scrvare instituta, <pv*' 
\i(r^6iy tx ioYii^rx. ^^anhthca : )f^ANHTf ca 55 
AH)(OHMCTfiA Luc. 12, 16. cavetc ab avaritia, 
ipvXdtrcst&B' dro riig icXsov^^tctg. Psal. 38, s. 
^vXxK^f custodia, )(|fANHAO, scd Psal. 140, 3« 

)f^ANlNVE. ApOC. 18,2. fv\XKvisemc\ )^f ANHTCAb, 

altera vite vfANHAHi|jcredditumest. Psal. 78, 2« 
oTcoiygofvXxHiov, pomorum eustodia, oso^iNOi 

X^ANHAHI|IC. Psal. 143, 12. ^^^ANHAHI^A H)f 

McnoANCNNA^ proihptuaria (rxfiisTx) eorumplc^ 
na, Psal.Yenet. )^pANHANHqE H]^HcnAhNb,asin* 

fulari )^f ANHANHl|A, inde KNHrO)^^ANHANHlJA 
ibliotheca, alias ^t KNHro)(fANHTCANHijA. xgd^ 
NHAHi|JA Matth. 23, 5. simt <pv\XHtiligix. Dalm. 
Gam. hranim , hraniti , servare , asservare , cu« 
stodire , condere. 2)' Croat. lUyr. nutrire. Hrapa 
Groat. Wlyt. victus, nutrimentum, hranitei nu* 
Ititor. Serb.f ANA, ^ anhth , ^ANHTCAjk pro )^f ana 
etc. Pol. chronid , uti Boh. )^dANHTH, servare, 
protegere. Pol. chronka asylum, rcfugium. 
]^o^N cochlearia armoracia L, MwretiSg ^ , IWyr^ 
Croat. Carn. hren, Serb. pcN prt> Xf^N, Po|. 
chrzan , Bbh. krzen (olim chif zen) , md^ germ. 
Kren, in provinciis, in quibus Slavi habitabant 

' Xf^^A* ^^^^^^^^^^^^PP^^^^^^^* chrzadnu tabes^ 
cere, et Serb. Xf^A- ^^^ autem hred apud 
Stulti asper. X9^M ^?!^^ inlibro Minej videtur 
essfr barba aspera, rigida. Huc trahi possit et 

* hrid scopulus apud StuIIi. 

Xf^ * X^9^ f vertagns , Groat. Garn. Iiert , PoL 
chart, charcica, Boh. chrt, ehrtice. 

jffACTlIIyF.Groat.Carn. quercus, Serb.^cTneg'* 
iecto Y. Est autem )(^act proprie, docentcMit-» 
terbacher^ it&iere per Sb Ytwim , quercus ro« 

bur ]>iir ma3, aSknak vcxo robiir feniiaA> l)if cer» 
ris ; quartae speciei nomen slavicum est kht* 
NAK. Yellem doceri, qaae species quercus sit 
r^ apud Yukimn. Clirost Poi^ ypACTic Serb. 
refer ad yb^ act , XB^ actYe. 

M^ciTfbTii Russ. fragorem edere ; )f pWATH Croat. 
Cam. frangere , conterere dentibus (nuces), grdm' 
nteln, hoh' cbraustatl, chraupaUt Croat hrusz-? 
tavec/, hrusztayicza , cartilago, C^rn. hruHaoz, 
Boh. Xf^^TA*iKA| Russ, Xf^^ ^ ^^ ^^^* 
chraust ^ dinist , vifle sub Xf^^ 

WACTEAk , Pot clurosciel , chrusciel , rallus , WU^ 
jtnschndtret ^ tVaehtelkdnig , crex, ortygometra , 
Boh. chrzastel, chrzastal^ Croat, harisi Cam» 
barezh, kofez. 

^f ECT , ;pf ECTHTH , in antiquissimis libris , pro hoir 

diemoKfECTi kdecthth, baptismus, baptizare. 

Vide ^Upra p. 3o* Poloni servarunt ^ V^^ ^ in 

* chrzest , et vocibus a chrzest derivatis , quamvis 

et krzest dic^nt^ 

Tjf^w f Pol. chrz^st, Boh. chrzest , slrepitus; chrze- 
staiS, chrzestati, strepere, inde JBoL chrzestac- 
ka crepitaculum. 

XpHujKA Croat, Cam« pirum, vide^ub r: rf^uiA. * 

r d^qi . Russ. tenebrio moUtor , Mehlkdfer. Pol. 
chrz^2CZ|Boh chraust, chrust^ ^arabaeus. 3 
Beg. 8, 37. r^CEHHljM H Xi^^^^ ^^^ ^^ 

qua editio pro 0()?%o«, i^<r/^if, correcta vero 
pro )ff^E&E substituit f »A , meUus uti<|U6.Hab« 
3,11. Xf ^4^ ^^ correcta pro xtfi^oc^o^ legitur ; in« 
terpres vero antiquus, cum CT^r legat, aut 
xaiy^-o^ legisse, aut Yulgatam iospexisse vide« 
tur. CT^r fmstra in Lexicis russias quaeras. 

W*X.XAfX,XfO)^m^ XA*K,XfJKmcra bnomato- 
poetica^mde Poi. cnrachac, charcbac et charkae 
^creare , Boh. et 111. x^kath (Serb. f kath). Croat. 
Cara. herkati stertere , rbonchos traherei Bok 

^^o^t4th ^nuiQire,* Iitts&( x^iokath* 

X^CT* Classis IIL 5ylhb«ram radicaliiiin, iij 

: M ^fhtfivA Pol. lintmm , dim x^^^nu , ^f^TEMKa. Coiw 
fer Russ. )fOA<T , )f oactmma lela. PoL chu5ta<S 
osdllo jacitare, <fcAatiiW/t, chustaosi^, osciUare; 
Carn. huzhkainise , et r>(Nij AMti , a germ. hutjchen, 
jfycTATH Bob. parare, acanger^^ XWCTATHct ac^ 
ciDgi, se parare, germ. ^/^i^ anschicken. 

^ A litera k: 

KBAn X KB^kA (kBHA) , KBAf , KfipK (KB^m) , KfiiCT , 
KfiAc(KBAUl), KBAK(KBAM)> KBOK (KBOS), Kfi|K, 

KBHK (kbhh); K0K3; Kon^ ; kmen, kmct» 

KNOT , KnSt, KNACT; KNHP, KNAr(KNA3b),KNAK. 

KAEH, kaeb; kaok, kaHe; (kak)^ KAAH, KAOn, KASn^ 
KAcn, KAHn, kaah; kaam, kahm; kaah, kaoh/ 

HAIHj, KAHH, KAION^ KAA^ *^^W> KAIO^ (kAH^) J 
KAAT , KOAT, KA^bTb; KA3 (KAH^ , KA^f^) , KAAC, 
KAOC, KaVc, KAICi KAHC, KAIOC, KAECT | KAACT, 

kaack, kaeci^; kaSui, kaei^; kaoij, kaeij, kahi|, 

KOAHi KA4 (KaSh), K^IH, KAA4, KAIOH ; KAAT, 
KAOX» KaSx# KAiXf KAAK,^ KAOK, KaSk , KAK 
(KAOK) , NAEK (KAEH) / KAEKT > KAHK (KaHM) 4 
KAMK. 
fC^AH^ Kpoil, KfAB, K^fik(KfOfib), KfM,. KfXE,KlfKkp 

KfC, K^AH/ K^on,KfSn, Kfn,i(bfn,Kf4rn;K^A^« 

K^M , Kf M (KO^m) , K^EM ; Kf ^H , K^ , Kf EN « 

.K^HH; KfAAk? Kf^A, KfAb, KfEA, KfH>\; KfA^jr 

KOf^, Kf^;K^T, KfOT,Kft(T,KfT(KfOT),KfiTf 

tf^3 (K0f3), K^tal^ NjHm, KfAfR) KfAC, KpOI, 

K^C. lti% . . Pars L Gap. L §* j* 

^pC, KfC^ Hfft iKf^), KfACTt/KfiCT (K|f ^) ; 
KfOUi, Kf^UJ, KApUJ, Kpili; KflJ, KfH (kOAM), 

Kfcs; KfAr, K^^r^ Kftr, K^r (k^ik), k^ox • KfSjf 

■ (Kfy(Ul), KfX (KfUj), KfAK, KfOK (Kf0t4), KfK 
(KOfK), KCfK, KfCK, KfliK(KfHS),KfAK, KflOK. 

K^^f? K«ryfb; ki^hi^^^ Kocnn^ ,i k^ct , khcti», Koi}i# 
k)(i|i; kujhk. , 

Huc spectanl radices duarum syUabarum non 
paucae , ^tque inter has quaedam peregrinae : 

KOBCf , lUEAH, KOEEAk, KOgyAA, KOMOHk , KOMAf , K^- 
MHf , KOHOfi, KOHOn, KOACEATH, KOAHEA, ^KOfAEAk. 

Adde voces, quae pluribus, quam tribus conso* 
msconstant: koAMcr, KAciifCT, Ko^sAr, qiias inse- 
tie reliquariim explanabimus. Polonicae formae 
kloda, krowa, uti et Russicae koao^a, kodoba ad 
sbvicas kaa^a , Kf aba reducendae simL k^ ob , k^ ob- 
Ajlvero, ulpote derivata , refer ad K^yio; KOA^frHo 
ad KOA, KocBCHHyJi ad Kocyj}, kocma adKoc, kokoui 
ad KOK secundae classis. kotca peregrinum, licet 
ad KOT retulerimus , locum in hac dasse sibi po« 
AtulaL Vocabula graecabene multa a Slavis recep- 
ta , aut ab interpretibuis retenta simL Talia sunt : 
kYbdot arca, kvmih cumlnum, kvmbaa, KAnnAfVc,KV- 
hA^ic, k^ahYcbo M^bcTO calvariae Ibcus, k^Yh liUum, 
Kf ath^ poculum , Kcf ACT, Kc^f , kT^a^ , KccAf k (iu Serw 
bicfs codd. KKCA^b) et alia,quaein PetriAlexje)ewti Gbsslft Wu ^ttibairatti radicaHain, q%§ 

Itaico ecdemstico (i|ificM«WH CAM4ifik> coH^cUi ck ^ 
mflif^tk habtptur* 

V ;! Siint tamtn ixi fo qpiaedjsiflt; qaae probare 
haud posfixinL Tafia smit ». de itleta k xkric loqoi* 
mast, Kwrfnra » >«yt)i moBet essenwm pialcb; q^i^A 
ddoeal ciqus specieL KiiaafMJI . graeann esse cti»et 
et fkr KoiiMf Mi| i. e. arcuiam eqilicat. Dici bic de« 
^uisset , vocMitiataMni ctboriumad Graecos transii' 
isse, qui cnatinum per Ki:e}K|>rpaHmt, et ideo a 
SlaVo KHftpfwii * sisr&l Rectius. sub yocibus khm^ 
«CN, et Ko^fANT monuit , priorem a. laUno censusj 
clteram a quadrans deductam. 

JEodem modo yoeem K^cvro^Ya e latina Ungua 
eipttpavit, AtKNA^m Isair^6, 2. hebraeam vocem 
^$e £ilso credidit, cum Hya^iu^ €rrae<;b sit fuUo^ 
lo Mosquensi prim^ iegebatur hoc loco na hSth cem 
fNAiMOKA, in yiaagri fuUania, correctius nunc kna-» 
^iopA , addita Hiferius glossa fi4»/iHANH4A i. e. fidt 
Jpnis. ' . 

Yocem Hon^VAja ab eo per «hauok, graec. xe^ 
xh » lat radius , explieatai]^ a)n melius , ut mihi 
liidelur, intettexenmt, quieisigniticatumpalae tri«r 
huunt £st emm kouath fodere, et ^Saa certe bic 
nihil aliud quam ^ iiiaeij. Bohemis oiim ^a idem 
ejrat^ quodnunc reyS, ryif (jfhm), Polonis rydel, a 
fuio^f instrumentum.quo terram effodiunt, gemi. 
^(ic<M r Gratfchitf Antiqi^s BibliorMm editione^ 

pi nus cognitarum ei peregrinanim/*pv6£ecto 'phpn 
vocabula taniiaati^aslaTiGa.» tfdam graetaab idp 
terprete mm toanalata ninic e^licata' legerdmA 
Agg. 2,. 17. pvo. #i^4cv>f^Xtfy «pii^^ aatifi^ eiMti0iia« 
betsKHiK€3¥omifi60 mMfiie» .ccpareda vtro i-wkjf 
mMiHE.' Frustra ^vpeem k^hcia seiidQmecA in Ii^ :i^ 
€o ecdesiastico quaesivi. Frustrli Kf Aot«r aitmm ve^ 
teris editioais Agg. l^ 4-ineo quaieras, cum cor« 
reotores aliter bimc Tetsiim irkiiBtulerinft. Habito 

4 

tmm iKm«H b ^oM^rjf bauihj^ HCinfAiiux » P^^ 3A** 
TH ^oMy AAUJA KVAOCTATMu, quodet a graecD f^liuKfh 
ixmq iyuSv x0iX9^w&liap; , et a iatiiio Vulgatae tiextu: 
ut habiletis in donilbus laqueatts , muftum dilFerL 

Etiam KAAnuui, quod Ecde. 12, 5. legebatur» 
in eo irustra quaeras. k^okoc, quod e Gregorio 
Nazianzeno dtat Anctor, idem esse dixit, <{uod 
KfOKH» quam voeem correctores Levit 13, 48« 49, 
pro KAOKH antiqui interpretis usurpare maluerunt 
^ Ignorasse itaque videtuTi K^oKocolnn Gant 4, I4. 
lectum fuisse pro faodi^no vulgari lUA^f ah: Igno^ 
ravit quoque vocem koh^ektu lectam fuisse 2 Paral. 
9, 24. pro ^^v^utTX, cum hodie caa^octh ibidem 
legatur. 

Habet quidem vocem kama^a , quam per cfeHi^» 
CKHHYA,uiATCf , i. e. tabemaculum ^ tentorii|m« > lagc* 

|iUcat, d^atqu^ IsaL nO^ 22. et 3 Ke(^. 7, 4« 6- Ad^ 

dit Classis EC. ^yUabanob radkaltui». tai 

£i .4Biicle> citaiiidoldarum fo^ucK^ signiticateetiam 
oaibile (fioKoif V ro^iwijA). ^enim non respondet ci«» 
fatis in lods- ^MApa uni eidemqu6' voci graecae. 
Kam io Isaialegitur xafAflp^a^ ia Kbro 'ftegum vero 
ys^^ , ubi veiua editio koma^a pro kama^a eihibet; 
Folanis^ Baheaiis;t£!r6«tis et >^Serbis etiam hodie 
KoMOf A est caaaera , ^germ. Kammer. Sumitur au»* 
temKSMAfS et.prolwnice^ testadine, ul^ latinum 
Cfim^* Hoc certe sensUoccutrit 3 Esdr. l6, 60., 
ubi verba textus ]atim> *qui extendit coelurn ipiasi 
cameram, trinsti:^ Slavus mRfi npotTfc nho faKU^ 
KaMAf Si Siglain kamoj^ a ( "^ ) ^ qua vocales sigpari so^ 
lent> recte qaidem^AlM. expHcat/ quin tamen mo-^ 
neat, nomen hoc et a KAMAf a ttiboi/ quod fornicis 
formam refetat Vtde» Jam graecum Kot^Ltt^ etlati- 
num.camera a Slavis et kama^A) et koma^a, et ko-» 
Mof A et KAMo^A proAunciari. 

Habet flle q«idem vocem ko^onA et ^deriv^ta 
KOf ONOBiNif , KOfiOMOQA^h , quiu locum antiqui libri 
ititeL Potttisset et k^ Hna, quod in antiqua editioae 
Zadk b^ 11. 14« pro ^mf^^ legftur» adducer«« Esf 
anitimk K^NA nunc ab omnibus Illyriis recepta vox, 
a^quaiUi B«bNii|'<sertum) distinguunt In aliis li^ 
bris Bibliorum .wp(tm semper vertijsolM ii4rNfqt 
^am vdcem correctores etiam citato 'loco recte 
xestituenmt In Ostrogiensi editione ^etiam Zach; 

« 

.3y d» bisiK^^A legitur, in. Moi^^osi tamen pri 'Jes» Pm I. Cip. h^fj 

m», quae fextum ^Osbrogiemis i^as tn&tiiiiurtatii 
«xhibet^hoc locoKOf^HA impremttm fuit^ quam^tf 
Rttssi et Poloni ko^ oha scribanL Eespondet mitem 
Nf ^HA fieu K6f toiA faoc Tcrsu Toct fcfTftf. Legebat dh 
iiurum aotix|uus mterpn» luTgac^ xcci tUim^, m^n^ 
M kaob\(k. Gonrectom indiorum codicum leetio- 
neini(/^affy(sioef((T^<»vcc/)secutiloc«ai huDcemefib* 
damium cemuere,rescindendo«fVNlKM etpro km- 
K^ substituendo nS^ti^. Idcm firctum est, -Siradv 
45, 14', ubi pro Bffx^ KA«B^ nunc «if)p\f h^mh 
legitur< Ezecb 21 , 26. kgebatur olim conmn ka»^ 
,s^K pro d^tlX* -nft »(htt^\ anrecta yero editio 
%CHHMM KVyva^ «ttbstituit SedEzeck. 44, t& serra- 
tum fiiit in teztu, quod aatea Irgebatur , nimirum 
Kaok^kh ; in margine vcro ^ositum *k7^mj< 

. $ic etExod. 28, 39; kaobVk, cap. 29, 6. kaok^k 
(at hic pro \urqit),, v. 4O. kaokSkm (antiqua edteio ia 
duali kaoeW), Levit 8. l3. kaok^h, cap. 16, 
4« kaohSk in correcta editicme xefentum fiiit,nun>.k 
go tamen graecam vocem td^k eriiibet Exod 
28, 4« plane NATAABft (tegmen capitiB) , voccm ah 
interprete formatam» correctores servare malueii 
runt, ita tamen, ut in nuirgiQemoaerent, ingraeco 
legi Ky^(sicpro Ki*A«fiie).VoxKoyrMK*(uva corin* 
thia) quod in lexico hiudato non reperiatur, facile 
ei^cusari potest,cum sit saltem inRassia vulgono- 
ti^ima. Legitvu- nunc ia correcta editione Oseae 3, Glassis m^ sj^bantfti tadicaliuinL MS 

iV AtOEAT ftAf ENIA C KOf VhKAMH , 0A»^| irSmiStTCC jLtCTa 

9ft9/2oc> olilnAMfiA«f*ckOi&pA^NHKHc<%c^X(^A^^« Sunt 
autem c^ftiii hoc loco uvae passae , quae uti et 
CKOBf A^NHKH sub c in lexico ecclesiastico deside^ 
rautur. kaaabothc antiquae ediiionis Levit 1 1 , 30« 
etiam firustra quaei^yeris ^ub K , cum in correcta 
scribatur XAAOBwn^Hc, quod sub x loco suo expla- 
natMiQ invenies. Variant .eBim et codices graeci in 
nomine hoc exarando^ 

Non reticendum, Sloyaeos post k vitiose in- 
serere literam b , si vocalis o sequatur , kk quibus^ 
dam vocibiis, quaealiasad secundam classem spec-* 
tant* Dicunt namque, mouente Georgio Palkowicv 
qui inLexico Bohemico vulgaria Sldvacica diligen- 
ter notavit, KB^Aprp koa, kbonw pro koHk , kboh^ 

prO KOnp, KBOf A prO KO^A , KBOCTKAprO koctka. 

KBAH Pdl. Mof. ip\iim^,FtMmJbddr. Russis Kbah et 
BAn e^t nibrica. 

K6A1IHTH Boh. , kwapic PoL nimimnfestlnare; na* 
kbah Boh. festinanter. 

KB^trAHTM, vfde siipra qfi^feAHTH. 

KBA^ Illyr. Croat, dammim / jactura i ^fiApHTude*- 
stniere, c&rrnmpere. 

KOBfp, Hnfi, Huss. tapes, tapetiuxfii Croiat. lo« 
ber, Boh. koberec^ P61, kobierzecr Yot hacc, 
ctsi peregrina,legifur Prov. f, 16. etiamin anti-. 
^ua edkione:^ KOBfAMH ike cSrSsyMH ooctaax* 
a^LprAToig ^s i^gtcxtt, tapetibus duplicibus stra-^ 
vi. Sttspicor tamen a Russo vcrsum huuc emen^ 
datum iulsse, cum Inslrumentalis koboamh sit 
r^cetttiior iniQexi» pro kob^ w, Qui Ubros Megujn 

VQr/* ijt4 tarsL CapJ.§. f. 

vertit, ZsKtt xofrac ifupmixii^ st Reg. 17^ £8. 
hisce exposuit: ^€CA«rb nccTEAb oyCTfCENyj[| 
quod ncc correctores mutandum ccnsucrc. 

KBfKA Scrb. murmur; Kfif kath munnumre (sicill 
leiis), glaucitare< 

KB^tT tlos , vide supra ijfirfeT^ 

KfiAc fermeutum; KfiACHTK fermcntdres mAa Krac 
ttcc CMHbuJCNVc KfiACHT GaL 5^0.^ modtcum fer« 
mentum (^i/fCM) totam massam (ro (fvgaiia) cor« 
rumpit (^vfiot), Russis keac cst potus acidus^ - 
e farina et huniulo paratus, inde KHAcofiHTtf. 
KfiACNHK 1 Tim. 3 , 3. rd^otvog , vioolentus , in 
autiquo Apostolo , pro nVANHtjA. Sic ctiam Tit 
1,7. ' ^ • 

KOfiMEr arca, xf06DTG( » Mitth» 24, 38« et ubique in 
novo Testamento, excepto cap. 11, 19. Apoca^* 
lypsis, ubi KVfiWT Icgitur. Sic etPsalm. i3i,S. 
et aliis in locis, quamyis et KOfiMEP Gcn. c^. 6. 
et 7I saepius legatur. KOfiSEiREij loculi, marsu« 
pium, tyXd^fft^GKoiioy 9 Joh. fZ, ^Q. Apud Ser-» 
bos Herceeovinae KOfiMEr et KOftHCmNH? adhuc in 
usu tsst Yukii Lexicon docet. 

kfiAKA Illyr. Cro. Slovac. uncus« 

KBAKATH Cro.Boh.cQrnicari, crocitare,DaIm. foA^ 
KATH idcm. Russis KfiAKA>rb> PoL kwakac ictrm^' 
nirc (sicut anates) Boh. knakati. 
KBOKATH Boh^ Pol. glocire^ glocitare^ Serb. KfiO'» 
tjATH, KBOSEM; KBOHKA Scrb. Croat. Pol. Slo« 
vac. gallina glociens, Gluckhtfnne, Pol. ctiam 
KBOKA , Boh. kbomha , Carn« kaokba a kaokath 
et KOKAA, Slovacb etiam kaoica. 
KOif^A Buss. Pol. Boh. pandura. Polykarpow ad-^ 
dit : Of rAH Tf OECT^^NNy H , i. e. instrumentum t ri- 
bus chordis constaps. 
KOKUAA cqua/ Conicr caballus. KOKUAHtjA dim. s) 
locusta , Boh. Pol^ kobylka. Olim s ParaL 7 . 
l3. noBEAfo KOcuAHijAM, T^ dx(Jh , nuncfioS- 
rwM , quod jam Mosquensis pn«ia in margme Classis ni. syUabarum radiccilimn^ 'i st^ 

« f , l^bcL 2 .Paral. 6, 98>olim r^EHHi|U H Ko- 

„ KUAHi|u H npS3H pro i[;c«fo«, a/cpjgxflf/ /3.:ia;)^or» 

melius uliquii correcta iKTCp » n^ H3H h tSce- 

MHlJbl. . .^ ^ . .- . 

H^uo aacthum, I>ili, Mattb. 2$, 23. Boh. kopr. 
] Pol. kopr,tit.kopeE, Cro. koper, Carn. k"Oper, 
koperi, lUyr. kopar, Kuss. vulgo Kyon. 
I jcon^H6A l^ertC Cr/o. Carn. infer. urtica , lamium. 
Bph. kopraiwa; Russ. ct Carn. super. KpSnHBA, 
Vinldis CariathiaekropUva,Pol.pokrzywa. Job/ 
, , .. 3i , 40. K^cnM^A, xv/^t}: _ ... > 
„. KOiAiON scu KOAvoHk; oiim Russ. ct Boh. idcm ac 
. .KOHh equi^s; iude Pol. komonnik eques; Bolu 
l,v. komoHstwo. cpmitatus (eq.uitum); 
,. KOMA^ culcx. M^tth;* 23 ; 24* wijHsjk^ak^iijYh ko- 
.;MAou in plurali^^ qui excolatis culicem (frcv xco- 
.^coT^). $erb. .k^MA^Au ct koMApHijA dim. ct ko« 
' , \ MAo , qiiod omncs diarecti immutatum scrvanint; 
. , Pploui tamen el komor dicunt; 
^ , ^ k^mY^ idolum; Errant, qui vocembanc, quaemi- 
{' fai velus Bulgacica videtur, hebraicam essc di« 
xcre; In novo Testamento, Psalmis, libroSa- 
pientiae ct Ecclcsiastico non lcgitur kSaVia , sed 
' ; .graccum i^wa; In prophetis vcro vixr non sem- 
per kSmYd locunl habet; In Isala non nbi cap^ 
1 , 29. u; Y^WA^bjf , aliis in locis (sexies) k^mY^ 
legitur. Oiun et cap. 48 , 5. ubi nunc correc- 
tores Y^uiAH substitucrunt , et cap. 27, 9.post 
TDCKNHK (Tcoy /Bco/^wv) superfluc additum kS- 
Mi'ycK delev^runt. In Jeremia antiquus textus, 
pluribus in locis cdrniptus, jam ante edilionem 
Ostrdgionsem eVulgata inlerpoiatus fuerat^ quem 
oorreclores e graeco ^mendarunt. Hinc cap. 9., 
' 14* pro no baaahmS (post Baalim) nunc BCA^fe^ 
i^WAU^B, cap. i^, 18. pro Y^u^au nunc mej*- 
' / 30CTEH (rccy fiZsXvy^iirc^v) ct v. l^.procSETNO 
(vauitat^m) nunc Y^wau^b iegitur. In Ezechieie 
• caj^. 20, 24.'pjro no kWi^ u;)^ («V/cr» Tcoy iySum 

P pro 2^6 Pafs I. Cap. I. §. f/ 

ftviftctrcoy) nnnc hCA4;^ K^MVpu^fi/ cap. ^, H. 
pro ad)cctivo kSmYdckcm (iti cdhioneMosquensi 
prima K^MVpcKMM) nunc k^mk^wb substitutum 
et aiibi omnibus in Igcis vox kqmVd ffeqiientius 
occurrcns servata fuit. 'Idem*m Daniele et pro^ 
phetis ininoribus observalifr. Vide Dain. l4, 3, 
5. O^ac 4, «7. cdp. 8y 4. ct 14, 19. Mich. 1 , 
7. At Oseae i3,2. in antiqua 'edittone oniissa 
x«t' lixivx «/JccAciv rcstitucrunt correctores no 
OK^A^S i^WAV^B. Eadcm voce uti maiuerunt pro 
anliqua circumscriptione NEn^V/k^NEiliiix T^fACC^ 
1. e. diabolicorum corpofum. i^imiti phiasi in 
antiquo Apostolo voxgrpecaicdcfsi^ScoXdy^ct. 17, 

16. CXprCvSSafuit: NEn^HRI^NHM T^bACC HCnANKH 

ry A^ pro co,. quod hodie legitur: V^tUA noAM 
c\$i^ v^A^. Interpres bibliconlm librorum tcrtiu* 
aut quartus , is nimirum , qui l^entateuchum , li- 
bros Regum vertit, utraque' Voce, KWfp ct 
V^WA ulitur. Legitur enim V^wa Gen. 5i, 19. 
licvit. 19,4. cap. 20 , 5. Deut. 32, 21. At K%fXif 
Exod. 20, 4: Lcvit. 26, 5o. Num. 25, *2. Deut. 
29, 17. Adde Deut. 5, 8. ubi correcta antiquo 
baanVa (yXi/TrJy Cod. Alcxand.) kSmV^ a (sISio- 
Xoy cd. Rom.) substituit. Itcrum V^wa, 1 Rcg, 
3i, p. 5Rcg. 11, 2. 5. 7. 8. 4 Rcg. 17, i2. 
33. At kSmVj 3 Rcg. 11, 55. et 4 Rcjg. 17,10. 
cap. 21, 11. 21. cap. 25, 24. In iibris Parali- 
pomcnon ubique V^wa, excepto 2 ParSiI. 24, 18. ; 
ubi pro iiddXoig HCT^KANNyM in antiqua et cor- 
recta cditione habctur. 1 Macch,l, 47.0co|z«jxa} 
T£ii6y\j xa) sl^ccXiid antiquus' mtcrprcis rcddidit 
CATApH H KARHi^A H V^WAy, quoQ corrcctores 
emcndarunt substituendo TfEKHi|JA proCATAjM, 
ct kSm^pnhiju pro V^WAbi. E^ech. 6, 4. et 6. 
K^MVyNHqu vsunt rd T5jX£y>j. Alexjejewin lexico 
eccies. kSmhohuje e Grcgorio Kazianzeno, kH* 
MH^CTBO ex fephremo Syro, ct compositas vo- 

, CC$ K)(MHf O^^bAATlAJ^ , K^MHf CHftff CTBO , K^MH^ Cldssis n£ syllabaram rardicdiunBli - iif 

• • • ... 

{»0CASmH<TiAk^^ KSMH^o(A%fcN«rtKHyH tx aliit 
ibris adducit et eXplicat Apud Pblykarpow kH» 

' MHpOn^KAOtllHfif, KyMHJ^OflOffCAOHHHk, kHMh* 

f oci\SmEH7r«; kSmh^ 6<f bo^chVe iiabentur , qui lec-« 
tores ad V^ctU^noKAdNlHt'1 ^ r^thiltit ^ 
Kmeh stii^s/ ^tipe^, 'Stahun, dtimtaxat froh^mis 
nota yot. iiiii^ftT Bc^k P#t. l^«i]»; p^r^grinum CSt; ^M I • •» KMCT Boh; senedo/ ^enioit^v NMHPOBe dnrtl apud 
Bohemos senatores inconisiltoTegibi' Apu^l Ser-^ 
bos msticuj senior con^o ktlesi assideiisrCroat; 
• Cfarni kmet> I^oL kmie^ estrftt^ticus; Confcr 
Bbh. koiecj dwuf^ p^aediUAi rustkum (nonem^ 
, phyt^utieniflEi ^ nt malcf^Tbmsa' -ettfui enm sj^ 
cuti sunt) , kmetiZna mulier rusticum praedium 
'^ -^ossidftTS etc. /, * P >.':»;. i 

kMO|^, KMO«r^> KMoufCk, Poi. kmds-,* i!6t(iipater{ 
^ kmo;Ca; kmc^0A> cbmmaTfcri ^eregrimt sunt^ 
.' ^iri'Lexicis.Bohem, etPoIon; quaerendaj^ 
;1 koHOK lcibes-, olla^ Psalm: 69,10< dtfojrjito; k^ 
* iiosii frtur. Zach; i4/ 90. Dahni konoba cella* 
rium.^ inr graeco'sukhipFoy($ld(3A 3Ais4rcS)mo- 
iiet Aleiiejfevr dtan^ Jadiift ib^ ^u Atqm noi 
' 3 AB^i^ res^dhdet 'graee6 if r$ Hmmcil^ ^ quod 
iitrque cbnfundi non debtt^rat^ ^Mni - kdHds in-& 
c^rt^e origini^. ' '^ . . • . 

KOHon , kdH^nii| i tlrb^. ftmis '€ttiAabintti*> Serb; 
KOHonAij; PqK KOHonh £ et plur;, KONonifr PoL* 
Boh. caiinabis ^ Hanfi Secbi ftofi6nAii€ « Bussi ko«* 
^ konAH j ct Mu£;ul; kotlohAA Russ» Croati Carm 
icHOT Russ. apud Poljrk&rpoW> '*Bokr PoL ellych*' 

nTttm^ Daefit. ' ' : ' 

knSiir Russ. flageiliim. Pdl. knixt ^t luiucttu^ 

^N/A^ik l^coy princeps, ind^ • kkAiN' adjMt. ^dM 

KH/Xnc aomus principis. Serbi KHC^princeps , co«s 

mes, praef^ctiis oagi j HfQgistttr yia^ DopftckulzBi 

' Ot^at. oUffi / bt $jam. ndnc cpiue^.»- Luaatis do^ 

niinus^ B«h.1(tujea0timpru(ioeps, Ilvs^ factf d€(k/ 

P a Pnfi* y /:., P.oL Uifftf&^ princepa, ksiae}^ «acerdQS- Yide et 

* ' jKtlMrA . oUia» KMMru. in pluiri^ . xUilsaUas r ^^^^ Si- 
'.^: ;:Bcpsibti4 Ubri,^9*m ^^UQtitf it^^^ in Apostolo 

/.. fn\ suww*ur.,a) pro qccAANic^r utc;rif spu^epi- 
i,.M, ; stola, 2^P^.A/.lf*^tW?«'iMfv»^J^^ ^* bodic khh- 

rA CSt Cpistola. KNHIKKI|A aim. ^/^Xf^/Sf9>, 

.. '. 'Manh,(S*y.-i9w;iwH.r<^ii Job..<37>^m idem, in 

*aiitiqiljit ^diiioA^. ftN<:irs¥JUKi4HroxfA^T^ 
. .: . bibliothecft, >%stliff 2 , >a. ct.i, j:sdr,^j6>, i. At 

•.::j. 3 Mai^ich,'», {A9;. KHHronoAomHHij^ ^ jn jLexico 
trilii^i^ etiam^i^HroikAArAAHi^E, ifHHrojff ANH« 

KHAc*r Croat. nmtilus, mancusi ^iKNACTfk mu- 
; tilatus,^lmiM:atua; ..;:;*• ':i 

, . :i6NiM*biHA prinoeps (feq^ma), priiu^ipis lix^r. Serb. 
KKfrHHA ikpr.knezVf ^^^oat.. knjcgiha, niomina^r 
•' • olim comiUssa^ Bph. knjeijier, lu4n}'(pro (pic* 
« • bynjc).} P<^ '^i,4ebyn«B k^^^diynia, ^nunc Boh- 
., I,.: et PoU JktiifiltQa^> F^r^tiw^ m&^*^ knaii^ha est 
; .1. i .princTpi$'ii)i9. Al^a^ vpcu% KHfAi^h^ 
1 ;. iTAiif iii >; .cmii utraque ra^ic^Uh^f k * h <- r con- 

- V «tM^ .otATC ^i9U^ Ejusdem originis, sunt et 

KHA^k, licct r in ^k mut£|tum. sit, et germ. 
j'-^. Ai^mfl^ .Gonfcr/.si lubet» gothicum Kimditu ^yk^ 
.. . '/fWoj.,.pr<itecij,: ..■/•;.. .^- . " 

- • KAf etTA ^ • K^fKlTA^ x(rTfl(X^Xia,^^r9^ctio, obtrec-' 

tatio,^. Cor. is f%o.,0yfc^ayri<t i calumnia Psalm. 

; ii8# td4<^tKAHU&«rATH, KAfAEi^^^ d.ctra(icref dc- 

trectare f loqui adversus aliqucm^ KAf &f «tnhk dc«^ 

tractorv ' caluD^sAor, PsaL 7i,4«KAfAiTH«yH: 

/" /, Mf KAf BraHHUM Tif . 2, 3. non criminatrices (ca* 

' liimiiiat£i«f4),. - ., 
.t.. icAtMfT^ KAfCjHbnir <rtyJ«^a$y conscrvus, Matth. 
-\ : tt^^ . 8.8t '^# ^l. KAfftf^kir . legitur 'm antiqui» 
/w....L.«m ,ii"--v:. ..k-. • •. L .Apo- / * Classls itf. &3fnaba]liA' radicaliuin* * '^f7^ 
nunc qsAEO^HK substitutnm est< - » • -Ul\ /.A/l i > jKOAf i^A<r'4 ; ; KoAtlKAfo ( mo^Mt^-^ agitar^t 4icMome 
' fioKoAikji*rHt^^ Luc fti^^S^V^^^potuCt cam mof 

VCrC' '(wXJoJ^at/). TyOCVfciAlt '*li|4PTf OM KOAIKAIMtJ 

{' * ^liuc." 7i ^4,* arttndincAne vtBifto moveri? cjuafi 
vcntQ agitet^r {^oCSfMoiL^M^i* rnKUt tioKOAiMT 
*' •rm* ofiioB&RiW TiMmiMiioMy Act; i6','*6, ita 
ul maTerentmr (concutcrferitur' &o^mj^v(ii') fun- 
dameirta c»fcttris, PrfUkolcb*^' Bofc Cr»al. ko- 
libati ycrsarc ;(fcunas. Pbl. kolcbVa, iBoh. Croat. 

'■ ' kolitika-,"D^.;K0A4nBh;i'y ,Scrfe K^^ 

^ ""' 'ahKika/ cutiac, xninabula. ** 

•**' * KOAH^ Riiss. iSferb. Crdat. Slovafc.casa,tuguriuOT. 

'"*"'" ' ;Cdiifer^k«XtJ|}it, * *•' ''•"-^•^ 

KAOsitA B6K, Cam. farclmtfn^ lohilus, Bratwurst, 
lUyr.^ Croat.' Kopi^cHuii*, ftuii' icaabaca, Pol. 

ICAOK^K Bbh. Cam. dmX: -piljfiis, Scrb. mitra^ 
■ Rtiss. PoK capitiimi mBHfactrorum- , M^chskappe. 
In Bfbliis frcqucntcr^*^ro ki^x^t^ sumi, supra 
mdnulmus. Confcr Russ;-Po4.'-KOAnAK*, lUyr. 
Crbat. KAAfTAK, mitrac-acuminalae gchus^pilcus 
iiljrrciis ; longior cx panno ; tlilg. kalpak , kalap. 
' Ftlistra Yoces pcrcgrmas a radicc slavica kaorh- 
TH , xtaasi kAonVv , uti G. ^aHt. ^isum fuit , iti^ 

/ ducas! ^' * . ,.>^. . s. , .. 

kaVp^R&ss. slomus, Kftail- ka^cok dim. Pol. 

klf bck, Boh. Croat. lUjr.KAlf^k^ , Slovac. ka^ko. 

lisdcm KAS ,' Boh. klaub • cst ar^tculus , Gefcnt, 
KAAnHTH Scrbis, klapati 'CrQ&ty gtadi dccliiiando 

caput. .Huc spectat Croat.-Wipovuh', Pol. kla- 
- jppuchy, 'Bob. klcpouchy flaccus, Serb. tcAiMRO 

idcrm, kAiMni autis {ibtidciiis. ^Boh. klc^piti , klo« 

pcytati, ^oh: klop6ta , P6l. kbsipbt, videinl^er 

iicis. 
KAon Ru5S.^cn|fiex, Wame: Groatiis ktop cst redt«- 

viusr, ricinu^: At Gam, klop rcfer ad Groat. 

Wup 

# *'' , J^ :l :. rl r. Mn^.VC^f* l; J^ JJf: u]:) V • !■ I «I « Uttf, 4ea{i)ii«mj apdile; .[^^, ju^na, dioi. 

KA)(nHi)A» £rodi. KA^H WH*; ?,9? W/ W- 

.jCAinAfrM 9 (c^OAio, puUare,,. tUiklere, MEnAAo 

3crb., i$M|iA/id,.BAS5r S^;ifrt<^d|ulaJignea, quae 

r- •..:•; puUai]i«^:S^flv/;«!^»niT'lc^^^^ ^sonus. 

:. . ;j : ... Aoat, j81ova€. KAOnA-TH ji i^4^. prMk joionovi^ 

• , . crepitaculuip,, . , «i. oj . 

, . . ; iCAiniTo JBot ;^el^^ farecu|a «ft^,^i^^ 

.; ji :- J&usst^AfiiiH'^^ (^(mfer.^^ 

. r .! . .«Aif^iTi. W^^tWHKi HAIW4, R^iss, Sl?«r., W^^is, Kii^ 

.i.o.:i . M. Boh,Jklapcc> Ujjpet ....... , . . 

.v.* . f fCA^^ii^uj. JU^men j^horis. Eicj^., 12, fi. antiqua 
editio pro dvS^^^, Tp ^^^f^Xpy .legit n^oijB'!!^ 
•riT KA^nuui. /YoQem ifAAnwui '^^yplipre vo* 
lentes editores, in margit)e.Mo<sqiif;nsis primae 

, . V. ..?PP<>3U^niiiVAMifCAM^ a^ >ft^ffri^:*MVrAAA 
.i. /i . . P^o KA.AiHJtti ia teztum receptiun f^^^ 

KAAM Boh. Pol. tbendacium, kaamW^MI meDtiri, 
^« ' ; /inde Kpl;. UaD;^;i£^, Uamca^J^ ]dam-> 

* liwv ,. Uw»t)TO„Boh. Idam.JW^ 

I ; ,: , ^apud P. Marcma kiamiti deciperet, £^lere, 

i icaohiitn ;. noKAOMHTH , Uerat icaaiiatm, incli» 

; . . nare. noKAoHHTH^A^ kaahati^a^. .adprare. no- 

.(, i ... KAONbKOA^ii^^ Luc,..39, 4i.cuip^enuainclinas» 

i.K«< ' < * Wt» ^^^ T^ fyovxrct, pqsji^.^eifib^s. noKAOH- 

4UHM.4||H)A HA..3EMA10 Luc. 524» ^5.. cum in* 

clinassent (xXo^arc^v) faciem in terraut ^a h A3 

W^ n^4^N>KA m\i Ma^th; 2 ,8« u^et ego .yeniens 

adorem pifvx . (Tf oefxuytfire^ dvr$)n' avu kaan AiMCi^ 

Joh, 4j 22«, adorainu^ (ir^oitKuviiuy) , et 23, 

. noKAONN Hipi adoratores, 7va(r^V)}T{(i , a Singulari 

;,: .!v> n9KAPNi*HK. • - .• '. . • :'V '. V^. 

IH Jl^&Sn Slov. .;«cer platanoidies, .^/^zaAoni» 

Xmm,<X#^.tf4£ff,. Bohc Jl^lQplpe^^.jLlenka, Pol 

llon ; Idqaina iignum hujuii ^lirbqifl*^^ acer 

eampestre, Slovacis cerny klen, Boh. babyka^ 

. ;: -_ * ,r. iu>n l^r^jol^f [^uQd. ras^le apud Linde pencs Jbabyka 

j lofWH oiUmuiU ^ Bjrzek eni^ , SIo y^ brak , es\ 

s •••!'. • - » * » ,.| • / I ► • -1 • • ' » Classi? 19. fyUabarum j^^caliu^ uSt 

^aUegtt^ (ormioalU , quae radix reliquU a K io<* 

. choantibu^ p. 1 14 post k^^ak inscrcnda crit. 

HA»i Scrk^SIov:. .plsqi» , cujus specicmincqucVuk, 
. fieqiie G. P^llL determinat', Pol. cyprinus akU 
imrou^ , Blicie. Croat capito. Carn. Vlin apud 
V* Marcum albumus, AltUng. . 

KAHM Russ.. Bph. Ppl. Garn. Dalm. Scrb. cuncus^ ' 
CtiCpatis <m^fU5 est SArao^^A, kaun ycro cla- 

. , "vus Jigneus^ paxillus, fUti et Serbis kahhaij ei 
KAHN, Pol. kimicc.. 

^iCAio,H Illyr. Qoat. xpstrum, Carn. klun, Tefer ad 
KMOio, kaiohS, kacbath (p. ioJ5) quo ctiam 

• I\uss. KAfO^ -roslrunwpertinet. Confcr et kaib 
(kliov) morsus piscium, das Anbeissen, 

^AX^ , KA acth , ponerc ,• collocare , Russis , Pol. 

, Boh., usitatissimsi \px ^ nec Carnis et Croatis 

(kladem , nakladam) prorsus ignota , lUyriis au- 

. ' ieni vix jam nota» Immo consultis Bioliorum 
concordanttis.pro JUA^S ubique locum habere 

; noAoiKii^rH, noAArATH observarc licchit. Addu- 
eit quidem Andn Bpgdanow auctor concordaiH 
tiarum in !l&pistoIas et Apocalypsim (Mosquae 
1737 foL) verbum kaa^^, sed in texlu sub- 

. jUocto habet , rioAOtmiJLft cx 1 Tim. 1, 12., quem 
versum sub noAArAiO; iterum citat. IIoc vitio la« 
boranit et coQCprdaniiae in Psalmos, in !|Svan« 
Helia et Acta , qupd formarum<yerbi nuUum dis« 
erimen' fuerit. observatum. Sub litcra k ex. gr, 
prp KAAH/MoeA-praeter.duo Gcrundlva simpUcia 
* nujus formae noA nisi verbum compositum no* 
itAAHAETC/KexApocalYpsi^ducitur, quoditcrum ' 
fub noKAAUAfOM inlitcr&n repctitum. fuit;om« 
pia alia ibidem siih.K citata et subn repetita ad 

^ ibrmam npKAiHiHTHc^ spectant, practer duo 

Gcrundiva noKAAHi«ito^j?H. Vitium hoc in po^ 

i^ sterum facile vitari potcrit, siverba, quaePrae» 

scnti carent^ non sub persona prima^ aliarum 

fdrmarum. «Qlioceatur. scd ^oRm I^iuiitivus 

■. • •^ • , 

ccn- •S» Par» L Cap! t §. /.' > 

.eeu thcma statuatur, a qud riia tem|»ora ana* 
loga, utt a noAofKHTH hoAom^ » Pra^tHoAoiRHj^, 
t^artir. noAOiKHA , Gerund. noAOiKHB, fofiDantur. 
Hacratiotto sub noAAtAiononmsiealodudi habe- 
huDt , quoe et reliqua temf^or^ a n^AAraTH dedu-^ 
cuQt ; sub KAA^S vero* nihlt j^ol citandiiim crit , li^ 
cet KAA^^ apud Russos Pracseni verid noAo* 
IKHTH suppleat, uti alias fbrma noAA^Aio. Sunt 
autem a kaa^H formataevoces haa^, KAA^Ar 

KAAAA^ky KAA^CHEij. *' * 

KAA^ liuss. Pol tbesauFUs (depositu5)> Boh. nor 

KAA^A trunciis^ trabsy dtppu^. Act. ^6, '24. NorH 

HV 3ARH BKAA^4r;'pedes eorum wStriivxit Hgno 

0/g Toj^iXov) f compegit ia ndmeliam.' Boh. Caro. 

; Croat. klada , Serb* in piur. kaa^c , PoK kioda, 

RUSS. KOAO^A. * '• * 

KAA^A^ht, KAAAEtmj, pttfeus^ foDS, f^ittg^ Russ. 
KOAo^f 3b. In Psaftfti^ et fiovo Test. ^Kyfy^ est 
HCTOMHHK, ^pM^ vcro <?tS^€nci|:, Gcb. 28 , 1 0, 
iiTQ r? (p^sttrog, olim u; CT^ACHijii , DEnc et jam 
in'Ostrogicnsi w kaa/^a^a. Prov. 5 ^ i5. antiqua 
editiotegitS CfiOitx'^^^^*^cij, corrccla vero w 
frnoH)^ Kaa^enijeBi diti ^vipgidTodY. Gant. 4 , 1 5. 
inutraque HCTOHNHK^ti^ et kaa^a^k ^gsx^ ha. 
behtur. At Jerem^ ^\ 1 3*^ ^tp^^ kaa^cniij. Jerem. 
i 4, 3. NA' K A A^ A3H Mi rii <f^9(tr(xr, antiqita hic Vul- 
gatam expressit\ Hf^nANVio nA hauriendum. In 
terpres Genesi^, librorum RegUm, yoce kaa- 
^A^k pro ff^'tf() usu^cst.t Macch.^/tg. kaa- 
^E^b pro KAA^Mb in aniiqua cdilione scribi- 
^-tur. Cod. Seri). I^op. Joh. 4, 6. pro hctomnhk 
et v. t2. pro ctS^encii iegit KAA^c^b; «ed v. 6. 
aervavit na HCT0HNHij4r , iir/ tJ 'JrjfyJ, supra 
fontem» 

Kaa^hbo Croat. Boh. malleun, Cam. kladvu , kla^ 
dilu. Vide supra p. t2t aiaat. 

KAH^HTH Tide in Lex> Bohflia. 

KAAr 


• • • 

% f ' .' f. Glassis^IU. syllabdruni^ radicaUuai. ^ ^33 

J' irAA^HiFiiNrHc in Lcx. Boh. Cto^r. Carn: 
' KA^bTk/ f «ubiculutn , ccUa , conclavc, Serb. kahc^t 
camera. Matth. 6, '6: BNit^H b KA^faTb t.boki, 
fntra in ttibicn^um (rct^nM) ttmm. Olimin Mss, 
Malth. ^4) 43. KA^tTH CBbcA, domum suam 
' (o/VtnO, 'nunc ^^am^. Prtv.' 7^, t6. nothtrrAAA 
gtAib KA«feTfc cBcro, *aspersi cubile meum, iii 
'antiq&a*e<!iir6iic; in cofrecta vero ^ocunk)!^ ao« 
fisc MOf , rifV ko/TtfV ft». Cdnt.;3v 4. pro KA^faTb , 
quod graeco Tfl5|X5roy rcsjpondcl , maiuerunt cor- 
rcctorcs' «le^TOr, cum tamcn' et Viilgata rubicu- 
' lum habeat. f^roat. klct ; Cara; kliet , cellarium, 
Rus^. KA^E^TKi , P^. kialba , ekcavca ,Boh> kicc, 
Slov.^k!*tka idcm, Yini:k\eX\^'rogcljchhg. Po'^ 
loni^ ^m^Wi, dfm. kfclka ehi vile tughrium, 
ItUamenfum , ^uodBohcmi Jeliir^enice ^ppellant. 

KA3ATH Slovac. Iubricari,iabi.Bdh:klauzati,kIauz« 
nattti^ Serb. KAH3H><*H/ct kah^athce, Croat. 
szkrizamszey.Fot. kle^i^ai^ ;kiekn^ si^Bok kluz- 
ky , jubrtcuS , Slovac. klzky , Scrb. kah^ab ct 

' KAH5AK;'€roat. ^klytzcK. ♦ ■ ' 

KAAt spica, w^Xff^. Matth; 12,'1. namauia BOCTEar 

. 3iJ'TH KAAcitf *, cocperunt veltcre spicas {^ix^x^. 
' Indc Sc^b/ Kaacath V STdvac. Kaachthce ^pica* 
cmitterc. Scrb. Croat. KAAcosff spjcBcgus. Croat» 
kaaceh mfinsts - Junius. Aicx. e Grcfi^o^ib Naz. 
adduxit et KAi&cNcrB^ioiplfH sptcas c^Uigens.PoL 
W6%j Russ. KOAOc. KAAt a<l KAATH, pungere,^re* 

^ fcrri ppssk. • 

KAOCNklH , KAOCCN , claudttS, KAOCNOTA , KAOCNOCTk,, 

claudicatlo, apudPoIykairpow. Confer KActjATH. 
kaSx Boh. Pol. gradus toUititi^ , • • Trab \ ka^cath to- 

mtim incedcrc, KAScAK.equus tolutarius. 
KA6C, KAtCA^rtf, KA«THTH\ vidc in Lcx. 'Bohcm« 

ll^snad, klesqic in Lcx. Pdlon. 
KAfocA, n. ijroat. kak>ce ,maiiUus^ Serb. KAfecE equui^ 

in genere , Kaiochna au^. , kak>caa coII. equi. 

Cara. klufa^ f. et klufe, ix. equiisciiteuarms, Saum^ / Boh. klf5iia,eqna,mut^to ut.fpI|s^.,fo m h. At 
r s. . . Polon. klu^^^ refcr ad KA^t,.».KAJ^CA|c. Nqol eaim 
V . . .7. iic^ Polt ; lu. €um AK) cQi|%Ad[ere. . 
.-. tV ;?KA«c«rIlus6j^UeskPol^lojfi3/i^virps^r3^ifr^^ 
* . . , ^/ ; jBolv dlas)^ c^t L coccodirajfifites^ Z>ici/tf Aaa 
^. , , kaSuja Russ, cornlxapu^ PpLykarpow, apud^li- 

. . os speciesjinoaedulae. ^; i 

1.,/ . IfACifiA, iS,er>^ijSAHii<rA,KAHfWI*f]Ai.etnluf. KAHcuiTe, 

' . ^ofceps^ forcipes> Croat.KAf4iE|^ur.,Iluss. kah 

! . UJH „ Pol. kleszpA^ Boh. K>>cni;rkE , olim KAEtpE , 

Carn., kleChc^ . klieflic. Iiulc.Iluj^. Pol. kaiiji, 

j Bqh. 'kl]s4*S; oUqi^KAEUMTfc jjt KAtiji, redivius, 

KAJEij Bohvf^avea, JffijficA, vdtr-^i^K/K^kTh. 
^., ., . KA«jA?ri| Sqrb,;yfeiUarp, KAil|^l yacillatio pe- 

' .} i ; dum. pj^al^. 76, 7. pro ip^Muaw. ^^x ^<>"' 
.. . : ., f (TK^srXXs ffi :ity$\j^fiM, legit PsalV Vea. KAkijAUiE, 
;, . / Yulg.. ijf.oJ4^t^«)i^^^^ meps*,Boh. kaeljath est 
^ ;. riaudicare, : jlu^j^.. koahjmtii., /^,.koah4 idem ac 
. ^, f.Bolu klerawyet kulha-, claudus.. Coofer etKAC* 
' KATH. Serb. et .Croal. k>(ijat)H|( ^j^lsar^ ad radi- 
^t, ..r ^ ; ccro KjAL|f spe^aje videtur, , 
7 , ,^ jkAH^ATH f^^m^A-Q,. Iterat. a kahkh^. At kahijath 
' ,.,jUlyr. Ci[pat. ^eQiii,i\are^ esta kahija. Boh.KAH-* 
. HHTHCE idem.; ; ;^ ... 

«l(4Hi)A'SerBvX]roaU Yind. ^eirmen^ ^jpoia, Serb. 
.r; .r..-,'ICAHHHi|4t4ii(\-Poh. kahska, Moray. klj, klej. 
., ., Pol. ki^i^ kie^ek> Gkrn. kalbrin, atima, eerm. 
' keim. ConferCroat. klijem germinarc^^ puUula» 
* re, MoraVi. -klcju; kleti,. et &oh..kel, Pol. kiet, 
^ plur. kly^ liuss, koa, dcns, acutus , .caninus , 
. 4S;0iVzM/^/i. f(AHi)4/itaque ad jS^cundam classem 
refcrendum est. 
< ' K«ASABA Boh. mustela. koamaj^Russ. PoLphare- 

tra, est vox Tatarica , Slayis t^a- • 
: jp- mShhth, KAJ^HOSATH, Boh. exsiitp^e, runOire, 
inde kaShihhma novale, Slovac kahohath et 

• •♦ vi^ .|C«kA»*OttATH« V 
« » <i »1 1 • « I «i n* n ".4 I ;»' Clas^is Hln syIbJ)ariiii|,,riidicftlm]n. ^5 

KAH4 clamor, refer ad kahk. AcV ^djQ. bmcti» 
^: : . . KAHM ftfAHifct &(CtU5 est autem clafnor.^x^ti^uT^ij) 
^ ..^ , .ipagnus. :.- ■. •/ . .- ', ^ . ^ 

.. ..j fCAAHA^ KAAHKJ^, Ruw. equa (viHs^ strigQsa), Pol 
.r.;;.ii/ ".'^* kfacj, --kl^ji^ka. ^^,. ... . , 

. ^H>iiUTHiA aoculfre, .U5uveDi£e/contii|gere,Luc. 

S ') /;MS:r:^-:KAJil>WCA-€A^Hin<H^^ 

, r.:r:: .; T M'^^^^ ^O^S 0^^1*1 sorVe^^flit),. utj ^nccnsum 

pooerct. 1 Cor. i4, lo. d^^n KAV^ffTCA, s/ 

-. f: . • '^ihc^j prou^.incid^rit. Magia^usitatmn estcom- 

. ' «. ppsitum ii^KKAva4K>rHiA* Marc.;6^. g.,iifHKAvo«H 

, - ^^K^/^ii , qui|i;i^ dies opportunus acf^^is^f^^; Simplcx 
^ t^imen saf;j^lus in antiquo Ap^stolp CM;currit, cui 
I . iiunc aliae,voces.5ubstitutae.lefiiantur. ^ Petr.4 , 
. 19. :prq »fi>iOHf IJ19K {(fvfifi0[>tvcvrog) CA^q AioifiScAi' 
. : si accids^t. 2 Petr, 1 , 4 . pro KAiCH^HiMCf (ror^ - \ct^ 
mxSo*/) noA^MHi&iUHMy li^ qui sortiti ^t. kaio-' 
.. )|it/)^utiU5»il Tim*ay24< in Ms.fr KHwnoiKfKAio- 
/ "i- ;. .HHMO, ad nihiiutile: (x£^if (r/fi&oy);j, Qunc in impres-» 
f.z' , eis HH HA.NSK^mf flOT^fK^r fiEKAi^H.HAi inutiUs, 
^ i.^: ..' Psal i3,.3.BK^n^ HfKAiOHM^H KUUiA, simul 
]rr/c ::: ir^^^il^s fafli Sjfi^, .i^ut ^X9$i<c3yicrcciL Matth. 25, 
^z.:rA /t; ^^- Luc^ ^7;^ ip.^^AKNfKAiOHHMest^vaisinutiUs 
.// • .*C4x^«fo0rAjf>.(^r/.9> 27.. HfK^iOHMA^ est oBL 
.: . xi^of, repfi^R^.Po^ seiistt legfthalura oUm Hf- 

i. li , KAioH«MM.Tit i, i^^^nuncHfiiiKiciw:» etHehn 
0, 8. Hf KAiOf)*HMA|. pro quo i^i}} )»ab^nt Hfno^ 

.f.iiMo-UAiOH cUvis,i$Xrf^i4;KAK>KAfUacus^£st]^imetho« 
^,.f .x> . . Jie* KAiOH ,%r)>i^s^ ^tiam uncus fp^^ eftrahendo 

.1; . . jrorviens» l^oh. Ujc iput^to ip^^.solQi}yinH,aliis 
V )•';,;. 1 pmnibus kaioh. .. KAiOHA^k chyig<»r.,,icAiOHfNHijA 
^;;iu'3; ;: .Crpat.Caiai.;e5t sjwa.^AKAiOHHTip ,i49|L4^re, Luc. 
-. . • r I i i i ♦ f ^5* C^A* 3f K W^^HCA HBO «rjrH j^iin^M , quando 

,. 111«^, ;) pbusum tsljii^fcr^^) coelum jbibus annis. Serh« 
\rf.A fi§W«AWi*TH r43*«W»H*PftTH i^fcludcre. Croat, 


^d • »- * ♦ »' •■•* kaok6t sonitus ebunifJatfh «a^jfi^ef, buUttiis/ in4e 

KAOKOTATH , KAOKO^lS cbuUire, ' SOhum KAOK 

edcfe. Craat. hm^^atH'; kAbKOHeM j Bob, 
KASKOTATM> KAEK<M|fo gtotcrare v^icut ciconia. 
• C6hPp? lOauiTV K^AWfTirW ,^ iWox+a**-} mera 
onomaMpfJeiica. ' KA6N0<i:9tJtK kaokohka Boh. 
etPoLv KAOKOMHKA S'erB. c^f ^taphvlca. piauata , 

• KA«iJ'i KAbifti , pluf. J6b.^dy«»8. f(«*m. In auti. 
^ua citKWic Levll. caif>.''V-5.'W!. 48. uaque adv. 
59. decies leguolto KAOKKprogracjcoitpoxii.Cor^ 
rcctore^ toaluertifit vocem iti^bKN c graeco for- 
liiatSto tiByics isubsMmeyc*; 4<t^m Alet)ejew noti 
^r^f e gFa*c6 etpfifarc potuit? Dicit enim k^ okh 
idcm '. cxse , <|udcl V«r©k; '^^<tibtcgmeit , trama , 
«nr kS^tAA pensum lin!v''Surit autem Slovac^ 

• KakU ;. P.ol ki^l«i-*f««p'*'v-'t>rtat.- et Scrb. 
k>{MHIfr(KSM prb kA^h)-; Boli. ka^ku flocdi stUf 

■ ' *pde; tiUtts.. Rus5is ka^ok, ka^ohok esrfesciculus, 

'i9a/<rAr^//^lKA04krifttistflt;'frufstula. Atque ipse 

•Alex; WA^oKtt Job. ix>\ <8.'explicat pcr kSckh , 

S. ^r^^rixsia.' Gertr-etram Levit. i3. potuisseot 

KAoikH ; el glossa Ktf^i ak- ^,"^48. vocem ha koo^ 

• |t w freJ^piiicns , ^ryari'^t saltem vOx slavica 
•«Tibstitm/ Uti V. S^/faduril teit, in <|uo genttt- 

vus xp^Aif^ ad|6ctivb'Hy^^Ai4dA exponitur^ ubi 
" olim ihtV plur. ka6h^- legiibatur. 
fCAiKH jDUsitatum , inde Scrb. Inttnitivtls KArfcn 
<SliaVicc KACipif) •; KAtKH%^ kAeKHyTH , |^ocum« 
bere in genua, flectererKACMATH niti genu- 
biis, kaikath It^rat. IHyr. €ro». Ckm. Botu 
Pol. nota vox, Ra^sis prortus igneta. Praeter 

KAtKll%*1*H (KACKWtM),' Ct- KAC4ATH ^(KAIMHm) 

kabcM '^^rbi et fdMKain (reti(ucntatrvadi' in com« 

pOvSftO nOKAEL]HBATH, Boh. a KAISETH > KAfMHM, 

Jrequ^. kae4hbaVi<> kaeH^bam^ et.a kakka« ? » •^i t t » Classis Ilt syyoharttm radieailiuii^ iAf 

*M, KAfiK4.M» frequ. KAfKApATU, KAEKaBAM, 

PoL a klgkac forni^nt klf kiWac. tiabcnt FoL 

ct ftoh. et acUvaro formam in.HTM : PpL klg- 

* czyc, skl^czyd / Jlcctdre, ineui;v?ire/ Boh., klj- 

. citi, skljciti^ muiato e in i .productu.m/ ^nde 

KAis huris, stiva, PoL Ufk. ,' *" 

<CAHK clambr J . voclreratio , apud PblykarpoW , ali- 

. asKAHN. KAHKATH clamare, apud Aicxjejew e 

GregqrioNaziafi^cno, aliasKAMiJA«rM. BOCKAHK- 

WHTI (VeU. BCKAl^N^fcTO^Bi^^^SaL 4^,2. ju- 

hiiate Deo , dXttXci^oLrs 7$ S$ip. Ibid^, v. 6. h 

, dXxhd^li'^ , in jubilo , B BOckAHKNOfilNVrt.j co 

fiOCKAHUANiCM PsaL 32, 3. iu vocifcratione, 

Psalt., Ven. habet.pra6posilioncm bl pro Co, 

.. cum in graecp sit fv.Croaf. kliktati praccincre, 

k.likujem applauderey feudlbus celebrarc. Boh.< 

lijk est dimmutivum a tel, uti Russ, KAfai|ca 

KOA, dens aculus/ cauiiius. . , .,j. ,. , 

Kaioka Croat.Carn. imcus,PoLlluka., .B^h.klika. 

Russ. KAK^M cstpedumy scip/q superne ijjcur- 

. kfM , margo , juxtjrcmit as , ofrf , lit tus , a Hfifiio ^ k^ o- 

\ HVH ,scindere..w h^a^ mkci PsaL 18, f . a sum* 

^o coelo. BtK^H MO JA Hcbr. i l , 12. ad oram ma* 

^^s ^rxgxrojcfl^o^ r^^^(t>\(i(riryi^ KAMuib^KMc^- 

fOAi^ 1 Petr. 2 , 6. lapis summus angularis(ax^a. 

tymtotfog), codd. Serh. KfAi^l^AiH. K^Arr^A^Vfi: 

, arx, digoToht^, 2:Macch. 4,- J2. et 2f. ^«jAe^ 

~ '. wdohVi , KjAiTf AHicVt , acrostichi^.. ' Kf AickKo- 

. ^MWH Psalt. Ten« ii3/ 8, axg&Topt,^ nunc mi-' 

KdABA vacca , PoL krowa , RuisiV ko^ oba. Kf a-^ 
ftVi^: MACAO K^abVi Job. 20, 17. (l^urigcv, iii 
. corre^cta nunc iegitur, olim maca^. di^ntaxat. 
iCuin enim Bussis macao ol-eum sit.^ ,vot£baiiit 
correctorcs additb adjectivo :hutyrum potare. 
^Aiias adjeclivum ^fUBAMOi addi-^olcr, ad ole- > . . . . H"« .M»y»^y^fft<ttUB«> ^ ^ kjRk^ im > 
• «... » . 

KpBlfc, KOi^Bkx Cruor, sahguis, Scrb. k^h, (sic «t 
IUyr. lcarv, krriv legeftdum e$t), Boh. ct PoL 
krcw , Crdat, kcrv , fearn. kri, Lusat. krib}. 

KfHB, KDHBUH, curvus. Pol. krzjw, Boh.*krziWi 

k^akYh, iq'. et K^agVa, F. arca , capsa , x»|3<oto5, 
Pol. krobia, krobkd, Russ. KCfj^O^KA, Schack 
ttl, Boh/krabice. Alcxjcjdw dicit KDAfiHlji blin 
lectum fuissc pro hodierno k&bmei^cij Exod. 2, 

' 5.tn aliquo.libro litur^ico legi KpAKHuA non &■>• 
iiuo; sed in bibliorum editroue Ostrdg. cl Mos» 
quensi prima jam kobmeikeij pro Stfitg legitun 

fc^fAKAL, m. ndvis, K^^^gaeIj dim. xXotctftby, ua- 
vicula. K'e)fAEAiKHK nauta, Aet. 27, 2^. Pol. 
Boh. kdrab, KQpAS Boh. ctiam cortex, a Kof a. 
At 'Ko^AiiAb/^oo^E , signilicatu navis, pere^rinum 
videtuii.* Cofff. gr..xafflt/3oi, ilaL cdrayella. 

kf on Russ. aiotethum^ vide supra Kono. * * 

KfonMBA urtica, Job. * 3i^ 40. >y/^H, vlde ko* 
hjMB>: ;' * • • ' - 

lcpbnMTH,n6Kf6fiHTH stilbrc,aspcrgcre., K^onAF» 

nV€ aspersio , KDonHAoaspergillum , kooiiaa stilla. 

.KySna ', plur. kf ^ny , pultes , bolbnta Judith ^ 1 , 

* '5. iil versioue antiqua c Vuig. i) Serb; • Croat. 

Kf^nl gtando, Graupcnhffgel^Vol.km^pyf Boh. 

; kraupy, krupobitj. Coiiif. Croat. K^SnEi^ gran- 

. di:5| Setb. Kf SnAN .crassus. KpHnnLjA mita, 4^« 

Xto\^, Mdtth. i5, 27- • • 

fe^^noK*, Kp^bnKUH, forti^. Psal. 53, 8. r^u K^*b- 
nok H cHa^n , Kgarcctoq Kxi ivvdro^. * Ki^*bnocTb 
foftilude. bo^akJkah) ■f^A Trt Kf^hot+E h\o\i 
Psal 17, 2. dHigam tc dominc fortitudo \nea QJf 
\" /0>:u5ft«3 , Pslal. YCn, Kp 'bnpcT^ , rCctitis -utiquc. 
Vide pcclinatiohcs. K^^fenHTHcA, Kf^hAKxA^ 
cbnforlari. KpEnEi|jEtE Zvm^ioviisyof Coloss. l, ll< 
' ih aritiqtio Apostolo ; ntinc; Bo^TViorAio^i 
K^AMOAA scditio, <;cc(rii Luc: '237 ip.^fAMOAMHit 
' '^ Act. 17, 5. ccYooxToi^ clrcumforaneus. Boh. kra^ 
melt, quod iu antiquissima yersione 'Psaltorii Classit ni. syMabanan-ricBcftlium. 25^ ^^ legitur ; idtm; SIov. kramofift se itmhi£!ftam 

' - habere^ . . , , 

lcfCM^b adv;absque, praeler; Kf OM^r ^AKona; Rom. 

' 3, %u %09^/(yGjttf^ absque l^ge{ K^oM-fe «fbAA 

1 Cor. 6, ffi. «To^TB 'c^cifeatof, cxtra' corpu»; 

K^0M4r oy3 CHjf Act. «5,* ag.' ^ar>5XTj(5 tc^ 

JftTftwy to|/tw, exceplis viiiciilfs'* his. kooM^b 

KCMk Coloss. %^^. iiFsnK , dihSiittssvtm ; iv^an-' 

: tlquO ApoStoldj| nuncu/cTotd. Bk K0OM*{rEUTTH 
Philip. a,; til ih Ms. pro fio^tiiErTfiiM; inab- 
sentia. Russ; in^oM^, Pol/^krom / kromirf,Boh. 
krom, kroBijevSiovat. krem. kodM^kuiNVH ex- 
terior, Mattk^S, 12. * * "• . ^' 

: KjM , KOf M , cibus, pabulum , Pbl. taf-m /Boh. pokrnh 
Croat. Carti. kermi. koja\aa cibus, Pol. kar- 
mia, Boh; krmje. KojtMHTH* alcire, pabulum 
' praebere; KO£MH«rtAh altor, mHritor, Croat. 
kermiti, kermitel, PoL ka^itiiciel.* ko^mhahiia 
(Ostrog. ^OHAHtjA) nulrix Bxod. X> 7- homak 
S«rb. Croat, pprcus (a saginMdf^). 
KftM, KOJMA, piippis. E»fr CAM liX KopM^? Marc. 
4 ,. 38. erat ipse ito puppr {iir} r^ xpt/pijf). Etiam 
Act. 2f > 4i. in-Jiintiquo Ap6M0l6.iJ Tpt/piT est 
K^Ai €ui nescio^qua de dausa in editis kodmh- 

' Ao substitutum fuit. Est auteiJi • Koomiiao^ rviia^ 
X/ov , gub«maciilum , ibid. * V.' 4q. Stc ct Jac. S, 
4. olim u; maaa k^mhaa, Ciro^iKttxk^ iry^uXiw, 
/ Aunc MaAitfM Ki^fMWA^cM. K6ilrnt' kerma hoe 
sensu Croatae , Carnioti; SetH. obsoletUm kdma 
citat Vukius «s iiantileiiav itf-qtia' certe pu^pis, 
non ^eraacHlum , intiHigi debetfKOoMHiH gu^' 
bemator, nv^i^yiir^q, Act. 2f , 'a: ApdaiS, 
1 7* In cod. Serbieo K^ hMH^cAi^ / aliis A • kodm« 
um f idem. ' ' - 

Kf EM€»ik Jilex , pjftiies , KU*ei, Ezeeh.^ 5 , ^;. in an- 
tiqua v^rsiime « Vulgata.. Pol. krzemicn; Bob. 
krMmto.«t#«kjr«emW| i(itt^01iiFiibu;sbGinra^ !•.# 1 • 

» • «J«- «^^ . , .Paf;*^Irr<2«[K >..^. 7i .: In antiqua c^ditione, Prov. 9o, 28. KaXx^u,Tv(g 

/ . jauac vcro m cofferta wx\mmv^^%Aj cum glos- 

, £a , quac nipnct ih hcbra(>y ^egi nAHK pro rr.ijjE- 

futjA. Scrb. KfmSTU. ct K^EfraTU, ioco mo- 

. . yere , refer ad Kf E«t'. ,. . 

kdVh, a gtaecoTc^/Voy, iillum; Malth; 6; 28. At 

OKDUH COXnpOS^Um CwSSC pOSSit Ct U» Ct K^HH. 

liCgitur uQpc cKfUH Jud; 6, 38. pro X^xavif, 

olim «lAtuA. Zach. 9,.i6> svKf HH cst (fidX^. £oh. 

okrzin catinum. Conf. I\^ss% whnka. 

KfAAk Scrb. Croat. £oh. .rex« VoL krol, Russ. 

KopoAUK vQita Caroli magni notpJAc /far/.p^ 

transp.osihonem nata apud Slavos^ eo fcre' mo« 

xlo , quQ iUi brada pro Ban ,.i|ir^pior pro marmor 

' ' dicunt. purichiujsab.. arni/atticp karol potens, 

valcnsy OrzecfajOvIusa xdi)pc^vp^4c^ucere malucp- 

runt', ciariss^ jLjnde origjbac-.slayicapi t^^ v6* 

ccm coxM^dit,; cumetiam ecclcsiastiqam KpAAk 

' sibi persuaserit.f Atqui iii libris sacris rex nus- 

Eiam K^AjLy sed ubique q/i^i^ appeUatur. Praefatio 
hri KOpMHini^ 45 qua Alc?cje)ew in LeKico vo- 
[ ,/ cti MAAhi» et K^AiBCT5^/ /fiM^t., c^m sifrecens 
* ab eaitoribus cpnscripta, aibil.me movet. Ha- 
bent Russi et k^AAa regiQam in cKai^tislusoriis, 
Pol. kralka., it| quibus pr<>ntwici^tionem £ohe« 
morum seryiitruQt , cum aiias io siiailibits sylla- 
.. ■ bi$ a in mutenL .) \. : 

K|HA^ , apn K^Ao , ala>£o}i.lvzidIo,Pol.skrzYdfo» 
1 \ quodininhne a Kfu|9 tegere, sedpotius aVerz, 
Fol. Lr^c H.' frute&, Bnfch,^ dqducendum sit. 

' ^ Ak^OBrbKpUA^ «r&pCfO HOK^Iil^UlH mA PsaK 16, 

^ 8vsub umbra {Iv (Tk6V\j) alarum tuaruin (xrsgv^ 

" i:: 7^V ^) P^o^eg^s me. ma k^A^k if^KOftu^sM 

Matth. 4y 5. superpinndculttm(Trf(^»^^ tem- 

. . plL fiocK^UAic DH3U est iimbria (i^(i^ir«2oO vesti- 

DentiMatdi. 9, 20. Serb. Croat. k^ua^ ala^ 

9) Classis m. syllabarum radicaliunL. t4i 

2) sinus^ Sckoft, Cam* krilo, sinus ; ala vero perut« 
nia&a (corruptc repctmza). lllyr. Croat krclyut. 

k^A^S, Kf ACTH , fut. oyKf A^S V Itcfat. OyKfA^ 
^AK>. Johannes Ilinskij , auctor Concordantiarum 
in £vangelia et Acta , sub Kf A^S . posuit ter ov^ 
Kf A^S , et sub oyK^ A^AK) alios tres ve;rsus , ih 
quibus non nisi forma oyKf A^^ legitur, k^a^o- 
BO^CH in antiquo Apostolo pro o cv?\otry(fyy^9 
legitur Col. 2, 8. , in Msto. Belgradensi Kj^a^o- 
fio^AH, Gerundivus a k^a^oboahth deprae* 
dari, in editis nunc ndiAqiAA , decipiens. 

koo^ Boh. Pol. gladius , pugio , Russ. Croat. ko^- 
^A, Carn. kordezh. Huc refer compositum oc- 
KOf ^ PsaL 73 , 6. c4?MHB0M h ocKOf^-oM iv nrs^ 
XsKsi Kx) \c^j^evr^gi(fi ,ins€curi et^ascia, Est ni- 
mirum oc - ko^^ , acutnm ferrum. 

ki^^EA ; m. Slovac. et Morav. firex , agmen,.Cro. ker- 
deloy Carn. karddu, karoelo. Confer mde^a ct 
germ. Heerde. 

kfATOK, KfATKUH, Croat» Cam.Boh. kratck. lllyr. 

KfATAK, Pol. knkki, RUSS. KO^OTKblH, brevi^:; 

curtus. KpATHTH breviare, k^atkoctu brevitas. 
BKf ATij^b breviter, (fvyroyii(Aq , Act 24, 4. et Kf at-^ 
K0KONE«iH0 ikhtVe Sap. i5 , g. figctx^reXii 

k^AT, plur. K^ATkf, KOAl^Kf ATIif qUOtieS /^BAK^A-* 

Tu bis/TfHK^ATU tcr, etc. CEK^ATH Deut. 02; 
17. suE^ tgicipc^roL Legit autem hoc loco pro Kccr 
voi Kx} ^^otTipxroi P^alt. Ven. nobVh h ce k^ ath, 
Ostrog. et Mosqu. prima nobVh ce k^at omisso 
it, correcta editio nobh HCEKfATH,additagIos-i 
sa NE^ABNU , Vulg. novi recentesque. 
kforiK, KfOTOK, KfOTKUHr mitis, mansuctus , 
Croat. Cam. Boh. kjotek, Illyr. k^otak, Pol. 
krotki, quod a krotki distinguendum. tu p^h 
fiiAAr H ^KfOTOK Psal. 85, 5. tu domine sid^vis 

iX9^^^^) ^^ ™i**^ (iinSlK^g). WKW Kf OTCK gCMk 

Matth. H,29.quia milis(T^^o$) «um. KpOTOCTi%^ t4f Pars I. Gap. L §. f. 

mansnetudo 7g(ftr^g Psal. 89, fo. MCro^ 
ctin: fiKfon-ocTNvfcH n^EM^AfOCTH Jac. 5f i3. 
in mansuctudine sapientiaesv T^fuT^n (To^ixg, 
quod correctoresmutanint inttKfOTOCTH HnpH 
M^^fOCTH. KfOTHTH, oyKf OTHTH , mansucfa- 
cere, doroare, Itdrat oyKfOifJAia. Jac. 3, 7« 
male quaedam editiones legimt oyK^OHACTCA pro 
oyKfoqjAETCA, domatujT, olim oy mSmae tca. £0« 
dem versu pro isdiiix^tu vitio librariorum et 
oKm Futurum oyM>$HHTCA et nunc oyKf othtca 
in editis libris legitur, cum tamen )am in Ms« 
antiquo Praeteritum habeatur: oyMSscNA KCTk 
6EUJ10 mabtckSk), domitaest a natura humana, 

pro OyKfOMHTCA gCTCCTBOM «iXB^t^lCCKHM. KfO- 

TKO^^uiCN nrgqLv^ihiiog , Prov* ^i , 30. vitiose 
olim KfvfanKo^yfujcN. 
KdSthth torquere, contorquere, Boh. krautiti, 
PoL krfci^,Vracid.Vide Pol.kr^t, Russ^K^^Tb» 
Kf^TOCTb, Croat. kruto in Leiicis harum dia- 
lectorunu 
Kf T Boh* talpa , Croat. Cam. kert , PoL kret , 
Russ. Kfo^r, Serb* k^thija, et KfTHNA. Lev. 
1 1 y 30. KD oTOoUA ( d(rirdXa0 in antiqua el 
correcta editione pro k^ot legitur. £st autem 
KpOTOoyA talpa fodiens, yoxcomposita exK^OT. 
tXohtw fodere. Pol. kretomyszestsorex araneus, 
Spitzmaui. Cumulum a talpa aggeratum Croa- 
tae vocant kertorovina, Cam. kertina, kertifhe, 
« Slovaci Kf TH NEij , Pol. kretowina , kretowizna, 

kretowiskoy Serb. k^thhnaK; Buss.. koska. 
Kdt Serb. firmus, duras; refer ad Kf^T, KfS- 

TUH. 

" KdTANb, krtan, Pol. gula, guttur, Boh« krz« 
tan et chrztan^et PoK chrztoii , refer ad roTANb. 
KO^NO Bok olim vestis peilicea, Croat. kerzno, 
Cam* kersen KOrjehleder. Slovac. grznar est el 
hodie pellio , K&rschner, Croat. kerznar. Patet, 
quid K0^3No «ii apud JHefitoruD. Kp^NHijA ve&« Classis nt. ayUabaram radicaiiuirf^ ti^ 

Ib baptismalis apucl S^rb. rciferad kfECT, KftTi 
pro KJcn^HijA. ' 

jco^iKctj dim; a KfSr; iu et aliai, uli KfSfKHTH^ 
Kp>fwa«PH, Kp>J*HAOi K^^iKAAO rrfcr ad KjSr. 

KoSwHAiA apud Polykarpow sunt circuli , Kp^^rii. 
Isai. i3, 10. in antiqua editioiie k^Hikhaia pro 
'il(j/wy lcguntur, correctores malueruBl vocem 
fraecam scrvarc; Job. 38^ 3i pro <pgxfy{^cif 
togftovo^ 6\im wr^Am^eNVc k^Sskhahij4 nunc w« 

aAiK^ENYc WfVvUNOBo cxpuncto nomiue slavico 
rionis, quod ccrte apud lilyrios co tempore. 
quo Jobus et Isaias versi stlnt, id usu erat. 
)C0kiKAEBA«rH : Dan. 8 > 27^ kf km^CBAx; in antiqua 
editioiie pro $yjt\(ZH(^Vi nunc ii^MCMorA)^ ^ 
debilitatus sum. Gum b supplcre soleat c breuc , 
et A epentheticum sit , reierendum erit k^ cm ad 
Kocr, undeBohemicumKfcrcK (krzehek/ krzeh«| 

Ity)i fragilis- . , ; ; 

kjACA , pulchritudd , decor^ kdjikoi Epjst Jerem. 

seu Bar. 6 , 23. KC3 Kf Acy i<T^\Loif(iC(fa' Ezech^ 
16, ?. AioKHB NfAc^ ^tXoKoffiioq Bar. 6, 8. in 
antiqua cditipnp ^ in ccn^recta V4Jro Kf ACOTOAKVi 
KHB. Olim B*! ^eNk i;pACU €f ^fugxiq ysccv Sir. 
.qA, St^. -mclius nunc Bo ^nh noboiiao^Yh. 
iCDACOTA septics in Psalmis legitur. k^acota 
CCANAACOMNOwecTkPsaL 4g, 11. pulchrituda 
(cioctlcrvi^) caitipi mcaim est. k^accn, KpACNbiH, 
l)ulch?r ; YAATH^ k koacch crScAhMH PsaL 80 ^ 
3, psaltenum jucundum (rsgicyoy) cum cithara* 
cc htO aoeoo hah hto KfACNo Psal. i32, i^, 
ccce quia bonum (xtfXov) , aut quid jucundum 
(rs^ov)? Nec differt Psalt. Venctum, nisj 
quod post Cc addat Niira , graccum J*j pdst /S J 
exprimcndoi k^ acch ^ok^ otok> PsaL 44 , 3. spo- 
ciosus forma, toftaog k«>K«. k^acno otjoha 
d<^iTw ro tcuBl/^, venustum puerum, Viilg. elo^ 
gantem infantem , Hebr.it, 23. £t Act. 3,1CV 
noH KpNWX A*«f^X^ ^^ specioaaj» portam, %kk ' T piars I. Cdp. I. §. f * 

M^ifi Tii dgatgL. rvX^. At Caat. 5, lO. KfACCH m 
^ntiqua cditione est Tvg^h, rubicundus^ qui 
signiiicatust a Russis diintaxat huid yoci tribui- 
tun Recte itajjue deleto k^aceh boc loco cor- 
rectofes sffMCH substituere. k^achth, KfAui^^ 
QyK^ACHTH, Iterat. KfAUiAio ornafe, comerc;^ 
decorare. Kf achte f akh n^ABi^Hiiix Matth. 23 , 
Stg. ornatis (;(ocrft£fTe) mojaumeata justorum. 

HC)f0^y QyT^A H BCHE^A OyKfACHIlJH Psal.64/9- 

exitus matutini et vesperae delectabis (rsQy^fSiq). 
Apud Poly karpow Kf a^aioca delcctari , gloriari , 

KoocHA Pol. Slovac. machina textoriai, Russ^kooc* 
ny plur. idem.^.Croat. kaouiha- 2)krosuaUoh. 
sporta, corbis, Croat. kooiIiha, KracM^en , m^r^ 
cnina ad portanda onera in dqrso , Russ. koo* 
uiHA corbis,Serb, Kf ouihm plur^ feretrum. ^ 

KfbicA Russ. mus r^ttus ^ £af /47. 

KoECATH Serb. -Croat. Carn. excutere ignem , Pol 
krzesaiS . Boh, krzesati. koecaao lUyr, Croat. Carn. 
jgnitabumm, Feuerzeyg, Boh. krzesadlo , Serb. 
Slovac. Kf ECHSo , Pol. Mor. krzesiwo idem. At 
Croat. et Carn* k^ ec vide sub k^ ect. 

«^ccK^^ inusit.y BCKftCHS,^ aocKfECH>(^ cxurgere , 
resurgere. nocKpECHH bike, surge' (avii^tt) deus 

Psal. S%f 8* £^X CnAH HEn^HAOWHT BOC- 

kdechSth, numquid qui dormit , non adjlciet ut 
resurgat»(rSt avx(ii{yui) Psal. 40 , 9. toh b^ckoece u) 
MEOTBU)^, ipsesurrexit (vJT^s^vt) amortuis Alatth. 
/ l4, 2. BCKf ECHTH I BOCKf|EfHTH.> suscitare, exci- 
t«rei Iterat. bock^ uuAip : A3 bock^ eui)$ gro , ego 
resuscitabo (ava^i^Vco) eum Joh.6, 44* &4- oij 
BOCKfEUiACT ME£TfiWA, pater sttscitat {ifj^Btgst) 
xnortuos Joh. 5 , 21. l^ antiquo Apostolo 2 
Con4,.f4. BCKf^feuiEH^qiii suscitaVit^ pro «V^A 
fug,'tl BCKf Hecht suscitabit^. proiryagsl, in im* 
pressis vero.B03^1sHriH et Bofi^BHrHET. boc* 
lc^EcSMiE (a BorKfECH>) resvrr«€tio, imwatg, I 

dlassb UL syUabarum radlcaliaiii. t^S ' «1 triginta et octo vicibus in N. Test. legitur, boc- 
KfEUicNYE ve![o (a BOCKOfCHTH) non nisl septies.. 
Observavi auiem in Mss. BCKf^bujEHii quandoir 
que etiam iis in locis, ex. gr. Matth. cap. 22. 
ter, in quibus' nunc BOCKjtciHVc impressum est, 
B ACKD^ruiEHVe h'3bet cod. Serbicus recentior. Ser- 
bis hodie back^hSth, back^chem, exclusa iit 
solent vobali f, resurgere, back^cchVe et back^c, 
immo et ycKpc pascha^ backdcobath et ycK^coBAT 
TH celehrare pascha-"^ 

Kf *kcAA y f. Russ. sedes / sella , solium, Pol. krzeslov 
n. Lehnstuhl, Armstuhl, 

"KDACTA porrigo, scdbies, Rduie\ Xrdtze^ Boh. 

chrasta, Russ. ko^octa. Levit. 21, 2Q. k^a- 

CTW ^HBiA \tco(jtf dfy^lctf Vulg. jugis scabies, 

' Serb. Croat. CAm. kdacta est crusta vulncris, 

Schorf, Serb. KpACTc variolae. 

KjACTtAi*, m: Igrv^oii^rgx , coturnix, Psal. 104, 
40. Apud Polycarpow J()ti;^, cotumix. noH^o-» 

UJA KfACTCAH H HOKpyUJA HOAK £xod. 10, l5. 

«vs/3v} o^vYoii^rgcc , Vulg. * ascendens coturaix 
cooperuitcdstra. Antiqua editioBECk noAK.Etiam 
terlio (in Vulgata quarto) libro Esdrae, qui c 
latino translatus est , cap. i, i5. coturnix est 

KpAeTEAh: Kj^ACTEAH KblUJA BAM 3 ^HAMEHVE^CO-^ 

turnix vobis m si^o fuit. DubitariTgitur vix pot 
test , pef Kj>ACTEAH interprctem Slavum intelle-» 
xisse cotumices. £t tamen cotumjx Serbis , Slo- 
vac. et Carn. est n^EnEAHijAy Dalm. prepeoka, 
Pol. przepi6rka , Croatis riAEnEAHijA, Russis nn 
^EHEAKA, Boh. krzepelka, mutato n in k. k^a^ 
cTEAi» vero, Russ. KOOocTEAb, cst Rallus crex, 
Wiesenschnarrer ^ Boh; chrzastal, chrzastel Ct 
krzastal, Pol. chrosciel, chroscielec. 
KfECT, non nisi cum pracpositione ui in usu { 
WKpECT CEKf drcum se, rs;}) dvrov Matth. 8, 
18. WK)^OFK^AUJE BECH WKJECT circuibat vicos il| 
circuitu (xv^cAqj). Est crgo obsoletum kject idem f 34$ Pars i Gap. I. §. 7. 

ac germ. JCtets^ x)rbis> circuitus, itide Boh, 
okrsslek orbis. Pol. kres,krys» kreslic buc trahi 
possmt , sed serius a germ. ICr^i/ dcducta vidcn- 
tur' WKf ECTNbiH adj. circmnjace&s , quicircaest; 

MNOJKECTIIC W WKfECTNW)f Pf A^VUB , Aot. 5 9 16. 

multitudo vicin^rum civitatUm (rcay Tf^) T0>vsu>), 
KpECT crux , est prq Xf «*^- 
4<^EfTHTH baptizare, Iterat. K^Ei|iAio:Kffi|iCNYibap- 

tismUS. Kf EI^ENIEM HM tKE A^ Kf EIJJAfCCA , Kf ECTH<« 

TACA Marc. 10, 39. baptismo quo cgo baptv- 

zor, baptizabimini. Becte monet Alexjejew, 

Kf ECTHTACA csse dualcm numerum futuri tem-t 

poris, sed miror, quod addiderit, simili modo 

et alia verba inflecti secundum exempiar graeci 

scrmonis, cum inscriptura sacra nullibi dualis 

graeci verbi occurrat. Neque assererelicet, Sla« 

vos inflexionem duaiis.numeri Graecis debere. 

KfctTHTCAk baptista^ Kf iCT crux , Serb. k^it^ et 

KfCTHTH.In iis diaicctis , in qiiibus k^hir pro 

K^ECT viget, KpiCTSUmiturpro baptismo, Slovac 

krst , Croat. Carn. ke^ct i Pol. krzest et chrzest , 

Boh. krzest. Origo vocum istanim peregrina 

est, uti Germanorum ChrSjt, christianus, inde 

olim christen baptizando christianum facere, 

quod Slavl mutarunt in )(f iw , ]|f ^ecthth , KyccTT 

h*^ECTHTH. Serbis phrasis y Kf CTy est idem ac 

inter Christianos, m orbe christiano. Huc refer 

Carn. k^ ec festum Joannis baptistae , solstitium 

aestivum, inde Croatis k^ Ec ignis festivus , strues 

lignorum incensa,ad quam saltus noctiimi lieri 

«olent. Solent autem ignes isti acccudi in vijgi- 

iia Joannis baptistae. kdi^jenVa "ifiAN^M totio^ 

fies (hiiptismata) urccorum, Marc. 7,8. cstfigu- 

rata locutio. Uebr. 9, 10. in antiquo Apostolo 

f rn (ixTTKrfiQT^ legitur k^i^cnVh in Instrumen-» 

ta!i pUirali, nunc in impressis r wmobenVH)^ hok 

iiliuliouibu:». K^ECTHAkNHijA baptistcrium , van Classls m. syllabQrum radicalium. «4f •n quod immergunturbaptizaQd!,in codd. Serbi* 

Cis KfCTHANHtjAv V 

KfOUiNHijA dim. a k^oujna Jud« 6, 19. KQ(fiyo^^ 

canistrum, sportufa, refer ad koccna. 
iCfSuiHTH, coK^SuiHTHv frangcre, Itcr. cok^S^ 

UJJ^M). HCtrbAH COKf SuIENVe gA (Ycn.Ps. CbK^SuiE» 

NiA ek) Fsal. 59 ,. 4. sana contritipnes {(T\,vtd(^u 
introc) ejus.KOCTk ne cok^ ^uihtca vv nepo Joh. 
10, 36. os non comminuetur ((rvyrgifi)i,CeToci ^ 
confringetur) ex eo. kdSuihna Boh. Pol. Russ. 
rhamnus frangula L. , Fauidoum, ko^ujeij dim. a 
HO^X ' kdSujeu PoL Russ. mineraie , met^ilunu 
Boh. Kf MUEij (derb. k^ Suiaij) coah frustum saiis» 

Kf^uiKA lllyr. pirus^pirum, dim, k^Suihhija, vi*» 
de supra r^ Siua. 

KAOUiA vide in Lex. Russ. 

K^ijATH , Kf ijAAO iu Lex.Serbico/ 

Kfs Boh. caudex, stipes, StrunA, Pol. karcK , inda 

K^MHTHSerb. Croatexstirparey caedere sylvam, 

PoL karc^owad Serb. KpENbE, Croat. kerch 

(Kp), izkerchenye, ex$tirpatio» caesio sylvae, 

rudetum , daj Roden. 

Itp Slpvac. spasmus , Huss. ko^h , Crbat. Carn« 
KEdH, Boh. krzec, PoL kurcz; Scrb. rpM, mu* 
tato k in r. KfHHTH.Boh. contrahere, contor-i 
quere, Russ, KO^HHTb^ PoL kurczyi^ , ' Serbt 
rjHHTH, coiitrahere, cprrugare. 

Kf HMA Serb. Boh. caupona , Russ. ko^hma, PoL 
KAf HMA , Croat. Carn. insenunt quidem e inter k 
et f scribendo , scd in pronunciatione id clidunt di-* 
cendo kohma. koj^hemnhk caupo , xaTi^Xo^, IsaL 
t, 22. Sir. 30, 27. Russ. et KOf^MA^k, Serb. 
KfHMAf , BoL krcmarz, PoL karczmarz. ko^hem- 
NHijAtaberna, Tf?E]^KO^HEMNHqf T()/coy rxfisgvccif 
Act. 28, l5. Scd in Apostolo an. i324, legitur; 
TfEH TABkf N , ct quod pracccdit ^o ahhcka 
^o^A, ^;^/( ATir/u. $9(» , quod pastcriores redsi Pars L Cap; L §. 7. 

^ (Jtd^runt: ^o AnniEfiA To^rA. KO^CMC^moiSATtf 
cauponari, i. e. corrampere^ adulterare. ,HaG 
yoce usus est antiquu^ interpres ad exprimen- 
dam metaphdram Kd-^^XevonBg 2 Gor. 2,17, Jicet 
in Apostolo cltato vitlose k^mhctbSiot pro 
KpMCTB^ioT scriptumslt; impressl nunc legunt 
NE ^HCTwnoonoB^b^AiOipiH (m antiquis edioni- 
bus n^onoB^E^SioiiiE) CAOfio fifKVc 9 sublato tropo. 

K^HM %aXx5u$ , Vulg.faber aerarlus, 2 Tim*4, 14. 
lcgitur in Ms. antiquo, cui taadem vox kobam subr 
stituta fuit* 

l^pHAr, KOfHA^^ urceus, Kmg, Isai. 5, io« 
pro Ks^d^ioy nunc lcgitun Jerem.35, 6« 0II91 et 
nunc^Yulg. scypbos habet. In antiqua editione 
1 JE\eg, 25, 18. ^B^b KOftiA^vk, Zvo dfy<ysTx, in 
corrccta ^ba coc^^a , Vulg. utres. Serbis komap, 
Slovac, krcah et krcak, Pol. KOpAK, dim. ko^ 
NAMEK, Russis vero KopArA vas fictlle pro lin- 
teis aqua fervida perfundendis , dim. et KOf s aiKka, 
adhuc in usu sunt: Palkowic SloVacicum k^ak 
cum Russ. KO^uiOK (scribcndura fuit ro^ iuoK,quod 
p^i a ro^NEij otla) male comparavit , et k^ k 't (cum 
signo interrogationis) apposuit. I^inde ko^hak 
rum KO^NMA comparare maluit, cum Germanis 
Krug sit urceus et caupona; etymon vero ko^a, 
korzen statuit. Mthi neutnim probatur, cmn Kf sak 
ad KjH (caudex) rcferendum esse censeam. 

f^piMET Russ. falco gyrfalco, G^yerfaiAe \Po\. 
krzeczot , alias bialozor. koesath Croat coaxare, 
Dalm. krakotati, Boh. krzehotati. k^em cali lllyr. 
peregrinumestproBAnNO. Boh.K^{krzec) rclcr 
ad KfH, Kop. 
*KfAr>JH, apud Polvkarpow, accipitcr minor, nisus 
• fringillarius; Afexjejew addit aliis esse^ idem^ 

quod Kf HHET. Croat. Kf AfSAk , Dalm. K^Ar^AAL|, 

Carn. Vind. K^ErSA, KfAr^A, k^apSah, Boh. 
krahujec, krahulec , Poi. KforSAEij, falconlsus, 

^ SparpGr. ' ' ' ' • . Classis III. syllabarum radKcalluin. 249 

K^Sp Russ. Serb. Croat circulus, orbis, spbacra, 
circuoiferentia , gyrus , cyclus , discus , Boh, 
kruh, Pol. krag, phiK krggj, mutata vocaU u 
in a, ut solent K^Sr M^b^^^H irl Ms. antiquo 1 
Cor. i3, 1. est xJft^xXoy , in impressis KVMbAA. 
KfSrAyH rotundus. Olim Cant. 5 , 14. f Sij^fe grw 
Ko^rA^f^jisT^sg ccvtS ro^svru) , Vulg. manus iuius 
tornatiles, nunc vuK<fOHENu in plur, wKfSrAbiii 

ab WK^Sr, CtWKoSwNWM^et UyK^SFKHTH, ctw- 
KDSfKENVE. P«al. 159, 10. PAABA WK^SmENY/^ H)f ,' 

caput circuitus (xiKX^^iixrog) corUm. 
Kpr, Boh. krhy in plur. lippititdo , krhawy lippus. 

Slovac, krhla cupa lignea. * , 

K^ir, vidc Boh. krzehck , krzehky,krzeh6t, okreh«f 

ky in Le&icis et supra Slav. k^ esk^ebath. Con- 

fcrtamen et Croat. kerhek (Kp)fEK) et kerssliv 

(kjujahb) ' fragilis , debilis. 
MOOXA, KfOUiKA^ k^oujS, vidc in Lcx. Russicis, 

AtTyiia sunt K^Hjf , koSu^hth. At Cam. KdO)fo- 

TATH est cacninnari, gninnirc. Cbnfcr Boh. 

)ffO)fTATH et KJO)fTATH. DalnU )^^OKATH. 

M^X * m^^^ "^ihi ^ Kf Sh> seu KOOYO, scindo, forma- 
tum videtur, fragmen, frustum Russ. et Pol. , 
inde dim. kdSujeij , Serb. kdSuiai|, quod vide 
siipra sub kdSujhth. oyKjpH)^ fragmentum Malth. 
14, 20. B3AUIA H^fiyTKH oyK^^)(, tulcrunt re« 
Jiquiasfragmentorum (TcoyxXacTjx^frcov). Erat ita- 
que KpS)f jfA^bfiA fruslum scu fragmcntum pa- 
nis ; nunc M^X (o^i^^^ )f A^bsA) significatu pa- 
nis viget apuii Dalmatas aliosquc iriyrios , apud 
Croatas, Carniolos et Vinidos. In Bibliis vero 
Siavonicis, apud Boh. Mor. Slovac. Lusntas, 
Pol. et Russos panis cst jf A^bfi , Scrb. A4fK. A 
K^H)^ est Kf SujHTH in frusta comminucre. Confer 

et Kf)fATH. 

KJi)CATH (apud Vukium k^^aa^h) et K^uinTH fran- 
gcrc , Croal. kcrham , kcrssem (kjujem), et kcr- 
Kek (Kf)(EK) fragilis. ■ 

«Oo Pars I. Gap..L j. 7. 

Kf X^*''** 2) tussirc (dc cquts) , Boh, k^aath. 

KDXUH 3) Bohemis lacvus, siaistcr. 

HifAMTH , KOAKAM, Croat. Pol crocitarc, Bok 

Kf AKATH Ct KfOKA*f H , Carn. Kf OKATH^ lllyt. rjA- 

katH , Scrb. r^ AKTATH , Russ. r^ AKAio , apud 
Polykarpow et k^ akak). Croat k^ ako^hm gra-' 
cillarc , Boh. k^ako^am , Pol. k^eko^ am ct kdo- 

%60K Boh. Pol. gradus, gressus, passus. Boh. ct 
Kf OHf H , Scrb. Illyr. Croat. Carn. kodak , Kop A« 
MAH, Scrb. ctKOfAKAAH. KfOHHTH ocrb. Boh. 
Pol. gradi , inccdcrc , (Boh, Itcrat. * kda^eth), 
Scrb. lIl)T. Croat. Cam. ko^ashth , Itcr. ko^ a-^ 

MATH. 

«dokba Boh, PoL cfKDOKES (Pol. krokicw) , can- 
tcrium, telaraon, Sparren^ Carn. krokla. Vidc 
ct krokwicc, Pol. krokicwka, et krokcwnicc in 
Lcxicis. 

«po^A subregmcn, trama, in Lcxicis notafur ccu 
vo)cslavira, est antem omnino graccum x^(7Xi). 
Nec alibi uisi Lev. i3, v. 48 ct sequcntibus ia 
pluraIi(proantiquOKAOKH)legilur.Vidc p. 256. 

lcpSK Pol. k^Shek dim. corvus corax, Boh. k^ka- 
BEU, Carn. k^ oKAf . Confcr k^akath , k^ okath, 
ct ISoh. kdkath , liuss. apud Polykarpow ko^- 
kath. Kf Sk 2) vide sub k^ roK. 

KDK Boh. collum,Pol. inserto aika^k, dlm. k^hek, 
PoL ka^hek, Lusatls kerk, kyrk. Slavis me- 
ridionalilnis isoat; Croatac tamen ctKpK uorunt, 
Serhis k(>kaha gestatio ia dorso mauibus coU 
lum amnlcctcnlibus. 

KOfKONOcyH giyoru^f^rog, fissis naribu^, ut >xplical 
Aloxjejcw, additque vulgarc kS^hocuh, i. c. 
naso curlo, naso mutilUvS. Au non potius le- 
gendum ko^nonocuh., cum Serbis KfNHTH sit 
diffinderc, k^na ctK^HtHO homo aurmus muti* 
lu5, KpMkODor mutilus cornii. Lcvit. 21, 18« 
jcoXofioffiif m antiqua cditio^e redditur ko^n, 19 Classis IIL syllabaram radicalitim. ft5l 

eorrecta <vero Ko^nocuh, curtonaso, quoduti- 
que coatractum est ex KO^NOv^cyH* Slovacis 
K0KBA est rug9^ plica^ k^kaath corrugare, pli«> 
care. 

KEfKATH, KCf knVth , Auss. pipire, gallinaruia 
pituita laborantium vox. 

KfiKA Serbi ciamor gallinarum, ranarum. KfcKfTA* 
TH coaxare , k^ iKcnrSujA coaxatrix i. e. r,ana. Pol. 
Irzektad , Boh. krzehotati. 

Kf HK clamor ^ Boh. krzik , Pol. krzyk , Lusat. kujhk 
mutata, ut solent, post k litera ^ in sibilantem, 
Garn. k£hk et k^hi, Gr-oat kj^hh et kohka. 
Kf hkSn Russ, clamosus homo ySchrejhaU , Boh. 
kr/.iklaun (krziklun), PoL krzykab, krzykaylo, 
krzykacz, kohhath, clamare, ejulare. Marc 5, 

38. BH^Hr MOAfiS , RAAmSuiVaC^ H KfHHAt^Y^ 

MNorui, vidit tumultum, ilentes et ejutantes 
{KKo[.(on(tq m) ahxXi^oyrxg) multum.Matth. t5» 
23. in Ms. K^HHHT (x(>as^£A pro 30BIT. Dan. iS; 
26. olim k^hhanVi (ngo^vyyi) f nunc kahh. 

Kf AKATH Russ. tetrinnira (anatum), K^ akba , Kf A« 
kSiija , anas. Gonfer k^ (Ka« PoI. krzekam. subo 
(de suibus). 

KfH)K Russ. uncus, uncinus, dim. k^iohck. Pot 
kruczek. Exod. ^J, 10. KfiDSKH H^f oi KgiKoiivm 
TC0K9 et iterum v. 11. in correctaedikione; inan^ 
tiqua vero xp/X9/ sunf okw^h , i. e. absides , cur«p 
vaturae. k^k^shth curvare, k^iohhthca inrur«> 
variy et alia d.erivata a Kf k>k vide in Lex. Russ. 

K^ACfb, plur. kS^^h Russ. crispi capilli^ Lpcken^ 

• Gam. kodcr , et kodra , cincinnus , Boh. ka^ 
derz, Pol. k^dzior^ plur. k^dzierze. kS^^ab^ 
K^^f ABkiN , crlspus , Serb, KS^f ab , Garn. kS«* 

^pACT^KS^fOBElJ, Boh., K^Af NATMN » kS^0>NA , 

Armiukopf, alias et KSHipA , kaderzawek. Gant. 
5 , 11. &o^fjvxo^ ^^*^^ iXdrttt reddit corrccta baacm 
crvj kS^p Afiu , antiqua editio uiHfOKH i. e. lati, 
Vulg. cpm^e cjw sicpt elat^a palmarwu. Suprd ^bft Pari I. Cap. I. §. 7. p. io5. KS^fHadKS^retulietrectequid^m, cum 
Aiafine vocis rS^^ h formativa esse videatur^uti 
Ak, AA in kS^eau, K^^EA'A,pehsuni lini^ Crodt« 
Boh. etiam stupa , et aa Ln kudla Pol. Slovac 
villus, Zotc, kudlaty PoL villosus, zotig. Nec 
occurrit radix utla siih k tribus consonis constans» 
quaruoi media sit ^ aut t. * 

KTHi^h asilus, tabanus, Br#/n/tf,Russi5 duntaxat 
nota vox , e quonim Lcxicis eam StuUi haiisit et 
Lexico suo Ulyrico inseruit, eamque per utc- 
csisctc (yTiHHUJTE) ct asylum explicavit, asi- 
lum (tabanum) inale in asylum commutando. 

KV^Nk, KO^Nh , insidiae, tcchnae, machinatio, 
fraus. ndOTH^S K03NEM ^Yaboackhm Ephes. 6. 
II. advcrsus insidias (iisS-ods^xg) diai>oIi. Ibid. 
4, ii^, iv rxvovgydf t^)<; rifv \LsSioSB[%y r\{grXi* 
9v^^,B KObA0CTEi4r K03NEH At^cNiA in astutia ad 

- rirciimvcntionem erroris , in (veteratoria) versu- 
tiaadinsidiose fallendum. Nec alibi iuNovo Tcs- 
tamcnto haec vox legitur. Poiykarpow habet etiam 
Ko^NEBATkiH lusidiosus , KO^NCTB^K^ insidiari , 
terhnas strucre. AlexjejeMr, citat ko^nobanie 
(quod supponit vcrbum ko^nobath), K03HO- 

^'bHCTBVE Ct KO^NO^irHCTBO , KO^NOrAACNHK 

comoedu5 , ludio. Praepropcre vocem KO^Nk 
supra p. 106. ad K^K) retuli. Distinguendae cer- 
te voces KS^Nk et Ko^Nk. Itlud rcs ex auro aut 
argento fabrefacta^, germ. G&ichmeide, signifi- 
ratct a kSk), uliPol. kuz'nia, Russ. kS^nhua^ 
officin^ fabri, et kS^neij, derivatum cst. Dis- 
tingui etiam debet KO^Nk a KA^^Nk punitio , cas- 
tigatio. Hoc enim, contractunT ex KAfzi^Nk^ a 
verbo Kaath aptius deducitur, quam a ka^ath 
uti Palk. in Lex. Boh. visum fuit. Unde vero 
voccm KO^Nk dcrivem , nondum mihi licjuet. Si 
Nk formafiva sit, certe ad radiccm KE3, K03» 
scn K13 cum* vocali ambigua et mobili rcfcrcn«» 
d^ erit, In codd. Scrbtcis enim nunquam Ko^Nk, 

«ed Classis III. syUabaram radicaliunL !I5S 

sed semper Kb^NK scrijbitur. Nec aliud quid-' 
quam occurrit^ quo vox KO^Nk iUustrari possit, 
quam Russ. ko^on, gen. ko^na, talus seu o^- 
fiiculum^ quo pucri ludere solent. Cohfer Boh. 
Koctka alea. A ludo faciiis transitus ad technas, 
insidias. 
KOCTh, f. os, ossis, Knochen, B^ia, Psaim. 101 ^ 
4. KvucTHtMOA laKw cSujHAO coc)^oujACA ,(Psalt. 
Ven. KDUCTH MOK rziKO coyujHAO Ckc)^ ouiece) , ossa 
- (c<j£) mea sicut cremmm' {(p^C^it>y) aruerunt.- 
Hebr. 3, 17. kwth xcSXflf, Vulg. corpora, ia 
antiquo Apostolo oy^u. Si slavicum KOCTbcum 
lat. os conleras , Tk formativa videri possit, quac^ 
syllabae radicali koc acce^serii ; at si cum' graec 
#<ȣoy compare^, ti^ tertiam radicalem tsst cen* 
«ebis. KOCTk pronunciant Hussi, Moravi, Slo- 
vaci , kos^^d Poloni , cum quibus faciunt LtBsa* 
• tae utpotc Lechitarum . gens ; Boh. IUyr. Carn^ 
KOCT. Cam. et kult , gen. kofti. Diminuti va Pol. 

Boh. KOCTKA , KOCTfMKA, Rus^. K0CT04KA, Croat. 

Serb. KouiMHijA (ko^jhijaX augment Russ. ko« 
CTHUJA et alia aerivata -vide in Lcxicis. 

KocHTE^ Serb. stannum ^ Zinn , est e gracco xoMf 
c{rsgoq. 

K^CT Russ. fnitex , virgidtum. 

KHtTK Russ. conus, apcx; fasciculus, penTciV 
lum , QuaJte , BiUchety PoL kis d , dim. kistka. 

KHCTENb iluss. ccstrum, cestus, clava, Pol. kis-^ 
cien,kiescien. 

K05)iSNy plur. Ephes. 5. 4, kHicaobVe hah ko< 
ip^Nia slultiloquium aut scurrjllitas {iv7g(tTr$>J(t), 
apud Polykarpow koi^jSnhhk sannio, jocator: 
koi^Snctiio nug^e , fa<ietiae,joci; koijjSnctbSw 
jocari, ludere, caviliari. 

K^ifJA tentorium , tabernaculum. Num. 24 , 5. olim. 
in plur: kSijja tboa, (TK\\y(tf(T\i , nunc K%\h¥t 
«f BOA. K^i^inoTHENif t^^barnaculQi mu fixio , scf-^ 

nopcjjia. fl54 iPars I/Cap. I. §. 8. Obscrvat in ctasseih tertiami 

Hdpegia. kSi|inhk ^xijvifTttc. Serb. K^^kA, Dilin« 
kucha domus. 
KiUHk, KCHk, Pol sibilus , ksz)kad> ksykat , 
sibilare. 

.§. 8. Ex indicuio radicaiibus syllabis subqua-* 

libet litera subjuncto fecile perspicies , signiiicdtum 

vocum classis tertiae, quae tribus consonis con- 

3tant, noii solum a prima et secunda> sed etiam 

a tertia radicali litera pendere. Diffetunt certc 

Maa^ juvenis et maat maUeus , xa^^b stabulum et 

jfAHfeK pants, rtjArlimen et n^Ajf pulvis ; npcT(nEfCT) 

digitus et npcTb (nfpCTk) terra* Ipsa etiam vocalis , 

iixu nimirum €t immobalis , significatum determi-^ 

nat. Aliudcerte est Xf*^ domus, aliud^^poM clau- 

dus, aliud ^^Ar carus, aliud^^Sr amicus. Quis 

audeat syllab|as rt^ac, rt^oCi npSc, npHc , np^bc, nfc 

(ni jc) , et derivata ab iis confundere ? Poslulant qui- 

dem Substantivorum fOrmae, quae a verbis signi- 

ficationem petimt, aliam sXibinde vocalem, sed 

mutatio haec , cum secundum analogiae leges iiat, 

nonest arbitraria. Igitur haot d haetS sub rtACT# 

r^oK a ffEfiS sub p^ek, r^ om a rpEM^faTH sub rfCM, 

3B0N a 3ttEN*tTH sub 3BEN, BAAK (okaak) a baekS 

sub BAEK, MfA3 a Mp^NS sub Mf3 compreh^ndi 

existimanda sunt. 

Consuli possint , quae in primis lincis ad ronfi- 
ciendum univcrsale Etymologicon slavlrum (Entwur/ zu 
minem alff^emeinen slavischcn Etymohgikon) Pragae^ 
t8i3. S.latius cxposuimus^ ( Pan 1 Cap. L §. 9. Numeras ndioim. tSS 

§. g. Quamvisnon ignprem , quasdam radice» 
classis tertiae ad secundam reduci posse, aliquot 
etiam omissas esse, licebit tamen numerum ea«* 
rum inire. Gomprehendit autem cla6sis tertia; oc« 
iingentas sepituaginta octo , dassis secunda sexcen* 
ias quinquaginta quinque , prima septuaginta dua» 
syllabas radicales , quibus fimdamenta etymologiae 
filavicae innituntur. Numeramus enim sub 
in Cl. L 3 in a II a3 in CL m 

- - 38 A 

ta 

fi 

K 

n 

M 

N 

A 

f 

3 

IR 
C 
Ul 

H 

s 

f 2 

5 
6 
6 

4 

7 
% 
6 

4 
6 

3 

4 
9 
3 

I 

4 42 
32 

56 

44 
24 
63 

52 
31 
45 
20 
15 
55 
13 

7 
«8 

26 9 
8 

31 

4* 

76 

18 

8 
3 

36 

60 
43 

15 

I48 

21 

27 
10 

37. 
63 256 Pars I. Cap. L §.,ld. 

X in Gl. I. 1 in Cl. II. 19 in CI. Ilt 8gf 
K - - 4 - - 42 ^ - 153 

"72" 0o5^ ¥78 

Sumnia omnium l603. 

§. 10. Non possum silentiopraeterlre egregios 
, conatus illustrissimi Academiae Rujssicae praesidis 
AlexandriHlHiiJKOB, viri mihi multis nominibus to*» 
lendi , quibus ille conticiendo Lexico Russico ety- 
mologico , tam in notitiis (M^is^bcfrVE) Academiae , 
quam in arboribus vocum (^E^CBbA caob) sum- 
mo labore concinnatis, Petropoli I8I9. praelusii, 
Arbor radicis m^ in 25 genicuia(KOA>bNA)quasistir- 
pes dividitur, et e geniculis orti rami seu frond^s 
(b^ttbh) ex utraque parte stipitis exhibentur. ko- 
A^tNAhoc ordine seexcipiunt a radice m^ ad verti- 

^ * 

cem progrediendo : 1 mjS, 2 me^a^^^A, 3 cm^a^^ 

4 CMEf^, 5 CMOfO^HHA, 6 MEf^OCTI», ? M^AK, 8 
CMEpYE, 9 ^Of^^^f 10 CMOpOK, 11 MOfOlUKAj 12 
CmS^UH, 13 X^^i^f^^^ MfABIHj 15 mH^aba, I6 
M^fAiaHS, 17 MA^rAIO, 18 MA^AtO, 19 MOfKOB^, 20 
MfA3 (MOpO^i), 21 Mp|pE, 22 MOfSK, 23 MfEmA, 24 
MHf, 25 MVp. 

Simile quid jam tentatum antea fuit a clariss. 
Samuele Linde in Principiis etymologiae, quae 
linguae PoIonicaeLexico,praestantissimoaeque ac 
locupletisslmo, praetixil. Primum exemplum, quod 

pro- Arb&^ei ^cum etymologlcae; s5f 


profef t , ' praebent radicales M-r , ad qiias ille se- 
qetentes dececn votes cuni earum derivatis refert 
rMava, 2 MroE, 3*Murzyii, 4Mor2e, 5 Mrug,6' 

* * 

MiarJi, 7 Mor; 8 Mairzn^e, 9 Smrod'; 10' Mruk. 

SecUrtdtHxi (^Mmj^lttm pracbent' radicales M-g; 

M -k.- • Ttrtittfif .ii*-c ; ■ 1 - s , i;- z ; quarCuin Chr , ' 

Chr-ch, KfiiV^Hr-s, Chr-b, tfiaii-p , Kr-b, 

Kr-J); qoiiniturS Wdidales Pr, P-r, P-rz; sexlulrf 

T-k^, septimUm 'denique Ch,.'quo non solunt 

Ghuch (qiiodest gei^m. Hauch),. sed ellam Duch 

spirrtii^ (cjrfod dihe diibio a Du, duju, formaluni 

eSl) et chcie^. (x^^r^W, velie) retulit. At ille veri- 

tdti indagandae ' impense dedituS priricipiis , qui- 

bii^etymolo^ae^systemalegitimum superstrui de-'' 

.' » ... • 

htet,'denuo exammatis, et pensi habitis aliorum 

^ stfntentns certe jam perspexet^it ipse, quam multa 

|ri*€ciri6 sumantuf in ^determiriando generali si- 

gtriftcatu umus ' aut duarum literaruni, in pluribus 

Voclbus obviarofii, neglectis teliquis radicalibiis/ 

qtiae simut conjtto(^S[e vocem ita coristituunt, ut 

d complexu oriiniuiri notio et signiticatio peh- 

deai. Mihi qujdem semper visuin est, si nume- 

rus radicum tiltra , qu^m oporteat, minualur, ni-* 

mrs coacte reducerido radices plmnUni literaruriif 

af^f ajias simplicrores, etymoldgiae fundamehU la^ 

ix^f^taH podus quam hrniafi. t58 Pars L Cap. I^ §. 10. Aii>ores voeiUD etymoK 

Utinam alitei' mihi sentire liceret de arbori)>tt9 
ety rnologicis , quarum structuram exponere coepi 
Secundae arboris radices sunt^K^ , vf, x^ i nfglec* 
toprorsus d^scrimine literarumk, r, x* 8^^9^ 
(KOA^bNi) centum triginta duo^ ({uor^m primum 
Kf AKAio, supremum seu ultimum xB9f ati». In notis , 
ouae elucidando nexui et originibusTpcum acMiH 
muni radice deduct^rum destinatae aunt^ multa 
sunt, quae prob^re non possum. . Gui verisimile 
rideri possit, peregrinum r^oui (e laL grossus) a 
slavico^verbo r^ox^HS ; aut K^vcTMk, etsi ore vulgt 
in }f f ^cTAAb mutatum sit , a )^f UiHrTk recte d^du- 
ci! Gui persuaderipossit, ut alia taceam, rofs a 
r^oM, a rofA vero r^A^; rof^uii, ro^, r^^Af' 
VfS^h, rpoMA^A, r^HBAi r^A^Aj rfA^\i, rfffi^.oria 
esse. Tertia arbor e radice t^ excrescens e 77 ge« 
niculis ramos d{£Eundit. Istormn primum seu ii>< 
iinmm est«rfcipS, secundum "rfccKAfo^tertiumc«r^ 
kohS , quartum ct^ hir etc. Extrema duo in apice 
summo stmt 76 ocTb^cum ramis octTc , unde octin, 
ocTHCTyJi, et 77 ocb cum ramo sinistro ociAHNAy 
unde frondes ochct, tfcHcTuJi, et dextro no^Moc- 
KA, undefrondesno^HoCi no^HocHNA. Si jam quae-» 
ras, qua raiione ocTb, ocb cobaereant cum radica 
Tf ^ in notis doceberis, ocab octk^ octi» ab QCTou^i, 
quod praecedit ^ orta esse. Atqui iri ocTfiOH, mecr 
quidem judicio , literae t^ non sunt radicales , 

sed y • 4 Pan i C«^ it. S * <• Fonctiita^ lit sMiilM. 2Sgf * 

5e4 iitra^uei aut salteotD ^ j^est snrilis, qoae yoci oc<rv 
accesserit ortii aulffki ab ock Qpe.iw fbrmatam ei 
ad secundtfndasseiareferendbmfidSeadmberim. 
Non igitur aci^# ocn^ab oct^ reaeclo ^f eQataeai* 
seri possunt ^ sed potius oc>Cf ^ acutus, ope formati vae 
adjectiyorum f , ab oc*rj^ ei boc ipsum ab ocv axis <dMi 
prinifi elemento deduoendum est Gonfer oc^ cura 
lat axis, acus, acutus^.fiiorttm radicalisLsyllabaAC 
Slavico ock respondet- Sic et oc in ocm oum iatina 
OCJQt octo compararQlieebit Slavi enim pro k alia**' 
ruDOji ilinguarum amanl c : if cl; vicus , ^«cjprK de^ 
cein, 2/irrc, n^ACA porcus^ n^ocHTH precari^ ihica' 
^N pingere, pictum. 

t " C a p u t 11. 

t^ufiGti^mes Hteranui « / • I . • §. 11. 

^uae augendif a fide syttabis- rad^carfibcu^ i^ 
viunt liierae, serviles dieuntur. la Substaiftitis* 
idNocTk, iOHon4k, ioNOiuA/'abAdjectivaioti derivatis/ 
aug^enta oc«ri^^ ora, outA sig^iiicatum modilkafyt 

. • t 

fAfiaancillaa ^Mservo solum genere differ^ 6S^ 
est judicium, c^^NTHittdicare, cV^Va judes:. Ita« 
que ftinctiones servitium variae sunt. Serviuni tia^ 
lem Voaaks tam sottdae, quam li^dae genertbusr S0O Pm-J^iS^fLllki^^Jiiv/titMcit U ^lij|m'1 

et. iQumeris -desigiiaiidb ; cf^kUs; Atoteadis » * ¥clf ^ 
borwBjmodis «bteaiporibds ^britiniidte:' '; »'^^ • ^ > 
.' ;;i3^ebufl feiiiiflKntt^ IH sitigulari st^aftUi^Vdc&lJ^ 
bv3.A et ni» ^ttlraiD' vero vOOailbtis i^^^ (< c ' *^* 

Typum huHC sequuolur partes orationis om- 
nes generis capaces , nimir^mj^Pgpnomina , Sub- 
staiitiva, Adjectiva et Participia, quorum mascu- 
linum consonis.aolidisitiniliuir.iSic cStHi^A a cS- 
cfe^i^BN^KA a bnSk<i; cbati sanctus , cbata sanc- 
ta , CBATO sanctum, Si verb mascuLnum in con- 
sopwn affedaittraea liqurdjrm* irirt'tn' fi titiinat^ 
pro A amat-femlnimito iA, ppfti-b^fteutrutri t. * ' 

'Masc. - ik. : :, • F^m. - a • ' • '^ - - ■ Neuf. -'e •' '' 

• Hitu /■■'.. ' ■■ ■ BU- ■'■'/■■> . an ' ' 

*roi|t...: . .i ^T^x^'-'* ■■'•■■ *•' ■ ifi^i • 
• •■ . Si« t 4 1 • cnttm; VocaKa m ptoi>^ ncm aiai. iitpaiicis siq)eif«a; 
CH haec a Cfe, math nurtar., ^iil£Ua ,s Kxm^sj^ ^o4 ; 

niiilGoin|]iairaliyU\po9t lu-: MEmaH^^^iEdXuiH; m Ge* 
riindivis post tu ei i^ : kmiuh , hmSijjh. Neutriai* ki 
A desinafitia, ut h^aca pdrcus, vide in forihis Sub* 
skantivortbn^ .. ' i ^ . •; 

t ii ^§. 12. In duaK Bfe«culinum signatUB^rocalibus a 
e| «I , JP^emininum v«ro et Neutrum vocaMbms H2 et h, 


* • .'1' 


'. A"A t 


« ^A 


OEA, . 


i.\ ' 


CWHA^ ,. 


/ ^. « 
■ 


. S>^"»'^H - 


I ••• , 


3l5j«fMA - - 
(a) . ; 

Masc. - « < \ Fem, et Neut - «fc , . .- ^H^tMrfc ..... 
^ , Sic eli^nj, in, JPi^aeljerilis siq[ipHci|)us QH^nlrjf f ba, 

In libjis mimls ^ntiquis , RussoruQ]^ ^l^Pplonoram mo« 
re, neulra desinunt in a : ^b^ A^fcTA pro aritiquiori fl^xidne, 
qpam Bohoiiii «ervarunt ,* ^b* A^b^+l ^a^b OT4fi ^ ' 

• Masc. ^ A • iPem. etNe!ut.-H ^ '^ 

KOUIA I ♦ w oyuiH 

CA^IrriiJi/^ •* . ' *- '' '-- inAsijiH 

Sic 


•I t . ' ParsL Gap. IL §. tSw 14 ei |5. fsbctlkrsehriliiinu 

Sic €t ft«b»AH pdlpebrae» Pk^ a ppat stbflaDtes 
c 3cribi a: Noma , «ouia , CA4iii|a, in Introdnc- %. 13. In 


r 

pbiraji yero gtnf n 


iiolaQtttr h< 


llasc. - n 


(a) 
Fem. - u 

• 


• 

i 


ONN 


OHU 


oHa 


CAMH 


£AMm • 


caau 


OtNN 

i 

• 


KINU 


Keut. - A 


acH 


acA 


BCA 


MOH 

» 


' M^A 


MOA 


o<ri)H 


004A 


nOAA Gerundiri plurales amant 1 in omni genere ; 
^aitipt , ^BUif. Snbstantiva mascultna saepe % et lii , 
feminina vero , quorum singukris in consonan) li-, 
jgpiidam desipit , h petimt : kocth ossa , a NocTk. 

,' §. I4. Flectendis obliquis casibus Nominuxp 
oer^unt vocales omnes: Vocatiyo i', h, io; Accus^- 
livo feminino %, lo; Gen^tivoA, la^ i^ u, h; Dati-* 
TO ^, 10, 4r, H. Ltpcali ^, h, Accu^ativo et InstriN 
mentalipliir. W| h* 

§. ]L5. Ip verbis formandap perconae primae 
pingulari servit X etio; iormando Impera^yo post 
ppnspn^m ^ I post yocalepi H, ... ... f 

Pars I. Cap. II. §. i6cl i^.FuhctliUscrviUum. 26$ 

^, 16. Cimi consona praecedente coalescens 
H sea k formandis Adjectivls possessivis serviu 
Diphthongi autem s^u syllabae in h iinitae 

M, OH, oyn, •WH 

RIH, IM, — IH 

faMrmandis NominiJimtf adhibentur. Notanda rero 

» * 

j>raeprimis terminatio definita seu emphatica Pro- 
iionmitmi et AdjectiYorum oJi> 'SiJty Hh : 

CBOH CBORI CfiOK «SUUS, SUO, SUUUi 

— CBOA CBOC 

cYii cYa cYe hic, haec, hoc. 

> • 

KIIH KAA KOE quis,quac, quod. 

BTOf 'AiH BTooAA ' BTO^OE. secuudus , a / um. 

tdctYh TyiTiA* ■TfETYi tertius, ia, ium. 

nhijiYh NHijiARi NHi^EK egeuus , a, um. 

~> NH^IAA NHIjJEE 

§.17. Econsonisserviunt^assumendoante se. 
tmbinde et post se , yocales, casibus Nominum flec** 
tendis tres : m , r « x* ^*' quidem 

M 

Subtantivorum Inslrumentaji OM, em; Dativo 
plurah xm,em, m \ Instrumentali plur. amh , mh ; Ad*^ 
jectiyorum Dativo singulari qmS, im^; liocali om, 
im; Instrumentali singulari et Dativo piurali 'siiMi 
hm; lastrumenU^plurali 'iimHi hmh. # r •. .. ' 

* > 

Adjeclivorum Genitivo Aro», wo, frc, .. 

SubstdniivorumLocaliplur^aliA]^, 0](^ rbjf.Ad- 
jectivorum 6enitivo et Locafi^plurali *i)f > H)f. 

In Pronominibus personalibus mii et m In Gc- 

^ vtnttvo et Localt pro j( ibcum habet/cHAcuti tealiis 

jf:M)f corum, BHM)f in iis. . , « » » Huc perliaent OBseu tn, es , iN,id l j9)v, ttf ceu tfag-: 
inenta epenthetica variorum casuum« 

§. 18. Derivatipni Nominum eprumque Ibr- 
mi^ constituendis seniunt w et consonae om- 
' nes ,' unic^um n si excipias* Frequentius tamen 
hic munere sup funguntur b,ti, a, p, «r, c, k, et 
conjunctim ocTb, CT60 et fpTBic, uk, Mip et Mi)Ji> 
quam reliquae« 

§. Ip. Verborum personis signan^is adhibeur 
lur Ai, T,c et m, GTyX- Induali ba, B-fc. Participiis 
formandis M, N, A, t; Iniinitivo th, JSupino t 
(T"a , non Tk) ; Gerundivis b , uj , i|j. 

§. 20. Esl itaque aliquarum servilium conso* 
narum triplex functio, aliarum nonnisi duplex» 
'nonnunanmi duntaxat simplex. 

Servil enim 
h, (seu 1! cum consona praeced^nte coalesceris) in 

derivatione Nominum, h praecedente vocali 

in formatione Imperatiti* Confer supra h.' 1 " 

« 

fi io derivatioiie..Nominimji , fQrmaiione Gerundivi, 
augipeniis casi^um. . : - ; , 

jl in .derlvatione Siib^ntivQnim (.isa, cKk), iay.|;-* 
.ihento ca^uum in Pix^nominibui^ tcke, ce^i; 

«TEK^f, CEfi^P. • 

aA in derivatione. . liomiDi^ et ^ Adverbiorum , ip 
' Jbrmatione Personarum «et Participii pa^siv) , 
Jn flexione qisjuymi. , 
N in derivatione Nominum , formatione Psrticipii 

» 

passivi> et Fifturi (j^ij), augnieato c^sttUDPi 
. (mciu). 

• • • \ 

Ain derivatione Nominum et Adverbiorum, for- 
matione Participii activi. ' / 

f in derivatione Nqminum et augmenta casuum* 

^ in derivatione Nominum et Adverbiorum. 

^ in deri vattoinfe Nomtnum , in farmdtione Perso- 
narum,'Infim|eivi; Supini^ Participii passrvi;, 
et in augmenb) casuumr ^ 

3 in derivatione Sid>stantiyonim (3HI»). 

iR in derivatipne SHbstanthromm. ' 

c in (ferivaiione Substantivorum (CMi») , in forma- 
lipne persdnae secundae (cHpro uih), inaug- 
mentocasuum (se), in flexione Pronominum 
(cprox: HAc', &Ac\ 

fM in derivatione Substaniivorum , ih formaU^iie 
^omparatiyi (tuYii); in formatione personac 

*e* j66 Pars 1. Cap. II. §. tp. Fimct lif . senriliiuiL 

secimdae (ujh), personae tertiae Praetertti 

tuE/iiJA, Gerun<Uvipraeteriti((UH, tuc). 
t)i in derivaticme Substantiyorum (hijj, hiju); in 

formatibne Gerundivi (Sijii ai|j). 
ij in derivatione Substantivoruib (cij , hija , ^c)» 
•I in derivatione Substantivorum. 
r in derivatione Substanti vorum , in flexione G'e« 

nitivi Adjectivorum et Pronominum (two\ 

•cro). 
X in derivatione Nominum , in formatione primae 

personae singularis (x)f et tertiaepluralbPrae- 

teriti (xV), in flexione Loealis pluralis. 
K in derivatione Substantivorum et Adjectivorum' 

(k, ak>ak,ok, ck, •iik, hk). 

Quas voccJes petant aut admittant ante sesinH 
gulae hae serviles consonae, quando syllabae ra- 
dicali affiguntur, locis siiis. plenius exponetur. 
Aliae enim plures admittunt vocajes » aliae pauci- 
ores* B exempli causa amat a » o » t, h, hinc ter« 
minationes ab, ob, cb» hb, fem. aba, oba\ tn^, 
HBA, nteutr. Afto» obo,.cbo» hbo, duataxat usitatae 

« 

sunt et non aliae. Plures admittil litera h , hinc 
«H , OH , oyH 9 "bih I cH , HH, AH. Omjuia ab eupboniae 
legibus pendere j ubique dajruiki Het^ Ga- * ]^arsIGdp.IIL§«2i.Substant.formaprim9. ^ 267 

C a p u t MI. 
De nomine «ubstaotivo^. 

Fonna StibstaiitiYonun prima. 

Subslantiya , quae puro etymo aeu syllaba tA^ 
dtealinuda constant^veram Primitivoram formam 
exb3>ent , uti kop deus , 3^6 dens, noc nasus , moc^ 
pons. Bandem forinani prae se ftrudt Abstracta 
multa^ quae a Verbis si^iticationem petuiHf uti 
AOfi venatio» piseatio^ a aobmtHi no"r sudor a no« 
"THTH , cS^ judictum a 0^^^***** ^ ^f ^A urbs a r^ &• 
^H«rH. Huc refi^rri possunt et alid , nidla adhuc 
servili litera in line aucta , quamvis a verbis, mu- 
tata etiam vocaii , d^ducta sint , uti tok a tik^ , 
cfo^ vadum a Kfi^, haot sepes a nAeifS, ^f^S 
gehi a Mf3N^<rH. 

GompositoruiQ eadem est ratio , siquidem re^ 
fecta praepositione simplicium primitivocum iaciem 
reterant^ Uti HCKWfii wsfA^, cnAC« Bog^MT, wsaak, 
fiocTOK etc. 

GharaGter hujus iormae primae est *ft , seucoh-^ 
sona finalis.solida, ntmirum B, E, n, m; n, a^ ^; 
A/ i"' 3' ^'^ ^p X» ^ Continet haec forma non 
nisi Masculina : 

AEfi lee, AOfi^ ^HB prbdigium ^ tN^fcfi, noxn, 
j^A^rB^BeAXB magtts, 

^9K / r 
- J • • I j68 Parsl. C«pu m.*S- 2j.'. ^ « 

* /• ^ • 

ROK faba, AfC crahium » - Eussi^ frons, ^ak, 
p^K, ^AK perdix, ^Sk quercus, 3SK dens, x^*k^ 
rjAK, ppojr, rcgk, u)uihk caada.'"* " *' 

non, n^n umbiliqas, nOTon diluviunt« c^n, 

s 

wKon, kSh;; CNprii, CTOAii, ..^AKAia» Fi^Sn, CT^on, 

?YM* «i^^MinteUectus^ a9M» ^om 4o^as, 
.^ii^ fiimu^/py^M $iluru9 gIaaip^t4i>M, niBOf , auii^» 

jXCAM, tJ^EM, C^Mi rjOM, JCfAM. .1 / r. 

^ui liQiw^i.CAH dignitas ^ oificium , qoH som- 
jaus^ ciim iilius,, hhn ,'koh , ^akpn lex ; 3mh, h^ , 

.nA^H, CWiHi. HA^M ^^HAfflji HfAll,'lfAEH; KfAH i^- 
VttS ^^ ^l^„ T^ll , CifH CaHr^Ol^S, HfBM,, xf^H. .. 

. . HA argil|d, ^A bos^ h^a. &fxu$r nfUCA .ciois, 
M»kA*, ^OA>^*A, tSa, *rfc#A:>..<»ct<OAlegatu?, kaa^koa 

,Hfi(pcA . qip.(jA i: oYf A angulus. - , , . . 

BAf oestus, CBAf, coKOf , cROf , RHf ccinyiyium 

•M^jti. M¥^jpax,.MVj muiidus , ^^3^0^» no^o^^ nje- 
3P?^3*8fl9t ^KApi.J^M^ c?Lip ca?cus, k^(i; ^bo;, njMw 
TBo^, 3AT/w^.c*pi^,K0Kf, Konf. KoMAf , o^f kq- 

tUS, KHCEf , fiCHEf , BAPf (KAPOf). . ^ 

A^ iij%uu3, ^i^ meojJbrumf nyv vejp^^um, 

. BHA, wUoA (^'fiMA)t H^ft^A ^g?P.^ I 3^"M oc<;asM^, 
Mfi^ mel, Ac^ S^aciea, AK>^,.^A^ ser/es, ^o^ genus, 

tile^ ro^ t^napus, %i«i3 annus, x<»A. 3*JC<>A oc- 
casus ; oBA^ , cno^ , cnS^, raH^, nAo^fCAHli^tfA^ iil .ij_: 1) 1 ,.•;; \- KopA> BA^A' ^fo3A ' .''^•'BA' <^^A' ct^'a'' ip^A'' -^ - ,*'.'-,.. • j ..<;•».<' i diis, coB^feT^edftfiiliiiniy wK-fe-r pJohifsaio^ 'rtb-r * sVlt' 
cTor , MOT , COT pi vus , no^M£«in , ^mvv ora veslinieiifti, 

rioHHET, KOTCalUS, KHT C^le ; Cfc^BT^lJB^KT, PAAT, 
riAW,WnAO«r, B£fT,' KAtBftT, ClBfXT^tWfT^XBOtl*; 

rfoiT," OJn^tT diirtissiJi", MVtT^ l«bfT| Aift»r,* AiitfVv' /. fACT, BTk^pAcn^ aetas;'nifcT, XBfAcT, k^t, ijjni^V ' 

CKOT, CKSt. 

^ {by^) coby3 conjunclio , B03 veclltfa*, teiA^ ul- 

inuslaevis Pa11/l?tfj/e/", ja^; weja^ imago, oyKA^v 

CA*3, MyA3, foro^. ' 

^ * cyc niystax, B»fec daemon, criftc salvator, nii' 

canis, Hoc, n^HHoc, AHcvulpes, A^bcjsylva, thj:/ 

' cyiKAC , n^ ElHAC^ J?A^? .y^^ > ^^^ > ^^^^ /rN^f.'i!.BAAC , TAAC, 

HAAc , oy fi^Sc sudAritEm , ha^ Sc irielum ,:m^ ,' t^.- . . ^ « 
lorauster, koriE^brfiiga^ctirsUsv^AAdi^, cAoi^ 
syllaba , A^r lucus,^oF corpu, Hi^Sr ,. u^AK&r^ipymHr^ 
noABiir; 0MErB.uss. cictrta tirosa, <:*i»br { ^^Ar, raf Hr^ 
BpAr , no^BEjr, h^be^ r atorliyus " (?ir^ftix . 1 Cot, 
15, 8.) K^tr, nyAr, n^Sr, c^n^lir jugura (bo(um)>i 
Kussis conjux (maritus), ^pSr, TOfr, KjSr, ctop/ ^ 
CTSr, CTAr, KOB^Er. 

wESt,nax, MA)f vibratio (erisi^), mox» w*x' 
uter, AAx Ledjita, s(xBo^«»3W»'. HitAi*/CA*x» "<*"* / S ifo Pars h Cap. III. §. ft i . SubstanL forma primair 
\\%X *^^*^s (auritus) , of^, Bff X f nyax » ^•''f *K # ''J^X» 

naoyK aranea , nab<&ik, ftHrK , sok latus, KiLt^ taur: 

rus^ sHKlagua, aiAK» pa^aver. ^amok, aSk arcus, 

AMK chorus i pkK jrancer , wc^ ok , r^ o^ok propbeta, 

OT^OK puer» ^UK rugitus, •tok, novoK rlms, ip^K 

> adeps, COK succus, c^Knodus arboris; ^b^k, bn^k, 

iVSAAK pubeS^fiOAK lupUS, nOAK , TOAK 1 3 AAK ^ UltAK,- 

kaMk, c^Ak, n^ok^ m^ak, n|^HMfAK, ct^k, bock, 

nncK» MceK, <rbcK. Adde tn^iiK, c^c*bK. 
» * • ' • * 

Quaeaverbis deducta sunt, amant vocalem 

latiorem , mmirum o pro € : bo^ a be^S , ^o^ a uih 

^)(. Submde vero a aut o inter radicales coiisona» 

itiseritur : ba^ a B^^bTH , cm^a^ a cm^ ^'feTH , moji a 

A^vfcTH ; fKHj^ e^st potius ab Iteralivo ikh^ath , qUam 

a moV formatuin. 

(a) YpceSf (juas hic consona soltda lcrminari disi- 
ntiis , notantur in libris a Russis editis signo 4. HiiiC 
Grammaticonim reguit, ea esse mascttlina, qvae si« 
gno % terminant^f* Yerumnos Iptroductionis pag^ 9t. 
monuimus , post solidas (^onsonas ubique suppoiii i , 
ubicnnqne k Itne locum non habet 

(b) <^ae hic iortasse desideres, nti ^ob» k^oii, 

KOB , 3^AK , CM^bjc p A^X ' ^^3^^X ^^ ^'*®' ^*^^ '^*^'' ^^ 
rivata sUb formativis suis quacrcnaa sutA:. Nam ^b a oiift^, 

KOOfi a KOIil#, KOB a«kW SUb l , g^AK a 3f4tTH SlU) K , 

aW a ^K suB form<rtiva ^ collocanda crunt. 

" • • • • 

Forma Substantivorum sccunda;^ 
- §. 22. Cbatacter formae secundae est dn 
phtliongusseu h post vocajem^aut Gonsoua finali» 

ailecta 

*Par». I. Cap. UI ^, S9. Subsiant rormtsecuncla 271 

afiecta »eu liqujda ^ mmiruiD fib 1 cb , nb , Mk, nk > Ab , 
^b/^b^Tb,3biCb, et densiores sibilantes ik , ui, i|j, 
•I, post. quas 1» stdiintelligi debet, etiamsi non 
scribatur» cum crassum «natura sua nuuquam 
admittere possinL . p>ntinefitur autem sub hac 
forma MascuKna et Feminina« 

. Masculma sunt; 
oyHp.30^ fiOH exercitus^ aoh sebum;, pAiipara- 

disus, ^oh examen 9^iun;3Miii draco, 3N0H 189, 

• ■ < 

C*r^H, K^AH, KfOH. 

HEjpBb yermis .I8&. 

rOASsk columba , wiuHKk cauda. 

aoHAbpro Bonk damcMr, a Boniio; cnnAk scara^ 
baeus melolontha , Mctfk^fer. 

OfNk stipes, AAHb^gen. aanA; tragelaphus Deut 
14^5. AHNb cyprinustinca^ ^Hb dies, KOHk equus ^ 
oPHk ignis, oK^Nk perca. 

MOAk tinea, j^MfAk 311 , TonoAk 133, oyrAkcar- 
bo , ^^f KOAk fustis. Adde mf ^ ab Ak ^grus , ko^ ASAk g 
et Russ. ^f SsAk , in quibus Ak est paragogicum. 

ofkequus, i|Afk 99 ^ ^sfi^b^ 138^ Bfn^k aper, 
Nf Tonyp k vespertiUo^ oyro^k 110.. 

Mf ^B^b^k ursus , Af fif ^k cygnus , iKf AS^k glans^ 
BoiK^k dux, noK^k pavimentum^ A^'*^^ i^9, 
TBos^k 194. . 

nSiTB via r TATk iuF \ ^ATk geuti! , ¥ifTk 1 96 ^ 
roeTk 207. » / 272 Pars 1 C^{). lil. ^:flZ. SubstanL ftwtoi secinda. * 

• •• ■ • 

• ■ K>Ru erinadetis, M^mnr^Nom cidiw^crfASR!. 

Aocis alce^, AiDC^ct*'salmer^2lf;'- ' - • ' • ; ^* 

• Koujt corbis*, >?EAirtif vomef . ■ • 

; AEi}i 1 24 , rrAiii|i' 1^8, nAiiij/ clinflfcfistt- , i nA wiji h^- 

(lera,Bpo4irubiall5. ' i' 

CDAt|j apud Alcxjejew ct in icx^ps riissicis ' eist fic- 
ius Nomiuativus masculinus. Nam Psal.QO, 6« wcoA" 
i|iA (Scrb. w Cj>4?i|iE) cst Gcnitiyii^i sld.vicus a CaAi|iA 
orcursus, Kussis nunc BCTp^feMA. Confci;, quac p. 175, 
dc liac v*occ monuliriu^s. Pofykafpd\^^rfcttc Kabct c^vaiija • ♦. > ♦ • • Ad hanc foriiiaiA f efereiida 'sfettt , quae a Ver- 
Ims ope a 6>rmai\tar : aah lairatus iC aAW, ^'fefi iii 
vbtibus compdsiiis i§»AO^»feft/AWgo^»bH,^ tf SiC' 

HiQOH liciatorium,jugum, ^f^ii^^iifMm; a bTk), Wa-' 

* • * 

bVw, mutatS aiite h vocali V ift 6. Sit et noii iri na- 
rioH poliis; a nYw; hoKoH quie^, a noMVw:Post coti-^ 
^onas k eddehi otticlo fungitur. iHinc rtttftatio tf abs-'' 
fbrmabilium' donsbriarum. CffA^ enimest acTpE- 
rS, nAAH a haakath, kahh,* a kahknS^kaioh akAioKA'. 
Minc et fiofk^K biio^HTH', noJ»t^^ anV^ sub,i»« anle 
^b mseinint. ^ . ^ •» * 

KHH a KHTH, KjHM 3 KpHTH suD forniativaV', qilac' 
^yOabae radi^alii liecessit , quaardhda.^vnt. rocno^opc 
p^L a radic^ rocn formatitm vidclur. Substantivorum fbrma sccunda. 273 

Feminlna formae secundac. 

tj^bfik 9^, KEAish 142^ BE^fihrestis, e^oBk super» 
«cilium , Kf obb sanguis. 

)^AAKh, plur. ]^AAfiH cataractae,CKO£fikl04.Ad« 
de plur. OTfCfiH purgamenta, h^i^^ekh quisquiKae, 
sordes. 

Chinik Russ. yari;, yariolae; Hcnbcatena, Russ; 
i^^nh 98. 

Ou^HMk sata hiemalia. 

AAHk cerva^ cbHk 155, ^AAHk 128, e^ AHk beW 
lum , r^ AHh [202. 

nuAb IVuss. ptdvis, oy^OAK vallis, coAk sal, 
MUCAhmens, ijiEAk 173. 

rzifk fruges vernae,^fiEfk, plur. ^fic^H 128, 
TfiAfh 133, oyTBA^ k omatus , ^cfifk vallis. 

iTi^kesca, CH»b^k, B^b^k in ^AnoB^tr^k praecep* 
tum, npofioB^fe^k concio; praeconium, M^t^k aes, 
HA^k 100, coliectivum a ha^o, KA^k ca^dus; eaa^v 
114, TBip^k l33, iKEp^k 144, ^f^A^ 203, c*rS^k 
l55. At uA^k a HATH, vide sub formativa ^. 

^ HHTk lilum , f ATk bellum , ^ ETk , phir. (ieth di»i 

sensiones, contentiones , igiSstm, 2 Cor. 12, 20., 

•cbTkQ?» X^*'''^' noxoTk concupiscentia, HEAcyTi^ 

• pelicanus; CB^bcTi^ 150, fiAOTk 117, noACTk llB^ 

KA^bTk 233, ncfCTk 119, TfocTk 135, ro^cTk 205; 

CCTk 111, HACTk 120, MECTk 123, AECTk 124, HACTfc, 
HECTk l^l^KOCTk, KklCTfc233.At HACTkyMACTk, BAACTk, 


a74 Pars L Cap, III, §. U2. 23. 

CAACTb , CTf Ac«rk ope formativae tk derivata sunt a 

tlA^^, HACTH, a MA^ATH etC. 

; rp A^b coentUD 205. 

ccb axis, BECii vicus, ^ucKlynx. (in Bibliis p^r« 
dus) apud Russes feminini generis. 

BEUib» Bouj, pediculus,MiiHiib mus, nA*faui 118*^ 
Adde WHAiu cauda. 

5Ei^b res, negotiuihS^, mi)! forndx,Mot|j po- 
tentia, noi^, nox. AtfiEijj a Bvb^r^litexa t transfor- 
ipiata in i^, uei^ veroa uekS, liiiin. nEipH pinsTere , 
Moi^ a MorS,Intin. moi^h posse, orla sunt 

jHsHk sermo, a ^HikS, c^s caedes; a cbK^; ces 
urina a cijath mingere. Male in Bibliis postremae 
editionis impressum fuit 4 Reg. 18,27. c^knK cboio 

prO CEHb CBOH>i 

I Formantur autem derivata Abstracta hujus 
formae ope % , uti lii^b a iziMk , ca^i , ricth ; CH«b^k 
a CN^ffMb, CHHb^E, CH^bcTH; ■PBE^^b ab Adjectivo 
Tfifif ^ ; iKEATk flavus color , flavedo, a «eat , unde 
et iKEAH fel; hetbe^ti» quarta pars a HEn^BEfTun; 
et CoUecliva , uti mS^ b Aethiopia , cvf k Syria, Syri, 
f Sch Russica geris. hoi|i a radice hokt , mutatis kt 
ob k in ijj , ortum videtur, si germ. NiuJu et laL nox , 
noctis , cum Slavico hoijj conferatur. BHzcTb , cme^ tii» 
^Skoritk vide sub formaUva Tk. 

§. 23. Gum igitur et Masculina et Feminina sub 
lerminatione b comprehendantur, genus Substan- 

ti- Subst^ntivoiliin foriha secudda. t7a 

fivorumin k iinitoraxn, quando signiticatio ipsa 
sexum non determinat, plerumqueex usu dignos-- 
ci debeL Quis epim certo deiinire possit, cuju^ 
generis sit^yck, lynx, ex sola terminatione , non 
cognito usu. Russis ^kicb est femininum , Polonis 
rys , rysia , masculinum , Serbi et Bohemi ^ yc , dhit^i 
dicmit et ad formam primam.Masculinorum refe« 
runt. Smotriskio HEiacyirk incerti,^ SKorziTk vero mas- 
culini generis est , cum tamen usus ulrumque fe- 
mininum esse doceat. Yacillat etiam hujus alias sa- 
tis acuti Grammatici regula, qua docuit exeuntia 
in h tertiae dedinationis , feminina , ea aulem , quae 
sint quartae declinationis , masculiiia esse , cum de 
dedinatione Substantivorum non nisi cognito pri-^ 
us genere constare possit. Meliori itaque consilio 
usus est MrazoviM, qui Masculinorum in h termi- 
natorum indiculum alphabetico ordine confectum 
p. 27. exhibuit «Masculina enumerare volens , quae 
signo leni h in iine notantur, et p.5l. eundenl 
omissis ,■ quae maribus solum tribuuntur , nomini-» 
bus, iterum repetiit , docens ea exdpi a regula ter^ 
tia , qua terminata in k feminina esse statiiit. 

Nos vero , sub qualibetforma , Masculina a Fe-< 
mininis consulto separavimus. rofTANb igiturapud 
Smotriskium incertt generis, sub formativa ANk 
masculinum, fSKOATb autem sub Ibrmativa Tb fe« 
miDinum. esse cognosces* 

«3 Sub< t 

ii26 Pars I. Cap. III. §; 24. 

Sabstantiva a iine aucta vocalibus. 
§. 24. Formae Substantivorum vocalibus dmv» 
taxat in iine auctorum variae sunt 
' , . Feminina in a : 

HBA saUx caprea , Sahlweide , h^eaba liberatio , 
NHfiA ager, aaba scamnum, ^'bBA virgoQS, coBAgd. 

MOABA (MABA) tUmtlltUS 121 , ^EABA OTCa^VaS^ CAABA 

gloria 152, rAABAlQ^, «r^ABA IS^^k^aba, b^obaIIS» 

Atm^BA, nA^bBA, s^ htba qua^re subformativa ba. 

EAEA avia, ^ACA ahcilLi , ^usApiscis, ikasa ()5, 

ji^OEAi tSea 101, nAr^EA perditio ; be^ea salix, «r^^ 

EA l34> *r^E6A, nOT^EEA. 

RinA, AAHA planta ursi, Tatze, fcnA rapa,fSnA 
Illyr. foramen, koha, k^ua IO4, k^ha, ctora 155. 
CV^UA pila. 

niMA fovea, mama mater, itma («rt^MA) tenebrae 
. 93 , 3HMA hyems ; caama stramen 153, ko^ma. 

6HNA causji, culpa, u>noNA velum^ nHtNA spuma, 
MdsNAmutatio^H^M^bHA^ npoM^bkiA, permutatio, a^- 
NA luna, ^ANA plaga, thha QS, mENA 95^ ij^bNA 99, 

kSna 105; BOANA> nEAINA 11?, CAANA, CAHNA 153, 

CEpNA 155, crHbrNA .156, cvfANA, ct^Sna 159, x^^A 
215. 

BHAA Illyr. nympha, nHAA serra, Sage, whaa 

95, CHAA 97, X^^A 103;XBAAA laUS 210, CMOAA 150, 

Cv^^^feAA 159, HHfAA (eheaa) 120, CKAAA petra , Jer. 
14, 6.oIim HACKAAAX, «Xi ydr»^, Vulg.in rupibus, 

nuuc Femimna au6ta Yoeali A. !i77 

nunc NA kamehVax. Gonf. p. 162. In mpaa nebula , et 
HPAA acus , AA fbrm^tiva videtur. 

fitbfA fides, HAjiA yapor, no^no^A fulcrum, 
M^bfA mensura , NppA antram,>'^H^ fQramen 92, 
obf A sulphur , c£ I4I9 ropA 102, KOpA 103; ei^^x 
femur^ mr^A 112, MPfA 111. 

oyAA hamu$ , bo^a aqua , k^^^a calamitas , mise» 
ria, no64;^A yictoria, wkh^a iiijuria, ^^^a aes, 
aS^a^a remtssio; ^B^t^^A ISQ, kaa^a, e^a^a, e^a-» 
3AA, Kpo3^A 115, Cfi^A 155, «1^1^* ^^'^» ^SA^ 

122 , cSct^A ^ . EEC-fr^A 1 14. 

nA«rA cah, calcaneus, fo>rAJusjurandum,ijATA 
^9 (cf. golh. skatt denarius), META 100, kmta 
sertum, fQSciculus ilorum, SCraufs, he^ ta 188, u^bcTA 

180, MEHTA 123. 

oy3A (»3*) vinculum , A03A vitis , j h^a vestimen-i 
^ tum, n^ 0KA3A lepra , K03A 106, uoa^a 117,.CAE3i 153, 

ocA vespa , a*ca crates viminea , JPlechte , p oca 
ros , f ACA (Serb. j eca) iulus , fimbria , ko^a I06 ; Ky aca, 

n+PA lenligo., nopa pes^, M^brA mollities , deli- 
cala educatio , teneriludo , ^Hpa iris , T^rA jnoeror, 
taedium V KHHrA , BAAPAhumor, ^pAPA 129, CT^^rA 
in dialectis alreus (luminis, idem quod CTf^ri 
seu ctjSa 

^ lojfA jus, jusculum, MS)fA musca, A»bjfA areo^ 
la, T^cccrid Marc. t, 40., oyT^rx^ consolatio; add^ 
peregriniun hacxa. M^KA cruciatus, poenai m^ka farlna, A^Kad» 
y lus , Illyr. sinus maris , ^xkx tumba , sepulcrum , 
^XKAmanus, ^«faKAfluvius» q^ka canis £ ^ c^ aka pica, 
JEisler, CTfOKA line^, ^cka i30,j)j^ka 176. 

Masculina sunt, quae maribus tribuuutur^uti 
flOiBo^A bellidux, caSfa minister , et peregrina kop 

MfTAj nAiHCTA, 

Termlnata ia mA, lu a , i^a , sa ad formam femi* 
ninpram in a spectant 

. §. 25, Feminuia in a : 

B*iim seu BUA collum , B^faia ramus , AfocoA^fcA 
fomicatrix I coa 96 , smi^ serpens , qvxa statio , sta« 
bulucti, CT^S4^riyiiS| fluentum, 

Labiales interponunt a epentheticum : kahaa, 
K^nAA 104,. 3EMAA, Ko^MAA esca. 

fioNA odor , EAHA balueum , c^ ona 1 15. 

BOAA voluntas, taa 93, infAA fletus, riv^^q , 
3^rb. desiderium , N€^4rA4^ dies dominica , nocTf aa 
8tra|um, lectus, 

E^f A tempestas, 3^f^ * S^^ 9 aurora , n^ a li^, 
X^i^ Kust). larva, BfSf^ a coena, 

&*kfR^A palpebra, MfiKAA (Russ. MfiRA) limes, 
NSm^A necessitas , ^fifi^A^l., NA^ffR^A spes, jkaikaa 
silis. In his ik^a pro ^ a valere , ex legibus muta* 
tionum constaL Vide supra p. 42. Est enim Mfm- 
^fk a Mf^b^ Mf^ (apud CrOdtas inter, cf. Mfm^S), 
N^iR^A a nS^hth ^ f m^A (^ira) a f^itTH , mMn^^di a Fcminina auctai vocali a. m iKA^AiTM; B^biR^a vero a B>fam^^ (pro B-fcw), NA^Em- 
^A a NA^Em^^ (pro Na^vfcio). Russi amant ma pro 
ns^A^hinc camafuligo, pro cam^a^a ca^HTH. 

»3^ vahnis» cicatrixj, cte^a 157« Apud VcHj^ 
karpow etiam x^S^ penes xhvka. 

MIKA 89, AIKA 90, ^4EiKA SUlum 92, X''''*^* ^^^^ 

103, KoiKA 106/MfEmA 122,t?>rfAmA l6o.Ia plerisque 
m ortiun est ex r, quod ante Amutationem subiit, 
uti AmA a APATH. Patet igitur mA hic scribi pro mA* 
Vide supra p, 12, §. IX. 

^^IUA 92/ CSUIA 97, HAUIA 101, KAUIA 106. Est 

autem ^Suja a ^S^' <^^uia a cS^, mutato ^ ante a 
in m. Igitur cHuia pro cSuia. 

nHIJIA a HMTATH 89, AAI|IA 9^1 nj^A^IA 119,CfA« 

i|iA OGCursus, a cf Hstath , c^^bTV , CB4ri|iAa CB^bT 

149> TOAIJIA a TOACT l33, TEI|IA a TECTk l36, MAIflA 

a HACT 190, kSi^a, TbicSi^A (Russ. tiucaijia) mille. 

A^sA radius , homma (Boh. homeh) pedica, tendi'^ 
cula, a homkhS, t>(<ia94, n^ htma parabola, a u^ht* 
knS, bo^otema canalis, hti^^. ^ 

Huc refer nomina appeUativa virorum mascu* 
Hna : ^f ebo^Htaa faber lignarius, BEAMomA praepotens^ 
fiiB4rm^A (HEB-bmA) idiota, tesa 94 > n^E^TESA prie^ 
cursoF, a tekS. 

§. 26, Neutra in jk sunt nomina animalium ju^ 
niorum , pullorttm et catulorum : 1^164^ fSo Pars L Gap. III. §. 27. 28. 

nsf EEA I43 f lON/k vitulus , ArN^ 3 nPHA 111, SAH3- 
NA gemeUus » teaa vituli^s , Ko^A/ak haedus , ocaa pul- . 
lus asini, kS^a pullus gaUiuae , ss^b^A a jSB^b^k^ 
A^bTA infans, ikota a kot IO6» kaioca puUus equi, 
npACA porcus, Mi|iAa mcck 123, obma ab obija , fiN^-- '■ 
NA a BNi(K , OT^OHA puer , ab ot^ok. 

Ncutra in ma fmiu ^ ut cbMA , hhcma et alia , vide 
aUb formativa m. 

§. 27.* Feminina in m admodum pauca sunt: 
MATH mater (Russ. matii), ^ipn iilia; KfBH cruor, 
apud Smotriskium, ralr^ssinii usus. Adde cmokbh, 

prO CMOKOfib aUt CMOKBA, l|CpKBH pi^O IJE^KOBb. 

Terminata in m quaedam feminina sunt , ufc 

AK>lk*&i, NCnAO^f&l, CBCKflkl, IJEpK^&l, prO AK^KOBk etC 

^aR^&i pro ^aka; quaedani* mascuUna: kam^&i, haat 

MUj prO KAMENb, nAAMENb. 

§. 28. Finita ih o non nisi Neutra : • 
oAoto plumbum, caobo, ^(^^> i^*tiBo 185; 
NCKo coelum , ^ amo humerus. 

bTno t B^fano dos , aono gremium , pSno yeUus, 
^No92, cbHo foenum; 3BOHo$erb.campana,3Ep- 
No I4O/ T^bAO corpusi IKAA0 dculeus» XEAO ager, 
praedium , chao laqueus , hcao frons , koao 105 ; k^ h-* 
Ao ala , CTKAo l6l;n*&ifo far, adoreum , oXi/^rt Ezech» 
2,9., CfCE^c, NAAfol54> Ri^po^ nHt^o sinus, bc^^o 
serenum , B^t^j^o urna , oyT^ o ; sc^oo lUyr. et alus. At 
Russis et veteribus Slayis kc^^ a fem. no ke^^ 'b tboch 

Psal. \ N Neutra finita ia o et c, 381 

Psall 44 f 4- super . femur tuuip. Miror itaqt^e Gea 
50 , 23. in correcta editione nunc legi n^ h sc^p 'k)^ 
pro KE^pAX* Antiqua hic siugulari nf h Ei^ff^k usa 
est, quamvis in graeco ir) fwjpwv legatur. 

MA^O) "iS^o' 100 f SAffo^o- patina Matth. I4, 8» 
NA KAio^^b iir)T/voua, Vulg.in disco^cap. 23, 25. pa*- 
ropsis; Kf^o lUyr. 115. cta^o l57,rit*3^o I96. 
n^To vincujumt compes, M^&iTovectigalytributum, 
AdrTO aestas, annus; cto centum; kaato palus» 
latum, MAATO Bok, ^aato 126, ^aato 140, b^ata 
plur. porta, TrJXar, oycvA plur, 111, M^frcTO 123, 
^nporo min-^fecTO 136. ' 

iKEA^b^o ferrum, (f/ivigos ; maco .car6 , haeco Ruds.| 
• fif oco milium. 

Hro jugum; oyxo, oKo 87, maeko 122. 

Neutra aucta iniine syllabis bo, mo, no, ao^ 
1^0, Ko, CTBO, vide sub formatiyis sul»: nHBo 
sub Bf nHCMO sub m, aahno sub n, MUIAO, ^j^Mp 
n^ SrAO sub A,^fB^o, k^e^o sub ^, risaoko sub k, 

^•llRCTBO SUb CT. 

§. 29. Finita in i !Neutra duntaxat : 
niK Serb. ovura, hoae catnpus, mo^e maref 
ro^E 102, oymi 87, aohu 90, AHt|E facies, AntUtx, 
nAEtpH dual scaptdae, a sin^^ nAEi|]E:nAEi|jMACBOH- 
MA Psal 90 , 4. iv Tofj? iiBra(pgiyorq , scapulis suis ; 
Matth. 23, 4. HA nAEi|iA plur. ir) rov^ lofi^^, in hu- 
meros. $erbis HAE^feK (nAEi^iH) sunt humeri, nAiHtE 

n. aB2 Pars I; Cap. III. §* 30. 

n. sing. scapula, Schaiterblatt; Groatia OAiMi^plur. 
fiAiMA; Russ. nAiHo;,Boh« nAcijising. etplur.. armus. 
Confer nAocfniH planus, Boh. et pleskaty. nAioipA 
plor. pulmo 118. 

< Serbica ini ut kaioci et similia , refer ad a : 

§. 30. Forma tinitorum in iti , fem. Via seu Ta, 
neut HK , Vk seu Yi. 

Masculina: jsmVh, saaVh incantator^ (iTeaiih 
Dan. 2^ 27. nunc wsAATiAb)^ N>bTiH nepos ez so« 
rore, caabVh » aa^ abYh (et fem. m^asia)! b^ asYh^ ik^esYh» 
KfAsVH (etien^. k^aiiVa). 

Feminina: 5mVa, BifVA(6i^^);cBHNVA, moahVa 
(etmasc. MOAHYii), CKp anVa> aa^i a na vis , s^atVacoI- 
lectivum a s^ at. 

Masculina in Va sunt B^h^riA rhetor, cS^Va 
judex. 

Neutra : B4r<rBVi a B«bTBbi ^^ibVi a ^fiBo. Com* 
posita : Ei^MOAfiii a moaba^ n^ abocaabVi » npi^cAOBii , 

NArAABll ; BO^rAABVl. 3^pABVl a 3Af AB t HO^Hf IBYe 

jV^sVi , BipsYi a Bif SA. Composita : c«rf annoak>- 
'Sii , no^oEiE , np ino^osVi , nisaosVi. 

KonVi hasta , ^ inVi ^t^ Snii a ip^Sn. Composita 
si^A^nVi, nfi^cTOAniE. 

si^SmVi ab oyMji MiiR^ofAMVi. 

kaminVi coliecti a KAMiHb, s^inVi lutum^Ti^NTi. 
Compos. K133AKONV1 dv^a, si^shnVi drot^icu 

. kaYi, \ Nbutra finiia in Yk. tSS 

kaYi, siiaYi, 3EA1E oltts, ctieaVi, fiiciA^'1 lae- 

* 

titia , oyrAii. Composita : wchaVi abundantia ', oy^o* 
aVe, ^a^^oaVi, wmi^iAVi mQnile, nocKfHAVi a k^hao. 

oyT^ Vi I oc<rpVi ab oct^ . Composita : Hifivb^Vi in*« 
credulitas , noMo^Vi, Ki^M^b^ii > no^ropVi , n^ i^^bi- 
oVi, n^Hi^BOfn, Ki^Bi^fVi , nofiCHifVi. ' 

of^^Vi, rB03^ii,r^03^Vi,^m^ti a ^^r a , ^l^ om- 
^Vt Composita: HCHa^Vi» ki^ha^Vi, Ri^ro^Vi, oyro« 
^Ti, HACA^b^Vi hereditas, oyci^^Vi, Ibi^^oik^ii^ ^13« 
cirS^Vi. ' 

chtVi (CHTOBii) , oy ctVi ostium y TpocrVi. Com- 
posita : ^AcnS«r Ve bivium , compita , ki^cmi^ tVi im- 
mortaHtas, ^anAWVi, ki3m4sctYi, oyHACTii, nfHSAC-* 
tVi participatio , K13HICT11. 

A03T1 ^ of ^mVi ajrma. Comp. noANomVi Crovodiov, 
scabellum (pedum), a hoVa; no^K^imii ^ K^ir, 
noAKf SmVi hemisphaerium. 

HAoycVi ab oyc» ki^kbacVi (kickbacVi) , . corAAcVi 
harmonia , consonaQtia , Ki^rAAiVi , j^A^rAAcVc* 

wkSuiVi ab oy^o^ maao^SuiVi, nfHCTfAUJiE a 

CTpAX* KE^nHI^Vl. 

' wKOHTiab OKO , npAHHYi, wkahhVi a ahiji, ^a^- 
ahhVi a AHK, HA^^kHVi adverbium, ki^k^ahVe aKfAK. 

Horum pleraque sunt coUectiva a Substantivis, 
quaedam abstracta ab Adjectivis derivata. Ope Vi 
formai)tur etiam Verbalia , quibus actio Verbi de- 
^ignalur, aparticipiis passivis in t, a^, ^h, obihs 

T II ? s84 Par« I. Cap. IIL §. Si. Si! 

\ 

\ • 

«ric: h^bhtVc» Kime^ nH«riE, n^onjiTic, fAcnATiE, 
B^ATVi; kaAtVc, irhtie, hamatVe, fA^rNiliTVC. 

I 

ANttE: MARiHVcexpectatio, noKARiwc poenitentia, ws^b- 

tobanVc promissio , ct^ axobanVc terror, BcnoMH- 

nanVc commemoratio , ikcaahVc desideriwQ, 

^ aoe^ahVe osculum , wsp "t^AHVc circumci^io , 

hhcahVc scriptura. 

fNTc : cibachVe revelatio , a raBHTH , laBACN , h^eabaehVc 
reden^tio, fBcHic zelus, norfcEcHVc sepultura^ 
oycncHVc dormitio , obitus , tc^ n«bHVc patientia , 
oyMHACHVc compunctio, n^CAOMAcuVc fractio, a 
nfCAOMHTH, nfCAOMAcH, nA^cKic ruiua , lapsus^ 
c^HitcnVc occursus, ^AnScT^feHicTastatio, ^^h- 
iRCNic motus^ oyNi^HHiKCNVc de^ectio, ij^ovdi' 
vtAiTig, noHoiuiliVc opprobrium , AHUicNic penu- 
ria , CuntrijicNVc remissio , mi^cnic ultio. 

obcnVc : manobenVc, nAioNOBSNVc sputum, nonoA^No* 

BENVe , MrNOBEHlC. 

In neutris in Vc tonus^ occapare solct syliabam ^ 
quae terminatioaem Vc immcdiatc pracccdit: ocnobanVc, 
o^i^it, beccaVe, ckaenVe. Sunttamcn vocesnon paucae, 
quae regulam non sequuntur , uti ^hamehVe , pi^OHA- 
nVc , r AAroA an lE , KonVc , nHTVe et aTia. Coufer tamcn , 
quae Introductionis cap. III. de tono et discrimine ejus 
apud Russos ct Serbos dicta sunt. 

§. 31. Finita in ah Masculina: ^atah agrico- 

1a, WEyHAH consuetudo, ab wg et buk, caShah ae- 

cidens, fortuna. Terminata in atah vide sub for- 

Fi- I Substantiva formae ji ^ e. 28^ 

Finita in lii Masculina : kai li giuten ^ uoKKa^ 

^ • 

Russ. ^Shih torrens/Femininum [AiBcfCA, et BcdVAi 
Finita in Sh M asculiQa : Kf ap^h , Russ. ijeaSh 
osculum, Serb. caabSh luscinia. Sta fem. hcujSa 
squama. Conferadject boaV(h> boaHa, BdASc. 

Formae Substantivorum consonis in fine auctorum. 

• * 

§. 32. Consopas syllabae radicaliafifixas, cum 
diversas Substantivorum fbrmas constituant , for- 
matiyas appellamus. Funguntur autem oflicio for- 
matiyarum consonae omties praeter n, nisi for^» 
tassis in bc^ Tcn spelunca jt4itera. n sit seryilis , ut bc ^- 
•rcn pro bc^tcb dicatur. Liceat et h> etsi cum vo« 
cali praecedente diphthongum ^efTiciat , consonis 
hic adnumerare : 

- H 

h: coh a sVio^ aah a aaio, bo^oach aquarius , aACH^ 
noKOH a noHiK), pnoh a rNiio. Hanc formiam 
amant nomina propria aliarum linguarum : 
AN^pcHproAV2^/«$, 3AK)fCHproC^x;^aro5; VcfCH 
pro Iff €vV. Confer Adjectiv» ope h seu b for- 
mata. 

M. - fi F. - fik , BA ^ K. * BO, Blff 

> ilB » ABA, HBA * HftO 

*> Ofi ^ OBk. v« a86 Pars h Cap. UL §. 32. 

II : fOB'a Aino, uioB (uub) a luVio, kob a k^; Kpo6 ^ 
CK^B a Kf<EiK>, mutaita vocali u et S ob affi«> 
xum B in o. At ctab, noc«rAB^ coctab suntim- 
mediaieacTABHTH, non a CTAN^f, ctath^, 

Ab : H0AB mos , indoles. 

ob: iftCDtfOB bipis.molaris a mifH, oct^ob insula ab 

OCTJ. 

{"emiuina^ 

Bb: B*b«rBk a B^few, B*feTM. An non et bedbh funicu^- 

« 

lus, xof^rfik (jfoySroBb) vexiUum, sceptrum. 

OBk: AIOEOBI», IZITfOBb^ Ofi€K^0Bk , NEnAO^OBI», l|E^- 
KOBk et IjEpKBH (prO AlOKIil, RITfl^, CBEKfW, NE- 

nAO^y, ijifKu). 
HA : nA^bBA palea , aiatba meniha , kotba ancora , a 
KOT, ra^BA^rn^A), ccba (oca), ByHTBA novacu- 
la, a RfHTH, nSrBAUodus, KSKBAlitera, cmok- 
BA licus (pro CMOKU, a goth. smakhans), ah^^ 
BA usura ab Adjeciivo ahx; HACTirNBA «f/wij- 
jx}$ (Dan. 3, 2I.) a CTirNO. Verbalia ab Iniini^ 
' livis deducta sunt: ikatba messis, a ikath, 

KAATBA a KAATH, IKEfTBA a fKf^feTH, HACTBA a 
HACTH. Sic et ctraTBA a cbATH , AOBHTBA a AO- 
8HTH , ODATBA ab OpATH , fKENHTBA a fKENHTH , 
rOCTHTBA a rOCTHTH, 

aba: ^SsfiiBA silva, '^Ef fKABA poteniia > Kg^Tog, k^hmaba 

clamor. ' 
mba: tathba (tHjthba) chorda arcus^ 

« 

Ncu- SubstaDiiv*i fonuae ba, mu. tij 

Neutra. 

4 

t&o: hnfio potus, 9 nVH). At caobo a caobS seu caSh> 

HBO: cbsHBO a CbKS^ CpHHBO, HpA^HBoa n^A^S. 

BVf : nH€B¥i a niHK caudex , ahctbVe foliai a ahct ; plur. 

A A^BiA lumbi y renes. Aliis aa^bca fem. plur. 

Gonfer Adjectiva ope ab , ob , cb > hb formata. 
J^ormativas ctbo et ctbVe vide sub ct« 

*- KAj OBA 

EA ; TATkKA furtum. Amant autem ka pro ba prae-* 
primis Verbalia : MOAhEA a moahth « ijHrAkKA a 

tJ*bAHTH, fKEA^b^KA mulcta. cS^kKA, MAATKKAa 
MAATHTH , CBATKKA (et CBA^kKA) UUptlae , d CBA« 

TATH copulare, cbatkka sanctiiicatio , a ck^Ap 
THTH, TAHCKA coutroversia , contentio, Af^"> 

KA, CaS»KA, CTfAIRKA,BOAUIKAmagia,a BOAJ^Ba 

AAMKA fames, ^b aakath j aah^ ; b^ahka. 
cka: 3A0KA (et 3A0Kk) malitia a 3<ia^ 3a«ih, ikaao- 
KA querimonia, oyT^OKA viscera, intestina, 
ab oyT^k. Inusitatum cbcka a cbch^ unde 

CBOKO^A. 

- M 

M. ^ mx F. ^ MA N. - Md 

- HAV - HMA S MA 

MVI: KAMkl prOKAMEHk lapis^HAAMU ailAANSj HAATH 

formam magis usitatam nAAMSHv vide sub k. 
HM : CTHHM Russ. Boh. Cam. WUicus. 

ma: 388 Pars L Cap. UL §. 32. MA : CAAMA «tramen , ar ctaath sternere , kocma a 

KOC, KOfMMA. . . 

hma: irenhma (fKMHMAA) concobina. 

Mo: RHCMO a HHCATH, nfA»Mo polehta , uilKKiigk 

(2 Reg. 13, 6. 8. 10.), Vulg. sorbitiuncula. Bo- 

faemis n^ AiRMA £ spicae tostae. 
MA : chMA semen , a cbto , nncMA Yfdinitt , litera > a 

nnCATH, 3NAMA a 3NAirH. Sic B«IMA,,nAEMA, 

CAEMA Bf EMA, Ef iMA ab obsoletis radicibus. At 
HMA nomen ab haiS; eodem modo nakm a 
. nahmS , coNM (coNbM) a conmS pro cohmK 
Gonfer Numeralia CE^Mk , ocMh , ope mh , et 

Adverbia multa ope mo formata ; nec non Particir 

pia passiva in oa\, ea\, Hm. 31: - N, EN, ^h 
« ENb 

- AN » ANk 

- HN, ANHN 

- *&INb - N 
F. • NA, NA, Nk 
^ ENb , ONb 

- AHA 

- HNA,ANIJNH 
« 'AINA N.-NOi 
-'kNO 

-anTe 
- enVe H - %NA 

CTAN tentorium, slatio, a ctavh, coeaa^h 

scandalum, r^o^N, p^e^n pro antiquo r^o^^. 

Annon et nAfkN quod supra inter radices re- 

tulimus ? 

eh roBEN aries (cf. oblja , ovis), oc^ten stimulus, aculeus, 

ab oc«rb| fAE^EN, f^mEN a^or. c>)bniH 3£sdrae 

* 7, ' Substantiva fomiae n , th ete.' iSig 

7 , 8» in antiqua editioae e Bohemica versione 
aumtum est, nunc CT^niMt^ gen. fem. uti 
CTEnfMb apud Russos* 
Nb: ^fNk dies, oPNk ignis. * .. 

|NkC CTfnfNk, piMlNb» KAMCNb,nAAMENk (c£nAAMU)^ 
KffMENk, NAENk, KOf ENk a KOfA, nifmNk, CBA-* 

3ENk tinctus , iiiEf ujENk. Formativae ENk prae^' 
iigunt m: HNcMENb idem quod hhcao nume-' 
rus, niHMENk, et fein. hicmhna i|ex p. IQO. 
AN : nj'AN potus » ebrius. 

AHk: rOpH^ANk. 

mn: fiOHii miles, NxnoAHH gigas^^liAAcrEAHN.rocno- 
^HH, et gentilia quaedam: EBfEHN, ikh^obhn 
Judaeus^ ce^ ^ahh ^mS^hn >eaamhthn , pmathn. 
Alia amant AHHH. 

AHHN: \^iVT\MHH, rAAlAEANHN» pHMAANHH , BHANA" 

HHN, CAMAfANHH» rpAi«^HHN etc quac tamen 

in plurali hh rejiciunt: CAMAfXoiE, ^hmaame, 

quasi a ^hmaah, cama^ah. 
kiNk : nEAUHk absinthium. 
^N: fiEpSN Jupiter, Deus tonans, a ns^S forio, 

quatio; n4?CT^N, koijjSn, E^br^iN^ 
Feminina. 

MA: BOHHA, T<:kHHA, r^HBHA^ BOANA fluCtUS a BAAfOCA, 

ckbe^na^ oycTNAlabium, s^ a^ha (pro k^a^^a)', 
'NOfKNy plur. vagina , becNa , f ai na (njsi potius ^ a^» 
CNO scrij>endum $it | cum In^trmnentaiis ^ ACNki 290 Pars I. Cap. III. §. 32* 

a ^ACHA esse tion possit), raccna, «t^cna^ 
CTprNA. Sufiixum na Adjectivis in ob seu 
EB additum iiUam desigtiat : i|Af ebna tUia re«- 
gis ; nABAce^A , ncTf obna tilia Pauli , Petri. 
NA-M B^kNys^. frons y frondis, PAABN^titio, nakobaana 
incus, BEHEf NA vespertiuae preces, koikna mem- 
brana, ckbaikna forameUi a CKBO^^b, n^EfiHtc* 
NA statera. Confer etiam una. 

NU: ^BENb i. q. ^EBNOCTb, ZeluS, ^ANfc^a^ATN, KfANk 

a RfATHCA, Ko^Nb lusidiae, BACNk simultas. Alia 
ope 3Nk et CNk formata ride sub 3 et c. 

ENW: fABENk, «lEfBENk SeU HE^BAENk, tOAENk, HOBO- 

^ENk inundatio , CT^^cNk fi^gus , cAmENk (Croat. 

CEiKENk) orgyia , Kla/ier , KCENk autumnus. 
CNk: RitfAONk maius^ pomus. Croatis rziKAAN , Carn. 

RiEAAN et lacAANA, Serbis et IHynragAAN m.po- 

pulus; Croatis platanus^ 
ana: noAANA a noAE. 

HNA: nOAOBHNA, KfHBHNA, nACTfiHHA, P^BHNft, rA^Sr- 

, EHNA, Xa4zCHNA, Xf^^^^^' CE^MHNA , fABNIINA» 

^OAHNA; RlfHHA lana , UJUpHNA (uiHj^OTA), KhlC- 

TfHNA> cb^HNAy MEiK^HNA intervallum, ro^H* 

NA, CAATHNA SalsUgO; ;^ECATHNA, «CTHHA, T^* 

TUNA/oy3HNA, foc^HHA abimdantia^ ^oaikH'* 

NA (^OArOTA),^fSlKHNA COmitatUS, fiUCHHA (fikH 

cota), thuihha^ nA^HHNA tela araneae; nSsHHA 

pe- Subaftaotif a iosniae n / Mo. it^i 

9 

pelagus , KjtHHHHA a Mmi^^ Oifii^HHA , et ha^c fere 
omnia abstracta^ Huc refet mascttlinum &v3r. 
|4tflujHNA, aenior familiae. Hanc formam pe^-' 
tunt arborum et firuticum nomina : KSnHNA ru-' 
bu6, MACAHHA olea , MACAHHHNA oliva, tnro^ 
^HHHHA trvKiififVos. Denotatur quoque hac ibr- 
ma^animaliuTO caro et pellis: ^SB^bfHNA caro 
ferina^ iCdHHHA pellis equinay k^^ahna^ ko^ah-; 
^HHA pellis hoedina. dTHHA e^ formd compo-^ 
sita ex o«rA et hha: fiAESOTHHA ybmitus , a kae- 
i^ATH.* Serbi amant augmentatiyum ethna ; ira-' 
fiiTHNAa iRABArana t rAABETHNA magnum caputjr 

fepA^ETHHA a fipA^A , fif A^fiETHHA a Cf A^BA aSCia.' 

Fomiatiyam 1I3HA yide sub 3. 
iiNA etyHH: pAfiyNA, ^AKhifiH, a fAfi; rocno^yiiH , fio-^ 
ryiiAdea, ^fSryN/X| KNArynA princeps femif 
na. Abstracta: rof^NA,TBE^^yHA|CBATyNA<; 
nScTyNA et n^cTyNH , MHAOCTy na eleemosyna^ 

fiAArOCTUHA. 

♦ • • • 

AHyHH: CAMAfAHyHH^ ti*VnTANy NH , Ff EKimH. Con-f 

f er ipascuL anhMi 

^HA : n^blT^HA [(n^fclT^IIH^A)^ 

Nentra. 
Ho : AAHHO stetcui 4 a AAi^ foeteo; 6^ f bn^ tra|)S , mhh y 
cabi, r^Mfto area^nAATNo tela, c^i^HO dbus^ 
CTErNo^oKHO feoestrai; aib oko ; Q.^KAiaLpannil6 
4ho: noAHirNOi koa^ho genu^ A| BpcTiHo fusus, 

t % ahVe : ANVc:fiAniNVc T^XtTjiZftff^ a barith, HAf^n. 

tHVc: THM^bHVc, 3HAMCHVC sigmiiti , fiocKfcccHVc r^sur* 

rectio, et iniinita alia in anVc; chi%. Vide su- 

pra ¥c. 

Confer etiam Adjectiva ope ch, hh, skH fon- 
mata. 

Terminatonim.m ajha pcnultyiia tono afncilur! 
ro^^iiJHA, KAArocTfUHA. Yocum ifk HHA tonus admo- 
dum variat. Tertiam a tine non nisi in paucis otcupat 3 
HCTHHA. Secundam in pluribus: ro^HHA, konhhna, 
noAOBHHA. Scd et ultimam in non paucis : rASKHHA , 
•THUJHHA. i;nroAHHHHA servat tQnum in prima^ uri pri- 
mitiyum ejus raro^A. M. > 


- A 
• A, CA 


F. - AA 


N* - AO 


* Ah 

\ 


- AA/Ab 


^ ■ - AAO 


* CAb 


•* CAk, AAh 

• 


^ HAO 


- OA 


- OAA' 


- lilAO - WA • UAA 

A : CTOA a Cifoio , n^ oMy ca , oyrA angulus ; mc^A vin» 

ga, baculus. 
lA : HACBCA palea , k^actca. Maf es animalium : Oj^ca , 

« 

K03CA, occA. fft^ncA, KOTCA^peregrina sunt 
Ak: oyrAb carbo« Sed ai» post labiales paragogi* 
cmn est in mc^dBAb , koj^Xeai» ; BonAi» , pro ikc- 

tAki npiATrAika n^ Vath ,. no^RiTCAb', frlfTCAK gaBus el 
ii+TcA*; 6AAro^*lrTCAW (fiAAro^ATCAb) beneficu^» \ / Subslantiva formie a , ia. ^^ 

ivigtyiruig; hcateak messor, skhtiau> ndvfcirEAk 

UltOr , 3pHTEAlk , BAACTfAb a BAACTH , TIJJATEAb. A 
(AIOCTH VerO KAIOCTHTEAb (reCtlUS SAMCTEAU). CB*^ 

• ^4{TEAk testis^ quirei conscius est, a CB^b^^fr* 
TH (male nunc. in libris receulioribus cbh^^"* 
TEAk)- Talijt personam agentem denotantia a 

■ 

t yerbis in hth et ath plurima lormata sunt: 
CT|^oHTEAb dispensator» r^AKiiTCAb raptor^ to- 
AiHTEAb cruciator, tyrannus^roHHTEAb, oebmh-» 
n^Ahji )^fAHHTEAh, I10BEAHT6AU imperans, no3o- 

fHTEAU^^Ofi^b^HTCAU victOr, ^O^HTEAh, KJEC- 
THTEAb , CnACHTEAb (CHAc) SalvatOr , HCK^CHTEAh 

tentator, oyTisuiHTEAk consolator, oysHTEAU, 
MSHHTfAb tortor, t}Tannus. Sic et AAraTEAb 
insidiator , a AAiziTH ; NACTORiTEAb, noroiEATEAh» 

^'kAATEAh OperariuS. TAmATEAU , CTAmATCAU , 
CAyUIATEAb audltOr, nHCKATCAU, AMKATCA^ et , 

alia, 
^A : ^y^OA ab oy3, M03QA , FAAroA. -^ ua vide sub mao* 

Feminlna* 
'Aa: tccaa a tccath, mpaa nebula, a mpn^. 
A^: ncTAA, TCKAA resina, a tck^. At au post labia-* 

les in kShaa, KAnA/b, ^emaa pro kSha etc. epen« 

theticum est 
Ab ! CTEKAb , A^ucAb mefts , (Sf ACAk ab w et ^ACT^ , A*!;* . 

TOfACAb, co^Ab; pluralia lacAH a mcTH, r^cAti 

a r^cTH. * 

BAb ; Mg^ Pars I. Cap. 111. §. 32. 

CAi^: ^Ahj rmiCEAb, nor<iiccAb perditio, a fior&ifiN!i(; 
con^fcAb I K^ntAb et K^n*bAb tavacrum , CBUf^Ak, 
>rBEp^4;Ab (etiam mascuL^ , ck^^e Ak testa / wkh- 
friAb diyersoriiun , habitatio , u^fiSTCAb calcea* 
menta, ^^ptial TpSyfitx, ^pGfo^ifvfCAb. 

4Ak: CK^HHCAAk, nEHAAi^ a hekSca, hhijjaak a nncKA-? 
TH, nHi|i^. 

pa\ t roMOAA (et roMOA^K) ; kj^amoaa seditio, 

uaa: MOPiLi aa tumulus » cum quo niyr. roMHAACoa- 

« 

ferrl passit * 

Ncutra. ' 

fio: NAHAAo, ihitiumi a namath, ^a^iaao initiimi 
leclionis, ctecao, plur. «i^ecaa , nySrAO , KySrAo, 
HEKAO pix (oiim Sir. l3, 1. nunc cmoaa), no* 

« 

fCKAo. Suntque pleraque verbalia utensilium 

et instrumentorum ; miiao sapo, a m^aith, 

' 3ACfAA0, mAAo aculeiisi ujhao subula , amnTH; 

cb^AO, oyBACAO mitra, nj^cBACAO a ba^ath 

(liAfTH)^ MACAOaMA^ATH (aIACTH), «IHCAO HU- 

merus , a hecth , mhtath. Alia servant charac- 

terisltcam vocalem verborum jn ath , hth ; 

» 

hinc AAO , H AO , re jecta tenhinatione Intinitivi «iHc. 

aao : cu^vfcrziAO seu w^^tbaao , CTORtAO basis , gradus, 

^noK^^ArBAAO, noME^riAAO, nncAAo , 3Ef qAAO (Russ. 

3? y^KAAo) a 3Cf tjATH , quod est a ^j^bTH , Dlyr, 

nunc OPAC^AAO ab orAC^ATH. 
HAo; noHAO a noHTH| noABHAonojma, amussis, re-c Substaniiva f ormSie ^ , i^, *of. 295 

^ gtila, KO^H AC f NEf HHAO atramentum, ro^ hhao fo 
<cus > coahao salinum > M^b^ hao statera , la^H ao, 
cyAHAo^ nS^uAO terriculum, ka^hao, Cthao 
(CBATHAO flty/WJtffov, sanctuarium Psal. 72, * 
17.) , Cfi^bTHAo luminare , b^ athao, plur. hochaa, 
■POHHAO torcular , a tohhth. 

uAo: MOT^&iAO xoT^o( , ^t mascMon^UA- 

••1 

Terminata in atcau , hteai» , habent tonum in 
peniutima: nHTATiAk, AOBHTEAb. Sunt tamen quac 
eum in tertia a fme reiinent : ^v^AATEAb', H^EABHTEAb. 
Ncutra in aao, hao habent tonum in pcnultima : ^akj^aao , 

Excipe NOCHAA, n^ABHAO, M^^fHAO. 

■ 

- ? 

M. - f r. • ya, N. - jo 

" - Afb - E^A 

f 9 ^^ donum , a ^ath ; B^irTf Yentus , a vkw 
(pro^ B^fcATH), ^HXf et BHXOf turbo. 

ff: fiiHff vesper, forte et cfcfiE^ acpiilo. ehce^ mar- 
garita , peregrina vox est. Plur. kS^^h a KS^Ej^k. 

o^: MO)^of Russ. plur.Moj^fM siveMO)^f<Ai iimbriae, 
CBfKOf socer (fem. CBfKfO&i soorus). 

^k : f 'Aifiaf k piscatoF, oycMA^ k coriarius , bhha^ b^ 

BEj^TOr^ A^A^ k , M^AITAfk, IRHTAfh^^AATApk, fi^A* l^ 
TApk, HHfAf k , KAlOMApk , fOf HMAj^k (aliaS CkS^EA*^ 

HHk) tigulus^ iKKA^k. Suntque baec opi- 

^icuro t 
296 Para I. Cap. Ul. §.32. 

iicum nomina pdrtkn a Verbis, partim A 
Substantivis derivata. Addere possis Serbo- 
ruin K#3Af caprarius, cbhha^ subulcus, Qpi 
f literam nunc non afficiunt molfi k. At Poloqii 
et Boh. pro a^ b more solito arz amant : kolarz , 
krawarz , pro koaa^ k > K^ABAf i». * 

nnfk : nACTUf k a rAth. Adde Russ. KocTikipb aleator^ 
nS^Mj^k buOa^ 
Fcminina : 

fx: CECTj^Ai mox, HCKfA, ccrte etiam Ki^fAa ce^i,* 
collato K^^TH. Serb. ME^rj^A pro MA^r^^ suc- 
cus arboris. 

fh: ^ECfb vallis, plur. ho^^^h nares, a sing. inusi* 
tato H03^E^k. ^ 

Ef k : MATEf b , f^Wf^ proprie sunt AccusaUvi a Nomi- ^ 
nativis math , ^^^- 

e^a: nst^EfA spehmca, crypta. 

«iifA: ckK^sif A securis. Adde Serborura augmenta- 
^ tiyas formas ^^ a , S^ hha : vaawSoa , rAAB^^ hha , 

a PAABA f HOIRSf HHA a HOTA^ IBAB^^HHA H IRA&U 

Neutra : 
f : f ECf o costa , la^^ nucleus a nMh (pro n ^Mk); 

annon et c^ek^ o argentum , qaod utique 

conferendum tmn germ. Silber. 
1^0 : Hy^o lacus, stagnum, a K3. 

"Vide eliam Adjectiva ope ^ , f^ formata. SubstaotiYa fonnae A , ^a, ^o. 997 / . 


- A 


! 

1 


T»i.-A 


F. - A*vM 


N--AO 


, 'O^^ 


- «A* 
-«A"» 


- «A*» «A«» 
• 


- *A«»A^ ^k 


• A* ^P^BA» r(t03^,ioqiiibitatameaeu(Aoniaecau^ 
$a ^ paragogicuin cum^ conjitticium efit. 

0^a: rocno^k, aquo. fem. rocnom^A (rocnoiKA) 'do- 
mina. 

i^h: AEKE^k, Serb. AAstt^» cygnus, olor. 
Femitiina: 

• « 

^a: n^AB^A justitia, k^hb^x , nfMn^A inimicitia, .a 
B^Ar* Serbi conjungunt ^ cum 3 in irai^^a pro 
iKAf^A. Huc referri possint oy^^A, b^a^^a, 
^f ^3 A^ (sf ^3Aa). An non et ckob^ a^a (ckvBj^A^ 
M) 't^yoLvov , si PoI« skwarek , skwara^yc cum 
eo conferatur. At ui^fiR^A est a Praes. 
w^fiR^S.pro w^vfcfo; N^fR^Ayerb pro N^^^a 
nS^hth. 

^k : HA^b spithama ^ a nATN. 

a^a: rpoMA^Acuraulus. . t 

f^A: AiKE^A atriplex. At sicir^A^ * si eompositum sit» 
a cb^HjTTH deductum videtur. 

o^a: CBOKo^A libertas 9 ab inusit. cboka; forte^ 
laroj^A. 

A^kA: Russ. nonA^kA sacerdotis uxor , Serb. nonA« 
^HRi a non, r^HAAHia colL Graeci, c^^h» 

^Serbi 298 • Par« I. Cap. DL^. 52. 

Serbi. Al coU. fem. v^ha^ graeca juventm, 
CfSMAA serbica jaYeatus , refer ad sequens A^k. 

A^b V HiMk^h familia (hominum seu prcrfium coUec- 
tio) , nAci|iA^b. Serbic» : oma^ pulU equini , 
•TiAA^ vituU, larHA^ agni, «rfOfA^ et kSma^« 
putti meleagridis , uiokma^ juventus iUyrica 
latini ritus. 

1 ^h t Russ. nf cTff ^b tela rariegata , a nccTpuH. Serb. 
RirH^b^ populus nigra , est mascuUnum. 
Meutra. 

^o : CTA^o grex , a cto centum , vel a ctath. 

-A^o: roBA^o peeus, bos, Bind, a roBHzTH. 

C<Nnferfi)rniatiyas ^4i, ^^» H^S inAdverbiis. 

- T 
M. - T ' F. - TA, TH N. - TO 

- IT, OT - Tl%, ATk €T0 

- OTk f OTA - WTO 

- ATAH •• ATA, ITA 

- HTA 

T : Mi^T niger spiritus , diabolus. 
.i^: Xf*'^>''*> TpmtTj CKfiiiiT stridor (dentium), 

KflHIT. 

^t: neHBdTTita, yosoTcauda, ^ onor (^'&noT) mur* 
mur, TonoT sonitus pedum, noAOT a noA, 
(Oarn. ^aat), nopot unguis. 

OTk: roAorW di^gi^dXKQg , glacies)| AAKOTb cubitus. 

Itah: 1 Sub5taat)va ' formae vPi ^a, to. 299 M • l . *■ mediator , no^aTAJi aurifa ^ n^ lAArarraH explon 
rator. ^m^Sk "ride sub aji. . . 

f^4: Mf^TA strta> apex; ms^lrcTA a.nca^fc^vfcTH. 

th: math mater, RusSf MATk.. Gonfer. Mimia ^ mah- 
KA aliarum disflectontm. 

n-v: HAMATk memoiria^ a noMAuSiKiemim; CAAro- 
^ATb , cAAro^^Tk ,' a EAAro et ^ath , ^•fcTM ; j^- 
KOixiTb manipulus , nAncHTii , u Am^Tb*posticum , 
' CMipTii iiiors a c et m^ ; oif cTb sex , 'et fwie 
nM^quinquea nH)(v nA^nATH, sumeoDdo ma- 
liumextensam pro numero.digitorum , ocTh ab 
ocb. Abstracta vero HAnACTk , aaacti^ ab Infini*' 
\ tivis KAnACTH , BAACTH ^ rejecto H , orta sunt. Sic 
etiam nctp fornax a ntK^, nii^H i Moip a Mor^ , 
MotpH. Eodemmodo n^cTk, ci^HicTk, ^abhct^ 
MACTb, CAACTb/ CTf ACTb a formis contractiori- 
bus b4ecth pro B4r^4rTH , 3A81ICTH pro ^ABM^^r- 

TH , MACTH prO MA^ATH , CAAITH , CTf ACTH , ptO 
CAA^HTH , CTf A^ATH. 

ATb : niHATk cfgttyU f sigittuni. iidde ^ibati» , 

^ECATb, uti supraujECTb, et nATk. 
0ta; npABOTA , f acota , A^tnoTA , BiAM^bnoTA (Psalt 

Ven. * 116*, 5. iisfyeeXorgivstx magniticentia , pro . 

Iiodiemo BiAHKOA^bnVi) , CA^bnoTA , Ci^amota^ 

irijcN^TA, TinAPTAj CB^bTAOT^ (Psalt. Ven. 109, 900 Vwrs t Cap. IIL §. 32. 

3. pro CB^IrTAOCTkXtffiT^tfnfc, ^lendor),.iijN^ 

ITA latitudo^ A#SfOTA, l)IS/VfOTAy lUCTpOTA > NCE- 
CTOTA, HHCTOTA, n^OCTOTA, UKOTA» TnScOTA a 

tnSc (rHioc), KfACOTA a KfACA,. NAroTA nuditas^ 

TAPOTA; KAArOTA (KAAFOCTb) , ^*AArOTA 9 A^KOTA, 

AirKOTA. SuQtque abstracta qualitatis, quo- 
tnm pluiima ab Ajdiectitis» pauca a Substantivis 
derivantor. Adde concreta masculioa lONOTAJur- 
venis , CH^TJk pupiUus. J^t consonas liqui- 
das f TA pro ota iocum habeL 
tTA ! c^KTA: vanilas a cStt » CHNKTA hyadnthus a 

CMNIH» .CHNk', NHI|lfTA d HHI|I , TI|IETa a T*ftip. 

Adde KAfneTAy et gom^^ETA, ob ik^ ante ^. 
V Cum OTA Qt ETA maxime afimes.sOntformatin 

vae ecTik et iCTk , quas vide. 
ata: AonATA pala. 
HTA : AAHHTA geoa. ^ 

*' Neutra. 
To: 1KHT0 frumentum , a fiiN?rH frui. 
ETo: TENETo , f fttiiTo cribnun* 
«iTo: KoniiiTo ungula , KOfWTO. « 

\ide etisou Adjectiva ope at > ht, formata* 

^ Finita in OTA, ita habent tonum plenimque in 
fine : NAroTA , NHipETA. Quaedam tamen in sectm- 
da a fme: pAfiOTAi quaedam in tertla: AdSnoTA, uih* 

yOTA. SubstantivA formae A^k , ^nik 3bt 

A^i^ : KAA^A^ii (KAA^E3k)putetts; n^bNA^K idem cum 
germ. Pfennig. 3Nb: npMa^Nb, .NErifHfii^Nk diabohis, a nfHRi«rH; 
iKH^Nk Yita, a ikhth; scra^Nk timor, a EoraTH^ 

CA, E(DA4?3Nk dolor I dKOAvtTHy AK^KC^Nh, aAlO* 

KHTH amdre. K^Nk 152 a kSk>. Exod. 35 ^ 22. 
olim bcakS K^3Nk 3A4nr^, xxunc rcak coc^^ 
3AAT , tSv (Txst/os x^erav. 
H3NA: rAABH^NA, ij^bAH^Nii, oyKOfH^NA oppro- 
brium. Masc. ^ EiR : Tf AKEiR raptus , direptio , nAAEHc , nA^ciKi 
r^A^ciK sepes, a r^A^HTH^ matcik aMAT^, ab- 
siracta a verbis. Fem, npo^AiKA vendido, pro 
n^o^AiK^A, quod a n^o^A^^ ope a formatum 
est Serbis et Croat npo^Aia a forma nfo^AN>. 

. ' - c . 
M. * c F* - cNk N. - cco 

- ECHO 

c: lAchora, a hak>> et nomc cfogulum, a noiaTH, 

^%%^ possint 
CNk: n^bcNk a n^bTH canere, KACNk fabula, a kan». 
cco : koAEco pro koao , plur. nekec^ a heko iiiserto 

augmento c(« 

ICHO : •r 

9 5o8 . Paifi i Gapi III. §^ 32. 

icHo: AoiKccNA phir. matriz, uterus. 

Dc augmeotOEc Neutroram in o monet Smotris^ 
kias9Nominatiyuai.singularem ^fificco, HCECco» «rbAC- 
co, oyujico, o«i€CO etc. pro ^^ cbo, Niso , «H^aOi s^^o, 
cy)^o y OKO non esse in usti. 

F. - OCTk, CCTk N. - ctbo 

- HCVU, lOCTh * CTfilC 

ocTk : np AHocTk (n^ a6ota) , MEf TfiocTb , K^*bndc«rk , 
fortituds^ a K^^bnoK rejecto ok; lONocTk, ^cfi- 

NOCTb, WfiHANOCTbf MHAOCTK , IKAAOCTk , L|*fe- 

f 6(Tk » Rif ocTk ita/ fiu^or, M^^fdCTb prudentia» 
nDCMH^f ocTk sapientia , cta^ ocTk , j^MT^ocTk 
*ciyyv[f ^AOCTk'(Luc. 1, 44« ^a^oijjamh sydYocX*' 
Xii&si est a forma ^A^di^A), cAi^ocTk dulcedo , a 
CAA^oK, CKS^ocTk, AtoTOcrtky CkiTOCTk satietas, 

K^OTOCTk» MEf30CTk, ^Cf^OCTk , TAPOCTk , MMO- 
fCCTk, KAAPdCTk, THJfOtTk, HAKOCTk. SuUtqUe 

' hafec abstracta ab AdjeCtivis forniata. Post A 
et (^onsonas liquidas ocTk mutatur in ccTk. 

ICT^: fi^KCTk a k^H , COACCTk 2( COAk , ^OCACCTk a ^oc* 

AiH tirmus, strenuus; ro^ccTk amaritudo, 

TAmCCTk, BUSS.- Cft"falKCCTk. 

HCTk ; Ko^HCTk (nuhc KopucTk) lucrum^ 

focTk: HCAioc^^k maxiUa. 

Keutra conjunguat cum ct jam ao, jam biv 

I C^fiO: Substdntiva formae btn% , CI^bo. 3o3 

CVBo: oyEYiicTBo, ^^bJicpBO , ^'bBcq^Eo virginitasi 

B^OB CTBO , A^KABCTBO ( «- CTBVi ) , fil^SM^TBO , 
BOHHCTBOy nuqiHCTBO, ^OCTOHHCTBO > Hj^OCTOAH- 
CTBO Spdtium, Hf A3^HCTfiO , CTAp-fcJtlUHHCTBOt 

liA|H2iACTBo principatus , CB^k^^bTiACTBo^- ctbVi), 

MATCj^CTBO Seniuni,CpO^CTBO> KOrATCTBO, KCT- 
CT60, K^bfKCTBO et B»fcrCTBO, EI^OHbCTBO Luc/ 

11, S.avxtdita, inipudentia , iinportunltas. So* 
let autem euphoniae caiisa posi m^ , ik , m, h 
in^eri E:^in^icTfio (fOiKicTB0),ToiK^{CTBoiden« 

titas, MHomiCTBO, TOflRICTBO, X^A^^^^^CTfiO a 

X^^or, MiHUJiCTBO, nocASuncTBO testimonitun 
a hocaS)^ , K0AH<i€CTfiO quantitas, mf imktbo , baa^ 
^UMiCTBO a BAA^iaKA> B{i|jiCTfio materia , kamh 
cTfio qualitas^ 
ctbVe ; sSbctbVi ( - CTfio) , ^OAro^iHCTfiVi longaevitas^ 
fA3HucTfiVi,L|Af^TfiVi regnum, n^httfiACTfiVi, hi- 

fi^fiPf CTfiVl , lUICTftVl , npHllllCTBVl (pro iUlTCTBll , 4 

participio passivo uiCTverbiuji^H,iijiA), biah^ 

HICTBVi (-CTBO), OTIHICTfiVl (-CTBO),^ nfOfOHICT« 

fiVi (-cTfio). Comprehenduntque hae formae 
abstracta actionis, quaHtatis, conditionid, offi^ 
, cii , status et quaedani collectiva. Bohemi aciH 
tius et accuratius formam collectivorum ctbo 
a forma abstractorum ctbVi dislinguunt wh* 
^obctbo enim apud eos Ju4aei, «H^^oBCTBVf 

V«PO 3o4 Fars I. Cap. IIL §. 32. 

vero Judaismus. Yide Griamm. Bohem* Pragae 
I8I9. a me edHam, p.40. 

Tcrminata in ctbo, c«rBVc habenl tonum in sylla- 
ba, quae immediate praecedit: nahaactbOj nHtaHCTfio. 
Quae ante CTBO euphonicum linscrunt, in antepen^l-' 
tima: mhoikictbo, x^A^^"'^^^* Primitivoram sub- 
rum tonum retinent rSBHTCACTiso a r^EHTCAi^, .matc^ 
CTBO. Qjaorundam etiam ultima.tono afiicitur: soaec- 

CTBO, jOm^lCWO, KCTICTBO. 

f 

- CK 

Neutr. * CKo: BoiicKO exercittis, ^^^tcko iafanlia. 

Gonfer Adjectiya ope ck, ckmh formata* 

- m 
jMbsc. - ocijA : loHoujA juvenis , a ioh , tuide icNO]f , 

cui si A accedat , )^ mutatur in ui. 
Fem. - ouj : kokoui gallina ; hSctouj desertum a 

nSCT. 

KAAnuuj 330 ope utu formatum est Russis et 
Serbis forma haec masculina adhucdum jisiiata : 
Russ. FA^nuuj proceflaria glacialis, Sturmvogeh 
Serb. rScTyuj res densa , maauuj parvulus. Adde 
femin. Hiua: Serb. mekSuia malum aut pirummoUe. 
Russi^ Serbi et Bbbemi nprunt et mascul. auj : 
Auss. TCj^raui a Topr» Serb. opAAm, Boh. fSKAuj. 

M. - HIJI F. • HljJA N^ - Hl|lt Hl^ t Subst^ntiva formae hijj. 3o5 

Ui^ : KO^AMip , ^"bTHLp , CAMHHlji maSCulus /npEAWKO- 

^"bHHHiiJ ex aduUerio natus, ahhhhip leuncu- 
lus , ^AKHHHi^, ccAHHHiji pullus asinac, rOOAH- 
HHip a rof AHLjAy oTjOHHijj ab OTjoK. Huc spco- 
• tant russica consuetudtne finila in hh pro nip : 
* rocno^HHHH olim Gen. 24,« 65. nunc rocno^HM 
prOxJf/o^i quemblandientiumtnorediminutivo 
duplici hMhh exprimere voluit antiquus inter- 
pres. Serbis hodiedum f^ocno^HHH-fr' est domi- 

« 

cellus,lilitis, hefi. lja^ ebhh regiis lilius ; bokbo^hh, 
RTHH. Slavi(io h t^ resporidel Serborum H^fe,' Cu- 
)us ope dimiautiva iiuiuixiei*a formant : k^mh4^ - 
a kSm, AAiiHH^r^catenula/aAiNALj. 

RijiA Riissorum forma augaientatiya : AHnnijjA tlJia 
grandis, a AHni. ' ' 

oijJA olim quaridoque piq cd^v^* nsAAOi^Ai in poe 
mate de Igore^ ^aj^oiiuLuc. 2, 44. Hucspec- 
tai Croat. miloscha (mhaoijja) gratia pro mh* 
AocTu , ct plura terminatsi in ocha (oha) pro 

OTA : rpSEOHA CraSSitieS,^pArOHA, KfH^KOHAy 

HHCTOHA , cS)f OHA siccitas , Serb. rASao^fcA ^ KA^fc- 

^0i?A, bi^fccHO^fcAy HHCTO^fcA. 
HXpii PNOHI^E, nOKOHl^E> WESfiHI|JEy T^EEHlJje, KA- 

nnipE delubrumy cohmhijje, opnhi^e,^ n^HCTA^ 
'NHi|iE portus ^ T^H^NHi^E locus certamiuis , 

}KHAHI|JE, cfc^AAHLJJE, BHTAAHI^E, (WEHf^AAHI^E), 
^THAHI^E,0y3HAHI^E, }^^ANHAHqJE/ CfiATHAHljjE, 

U BAA^ 


3o6 Pws 1, Gap. 111. §.|33 

fiAArMH^ii ^Xinw , crumena, cuofMiyii, 
HupMi|Ji, cS^Hifii tribunal, HcxfAHijJii n^H- 
ckiRHiiii rcfugiumi «ro^iKHi^i, noAWijJi castra, 
cbHHiiii locus caedis» aliaque> quibus locus 
sive receptaculum designatur. Adde non^ hijic 
parasanga , «ronof Hi|ii , ^ ATH^i hastile. Alia uti 
KO^AHijii, iKiNHi|ii, ^HhrHi|ii, Bfi<rHi|it cilicium, 
saccus, a hftt, humiliatiTasunt, cum quibus 
nomina formae hcko, apudPoIonoSiBohemos 
et Lusatas usitatae, conferenda sunt Hi» 
K^ABHCKo a Kf AftA est vilis yacca« 

Nomiua formae Nijii tonum habent in syllaba , quao 
immedjate praecedit , i. e. in tertia a fine« Leguntur ta- 
men c^^Hi|ii et cS^HiiJi » MHAHijii et KHAHijii. 

-1 


M- - iij 


F, - MIJA 


--^l 


-4* 


-H* 

N. . 4« cij; oyKij, mf ifiiij pulhis equi, cKomq eUnuchuS| 
N>bMiq, fOHii|, SAH^NEL), ArNiq, >riAiij, c«riq. 
(^uaedam conjimgunt syllabam en cimi iij : 
MAA^iNiq, CTS^iNiq, nTEHcq. Denominatiya 
virorum ab^ Adjectivis : ni^BiNiq primogenitus, 
CHHOKcq, CA^bniqi MS^piij, CTA^itj, X^^^f^^^ 
Mf TBiq , n^uiiij. Verbalia : AOBCq , coniq , k^ 
ncij, roNiq, CTfH^Aiq, n^ HmAiij advena a n^n* 

luiA ; Sttbstanliva formae tij , H|)a« ^07 

uifA; KOfiaj^ ^i^H' tbo^ii) fiictor a «rfio^MTtJ^ 
CBHfiij, r^^Eij, Akc«rii)f NTE4 lector, nHciij^ 
sed KOKi| et n4rBEij sunt a 3ubstantiyis soii et 
nvbfi immediate deducta. Adde tS^emeij mdige^ 
na. Rerum aliarum appeUdtiones : B^bKEij co-' 
fona, sertum, a t^HJk, ra^NEi| olla, koneij 
finis ji cfiHNit| plumbum , ^oireij , c<&cei| (ceceij 4 
coaij), mamma^acac^i DiminutiYa : KopAKiuij,^ 

•IfiANIIJ, Ijfi^b^lL), KOfiHimEIJ a KOfiSEF, M^fruiiij a 

w^X* ^u^^' rofiiiEij (contractmn e ro^inEij)^ 
cSsfiijacSK, fiiAHEij tribulus. Kj^aahij regulus 
in missali glagolitico legitur pro Kp aaniji. Con-^ 
fer supra hiji , Serb. %%^. 

Aij : 3Aiaij lepus , M^fccAij mensis. 

tjA: oyEVHijA homicida, BiNonVHij/l potator irihi^ 
la^ijA Yorator, edax. Adde onchija 'StXvd^ 
quidam^ab oncVh, et niniNHijA mascul. et ie- 
, mininum.- 

Femininai. 

Mija: ^ohahl|a nutrix/ a fiarticipia ^ctiyd ^oha, 

nStjiENHijA mnlier dimisda^a part. pass. n^tjiEN^ 

Ab Adjectiyis: k^HNilijA, nd^oiKNHi|A/ ^aao^ 

iRNHijA>M^iKA^HijAa MSmA^*. Pleraque formau* 

' tur aMasculinis. Fitauiemmotio seu Maisculii» 

■ • 

tiorum in Feminina mutatio a)addendo nija: x^ 
^TAHijA (xo^atahija) mediatf ix , a )^o'^tah, ro^ 
A^fiHijA a roA^fi^ kacnhija cerya a KAiNk f n^bcr^' 

Xi % NHtJA 


3o8 WrtL'Cap.llI:§.3l' 

* HMIJA a H^k^irlitM / EVlHBOAHijAT AliCHlJA 3 AflC, 
*' dtAHljA ab bcEA^ IjAfHXjX, flfC^OMHlJA, a H^Of OK , 

BAA^uHHijk^a fiAA^uKA, o<r^oKOBi;)ijApuelia , in« 
serto oB ab otj ok. b) pro eij ailt hk ^ubsiitu- 
' endo hija:k)nhljA a k)nelj, ArNHijA al> apneij, 
nA^bNNHijAla nA>^^mfK, ^BCf nhlja osiiaria , £aS- 
^NHtjA> r^^biUNHijA^noMOijjNHijAetc. Aliqii'a*pro 
* ViijAamaiit NHLjAtn^kENHijAa n^fcBEij, ko^mhtea- 

NHLJA^ ^fAHHTEAHHlJA , npE^CTATEANHlJA. Ani- 

maliura nominia quaedam epicioena , ut avium : 

KABHIJA, fOfAHqA/ HTHIJA , AACTHIJ^ A AACTO* 
' BHLJA. InSectOtaim : pScENHLIA, KOfihJAHIJA,A\LUH- 

>ijA^^f »%o$ Joel 1 , 4- Russ. eruca; Rerum ina- 
nimatarum,praecipue parvarum, appellationek : 
^vkNHijA pupilla. Hmc Diminutiva : ^vbBHijA/ 

nONA^HlJA anOHABA, fi^OBHLjA^ nANBHqA, CEBEfH- 
IJA, fUEHLJA, BHAHIJA fuSCintlla /VeCAHLJA, KNH- 
IKHlJAfHACTHIJA, HH;HIJa(J >^/Xcv), ^IJ/HLJA a j^CKA. 

Sic KfSnHLjA, oy^HijA aboy^A, eiiamsidiminu- 
tivorum signilicationem amitlant DeiiomiAa* 
tiva ab Adjectivis varia: 'uj^h(ja (iLiSHijA)'sini- 
stra, ^eniIhija, ME^ENHijA^^M^b^NHLjA tninutum, 
XsTrrov , ^om^ENHLjA p^r^oa, nialrix, ^ECNHijAf 

OyAHIjA, TEnAHLjAi ^AATHIJ^V 3AATENHIJA aurU- 

go, Jerem. 30, 6. oIim,niiiic sKtATiAEOA^^Ni». 

ColleCtlVa: ^BOHLJA,TfOhLjA,'CE^MHIjA, CE^ME- 

^HijA, nATt^HijA, CTopHijA/Ml^omiliJA; I^miua 

Ul- *♦. 1 ' • ♦ 


instFumeikion^m,^ ulen^jllum, :vcstiuni: A^fe- 
^CTEHiijfk. fJ?^^>:».^F{MNpjiH^j^, wfeftMHijA cjlhara, 

: ^ ^iAHWJ^ ajijpbLWa^ ^^|4jaj, iJ)>>m,^i.ija, |<a^ha- 

IjJANHl^i^^^HOtH^ljA, KOA»HHL)AC^ HOUJNHIJA, 

K^OLUHHljA et K^OLUBMHIjA, HAAHljA, C^AHljA, A0« 

. ' IKHIJA ^AJKHyk), C^AMH^^^ et 

, frHctuurn;v,(CA&oKQBHHi)A ticttlaea> skeatahhiia 

* ^ , 167, riuiiHHLiA triticum, koohua cinnamomum, 

^ ,^ j roj^^uijiij^k.sinapi a ro^^^A^ . Loci et rcQepta- 

euri:TfMHHtjACarcer,'OyMklMAMHlJA, BH*fAAII|HiJA 

• diversorium, royHHijACoenaeLilum,ai/co7f^y,'KS- 

MH^HHtjA delubrum,BOC)^O^HHIJA, MyTHHljA te- 
loniUm, IKHTHHlJA, Oy^HHLjA, AOIKHHIJA, OfS- 

fKHHij^; coi^oBHijjHHijA Ps^aL IO4, 30. nt^isTov , 

penetrale, (olim csk^hijje). Omniahaecin- 

_ _seruijt,H^5t;^tj? ,HijA^quia immediate ab Adjec- 

, tivis iu jM seu HyH derivantur. 
^ija:, lOBijA :0vii5; aequivalet itaq[ue slavicuni ija in 
, : ^ fine l^tipQ :is,cumutrumquea syllaba radicali 
OB de^uctum ;^it ; MyuiqA brachiuni. iuShija 
contractum est ex uiSHqA sinistra (manus). 
Neutra. 
iji: mHtjE ovum, a kik; c&amije sol, ab inusitj 
czAHo; CEf^ijE cor. Dimlautiv:li :KonVHLj£aKonrE, 

^JOttlJ? (j^J>£BIJ£), nOA^bHUE d ROAdiHO^ OK*&Hl)E 

stb 3 10 Pars £ Cap. III. §. 3^. 

\ 

ab OKMO^ Ko^MHAijf , *iA^|i|f. Smotriski mutra 
CAOBHUf , THirAHijf p. 54 Grammaticae suae ad-* 
jcluxlt; seVibere debuit caobiji, «rdBAtif , futi 
recte faabet Lexioon tritingue. At terminatain 
if mutant (k in rJtijf : «i>rfNVitKjf l«ctiuncula, a 
HTfNif, cnHCANifiijf brevis conscrtptio. 

Termifiatonim ifi hija pjleraq^e topum h^ibent m 
penultima : B^bBHqAy niufNHijAy KOAfCNHijA. Atia in 
terttaafme: ioiIhija,^ohahi|A, 'Corof^o^HijA, tvm>» 
liANHu^. Imiqo et in quarta etquinta a iiae, quiamas- 
culinorum, a quibus f eminina formata sttnt , tonum ser- 

VarCSOlent: nHTATfANHIJA a nHTATfAb, pO^HTfANHlJA 
a ^AHTfAb, CASlKHTfANHIJA a CASwHTfAk. $ic etiam 
H^KABHTfAHHtJA, OyT^^UIHTf AlfHlj|A ab H^CAflHTfAlkx 

oyT^^mHTiAi^ 

I 

• HIH, *fi\ ' 

h: shh flagellum, agHTH; c^hh novacula, a c^hth 
tpndere. Addere possis ch^ hh praeco , Russ. 
CHfioH, Lusat bericz, Carn. berizh, berzh, 
Scherge, Boh. birzic praeco et lictor. Alia in 
HH, uti HTHH refbr ad hiji: hthiji, Serb^ 
TH^fc , Gam. fiTHH et thh. 

AH : KOBAH £iber ferrarius , a kobath ; op ah arator , 
CT^HPAH tonsor. TOAMAH peregrioum videtur. 

fiVft, Hu: BHNOHfKnnVA omxoog, pincema Neh. 1 , i 1 . 
in Qstrqgiensi, mmc BiNOHf f nniH < camhiiI (a 

Cah) Substantiva formac or, Sr^. ' 3ll 

can) oeconomus» KOfMHVH !gubernator navis, 
30^«i¥H rsxruiy, a ^^ath; nncHYH scriba, Isai. 
36, 3. nAMATonHCHiH olim , nunc nAM^ikTonHccij 
iTofifviiixr9Ygol<poq\ KNHriHiH , KHHroHYH, et 
KNHroHU Ygxmixrsyg. SHpiii inquisitor^forma 
differt a kh^ hh. 

f H : W3piH f. facies , iigura , ab w^^^n^H. Rns$, ro* 
fiHh amaritudo respondet slavico ro^ ectim 

Neutra in hVi , uti CMEfHVcy HEfNHHVE, ^^ahYe, ope li 

a CME^K, HfifNHKA^^fAKA, mUtatO K iu H» iOf- 

mata simi M. - r, op F. • TA 

- ir, •fcr - MfA, APA 

• ^P - OPA, SPA 

r: c«POP acervus, a ctoio, M03P 122. , 

or : TBAp op massa laclis coagulati. wt^f^r (ocr^ op) 
X^()tf^ locus palis vallatus , munimentum , (ab 
ocTf deduci possit , uti oct^ob insula , nisipo* 
tius ad CTf EP^ , uucTf EPATH custodia ciogerel 
referre malis , ut wct^p sit locus custoditiis , 
custodia cinctus. x^A^^» he^top, peregriaa 
sunt. 

ip: KOBHEP, etsi peregrinum videatur. 

'bp: K^faA^bp macula alba, lepra, a cfeA. 

^x fi4(AHp Serb.pOrcusalbus; ncTjf Vp (pstruh) Bolu 

ppo \ 312 Pars I. Cap. III. §. 52. 

pro nECTpVr-, salmo fario , PoLpstr^g a necT^MJi. 
Russ. nccTf SiuKA (pro nccTpSFKKA) supppnit pri- 
mitivum nccT^SrA^ a nECTpyfi. 
, fa: ma^pa 122, fo^rx 126, maapa Russ. a maa^ma-i 

AklH. 

■ * ■ * 

npa: BEfMrA catena. Confer beoqh. 

J9^rx: kaS^apa Russ. yagabundus, erro. 

cpa: ccTjorA calcar, ab ocTf.. Igitur Polykarpow 

male sub w coUocavit vuct^ opa , cum noxi sit 

compositum. 
SfA: )f aaSpa Luc. 14 , 23. ^^xyiiog, sepes; e^^aSpa 

Serb. sus alba ; fi^bA^PA Russ. acipenser huso. 

NeutrumHro, quamvis afHne sit latino jugum, 
et germ, Jock, tamen a radttfe «itm , hm^, capere, 
deduci posset, si exempla vocum fbrmatarum ope 
ro suppeterent» 

r ^X r OXA, IXA 

OC • A^X spiritus a ^Sw (^ShS) ; cn^fcx » nocnHix , 

* 

Hcn^bjf a cn^bK), CM»fex 9^* 
Nx; iREHHx sponsus, aiKENHTHCA. Serb.iRENHK, mu- 

tato X in K. 
S)f: nACT^jf pastor , atvilioris conditionis quam oa^ 

cTWfb, a nACTH pascere,fioh. nACT^XA. Add^ 

Russ. SuUtaotiva formae.py^ rk. ^ 3i3 

" ■» 

,,. • fiuss. mT^jf gallus (slnv.. q^bTiA),. e^Nesloris 
. chromco .KOHK>)f> OBNSjf, qb Croat, oTsSjf vi- 

^ ,tricus ab'OTJE,ij, nHAK);f miluus ; . kp»Sx* 

jjA^ CB A)f A Ru«Sy JAQnul)? , . a in^scul • cfi at. 

axa: Mcf EnA)f a Russ. tesludo iSO.t^^f^J^f^ Serb. pro 

oxA, ix^ • ^**^)C^ nurus ?., cjiih> , MAHEjfA JVufiiS. no- 
verca , prp ;yiAi^f ^a . a math. f^rjOQf . mahax a^ G;) jh. 

MAHEXA, et MAMOXA, Serb. ;y\A^^XA et NiA'k\\fp, 

/ ... PoL MAt|oxA,,Boh. MA4e;fA*;vi>l^.o^etMALjj\3fA. 

Vxa'" tjek^xa yentev,jalyus,. Croat. etlUyr. tjkSx 

. masc, plur- t^j^k^Sxh Blalacb. 2, 3. intestina, 

lyt/^ppy, (}n Osjrpg. tjiik^X'^ iaddito aiotomuh 

bis legitur). ropSx^^j unde^diectivum roj^- 

iwHo /3Ejiio),et dim. rpfSiu^^L}A sinapi. Adde 

Russ. K^feA^x^^^^P^*^^^^^^^^^' «^AT^X^ icteiois.' • I * * # - K 
1 
Mi - OK F. - KA 


• N. - KO 


- AK, AK ' - HKA 


• 

- EKO.; OKO 


- kJK, lUKA 


' 


- HK, HHK 
- 'bK, WK 

oi(: niHnoK rosa (canina), iuctahok et outTATOK, 
wn^^bcHOK azymum, nocA^fe^oK, nA^o^OK o^<pcc^, ' 
CBHTOK volumep, h^kwtok ,. hatok dies vene- 
ris, HAMA«roK, n^bcoK arena. h^ipk. monac^us, con- 

trac- 3i4 Pars L Cap. IH §. Ss. 

tractum ex ic^hnok; koaok paxillus est dim. 
. a KOA. Croatae,Polom, Bohemi in his amaat 

fK pro oK, Garn. «ik (n4cK etc.), Serbi et Dly- 

rii AK. Habent tamen hi cb4i^ok, testis » cmon a 

iirmd et immobifi. 
ak: 3AAK, 3fAK a ^f^bTH » tifocTAK idiota, a nfOCT. 

Riiss. ^KAK idem quod Slar. ^ygAj^k. 
AK : Russ. ^SgN AK quercetumi Serb. a^ saak salictum. 
UK : kamuk et forsitan ra^iiK. 
iiika: baa^uka dominus, a baa^X. Huc refer hka 

*post m: oyKHKA m. et £ cognatus, cognata. 

Fortassis et cahkhka proximus, cuminPsalL 

Veii.Ps. 121', 8. legatur kahikhk pro EAHmNHx- 
hk: KAiKfHHK eunuchus a ka^htHi kaikcn; oyMi- 

HHK discipulus^ ab oyMCH, Praefixo h Adjecti- 

Vi HHK. 

NHK : n^ A3ANHK festum , a n^ a^jvcn. Alia a Substan* 
tivis: ncifTBCNHK a mtfTBs, mediant^ Adjecti- 
VQ mc^BCN , alias ctiam mt pTOBNHK altare , Tf c- 
&NHK idem, ^biMNHK fumarium f ka^hanhk^ CB*fc- 
THANHKlucema , cfCE^iNHK (uumus) argeuteus , 
3AATNHK aureus , hctonnhk fons ^CB^tifiNHK can* 
delabrum , a Cfi^feiiiA. Plurima virorum deno- 
minativa : kobnhk seditiosus , n^ hctabnhk pro- 
curaEOr, hactabhhk praeceptor, ^AcT^nHHK^ 

NAKMNHK et HAHMNNK, ^AKMNHK, WfiAraHNHK » 
^AHNHKi KOfiHUK eqUeS , ^AKOHNHK , nOKAOHNHK 

ado- / , t • . ,, Substatitiva toraLae ka« 3i5 

/. 

adorator, nocAAHHHK, rocTHHHHk let toctha- 

NHK hospe^S, CBA^JCHHHK SaC#rd0S, &*fcAHHKet 
K4rAHAHHK fuHo, IVEHTAAHHK, II^Onoe^b^ATiA- 
NHK, HASAAHhK/NHCAiHnK, ^BijfHNK, C^llipHHK 

adversarius „ n^Aiii^HHK, rifiBo^HHK, s^h^HHK, 
HACA^b^HHK Haeres, q^c^HHK, bca^nnk eqaen, 
oyro^HHK; cib^mhk consiliarius, fiov^Mt^^, 
nSTHHK, ttiinoTHHK susurro , ^otnhk, b^a* 
vhhk 4:entUirio ,, nA^pk^iCATHHKj. 3Ai|iH«rHHK 

'(3AI|IH>rflTiAb), q4wNHK fllln!eiUS , H^B^btT- 

Ni|Koliai5tParaL34i 11. coementarius (at le- 
* geadum H^BiCTHHK ab ii^BfCT^ e graeco 
acfis^iog calx), nimc ^OMO^^ATiAi» oikdSo^iig, 
AiiCTHHK , «liTQif TOBAACTHHK tetrarcha , CH^3- 
^HK auri^a, (ascensqr, dvc^ar^^ isai 21, 7.)» 
oyiKHHK, n^PHAfKHHK ni|mmularius , ^iaikhhk 
debitor, khhikhhk, x^A^'*^^^'^» pf^feuiHHK a 

rf^Xf TiMHHHIfHK viaCtUS, WKl|IHHK,nfAI^NHK 

iliridibularius , Tyc)(4iHHK x^^^^X^^ f tribunus. 

4{K : HiAOB*bK homO , Ci HiAA^k. 

k>k: nnyiioK miluus, olim Jer.8, 7. cui correctores 
peregrinum ij^w^iA ^ubstituerunt , appbsita 
glossa ia graeco legi Acf^A«. Groat niiAiox vide 
i^td> X- 

ka: fem. ^akka perdix, bo^ka, aatka, toHOTKA^ 

OiUIOTKA, nAK>(KA, 0%*\M Uma , TOHKA pUUC* 

tum : 3.l6 ,PV9 I- Cap.,^ji. §. 35. 

ijiKARuss.p^p.A4JHy.A,a.\^fia. . , 

.jhba:. ^^lHfHtifV oy,VHK» yidfi syjh wka- .. :^ 
,fi¥^/ Nfu^r;,|aEAoKo, Pojj',BQlj,^njRAKo. ppfnum, 
, . , , cujus ..pf iDi^iti.y.ura iaEA<j ,i?ijllibi iflvjenitur. 
4^ : Dix^utiyum,/tpA5Kp a..j^o. .... . „ 

. ^ FDnnativam.cKO vld^M)..CK 

, . Con^]P^Adipqti,Ya, PP<}.,9^a ^*, ko forniwta. 

i 

Twminaloruor m. MHK^pTer^qitis^ono srflicitfnt syl- 
. ' * ' '^' '"t3*kifs foTtoaVuin.' 
' '• I :: ^ ^ .•••.)».' 

§. 33. ]Ex paucioiibuf^^^aut , copiosioribus ex- 

. emplis sub qualibet fornK^^^^du^lls ipse iapGi judi- 

care poteris , quam varius sit harum formarum in 

lingtia veteri slavica usu^. Eadem. enimformai 

qua actor , vir agens ,^dei>o^ri solet^ si4)Inde etiam 

instrumentuq^, utensile dewffnatur^I^prmae qijiibus 

feminaeNa maribus distingui solent , etiam abstrac- 

tis designaudisi ^erviunt. Masculis quidem tribuun- 

.ttu* terminationes hn^ Sh, anhn, iau CATCAb, 

HTEAb), Aoh, (rarius ah, ak), nhi?. Feminis a, ha, 

UNA (unh), hija, (rarius ka).. .Neutris animalibus 

ixohdiun adultis : a, cujus pluralis ata. Actio^er- 

bi « 

Adjcct. lenniDailo inctefiti. cl 'defin. 3f 7-' 

bi nolatur formis neutris amiIe, iH\i\ tYe, et 
femininis ba; ka. Abstracla attributotum quorum- 
vis amant formas f eminiiias h,A,A, ctL) hha , uha, 

€Ab (^?AU), ^A, Tk, OTA*(tTK), OCTk (fC+k)-, HIJA, et 

neutras ctbo, ctbY^. GoBectiva Yi. Instrumenta, 
utensilia h6, ao (aaov'mao), ii|, hi|a, hhk. Recep- 
taculi , loci appeUdtidnes postulani hi^ie. Ditxfinu- 
tiva Hip, ci|, HtjA'0^riu$ m)> iji^l^ariortsusmsfoi'-^ 
mas s\ib m, j,.^, 3, «, C> ui, ny r,^ - x ' caaspi- 
cies. Genu& d^nique ipsilm, ad quod determi- 
nandum regul^e a Grammaticis hactenua datae 
vix sufficiunt, fprmae .a nobis latiu^ expositae ac 
secundum genera consulto distributae suapte 
indicant. . ^ , . • I C! a p utlV. .1 > 

lie nomine adjectivo. ♦ • .•• I \ >. I §•34. 
Adjectivoram termidakiOk : . ' 

In Adjoctivis dupltx termitidtid^ indefinit»e%; 
detinita , secuudum genera distinguenda est. 

Indelinita a) post consonas solidas : • M. - • 


F. -« 


• ' N. . 6 


'nob, 


HOBA, 


HOBO. 


MAr, 


HAPA,* 


"^- ' '-' HAf0.f * 


S^A, 


3AA^ 


3A0.- I • 3iS ^an L Cap. IV. §. 3g/ 

I 

b) Posi coDsonas liquidas : 

M. ^ k F- - A . J^. £ 

OTIHk, CtUA, OTMI. 

AOlRi AJiAt 

Adjectiva definita assuimint pto ratione con^ 
sonftnim praecedeniium wh aut Vh : 
a) ,fiifBWH, nf(»fiAi^> nij^fioc 

b) 1. CHMVH, CHHAA, €HHIf# 

Forma6 priiiiitivoruin. 

* §. 35. ("ormam Substaniivorum prlmam in^ 
duunt et Adjectiva , ea nimirum , quorum conso- 
tia fiualis non estaffecUiy sedsolkla. Talia sunt^ 
las, A%fi laevui^> hob novus» chb caesius,/griseus, 

OAABi rtoABy KfHB. Addc ro^oB paraius. ni^'* 

6UH vide inier Numeralia ; 3^f ab, vero ope as 

fornmium «rt. 
j^S/ CAAK, rjte; A*n piHcher, CA-fen^ rA^n 197, 

CB^bp^fan. 
hHim mutus , CAM ; n^AM, X9^^^ k^om. 
HHalius, lOH, AHiHpiger; nvAH, b^ah, g^ om albus 

(eqUUS), CJ*H, HCfH. 

pHtA albus, Ni&A parvus, mha carus/^oA^sdrA.qHleA 
99, roA toa. 

<a| Adfeftiyoruni fonna^rinm. 319 

feBf austerus Luc. 19, 21., CHf orbus, cno^ loO, 

CTAf 156, CKOf 163. 
fA^ , c4?^ canus , x^i^ vilis (Russ. Pol. macer , Boh« 

pauper, Serb. t^^ malus) , CMfb^ (cn4;^ , rN-b^). 

195^ KA*b^/ MAA^, •TBEf^, riff^. 

AioTsaevus, atrox, c^it satur, chat l49^ S^at 
aureus, ikeat, hw, nSc^r, t^xact , hact , hhct, 
r^cf 207. AHTM ji est a participio passivo . Ann^ 
verbi>AVitf. 

CH3, roK3, EAH3, E*p3 115, ^ip3 {^t^s^H) Sgutrv^ , 
Prov. 13, la 

Auc calvus , O^t , K^C (KSchfH). 

oysor'. pauper , n^br, nap nudus , NETAr piger, ois^yoi- 
(olim Prov. 13, 4.nunc nfA^^NyJi) , eaap, ^ai*, 
MHor, AfAP, ^ySr,CT^r(cTporyH) Russ.Pot 
severus. 
AHxBob. Croatlllyr. impai^, n*Hjf, c%x; PA^jf. 
dK Serb. robustus, fortis, aak; xx^ik. 

Horum detinita terminatio est %ih : A^bB^xiJt, 
njAM-AiH rectus. Post r , x^ ^ P^^ abusum scribi 
iH pro iiH sypra p. 1? et 21 monuimus. 

Quaedam uti laB, KpoM, s\la, n^cK inu^tata 
quidem simt , qua Adjectiva , sed suntthemata Ad* 
verbiorum roB*b , k^ oM^b , &^aw etc. cam , hn , H^ , 
^p^r forma ab' Adjectivis non differunt , quamvis 
ob signiiicationem inter Pronomina ][ocujgar sibi 
postulent 520 Pars I. Cap. IV. §. .56. 

Forma Adjcctivorum secunda. 

S. 36. Fomwe secundae SuLstantivorum.res- 
pondent Adjectiva , cpiae radicali liquida liniuntur : 

fiSM fatuus , cSm vanus , ujSh sinjster : kSVm ^ cSVh, 

• • • 

.ujSVm. 
^mbVh^, fen^s , incultus. 
Kd^faaAVH fqrtior, Comparati\^ a Kp^briKiuH. 
biaVh magnus. Comparativus koaVh major. 
CHNb; chmVh caeruleus, lividus, Cooiparativj ciy- 

MVif melior^ mnVh minor. 
sSfK^bt qSfK^VH, mSwVh, Serb. TSfK^b, 100. 
Ap» mendax, aAFATM, fim (j^iMiftVH) rufus , ^SfKVH 

*a ^Sr, robustus , bene valens. 
fi^k Vide inter Numeralia.. 

n^ibuik , n*iuiw pedes 89. 

MMUjegenus^ toijj: tijiVm vacuus- caai|I i^^^i^ sua- 
vis, JucundUs (olim Prov. 12^ 11. nunc caa- 
' ^octeh); , * 

hhi| pronus* 
njos: nfOMiH, reliquus^ tesiduus. 

Pleraque ex his derivata sunt ope k seu Vii. 
Wam ^hbVm. est a ^hb/ sSw^k a sS^o ,nmi) a mhkS, 

CAAI|I 2i CAACTb. 

Quaedam , uti Compara li vi omneii ^ terminatio- 
• ne defmit? carerjR non possunt Formantur au- 
lem ope suffixi h etVn possessivaraSubstaiilivis. 

M. k I 

Adjectivornm foriha secunila. 33 1 

H i k • F. - A N. i- 

lAKOBAk, Afi^AAMAk, cum Ab piaragoglco oblabiales 

By M, pro YAKOBb, ABfAAMk; OBNI», OBNA, OBNe 

ab Oben ; ' ^Af AWNk , cTivNk , O^Ak , Oj^aa , o^Ae ab 
ooea; koiraa k^b in Missali glagolitico a ko^ia, 
ocAk ab oua; fiSAKA^m^k a,B«A&AS^, KNAiKb a 

KNA^k , K^HNOf Om a K^UNOf or^ fif ASR d Bf Ar , 

, haSh a raHk^ n^ o^oh a nj^o^ ok , HEAOfidsH a «iCAOB^rK, 
fONs a lONiij , ArHCN ab ArNctj , "teah a tcaeij , ikcj^ 
a ncfci), OTCM, otha; othc ab otelj, Ncracuip a 
HcratbiTb. At HcnoANk a tioan , CBoso^b a cbo- 
co^A Adterbiis adnumeranda sunt, cimi^de 
omni genere et numero valeant Alia amant 
OB, alia CNk, HN, quae videsis loco 6uo. Alia 
'duasformasadmittuntiA^AMAb et A^AMOByBAo-^ 

NABAK et BAf NABHN. 

' M. - iH F. . lA N. . yc 

roBASKYH ^ roBAiR^YH a foba^o ; ckotYh a ckot , ko^ 
31H a K03A, KomYH a eoi^, hccYh a ncc, obhYh 
ab obl|a; nAAAi^iH urens, a Gerundlvo haaa^ 
HAAAipv Praeterita Gerundlvorum masculina 
conlrsrcta , tjuae hb rejiciunt , quando Adjecli- 
vorum terminalionom detinitam assumiint^ 
pro Yh amant eh: oy^A^EH, nopoiR^cH ab oy« 
^AfU, nofom^k. Sic et Comparalivi CTA^^kJi, 
k^^knA^bn. Alia Yh et eh admittunt: oyNYn et 
oyiCEH , beaYh el' beaeh. * 

X . ah; 024 - ' Pars 1. C»p. IV. §. 57. 

AJi ; MNoiKAJf , yide in Comparatms: 
CH , CA , of vide in Pronominibus. 

%H, yiA, ^C: BOA^H» BOA^A, EOaSc (prO BOAOfi / 

«AAp*Bo) a BOA. Serbi ihodiedum BOASHCKyJi dicunt* 

Adjectiva consonis serviiibus aucta^ 
§. 3?» Augentur Adjectiva a iine etiam xonso* 
tiis senniibus b, n, a, f> «r, c<r, ck» lUt y, k, 
quibus pleruiiique vocales mobiles o et c , sed et 
immobiles a, o, h praeiigi SroleW- 

* B, A6, OB : Cfi, HB. 

^ BA, ABA^ OBA : CBA^ H6A. 

1 

* feo> Afeo, .090 : C&0| H6tf. 

B : MC^B I MC^TBA , MCf TBO a Mf «krH ; «IC^^TB V ibMi 

est Praeteritum Gerundivi a irhtn vivere. 

AB : Kf OBAB a Kf OBb,, CKBCf NAB , K^^f AB a kS^^ l^ , fm^A-, 

BCAHHAB , aSkab a A%KA. Sic et compositum 
3^jAB sanus, a ^javh. 
m: a^amob ab a^am, abob a acb> caonob» b^anob, 
tA^ofi et pluraalia possessiva. fiinc etiani kpob, 
quod Rom. 8 , 9* ^^^ solum nunc , Bed et in 
antiquis editionibus ^t in Mss, minus antiquis 
pro Kfo leg^tur. At Apostolus an. 1324 legit 
citato loco N^kcTk cn^o pro cc h nHsctw KPon. 
Olyrii nunc onmes posfsessivd N^rofi , N^faroBA , 
NHrroBOx alii autem Slavi solo Genitivo Krw 
utuntur. Alia qualitatem, originem, mate- 

* ri^m Adjecttva forinaeAB, oa, tiA. SaS 

riani indicant : ^cMOftuii , Tfj^itoft spineua , c\h 
fOB crudus, hmnidas, yyfo^, viridia (dfe li^ 
no) Luc. 21, 23., CHTOfiu ji sdrpeus , NfHCiroB » 
insanus, et fertassa roroA. Adde Adjeetiya 
pronomihaiia laiioB , takos , cakob , lUKdB. 

fii pro OB, post Yocaies et consonas liquidas: NCi^ft, 
SMiift, fjAffft, 0A^Afn, 6Hi|Hi taflis, a chi|c. 

•Ai: 3A0CHfi a 3A0U, a(d signiiicandum habitum; 

A^bNHB, fiftNHB> CKf^HW fufUrd^Ko^PrOY.n, 

20. (nune oy^Korif cAOiisHiiH), ^Vi*NH b ^ ^i^fHB^ 
oytco^HB, fffOKOj^Hb> Tipn«kAHfi, MOahaahb tad« 
tumus, TtpAAHB, a PraeL pcfttic. actiri «rc^ 
n'feA, moahaa; ti|iaa; baa^hb teH>0sus; oVd^ 

^HB ab OypO^, n^AB^HB, KACBCTHB, CTp<inTHB, 

laicnTnB^ aiicthb a XtcTk, MHA^criifi, hcsccthb, 

OyiKACTHB , OnAA^HB , Hf O^Cf^HB , AIRilB , nA^feuiHfi, 

' «;si|iHB. Post consonas quasdam a euphoni^ 
cwn inseritnr: rN^kBAHB^ fiocTAAAHt, cba^ahb, 
3ABH^AHB Uvidus y inTidiosu^, Vi^Maahb , oygo* 
^AHB BOA, bos comupeta, cTy^AiiB,^ oVB^fc- - 
Tahb placabili^, ^AsuTAilfi oUivio^us , nuTAHfi, 
fioia^AHfi formidolostts,N^^^mAiiB, fiO^NocAHB, 

n^ OCAHfi ^OCaSuIAHB , CT^AUIAHil. 

Formativas ofitH seu cbcn vide sub cn; obht 
Bub HT ; MkRiim sub ck. 

Desinentia incM, Om, hM, ut ^nacm, nnTOM, 
(rhtomiiim tcacij), nckaiohhm, siint participia pas- 

X 2 ' • si- 


3a4 «-'Kard L Cap. IV; §. 3f. ' 

^va. praesentsa49^^^ etiain Ad^erbia ope ma , mop 
forraata/^ .? . - EN r Hyji/ ENk : nYh, hn^ an. 

^< • • •«> . • , 

^ * NA : NAA, NA : NARI , HNA , ANA. . 
^ NO : NOE, NE : N£K, HNO , ANO. 

IN: nQTAlN ainfMH^ fNOfH (et r NOHM) ^ p AfilN, ^ mna^ 

fABHohnj^eTNAW/oy^osiN^ nfHCK^ficN» npAM- 

. .NUH, Slfi^»f, m»3AlHy nfA3^€M, .^NWH dex- 
r; .k^i WjhciN^ .JSaiiH: KOCHU^H . tardus, iTOMEN. 

. ; . . ]>luritaa a i^stantivis : ^hbui a ^h6 , sep haen, 
. ias^rto Af e}j|)lxdQico , a Hi^ fik . no^oKEH , oyMiN» 

EE3^Mlrf»:#« "TfM^I : TEMNiUH a VMA, 3EMAHWN(in 

... .codd. scfbicis) et ^iMHUH.e^iso a ' euphonico^ 

a 3EMAA,7||OAHNEH> CBHHCH (CTAAO CfiHNNOE) , 
rAHNEH , EE^Ha fifif hYe (fif SHYc) , CTf ANCN , H^CTH- 
ilCH : HlTrtHHiilM , 3AK0HNI»1H, OrNCH , COAEH, 

. «•IrAEH: 4i»4iiM4^H> 3E^EH, CHAiN, MrA%N nebu- 

loSUS, fi^EH, K^pEN, MH^EN; fiiPAEN, mS^eH , 

CH«t^EH, K^HiioNAAEH unigeoitus, h)(^eH, nAO- 

^H, fi^A^r n^Afii^H a n^Afi^A; nfnmn^^H, 

iKHTEH, HiCTEH, nffCTEH terrenus , a nEfCTb; 

AIOKC3EN , i;^AE3NUH , IKEaHe^HUH , fiO^MOlKEH , 
HE^SlKEH,,KHHIREH literatUS a KHHPA, ^OAJKEH. 

XS^oiKEH a x^^A^^ artifex, HcK^cm, k^i^ceh a 
k^aca; CTfAujEH a CTjAjf, rp^tuiEH a rp»b)f, 
A^feHHyH aetemus ro^WEHa rof^x^, B^frHEHA a Adjei^tita ibrmae en > ptik. Sad' 

* « 

JMHt, M4EH abMHf 3AAMENa3AAK, K^AHENiHttp- 
. tialU a.lCfAK, G9A4IE4HMH ^iCPAMIjC» NfMOi|JEN. 

Di£C|runt autem AdjeQtiva* haem; **et siniilia a 
participifs pa^sivis in tti. iom signiticatu/ 
quam mo tione. Mam- A4j« )(Maen, x^^aana /](baa« 
Ho a j^baaa eatlaudabilis^laud^ dignus^ parli- 

cipium yero x<^a^^** > x^*^^*^ ^^ x^^^^^^ ^^^ ^^^^ 
datus, qui Uadatus fuit Sic differt TBOfimiJi 

a 'rfiOf n^ii . ^ in ^^kotbo^nmh manui^ctus, et 

TRo^HUH in voce H^^e«rAO|H|iiH thaumaUirgus, 

.. . qui mira operatur. . cn4,/vH0' ^^^ esciiJenjbui^ 

edule,i,qi|o.d ,Q4ii potes^»' QNiri^NO comeatum. 

Pauca quaedatQeuphoniaexigeQte>E immobile 

habent : ^eahi , ^eaena , ^iacho i«MrAEN > ct^ ^Wi 

OPHfH, .I^AIKEN} . 

Formativae eh praeligi solet quandoque ofi seu 

IB, hinC OBEN, EBEN. ^ , 

mbn: fiHNpfiWcausalis» a bmha; •ihnobeh» TifNo*r 

ftUi (fijb^iq), MI^OBEN (Mik^BIH), ^SXOBEH ^ Pf %« 

:. .. xMiN I (|i^K4BHUH. At aSkabcn a aSkab. . 

IBEN: TfH^Hi^lN, ^NCfiNyH, > ^Wkf OATAfffiCH, 

(^o ppr OATAf«BHyjfx ^^9^' Vfin. tl7,.26<aliae 

.^ edit. |0AT«gfi6Mx)i i^oiR^fBIH^a ^om^w, jv^uie* 

BEN , nAAMEBHUH a fiAAH. Alia a \f rbortVKi In^ 

iinitivis deriv^ita tef]Qainationji'.iH.jpraeligunt&!^ 

hinc EAEH r lAlHrfH» 

CAEH , 576f Par« I. Gap. W, %. S7, 

MiN, lANWji: c4nrdftATiAMuJi a c4r^esATH, ncckaa^ 
NAircANUH indeduuibilis, H^vbcTHfrcAHMH , H3. 
B*ki|iABA<rcAHyH , WE(T04<riANUH circumstans » 
ekcmiistaniialift , ao^^cpiMTCANUH c^tinens, 
^oBfpksHTiAiH benedocens, Hacformausi sunt 
Grammatici in exponendis terminis technicis. 
HMA H«f Hi|A<r{AHoi est nomen appellativum , 

C^ICTBHTIANOI SUbstantlVUm , nf HAATf AHOC 

adjectivum. nA^c» hmchhtcahuh estcasusna- 
minativus. ^aaop ^'bHCTBHTCANUH vox activa. 
HAK AOHCHft H^iaBHTi AHoi modus iudicati vus etc 
icHUH , 4ru iH cuni praeiixo augmento ic : Hcsccr 
HUH coelestia a hcbo, hicici; t^akhuh a Tfb- 

AO, T^AICC. 
iNCb : MATCf CHb a . MATH , MATCJ^C , rOCflO^CHk , rOCHO- 

^H/i, f-ocfio^Hc, oTCHk ab OT, unde et oTiij. 
AddecuHOBiH^ a cuH jnterposito ob. 

•IVh: ^ABHVh , ^OMOBHIH , ^fCBHIHi 3CMN?H, j^AAHlH, 

6«fcAHfit, BucnfiHiJi a Bucn^k, oyTfiHVJt, bhK- 
t^hVh , rof h¥h , hck^ihYiS proxtmus , n^ cH^no^* 
hVh, 3Aj^NVfia3AAN,nfc^HVii an^i^, n^mHiic a 

fffHNAC, C^^HVffa CfC^A, HHmHVffaHH^, CLAH»- 

HiH, BuumiJi excelsii|L, altisstmus, Bcfj^Niil* 
JU> Adverbiis dtfivata praefigimt of, hincfotw 
mativa iiiNVif. 
imiVJi: AOMAQiNiJi doniesticus a ^oma, TAMomNiH 
a TAMo, K^oM*lruiNVHexterioii^aKfoM4r, BNHnnr 

HlH ■\ , Adjectiva lormae hn ^ an. Hjj 

nVh a BiHriNUH«lruiN'i*Jiet NyHAUJNYHa HUN*ket 
HkiHA ^^oA^biijHifi (in correcta edit ^oAN^bHajYH)^ 
BMf f AUiHiH hesternus a fim^ a (Russ. 5scf ACk cum 
Ck demoniitrativo) , ^^«kiuHVH a 3^4; (Russ. 
3Airck), ^HfuiHiHa^Hcck,A4rT0UjHVH a AHiTOCk. 

HH : TAHH (tAHNA) a TAH , PHOHH ulcerOSUS a I^HOH* 
^OCTOHH, ^OCTOHNA, ^OCTOHHO; nOKOHH, Hr- 

' AHH (HrAHH«k oyiuH forameu acus) , moahVhi) , 
HfnfHn^HHH^rfio^^HH a rao^^H. A nominibus 
rerum animatarum femininis et masculinis se* 
cundae formae: roAVEHH a roA^Sk/^AiVHN a 

3MVm SeU 3mVa, CffHHH.(CffHHHAK0IKA),3BffHH 

a^B^kfkyB^o^HH a B^o^^ quod est primae for- 
mae (K^uA^b B^o^HH4r in Ostrogiensi, at nunc 
B^o^oBu Zach« 5 tl9) » ^ATHH a TATk. Praecipue 
a nominibus propriis personarum in a et h : 
fBfBHH ab fBrApro fBA^ acvVhh aAfvV» mAj^Vhh a 
Ma^ VA> VS^HH a VX^A, Mf a)^Vhh a Mf axV« Sic a^amhh 
ab A^AMA (at A^MOB ab ^am), catahhh a cataha^ 
MocKBHTHH od SttbstantiTa in hh speclat 
^H : OAOBAH plumbeus, ^ocbah ligneus, oSmah, 
Bf fMviiH (Serb. Bf f Mf h), oycMkH (oycnVAH ab oyc- 
Hif) et oycMfH coriaceus» loreus, kamah a 

KAMkl et KAMf HHklH B KAMf Hk , CTKAAH VltreUS, 

AkHAN liiieus , (HA^f ArH AHAHU Exod. 28 , %2. 
fbeminalia finea , olim h. noAOTHAHu, alias f|Aih 
THJ^HU a nAATH^)» nu^AH (x^^hs) stibcine- S28 Pars I. Cap. IV. 8. 37. 

f 

K 

ricitUia Ry^i^faviUa, Cfig|^AN acgenteus, ca- 
rpAN, (Serb. KAr^cN) purpureus , Mf ^an , iiao- 
fTAN carneus, t^ octan , ^ ^ikan (^oikan) a ^ or, 
BAACAN, lUHqMAN (^B^feTfij), roseus» a mHn<SK; 
pAAN vero I s^lsus , ope an formatum est , di& 
fertque a participlo passivp coaen salitus. 
CTOAH CAAN est cptumna salis , et poAb HfCAA- 
NA Marc. Q, 50. est sal insulsum, ro S\xc 
ttvxXoy. - M, 


lA. 


- AA, 


lAA. 


- AO,. 


lAO. I^, AA, AO: TCriEA (TinA), TEHAA, TEOAO Calidus, 

Cfb^tTEA, KUCIA,. KyCAA, KUCAO, KfSriA. ' 
EA, €AA, lAO: ^EKEA, ^IKEAA» ^EEEAO, CraSSUS, TA- 

iKEA gravis, cum i immobili, a «tap. At pnha, 
(rNHAUH^^^f^bA, ^f AXA sunt participia activa 
seu neutra Yerborun) rNiio , 3^ 4?f0 , a^ axhS. 
lAiN vide supra sub in. 

r fA, i^A. 

J ; ^OKj a ^oKA , xf A5f (jf fA Wf ) p ^^M promtus , k'*w- 
AfVH vigil, Dan. 4f 10. in ed. Ostrog., nunc 

KO^^WJi, M^^J, ipi^J a IJtAA^faTH, XW^Tf, OCTJ 

acutus, ab octi», puct^ limpidus, nicTf 120, 
MOKf huinidu^, madidus, a mok: moknS. 


Adjcctiva formac v , w , ht. dA^ ' 

«f» EfA, Efo amant Numeralia / ut nATSfo/et Pro 
nomina uti kvi^ quidam$ quae videsis infra. 

- T, A**, MT. * 

- T^>.. ITA,. VlT*. 3 

- TC, ATO, HTO. ->, 

iT : tetEAT : miATCjA flavus. Adde Kumeralia HETBip* 

: Tyii, TfftTlPH. • * 

Hff^^ZKOCMAT viUodUS/ CT^HATIilH, M^rKATAAIRENA, 

RAMAT, Cr^fiT divet, et praetixo n: ncipiiAT 

pennatuSy a ni^o. Praeiixo ob : bhnobat reus. 

Ht: Bf aikeht augurandi perituif , ^Bp AiKfiA; hmenht 

et HMANHTUH nominatus', mactht (Psal ^l , 

12. Vh lAEll MArTHT»b, V. l5. Blk CTAfOCTH MAC- 

THT*b iyry^^si riovt , in senecta uberi) , NAfOMHT 
praecipuus, eximius. Gonjuncto c cum t: 

ACT, HCT. 

act; ^fACTUH ftuss. magnis comibus, differt a po- 

tATy H comulus , corniger, Croat. ^ opact iderii 

est quod ftussorum et lUyriorum ^pat ; k^ h« 

AACT Serbis est notam albam^ quasi alarum ha- 

• bensi^ K^HAAT -vero alatus. 

hct: N^r^fHcryif sinum latmn habens, p^thhct 
eloquens. Praefixo vei^o ob : obht. 

obht: ^omobht, canobht, tj^ecnobht limbriatus, 
ri^6bht .virulentus , hao^obh^p fertiltB. Adde 
^•fesEBHT, mutato in E ob 's praecedens. r CK •990 Pars I. Cap. IV. §. S?. - CK, 


OCUM. 


- CKA, 


CKAA. 


•^CKO, 


CKOi. CK I cKuH : KAAi*HCK (KHAMf KMiMeK princept arioki- 
rum, seumGmtatonunDaD. 4» 6.),mHTiHCKUH 
et mHTfHCKiaHa khtTc, B^ottcKyjf , ^iMcKfciii ter» 
reslris, CAOftfHCKyJi R13UK slavonica Hogua» 
KOHCKt wiMCKUH ROA sexu^ femminus, 'norMi- 
CKUH in antiquo Apostolo pro n^uHicKu Ji gen- 
tilis, ineodemJud. 1, 13. ^f4raA KCiHf»cKA (ed. 
Af iBiCA iCiHHA) atbores autumnaies, ^afortigivi ; 
iiOAkckuH a noAc , mifuoB ocsack mola asinaria', 

^ MOfCKUM marinus> MifCKUH mundanus, MSp- 
CKUH (et M^f mhckuh) ex Aethiopia , bhma^ ck , 

Ki^^CK, HIHTA^K, 1|A^K, AIO^KUH, rocno^l^- 

cKAia BiSifA dominica coena, nAo«rcKUH car- 
halis , lomcKWH et inserto i euphonico , lowi* 
CKUH a lor, M^miCK ^ o^ genus masculinum, 

SiAOB^tHf ck , C«rAf MfCKU Ji a CCA^I| , CTAf HMCKUH 

a CTAf Hi)A (cTAf H«iCK«i)f CACMiJS auiles fiibulas 
t Tim. 4 > 7- in anliquo Apostolo , muK kakVmx) > 
BCAMicK a BCiAK. AddeMiKtcK, T*lrAKK,alias MfSf* 
CNUH , «rHrAccHUH. Formam hanc amant Genti- 
lia : AHTOBCKUH a ahtba, ^ maukum a ^nm, Aa^ 
TMMcKuii, f teKUH a {Vc%,|po(iMfKUfiveroafonX 
rfiMfcitMJS a r^K. Adjtctiva formae ok/ hki ak. 33 1 

ttiTJt, HiiiiiiTti Tide infra in Comparativis. 
•ttNliS Tide siipra sob h¥m. 

"X*' X»«- - iKp IK, OK, UK, AK. ^ 

- KA, OKA» HKA, AKA. 
•,K0, OKO, HKOy AKO. 

ilk: K^noKyKf^bfiKA» K^^nKo^ «tohok, «uoi o eupho- 
nico et mobili , (Croat fioh. ti hik , lUyr. n*Ar 
hak) tenuis, aubtilis, caa^ok^ k^atok» k^ 

TOK, Oy^OKi SAH3OK, aKAH3, nOA^OK, ^f f30K 
(^kf3lK) , AIAKOK, MAKKUH (RUSS. MAPOK, 

MArKVn)) AiroK. Post cdnsona« liquiijaa ik: 

rOj^CK » rOf bKUH f TAIRIK, «r^lRKUH. 

oK| oka^oko^ cum iramobili; rAtfcoK, ujh^ok, 

aucoK,altu5, irictok. Adde ^aaikuh longin-^ 

quus, remotus, cumi immobili. 
hk: biahk: biahkuh a BiAk. ^anc fbrmam adop» 

tant Pronominalia hahk, toahk, ciahk, ko*^ 

ahk. Istorum aKa amant ak. 
AK : laK , laKUH , takuh , KAKUiir , illde et Adverbia 

m 

RiKw, TAKw, KAKw, Addc Numcralia k^hhak,. 
adverb. ic^ifH4Kui,BC/i^K|BC4KuJt,a Bick; t^oak^ »32 Pars 1. Cap. IV. §/ 3S ,50. • 

T^oAKivi. T.piTfK, feni. .TfCTAKu (ioHin|i). tri^ 
nm annorum vacca. • . » ,. 

Comparatio Adjectlvorum et Adverbiorum. 

§. 38. Comparativus quoruudam Adverbio*» 
rum primitivorutn ierpiinatur in. i ; oyNc mejius , 
EOAE majus,5AijjE amplius^mMi magis, super, aV* 
«tc melius. In codd, Serbicis post a et n scribitur 
K prok: oyNK, roak. Hanc formamamantetalia^ 

Uti ^fE6AE (^^'fcBAK) 3 ^f IBNlH > rASSAEprofundlUS, 
a rASKQK, K^EHAE (Kp^bflAK) fortiuS, a Kf 'tnOK, TfiE^- 

mE a TBEf^, n^ESK^E a h^e^, NHmi humiUus a NH3, 
BUUJE a Bucoit, AHLUE abundantius, a ah)^. 

§. 39. Comparativus Adjectiyorum tribusnio- 
dis forrhatur, aat a comparativis AdverbioruiA pri- 
mitivis, aut a positivo suo , afHgendo Comparativi 
formativas : 

1) M.-iH, , F. . ujH, N. • -bi. 

oyNYH, oyNiuH, oyN^rE, ab oyNE. 

MNVH , MENIUH , MN<bE , ab^ obs. MEN4r. 

. eoaYh, coaujh, 60^4», a eoai. 

Censentur v^ro haec anomala , quodpositivo 
proprio careant. . Respondet enim primo compa* 
rativo positfvus kaat veL^osf, secundoMAA, lerUo BEAtH SeU BEAHKyH. Pro koaVh scribitur et EOA>bH , sic etiam Kf "bn- 
AiH ei Kf "fenAHrH. Aiia omnia. a|XV)nt Hbti : TiiiHB^bH 

aoi* \ 

V Adjectivorum Gomparatto. SSS * 

«mcvr^faH, njHHHw^tft. ^ 

i , Neutrorum m ^t fQrroai»Te£erunl et AdveF* 

.bia:iNOD!bc nif^.i oy^ofiffei ab cy^ofiK/ CHAN-bev, 

^WfA^N^be^.i^r-^iijiW-fc*^ ^M^t a^AAi, ^ofiffbE meKus, 

.DofiAi-pe^ ; CKO{i'bf.citiusioiTf4si&, HCT^brdiiigentiun, 

j^HiiJi^oAro^.^if3iE, A>(iifl« TAHiK delerius Joh. 

2 , 10. olim , pro hodieriiaK^^WI^fejpinin^ in 4ia 

nullum exemplum in libris sacrisqccurril, AtSer* 

bi aliique Iflyrii a masc» in Yh fem. in U , neuL in 

ikfonrttant: mS^^hiy tis^^^U, ;<iV^Jvt; EorA-riH, cb- 

raT»«,'riorATft elc; '*' - 

-• uiH, • w urt. ' 
rofuiYH, rofiiiAA, rofiiJEi, 'd ; to^t. 

BAI^IuVh , ^BAL^^A^; 'tSAIpUJEI, St fiAljJE. 

' aSmujVh, A^HiliH, aShuje, a aShe. 

Quibus ulpole anomalis respondent positivi 

30A , i^AHK , ^dkf . Hujusfdrmae etiam oyNVH , mnVh» 

' fioAiH capacia sunt: oyfkixiTH, meniuVm ^ fiOAUJVH, koa* 

lUAA, fiOAUIEE. Sic ef aHUJIUVH, AHIUUJEE et AHUIUJi 

' a AHiu^ , et plurima alia Adjectiva: A^AA^mVh a 
MAA^, hhc^tujVh a HHCT, Neutiaim seu Acfverbium 
nSipujE a nScT , TfbuujE a Tj^bK^fe. Praecipue 
ope oK seu kuh formata, quae rejecta hac ter- 
sninatione syllabae radicali ujVh appdhunt : 

8A^ 936 I*ars L Cjap. IV. g. 39. 

rA^fSUlVM a rAteoKUJii ^«Alljilft a -^AAEKUHf 
lUHfUIIH a JUH^KU*!, KfCTIurH a NCCCTOKSIH. 

Sic Kj^ifeniurHet K^nAkuiiJi a Kf^nRUH pro K»*lr- 

nAIH, TOHUirH a «rOHKUH, CAA^Iurfl^etCAAIII^UllH a 

CAA^KU>{,KfA<ruiiJSa k^ airKuiS , KfOTuiri} a k^kuii, 
TAHsuirH (olim et «rAiKrH) a takkuji, quae tameD, 
tnutatoK ki M^ etiam tertio modo loraiari aolcnt: 
rAXfiOHAHuiiil , ^AAru»tuir»t , mMfOHiAmSli,m»VFv>tiS*' 
uiiH , Af n«littirjt a AirKuJi^ 

3) iliHUirH ; AHuirJi vero p6«t ni, iu , n. 

HiHuirHrmffi-fcHuiyH, c«r%c4HiiijrJ( , iM«Jitti*H aioN; 
praesertim si teiininationem nuh pratcedat 
ronsonana : CAABfi-lrHiiiirH^ c«AH«b HiiiVJI , mccv- 
HtkiiuiiH ; mm4hiii'ih j 4W\>lmuiiH * MVAf*bHUiWi 

AMT*faJ|tll7H. 

* « 

AHiuiii : MMiKAHttiYH a maAj^uh , «iHikaHUiih a HHqtcuH 
rel potius a hhikc» BAHiKAiUiii'Jt a SAHmf, oyso- 
mAHUilH ab cysoruiHf, MNoiMHuiiii a MNoruit, 

fiAAHUHUIII^ a KAArUH- ^ ^f AflRAilUlVH Af ^^H ; 

THuiaituJtif a «THjfUH, ftfTttiAHUiiH a kE«rxu{Sl» 
KfHrnMAituiVH a Kf«bnkuHi BCAHSAHUiVit a biah* 
KiiH , rofSAHUiTH a ro^KKuit, CAA^HAituiVH a 
CAA^KuiS. Resecto uiVh desifiunt quaedam in 
Aii : MHomAii. Hinc Adverbia seu Neutra mhoirac, 
^fAHUc; Kf«t?nMAt, ik{ctoma€, AiPfAc, quamyis 
et netttraterminationeitt uic suppleantur: ^aae* 

•uiituc» Adjectivorum Gomparatiftr SS$ 

tAHUif. Tribunm «utem Graoiauiiici etvini 
ttrminalioMm fem. ttifi Adverlmft : CKOf^HuiH^ 

RfHknSAHMlH. PrOV. i2,l. H^SOAfH^bAuiM. 

lii quibusdam libris^ iis nimiram Qtii a Polono* 
Rossis reeogniU sunt , snbinde comnarativis fiOAf , HH* 
iRf, BMiUf , SAifif et aliis more Poionorum h in iine 
affigitur ; soAf H^ NHiRf h , nyuiif h , BAi|if h , quod mi- 
nime probanduni. SEsdraeS, 20. plane le||ebatur olim 
NAHBMiiiffi (Af^^fQiiod in Mosquensi jM-mia iii Haj*« 
nwuiuiH (ob praeceaena ohh)' mutatum est ; in correcta 
vero Vulffatae verba im wperna redduutur Ha ByuiNAiu 
In fonniiia np f ^hct^h f ^iJ^ tboh ^ purissimae manus 
tHae, terminatio «bH est Dualis feuiininus ,Comparativi 
seu Supcrlativi iif f HHCT*bH y a fem. sing. n^ f *iHC<pbA 
pro nffHHrr^fcJiuiH. 

*. 
§. 40. Supeiiativus suppletur producUortbus 

C<Mnparativis in •bJiuiVft et AHUiVH.Aequivalentenim 

G>mparatiYi absolute sumU SuperlaUvis, *ita ut 

•mnibus major, melior, censeatur maximus , opti-* 

qEHU^ Erraut ilaquf Grammatici, qui terminatio* 

ne» loogiores Gofmparativorum Superlativis pro» 

priam esse docuere, ita ut MV(^fuiVH, cbatuiVh, 

HHCTUIIH a MH^ffbMIUVH, CBA«r«bHUllH fHMCT^bHUlVH 

gradu distingu^rent ei breviores Comparativps, 
longioresvero Superlativos appellareiit^ cum po-^ 
tiiis dicendum fueri t , Gompar ati vts, pr a ecipue pro« 
ducUoribus , sensum tribui absolutum et hos pro 
Superlativis atianim linguarum usurpari. Sd* 
letq[ue iis ad ]jadica*adum summum gradum nume- 

rn!e S3d P«rs:i. Cap. V. §.4t. ^ 

r 

trale BCE (ruf*) at* praeposUia ii|^ff i(jprae, per) aut 
titrumque praefigi : nj^tMH AOtipHa^kHuiiH ^ nfcocB.^- 

ipCNH^HUJ?H , BCiMWAoeTHfi4?H^7M''/BCetlj^tCB4{irA^»f UiVn. 

Comparativus UAMf exigit particulam NAHiNAHnAME, 
quodin Psalnus gr.aeco irtTksXoy, anipHus,alibi et 
superlativo iidKiW, maxime/redpondet^ 

Hodie in pkirimis dialecttB slavict^ ope particulao 
Hdi^, Comparativis praefixae , . Svperlativus forinatur. 
'Apud Serbos nahmS^oiih; hahmX^Va^. nahmH^/ie. 
Bohemi nah Dunc ut neh Dronunrialtt et seribunt : neH- 
;<inujYH optimus; Camtoli nah etiam ia naoi Dm- 
tanl. Croatarum NaHBCKUiVJi, maxamus, iis estct hio- 
«ESiA et hahbekiuVh^ - 

.,Ca p u,t, V< 

D e- N u tft e r' a* 1 i'b u s: • ■ 

A. §. 4i. E Numeralibu* cardindlesiiuttieri, si ^uAtuor 
primos excipias/f^ffnam Subfttdhttvorum, ordina- 
] les vero omnes Adjectivortxm foiraam referuiit. 


Numen cardinalcs. 

Simplices : Compositi :. 

a. b. 

' 1 KAHM» 11 K^HNOHA^ECAi^ti - - • . 

2 ^BA. 12 ^BANA^ECATb. 20 ^BA^ECATI^. 

3 T(H. 13 «r^HNA^ECATb. • . 30l Tj^H^ECAcrb. r 5 nA«ri». 15 nA«rkHA^ECATK. ' 50 n/9k«rb^E<ATk. 

6 lUiCTk* 16 UlfCTkHA^CCATftk* -60 IIICCTk^CC4Tk. 

? CC^Mb. 17 CC^MkNA^CCATb. 70 CC^Mk^CC4(^Tk, 

8 ^CMk. 18 peMkHA^CC^kTk. 80 OCMk^CCATK 

9 ^«fiATk. 19 ^CBATkNA^CCAT. 9^ ^CB/%Tk^CC/8iTk« 
10 ^CC/ATk. 100 CTd. 1000 TUC^I^A (R. TyCAI^A). 

10000 TMA iivgtoii, Adde rioA semisi dlmidiuni. 

§. 42. H^HN , K^HNA , K^HNO , a K^ OpC HN for« 

'matum e^t ^ba , duo , et pea , aiubo , dualis numeri 
sunt , quorum femininum et ncutriun ^^^, ok4?; 
TfVc et McTy^ic sunt masculina, t^h, «tCTy^H fem. 
el neutra. riATk, uiccTk ope Tk , ^cBATk > ^cc/i^Tk ope 
ATk, cc^Mk, ocMk ope Mk formata videntur^ refe-* 
runtque formam femininorum. cto est neutrum , 
cu)us Dualis est CT*fe: ^B^bxT^k (Exod; 30, 23. at^ 
que alibi Russ. ^B^bCTH in correcta edittone) ; Plura- 
lis CTA :>f H CTAr TycSijiA fem. e Goth. Thusund or- 
tum est, cui Hussi smun TycAipA inf editis libri^ 
substituerunL tma fem. ettenebras eifivgioidcci^de^ 
cem millia) siguiiiGat. 

Antiqua YersiO|licet et haeca Russis recogni* 
ta luerit^ legitGen. 24, 60* c^^h bi Ty^SijiH tcm, 
«^esto in miUia myriadiua ^/v» slg ^^Xixd^g fLv^ia^^yp 
nunc fiTiiiCAi|iy. 

Non solum id codd. Serbicis Tyc1$i|JA, pro TycA- 
i|iA librorqin editorvnn legitur, sedi etiam in ipsa edii» 

Y • * tlo. ' I 838 . Pars. l Cap. V. §. <p. 

tione pstrogteQsi , iii^ al b adbuo iocis antiquior haec 
forma intacta mansit. Job. 33, ^3. nrm^i^i, Eccles. 7, 
ag. w «rycSuJH, Sir, i6, 3- •ruc^ijJA^Sg, i^.tuc^^jh^ 
£zedi« 48 , S. riATH qi^cSi^ , 2 Macch^lB , 34« TycSijjA, 
Marc. 5 ^ 1 ^. ^fi^b tuc^i^h^ inde THicSipiHK Joh. iS, 12. 
TiiicSiii olim masc. fuisse Boh. tisjc ct PoL tysiac et c 
libro Jeb citatus locus ^irmare Tidetur; * 

§. 43. iti numerls ab 11 usque I9, qui inter- 
|)onendo ma ex unitalibus et decade compdnunlur , 
^iCATf pro ^ECATk frequenter usurpatur : ^baha^e- 

CATI. K^HNNA^CCATb, ellSOO^prO K^HNONA^ECATUnOn 

solum apud Smotriskium et in libris gl^goiiticis, 
sed etiam ijat Ostrog. editione Ezech, 4O, 20. repe- 

rias. Legitur enim ibidem e^hn^a na^ecate cTEnENb 

' . . . ' • • 

pro hodierno ^ccatVio CTinENMH. oKANA^ECATb, duo- 

* decim, in Evangeliis frequentius occurrit, quam 

» 

^BA^CtATk. Immo in Mss. etiam iis in locis oeana^ 
^ECATE scriptum observavi, in quibus nunc ^bana* 
^ECATC habetiu*. In compositis sine na ad expri- 
mendas decades lene h ab' editoribus fere negligi 

SOlet. HinC ^BA^rCAT'! prO ^BA^CCATk, nAT^CCATfft 

et nATk^ccAT^ pro /lATk^ccATk, uiccT^ccATQi pro 
uiECTk^ccATh impressa" reperies. Pro ^cBATk^ccATk 
nonaginta Matth. 18, 12. in Ostrogiensi Bibliorum 
etlitione et novissima Petropolitana an. I816 legi- 

lUr ^CBATk^C€AT'A , iu Not. Tcst. Kiov. 1732 ^CBAT^C- 

cATu ; at in scribendo, qui ibidem sequitur ^ numero 
simplici ^cbatk omnes conTeniunt. » §■ 44. Nam^ri ordinates^ 3S9 ^ 44. Kumeri ordinales AdjecUvorum defi-* 
nita terxninatione gaudent: nffBblH 


pnmus , 


K^HNIilH-NA^CCATk 


It^ 


BTOfWH ' 


secimdus , 


BTOfyJ}*NA^CCATk 


l2«* 


•r^lTIH 


tertius , 


TfETVH«NA^rC4iTI^ 


13V 


NETBE^TblJi 


i quartus» 


HETfEBTyH-NA^CCATK l4^ 


nATUH 


qiuntus i 


nATyH-NA^CCATk 


15«» 


UIECTyJf 


se^tus , . 


UlEtTyH-Nii^CCATb 


i6^t 


CC^MUH 


septimus, 


CE^MyH-NA^CCAT^ 


17U» 


dCMblJi 


octavus , 


CCMyji-NA^CCATJk 


18u» 


^CBATUH 


nonus, 


^CBATyiH-NA^CCATK 


igii* 


^CCAThiJi 


deciiuus , 


^bA^ccATyn , 


20** Libri minus antiqui exbibent nc^ByH Na^ccatu 

prO K^HNyHNA^CCATb, sive K^HNyHMA^CCATC.Vide f 

Paral. 25, 18. At more llussico etiam c^hnona^c* 
cATyH, ^BANA^ccATiJH (Ostrogieosis editio plane 

^BANA^LJATy li) , T^HNA^CCATy H , MCTIil^tNA^CCATyH I 

Paral. 24, 12. IX leguutur, verum a v. I4. conti* 

nuantur nATyHNA^ccATk,iiiccTyHNA^ccATketc. et v. 

• • » 

28*31 cum ^BA^ccATk conjuncti cardinales simpll-* 
ces ncfByii, BTO^yii, t^ctVh, scTBCfnsbul denotcjnt 
vigesimum^ primum, secundum etc. Antiquicres 
formulae sunt nc^Byii mcjk^S ^ccatma , primus in-> 
ter bis (seuduo) decem, i. e. vicesimus primus, 

• • • « 

scTBCf Ty H MciK^S ^CCATMA vicesimus quartus, cc^moc 
Mcm^S ^ccATMA aHeto vicesimus seplimua annus. 

Y a ; At ^ho Pars I. Gap. Y. §. 4& 

At cc^MOc ^fCATk A4r«ro est septudigesiinQS ttmiis. 
In Gompositis enim imi solum nmnero tennixia«» 
|iO UH adiiecti solet 

Ordinales numeros , primis quatuok* ezceptis, a car. 
^inalibus derivarisatclanmi est;nifBktM yero est a nof 
^ope BkiH (uti lat. primus a prae, pri^ graec. t^coto^ a 
Tgo) formatum. BTopyH conti^ctum videtur ex ^ba» 
•ropUH, quod est a^sA et fonnativis^ ir- o^ , oti graec. 
ZaCfigoi a SJo. «rpivVH a tde pro t^oi , opcirVii , HtTKo^ 
•riaH a hitbi^o ope tuh deducitur. 

45. A ^BA » osA , Tf H , collectivi pumeri ope oii 
formantnr: ^boh, ^boa, ^boi; okoh, dKoA, oiloi; 
TfOH, TpoA, Tjoi. A HiTMpH Vero HiTBfj^o, muta- 
to y in B, a nATk et sequentibus ope afiixi i^o: 
nATifOy luicTffo, ci^MifO etc. Ab his iterum ab- 
stracta ope uqA: ^bohija^ TfonqA, HiTBifHqa, ci^- 

MlfHIJA etC. ^BAqjH, T^HipH, Uti Ct ^BA KfAthi etC. 

vide inter AdVerbia. A cto formatur coTyJi (Boh* 
CTyfi) in compositis^B^coTyJi, TAHCOTyii, et co» 
THyii in HiT^ifOcoTHyii, iuicTbcOTNyii r d Tyc^ijiA 
(TycAipA) Tyc^ifJNyii (Ty<Ai|jNyii). A Bick est bcak 
quilibet, ope ak, a t^oi vero TfOAKyii, ape ak, 
AKyii, a BCA'K[literum bcahick, ope ick formatum, 
Multiplicativi fiumeri cSrSfiyii, Tfir^Kyii compo- 
siti suntex cS| cum, t^i et radice rSc. ^ba ^ba> 
uti apud Graecos Zio iCo , sunt bini , oka ambo. 

Tria genera cardinafis numerus k^hn in sin- 
gulari el plurali distinguit. Sic et Bick , bca, bci , om« 

nis , Cap. VI. De Pronomiae. 34 1 

nis , aed ^u et oca , tj^h , hetuj^h non nisi duo : ^ba, 
oSAest diialisptiasculinorum. ABdr^oK^b iemvet n^u? 
trorum. Tfii» "«iTUfii.est masculinorum, t^h, h^ 
fTia^H femininorum et neutrorum. Russis hitu^c 
pro utroque genere valet Vide DecUnationeft. haf* 
Tb et se<|uentes numeri cardinales , uti coUectiva 
i|iMrifO« uircTij<)i c^Mi^o, etc, Si).bstantivorum 
irices gerunt Rinc n^Th A^bT, uiicTb tucHiji , iiatif' 
fo TfAii^T. Vide Syntaxim. 

G ;a p u t VL • , 

e Pronomine, §. 46. 

-? '• • ' 

Pronominum stamina. 

Pronomina primiiiva^ staminib]!^ sy:llabarum 

radicalium sequentibus constant : 

I ... 

1) H, BA| B^fa, BU, fAhi et Hh t T^&i TU, (c) , 

€k, HI,K. 

2) OB, ON, HN, A3» CAM. 

"• 3) HCT , ^jj^r. 
§. 47* Ex hi^ Personalia sunt: A3 ego, Tutu, 
ON ille (pro h). In Plurali mu nos (i|f&fr(),HU nos 
(iff^O^ Buvos, OHH ilii." In DualiBA m. et fi^bC nbs. 
Pronominis h duntaxat casus obliqui in usu sunU 
Acciis. Sing. m. ti , f. K) , n. n seu i. J^Jural. ni seu 
A. Keli(]U0s casus vido in Declinationibus. Ab h 

or» S4i Pars I. Gap. VI. §. 48 elCv 

I 

t 

ortum cst Relitivtim mjki qui. Reciprocuin (c) ca«* 

« • - • 

ret recto» sed Accu5.ca, btKi, Dat. cn» ci^^*b, 
Ihstrum. coEOK),singulari (^'plurali mimero expri- 
roendo usurpantur. Interrogativum k augetur de- 
lerminativo to: kto quis. hi vero aut fro aut co 
assumit: sto, ^cco quidi in Mstis ^tiam «ikco. ^ 

§. 48. Determinativa et demonstrativa prono« 
minaTTfc et ch, duplici terminatione ; indefinitaseu 
communj, et delinlta seu emphaiica, gaudent: 

Ti, »rAv ■ro : froM, TAxn, «tok. 

Cb, CH, Cf : cYh, cVri,. cVk. 

Alia amant iih , Aiai ok, uii^os, oh, cam: 

Ofi, OBA, 060 : OnVIH, 06ARI, 060K. 

CAM, C^m , CAMO : CAM^&rH , CAMAia, CAMOK. 

Ol^, OlfA, .OHO 'ttOHIIH, OHam, OHOK. 

Sic et «H, alius , et ^jSr, alter, (in formulis ^f ^r- 
^pSPA; ^^^Af^''^) Adjeclivorum formam deiini- 
tamreferunl: hhuh., ^^Sryil. 

§. 49. Aucta a fine affixis encliticis mi , ik^e , 
fK^o sunt: Relativum nmf, iniKE, nmt , qui, quae, 

(^uod ; Demonstrativuni t^xik^e, et tohsk^c, TAmiKE et 

• •* ■• '••••■'•♦*' * 

•TAm^E (taiki), Tom^E (tojke), idem, eadem, idem. 

Numerale Kom^o, pro antiquo k^&ik^^o , qiiilibet; hinc 

KciK^oH)f"quilibeteorum. Sedet k^hhkoik^o luiiis- 

qiiisque, etKUHMt^o (Kojtni^o), KAtniR^o, kokk^o jnususunL . ..., la IK Formatio Proiiomiiium. 345 In Ostrogtensi edUioaeE%ech.4^i li^.reddita sunt ' 
yulgatae verba per singul^s merues na Kom^iijii M^facAii. 
Multis enim in locis Ezechielis textus antiquus ab ho* 
miae Polono-Russo secundura Vulgalam. recognitus et 
retictus fuit. At alibi KomAMH nnjipinm, lcgitur. Apoc, 
22 , 2. HA KiHSKAO Ni^tJKx^ fespondet graeco kox» y!i[m 
SKCiqov. Russ. Pol. Boh. nunc KAfK^yii pro Kiu{iiR^o,i 

• §. 50. Possessiya ope formativarum a prirai- 
tivis derivantur, suntque Adjiectiva pronominalia^ 
uti et alia quaedaiinu Formantur ;»utem affigendo \, 

0«, 1IH, IH, OB SeU EB, C-f-Op SeU fP-tp,,«K et HK. 

Et (juidem a HAC : HAUIk , 
- ftAC : BAOlb» TW 

c 

K 
SE : Moji, 
: «TfiOH , 
: Cftoii» 
: K*&iH^ 
: HiH, HAUIA^ 
«AUJA, 

Mora, 

TfiOIZIy 

CBom, 
KArzi, 
•lYia , HAuic, nosler. 
BAuiE, vester*. 
MOK f metis. 

•PBOH, tuus, 

CBOK , 6UU5, - , 

koK , quis. 

mYk, CUJUS; 

% 

' / 

Ope OB formala suntraKOB, takob, kakob. Sie 
et KroB a kfo, voroB a Toro; chi|ib, chijiba, €M« 

IIEBO a CHIJE. 

'Ope o-r-oyrwon^fijjfi, oHm et KonywH , qui,a 

K(k«ro)-, KTfy,KTEfA, KTEjo aliquis , abH,qu6dhfc 

ob affixa in rt iWUtattmi est (c£ nro, kmH cum •<)• 

Ope ak: mK,^ hiKyif qualTS,ab h;^ tak; TAKiivi 

taitid,'a t; kak^ kakuiI qualis^a k, * f •■« Op^ .\ 544 PawXCap. Vi8. U. 52: 

> , Ope hk: kaiik, TOAUKt CiAKKi koahk ab m» 
ffi cb, K , interpo&ito tamenA. Ab iisdem stamini-* 
bus H, T, c^« K foranaQtur etiam Adverbia amw 

(roMc) , «TAMUI , Cf MUI , KAMW, Ope ^IO. 

§• 51- Qxiibus particula NHb particulariter attirw 
mans, et negativa nh praefiguntur, composita 
sunt: H^bKTO, H^Kyn aliquis , H^tsTO aliquid. hhk 
to/hhktohcc, hhkmh nullus, hh«ito, hhhcco, hhmcco- 
»E nihil, HHMiHjnullius, ad nullum pertinens* Adde 
ONcYH^a quo abstractum on€hi|a, i ^sfvcC' quidam, 

H^HHKOm^O, HHi^HH, KTOAHSO, HTOAHKO , COnjimCv 

tim scribi'$olentv licet vere compo$ita non smt 
PostppofR^f sequi solet hcto : T0»^i hcto idemipsum. 
A£Bxa verborum personalia sunt aut obscrfeta 
aut adhucdum usitata Pronomina, qujie videsi^ 
(capite sequenti. . 

C a p u t VII. 

_ • - D e V e r b o, 

Thema Verbit 
\. , Verbi etymon primum^ ac pcoinde Ihema onh 
tmimTentporum^tModorum, constituit syllabara- 
«Jic^lis nudai quae nuUa adtmc seryili litera a tine 
.^cta siL . Itaque Futuri .^^, Infinitivi "a^th, 
Praesentis ^aio^ Imperalivi jA4H;« Infiuitivi a^<?^ » 
ParMcipipnun actiyi ^M^et passivi ^AH,th9ma est ' . ThMfo Vcrbi; ' ^ 

< 

ayOftba ^Aidedtii PraeteritUm simplex tertias per- 
ftonae Indicativi Ab omnibus igifeur ' Vesbi syllabis 
radtcaUbus, quae vocali termibantttr, facile et 
Praesens et Intinitivus fomiaori potest , a£Bgendb 
Praefcerito simplici id yel *rH. 

3ha; Prae9u'3NA-io^ ln£ 9NA«irH noscere. 
» .rHit, rHHHo, rHH^H"*^trescere- 

Kfhi, . K^iMtf, .. kfkH«ru: tfrgcre. 

:§i 53. In' iis!vero» qtiorura syJlaba radicalis 
consonaiinitur>.uti Bunt ai^^^jt&^X, »3^» cf^r 
r%'} TfR^, BAiKif et alia muita in^ S^ i^aeterittmi 
«Gerundivi , niminim be^,* nA^^^ sf^, crftr, teic, 
«AiK thema primum ccolstiiuit, a quo Praeteri- 
tum Indicativi formdtur afngendb. ^iQKalem i (in 

prima persona cx)*-U^: ^^^^f ^^X' "^A- nAj^c> 

•m^oj^ iKtc; Aliae yerborum forinflre *i6 Praeterito 

< 

Tocaies 4r, h,» a£Bgimi iSed cum. * I;dica slavica 
non pr08tent;:ia;qiiibus Pr^eti^ta siiQpEcia cea 
tfaemata e^diibeantur, malueruQt^rasrMnaticiPrae- 
•setiis prb thematevassumere, eU abrht^us prinui 
persona Praet^rittim deducere. Sensit tanien.)axii 
Meletius SmotrtsJd diffictihaties4iiiiedtie«ndo Prae-* 
4britO'ie€tindae?(iiobiiteniae)4^i4iigatip aper-* 
pona prima, qiiae obio aSbtmimatationemtrans-- 
fiM^mabiliumsubive si^let^ideofHf :iih|d*a persoijia 
seetinda foraaandtmi praecepit^ Vidit dmnino paach 
j^rAACHx) a rAAfHuiH; resecto niniiMmi iqh i^educt 

ap» 5«5 Pars I. Caj), m §. 54- 

dptius» qaam'a rAAtuio ob mutoitiotiem riiicat^ 
lis coBsonae c in lu. Monuct taiaeii hoc in loco 
ipregulariaxnijdta et vari* , de quibus alibi brevi a^n« 
diim &tf vigiiem, cuipam exigere; Atque hac ra« 
tione difficultales in formationelVaeteriti a aolo 
Praesenti ^ obvias subterfugtt potius , quam^ solvit ; 
impar omnino et iUe et aiii huic labori, ob ferma* 
ram Verbi diveraitatem noodum sat dare obser- 
vatam ac disllncte explicatam. Mobis igilur in iis 
saitem formis , 'm] quibus ob affixum fo primae 
^personae ikiales consooae transformantur, Prae- 
teritum simplex aut Iniinitivufi , utpote i|j^uitu 
cfaaracteri&ticac vocalis tempora- analoga , pro the^ 
n^ate ipso valebit 

Formae Verboraml . 
/ §« 54« Merborum formae, a quflitis non «oluite 
aignilicatiis^iitiiine^ictionis/sive tempore deliBita 
absoiutae., sive •ti^mpore iodeiiiutp. c<wiiinuatae 
-aut etiam ita*atae , sed etiam FAtu^i et Praesear 
4is:clatior nolia dependet» variae iiunt. Earuia 
^fiixnplicissiikiii bAu . 

^ .:.> IPrimacobfipreheiiditea Vette>qUae imliani 

-characieristicam vocakfn aate«PH IttBnitivi habegjU 

Suntque eorum duo g^era^ 

«a).£orum qudrum.fijttaJiaradicisjr^ocaU iermipa- 

tur , uti joHfH * ^a«TH ; : iHTk^ im-th , n4*.H , 

b) Formae Verbferum/ S47 

b) Eorum, quortim radix consona ' terminattir : 

nAC-TH,,N6C-»rH, f,AC-TI^ (prQ. fACTf-TH),*Prae« 

sens nAC^ ,. hecS , p^crS. 

Secunda complectitur ea Verba, quae in 
Praesenti (seu Fuluro) hS , in Inf. hStk syllabae 
radicali afligunt : ^H*H!i( , cta-W^.' HabentqUe ple- 
ruipque etiam praeiixas praeposittones : noMAnS, 
h^^hhS, h^c^hS, h^o^aehS, ayiK4cHS etc. 

Ter.tiaveprum..^5t, quae cbaracteristicam »b 
syllabae radicalidfIi{|;endoPraeierjtum, ethuic de- 
mum addito ffH Inlinitivum /^i^mant^ fA^SM-^r: 
^a^Sm^^tth at ^a^Sm; noBcAii; : . noBCA^kTH ; BH^^b: 

BH^^bTH ; rAi|^4{ : TA^dsTH ; CTV^^CA : Cvy^blA^bTHCA. 

Quaedam tamen a prQ>b amant^uticTOATH^ kori« 

TMCA, ^flKATH^.CAIMUIATH. 

. Quajpta epTiiiffit, quae charac^erisMea h gatjr 
dent^ uti tah: TAH^H.i koh: kokth; nBH: RiAHr 

^^i Rf f AOMH : - n^AOAHf TH ; KAONIf:KAOMHTH; C^^H; 

cS^hth; }^biTII1>^|4«WTH- ;, 

. Quihta eomm^ .}}uae chafactc^istica- a aut 
A gaudent : cVa : .Ci^THl rH^faffATHCA, ^^^dfiATH , ko* 

«ATH^ fA^^^ATH. 

^exta deo^umteorum, quae characteristica 

OBA aUCta SUnt: KSn^OBA: Kto-OBATH, MHAtOBATH^ • »• *' yeiv m If^lrC^Vllt 55. 

V«r|>a for m ae priipae* 

§.' 55. Praesens seu Futtirum -^ , 

pdst Tocales * lo / 
InfinitivUs - tm. (A) Praes.*io, Infin.->«rH^ praecedenle vocali, 

(CoQjQgatio L Paradigma A*) 

Praes* Praet Infin^ 
eVio, Sm, . KMTH caedere. 

nVw, *'• nn/ iiMTrt bibere. 
•* now,' n4i, n4wH cartere. 
w\o, jnj^ BiJTM iilMtare. 
MyR>> My/ MtJ<rH • lavare. 
•^Vw,' ■ ^iV, * ^^*rH ' seftlire. 
Huc refer et ^uio, ^uMi c^; composita no* 
^Tio, timVio;' #21^10. • Porro ^haio, ^natm; CM^bio, 
•*7il*TH afude(Pev^A*io, i^*^rt ; : *f *io , 5f%TH, 
it^io, SfM¥M tohdeVe, ao^Mr,^ ««^th ; rNVio, rNH* 
«ph; Kpyio, K^y«rM; CTfkHOV^^^pMTM. 
' ' iIaec,-li^Wi!un'syfl voralem 

desinat, 4h.Pr{iet4yito 'cbaMcteristica vocali a tiiie 
non augentur* Eatamen, quibus^ontinuata actio 
'designatiii^; '^^air)iaerfsti(!Ah<(qiffiitae ibrmae (a) 
aflijgunt:' ' - ^ 

64rio, B^frRi, B4rA>rH flare. 
aVio, aYri, aiath fundere. 

Sic Verl>a formfte primae; 3A9 

Sic AAib: aaath; w^^, ^^bfa (w^4iia , MA^iuo* 
ca); ^aio: ^awvm; vAia : vAia«rll*, ^^rto t ^Vatu ; c4tia; 
cfeAn^H; MAio ; KAfocA: KAiaTHCA. Porro <in4rio, cM^nocA» 

BAAiOCA^ CAEIO, P^^klO, B^CTAIO^: li^lCTAn^rM* (COIOCAet 

CToio vide sttb forma tertia). 

Gomposita autem actionis momentaDeae cha- 
racteristicam A nonaffigunt ninc ii03^4s, ^a^H;^ 
n^H^^b a f^^io, bo^b^Hs a Bf^bio* > 

Quorum vocalis radicaKs est % , rescrfvunt. ^ 
in oBA (»a) , formam sextam aemill^ndo : 

a) K>Jio, koKa, kobath cudwe^ • 
(k^) (kSth) 

SiCChSiO, VUCH^to : fA^eNOfiATll ; HA^IO: nAOBATH. 
' b) CAIOIO ; CAEBA : CAEBA^H VOlHfre. 

(CAtO) (caIO*h) 

Sic «tiam raioio, iMnAioio : U*nAifiA<f h , et hAAATM 
conspitere; kaiok): kaebatm pro kak^^h. 

Anomala forinatio. ^ 

« > • 

§. 56. Verba quaedambujus formae^quorum 
tyllaba radicalis in ^desinit» asBumunt^rejecta vo» 
cali radicis , N^ pro *io ipPraeseQtii^formam siecun^ 
dam aemulando : 

nN^ a nA ; iiath tendere. 
thH * TA : "TATH secare* 
irhS * ncA iKATM metere. 

noHN^ • noMA : noiATH incipere. 

Add« 360 Pars J. Cap. VII. §. 56'et Sf. 

. Adde K«%f H^CA Xkan W) a kaa: kaatii jurarei, 
Futttruin ctamS a OTAi CTAiPH stare«.MS pro h^ 
affiguiit HM^ a ni; m^H capere, et ika%« a »a: kj^th 
liquorem expriniere. 

Alia amant in Praesenti seu Futuro a^ pro %o : 
»HaH .3^1 nfiH : irhth . yivere. 
nA^bft^ ?fMnA»fe : nA^tTH evellere. 
Sic nAOfiS et nAUttS pro nA^fo^^ CAOf^ et CAyiiS 
proOA^iOi vucHOQ^pro wcnSio. 
Alia ^^ prq.Ki: 

Praes. h^S: ab . (h) : hth ire- 
Fut. isV^S a Eia : euth esse* 
Adde w^w^^jpro w^Htio, NA^cm^^cA pro na« 
^>biocA , 3A^f «^H (3AA€«S) pro ^A^^bio* A uic est 
inusitaium luc^X, a. q[UO tan^en Gerundivum uic^ 
et Varticipiuin activumuicA^ uiAAy uiAOvig^ent ^a« 
TH format FuturumuniiaiisopeM: ^am. Sed tei> 
tiaplur. ^a^St (^a^at) , Imperativus^Am^k (pro 
^k^H) formata sunt ab inusitato ^a^S. 

< §. 57. 
(B) Praes. - %\ Praet. - c , ojf , Int - th , posl 
radicales conoonas k, n; ^, t^; 3, c; r, ^f k. 

( Conjugatio II. Paradigmt C). 
Post St n« post quas inseri solet c ante th 
Iniinitivi : 

r^CE^i r^Kc : r^cfiox^ r^cBCTH. 
t (norpicTH). 

Sic Tef bat foroMie ^ptimae ^ 31 i 

• * ■ 

ibnmi» (ft frcf^ATH). Adde Rua$. CKpes.^: CK^es^ 
•mn f. Serb. w^m : itti^rH ;* ^ffifMi : -^estTM (Bofau 
3AEcn*H); ^^B»M : vy^^c^H (Cam. ^oAScm, ^oaecth^; 
CKtefm : ckSkcth , Casn. xf ^^^ '• Xf M^"*^ - 
Post ^ » «r , quae mutantur ante th in C : 

BE^^ , w^% : ei^ox , ftcc«rH . ducere. 
: Sie Ko^S i fiocTH ; nA^\i : nAiTif > :<;^U: cfc^i, 
ictKTH ; rH^^ :. p^cth. . F.i>rrQ baa^S , baio^ i kav 
.^*(, Effjv^, nf4^^, Kf^S, Adfle defQC^ivHm r^A^ 
quoad Praesens. , • 

HAfTS , nAfTi ; njAi*o)f , n/fcc^H plectere. 
. . . Sifiiiliter MAT^, MfT> (A¥feT^)'^futura Wfiy^feT^, 
Cf^^^> ab inus^itato ffkTH; hh^^: Hfc<rfi; ijftdsTV, 
fMf T^J (rndcfr^) , f Af T^ ; ^TH. ^ 

Post 3, c> ficiutato ,3 in c aat^^TH : 

Bf^S^ Bf3f ; Ac^PX^ fifcm .vebere* 
SicA^b^V: A*fe3TH et vfacTH^ 4efectivunr fioN«« 
^)ii hdny a N3H; wBf^^S: wBffcT^n; r^u^^: rphicTH. 
HAC^, HACf : nACO)^, nACTH pascere. 
Similiter NfcS, t^ac^, et^ coiopositum cnAC^: 
cnACTH salvum &cere. 

Post r^ X$ K,mutatisgutturalibusajQte f Prae« 
teriti ip analogas , et transf brmatis pt , x^^f *^T w-* 
te II Intinitivi in y : 

Mor1$/MoiKf : Morox*, moi^h posse. 

ftfefX^/ ftk^uii: fti^fX^Xi^K^V^H tritui^are. 

Sic 3H Pvest Cap. VIL .§. tS. 

n^r^, CT^irV/ cir^Hr^. Aide wkr^ quoad pri- 
mam personaox et Ini K«fa^>€WTere,iy>ud Siao- 
triskium KdrnH» RuMice,, dob Slatice. Confer sub 
forma tertia b^hrath. 

niKV> niMt : niKox» niifiH pinsere. 

SinHfliter reflexiyum «iEKS(AVf«feK^, ^HHi: f4r 

KOX (f ^JC) * <^AAKi( , NAAAK^ , «rEKV » c4sKt( , «AiKt(. 

Add^ ¥oakH : «roAy h , k ' c^ «roAKNH fimiiae $e» 
cundae. 

§. 58. Verbia httjus ^ftnrmae, quomm syllaba 
radicalis consoni^ &, p , fitiititf*, et pauca' alia, 
• amant charactetisticam^A iii Praeterito et ant^ «th 
{•finitivi , formam quintcpi aemulando : * i 

|^a%, pM/' ' fllAfH<i ^ 

3oa^, ; y^h^ • 3aA^H« 

maS> lftBA> IR&ATH. 

mjS , ' nf A , nf ATH. 

CCy* , Cf A , • C^ATH. 

Adde miuH , tna , rn a^. Btiam post ^ , c , r, k , si 
immediate aliae consonae nuUa yocali interpositu 
praecedant, characteristica a locum habet 
iK^S, ift^A, fK^ATH exspectare. 
- c«H , c^cA , c^( A-fH . sugere. 

Sic Verba formae primae. 8f5 

Sic AP^: ArATH TK^: «tkath texere> a quo 
«TKtiS formae secundae. Praesens aikio (Amtf) 

a AfATH f Uti CAIO a CAATH , CTEAIO a CTAATH , KOAIO 

a KAATH , f mio (f iR^) a ^ ikath refer ad formam 

quintam. 

§. 59. Quaedam tamen post ^ postulant ch»- 

racteristicam jtertiae formae salteminlntinitivo: 
Mf ^ : Mp^bTH; hoH^S : noH^^bTH. ' 

TfH : Tf^bTH; noiKpS : noii(f«faTH4 

Hf OCTjS : njOCTfdjTH. 

Horum Praeteritainterprimam et tertiamfor* 
mam fere nutant. fiinc oyM£C : oyM^ o;^ et oyM^ 'b ; 
oyM^^faX*. Addere possis n^ ioca : n^^bTHCA, meaio: 
MA^faTH. Sed Verba in 10, Inlin. Hith, uti mhio, 
3f 10 , K^io et ali» omnia , quae Conjugationis ter-^ 
tiae Paradigma £• sequuntur , ad tertiam formam 
referenda suot. 

Anomala in Mb : 

iBMb , facTH edere , a iti^. 
B^rMh, (BdscTH) scire, a B^fe^, B^fa^HrTH: 
KCMk (pro kcmh), a kc. . 
§. 60. Gomplectitur yero iorma prjmaNeutra 
et Actiya. Transeunt autem neutra in Factitiva vel 
bpe praepositionum (noMor^ juToa Mor^ possum) 
vel induendo formam quartam (^ acthth crescere 
facere , baacu ^acthth capiUos alere , a ^ actS cres 

Z. ^ co. ^ 354 Pars L Cap. m §. 6i. 

co). Notandum etiam , cmn ejusdem originis (rst^ 
dicis) Verba plures induere formas soleant, for-i» 
mam quorundam primam exolevisse. Sic B*fcr?J, 
E^biiJH personas alias (k^irhujh^ K^trfKHT) a forma 
iertia RHkmATH mutuatur, ejusque composita noE^&^ 
rH^, n^HK^brHS formam secimdam induerunt. A 
HAA^S , ftAACTH magis' jam usitatae sunt formae baa* 
^»bTH, et HAA^ATH iu composito WEAA^ATH. Non 
jgitur mirabeHs conjugationem irregularem Verbi 
fiMAMiietribus congestam formis , nimirum exHM^ 
prima, HM^kTH terUa, hmath qtiinta. 

Verba formae secundae^ 

§. 61. Praes. Fut. - hS, iPraet. - M, mS;^. 

In£ - mSth. - I, ojf. 

(Conjugatio II. Paradigma D.) 

Quoad Praesens e forma prima huc pertinent 
mmS, kmS, hmK, tmS, «hS, noMH^ (masm^, ^ah- 
nV), Fut ctamV. Ex integro vero huc spectant 
^mS, ^mSth (pro ^ShS, a^mSth), mmS/mn>(th (olim 
et math) , et omnia alia in N^ , m1$th , licet eorum 
non pauca characteristicam Praeteriti C| o;^ a 
forma prima repetant , unde ct formarum istarum 
priitiae et secundae summa afTinitas liquet. Ha- 
bet autem mS locum post vocales, et consonas 
K, n; M, m; ^, t; 3, c; r, x# «' l^ost Vi^ba formae secundae^ ' 355 

Post vocales : bhnH (noBHH^ i wkhhV) , iipma» 

¥^ , nOMAN^ , MHHS , N3f HH^ (WTf HhH) , ^'bHS , C^- 
N^ (h3C^hS)> KAHX (oyKftHS), KUH^, fiOCHAAHScA 

dauhS, haiohS. Haec a Verbi^ ibrmae primae 
aasumto h^ pro lo orta sunt : btHhS pro biio , mhh^ 
pro mYio; Praet bhhS, bhhSj^, noMAHS, iiomahS;^. 

Post B, n: ruEHS (noruKH^), Praet norufif: 
noruKO)^ , n^ o^a^hS , n^ 03 ABE i oyrA^bsHS, c^oakhS, 
noHAnnS : np HAnf, Hc>ronHH,. oycnnS : oycnf obdormivit 

Post M » N : mhS I Praet mh^ : mhSj^ ; hotohS^ 

« 

oycnS a coh. 

Post^, t: oyBAnS (oyBA^nS): oyBA^c; B03- 
wS compositum a 803 et k^hS), cnA^HS; met« 

nS, tSthS, CBitHlS (CBtTHS)i KAIChV (CAeCTNS)^ 

B^n^AH^ (B^n^ A^<iS) : B^npA^E evigilavit 

Post^, c: oyBA^nS: oyBA^c, h^sechV, roH^- 
hS, nonoA^H^, h^moa^hS, A^f3^^'' oyiRACH^CA: oy« 

IRACICA, dyrACH^^ KOCHScA» nAfCH^ (nAfCKN^), noKfO- 

chS^ t^echS; Bo^kpccNS: Bo^Kfccf resurrexit 

Post r, X' '^* '■"^ (yA^riJS), nfHS^farHS: rijn- 
B4(Kf: n^Hg^krox, MrNS^ ^wfurnS, ctapnS, CArnS; 
^BHrnS (no^BHrnS), Bocnp ArH^, nocTHrHS : nocTHmf : 
nocTHro^^ nfOTbfrnS: nf oTopiRf ; n^HS (con^HS) , 

j^X«^(M3A0XM^)»»*3A)f»*^- H3^tuf, hoTSxHS, H3. 
cxhS: H^ciiif: H3CXOX et h^cxhS: h^cxhSx** habuk-* 
hS, mkhS (h^mkhS: h^msi: H3Mkox)# npOMKnScA, 

HAMOKnS^ OyMAKHSi H3HHKHS9 n^HHHKHS, HOTK^ 

z a hS: 556 Pars t Cap. VDL §. 6aet6S« 

nS : novHi : aotkox , h^cakn^, oypbKN^ ; oyMOAKH^, 

fiO^KAHKNS, nOME^KNS: HOMCfMf, TOAKnX. 

§. 63. Utimtur hac forma SUvi praeciifae in 

■s. 

Yerbis compositis ad Futura unitatis (actionis mo» 
xnentaneae, determinato tempore delinitae) for* 
manda , quorum Praesens ex aliis formis , plerum- 
que ab Iterativis quintae, petendum esL Futuri 
^cf 3N^ Praesens ^c^ 3A10 a ^e^ 3 ath formatur; oycnNif 
petit Praesens cnAio a Chath, bo^knV Praesens 
K^fo a B^dsTH, noMOAKN^ Praeseus MOAHtil a moa- 
HAi^. Alionmi Gompositorum , uti cnA^H^, no» 
E^brN^ etc. themata simplicia formae primae nx^, 
gHsr^ Praesens exhibent. Ipsa etiam Praeterita no« 
ruKc , oyrA^bKf^ h^nhhc indicio sunt, formas noruE^, 
oyPA^bE^, h^hhk)^ olim usitatas fiiisse. 

§, 63. Haec forma in nX complectitur Verb^ 
Actita et Neutra. Horum aliqua sunt inchoativa 
Futura a nominibus deducta , ut oycN^f obdormi« 
am a con, BCKhicN^ acescam a radice Khfc,wcA«bnNi( 
obco^cabor a CA4rn. Factitiva sub n^ nulla compa* 
rent. Haec enim sub aliis formis* sistuntur , ut 
<vcAHinHTH obcoecare sub quarta,. ttycA«fenATH et 
u^cA^bnAAh^H sub quinta. Neutra tamen etiam hu« 
jus formae subinde yi praepositioiium Factitiva iie* 
ri possunt A noMAH^TH , memmisse , est BocnoMiR*» 
MhTH va memoriam revocarej, suggerere. Ver. Verba formae tertiae. SS7 

y«Fba formae tertiae» 

§. 64. 

a) PraeL - 4i, Inf. - .>b»PH, Praes. - 10. 

b) Praet - a, Inf. - ath, Praes, - 10. 

- A, - AVH, 

c) Praet - *, laf. - •fcvif/ Pracs. • *». 

rTypa^ (a> Conjugatio III. Paradigma E). 
(Tjrpus (b) Coniugatio L quoad Praeteritum)* 
(Typus (c) Conjugatio I. quoad ^Praesens). 

Derivata a thematibus priqrum formafum 
^UQt; 

a) cb^Hb, cb^^TTH, cirm^S, a ca^V. 

b) CTOA, CTOATH, CTOIO, a CTATMt 

AflRA, .AniCATH, AEIR^, a AApV. 

c) hmHt, HMdrTH, HM^bio, ab hmV. 

ftAA^Hr , BAA^^bTH , BAA^dsiO , a BAA^H. 

Aaoipali B^bMk tempora quaedam formae 
primae respondent, sed alia, uti Praet fi4i^, 
et InCfi^b^^bTM, formae huictertiae conformia sunt 
siniiATH, s^biRA, retinet solum primam personam 
s^br^t e forma prima. Nam s4riRHUfH, s*bmHT et 
reliquae ad formam teniam spectanL Suntque 
Verba hujus formae , si cum prioribus formis com-i 
parentur, non Singularia, sed Iteratiya aut Coa- 
tinuativa, quibus actio indeiiQita longioris mprae 
significatur. cik^ ex. ^. primum sedendi actum . 

(con- 358 Pars I. Cap. VIL §. 65. 

(consido), cHi^^tTH sessionift continuationem (ae- 
dere) denotat. 

§.65. Primitiva hujus formae plura sunt, et 
quidem typi primi (a) quorum Praet et Intin. cha- 
racteristica 4? gaudent, Praesensvero inw termi- 

natiU*. PoSt B, K, n, M: CKOfS^faTH: CKOfKAVO, 

Kyn^bTH , TEf n%TH : te^ nA>o, ^um^ith , lu^M^bTH , rp i- 
M^bTH: r^iMAFOy apud Smotriskium et rpcMio, abs- 
que A epenthetico , Polonorum more, 

PoSt N, A, ^: ^HCN^faTH : 3niNH>, MN^bTHl Qi- 

AirTHiCOA^frTH^ ^jiTH^^jio, ro^icTH. Post^, t: 
BH^^ifTH: BHfR^S (fiHfK^), et composita ncnabh- 

^dfTH , SABH^^TTH , UIKH^*faTH ; firb^^feTH , noB^t* 
^"feTH, K^^fa^TH: K^IO, CNAK^4rTH : CNAKIK^^ (CNA- 
^mV), CMCf^HltTH, PAA^HlTH, CTkl^^bTHCA; QHTirTH 

(olim pro hhtath), ACTffarH; xotHjth: )foijiS, bc^ 
T^bTH: BCfi|jS, (apud Smotriskium et Bcp^ Russo- 
rum more). Post c^BHcbTH: BHuiSproBHuiio. Ano* 
mulum CHAfo : cnHiuH , cnnT in PraeL et Infin« 
amat a formae quartae: cna: chath. 

Verba typi secundi (b) a prioribus in eo di^ 
ferunt, quod pro 'b postulent a post vocales et 

pOSt m, UJ, M: KOATHC/li: KOIOC/fl^KOHUJHCA; ^Cf IRATH : 

^f^mS (pro A<f m>aTH : ^c^ikio), ^fOiKATH;CAUuiAT.H; 

CAUUI^; nHtJIATH, TfClfJATH; 3bShATH, M0A4ATH, 
B0^«f ATH , Kf HHATH : Kf HhV. Slb KONHATIf d KOMil|. Ver Verba formae tcrtiae. 359 Verba typilertii (c) lachoativa sunt, exigVuit^ 
que in Praesenti Htyo. Primitiva ; rpB^kTH ; roB^bio, 
fRCAisTH: iKEA^bio (Exod. 21, 22. in antiqua edi* 
tione iKCA^k^Eovo ^a mhAHf^ET pro fKCA^bcT) , Bom^ 
^EA^bTH, KOT^rTH: EOT^faio. Adde composita w^o- 
A^bro, cucKH^4rio, WMST^bio. E forma prima hucre* 
ferri possint kaeio , TA4rK> , n^Hbio, 3^4rio maturesco. 

Inchoativorxmi in 'bio , a Nominibus , maxime 
ab Adjectivis derivatorum ingens est mimerusr 

WME^TB^bH) a ;»iEfTB, UICAAKisK), ^A^CAAK^SIO a CAAK , 

oyKf 'bn^bio a K^^bnoK , oyMirio ab oyM , p A^SM^bio a 
f a^Sm , wH^bM^bTH a H^bM , ui)^f oM^bio a Xi^^ » wtc* 
MH^bTH a TCMCH , oyT^bcH^bTH a T^bcEH , ^cKCA^bTH a 
j^EKCA, ij^bA^bTH a ij^bA^^OBA^bTH: ^oBA^bio , a ^oet 
boaa; CTAfHiTH a ctaj^ wcHpirTH a CH^^cMdr^^bTH 
a CM^b^. norof^^bTH a rop^, KorAT^bTH a KorAT, 

nCMATAHbTH a HEHATk, U;cScT*bTH a C^CTA, UIK^HAAf 
T^fTH a Kf H AAT , UITArOTifTH a TArOTA , uini^cTHr- 

TH a ri>(cT , WKccT^rTH a IKCCTOK , ri^CTHiPTH a rScT , 
jA3T0ACT»bTH a TOACT*, oyKo^^bTH ab OyKOr,UIKHH"« 
S^bTH a HH3 , UIMCf ^'bTH a mc^^ok. 

Factitiva sub hac forma non alia reperire \v» 
celj, iquam ea, quae vi praepositionum talia 
iiunt: noB^r^^bTH notum facere , narrare, aB^b^^b* 
TH scire ; noBEA^bTH jubere , a BEA^bTH v velle ; cha« 
K^irTH servare, observare, curare, a c, ha, et 
s^irTH vigiiare. CKooK^rTHf qirA^bTH neutra sunt, 

quae S6o Pan t Gap. VII. §..()d. 

> 

quae si iormam quartaminduant, activa^ signilica* 
tione gaudent: CKOfSHTH, ij4rAH<rH. Eadem ratio* 
nedifferunt ■TA^bTH: TA-bio et •tahth: ta». 

Verba formae quartae. 

5. 66. 

^aet. - H, In£ - HTH, Ihraes. - ». 
(Gonjugatio m. Paradigma F.) 

Huc spectant Iterativa [a Yerbis formae pri«» 
mae derivata : 
roHHTH pellere, a ikehH, phath. 

la^^HTH 1 ,. \ ^ 

. > veni, a riao, kao. 

K3AHTH j 

6o^HTH ducere, a be^^. 
Xo^HTH ire, a uiE^^. 
B03HTH vehere, a BE3S. . 
NOCHTH ferre, a hecS. 

His adde 30^ hth , n^E^opHTH a 3f 4rTH. 

Factitiva aut immediate, aut mediante Subr 
stantivo a prioribus formis deducta , aut saltem iis 
respondentia : 

noHTH, HAnoHTH, potum praebere, a hhth. * 
KOHTH , noKOHTH , pacarc , a noHiio. 
CT^OHTN a CTf^; H3KABHTH ab h^suth. 

CAOBHTH (fiAAroCAOBHTH) a CAOB^, CA^IO. 
nAABHTH a HAObS» nAV(K>; CTABHTH a CTAB. 

r^fiHTH a ruEHS, ^A^rpAiSHTH a rjEE^. 

njHA»fc^ Yerba formae <{uartae. 36 1 

npHA^fanHTM a n^HAnMS; oycnHTH a cnATH. 

BAAHTH a BAAIOCii^, BOAHTH a BEA^frrH, HAAHTM' a 
nAAMK 

BAfHTH coquere a Bf4rTH, mo^hth a M^HlrTH. 
fiS^HTH esbmno excitare, a E^^bTM. 

f ACTHTH t H3f ACTHTH , BO^f ACTHTH , a f ACtK 
B^frcHTH a BHrlrTH , OyiKACHTH ab OyiRACNSTH 

CA^HTH plantare, a cb^^bTH , ct^^hth a CTy^nV. 

AOIKHTH , nOAOIKHTH, a ACfKATH .^BMIKHTH a ^BHrM^. 

r,2|CHTH a pacmS 9 BOCKf ECHTH a bock^echH. 

MOHHTH a MOKM^ , TOHHTH a TIK>(. 

Sic Acliva CKOf fiHTH , TAHTH , respondent T?eu- 
tris CKOf KicTH , TA^faTH , et intensivum hohth , cno« 
HTH , conjmigere , Verbo n^TH. 

§. 67. Primitiva hujus formae censeri possunt 
sequentia , licet aliquorum compositorum simpU« 
cia in usu non sint : 

I 

fOHTHCA, ^OHTH, TAHTH, KfOHTH. 

ffiBHTH: laBAlO, AOBHTH X ^ABHTH , ^HBHTHCA, MOA«> 

BHTH. 
AIOKHTH : AIOKAIO , nOTf IKHTM. 
H^A^nHTH : H^aShaIO , TOnHTH , H^IJvfcnHTH, XOHHTH^ 

KSnHTH, KfOHHTH, CT^HHTH. 
AOMHTH: AOMAH), TOMHTH , rASMHTH , oycT^ cmhthci^ 

KO^MHTH. 
M^bllHTH, fANHTH« HHMMTH, ^f AMHTH , KAONMTH. 
A10AHTH, ^'bAHTH, OyTOAHTH , Jf^AHTH , X»AAHTH- 

J*3- a 9 S62 Pars I. Cap. VII. §. 68. 

^A^ofHTH» BA^HTH, n^E^BAfHTH praeccdere ^ iifirp H- 

TH, Oy^ApHTH, KOJHTH, kS^HTH, TBO^H^TM, 
CBA^HTH» CMOTDHTH. 
U^HTH : BAIK^S , OyE^^^HTH , noE^k^HTH , II^^HTH , 
mS^HTH , mS^HTH , f O^HTH , cS^HTH , 4^^H- 

TH, po^hthca; eaS^hth, HAO^HTH, B^C^HTH, 

TdS^HTH, r^A^HTH, nOlfJA^HTH. 
mStHTH: mS||jS, fOTHTHC^A, nOcfaTHTH , CklTHTH, 
)f WTHTH , )f BATHTH , HOrAOTHTH , {BpATHTH , 
njfbTHTH, nOCTHTH, nScTHTH. 

AA3HTH, nofA^HTH: nofAmS, ka^htHi p^S^hth. 
mHIichth: MiruiS, wkSchth, bkSchth , n^ ochth. 

§. 68. Utrum CM^bffSHTH, UU^^klUHTH, nfHKAIO- 

SHTH, aljaque in quibus literae ns, ui, 4 praece- 
dunt characteristicam h, ad primitiva referenda 
sint, dubitari possiL Literae enim t, x> k ante m 
in iK, uj, H transformari solent £st namque tS- 
nsHTH a tSpa, MNomHTH a MNor , caSikhth a caSfa etc. 
ahuihth a ahx > T^fcuiHTH a ^4;]^ a , r^ 'biuHTH arpHjjf 
etc. oyMHTH ab oyKA, mSihth a mSka, aSmhth a 
aSk etc. 

Similium a nominibus aliisque orationis par- 
tibus ortorum Denominativorum hujus fonnae 
exempla cumulare non vacat. Ex innumeris cape 
pauca: n^HCBOHn^ a cboh, ncHbhth a ikhb, caabh- 
th a CAABA, TfSsH/TH aTfSBA, oyKf^boHTH a Kf4c- 

flOK, npCfAMHTH a COAM» lf(INHTHCA a HilNAf l|4rHH« 

TH ^ Verba formae quintae. 363^ 

TH a IJ^fcHAi RA^kHHTH 3 nA^feH, nOAHHTH a nOAN, 
i^f AHHTH a KfAHb , MAAHTH a MAA , oy^AAHTH a 
^AAC, BCEAHTH a CEaO , IJ^bAHTH a \\k\^ MMCAHTH a 
MyCAk, B^BOfHTH a ^BO^, CMH^HTH (CMif^HTH) 
a MHf (M^frp); HEfA^HTH d.^^, 4^^HTHCA a hS^O , 
CAA^HTHa CAA^OK^ HfO^AA^HTH a X^M « Cfi^tTHTH 
a CB^bT , CfeATHTH a CBAT^ flf EKf ATHTH a K^TOK , 
Kf OTHTH a Kf OTOK > BO^B^fcCTUTH a B^bCTb i n^EACTHTH 

a AECTb, rocTHTHa rocT^, K^ECTHTH a k^ect; sahkh 

THCA a SAH3 , KOCHTH a KOCA , TAACHTH a TAAC i Kf ACHTH 

aKDACA> u)SAHHHTH aAHi|Eetc.etc. Hiac treri potuit, 
ut quaedam ultratrium $yllabarum mensuram ex-' 
crescerent: h^^o^atahth a j^o^atah, roTOBHTH 
a roTOfi , cSnp oTHfiHTiicA a cSn^ othb , nocoscTfiHTH 
a nocoscTbo, oyHHHHmHTH a hhito}ke, eliso to. 

Verba hujus formae fere mere Acti^r^ sunt» ex ; 
ceptis admodum paucis Neutris et Reflfxivis. 

^ Verba f ormae- q[.uintae. 

§. 69- 
a)'Praet - a, InC - ath, Praes. - aio, lo. 
b) Praet r a, Inf - ath, Praes* - aio. 

(CoDJugatio L Paradigma A et B). 

Typi primi characteristica cst a $oUdum: 
Hp^ATH : HPf Afo , of ATH : opK). Huc ifefer Primitiva 
nuraero pauca: 364 Pws I. Cap. VII. §. 69* 

t 

oynoBATH: oynoftAio, spei^are. v 

30KATH : 30CAfo et 30SA10 , koaceath : koacbaio , agi« 

tare, moveire. 
Cuhath: ciiinAio, kahath: KAnAto, KonATH, Ky(nA«rH- 

CA, )^AnATH: XAnAK). 
^f EMATH : ^^EMAIO. 

CTCNATH: cten^ (ctcnio). 

IRCAATH : IKCAAIO. 
Hr^ATH: HPfAIO, o^ath: OflO. 

f U^ATH , IKA^ATH : IKAIK^i( , CTf A^ATH : CTf AIR^^. 
BHTATH, nHTATH, nyTATH , MCTATH : MCijl^ , n^A- 
TATH, KAHCTATH , f HCTATH : f Hl|l^. 

6^3 ath: baik^, MA3ATH : maikV, ^^b^ATH : p^biKV, 

TA3ATH : TASfttf , KA3ATH : KAIK^ , AOE3ATH ^ AO- 

smH, Iterat. weaoeh^ath: uieaoeh^aio. 
nncATH: nHuii^, tccath: tiuiV, sccath: «iciijH, nAA* 

cath: nAAUiV. 
^tfrATHCA, CTjftfrATH: ctj^irV. 

I 

ma^ath; maui^, ^y^^ATH: ^yuiS. 

aokath: aohH^ ^yKATH: fWHVf, hct^kath, aakath: 

AA^ , nAAKATHCA : nAA«lt(CA flerC , nAAKATH : 

nAAKAio abluere. 
Hckath: hi|i^, hhckath, aackath. 

Tenninatio brevior 10 actionem singularem, 
longior aio acUonem continuatam aut iteratam 
plerumque designat» Utriusque autem terminatio- 

nift Verl^ fontiae quintae. S65 

nis noD pisi pauca capacia sunL Quae breviorem 
ament , e'x indiculo praemisso cognosces. 

§. 70. Huc etiam spectant Iterativa, quorum 
ihemata jam in prioribus.' formis, praecipue! in pri* 
ma et secuoda , occurrunt ; 
noH^y fiAio a ^cbS , raabath a nAoaV. 
noriftiEATH a noruBN^, pa^ryCATH* a fxyH^S, fi^o- 

3AEATH a npo^AENit. 

oyTonAiTH aboyTonNS, oycHnATH a cnATH, nosE^* 
nATH anoHE^nS, CT^nATH a CTSnHTH. 

HMATH (HMAMb), et KMATH : KMAK) ab HmH, AAMATH 
a AOMHTH , ^ ^y MATH a ^mS. 

npHnHNATH a n^HnHt^^ noMHNATna noMANt(, nomH^ 

NATH a nOfRNS, nOMHNATH a nOHhS; 3AKAHHA- 
TH A *^AINS et 3AKAHAI0 a KANS. 
KAAATH a KOAK), HOCyAATH a HOCAIO, HOCTHAATH a 
' CTEAK). 

cosHfATH a coEE^V, wHHfATH ab wnpiOi nonH^ATH 

a nEfS, OyMHfATH al> Oy Mf^i fA^^HfAlO a^E^^ 
CTHpATH a CtTfH, n^ OCTHf ATH a n^OCTfS, nj^H* 

3HfATHa3fi0y noiRHfATH a nofRfH, norAfATH a 
ropHzTH. 
ja^ATH a laMk , chHs^th a CHdsMb, fedr^ATH a B"fa^4t^ 
TH, noBHs^ATH a noB4p^<kTH f oyBA^f^H ab 

OyBAN^ (oyBA^N^), n^OEA^ATH a EO^V, ^^M' 
TH a nA^^ , NA^H^ATH , CO^H^ATH : CO^Hm^S a 
3^ATH, WIBH^ATH a m^^/ n^OCA^ATH A C/A^S, 

■AAf* 566 Pars I. Cap. VII, §. 70. 

^S, PAA^ATH a rAA^*bTH^ NAKAA^ATH a KAA^)i, 

Bochf /Ji^ATH a Bocnp anV. 

IVEoHfTATH: WE^^bTAK), Fut. UIS^AI|J^, ab WEf^W^g 
SHTATH a HT^J. Hf HMETATH a fl^HHTtt ; 0^01^6*^- 
TATH a npOljB^TH, COHAHlrTATH a HAETi^, H^* 
rH»bTATH a rN»bT^, n^CBO^fACTATH a fACT^ 

H3'IE3ATH ab H^HE^N^, ^^fS^'^^ ^ ^^^3*^^' U>fiE^ 

3ATH ab ivBEf^S. 

cnACATH a cnAcV, oyiKACATHCA ab oyiKACN^cA, oyrA** 

CATH ab OyPACNti, n^HKACATHCA, a npKOCH^CA, 
WTf ACATH a Tf ACK 

HfHs^brATH a nfHS^rrN^, noMArATH a noMor^, wk- 
AurATH ab aiBOArh , noAArATH a hoaoiknth 
(AArS), nocArATH a nocArNt(, BEfrATH a fn^rS. 

H3cu)^ATH : H3CUU1V, ab H^c^x*^^* 

n^ETUKATH a nfETKN^. 

Ilis addere possis nomHrATH , ^ a^to^ rATH, n^ Ep 4?* 
KATH, n^HTEKA^H, noAUfKATH. Sedhaec, uti etalia 
in libris antiquts typum secundum ath potius ' sc« 
quunt^r , ante a mutando r in 3 , k in q. Hinc 
noiRH^ATH a Mcr^, f a^tc^ 3ATH a TE|^rNt( , nfE^^bijATH a 

f^H)i, n^HTEIJATH a TEKV, HOMEfljATH a MEfKN^. 

Alia ^ide sub typo a , ath* . 

Typum primum etiam sequuntur Denomi- 
naliva plurima : roTOBATH a roTOB, no^osATH, 

3HAMfNATH , ^«bAATH a ^^&AO, rAArOAATH a rAArOA , 

KOT* Verka formae quintae. 563^ 

Kd<rCDA>t^H a KOTOfA, ROf AEOT AI^M , f OflTATH : 00* 
nijJ^, nOTOnTATH , lUCn>rATH| KACBrrATH, IjJEEETA* 
TH f CKf flRETATH a CKf C1KCT Stridor^ nOfZICATH : nOITiUlV <• 

a nomc cingulum. 

.§. 71." Ad eundemtypumrefenintur Frequen- 
tativa omnia^ quae inter vqcalem radicis (primae 
et secimdae formae) et characteristicam a inter- 
ponunt B , seu quae pro lo aut nV apponuiit baio : 

fiyBATH : EUBAIO, a KUTH. 

Sic wfi^BATH : wfiVBAk^ ab wkVk)^ dukabath a 
EAio, nofiHBATH a kVk>, oynHBATH a nVio, oyen^BATH 
a cn^biOy oyMhiBAK) ab oyMuio^ h^ahbak) a aVk), 

WUAIOBAK) a nAI^K), (uKflJBAK) a KfUK), ^ABATHa^AK), 
U^^iffBATH ab W^^klO, fA3^HBAK> d ^^K), nOHHBAK) a 

nosiK). 

SiC qUOqUe WEBHBAK)^ HOBHBAK) a fiHH^, homa- 

I 

BAIO a itdMAN^/CTABATH ^ CtAnV^ ^'feBATH a ^^v!S 

«eu 3*^10^ noKUBATH a kunS. 

Huc quoque referas Frequentativa in baio, 
quae a forma terUa deducuntur, servata charac- 
teristica «b ante BAK): nftTE^n^tBAK), ^o^ A^^M^bfiAK) , 

t^MN^fBAK^CA, tOUIjmHbH^fe^AlO^ nOBEA>feBAiO, C^A^OA^kfiAI^, 
MCTA^fafiAK)^ HCq^feA^IBAIO, CMAfi^^fefiAK), U^CK^^^bfiAh). 

Adde CKoH44fiAfo (CKOHSEfiAio) a CKONHATH. A Yer* 
bis .formae quartae vix ulla Frequentativa in fiAio . 
reperias. Occiurunt tiamen oynoKoKSAio ab oynoKOH- 
tH, nforoHifiAfoa n^oroHHTk, hcko^ iHEBAfo ab hcKom 368 Pars I. Cap. VII. §. 71. 

1 

^ENHTH, npErp^HEBAio a iifErofSHTH mutata ubique 
characteristica Yocali h in c. Quae a forma quinta de« 
rivantur, servant characteristicam a : Bo^cVraB^H) a 

CUtH, WHAraBAK) ab WHAA«rH , WB*bl^ ABAIO ab WB«bt)JA- 
•TH ^ HCKABAffO ab HCKATH. Sic etiam HCKOIUBAtO ab HCKO- 

HATH. Hinc HCKonABAAHSir.27,29: recte Ostrogien- 
sis , male correcta HCKonoBAAfi. Serbis hckohabath : 
HCKonABAMadhucin usu est, uti Bohemis BbiKonABA- 
THCt no^KonABATH. Matth. 6> 19* 21. codd.manu- 
scripti et libri Serbici ro^kohabaiot legunt , Ostro- 
giensis yitiose no^KonoBAioT. A no^KonoBATH (for- 
mae sextae) Praesens esset no^KonSio/ non no^- 
KonoBAK). GorrectOFes autem maluerunt hoc loco 
Bubstituere Russicam formam: no^KonuBAioT. At 
ProY. 29^ 4. f ACKonoBAET (pro antiquiori voce ^ac- 
k^taet) etiam in correcta editione legitur. ^ides 
hic formam antiquam p ackohabaio in iictam p ac|co 
fioBAio conimutatam. Nec jam miraberis 3 Macch. 
4, 10. legi nunc wnAAKHBATH, quod graecumaxo. 
ivgstS-xi melius utique exprimit , quam oyT^buiHTH 
primi interpretis. Russis enim forma haec, quae 
et Serbis placuit^ duntaxat usitata, uiiiAAKAfiATH 
autem, quam Bohemi servant, prorsus ignota est 

§. 72. Typus secundus in a, ath: H^BAraTH: 
H^BAraio, cVraTH: cYraio. 

Hunc typum sequimtur Iterativa , quae a^ the- 
matibus formae primae, secundae et tertiae for- 

mari Yerba formae quintae. 369 

hiari solent: eVriio a ehth, no;viAra«rH a noMAN^, 
EAirziio a EAEio, tuiAiaio a haio. Et mutatis r et*K 
aiite a: homh^atm a MrNtf, P^ikh^ath a iKrS, 
wcA^ATii a capnS, NAnfA^ATH a NAn^ArNSy no- 
CTH3ATH a nocTHrNSi nocT^n^ATH a GTjHrK Sic 
quoqtie H3NHIJATH , n^HNHijATHa nhkS, naaaijath a 

AAK^, NAfHl|ATH a f K^ , n^E^^blJATH a f^K^, HCTH- 
ijA.TH a TKS> CTHljATH a TEK^f, cklJATH a cfeKS; 
^B^blJATH a ^lt^kKN^, B03KAHIJATH a KAHKnS , EpAtjA-* 

1 * I 

Tii a EfAKNi(^ MEj^ijATii a me^knV; fauc etiamrefer 

tlOCA^UJAlO a CA^)f Ath. 

Derivatsl a forma. quarta innumera sunt. 
A quovis cnim fere Verbo in hth formantur Ite- 
i*ativa hujus typi , pto Mth dpponendo ath. Mutatio- 
tiem transfoTmabiliiun et vocalis o in a in syliaba 
tadicali, epenthesim literae a post labiaies b, k, 
Tl , M , exempla subnexa docebunt 
NAnAraTHy noTAtTiTH, n^HCBAfziTH, nfECTfARiTH, oy** 

CTjAraTH,aNAnOHTH, TAHTH, n^HCfiOHTH, HOE- 

CTfOHTH^ oyCTfOHTH. 
taBAATH,. H3EABAATII , OyAABAATH (RUSS. OyAOfi* 

AATh) a AOKHTH, fiO^ABAATH , Oy^HB AATH , NA-> 

n^AfiAATH, fipoCAAfiAATH , Oyra^BAATH , a lafiH* 

CTH , H^EABHTH , nO^ABHTH etC OyMf l|JfiA>MrH ab 

OyM^^^BHTH. 
AIOCAATH , norSfiAATH , ^^3^^ ASAATfl U ^OOCHTH ^ 

WCKOpEAATH. 

>4 a n^H- I N 37« ParsLCap.VlI.§.7». 

4 

n^MACh AATH ^ OyKp^bnAATM , XARAAirH a j(onH«rN« 

fif A3>(MAA<rH a A^^SmHTH, WK^&^MAATH , J^AMAiATH 

a xf ^MHTH. noxf AMATH Tefer ad typum (a). 

H3M*feHAq«H , U^CH^NATH,^ A^rANATH a POHHTH , (R.M;ro- 
HATH), HAniAH/WH, KAAHATHU a KAONHTH» 
BO^E^AHATH , Oyn^ AfKNATH ab Oyn^^NHTH. 

BAAATH a ftAAHTH, nonAA^TH, Oy^AAATH , fA^^irAA- 
TH, HCIJ^bAATH, OyKAAATH a KAAHTH , ntMUUIAA- 
TH a MUCAHTH. 

« 

pA^AfATua ^A^ofHTH, BAfATH a BAf HTH praecedefe^ 

ft^BA^ATH a B^flOfHTH, CMHf /MTH , «U^AflATH , Oy* 
KAfATH a KOfHTH, ^ATBAf ATH , OyM^IR^^TH 

(oyM^^pTH) ab oyM^^i^HTH , cmat^ 4^h a cmo- 

' Tf HTH , Oy)(UI|lf ATH ab OyjfUT^HTH. 
BAIR^ATH a BA^HTH , Hf inpOBAIR^ATH (R. npOBOIRAATH) 

-a 60AUTM, nos4rmAATH, n^Mii^ ath\ ^ Am^ATH a ^o- 

AHTU, AOCAmAATH, WC^m^ATH^ WfJ-frm^ATK, 

M^mj^ATH, oyrAm^ATHab oyro^uTH, npurBAm- 
^ATH a n^HrBo^^HTH, T^Vfm^TH, a t^K^ntn. 
la antiqtiissimis Godd* post m^ scribitur a : 
ocVm^ATH, noK«fcm^/Mo, Tft(m^AM« 

CM^qjATH a CM%THTH,B^CXIil9IATH a ](UTHTH, nS0->* 

cB^bijJATH , n^ urH^fciiiATH a n^ urNirTMTH , wsja- 

l^ ATH , n^ CI|IATH a n^ ITHTH. 
H^b^ElfJATNa B^BdrCTHTH, Wn^l^ATH a nfifCTHTH > MlflU 
TH a MCTH«rH , BM^IrillATH , Hf lAtflATM a Hf fACTH'^ 

TM. I 

yerba forqiat qniotM^ ^ .3^1 

•TM, H^fA^IATH^ n^lA^ATH, WHHipA«rM, n,^A- 

||JATH (R. n^ oi^ath) a n^ocirHTH. 

feAAlKATH a fiAA^HTH in^dl , HOf AIKA^H a nOjA^HTH , 

norfSnuTH a nor^^^tiTH. 

WfiOmATH ab WEOIKHTH, npHgAHIRATHC4^> fif^lKATH, 

CTSfKATHi 
GM-btUATH a CM«fccHTH , fi^NAtUAiTH 4 HtfCH^H,. (R^ no- 

HOUIATH), DU^UIATH , H^C^UIATH^ HCkSOIATH, rAAr 

UIATH , UTH^UIATH , n^AUIATH 8 Hf OCHTH , flCKf 't- 

lilATHi ^ . 

AHIUATH aAliUIH^H, Wp^bulATH^ fHuUHTH^ OyT«b* 

UIATH , COBE^UJATH , CrfHbuWTH* 
HO^HATH aboySHTH,yA3A^MATH, UllMHflATI^f HO^VsA* 

TH a nOf^*IHTl|, HCTAHATH (Qu HCTOHATH) , ^ATA^ 

.^ATH a TOMHTH* ^ :" 

Eiuidem typuxB sequunturpauca DenmiiinaM^ 
tiva: wK^raTU a &^h, sfMfifATH a i^¥H^jki, et Sb^t- 
i|iATH ab wB^bT, Yel immediale /at> inusttato CuB^fe- 

THTH. Sic WESTUIATH ab WfilTUlHTH O. boc a BCT^SX^ 

Usus Iterativorum et FreqUetitativcxrum fbr- 

inae quintae praecipuus est ia fqnaaiido Verbo- 

^ rum qompositorum Praesenti. Guw.enim^ompo* 

sita ex.gr. H3^, nfCTH^f^wf^biu^Futurasint^Prae- 

sens ab Iterativis eoriun peti solei: H^teAio, npc^ 

THMIO, W^^blUAIO. % A a 9 ^tis 37a Pa« I. Cap. VH. §\ 73. 

Verba formae i»extae. 

a) - 1(10, ofiA, oBATH post consonas soHda». 

b) - ioK>, fBA, iBAiTH post vocales et liqiiidasf 

(Conjugatio I) 

(Paradigma A, quoad PraesensV. 
(Paradigma B, quoad Praetlnfm.) 

§. 73. Priltnitivum hujus formae vix uUum re- 
pertris^nisi fortasseea primitiva censeas, dequo* 
rum primQ ^tymo non constat Sunt enim omnia 
a nomihibus , ratius al thematibus aliarum forma-' 
rum, derivaU^ • * 

a) - ^10, OBATH i 
B^oa^ a Bj^oAh, BOAXtt^fo a boa^^b. 
TfiB^ a *r^€A> K^nkio a K^n, KtfoHTH; CB{p«kn^f# 

a CBif •bnytfl > NdrMVio ai H^m.- 

«»EHN^fO, nOBHN^ftpU, aBHN^; MHH^fOaMHNlfvHMI- 
nHiO ab HMiii, HMINC; ^NAMIN^IO a^NAMCNATH, 

b^nHiom a^B^NA. 

iiomhaSio a MirA;^ii|piiA^io salutare/ osculari, aii^lrA. 
Salutant nimirun Slavi , dum aiterum inte* 
grum (qvfe^id est sanum et salvum esse ju« 
bent. ^^>ftciASio a ^f^x^' 

B«bp)(lO a h^fik, MHf^lO $lqvp^tiiA A MHf, ^ApVlOB 
^Af , SRHf SlO a IRH^ , t^C^f ^H) ft Ifll^f . 

WBifA^io ab wK^b^» HcnoBHf^^io, ^Anofidr^kio (alfas 
et HcnoB^b^Aio, 3AnoB>bAAio), fM^wc» a ja^, 
n^ HnAo^^M a Hao^. 

co- Yerba formae sextae. SfS 

coB^bT^io a coB^TT, uifiirT^io ab wk^tt» hcrut^io 

ab HcnuTATH, ^atW, OkT^fO* ' 

3ABA3^I0 aBA^ATHi CUKAH^t^lO ^a AH^ATH « HCTA3S1O. 

r 

a TA3ATH4 noKA^Sio a noKA3ATH« noA^ifio a 
noA^A, ivgfA^Xio ab ws^a^. 
wnoracSfo ab urnoracATHi^ Bocnnc^fo a nHCATH, corAi^* 

C^IO a PAAC, 

■ » . 

wsoArHio ab wfiOArAfTH , Hc^^r^io a Hc^^r. 
AHj^^io a AH}^. ahkSio a AHK, hhokSio ab hhok, toa« 
K^io a TOAH> CA^K^io, M3UCKS10 ab hckath- • 
Adde plurima ^\^ p^rtira ab Ac^ectivis iu im 
derivata, uti aSkabh^io ^ aSkabch, Np^MHidocAa hx^ 
mcH, npA^^HSio, fs^facHSiocAt B4rMHSio, partim aSub-* 
staativis orta, uti ^OA^fa^HSio , rocno^Sio , b^ Am^tdd , 
a KOA^b^Hb, rocno^^, bj^aib^a; et alia, maxime a 
fbrma Abstractorum in ctbo deducta : ^'bJicTBtdo 
a ^*bHCTBo , bhtihctbSio a bhtYhctbo , xo^at4H« 

CTbSiO» KAArOB^bCTB^N), ^A^HbCTB^IO, n^bcTHHCTBtflO ^ 
CB4i1|IEHCTBSH> , CB^b^^bTEACTBSlO , n^ E^CTATCACTbViO , 
roCnO^CTBW , HACA^bACT^IO , OyCE^^CTBVlO, ^CCAT« 
CTB^IO , cVkoTCTB^ , TOf IKECTBtdO , lUECTB^IO, MOHAUIC- 
CTB^fO, HOCaSuIECTBSiO, n^Of OHECTbSiO , IKfEHECTBSfO, 
«AA^y HECTBtflO , H^KktTOHECTfiSlO , UlcSi)JECTBt(lO a UJ^ 

i}jfiCTBO, HEAOB^bKOAioKCTBVio^ etinnumera alia,ple- 
rumque graecorum exemplofum servili imitatio* 
nc procusa. lO 574 Pan L Cap. VII, §. ^4, 

Bdioio: bokba: bckbatHi a boK. 
oyT^cKfoio: oyT^iNeBATH, ab oyrffNYJi. 

•AACTEAIOIO: BAACTEAEBATH 3 BAACTlAk. 
COBE^UI^H) : COBEf lUIBATH , a COBEf lUHTH. . 

b^amMio: b^amibath, a b^am. 
HEni|iSio : Hinijjf BATH , a NE et nEi|iHriiu 

COK^OBHI|l%IO : COKpOBHIfllBATH , a COKf 0BH1|ll. 

Po5t lu ^ H , i|i scribi %io'pro lofo jratis jam notum 
•st tx iis , quae Introduct. §. a4. aota (t) monuimus. 

, Sextae ibrmae usus idem f^re est, qui Fre- 
quentsrtivortim quintae , ad formanda nlmiruHi 
iPraesentia. kShhth Praesens kShSio ab hac forma 
petit/cum K^fnAio Futurum sit A ba^ath Prae- 
sens BASK^ praefixa praepositione 3A transitinFu- 
turum 3ABAIKS (alligabo), ut igitur a composito 
3ABA3ATH Pr2)esenshabeatur, hoc a forma 3ab>i^ 
30BATH1 utpote frequentativa respectu brevioris 
formae, repetendum erit: 3ABA3S10. 

ExpQsito formarum Verbi discrimine et usu 
yam ea, quae Grammatid de Fuluri formatipne 
docent, illustremus. 

Futurum simplex. 

§. 74. Futurum simplex a fornia Praesentib 
lerminatiQne non differt. Hinc eodem modo in- 
ilectuntur Futtiraj quo Praesentia. Sunt etiam 
apn pauca Verba slngultria primae , secundae , ei 

. quar- Faturi formatio. S76 

ijuarUe iormae, quibus actio subito tFatisiens dt^ 
Qotatur , quae sub forma primigenid non Jl^aeseiiSi 
sed reipsa Futurum sistunt ; Praesens vero , cum 
id diutius duret, ab aKa iorma^ qua longior ttiora 
designatur , siimere solent Sic s!li^>i (ero) natura 
sua Futurum est, quod Praesens KCMk (siim) ab 
alio themate mutuatur. Praesens autem fiUBAio 
(esse soleo) a Frequentativo syeATH singularis 
Terbi gyTH ormatum est Themata igltur Prae* 
lueatis et Futuri temporis in Leiicis diUgenter no« 
tanda erunt Hic saltem aliqua Futura primigenia 
praeter Et(^)f subjungamus. £t quidem formae 
primae : 

^AM dabOy Praes. ^aw, ^AniTH. 

nA^V cadam, • ra^io, ha^ath. 

jCAAff. sedebo , - c*fcmAtf . cirA^bTH* 

AArlf jacebo, • AimH, AfwaTH. 

CA^y proprie significat,: ponere se in sede p 
j/dl/e/^n,AAryponere se inlecto, jick legen. A 
mHB)( Futurum circumscribi solet 111H0 kV^V vivus 
ero, vivam. 
Formae secundae^ quae proprie Futuromm est: 

^HhV ilabOi Praes, ^m)( (^>fio). 

31H1V oscitabo, - 34ebaio, 3*^«^. 

KkH)i StlUabO, • KAHAIO, KAnATH. 

nAioHV spuam, • nAioia', fiAfBATH. 

PTAHtf Stabo , m CT010 , [CTOraTH. s 376 Parsl Cap. VH. §.75. 

\ 

c>KrN)( attingani|Praes. CArAio, CArATH. 
^iXMtf spirabo» - ^V^ui^^ ^yj^ATii. 
^yKN^ rugiam, -* puHy, fUKATH. 
^cf3N)( contidam, - ^if^Aio, ^ipBATH. 
^BHrHS movebo, - ^BHrAio, ^BnrATH, . 

Formae quartae: 
kVhaio eif^iam, Praes. KVn^do, KSnoBATH. 

m 

AHiuS carebo, r ahuiaio, ahuiath. 

« 

Grammatici Bohcmi, uti et Poloni^verba singula- 
>ia Futura appellanl perfteta , seu perfectae actionis, 
•<{uae momento absolvatur, Praeseatia vero impetfeeta^ 
quod eorum actio duret. 

Praesens pro Futuro. 

§. 75. Utuntur veroSlavi subinde etiam Prae^ 
senti Yerbi singularis pro Futuro , eadem nimirum 
forma exprimendo Praesens et Futurum. Matth. 
8, 19. H^S noTcE^b, AMoiREAi^E H^EuiH , sequar te 
quocunque ieris. Praesertim si particula ai|ie {iov) 
praecedat: a.i|ie n^ ochtc si petieritis , hike ai^e fEHST 
qui dixeriL SicrViOi niio, be^^, mhn^, ^^^^ ve- 
nio, etveniam; hinc rp a^^i^Yh venturus; ^dk^iA^ 
CT intelliget, ribhtca revelabitur, boaht, ^o^ht, 
BH^AT videbimt, cboko^ht, nXcTHT,n^ocTHT,KfEc; 
TUTCA baptizabitur , b^^aio praecedo et praecedam, 
noAuiET praecinget 

Futurum compositum. 

§. 76. Futurum compositum formatur , si Praer 

•senti verbi simplicis praepositio praeiigatur. Enu-. 

me- \ Futaram compositiun. 377 V ' inerant antem Grammaticipraepositiones^c|uaefu- 
turi fbrmationi aptae sint, praeprimitj sequentes : 
w, 6y, H3, w(bo), np, HA, ca (co), B^h^ (B03), 
n^H, nfo,^3, quibusaddere licet reliquas omnes, 
€ quibus verba composita constare possunt,nimi- 
rum ^o, WK, S, Ojfc, no^, nji^, HH3. Quaelibet 
enim praepositio Verbo praefixa hoc ipso, 
quod signiiicatum ejus Yario xnodo determinet, 
ipsuai etiam tempus ita restringit , ut Praesens 
■verbi simplicis in compositis Futurum evadat. 
\?rbo aYw (fundo) si praeiigas b,>ha, H3, u^^, 
JA3, habebis Futuxa baiio, haaik) infimdam , h^aik) 
effundam, n^oAYw, ^ a^aik) , profundam , diffundam. 
Sic waHK) induam, H^t^w, pa^Sw exuam; noHnX, 
HAHHy, 3AhhS incipiam, noHiYo quiescam, oy^ApK) 
percutiam, hoaoikk) ponam , sunt Futura composi- 
ta, etsi eorum simplicia exoleverint. 

Frequentissimi autem usus in formando Fu- 
turo sunt praepositiones oy , no, B13, itaquidem, 
ut propriam subinde signiticatianem fere amittant. 
Taliasunt: oysiio, oyMMK); hohmV, noH^V, noHC- 

C^, nO^HAK), nOCAIO; BO^M^^BO^MOrS, BO^CM^PITICA 

ridebitis , bo^^actS crescam, Formaetertiae : oyfiH- 
^rtT videbil, oycoiocAtimebo, oyMfS moriar, oy- 

3JHT aspiciet, Oy^C^IKHT, OyMlAHHT . oyCAWUIHTj 

B03MHHTCA, BO^NEHABH^iiT (Pracs. hehabh^ht) odio 
hubebit. Formae quarlae; oynoKOHT pacabit, oy^ MO- 57S . ^ Ptts I- Cap. VH. 5. 77. 

ctont; nort(fiNT, nocAVmNT; M^fi^^NTj fio^M^b^T, 
Bo^AiosNT, fto^cV^NT. Formae quiaUe : no^ )frAiocA 

R^AAM^ ab AAKATN, B^y 41H, AO^nAAHCTCCA flebltlS^ 503*« 

^u^ETC, so^rAAroACTc. Formae sextae ; oyB*bf )(ctc 
credetls ; 603^ a^>(ctcca gaudebiUs. Plura alta Futura 
composita formae secundae Qji n^) vide supra §. 61. 

Haec tamen ope pcaepositionum formata Fu« 
tura , si iis particula ^a praeiigatur , etiam Ptae* 
sens Pptativi et G>njunctivi supplent: ^a oyMOA-* 
^NT taceat,ut taceat / ^a nocA^MNT ut serviat^ ^a 
nfVN^cTadveniat, ^a ck^^itca ut impleatur^ 

§. 77. Non est jtamea. praeposiUonum tanta 
vis^ ut etiam Praesens Frequentativorum inFutu- 
rum convertere pdssinL Sedneclterativorum, qui- 
bus sub aliis formis verba singubria respondent , 
Praesens pro Futuro usurpari solet, Sunt ^m 

WSAA^AIOT, WCTONT» N^PONNT, N^NCCNT, nfNyO- 

^NT Praesentia. Adde n^ Ncfa^NT adsidet Non .de- 
sunt tamen exempla Futuri iterativi : tioKMACT. 
B3EA\AeT , norbKAETCA , uJB^frijJAioT respondebunt ^ 
Praes. (SB4ri|iABAioT ; uictasaactca , Avsf AipH ab u)K^*fe« 
TATN (Praes. ui^f^kTAio). Differunt aulem'noKMAiT 
a no NMCT , nocksiT a nocbiCACT ratione formanim,, 
quarum prima (h!a%^ c^vX) actionem monienta^ 
neam, subito transeuntem,qutnta vero nmatn, qisKA* 
th actioi^ent continuatam vA ite^tam designat. \ 

\ Futunim circumscrlptuin. 579 

Futura p^riphrasticau 
§..?8. Futura circumscrlpU seu pfriphrastica 
formantur ope auxiHarium mmami» , X^H'^ ' ^^ • 
quae Infinitivo praeponi aut postponi solent : MMAMk 
SECTM legam, x^^^ ManMCATM adscribam, sV^H 
^4rAATM operabor. mmamii Graecorum fc/XXca , sK^S 
Germanorum ieh werde^ X^^^ Anglorum IwUl re^ 
pondenL Exempla Futuri ^pe mmam^ formati in 
Evangeliis nonpauca Ieg;uniur: mmH^tm mmaujm ha« 
bebis, n^f^AM mmat^ kmtm tradetur, oycAuujATM 
Mmate audietis , n^YMTM MMATk cum veniet, ven* 
turus est iilius, m MMATkKyTM non erit.Mi mmath 
nMTM non bibet,^ mc mmati bm^^ctm non videbitis, 
NCMM%TBK%cMTMnongu$tabunt, mc mmatc 64;^ obatm 
noa credetis. Addi potest nahnH : nc^ a^mtm mahnct 
'Contemnet, (negliget, non curablt) Matth. 6,24«; 
Sic Luc 16, 13. ^ubipro nc^a^htm antiquiorum edi* 
dontini edttoreft substitueFunt formam Russis usi- 
fataijn hc^ a^^ttm. nckoatmc4^ mahncujm non timebis 
Sir. 9, 16. (nunc McoyEOMUJMCA). McMOipH (male in 
Ostrog. ncmqhm) mahhcuim Sir. 7 , ^. nunc ncbo^mo» 

«CIIIM. MCKATN NAHNCT (ifTlfVff/ , Sir. 33 , 26. 

§• 79. AuxiUare k^^H activorum etneutroruni 
Iniinitivo rarius pingiturt HM<bTM kS^ctl habebitis 
Joh. 16^ 33; at tn aijjc Kt(^cT wBp*frcTM lo, Matth. 18, 
13, si conligfrit, sS^ct est pro ^ivyfTxu In Vet 
Test fibris minus anti^is reperiuntitr pliBra ejus- 

modi 58a Pms 1. Cap. VII. §. 79, 

■ 

« 

mddi Ftttura: BAA^^kTH KS^S,nHCATH K^^ftUH, ca^- 
iRHirHS^AHT, WKHTATH kV^et habitabit. Raroetiam 
participio activo (et neutro) in a ad exprimendum 
Futurum exactmu addi solet kS^^^: cahko kV^et 
CvrBOfHA quaecunque fecerit, Ez^ch. 18, 22. 
Ostrog« ed. (nunc cahka cotbo^ ha). H^^tiKE b«&uiah 
sS^ltT TAMO, quo ingressi fuerint ; ^ sKfi^XS-otfdv iKsT^ 
Ezech. 12, 10. (nunc AMoiM «hh^W); «hah oycNSA 
K^^iT aut obdormiverit 3 Reg. 18, 27. (nunc ham 
cuHT cam); ^a hekako hikScha By kV^ct ne forte 
tentaverit vos 1 Thess. 3 , 5. (nunc deleto bV^ct). 
Frequehtius autem kV^S cum Participii paftsi- 
vi Praesenti et Praeterito connectitur : ^a bh^hmh 
k^^St ut videantur ; kS^ctc nchabh^hmh ; b^at bS- 
^CT, ^aho kS^ct dahitur; h^c^ah kS^ct tradetiu^, 

BC ^CHH rS^CTC , H^rNANHKtf^ST, oyB^b^^kNO kX^CT , 

(A3f ^femcNo kS^ct , CBA3AN0 Ktf^cT etc 

Verbum auxiliape x^H^^ (volo) Infinitivo jungi 
6olet: Kr^A ](otat cVa kuth quando fiiturum est 
i^t istaiiant, orffVfccXX^ rai^rx ^svi^fu Luc. 21, 7. 
XOTAH npTHTH qui venturus est, (z/XXcoy igx^tS-Xi, 
Matth. 11 , I4. laiRc ^^'■''^X^ ^^^ kuth quae essent ei 
eventura, ra jxsXXoyrtf ftJr^ o^f6/3^V£/y , Marc 10, 32. Apud Illyrios' auxili^re HsS , quod e Yoiyl^ contrac- 
tum esty frequentissimc IdBnitivo j.ungi solet; Russi vero 
ct Bohemi in verbis iterativis auxiliare b^^S amant 
Croatae et Carnioli kSaS cum participio activo .in a 
connectendo Futurom formant. Poloui sX^^ cum Pa> •s Formatio Imperatlvi. 38 f 

ticipio activo in a aut cum Infinitivo conjunguni : bf - 
d^ pisal, autpisac b^d^ scribam. Relko vich in /]rram-» 
matica Slavonica (dialecti fllyricae hodiemae) Futurum 
II. Conjunctivi ope budem et Participii activi formatum 
eihibet: kadajBbudemimao, lcada mi budc- 
mo imali f^si habuero» si habuerimus. Lano3sovich 
vult etiam Infinitivum adhiberi : kada budem imati. 

Praesens' aliorum Modorum. 

§. 80. Allorimi Modorum Praesens a Pra*e- 

senti (seu Futuro) Indicativi fbrmatur rejiciendo 

S v€l K) et apponendo characteristicam termina* 

tionem cujusvis M odi. Est autem h Imperativi ter* 

' ' ' » * • • • ■ 

roinatio: h^h, kSah, hmH; rocah, bctahh , ab h^S^ 
eV^S^ hmS> nocAio, bco^ahS. Desinentia in rS» k^ 
mut9pt ante h gutturales r, k in, analogas 3/ ij : 
iiEM03H,noli,a mMortf,noM03H a noMort(, h^baeijh 

ab H^BACK^. 

iCoalescit autetn h' cimi Vocali praecedente in 
diphihongiun : nbifl a noio, baa^^h a BAA^rbio^ nn-* 

•TAH^a HHTAIo/nOMHA^SH a' nOMHAVlO. 

Iti Verbis 3. et 4. formae', in qiiibus -conso- 
na radicalis ante 16 primae' personae trjinsfor- 
marisolety ajitt secimda per^qna/ autlniinitiyf con- 
itona immutata respici debet: 
cSsK^S^ cS^HiiJH : cS^HTH^ Imper. ct(^K* 

« 

AtSi^S^ mSthujh '; mSthth, «^ mWh^ 

nSljjS, nScTHUJH' T nScTHTM, - nScTH.. 

« 

CAEmS, CA^3HmH : cae^hth^ « CA^BH' 
fij^ouuS, n^ocHuiH 'r tifQmWf * npocH* 


I 38a Pars 1. Cap. VII. §.80. . # 

SlC AIOSM a AlOfiAH) : AfOKM^H , CPKAA^NH » CO- 
SAAIKNM: C06AA3NM«rM,MliKAH a MhlUlXl^ : MU^N«rM . 
OCiTfH db Ol^JflO: OCTj^HTH. 

A et u Gerundivi : ^Aia seu ^^ • ^io/ taji- 
roAA a TAAroAio, ro^A a ro^. Yocalcm u exrg^t 
desinentia in ^ : hmu ab hm^. 

£t afitxo H Ad)ectivonim : hmwh habens. Sic 

iRMBUH qui habitat, KccTQmSsif PsaL 9O, 1.^ fRMBkiJi 

fiAS^Nu^ vivendo luuiriose « ^& i^un^lAxc. 15, 13. 

HTWH (o«ri|A) honorans, or^\imS\v. 3^ 3., KAENiifH- 

<A qui jurat, fti^yA projioiens. Quaedam etope a 

formantur : ^ma a ^m^^ "bha a mH^, TfA a ^^)i. 

Bohemi Yerbis ,in % solidum pro u apponunt a : 
RCAA dttcens , HCCA portans. Hanc tennitiationem etiam 
in llhrouQgrapho russico Nestoreuon semel observare 
licebit« 

EM (km)i om» hm Participii passivi, apponendo 

KM pro 10 post vocales : ^akm seu ^aim » ^hakm , 

HAfHtJAKMi WCKtf^^bKM, a ^AIO etC EM pTO 10 pOSt 

consonas : r AAroAf m a rAAtOAHv npAifiAiM ; nHuiiM , 
MiifiiM a nHuii(, Mii|ill. 

OMproff; fii^OM» HiCOM^IRiHOM;, H<roM a U^>i, 

m 

Nic^ etc. 

HM pro 10 in yecbis 3. et 4. formae: tbo^hai^ 
a «raofio, roHHM a roKio. Restituenda autem esi 
cpnsona radicalis , quae in L persona mutationem 
suhiit : c^^hm a c^^hth : c^^^ , bh^hm a bh« 
^isTH: BHiiiA\f,nfOCHMa n^ocHTn: nfOuiV. 

Prae* FormatiO Praeteciii. 5S3 Praeteriti Simplicis et Infinitivi formatio. 
§i 81. Dato Praiesenti (seu Futuro)primae for- 
mae personam tertiam Praeteriti iacile formabis, 
rejiciendo lo, si syllaba radicatis vocali terminetur. 
A riAo si ffo rejicias^habebisnH; cuisi )^raffigatur, 
persona prima formabitur : hhx bibl Verba au- 
tem in \i, quorum syllaba radicalis consona clau- 
ditur , assumunt in Praeterito characteristicam i, 

in prima persona c^ : h^i , ^^ox « ^^A^ * ^^^X » 
nAiTc: nAETO)^, ab h^^, Uf^H, nAvr)i. Consonae 
transformabiles ante i mutationem subeunt , non 
ante o^** fiifn»: Btpro)^ a fti^rH/BAiHi: baiko)^ a 
»ackS. Infinitivi Verborum istorum quomodo a 
prima persona formari possint, sub forma I. in- 
ductio sat ampla §. 57 docet 

Verba tL formae^ si terminationem n^ prae** 
cedat vocalis , exigunt in Praete^o h%, nS^ : mhn^, 
milHSix ^ mhnS( , mhmWh. Quorum syllaba radtcalis 
(ante Hk) consona temunatur> etiam 1. formae 
Phieterita aemulantur , tejecto h^ et afligendo i , o)( ; 
tiorycc, Horugox a noruKii^« « 

In Terbis aKarum formarum datp Iniinjtivo 
fcurmabis Praeteritum re)iciendo «th * et dato 
Fraeterito simplid foitnabiy Ii:rfinitivum afiRgeod^ 4*h: ^ rof^H : rof^k. A n^ij^n^fc : n^fn^H. 

KVnH^TH :. K^nH. roNH : rOHHTH-^ ' N nH*^ 384 Pars l Cap. VU. §.. 8i. 

« 

A nHCATH : nHCA A KA3A : ka^ath. 

vTOAKOBATH: TOAKOBA.' nOMHAOBA : nOMHAOBATH. 

Juverit formalionem Praeteriti et Intinitivi, 
utpote temporum analogorum schemate generali 
comprehendere. 

Praes. Praet. Inf. 

^ K>.. - X.- •™Wfonn.i> 

hS, - MtJ, - H^x, - mSth : Verba formae 2. 

ip, - 4f, - •bx* - •bTH: Verba formae 3. 

w, - H, - H)f, - HTH : Yerba formae 4. 

- AW, w , - A , - AX • • *'*'" • Verba formae 5. 

^io, - OBA, - oBAjf, - OBATH : Verba formae 6. 

Iterativa et simplicia continualae actionis exi- 
^nt in 3. pers. Praeteriti terminationem AUii pro 

A : KUBAUIf , 3fiAUlC , CnAUlC , rilHEfiAUif CA , Tf f KOfiAUJt CtC. 

Lexicographis auctor $im,u^ Vcrborum i . et a.for- 
mae primo loco ponant Praeseos ceu ihema , Verborum 
veco 3. et 4. formae Intinitivum aut Praeteritum , cmn 
in his radicales literac nullam patiantur transformatio- 
nem. Idem fcre in VerbLs 5^ forroae observandum erit, 
cum ctiam horum non pauca in Praesenti mutalionem 
subcant. Sivoenim rhtaio, sive hhtath primum lo- 
cum occupet; nihil inde incommodi^ sed pro aam><, 
Hifi^ malim Infinitiyos AAKAnHf„ H(KA"rH, exhiberi, ut 
mutationis ratio pateat. In his et similibus , in quibus 
ex uno tempore atiud certo cognosci non potest , tu- 
tins erit utrumoue loco suo ponere et lectorem eo re- 
mittere, ubi syliaba radicalis non mutata exhibetur. 

Prae- I 

.§« 83. llicMlHh Modorum Pknefelnta^ ab ludU 
itMivi Plbaetef4fb fdiinavHur / clbaracteristicam ter>- 
misatkipefi^ttfiRgeildo teitiae pcfi^ohae. £A autem 

A GeruBdiTi terminati0: sysa Ky:'cK:<nr, 

nocA^Hy ndKA^Ma noKA^A ^ 64rjpcfM6 a*e>fcfOM* £x- 
cip^tameti Verba' primae formae in )$, Hi^ec epii}^ 
H plaue respuuot ^ et rejeclo Sipiia ^yll^aradiea»- 
li$ Praeierittun Gerundiiri coiiAUuit;^ liiE^ a uuE^y^ 
DAET a nAiT^, f(K a ^ckK Sic Hjii^rpHM) ab HM^ 
tiMfH a HAHHlt^ et aKa quaedam^fambe sectmdii^. 
\ide Conjugalionem II. AfBg^tjfjc^afi^tem huic ter» 
jninationi uon'solum in femimiio idh: MhiiHftaiN-^ 
noKA^ABUiH, in plUtali uuc: ijbl'Aii)E;^V^d eiiani i^ 
l>blic|uis casibus ui: taac ^ ckau aYocem- dtcentetti 
(quae dixit). ' /'" 

A Participii aictiYi:^yA, (JpfHH^A^BH^^rA^ 
laBHA, f^r^AA, fiHlrfoBAA^ a'fiu> WfHHM, m^^ eit* 
Sed HCCA/H^ryfiA a Mfci, ^^^^^t rej^eicto prius c 
formatiTO Praeteriti formabis« In iis autem^ quae 
antfef Praeterid oonsoiias triinsformant , thema 
ipsum , aut primia persohd Praeteriti respiciendii 
erii, quia haec ante o)( radicalem .thematis im« 
mutatam «ihibet; «rcKA a ^'ckV, tiko)^, c^^crA a 
c^rjirojf. 

B b ' ♦• H, S$# Pars I; Cap. Vtt §. ftl i nocAMi fiYiH.(KiM(li)». Nci;^, oifi^m^ C^HoaiN, a 

IWLCAA, KN, Nici, VPrtlO,M}^i|et^%^,,, nHT, efiH^T^ 

ll|0€TC^T a n^b: o4*rH, nn, CfiHHS, nf^n^, pro 
ratioBe diversarum formarum et G>njugatiomiin^ 
^uas "vide. 

Scio. eqddtm activa nHTAA, ^b^ha a Gram- 
matici» 4io|;iiae cshlYtcae veteris . inter Parlicipia non 
refcrri/ et passiva nHTAfM^ TaooHM , et rhtan, 
•rfioofH Germidivis adnumerari, sofumque ea Parti- 
cipifi appettari, <jtiae' tepminatiouibus ti, ijpVii, wA 
aucta sint , uti activa I|htaah , nHTAioi^iH (a nH>rfiA), 
■rfiooAH, *r60fAi|iH(a nofA), et passiva nHTAEMUH, 
4*fiOf hmuh/ niHrAHufi ,' TBOfiHMJi. Yenim terminatio- 
aem actiyam ijiif^M 9 niiTAAA, ihitmo Participiaeo» 
dcm )ure, quo passiva hhtah, nHTAHA, nHTANO^ap- 
|>cUanclarectc Grammatici iinguac illyricac hodiemac od« 
.^eryfinmt, citm xalio. ab analogia petit^ id suadeat* 
Liceat itaque etiam mihi duntaxat hhtaa , HMki, Tfio- 
PA, et liHTAfi/ KM^ TfiOfHfi Gerundivum (Bohemis 
Traittgf essfvutti ; alUs ^ircumstantialem) Modum vo« 
carc. Aucta vcro terminationibus ji^ ujih, wh Adjecliva 
dicantur, e Gerundivis et Participiis lonnata , et subhac 
fcrma non ad Yerbi cotijugationem ^ sed' ad Adjectivi 
decliuattoacm refcreuda enmt. 

.Praeteritum iterativum: jkx* ^M'** 

§. 83. Quid iQtersit inter ^j^, ^a et ^x^ 
^/Auif» inter khx> sh et &¥(fix#: fiiiMuc» inter 
TfiopHX» TfiOf h et TflojAX^ Tfio^uif, ex foriDarum 
discrimine supra expUcato copiosci p^otest. ^Aenim 
a Verbo singulari ^ath, ^Ainuif ab Iterativo ^^Am- 

TH 


% I A PraMeriittni itemiYuat 38f 

TH iofmata Cjen«m 4dbeni Sfuat «ut^ «i alia 

a 

Verba>a quibus Iterativa ia ah> lcMnnan vok non 
soknt> aut non p^ssunt, quae tamen t^imaatio* 
nia iterativae AX>> auu io Praet^nftO . capacia sint. 
A iRH&^ Praetelituni jsi^pdare.in compositOAWiRH- 
^ «st ^H. reyMJt i si «utem eoptkduataiii aCtioR 
nem :desig;|Ui^j«li9«.»on »H)f>. kh, «ed mHBAX^ 
XliM«H« (iavfiJ!>am » Wietwt) dicendtua erit. Formar) 
tur.autempraeterifawoa hoo coxAioMaliyiira appor 

njB9#o, Ax pfOuOK* '*f)e»'."Jf primw: peR«ooa« et 
AuiE pro i., *:, H i .^ X .personae; I. h^ax^ 
2< (^ .3. H^AUJAE , pro H^o^ , H^f ^Uh^ j: muie pr<| 
Bibi a ^ufTH. Sic quoqwi 

kaw^aX • ^AW^vAiUi pro ^wvvoX, ^.h^ 

0ACTAX : ^ACTAUIf •• fACTeX, ^ACTE^ 

MOMIAX • MomAUrt '^ M0f4lX'' 'itMK^ 

TIMAX •• , .•rEHABH • T|U«X*. : T««' 

• ' Kl &ic HMAlUt pTOHM-fe, MHAtirii^rdMN^fc.ftH^ 
^AUIE prOBH^, MOMlijl prO MOAtl,^ AWlL^Alili pf<^ 

AH>EH etc. • ' * 

Verba in >*rH \ quorum FraM^ritum aj^ , « 
Iteraiivi vites Mippkt >- salbeiqi in tmia personit 

Ipro A atB^apt AiUH ttJi¥t4Wi prQ fnn^JSoienl au^i 
tetar.c^iam horum» yij^^ €t alionvBb yerborui» 
JpraeMsnta amplius ai9gm aftsttmlo dlteji0 4, ita - 1 . » ^ \ * 388 Pars I. Ciip. VII. §. 64. fAAiui; qUM tdnnitiatione» Smotpieki PIusqiiMn'- 
perfecto mimis recte tribuit , cnm iis duntaxat fire^ 
quentior et ^ Idngiori tempwe <)oflit{nuat|i-»tictio 
designetur. In Mm. certe sati^ olyna sunt ejus- 
nodi Pi^eterita^ {Mrolongaia , uti sduuiiE' jhM sauiiv 

XOm^AIUf, CAilRMUIC, BHAAauif» ^A^^AMUI^ ^SMt^ 

ijiAfiMuic in aingulari; nfO^aAxV, mf^Mj^^ kIAmia-^ 
axV , roN/MX^i iMNAAxHcA iu pkkrali. Sic etidm HM^b^ 

Aiuf, x^^A^' ^^ x^^^*^' Quae ai latine red* 
denda smt, ilon Ptudcpiataperftcto, sed Imper^» 
iecto esprimenda erurtt : N^4rntuif solebat ire , rpA- 
^^X^ gradiebantur freqUenter^ solebant venireo 
Supplent enimi Slavi verbum soleo^ quo carent, 

FrequentatiTorum suorum formis. 

• • 

Bri(et^itam cir(^ums«ript|iQi. , 

§. 84« PratterHum periphrasticum s^ cir- 
cumscriptum Indicativi conatat e Participio iictivo 
ft auxiUdn KCMh, kcn, KCTb aut §k^,sii* 

MCA fCMb, NNTMA CCMk 
•MIA ICN, • -., .«N 

Baec exempla fimotfiskit addoxit B6mavi*k 
^oque nif^iA ccMk et n^Mf ha ccink snb nomine 
Praeteriti perfeeti para^gttiati msetuit, quamviA 
p. IO4. ia noU iBonu«rii| tnobos cMe. Graliftiiftii 

ticos. Praeterkam drcunscr^tion. !S89 

ticos, qui exisUment tempus praeterilum cwn au- 

xiliari KCMk liogiiae (veteri) slavonicae non conye*' 

nire* Concludit tandem ipse , cum in libris litur* 

gicis secunda persona cum auxiliari fcH , et tertia 

^cum fCT^ reperiatur, nuliam esse rationem, ob 

quam USU5 prima^ personae cum icmbprobarinon 

possiL 3ed eniiQ eistaot etiam exempla saltem in 

veteri Testam^to p rc^isu primae, personae cunn 

ifMb : IsaL 5?! 16. A3 mmh cwM^HAf in cor^ 

rectaa^ coTBCfH)f. Isai, 10, 9« n^ircMAH s^AA^at 

y. 10. fi^Ajf in Ostrogiensif incorrecta veroetiam 

y. ^9. Hf fi3>a)C^" ' Ezech. 33 , 7« (C»*fMiA f a KCMb ne« 

CTAOHA^in correj:ta b ct^aim ^A]f ^J^» Ibid. 4O» ^ 

eA4?3A KCM^ cHbMo, in correcta buica ich ; 3 fteg. 18^ 

23. A3 fCMk owAX» ubiIegmdumoc«rAA»uicorrecta 

«3 wwAf^ CroXiT^tlijisu* Isai 36, 10. ofim in plttrali 

fCMW n^HuiAH venimu^, mr sind gekomnmn (hune 

Hjf Vh^oxom). Esiher 8 , 7. ^aa fCMH dedi, quod oorreo- 

iores mutarunt in^AA)^. Pe persona 2. et 3. nemo 

dubitaverit, quum etiam in novo Testamento cum 

aipciliarilegantur.Matth. 18, 15. nfHuiK^^bA fCHlucra» 

tus es, iiti^^^ntrxq. c. 25, 20. fiATfe taaant (v. 22« 

^«A. «rAAliHTA) MH fCH Rff^ tracMdisti^ v^iZtaxaq. 

Luc. 11,. 27. laflCE fcH ccAA quae suxisti, iSijXa^, 

Job. 4., 18. hm4caa cch habuisti, i^^Sf ffKAA cch di« 

xjsti j 9i^i<iKCc^f At V. 1 7. ^OE^ f f Mc bene dixisti , nx^ 

X$$€h(tg, iQeditiooibi|fi»itiquiQribiik|in postr&f 

ma SpO Pai* t Cap. VIi: §• 84. 

ma Tero ^ ikaa ich. OHm tamen simpHcis Praeteriti 

in 2. et 3; permna , quae terminatione plane non 

differttnt , longe firequentier uflus iuit Qui Ostro- 

giensem editionem Mosquae l663. recuderunt, 

piurimif in locis personam secundam , in quibus 

textua aimplicis Praeteriti infletionem retinuerat, 

in margine circumscrlbere solent In recentiori ; 

.bus vero edHionibus, qm^^ Russi recensuerunt , 

non nisi rariMime persona 2. rimplicis Praeteriti 

legitur , cum ^ei vix non ubique Praeteritum cir* 

Acumscriptum substitutum fuerit. Inde factum est» 

•ut persona tecunda simplex a Grammaticis neg- 

lecta fuerit. Pro «a tenim in eorum paradigmati- 

bus persona secunda circuroscripta miirAA ech in'- 

ter nim*AX ^ nHTAUji,et«rftCfHA kh inter «nfOfHX et 

wMOfH locum occupat , quod certe absonum est 

Exempla auxifiaris e4?)C' ^^> cujus ope Prae- 

teritum p^isquampcrfectutn circumscribitur, pau- 

*ca suflTicient. Luc. 15, 33. H^rkiSA s^b perierat, 

>;loh. 6, n. Hi oy c*lr n^HiuiA nondum venerat, 

fX)tXu^fl. Sic 8«k AIIKAAO, fVkX^ n^HUIAH, SuiAH 

K*b)^^ , KfbttiA BoiUAH etc. ^ 

Praeteritum passrvum ^dem modo circum- 

afaribi solet , jungendp nimirum Parlicipio passivo 

auxiliare. xcAik aut ffaj^, c4r> et ^ij^, KMCTb;nocAAH 

iCMb missus sum, oyiKi lui^^iN ictk, nfOKAATii 

. ipHirb| s*k. icafR^iH ^ noAoNMH vk positus erat, hi OptatiiM Praeterituffi «t Fntiinim. S91 

t/ffvk nfocAAriAiN Joh. 7 > 39. nckidum erat glorifica* 
tus, k^x^ oMf^AMM. $ic qiio^ue ^AN Ajcrb; nocAik 
Bktt«fb , ftnmi fiuc<rb dietuul- trit 1 n^AipcNH Ekitn^ii 
NA^HiHH KwiifA, nHCANA uittiA sfTipta fuerant ^ 
Optativi PTaeteFitam^ e^t Futuciim 
'» eonditionalt^ 
* <§. 85. 0|)taftiHaat siimHlf€olilf^ 
teritum condttionate , qiiod- tf^tilioritti Imper^ 
fecto et Plttd(idari(iperieoto Goii)UlictiVr reft|>oadet; 
^rmatm* adji»agendo Participio ddMpo et pasAhr^ 
auxiliare sy)(^, bu, KU)pM, Rum>- MiMAi ^^ 603^ 
«KCAH^\cA Eux ut laetarer, Aipisii ^3^M4rA h tu^ 
Aijic cu aHr^AAA ^h^ b6M*h«tu ku nj^ocHAA oy Ncruf, 
H^AA Ku «TH Joh. n, 10. si sdh^M doftum I>et*l!U 
^etii^S ^^A*es) ab eo et darel tilli: f^ostrema 
editio id primo membro addil tcN * post tt»ft^AAA'' 
^qiftod Tu absttet b4i^aaa cu Sin^ iKU'^am' de tei^ 
tiia persona intelKsr possit^^^' cu^^ 'ut ifdei^t, 
^A Ku KUA tfNHM ut esset cuineo; it)i€ rIi 'kua n^ 6- 
foK , B4r^«frA Mt\ H^6 ^uiiAi f^j^Q^B^r^iA^ quidrM- 
^ffonderent err^A KucflA ki^miil* liSibiE^^iit. 

Esther 4 , '^bst versum 1 7. (th y ulV. ' 1 3 , 1 5.' : li- 

Ikenter etiam vesngiar pediimfejaft ^MMiwari ^tMas e^ 

^seo)) iptcjpre^ aatiquBs.^plyiei^u ^pmjyKetecitp sita« 

plici Indicativi conjunxit / cu|us rei exemplum vix alibi • 

•*reperire liceat. LegitttreniAi^ti9OMttVjgrmsiNt3iAr0BeA>A)( 

Ru A0K3ATH H nAfCN*h Nor^yr^ tiv?oJ9i||/ j^M*^ i^f^*fi^* 
rx ncohm ivru, pro KAAroBoAHA Rur AOK^An^H H CA4r« 
^u etc. quod correcta eijtib ouoc exnibet. 

^ Eo* • • 


^^ ,JP«» j^ Gap. m, §. ;8i. , 

odem modo PlueqivaQper&ctwiii expHmW 
itir : , 03 AA mx •aiccepissep^; .4^1 m €Mjr nfHutcA si 
i^i;^ veni^sep:! ; At|ti ^Hu m Biiiy coTfi«f*iA si opera 
tion feciss^m; #ip<SM «^xoTdrA kh iv«^Mif ^^ 
SMV Ry^o P^t 90» 18L $1 YolHUses sacrUiciiuti , de« 

dissem utique; (atfO|trog. <!d<ei PsalL Ven. bcv OT>bA 

St^^acKy ev^j^ifiyA pro ^aa kux\ a^r^ km suao 

fM^; A}}JE.w fiy fOAHAMMattlL 26 f 24« boQWies* 
^et'61, «I Aajluf ^pipty fuijiset, God. Serb. soaic 6w 
^^^0 icAi)fi^ «A^-iCCf.M cu ^oaNay mettus ^etc iifib- 
j^TMH cM;<;yiM si|iiiiA€essaMeat utique. biyocepM-- 
,^va: ^AHlj^|^A|i.fiiJ)(SUAiietraderer; Ai|ii.iiesw 
5H';^XHo c^wvit (qmisso kmaq) lobr 19» 11* si^i 

( ., FvMpnim ^^iyyUonale quod L at ioo>pm:ftte 
,t|irQ GoQimiciHiiy jGrennaooiiiuii futuro ^ exacto re- 
j^9iidet,8)i;i9i)«r eP«rticipio actiyo ei.auxUiani^ 
^ oopstat^a^ i*^%)(i> s^AkT ««MfHA Jae 5, 19. 
.fti peccata cofQn^i#«i>i^, . v xvrmv^ Legitur verp 

codd. ,nM^usfriil!(i§« .««d ia antjqiiiis. edit«€!a4>Mis 
pmoibuaF GojBi^Uires tameii n^aji^enu^t ho€ locq 
^M b iJt ittt ffe .PiPtM^qrimm Indicathi coTW^HAitrii. 
-Sic etiamKbd;fn;^lX'4^f-fr 'rffi^A^c editto posn 
treina .p/p. ao%iio . q^ ^«A. K^4i|i<r exhibet. Ali^ 

. - T Il»a JDlWtiapHifc Gerandiuiii, SgS 

ilftfiai^trvits et SupiBat0. 

§« 86: I>e Iqiiniiivo' ejusq^ie characterifttica vo^ 
fsli, quae termihatioDem th praecedit, sub qua« 
Itbet forma egiiqus.. Confer etiam §. 81. Ab eodif- 
TertSupinum, quod hoc vocalem h post t respuat 
atque adeo in t solidiqp {•£%) desinat : H^t( wka^ 

r 

fTA eo quaesitum^ noA^^ ctiATt ibo dormitum/ 
^3 nocAAX By hbati; n^M^i MffRi-nHA^kT^irfos ;mkc0 
0H^H1;t H^HA^cTi ter legitur; teko(ta b^&^bH^cthti, 
BHH^i CHHMA osA^^b cum h ob i|i. Supini T fiuale 
cum solidum sif , nop liquidum , differt. etiam a 
Russorum Intinitivo, qu» ob absorptum m signo 
k nQtaturt HCKATk, cnATb*. Haec Si^iniTorma in 
librii impressis om&iAo nunc desideratur» etnon 
*ni9i4n antiq^is.codd. inanu$criptis reperitur. Bo* 
hemi Supvnttb ab Infinftiva adhuc sendo XVL , 
"^Venedi Lusatiae in quihuadani fermidis seculp 
XVIII/ di^ioxere; Croatae hodieditm dis^nguunt* 

Participiale Gernndiam. 

§. 87. Subnectunt quidam Orammalki Gerun- 
divts aliiim moduixr in camo , n^ hwto^4ivi€ diov 
tum, quem Latinorum Gerfndio in dum re^ 
^pondere falso putanint Abf. Mraaovi4r, qUamvis 
de ejus formatione p. ISO egerit^ eum aAn^uga- 
• tibne^penittts rescidit et rectissime qutdem^ cum 
revfrajqihil aliud fflt| ^u^m Ailiectiviim ab Inf^ni-f 

.' . ^ tiVQ • .394 P«riI.^|i.TlL|.8i, 

tivo formatttfiv C^nfer {(>pro¥iitiv99)w f aiit in AcU* 

jecttvis. Nec eDim hhtati ain yertipotes^legeiukis» 
qui legi debej^it, sedlej^ibilis, quilegipossit;adeo* 
que forinae hhtatiano.Iocus inter Verba tribuenr» 
dus non est, cumetiam \erbalia, uti MTENif,MH* 
TATfAb,TBo^HTfAh,Iicet a Verbis immediate dedu« 
cantur^ inter Vefba refeni oon soleant 

Passivuni. 
♦ - » 

§•88. Passivi inflexio speciaUs nulla est in lin- 

guaslavica, excepto Participio passivo praesen* 

tis et praeteriti temporis* e quibus ope auxilia- 

rittm K^^y(, K<fc»iM4jFutura et Praeterita periphra- 

atica passiva consiitui supra §. 78 et 84. indica^ 

vimus. Solent autem Passiva et quidem frequeiv 

tissime &nnari adjungendo activis reciprocum ca. 

Cape exempla. . Praesens : ^HnoTCA ^hbn , fiuot sive 

patrantur pyrodigia, nro th mnntta quid tibi vide- 

' tur, ^A CBATHTCA NMA TfiOf sauctificetur nomen 
tuum. Futurum : (vhmetca auferetur , ^ f Hf tta , n^ o- 

• noB<fccTidcA. Praeteritum: uiK^HIiTfcA inventus est, 
oyno^o«H|Ai HcnoANHCA impletus esl» oyroroBscA^ 
fo^HuiACA natl simL Optatiyi Praeteritum : sye 

«Nf EUuiA n^KpTHAHCA -^Niis oNu (olim tYh) , Nisu oy* 
cw cnACAAC/A BCAKA nAOTk Matth. 24 1 2. nif^ breviati 
fuissent 4ies ilK , non Iseret salva omois caro. ln« 
fin. A^^THCA darii «iNTaMC4^1egi,u»HHCTHTHcAnian« 

darL •^articipiale ♦ctuncfiuin. 395 

■t!anri. Temponuri circumscrijitorttm 'ihfleiioncm 
«Tid^6 in GocQugatlbiiibus. •"*'*' 

Reciproca nculra seu media. 

§. 89. A Passiyis differunt non quidem forma, 
sed signiticatione yerba, quae ob idnexum ca 
reciproca aut potius reflexiva dicuntur. Respon- 
dent autem sigpificatu suo intransitivis seu ileu^ 
tris, Graecorum mediis , tatinorumdeponentibus. 
HArt (pasco) activumest, nac^t* (pascorX recipro- 
cum neutruin y non passiyum. Transeunt igitur 
activa quaedam adjuncto ca in neutra** 

AcL ^fpu^H ^ Neutr. ^i^ira^ca. . 
"^ eii?lrpf«JVH^ . ' ciplRrHTMCA, 

B^^fAW^H, M^lfATHTHf A. / 

' Al niK^pioM; ft niKXcA curam habeo, prw- 
susdiffert'Sic.etCM«hio audea,a cm^Ibicca rideo. 
In diis cA sigDifteatum yarie moditicat. s^ATH su« 

mere, ifATHCA pufnare^ kaohmth, ckaomhth in- 
clinare, noKAONHTHCA adorare; wai^rS abjiciam, 
(vAif rHcA abnej^abo me. Bene multa non nisi cum 
reciprococA inusu5unt:^H6HTHU mirari, n^HSAH- 
«HTHCA adpropinquare , opHKACATHCA tangere , Of ^- 
TMBHTHCA resistere, nAaKATHCA flere, fA^oBATHCA 
. gaudere, hotkn^ca offendam. Adde ha^Sca, kow- 
(A, CM^bKK^^rideo, NA^^fewcA spero, et aKa , ^orum 
plerAcpiejSubfisnttisVeiMuTii singulis notavimus. 

Ra- 396 ' Vv^^ ^^ C^- ^ i,y. Barhu pro ca Bafeiyiu cm ocffjmt; ff^yui/mw 
CM, ctSirath ch. ^ubinde d)^^](iii, <nnr; poa^i^, 
quo sensu' V^rbui^ acthrum reciproco ca auctam 
accipi debeat CKehHiUACA enlm reddere po^sis 
castraverunt ^e (se ipsos)etcdstrali sunt(ab aliis); 
K?to«pcA caedunt se invicem , el caedimt se ipsos . 
et caeduntur. Es^nsuauteipfacifecolliges, utrum 
signiiicdtio reciproca , an reflexiva , an denique pa&r 
siva verbo tali tribuenda sit 

Affixa personalia Verborum* 
§. 90« Servilesillaeliterae,quibtis syUabaera* 
dicali Verborum appositis personae designantur , 
nihil aUttd aunt» ^piam aut obsoleta aut adhuc« 
dum usitata prbatimina, Jure iA«iiie affi^ peFn 
sonalia dici pMSunt, Afiigiuitar . a«teil| syttabae 
¥c Verbi irregi^aris in Praea^nti s . - 

srnnr e», est 

* KcMw > . KCTi , ^ c%«r%^ * 

sxmius, estis, sunt/ 

DuaL - BA« - TA9 • TA. 

4C(SA , KCTA , K9TA. 

Vides KCK scribi pro kcck, et in cSth excidisso 
tnitto K. Indoram Daali tiCBA respoadet Slavonuta Htih. 
Qoafer tLiMjn Qraecqninrtll^i » W, €m$.&fiUif, .mt. CM in setntiHa personation nisjr <|tlacdam anomala 
servanint : B*kcH^^ rtoftH^cH a h^feMH/ ^ach a ^am^' 
Alia' lOH amaTti^ pro cA, qnod doiiftrendum est cutBi 
ffi/ Grtiecohirt. '/' I ,' T • ' AMcnnun' ^st^ ' Vtrbcnim :M«gdIdi>ae radicatl» 

(a) 
Sirig. h * ^>. 3. - ciiiH, 3^ •« w^ 

Pliir. - ^xi,; • - *«rt r - St. 

fie^llt, fiE^flllH> fif^CT^ 

fiE^fM, fiE^E<t'S^ BE^St. 

ftf^EfiA/ fiE^ETA, fif^E<fat* 

,0»)- 

Sing. 1. ^ ^f 2r • HiUHji^ 3. - HT. 

PiUft • NM/ -.HTf, - AT* 

•*-' iW ' t/ ^^* '-''* i/u ,; t . , - f-' ' ; '. , . > 

^lluals ^ HBA, ^ HTA, - HTit^ I» t ^8"^/ . rwi»M, roMM«r* 

, rW^J. TO"KT|M._roi.*T. . . 

«^?!»?*»*.' v'*^."'^^'. ./'1*W»<'^*' , 
In I^aeterito simplici : 

Siiig. i, •■x> 9. • - 3. - • ' lo Duaii altam^uera di&tingttiiiifiir. Ceminiai entra 
terminatio . est li^fe ,: c^b : kcb* r, . HCT-fe ; &SAiB>b , ^S- 
^cT"fei roMii6'^i r^AjHT^fe; ^A)(;ofi>fe, AA^TOr. Pualis 
MA pro BA confictus est ab lis , qui ba secundae perso- 
• nae tribuendum sibi male pcrs^aserant. In antiqulssi* 
vio codice &S^Mrfv^iiQSiiMMMv:fA9y(M«kf0mM 
tum roperi, ita ut dubium nonsit, plurale a/^ ortuxa ^jcx, (i a p tt t VUJ. »• De Praepoaitionibtti. 

§• 9V. ' . » I • ■> i^articulaa ihdecfinabUfes alils roeibuspraelixas, 
quas Praepo$itiones (n^ c^Aoru) yocant^vigintinu* 
xnerare solent Grainmaticl His tamen ^no* ali- 
quot addendas censumius, uti «3 et H013, quas 
immerito exclusere ain. tionstantYeroomnes uni- 
ca syflaba radicali /^fua^ pro uiitn^roradicaliumli- 
terarum aui ad primam, ^tiC afl 'aecundam aut 
deniqu^ ad tertiam claaftem rel&^^iidae ^^unt; 

• ' t • . 

•■ • 

w de. WK. Y,"i^ ante. . > ^ 

oy apud. (P at>. .,nj.k3. j ^ 

■«,ae> ia. H3 ex., •101^ per. 

(ay-) i«3, B03. 

RA- «3 »111«. . 

• -. • ' • • * '4 • 


' no 


post. 
nf«- ' 


NA 


in.- 
t^- 


h^ 


«d. 
•«ji« 


3* P^<>- 


« 


ttfH ad. 


',C^ 


d«. 


r • • 


no^ sub) 


c% 


, co, 


«tau 


. if A^ super 


M 
ad 


HM^' 


/■• 


1 


- 


r»3* 

• 
. ^ • 


» 


• •?•♦■ 1 . . ■ I. Mra3ovi4r subjungtt 24 Adverbia^ f^iif c praq>osU 
tiones impropriaS Vom'/duod vices* propnaram sup« 
fiett f solcant/ niti mifa^K Mter> CKHio^Hr per ', ti^M)f 
coatra, .fA^ ]ffrofitx, etf. qu^ fspec^ta ibma suaAd* 

vermis adnumtr^nda' sunt. 

7 .1 ^r: • ^o.r ; .; •■ _ • 

§. ^. £k hisXfti^i nit / rt^> np o ; ri^ i , f A3 insepara-* 
dicutitur ^tjuott* ndn^nisf ifi rocibuBtx^mpositis 
lotuti^ hnAltant; Huc lirlii rtlhruAt ei advei^bium NH3, 
^t cre3 4 <iuae taihen) ficet rairos, etiam extra compo-» 
^on^ ndilnnilms praefigunttur. Reliquae omnes 
aeparabiles suiirt/ac ncfininibus et ' prontfmihibus 
praeponi tolitat casus obliqiiOs Accusativura, 
QenHivum, DMivum/ tocalem et SociativUm re« 
gunL De "earum regimine Yide Syntaxiili. De ea^ 

s 

tuai dgniikatu,: pro eupiis dlversitat^ arliae untim; 
ailiae dnos, fanmoet tres castis postulant, paru* 
ca monenda sunt Loci aut temporis terminum^ 
kl.^uemactio dirigitur, designml; ^d ad, iir, 
rK«, ad^ in compositionc etiam ai^ sursum : ap^-i^ # 

HUkMtA ^d «ittfc elevatus ip coelos , HffH^V k<s 
fiAM veniam ad yo*. MediuBd.per quod: Wfn, we-' 
iioi)! pernoctem, MJ23 tt«bf)i.per iidemf(iii.Us. e« 
• Ostrog.64rfOio), H^t^mr^ (olinCoL 1 » 20. qmoio) ) 
«lofc nonraro pro sfijj ip q^fppositione nfc^i «fos 
nffH^^ transibo, n^ oti^V . p^rMraombQ^ Tersiinum 
a quo: c^ wt, H3: cir*o(yH,.4e m<m|«^ OMiEKfcf 
de coelo, c% wcb^A a pr|n4^^* wctoht w nac 
distat a nobis , w r^A^* ab urbe , «3 oy«T ex ore. 
Hinc ۥ< NA*iA\Jk, w iuHiAAMi3 naSaaA ab.inif^io, 
^[uamvia c proprie iit d<^"(&..ab» .«13.0« .Qme^ 
tetki in''!oco: ey, njw: oy**fgi apud te, n^H 
nVTH penes viam, npH ^acfcx ^^ januam. Situm 
et eitam .IBOtum ad^ lacufa: t in» lui^secun- 
dum, juxt»,. pet,,in, p9ft|^iiH.iq:,s»ippr, contra, 
3A post, pro, fifiA «1?, no^ sub^ ^ii^ aiiper. 
Exempla vide in S]fnt44;39!<^totem d«iotdt .^ 
fum: c«& TOSCM0 tecum,qu ojifi^pltur ^13 sine; 
fii3 oyMA sinera^ione^ 1(13 # hhu sU)^ iPaUM*i Di^ 
juncttdnm |A3 dis, in compositis tantuw; fii^- 
f «bmHTH dissolyere , ^A^cuolTif di^are. ObJQtMim 
actioras.tti de, a qup Ati^ nitc nod dUl^ngiiiini 
dicendo etiam <vs him de illo, < pro oi iifMw J>iSh 
ferunt tamen w 6t ius non sokm . reginune c^ 
ftuum, ied etiam signiticatione in vei^ conpo 
sttis, utiex iadkulo subjuneto cos^scen&UfelHil. 

S-93. , PraeposUioDCs in Compositts. 46 1 

§. 93. Serviunt omnino praep6siiione5 etiain 
compoiiendis aliis vocibus, praeprimis autem 
\erbis, quorum actionem plenius determinant, 
signiticatumque plerumque varie modiiicant ; 
qui cum saepe aliarum linguarum praepositioni- 
bus ia genere deiinirinon possit, plurium exem- 

plorum collatione opus est. 

'1 ^ • 

w: 

wfiorkTHo^H divitem reddere , bereicAern, wuki'' 

«tHCA inebriari , u^raahth aiuburere, whhcath de- 

^cribere , u^nAAKATH deplorare , ivn^ atath compes« 

cere, wmohhth intingere, wmiuth abluere, u^Hdk- 

M*bTH obmutescere, w^HsiaTH induere, wikhth' 

reviviscere, wmHfiHTH viviilcare, «umEHHTHC^ Uxo"' 

rem diicere , DUfKH^ATH expectare , wcoahth salire, 

sale condire, 'u;c4;hhth obumbrare» vmcaaehth de« 

bilem reddere , u;c*^abhth dimittere , relinquere , ' 

u^cBATHlii sanctiiicare,u;cfi«feTHTHilliiminare, W(Nc« 

HATH fimdare, wmhcthth et wu^fecTHTH mundare 

etc. In wcaSluath praepositio w plane negandi vim 

habet. Adde decompbsitum wn^ oftc^ rATH deiicere^ 

abjicere. uvc^rAASHTH , u^kc^h^^hth privare capi«« 

te , liberis , sunt a formulis ^13 rAA6y , KC3 H.\^. Sub^ 

stantiva ex w composita fere a Verbis deducta 

sunt, uti u;tok insula ab wTEK^f wnAor sepes ab 

u^nAcT^, wfioHA cortina ftb wnu^, aiT^ABA vene- 

num^ wcTpof nb wcTfcrS^ At u^k^hh p. d^O ^ 

<2 « k^hh^ 4oa Pars l Cap. VDI. §. gS. 

Kf Mti , et wcTcrNk femoralia' a cTcrHo. G£ etiam 

WK. 

oye^N^TH , dy«A^ATH mhrcescere , oyB^fe^ffeTH , 
oyBH^^bTM , oysHTH occidere^ oygocTH confodere, 
oyMNHTH • oyMAAHTH minorare , diminuere , oy^A- 
AHTM elongare , oy^f hth perculere , oy^^ATH ab- 
scindere, oyc»feKNSTHdecoUare, oyTftf^^HTH con- 
iirniare, oyrAcHTH exsllnguere , oyK^THTH miti* 
gare , oyKjACHTH exornare. oy Futuro formando 
saepe adhiberi, cum actionem simplicium maKis 
delerminet, supra diclum esL Decomposita: oy- 
jA^SM-bTH , 0YtSMN*TH , oycf "fecTM. Addc Substan^ 
tiva partimsa Verbis, utioyTBA^k, oyiKAc, oycTAs, 
oyKf oii , partim a noroinibus deducta , uti oy^OAk, 
- oy^oAVi, oyrtp^if, oycHAVf, oyHACTic. In cysorpau- 
per, eg^nus,unde oysoiKif paupertas, oyprivatio- 
nem signilicat» 

6: 
6MATH intendere , Fut bonkm^ , bnhmath : BNfAir 
Ajko\ BNHTH intrare, bnHiumth aiu^ibua percipere, 
in quibus n epentheticiun inter b et vocalem in^* 
lerponitur; BB-fefHTH concredere , BQf^ri^ injiciam, 
bhaaath incidere,finHCATH inscribere, booaothtk* 
CA (bnATHTHCA) incamari , BM^feNHTH reputare, 
BM^bcTHTH capere, BNj^feTH subintrare, subrepere, 
finyocHTH (BonjocHTM) interrogarei BgA^SMHTH in- 

lel- ^- .Plraeposkio Aa/ 4^3 

lellectum dare ^ ihstruere, bo^bo^ H«rHCA / bceahth^ 
CA, inhabitare, incolere ^ bca^H^t» impouere , inde 
BCA^NHK eques^ Bi|AfHn?Hc^regnare^ Bo^fSAOB^feMHTH*» 
t\ hominis natiiram assumere, i}^y^(Uiirr^(ti ; bo» 
rNdf^^HTHnidulari, BKOfENHTHCAradlces ligere, sick 
einwurzeln^ BKSctfTH gustafe. Inde et Substaativ^ 
Bon^oc interrogatip , b^PA ingressus, bkSc gustus. 

A Russis i Poioeis et fiohemis dwtaxat bu in 
compositione vocum adhibetur. Kec enini in Itbris 
slavicis antiquis unquam particuia bw, quam Slavi 
mcridionales prorsus ignorant, pro H3 legitur. Ob- 
jici possit bu^ath Act. 25 , 11, pro x^9^<^^^^^^ t »t ii^- 
spectis codd. mauusicripUs simpiejT^TH hoc loco 
reperies. Nec me movent alia eKemplae libris ver 
teris testamenti pclita^BWfA^HM^bBAmt Gen. 24,21., 
fiUf^b^ANy Exod« 39/6« (secuudAim Vulg.), -BUBf- 
ujehho bis 3 IVeg. 7 , 1& (ia Ostrogi cap. 6. > in correcla 

mmjC BHCHMO a BHfbTH), BUTMKATH, BU^A^^M^feTH 

I 

2 Paral. 2, Iz^. (in correcta nunp tkathi fA^^M^k-^* 
th), By^^b^A ibid. 3> 7. (at corr. H^BAA^jBysH^AAH 
ibid« 24, ^11« (corr« ByfiHfA)^^)) Hi enim libri in 
Russia aut Polonia translati sunt Legitur qui* 
dem etiam Prov.28^ 17. ByfSsA^H syfyvUiiiev9g,S\r. 
7, S7. By^AH A4>€pi» certe pro b^ah, Zach. 5^ 4«fii^ 
NEcS H (in correcta h^nec^ €''^)' Zacb. 7, I4. He- 
rum BMNEc^ (in correcta u;BCfrH)> Ibid. 9^ 8. fiy^ 

(^ c 2 ro^ Ao4 Pars^ L Cap. Vlll. §/93- 

roNAfrr> (\n correcta HyeujMAy Sed hisin locis 
composita cum particula au pro 113 certe non suni 
a mantt primi interpretis, sed correcU>rum in 
Russia aut Polonia viventium. 

ha: 

In Gompositis duntaxal , pro no : ni^K aran^a , 
nAiiif «Tk £' vestibuhmi , posticum, (Serb. n^Hn^ii- 
«TA, n^Hn^AT), nAnfATk iilix, nAMATk memoria, a 
noMAHS , nAiRH«nk pascuum , a hoirhth, nAr^nA per^ 
nicies, nABtHipHHijA. Huc etiam trahi possint nA^- 
Hor«rH unguiae; ha^^Cj^o et nA^^cfti flocci lini. 

no: 

noHM^ .accipiam, a noraqrH, noH^^ ibo, ab 
H<rH ; nosHlr^HTH vincere , a fiir^HirH cogere, nonAAH* 
TH, nonif^ concuicabo, noniKVcA soliiciius ero, 
curabo, homahWh , noMH4rirH , meminisse, homa- 
3ATH inungere , noMort( adjuvabo, noHOBH^rn reho- 
vare, noHic^ portabo, hoaoimwh, noAAPATH po* 
« nere , coUocare , no^ 4no propellam , no^A^rn prae^ 
bere, porrigere, noTi^ n«bTH sustinere, perpeti , no- 
Ti|JATHCA festinare , noctTHTH visitare , nocM^bfocA 
subridebo, nocAATH mittere , nocAio mitiam^nocAS- 
iKHTH ministrare , hoctaath stemere , nosVio requ> 
escam, noK^uBATH cooperire , noK^onHTH consper« 
gere etc. Decomposita : no^ABH^^bTH aemulari , in« 
vidia mpveri , howkaa^ath dominari. Adde Sub- 
stautivQ noMocT stratum, pavimentum, noMOfYc 

ora I Praepositk) n4. 4o$ 

ora maritima, noiioc contumelia , no^K pvobrum^ 
dedecus , aoTon difeivium> hotok rivus , no^o^ spec*- 

taculum» nocA^x ^^^^^ » '^^'^^^ ^^^^* ^^^^^^™< ''^ 
fofi i 64 nfAT, limen^ diffeit. ab Ady^rbio no^or 
coinibus', per comua. lUud enim yoif, sin^Xi, 
-^hoc yero e no et ^ comp^tom.est 

NSnTlf^, tUNMk, COfidllKere, NAHTH., N^rHAlT 

NA TA veoiel.super te, NaifHHTH docere, tNAcTio^ 
TH petsuadere; . MfftsiKATM * assttescere, HsnjgvATN 
Jiicidere , NAm^HTH potum pi^aebere;v NAnANHTH imp 
plMe, NAn^sAMTN dirigereiHsirfAr^v(AVK) intendam 
{arcum) , HAnHCATM ^inscribere , haaapath impo« 
HQiere, n aaam)! , Jnaaaii atn incurvarei NApEKSyNA^if , 
i)ATH appellare, HA^^riocA sperare, w^^haaienatm 
signiiicare, na^h^ath superaediticare » NA^HfATH 
iaspi<;ere, NACMTHTH satiarej MMiAj^iDrMaA.dei«ctari, 
MACA«faAMTM iiereditare, nactath iBStave, misct*-. 
.BNTH instituer/e, HMTSnHTH na sj^'iio calcare , stt- 
pra serpentes^ . masath , HA^HHiPm / .incipere/| m^ 
JIA3ATH instroere , corrigere , eorripere ., nakaonnh 
.TH inclinare* Substantiva haiai <iuiM^mercescohi» 
dueta, NAtAiNMK mercenariasv MA«4rT. insidiae, Ha^ 
fo^ natio, gens, na^k tempus pr'aeiii)itum; m 
MA^EK^. NACHAiE vis, violentia\.a fiHAA, NACAr^yEiie» 
rediftas., NArAAVKf ddaris Eicod: ^, t4;*Gof|fer' et 
particulam naiI supra pt: 336^ el^hifhi ha^;' ■V 4cKS Pars I. Cap. VIII. j. §5. 

' : ^OHTMf ^ojiaH, venire tisqti^ ad termipuni, 
'm^MM*(rTHCA dubttare» Jiaesitare, ^oaA^btv suffi- 
cH, ^c^fiANHn»H implere, supplere, ^MbiujAAirHCA 
neoBi^eoiare ; NE^oMyuJAAiocA lUBAC^GaL 4, 2<X «hae- 
eito (ixo^tfftAi) io vobid I ^oNom<t*M perierre^ defer- 
r.e, ^ocA^HTH, ^ocAiK^AnPN iniuria, contumelia afTl- 
cere>'»;^ocA3A<rH attingere, ^ox<bArtt suflicere, ^o* 
•eroH^ -decet ; ^ocTnrNWH » «^o^rH^Aini censequi, 
ass^fi[ui,^oKON«iATi»iad?lmem.pierdimre. Iiide et 
«Subatantivat. ^onoc <lelatio ^ ^oca^j^a» ^ocaw^cnBe 
contumdi^, ^ocTATOK, et m^ocwMK ,• defeclus ^ 
«^^oimoANif hereditas. Adjectiw t.^^mjiNiiitt* suflt- 
•cifos» ^ocTCHN digiras* £on£er .et ,Ad?erJbia ^om^ 

9aH<rH » 3AXo;!(ii*rH , occidere fde»* isole) , ^ah^ 
HvtAtrii (^AiMAit, sahmH) mutuum 84nirre, ^asm^- 
HM , ^Aft^fiATH. 9 obvohrere , 3A6H jv*fc<ra invideve , 
3MA3ATN;.3AQA3aAfrN, colKgare» 5Afi4ri)iA*rH dis» 
*ponece, pacisci^ ca^ndare» ^a^utn, ^akiiibathv 
4>blivi5ci| 3AmH^n«pn aberrare , ^ahn^, ^AnHHAirN, 
eupplanfare, .^AnAAATM occid^re, jANfArATH pm«- 
^ere (equos), 3Mr>iA<rA«birH obstgna^e, ^AnACBATN 
.conspuere, . 3AnffTH«rH coniminariK interdicere, . 
.^Ant^fT^pTH de^iari, vastari> [^AMMPop^Tu aietate 
prpvehi, cQnsene8cerei3AA<Wfi» ^A^^fcBATN» anga- 

ri- Fraepositio e. Ao7 

riare, onus impcmcrcf, ^ATfiOfHTH daudere, ai- 
•ruKATH obturare, ^ASKrX, ^AR&HrATHt ^aikh^ath 
inceridertf , ^A^^^bTH, 3A3HMTH , rejprelieridere , m- 
vtdia conimoveri , 3ACR4r^«bTrACTBOfiAFrH testificari 
(de utiico actriy/^ACTORiTH > ^a hc - ^actoht MEHf Luc. 
18, h^ iie suggific^i^blundat) me,iyitft*j JxwTia^ 
p; 3ACTSnHTH suscipere, defendere, ^aijjhthth 
^rotegere, 3ahath' coricipere, ^Ar^A^HTH oppi* 
*hte ; 3AKAATH macCare ,< ^akahhath adjurare , 3;^^ 
TlAfOHHTH occlucJefe , includiere , ^AK^yTH operire , 
corttegere , ^AkicH^bTH tardare. ' pecompositum i 
qAno^^fe^^feTH , ^ArioB-feAATH , praeclper^. . A Verbii 

'dedifctaf Substanliva t ^aem ' ( 3ahm ) mutuurii , 

S:u'' .* ' • -':a;i,?'i:.7 - -.. -^aj . AjrjTf ? '^:;:'» 
knuluatio, ^aaAa (inusit cC adverp. fiHc^AAnS), 

"SAB^bT foedus, sAfiit€Tkinvidia»zeIUsp3AEfiiHYf ob« 

livio, 3AnA^ occasus (solis), ^AnofiHjAk praeCep* 

.., ... . , - .1, :->vii . f. .ii.^'"/ !';•'• "> r" ^ 

tum, 3A300 reprehensio, denotatio, 3AK0H lex, 

^AKfOB laiibulum, (ZTaxpu^^ PsstJ. 17 , 12» Et a!ia 
^' ^ubstantivis :formiaii'a : SAiutfTVi «nriiUa , 9 HAtT^ ! 
3AM0f Vf orae transmarmae, 

c: 1) de, deorsum. 
CHHTH et ^xo^HTH, descendere, cuifA (co« 
lur^) cumdescendissel,CHATHet chhmath (aniTH, 
iiMATH) demere )* herabnehmen , cb^ichth demiu 
tere, cua^hWh, cnA^AtrH cadere deorsum. decW 
dere , cAdsT^H volare deorsum, CA^fctTH, caa^htn 
descendere, caoikhth depon^lre, caaijath in-^ 

cur- 

408 Pars J. Cap. VIIl^ §. 93. 

. curvare .(arfum) , caj^mcn inc^rvatas, co4tRKrN de- 
trudere, deturbare, clrNV (corN^) incurvare , 
icorcf N incurvatus. Sic et Adjectiyum c^^^k incur- 
.vus , . Ad verbia CRfdir^, CBuiuf ab'alto, von oben. 
Decompositum CNN^iufA cum d<;sc9ndtss$;t de- 
orsiun. GL infra composita tx particula h n^. . 

c: 2) con- 

11 *.'• '.• ' • ' . ' ■♦■',• •,.; ^ 

CN A*rH congregare , mde coNkM ^ coi^gregatio ^ 

wit%^*t<, <•''»» «... 

CNHTNCA convenire, CN^bcTH edendo' consumere , 

^t^ "•i* »•». 

a 19CTH ; CNHCKATH conouirere ab hckath , coka**-* 
NNTH. coadunare, unire, cbhth convolvere, Cfiir-^ 

. r«» . I « • • » •%.»'•• • . \ 

ai;th sgire, Cfi4rMb conscius sum^ inde CB'*bcTk 

C... • • •'. 

conscientia^ cba^ath coUigare, cfif^ujUTH perii. 
cere , ccuthca , Cs^^f tca . iiet , implebitur , cpsf oS^ 
C0KHpA«rH coUigere , cocaa^nhth scandaUzare^ 
cno^ocHTH djgnum efificere, chacth, cnacATH sal- 
var^, c^HfHTH (cM^boHTH) huoMiiare^ cmh^htr* 
^>^/cohciIiari , cmWhth conturbare^ cmatV,cma- 
c«fH concitare ,* cM^kvsHTH (ohh) nictaodo claudere. 
CM^bcHTH commiscere, caomhth trangere, con- 
fringere, co^bTATH occjurrere» c^ hct4thca concur- 
rere, c/^joBHTHjComminuere^ CTj^frTH, cthj^ath 
vellerif/cbnlerereyCOTjACTH, cotjacath conquas^ 
sare, coa^ATH, co^h^ath aediiicare, condere^ 
CRH^ATHCA aspicere se invicem, coskhmath con« 
slringere, cikaahthch contristari , cirhsath (coikh- 
rATH) conjburere} Cf^biiJH, cocbkath concidere,, 

C9*iff« 


. PracposiUo c. r . 409 

coMsTATN conjungere , ciiihth consuejre , corNHTH 
compVitresc.ere , corNHTH (KNHrH) complicare , crA- 
.^ATH cooflagrare , ^r^ ^maik^hth f oaceryare ', a 
rfA^A^x 201 , cff^uiHTH pf ccar^ » CKonHTH castrare 

162 CK^UTH , CKf yMTH abscpndfff^ , CPHplfUIHTH 

coQfringere^ CKP.hm««i:h coiisuip^are , cka^ath 
4itere, disserere. : demonstrare , jexpianare. De^ 
cpnipo^ita: CN4EA;bTH, cpf^opf ^cht^H ^ coBOKHriHTH 
(in codd.. Serb^ <j[i^BM(^nHTH^ CbB^bn^ocHTH) , indjS 
COBon^ocNHK (pbfibii^o^NHK) ,^^V^^;f. conquisitor 
1 CoT. 1, 20, Subs^JMinliva: P^j^^^. , <^«^3 (i» ^s?. 
,^t,ckB0Y3) vii^ulum , ' c&B^TT consiKum^coKAA^ii 
scai||^al|un, CNHr^i^ 9§ca, cmi^tj» 'mgvsr, caop syU 

laba , ^ c jif ^ ^?y?PMH*J? '. ^"1*3H?*!^ . a«jrtga # ascen^ 
Bor , a c . et oys^A^ , inserto n .ep^ptljeHco- . Quae- 

dax|i ^m^n]^^g>( :ajpud^vel?re)5 prQc,sei^ IV|:^ssicocf.' 

Tplia swnt.,p«^^-k^^^ cSjiij^ij^K S^vfv^ 

sarius, P^ngo^^^i^^ii,, cSn^Sr,cSg|f^^iKHHK, p^nocTAT, 

c>(MpAK, cScHr^ (sic PsalL Ven. , at editiOnes russi* 

cae CQC^^Ay^ciicfeK puteus (apud Pply Varpow coc*kK 

v9s fruifnentarium, el cScbK cisten^a), cSr^Bwii, 

c^r|An;^AHi (in antiquo Appstolq ^ at edit russ. 

qOIRHTIAE). 

^jC:. 3) upa, simul, crvv. . 

« 

coBNHTH simul intrare, cnoKAANAKM qui si« 
Tnul adoratur I cobocKj^ccnSth simul resurgere, ccaa* 
B.HTH conglorificare> c^ AtnHHATHCA simul crucifigi» 

cnop- .1 " 4!0 Paw I. Cap. VIII. §. 95. 

cnor]^cEA>f Hc>^ sii&al sepeliri. Substahtivd : CNAcA^fc^- 
nhk coheres, cfiocn*kuiHHK coadjutor, CfAson^NHR 
coilaborans, cfiocTNH'K tui^ j^jun«ins, cnogopHHK 
cviifiaxo;, pugfiae* socius, cofnmilito. Anliquiores 
tamen interpretes 'solentejusmodicoltiposita grae- 
cii fesolv^re. h^O )^tobh c'ifiti{A)(tA, x^w ffwt. 

'qkvgoi^ctt Gat i/ ^b. una iut^ *0&rislo crucifixus 
slitn , legit' AposCoIus an. 1324' 't^"X^ nfomTk 
kcMb.'Pr6 'i6q(AM mohIh cnocr^ a^ac«i^c / rofi; Zstf^Lofs^ 
\rvv6xct&/t(fccrs'f[ehTA0 , 34. retmiill adhtat Osirogien- 
sis editto anliquam versionem codifis c% oy^AMH 

'^mohmh nocn^x^iiini , Vulg. dt viniUfis ^ipeis mecum 

'cioluistisi At €61. 2', l^. etiam' Ostrogiensls '^yra. 

^tpsnB^ -— (rt/Vi})^/^i(rsv6cibussetvUiimitationegrae- 

corum compositis expressit: cnorfCfiuiccA — c*ibi- 

* Wactc , uti ^od. Belgradehsis ; antiqutis vero Apo- 

stolus etiam Koc Ibco separaiis jita^positionibus 

'utimaluit: Chhm fior^CKUHcc — cnhm itCTACirc. ^•.' "i «. • wsSth calcebs indueri? , u^su^^ (wbh^S) icir- 
ciimdabo, cingam, wKHAtSampIecti, wk^ (wekm) 

gro compIexUs (amplexans) eum , tma kp^ nc 

♦ < 

u^srnT tenebrae euro non comprehenderunt , ufKH- 
math, wccmaio, vindemiare*; wkricth ambedere, 
u^KfiHTH, wkbhnSth, u^kbhrath luvolvere , cirbum* 
volvere; et eliso b post wKr Oikukath pro c;K5m- 
KATH assuescere, vukhnSca sojbterfugere, ncuikhh* 

%mt^ ifiacA paIaiR# aperte , rat^^if^/f ^ wk a^ath et wKn>K- 
-^Wm oUjgare^ ctrcumligsHre , u^kmm^v^^^^soiiath, 
•wgMWHTN aBliqaare-, ivcfTuiMiH' -antftjpiari,. a ai« 
^)(,mm:u^4vh iDJuiia^ :fiica:>e/ a^BKj^^H» XAncti- 

u^fidiCHirH flnispeoderrrp.va fi^rrtpriii^IuiBm^fritaa 
B/UAJmi, uicAHC^ ]nduani/uiCAA«micji.'.i!hdtti>;;a 
iAcktf/ uiBfMnwN .eimyartere,.a'Bpampmi uisNpfiit- 

-TN .renovbre , w^jfi^MM pecfuofltte, rJgare» irvigart^ 
wgA iLw Hirt y ji p9gr{la9i>*uw%H5M*H iinhere, u^caq- 
8«i3M« dM9««|ar^ wcaa^i» ^NjMMnii|£(9Coainbe^) 

• pobiscwfe^ ufB^iN^kH^rH arguere , ooufiimlere ,. uttf 4r« 
irM*i« iQveaire^»u(Bjfvli3jiTfl circuaiildecie /i aucf och- 

-TH irrDrare, jwcf^^irrn^desponsaro, uicnKtt per- 

«cuirram, uicrAA^airrH circucnspicfre ekAnriuvj^rrH; 
CCsopra w. DMipipofilttiQ umfiM0i)iiaaio. SUb- 
stantiva wc*a prandium, uiU^^bttmi. ivnh^ 
consuetudo^ uiCAACTb potiertas, uhsaak nubes pro 

^u^cMMra wmKlit, •cpjk^ ifMfO» mtfn itipendium, 

.WKv^^9muh drcuffistaiilia 9 uisterilb ^ > «^c^^ AcMe 
u^CNib abundantiai ab iniiBit «ha, et .aw|ii ab 
M^ci^i pro uycatyjinde uwsipHWf eoimunitaa (apnd 

jBohemos uicci| pro«mi)i), wcii|iHiNi noi^^afU , so«- 
ciiis, wctpHiTH- oQmmunieape, lurcipiiicft commu^ 

nio^ collalio, mv^MmJk €l ««^pwjprwA commu* 

Qicace. W>t:^ 4i3 Pm t Cap. VIIL §. 93. 

cam, 5Bf3t(iftTehtP9iiw«MHVH.reT6l¥ere» 5g yM ni 

-iTH ^yerbtoe» .uMifs^, iSii^smi et .tM«f<fci«H «p^ 

;rdre , wm^t^ , » (!!«flr«|i^ akiji^e > ivf «*^ deci4et , 

riMnS(«rH«rM 'iiiattttitre,. (iMi,TATHfA * negare , abne- 

gare, 'wMmmt. vindicare!/ uucM(HrH sepon^rer 

iEiAXwjrH aefarare, aejungcre» insihd^m Gal. 4^ 

17. (inM0ii.Jlpoatolo i|jftKBuuc x^^*'' * ^^^ ^^^V* 

cr/a/, pesMia»), iSi^y(«rH. repettcsc^ » S^giNti ab- 

'acindere, H&fifcoiHVH ^oli^e^ iSf miamiM .eaousare» 

Wfwxrn eraetare, 5cTOim«i4ialW6^ ahfiMe» mh 

cT^te»r H (ii^^Mifti pro iiW^iuh^iff^^^devitare v SiiifiaTM 

-te teget^e , revebre. SubstaiMimf^r waiEV * respon- 

8iBn,i&^4renMsio» ivn^ iab«f!^k^(k I{mo etiam 

^fori piia«dt/A]»«iYOK,-0%>fMa:ptteti( raciifapcidum 4 issei, M9)f0^ifjifc«ii^.ei^e«Mte:fllo.;* H^Mky nsiRvrii, 
ii3Hauv«H teioMDr^feiiipere; H^ocfrfiHnHi •esadtero», 
HgMMMHi eJBiniaeiiai^. M9BMirnr|ft(jcligBre, 'HgAf^it 
educain ,\ «f^MBH ; HBfli qiiip«eiKigina |€itfraxtsset gla« 
^liuni/ M^AifMfiviA eiieielur/iHgBii.» oocidii, 'jm3K0a% 
effodiam / «staNeH. aupertaseiv 4ib«rari, Hsusiwn 
liberare, H3H0CHTH proferre , H^ATfo effundai», ^13» 
fiii€TCA effodietur, H^opmAB^b aeruginavit Jac. 5^ 

3. l^raeposhio «3. 4i3 r 

3. (inM$8, M3f iJK^At^i) , H3^uji expiravil, H^KtHfi, 
HiR^HB com consiunsiaset , expendisset, HK^CHt((H3-' 
fRiH^) expeUam ,- -h^cVnh meh educ ensem , h^cakhet 
exsiccabitur^ exarescet, H^ruKA fi*fc peiierat Adde 
decompositum H^HkMort^: hi ll3HfmomE«r, in diyyar 
^r^ass , non erit impossibile. PaaL IO4 , 24. KOAina 
MOA H3HCMoroc<ihAgenuamea intirmat^sunt (meliu* 
Psalt Ven. KOA<lrH<fc moh H3HiMoroi<i4r ki Puali), cw 
pro H3 : Hcniio^ hcockS^ hc^tmo» HC<ra^H<rHf hc* 

TKH^, Mn^M%, HCiT^KAiTH;' HCljirAHtrH, HrCf^NWH, 
HC)(taTHTH» H<]CI*^ prO H^CXN^ # HdCOfUTN, HCKU^A- 

THi HCK^cHirH. Decotnposita : Hcnoa^fe^AHti coiiii- 
teti , * Hctif oiicj^r^ tobvertam. Siabstaotiva : h^&ch 
caed^s Jud. 15 « 17* (nunc h^siihVi)» H^Bi^r^ Hir 
XOj^, HcKttn/KcKi^c; ,Hm<y renes Job. 16, 13.^ in 
Odtrogiensi Levit. 3^4. hCtcch, cui Russi e dialecto 
siia substitueruAfrrioMKH. Adde H^uigMAic, hcha^Vi; 
Adret^bpium hckpnIi ab initio. 

«3, «3, B03: 
B^u^^ ascendam; Bo^M^, b^ath acdpere/ 
suficipere , attoHere , BO^onHTH extlamare , a BinH*< 
TH, eliso B, B03BAAHTH volvere sursum, «03- 
fiucHTH exaltare , fio^fiN^;^ e^igilavi^Bo^K^^HTH ex* 
cit4re,'B03NOfiHTH renovare, bo^micthca «levari, 
sursum ferri', B^AoiRHrH imponere, bo^^act^ ex<^ 
crescdm , aufwachscn , bo^^atn retnbuere, bo^^aa* 
liilE retributio; bo3^*«^S (b©3^*ib^^, Bo^^^bTH 

hin- 4i4 Pats J.Cap. VllL S.'93. 

hinatlf thun, dkvare ,.B03ABHrMStr devabunt, loiK' 
^fA^^TM (•«sHKfA*TM) de$iderare, »033^% da- 
nlabo , Bo^BAjf damavi, iCTAHJSv (fioyn^MM^) 
sargent, iica«fiCM*rM suscitare. .SffD.et in aliis ftoc 
pro BO^ : BociTOW cantabo , Mtn^M exper jiswr, 

fdt. BOCnJMiN^* BOCriK^, BOCXOV*^H , BOCKUn^bTH, 

BfCKAOMM«*H recHnare , erigere* BecompQsita : B03- 
neM^fl^MitrcUl iim«muriaairedibit,fUj^pV€MAio, 803- 
mHABH^^bcM. In pkriwjue veiro. parlicula B03 ob 
frecjuentem e>us usHmin foraiandis ^uris signi- 
licationem hic expgsitam ainitiit. Nam aio&aio est 
Praesens , ft03AfogAio diiigam^ Futurum. Servant aur 
tem ei alia tempora B03 ad actionem magisdeter- 
minandam:.B03AmiLAfN.dilectua^ adamatus. Sub- 
slafitiva ex B03 composita : «#3^ a<ak propago,B03- 
jACT statura aelas, ij?a«/«, bc^jvV^ ^t^ mc^wc^ 
BICTOK, B03XOA, oriens. idde 803^13 Aii merces;. 
retributio , bo^paabYc pulvinar , bo^paac antiphona, 
BOCKOHAic tiimbria (vestimeati). Adject b^moikho , 
Bo^MOfRHO, pos$ibiie. Confer Adverbia b^mak, bc- 
nAiPK, BckyAii, BCKtiio, el aeparabilcm particulam 

«3 (*^^3) ^^ Sj-ntaxu , ^ 

fic3 sine: 

Particula haec separabilis non ni$i in com« 

positts Substantivis et AdjecUvis locum habet. Ab 

his demum pauca quaedam Verba deducuntur. «13- 

^HA aby ssua e* «3 el Geniiivo ^ha (a ano fundus) co- * Piaepositio ii^ 4^2^ 

coah^t Alia fonnain Vc (rarius ctbo) .aiuant : si at> 
«Aiir insipientia , aye;a Luc 6, 11. be^^mcipbo slul- 
titia., amentia, af^icCv^ Marc. 7, 22..K3HMtH in- " 
sipiens; Kf^oiwTbo improtjitas , impudentia , impof- . 
tunitas , «V/^s^a . Luc 11, 8. ab oko , c£ lUyricum ' 
Et^oHNUH ; se^moabVe sijentium , qui^s, st^AipABHMH 
sedatus, quietus, et EtgMOABCTBOBATH yifv^^tyi % 
Thess. 4, U. fi(33AK0Nie ay0y^«, iniquitas , hinc fiE3- 
^AKOHNkiH, ee33^kohmW; fiE3fME^T4E iiUmortalitas , 
"S''*^'''* «T£;«;y/«, sterilitas, se^haaem : arwyw , s^e 
liberis; ke^mectYe ^^'p^oc, ignominia, bi^secteh ot/- 
(40«, ignominiosus , ignobilis, siuehoQore, et EE^r 
MECTBOBATH a.T«^«^£<v, iuhbnorare Rom. 2, 23. sEa- 
mhnnuh «TUKTOi, inordinatus, hinc i Cor. 13,, 5. 
HH ee^mhmctbSet «'« (fX^ftmr, non agit indecore.,. 
(3AOOE^A3HTcf in ant. Ajpostolo) et he EE3<rHN0BA-. 
XOM 2 Tbess. 3 , 7. «X HTWTJjVa/xo', non inordinate nos 
'gessimus. Sic SE^wsfA^HTH 1 (^r. 7, 36. respon-. 
det graeco a.9^^Lonty. Huc refer wse^sa^hth, wee:^* 
fAABH^t^H. Adde adverbia ke^iija^u; iiFoTi^itai 2JCor. 
13, 10. nonparcendo, Vulg. durius^ EE^noECTAMH. 
aS/aXc/TTcos^indesihenier, sine iptermissione Rom. 
1 , 9. et Adjectiva innumera , uti ee^eokhuh &^sci,^ 
sine deo, dei expers, EE^AtfHHUH illunis (nox),. 
EE3*tHCAfH, BE3HHCAEHHUH iunumerabili;; etc. npA; 4id Pars. I. Cap. \Ia § 93, 

i - ; „ . 

Substantiyfs ^^^ , kaea , bn^k , ail gr<idu]n con- 
* sanguinilatis exprimendum,p'raeponilur: nfA^*lr^ 
proavu^, avi pater, n^ akaea proavia , aviae mater, 
ndAnoAAH^A atavus, proavi pater, fi^xbkiSK prone- 
pbs , tidabnSka proneptis, n^ An^ABNSK abnepos ; hinc 
et protoparentes dicimtur n^AOTnj, npAMATH, 
noApo^H«riAb: 2 Tim. 1, 3. (u npA^o^HTEACJi dro 
T^oT^ovcoy, a progenitoribus (majoribus). ' Eadem 
voce usus est interpres slavus 2 Macch. 8 , 19. ei 

T. 17. Olini hpApO^HTCAbCKVA ^AIIOll^b^H nonfAHVc, 
nunC npApO^HTIAkNArw mHntAKCTSA pA3ft(UJEN¥E Tv)y 

t1J< Tfoyoy(xi}5 Toktnfag KxrttKvtriy, Vulg. veterum 
instituta convulsa. Godd. Serbici n^4rMATH etc. pro 
noAAUTH habent, Croatae nfC^i^,npEKAKA, npEBNSK 
icribimt, at ipsi Serbi n^A cum aKis Slavis in 
hanc usque diem in n^A^E^, n^ASASAj n^yNyK 
servant 

n^o: * 

n^ OH^H , n^oiicc^ cum penetrasset, nfOfic^^, 
fidoeo^HTH dedttcere, n^ oBH^HlrTH praeyidere , n^ 0- 
BffT<bTH perforare, npofi^biiJATH pronunciare , n^ o* 
fl^HTH pertundere, npoRABH praetende, n^oKo^S 
transtigam, n^onN^, n^onAT^KUTH crucitigi, n^o- 
nofi^b^ATH praedicare, n^oAHTH profundere, indc 
nDOAHTic profusio, n^fCK^f, npo^HijATH prophc- 
tare, n^o^TH vendere, n^o^oAiKHTH prolongare. Praeposltio UfO, npi*». 4i7 

flpo^AKN^TH progerminare , nyo^fbTM videre, vi- 
suin recipere, npo^H^AvrH prospicere, nyOcb^tcA 
diruptus est, n^ocA^HTH dLsrumpere, npoca^kTHTH* 
illuminare , npocAABHTH gloriiicare, n^ocTHdATH 
extendere, npoijB^bTET efflorebit, njoHTS perle- 
gam, n^orNATH propulsare, n^orN^^BATH incitare 
adiram, nporN^kfiATHCA irasci, n^oKAHNATH male- 
dicere. Decomposita : n^ oh^be^S , npoH^BOAHTH. 
In antiquo Apostolo n^oHxoi^i I Cor. 2, 7. tgotigu 
csv, praetinierat, destinavit, nunc npc^^cTABH.. Sub- 
stantiva et Adjectiva : n^OBO^, npoKop Jer. 2, 16. 
olim e Vulgata^ATKE ^o n^oKopA usque ad verticem; 
est autem n^ oko^ Russis discrimen capillorum ; 
npoMycA^ nfOpoK propheta, npo)fo^ transitus; noo- 
HACTK xflcVfta Luc. 16, 26. hiatus, n^OKA^A lepra, 
n^ocT^ANCTBo spatium , nponATVE crucilixio. Bohe- 
mis njo esl etiam particula separabilis : npo kopa (bo- 
ha) per deum, nyoTo propter hoc, npo teke prop- 
ter te. Poloni npo mutarunt in prze in omnibus 
compositis, excepto prowadzid et derivatls ab eo; 
Carni in pre: predam pro npo^AAi. Croatae tamen 
in hac voce et quibusdam aliis njo retinuerc. 

n^EH^V transibo, n^EXO^AT transeunt,n^Eu;G-» 
JA3HTH transiigurare > npEBo^HTH traducere, npE- 
BE3S transveham, inde npEBo^ trajectus, npEBpA- 
THTH pervertere, npcK^^S,npEfiiifBATHpermanere, • 4i8 P41S I. Gap. yat §. 93. 

mcnHfA>)rH persuadere, npmHCATH dctscribere, n^c- 
nHHATH impedire, nfinAABATH pemavigare^ npe» 
noAOfiHTH dimidiare, n^fnoRKATH praecingere , nj^c- 
M^kHHTH transmutare, n^cMor^ sujperabo, n^CAH» 
BATH tfamfundere., nfiAOMHTH diilringere/nffAc- 
n-%TH transyolare, nfcAomHTH transponere, np^* 
ACTHTH decipere, defraudare, n^icf bath interrum- 
pere, nfif^feKATH contradicere , n^c^ATH tradere, 
prodere, inde n^i^ATiAb proditor , n^cTCCATH^npf^ 
TBOfHTH transformare , nfn^HM^fcTH hyetnare , n^ i» 
364bth despicere, n^ciAHTHCA transmigrare , nj^i- 
cA^uiATH non audire , Hon obtemperare , n^ cctath 
cessare, desinere^ iI^tabhthca migrare (de hoc 
seculo)^ nfccT^riHTHtransgredi, n^ccKOHHTH transi- 
lire> np CKAOHHTH inclinare , n^ CKf athth abbreyiare. 
Decomposita multa : n^ iwfiH^HkTH , n^iH^E^^S, n^i- 
H3WEHAS10, nfiH^fiUTOHCCTfiW superabundo, npi-^ 
fi^u^^ supergrediar , np ibo^hochthca superexaltari,. 
nf in^ ocAAfiHTH ^n^ iHifi^iPATH negligere etc. Substan» 
iiya: nfin^Sr olim Ruth. 3, 15. Tsgi^o^iix, nunc 
noKoURAAo» npiAioKW adidterium, n^CM^^pocTk sa-« 
pieniia^ n^cAccTb dolus, n^c^of , nfcmAc, npiCTOA 
solium, ihroous^ n^ ir^ a^a interseptum etc. Addet 
Kuss. nif ifiACAd iasciculus, 'ttfXa<^4Reg.20,7.Russi 
enim pro n^i pronunciant nc^i. Adjectiva longe 
plurima : nfiB^bMHUJi, npcno^oEHUii o<nog, npcM^ 
^^yii sapieQS, npcsHCTiJH , npcx^MTf u h perastutuiu 

eic. «tc. Etiam ComparatiTis particulam n^c, quae emi- 
Bentiam denotat , praeiigi supra §. 4O* dictum.esL 
Illyrii n^ c saepe ut np h pronunciant in compositis. 
Hinc in eorum Lexicis composita ex nff etiamsub 
npH quaerenda sunt. Ab hoc Titio imnume est 
Lexicon Serbicum \ukii. . 

n^ H : 
n^ iH^S adveniam , n^ Hxom^^ adyenio> n^ huih 
i>r6Vf adventus, h^hath accipere, h^ihmS accipi- 
am , nfVEMAio accipio ^ n^ hbaah advolvit, n^Hftf^f ad- 
duxit, n^ HttAf 41 attraxit , n^MBA^ATH alligare» nfH« 
fiUBAX^ augebantur, nfHs^trAio confiigio, n^gAH* 
»HX(><^ appropinquavi ; n^HHfCTH, npHHocHTH ad« 
ferre, n^HHHKHttTH, npHHHijATH aspjcere^ n^H» 
A^bnHTHCA adhaerere, nfHAoncHTHin^HAArATH ^dpo» 
nere, n^HfACTH, n^HfACTATH accrescere, npH^Hip^: 
n^HfHCTATH accurrere, n^H^BA vocavit, nfH^oB^ 
invocabo , ripH^j^H respice , npHCT^nHTH accedere , 
nfHuiHBATH assuere,npHHTS, n^ hhhtath adnume* 
rare , n^HPBO^^HTH plavis affigere, n^ hk^ uth ob«. 
tegere, npHKOCHXcA, npHKACATHcAtangere^ n^HKAion. 
SHCA accidit Decoraposita : n^HWEfdfTATH acqui« 
rere, lucrari^ n^HBM^fHfH siiix aestimatus, repu-» 
tatus sum, nfHBHHTH subintrare, npVHnc^HBif su?* 
pererogabo. Substantivarn^nS^, n^ HB^fer prc^osic» 
tum, nfHMpAK.nfHHOc, npHTBo^ porticus, npH^^AK 
f hantasma^ n^ Hcon oliBOLlVom. 11, lCtfv^^c^ mas^f 

P d 2 M l^flQ Pars I. Gap. VIIL §. 93. 

sa, nunc npHM^tuif Hi€; npHCTVn accessus^ n^HHfT ^o- 
^A Genealogia, nfwr^ix parabola, npHSMHHK siis- 
ceptor, nfHUJAfij advena, npHCAPA )uramientum, 
(oiim Prov. 29, 24- nunc kaatba). Adjectiva etAd* 
verbia: n^HiSfEMEHfH irgcCKocifog, temporarius, n^H- 
AAHfH, n^HCTfAUjfH, nfHCKOfKHyJi moestus» n^YHc^ 
KffHH^b ira^scirXyi(rfu>g Hebr^ 2^.14. Alias n^H in dia- 
lectis respondet lajwo sub: nfHPA^x subsurdus. npHrofUKUH subamarus# 

no^: no^rzTTH , no^MAio : weaak no^«r gro Act. 1 , 
9« nubes suscepit eum, no^/XAMA gcH Psal. 29, 1« 
suscepistime (Psalt. Ven. no^KTMf in 2. persona), 
no^^CTHTii hortari, admonere, no^BAAHTH sub- 
volvere, no^B^fi|iH, no^Bf^rATH subjicere, no^B^A* 
THTH subvertere, no^nn^ ath sufiulcire , no^nncA-* 
TH subscribere, no^AHtaTH sufTimdere, no^AAPAi^ 
supponere , no^pACTH succrescere , ho^^ath sub- 
dere, no^^^BATH sufTlare , no^cM»biiiTH subridere, 
no^cyAAio submitto, ho^cthaath substernere,no^- 
CTffKATH stinnilare, no^uiHBATH subsuere , . no^- 
-hhhhth subordinare, subjicere, no^KonATH, no^- 
KonABATH sufTodere^ ho^kaohhth reclinare, De« 
composita : no^^TBf ^ ik^ath succingo , contirmare , 
no^pA^^^bAHTH subdividere; no^noMor^TTA olim 
Exod. 18,, 22. nunc cnoMor^T TfE-b adjuvabunt te. 
Substantiva :iio^boh poslis, ^o^ctab basis, no^no^ a. Pra^ositio ntf^ 49t 

w 

lulcimentuin , no^AomiiHL)A concubina , no^NO»YE 
5cabelluin, .no^TOHMAYE, no^rj^A^lE, rv^KfHAiE etc. 
Adjectiva: no^HEtECNijii qiii sub cde}o est, no^« 
A^faTEN sub tempore, ao^{iS.HNUH siibjectus, ^ub 
manu, no^^AKonNtaJi sub lege etc \ 

- ' NA^: . • ( 
In ccmiposttis rari usus: «A^nniAHYE Luc. 20^ 
24. iT/9^()a(^i*), inscriptio seu ^superscraptio, Auf^ 
schrift, Ueb^rschrift. * Piraeter hano' vocem in Psalmis 
et Novo Test nulla aiia occurrit^ quae ex prae<^ 
positione na^ cbmposita sit* i^A^c^feRiTH superse* 
minare, in glagoliticis evangelHsreperi. Russita-ii 
men, Serbi et Croatae nunc plura exNA^ compo* 
sita vocabula habenL Alexjeievir ex libris slavicis 
non nisi pauca haec collegit ; N^^rAA^ATH in« 

* * 

«picere, i na^^e^Ve Isai. 6, 4« virsgSvgov, folim 

3Aft*bCA NA^^BEj^N AA) , NA^AESKATH, NA^KAONHTHCA> 

na^nhkhSth , NA^NocHMyii , NA^nucANY^ e Luc. 20', 
24. NA^nncoBATH f NA^f AMEHiE humerale , dao^Um, 
HA^)^o^HTH. Maximow in Grammatica sua p. l63. 
adduxit formulam na^h^e na ma supervenit super 
me, cumqua conferri meretur vetus slavica NAfl- 
^^T NA TA Luc. % , 36. iTsXBvtferm ixf trs , superve^ 
xiiet in te. na itaque hic supplet na^, quod ex 

na ope ^ fonnatum est. Sic.Marci U, 16, legitur 

* 

NAnHCANiE in editis, immo et Luc. 20, 24, in Ms. 
ei/ editione Mardarii A. 1562, 

NH3'' t ' 4» Pars I. Cap. VUI. §. 9S. 

Ex NH3% quod apud Russos SubstantiTum est, 
«omposita e Goncordantiis in Psalmos e% N. T. 
coUecta cape "^iic omnia: NN^ncfrS: NH^HE^rA ma 
£CH Psal 101 ^* ll.^Yen. HN^fifMifMt) Knriggx^dgiLs, 
allisisti, deor^um projecisti me; nh^iic^S dedu- 
cam , NH3B4tcii«rH sumihittere ,< NH^nA^A^rH , HH^no- 
CAATH demittere, NH^nScTH^H , nh^aoikhW et 
NH^AArATH depouere, ^n antiquo AposL f^^^f^ 
iuAioi|Ji destruentes, pro NH3AArAioi|jE , Kxrxtgivrtg) ^^ 
NH3fHii^TH praetipitare y nh^uie^ cum descendis» 
#et, NH3]f o^HTH , unde nh^xoik^enVe. Addere pos» 
#is NH^AfmATH procumbere» decumbere. NH^n^ic- 
KATH Ezech. 1 , 96. est f orma russica pro NH^nK- 
ifiATH. Decomposita sunt nh^boc^^o^hth ab imo 
ascendere, NH^noAomHTH, NH^nocAATH, NH^npo- 
lSfEi|iH« Adde Substantivum NH^KEfr praecipttium* 
Adjectivum nh^onpcnuh. Conier Adverbium nh^S, 
russicas formulas ^nh^, nanh^ deorsum, Serbi^ 
eum HH3 qua particulam separabitem: NH3 Rf^o^ 
NH3A orfAH% 9 de monte. 

JA3. : 

^3u^^TCA dlspergentur , fA^ofNTH destruere, 
|A3BEf 3E MOf f interrupit mare , ^ A^a^ athth per* 
vertere , ^ a^kYetca coilidetur , , f A^fiOT^rioT pin* 
guescent, ^AcnN^^ ^AcnHNATH crucitigere, ^a^m*!^ 
|HTH dimetiri, ^ A^MycAHTHCA haesitare^ jpa^a^hhth 

se* Praepositio fi^ 4i3 

iejttngere, separare, ^A^pidiiHTH destruere, ^a^^ 
^«buiHTH dissolvere, fASA^TH distribuere, pA^^^lrAio 
dividam, fk^^i^wzA ruoipetur, ^A^^^diKHmA irrita- 
Yerunt , ^acthhb Af ^^ (Af oba) cum concidisset ligna, 
fiktT\bmA corrupti sunt 9 PActcsha gcTk dispersit, 
pA^fRH^ATH incendere, pA^cunATH dissipare, ^^3« 
tuH^HTH dilatare, ^A^rwEATH, fA^rNSs KHHr^cum 
reyolvisset, explicuiaset librum, fACKonATH suiSb- 
dere, ^ACKArziTHCA poenitere. Decomposita: ^ac* 
n^ocT^ETH expandere, ^AcnpocTfANHTH dilatare, ^ac«»' 
n^onHHATH expandere, cruci afifigere. Substanttva 
f A3SM intellectus , ^ a^bo^ a vectis , ^ A^B^bT Os. 11, 
6. S/or^sX/tf, Act 24, 12. iincvgxtrig, pA^EOH, inde 
fA^fioHHHKlatro, ^AcnScT, fA3^0f dissidiumi^ ^ac* 
Tcc> fA^cyn^ ^A^X^A' ^ackoa schisma , inde ^ackoa- 
NHK schismaticus , fAcn^TYt , ^asahhVc , ^a^^oaVe» GC 
Adverbium ^ A^B^fa. Pro ^a^ Boliemi et Poloni pro« 
nunciant ^03, quos et Russi subinde imitantur, 
ttti in f ocnHCb catalogus. p ocj^o^y impensae , rgo^^ 
ioi 3 Macch. 6,27., (qui liber a Gerasimo Danilo- 
vi«f,utreor,transIatus editioni Ostrogiensi an. l58t 
recens accessit) , etiam in correcta editiQna serva* 
lum fuii OUm voce ^ofxo^ ^ Paral. 29, 2., etpoc* 
Xo^hl ^Bar^l 8 , 16, Yulgatae in^pensas expres^ 
f it Jnterpres. Immo Jud. 16, 1. pro ^ A^TOfms 
Ostrogiensis eihibet ^030^ ba , dlrupit. 424 Pars I. Cap. VIll. §. 95. 

n^E^HTH praeire , n^E^H^StjjVH praecedens, 
npE^wE^A^HTH praefigurare > npE^STBE^iK^EH prius 
coniirniatus, npE^BAfHTH praece(lere,'praevenire, 
npE^BH^^bTH praevidere,npE^B.'b^'bTH, n^E^Sfi^^^dE 
praesciyit, nfE^BKScHTH praegustare, h^e^aeikht 
irgoxsirxi, (prius)adest, hoe^aeikat proposita sunt, 
npi^AOSKHTH, npi^AArATH propouere, n^dc^fHijAH) 
(Ms.) praedico, edit np E^rAAroAio , npi^^EKO)^ et 
"?*Af*X praedixi, n^ e^^namenath praesignare , 
nfi^3j»feTH praevidere, nyi^TEKS , nj^E^THtjATH 
praecurrere, n^E^cTotziTH slare anle, praeesse, 
npE^tTABHTH sistere , nyi^ScTABHTH praedestinare. 
Decomposita non pauca: nfE^G;NATH,nfE^nfYATH|, 
n^E^no^NATH praecognoscere, n^E^nocAATH prae- 
mittere, nfi^NAnHCAiiA eiulija, n^i^NAnHCAUJACA pri« 
us scriptasunt, irgosrjfgoi(pi^ Rom. 15, 4. , ndi^NAfEHc 
decreverat, detinierat (prlus) Act 4, 28., unde 
« nfi^NAfEHENNuii Act 10, 4I., n^i^coE^Aio^ATH prae- 
cavere ptc. Veleres lamen et Adverbio n^f^H et 
npiiK^i utuntur: h^/Mui n^E^H fTogsvsro siiT^otrS-sv , 
praecedebat Luc. 19, 8., h^e^htik Tgo^gtt^iiiv ift^ 
«r^oo^dfvpraecurrensibid. y. 4., npim^i NAnncAH, npi- 

IK^I OyTBE^IK^EN^nf^klK^INA^IHl, n^llK^IWCBAIJilNNIilH 

praesanctiiicatus. Vice versal Cor. 8, 8. pro ny^b^- 
nocTABHT iraff^o'/ antiqui codicis exhibent editio- 
nes nocTABHT n^ r^ eopom. Substantiya nj^i^nEc stell^ Pcaefatio nji^, mjc^.. 4^5 

Tgokvcov dicla , n^c^Aor praepositio , r^e^teha prae- 
cursor (alias n^ e^htisa / immo et n^i^OTEHA), 
nf E^n^A3^NCTB0 irgosogr/cc , profeslum , noE^j^o- 
^ATAHijA praeveniens mediatrix. Adde njE^RiTVE^ 
njE^BfATVE, n^E^^BEfVE, n^E^^BOfYE ic^oxiKm , vesti- 
bulum, nji^TOHMAVE(l37), n^E^ckNiE, n^E^CTOAnYE^ 

n^E^HHNVE Jud. 6, 26. TTXgoiTX^i; , n^E^HE^TOmVE T^*0- 

"Jfct^og, hje^^a^Ve sdburbana. Ad}ectiva n^E^B^bH. 
NyH,aIias n^EB^kHNyn, praeaeternus , ante secula, 
npE.^\H3E^ANNUH praeelectus, n^i^noAS^ENNUiH ante- 
meridianus. ^ 

r np4i3 seu 0^13 : 

Rari admodum usus particula : n^ e^hma cogno^ 
men, Serbis h^e^hme, et n^E^HMENAK ejusdem eog-i 
nominis ; n^i^MSmEiKEN , n^ e^ectectbihnwh Rom. 1 ^ 
26. Txgct <pv<riv, praeter (contpa) - naturam. At 
njpEECTECTBENNyH est supematuralis ,. vjsg ^(Tnt. 
In compositis Yerbis n^E^ locmn iion habet, sed 
suppletur praepositipne ny e , quam vide- Confer 
fibfa. p r z e s, Pol. p r z e z . tcans, ger , quod nomini- 
bus separatim praetigitur, olim etSerbicum n^ Ht^ : 
n^^fe^ BCE A»bTo per totimi annum. Differt Croat. 
n^E^, Carn. et Illyr. 6^13, quo utuntur pro be^ 
sine. 

Signiticalione etusu convenit cum nj^i^. Nam 
n^E^ECTECTBENHuj) Alexjejew explicat per hj^e^ectect- " 

BENNyH. 426 Fars L Gftp. IX. $.94* 

■ 

Bf NNuJi. Habet idem sequentia composita : m^ t ^Bcf- 
iRHTEANUH per totam. vitam durans , Mfi^^cNCTBo- 

cxQiwn , Nf c^coEof 7c , Mf e^ckiTk. Vide supra p. I89» 
et 400. G£ etiam Groat sc^, Carn. hc^ et m^c^^ 
^f^B tranSi 

C a p u t IX. 

« 

De Adyerbio. 

§•94. 

Adverbia ^oad formam sunt aut primitiya , 
flut derivata, aut denique composita. PrimitiTa 
imda cadice constant ^ in tine quandoque vocaH 
aucta. Talia sunt : 

f) oy, B4rx, Nc^ N<fc-, hh/«ah, -^c, q-Hi -«c» -ikac 
S) ak7c, ^hc, aku, kh, raB*lr, kac, k^a, bcac, boh : 

BH^b, BUH^, BUIUC, 9OAC, HAKU, nAMC, MdR^^ , 
HAH-, HUH^b, HH3: HH3)(, HCIRC, HHIJ, AANH 
(R. AOHH) , AHI| p aSmc , f A^H, pAHW , ^AAC , ^OAdr : 
^0\)i, ^*bAA, TAH, "T^HC, TC^-, TAHC, , «riMTlO 

(«rpHiK)), fi^Aui, CHijc, ro^ir, ^^A^* 

3) OyTfk, AUltfT, HCKfh, KI|IC, BAI|li, BCfX^» KAH^, 

nf c^Hr, n^ cm^c , n^ cku , ^p» ac , CB4rHc , Cf c^ii , 

CKOfU;, CKBO^^r, CKpO^^b^ K^OM^b, -KfA*r. 

Quac hic desidcrantar , alibi «{uaerenda sunt : EC3, 
Hfi3 inter Praepositiopcs , r^*b, 3^^'f BMCUfi» iotec 
Adverbia derivata , no^^^b iuter composita. 

Pra Adverbia in a«. *■ 4ftf 

Pro oyNC, T^NE, CB«fcNE, ^f^BAC ctiam cyN^fe, TSN^Ir, 
CB^bN^b, ^fiM^, scribi solet. Pro kae alii habent gAH^ 
tt n^E^N pro npE^^fe, Pro NUN^b codd. Serb. NUNia. ' 

. §. 95. NoD pauca ex^ hi& origine sua Substan- 
tiva esse , satis patet ^ enim in iine casum obliquura 
designaL tS hic, illic^ est accusativus a ta; Mifiu 
^Sy inter, a meik^a> npoTHBS, contra, a nfOTHBA, 
fiiiiN^, semper^a buna. At ^oaS, uh^^, be^x^ ^^^ 
Genitivi a ^oa » NH3 , BEpj^ ;^OA*b irifira , ro^Hr , supra, 
sunt Locale^ a ^oa , ro^ a ; BN4t foris , extra , a bon, 
^HMHk hieme, pro b^hm^t , ^t^ 'fc mane ab oyTfo> 
quod dum Adverbii vices supplet per w scribitur : 
oyTpvu. Sic et aanh , ^ a^h pro Loc. aut Gen. haiben- 
disunt BHEpA, heri , est Genitivus contractusa beneo 
resper, vespertino tempore. tohVk> duntaxat, alias 
TOKMur, estlnstrumentalisi quo Adverbia saepius 
suppleri solent: nomVio .noctu , ^NiK>diU-^*fiOAEiovo- 
luntarie, bnnoio in speciem, r^QfccCsi, Vulg. simu-' 
lantes Luc. 30 , 74- , AHq versus faciem , e regione 
pro AuijEM, a AHqE. ^nk^, hodie, compositum est 
ex ^EN et demonstrativo Ck , cf. (TmLsgw , et ipsum 
hodie i. e. hoc die. 

§. 96. Adverbia in w nihil aliud sunt, quam 
Adjectiva neutra in 0: n^ABW^ n^AMW, A^kRui, 
MAAui, «'feAu;, ij4rAUi , «lACTW, MNorw, ^OArw> a nf ai 
etc.,cujusneutrumest n^ABo etc. Sic K^nNui simut 
n^HCNw semper, et alia innumera ab Adjectivis de- 42fi H Pars L Cap. IX. §. 9^ ct 9S. 

riyalisorta, uti ^abku^, ^abnw, ^a^nw, ^OAiKNtt^, 
•roi|jNo em^tr/w^ / studiose , ropkKW, taskkw. 

Huc pertinent Adverbia qualitatis ope ak fop- 
mata: hakiuv taku', laKiv, rikoik«, obaku^» onakOu, 

MNAKW , K^HNAKW , ^BOiaKUy, Tf ORIKW , BCAKW , a KAKU H 

^tc u)nAKtt> , praepostere, est ab uinAK. 

In Ostrogiensi cditione Adverbia ab Adjcctivorum 
ncutris in non distinguiintury quia Grammaticorum 
posterionim regula, qua praccipitur Advcrbia pcr w 
scribenda csse, obscrvari hpndum potuit. 

§. 97- Etiam neutra Adjectivorum in oe, Yf , 
fE, Adverbiorum vice funguntur: nE^Boc, btoaoe, 
t^etYe elc.^Sic arYe mox, statim. Ideni valet de 
Comparativis in ^i , 'kAiui , ae, ahuie : ttifj&^t , ^YA^ 

«'bE, WfA^N^bE, U^nACN^kt, SA^E, ^AA^kE, HCT^kE^Oy-* 
^Ofi^bHUIE, ^OS^^bHUJE, MNOfKAt, MNOIKAHUIE , AEP^IAi , 

• AErsAHuiE. CAA^kUiEH dulcius olim Sir. 23, 36.pro 
CAA^ujE est Polonismus , nunc caa^mae. 

§. 98. Hi amant, aHa ' ab Adjectivis deducta : 
n^AB^s (et n^fiu^) a n^AB, SA^b, ^oKf^bi MS^^^fe, 
KAA^ds a fiAAP, AiOTrb, TOAHqdf, rofkij^b, CAA^ijii, 
fiucoij^b, AirLj^b, THcfe a thx. Alia e: chije, sic, a 
CHK (alias chkob et cakob talis). Huc spectant ei 
Adverbiorum Comparativi oyNf, koae, ^^ebac, 

HfEIK^E a n^E^, NHIKE d NH^, BUUIE altiuS a BbK 

(unde et Bym^L, bucok), ahuje a ahx* fi^^ipc; nAne, 
de cjulbus §, 38. Adde AiKdj levius Job. 6 , 4. olim, 

nunc Adverbia numcrl. 42p< 

nunc male cko^m , pro cko^ 'feE. Huc referri possint 
etajliainE: wkame, hnahe^ ^MEsepro ^aaekw^k^h» 

NAHE, TAHE, rA^KOME* 

u postulant Adverbia, quae ab Adjectivis iiv 
CK (cKbiii) deriyantur: ^HMCKy, EAAHNCKbi, i^A^tKhi, 

MblTA^CKU , Xf ASf CKU , HAOTCKU , mSsKCKU , EOIKtKy , 

m^ktHECKu gentiliter, beahhcku, bcXhecku (fiCAHCKiit 
'et BCAHCKo in Ms. Serb, in <juo et t^^aecko pro Tdi-. 
AECN^k). Sic AKU^ sicut, nAKu iterum. Occurrit et maau 

prO MAAW. 

§. 99. Adverbia numeri duplici modo forman- 
lur. Primum ope m^y seu i|jh : KOAHnc^u , koah- 

, KOIK^y, KOAHKOipH, qUOtieS, K^HNOIK^IJ, H^HNO- 
t^H (Codd. Serb. tE^NSl|lH , K^NSip), ^BAIK^Iil , ^QAijJH^ (^BAip), T^HfK^bl, TfHI^H (nOTpHl|j) , HETIJfHIK^y 

(HETBEfHljJNVu) , n/^THIK^U , nATHl|iH, UtECTHIK^U , 

« 
lUECTHI^H, CE^MHIK^hl, CE^MHI^JH , (CE^MEf >^IjJh) etC< 

Sic etiam kahir^u, KAHipH quotiescumque,- toaH"^ * 
iK^bi, MNorAiK^iaet MNorAi|iH, maAoi|jh raro. De- 
inde afligendo in tiue, aut cohnectendo particu- 
lam K^AT, KpAThi '^ ^BAK^ ATU duabus vicibus , TpH* 

K^ATy , nOT^HK^AThl, HATItKfATH^ ^eCEAMliiKf AT , 
CTOKjAT,TyciflJIAKyAT,KAkKyATH (Ms.) , KOAHK^ATbf, 
(KOAbKpATU) , TMAMH TEM KjAT pp^OrXflfir/cO^ Sir. 

23, 27. iii Ostrogiensi tmamh sine temk^at, ^^ 
cE^Mb^EC/fliT CE^MEfHijEio septuogies septies Matth. 
18, 22. ' \ 

\ ASa Pars I Gap: UL §. loe. 

Exptimuntur demum Adverbianufnerilnstru^ 
mentali feminino k^hnoio, et eodem casu Ab- 
stractorum in hi|a: k^hmhijeio semeli ^bohijeio efc- 

ft«rOOHlJflO, *rfE«rHIJIIO, SCTfiffHIJIIO, HATE^HIJftO) lUE- 
CTEfHI|EIO, CE^MEfHIJEIO et CE^MHIJEIO, OCMEfHIJEtO» 
^ATEfHIJEIO , ^ECATEfHIJEIO (Serb. ^ECETOf HIJEIO) , 

CTOfMtjEio centies, TMOfHijEio decies millies^ mno- 
iKHijEio. multis yicibus. 

§• 100. Ope Mo formantur AdTerbia loci, 
motum ad locum designantia : kamw quo , quor- 
SMca, ab interrogativo k, tamw a t<i, c*bMui a 

Ck. Sic OBAMUI^ OKOAMW, ONAMW» HNAMU; , K^HNAMW 

pro BK^HHO . M*bcTo. Adde mhmw a mhnS , tokmw 
(t^kmw) tantummodo, alias tomVio (t<&mjio)< 

Ope MA et MH Adverbia quantitatis: KAbMA, 

TOAkMA, BECkAiA, EOJ^MA prorSUS, penitUS, KOAbMH 

et KOAMiA , BEAMH. Adde ^'bAMU pro ^'fcAA prop- 
ter , ob. At hoaaia est in&trumentalis dualis a noA ; 
oACTEUJET (olim Df oteuiet) gro noAMA dividet eum, 
in duas partes secabit , hxoro^i^csi ^aiiih.2n,, 51. 

Ope A^b formata sunt Adverbla temporis : 
^oKOA^t quamdiu, ^ocEA^b, wTOA^fa, wcEA^b^aK^T^ 
Ck , praetixis praepositionibus ^o et w. Aucta ini«- 
tio et a iine sunt: ^oNEA^biKE, u»NEA4riKE,iuNEAESKE et 
m;neahire , in quibus quatuor elementa notabis ^o 
(w), ne^ A^b et ike; ne yero e neutro k ortum AdverluA lod ht ^4f« 4Si 

t5t. Huc spectare videtur kai aliquantum^ vix : kai 
iKHB ^emivivus. ^ 

Adverbia quantitatis KOAk pro koan > «roAb 
pro TOAK^ a K et «r, assumendo particulam ah orta- 
«unt. Huc refer et McrAH vix , forsitan , HcmiAH a 
NEJKc quauL A koah praefixa negatione nh et ia 
iine assumto «i deducitur nhkoah^ nhkoahikc »• 
isTors , nunquam. 

Ope ^tseu ^'b formantur Adrerbialoci, qui^ 

etem in loco ^notantia : r^^b ubi, ab interrogativo 

K (apud Veteres k^e) ; 3^4? hic , a ci^ (olim c^i) ; 

H^4rmc ubi, ab h> 0N^«k ibi, ab on; HN^^b alibi, 

ab hn; bc^aHi ubique, a numerali Mck« Hinc et 

^ON^cmc donec^ ex ^o- nc-* ^c-mc. 

^c pro A^b olim scriptum fuisse , supra p. 34. ei . 
35. moQui. omotriski ipse in prima editione Gramma** 
licae r^c, ^^i, cc^^c, on^c, hn^c scripsit, quaa 
autem ab editoribus aliis mutata sunt. 

oy^»fc motum per locum , oy^S vero motum 

a loco designant: K^^^b qua, oy^^b (pro lo^^b), 

et afHxo relativo mc: oy^HtiKc qua, TS^^b, cio^^fr 

hac, onS^Hi illac^ HNS^^b, noBCAKoH^^b. WKS^ti 

unde, oy^S, oy^>JiKc, u>^^, to^^iKc, uinio^^c, 

S^tS^S , wcio^H (in Mss. tamen etiam CuK^^^b , wic^ 

^"k), CBOS^^, ONOS^S, (SoNoS^S, OfiOfO^^, CuOfiOIP»' 

^S , BN^bS^^ (BN^bK)^^), ivBcio^t^ uudequtqu^ , BNSTp k^ 
S^S intrinsecus , N^fiN^irf kH^^. In wnS^ (^nk)^) 
omnino , proraus ^ % i^iale lre«<qtUw «^^ 

id- 43:2 Pars I. Cap. IX. §. lOO. 

Adverbia temporis formantur ope r^*: kop^a 
qiiando, ^ror^x tunc, OBOf^A, kp^a, BHEr^A, hno- 
r^A, (InMss^et HM^A),BcEr^A. Composita ex N^et 
nh: N^bKor^A aliquando, NHKor^A,NHKor^4nsEnu]i* 

quam. 

Huc spectare videntur k^a num, nimquid, 
K^HNk^c o(i«,unanimiter, at K^BA,vix,ope ba for- 
matum est Notanda vpro hic et ea, quae k inline 
habent: wcoKk seorsim, separatim, pro cucoeniv, 
ab wcoBA persdna , oy^ofik facile , pro oy^oKMw , 
ab cy^oBit (et hoc ab oy et^oKA) ; cbOKo^h et hc- 
noAN> vices Adjeclivorum CBoso^NyH liber, ncA- 
NMH plenus, supplent. Adde hck^l prope. fA^B^b 
compositum sit ex^A^ etB*, quae particula etiam 
initio vocis B^fPAAc (alias et B^bnrAAc) prudeus, ex- 
pertus, occurrit. Confer B»fcTb sermo, oratio, Serb. 
BcbA^BHK^bA deliberatio , Russ. behe conventuspo- 
puli, consilium, olim B4rME,^lav. b^ijje. Auji^T fmis- 
tra , in vanum , quod in Apostolo antiquo bis le- 
giUir , semel pro ke^Sa^a , allera vice pro bcSe , ob- 
scurae originis vox est, cum qua tamen Boh. ob- 
soletum KiiiHT et kujht, unde kujhtnuh vanus, 
convenit. 

Nolim Imc trahcre Adjectivum B^kBE^NkiH obscuri 
sensus. Gcn. i4, lO. kaa^e^h B^fcfiEfNW lcgil Oslrog. 
pro kaa^a^h CMOAANhiA (p^socTX oi(T(fi\r\&. Ccric ad 
BD'bATH fcTverc, bullirc, rcspcxcrit inlcrprcs. Carnioli 
vricm et vcrvriem dicunt« 

Rec- « 
\ Adverbia compo&iUi 434 

V 

ll<^ete Abr. MrazovH; cae suListituit pr6 eah , quod 
Smotriskii prioia eciilio ethibet. • lit posterioribus , uti 
Rimoicensi A :175.5, peiics eah iippositum fuit et iac« 
Legebatur olim eae Luc. lO, 3o. EAEmHBA seminecem^ 
Vuig. ' semiviviiih , cuiRussi k^ba Vkhba substitucrunti 
In Giagoliticis Itbris comiple ah mfmA hafaetttr pro * 
EAE MOTBA. Mirof AOMHb^praeterito anno,^etinuisse,e4i-». 
torem Rimniwnscfni/fctldijam Pbiykarpbw in Le^ico 
et Maximow io -. ^orraflMbatica^ r^cAius 'a^hh ; scrib^ul. ' 
Nonint et Poloni achh^ Bohcmj b {^raeij^endo ftAOHHi • 
Slavi vero meridionales pronunciant aamh. Apud Alcx* 
jejeviimi neque aahh', neque acmh rcperlas*^ Jam enim * 
m Ostrogiensi editionc 2 Cori 8., 10. pro SaahH' iva 
vsfviTt abanno prioro, m; n^EuiE^mArc A^fcTA^et^ Col;^ 
9, 2. w MHMCUJE^iuArc A^fTA iu '^ratiam Russorum 
substituta fuerc, quod oditores Scrbi ^ apudquosAAKH 
Yiget , mmquam tentassent , finm eoryqi antiqui Codi" - 
ces utroque ioco u/aamh intactum exhibeanti 

§. 101. £ particula ah composita sutit KcaH 
tLiiquam, aliquando, MErAH forsitan, Bwicfi^k sun» 
^um (a Buc et m^^ voio , quasi sursum evoiando)^ 
TE^ idem^ e tce et determinativo 3H contractum est^ 
neque p« 94* ^nter radices, sedinter Pronomiiia re* 
ferendum erat. Solent lilyrii et hodie Pronpmi^ 
tiibus quibusdam 3H adnectere : th^h pro th isti< 
Pt^aecipue notaiida sunt ea , quibus in iine pprti-^ 
cula iRE afiTigitur : cyiKE jam I abcy; NEmE et nddito 
AH : NEiitEAH quam, hhm neque ^ ^ahse usque, ^on^Eike 
donec , taske pestea. ' Jungi autem solet relativid ad 
relationem iirmandam : AMpmc (laMcmi) ^ H^vbikE , 
cy^^ME (ic^SmE) , laKcme sicuL Alist a^sumimt m^t 
•t mi ad eiQpUa^un ej^priinendam : ^Kcm^E &imili< 4S4 Parsl. Cap. iX.$. 101. 

ter , eodem modo ,BCiM^f ubi^e , noi A^ife^^^E ^ . no* 
(A^feiK^E poslremo. Numeralibu» k^ Anr.apponi supra 
dictum est Initio vero praefigi solent negatione^ 
Ni> Hh: ni oy nondjmi, m kh^pmV .npn ampljus, 
Ni iTAKW, MC noMiio3«b/ In bts quidetti divisim, in 
aliis etiam conjunctim: ne^^oki»', niBJ^A^t^, ni^ocm- 
«rH.^Porro jiHMAAVU, nnkoah^ mhkoanM', NNKor^a, 
NHKAKOfKi. Partictda indeterminaiae quantitatls N^fc: 
N^bKor^Aip NHtKAiiw. Superiativi nota^NAM: MwnA^ic. 
Vide €omparationes Adverbionitn §. 4O. Compoi- 
sitorum cum praepositionibus majo^^ esl nimierus, 
suatque pleraque circumscriptiones adverbiales. 
IiUbet pauca hic subjungere : 
w: ttiTAH in occulto , wKoau^, UK^icn' circa, WKpSr» 

AtfiN^tpfk intus, intra, ab oynY^ ; ' bs AH3 / BNir^ii 

a Kt^f, BMAA*, KM^bcTU? in loCUm JOCO , BNI- 

3Ant( (BNi^Afik) olim BNi^AAnS^subiio^repente, 
inopinate, a ni, 3A, et lanA; B^ABN^fr iy lo-ec 
Sap. l4;9' siniiliter; boti^ji ei bc^i in vanum, 
BtKof 'b , BKSn^ simul. Adde BH^OEHAk , Bn^iKbi^ 

• BCA^fr^, BCAACTk, 

no: nOfiyN^, nonoAS, noMj^A^r, nofAXA^i rxgoi iitngoy , 

noNi sahem, noHArii^, noAiPK^, no^A^N)^, no- 

^oAPptne, juxta, no^poKNS, noTOM, nociM, 

' nocH^ pcsiea , rtocA^b^n , nocf i^^bin medio , no- 

rof k elc, Decotnposita ; non^ iah;(^ , non^i MNcr^. 

' na:. AdviftrbU cotnpositdi . i 455 

hX: HXOftnK, HA}(Wk, NAtacN^b, NAn^AfNw i^epentei 

NAMNO^llf, NAfA3Ntt>> NA^OA^ds diu^NA^rOAHIJ^fe^ 

liaHAcrrb^ hHt^a^, NAK^MBd?. 

^6: ^OIINWjk,^;5NH3V, AO^AXCWA^^O^OA^, ^O^OAA, 
^03^*, ^0S*feAA,AdCEA4,^bciilTH SatlS,^OKOA* 

quoudque. 

* « * ■ • 

3*: 3ANf, 3ATSHt>' 3AfJTfA. Poldno * riissica ^hnS^ 
^li, 3^AAC^A, 3NAMAAA primae editionis Smo-» 
tfiskti mutab sunt ab edifcoribus aliis in (Sh« 

NH^H, H3^AAi4A, CnAMAAA* 

c: Cfiytuf, CBipxS, CMH3V, t-Bycn^k, Crtpc^M, co- 
^a^h; verisimiliter et cb^n^. At Crbat.3BSK, 
3bSna, 5BANA respoddet SlaV. H^BNi^. 

W: (vBN^fc, (SbnSt^I», SDaaNh^wNk)^ omnino,u)T^-« 
^fc , wK^^^ , wceA* , (ScE A^bfKf , 'a quo temporei 
Adde SJNirw Marc! 6, 2S. i^ c/urij^, jam.nunc, 
Vulg. protinus, corfecta edfitio ip glos^a arVi ; 
• God. Sei4>. Kop. NliiNm in textum admisit pra 
graecismo SJNsriU. 

N3BNA (H^wt^^H^l&NWf H, HJfiNSTfb, H3AMXA, 
H3^fiNA, H3^AAfMi, ^BA^CBAC, HtnEffiAi HCTH^ 

)(A, HC«roAC*rA^ HCKONH ab initio. 
H3: ftCHATk retrorsimi/ ^ h^ata; fick^K) (sulftudi 
ftHHS) quare, ob quatn caus^m; bckj^ah inlit« 

' \0ct, ig eitrema ora^ Add^ fio^fAA^ alta vocef He^ 'os* 436 . ^ Pars I. Gap. IX. §. iof . 

Possunt vero et aliae praepoaitippes pr^e^gi ; 
npcKCAi,, n^AukmA, np ch^amj^ a praenimjis , ojiiikah^. 
Adde circumscriptioaes ki^Sma £ru^tra, siDe cai^sa , 
Ei^nficTAHM continuo, kkmhna et kccmhhS pro E13» 
SHHNU) sine ordine/ nos«ro, wkhoi|j noctu, «per 
noctem^ wk oh hoa trans , in altera ripa ; CMi^b*! 
idest^ ex ch et ^vk^^ alias fiHm, quod est Praete- 
ritum Gerundivi a ftK% dico. Modus. enim hic ad^ 
yerbiaUs dici posset: 2 Cor. 9, 6. fiiiojfjvw in 4in* 
tiquo Apostolo expressum est Gerundiva t^f^iH 
(i. e. 4IAAAM) parcens, paroendo, nunc CKS^ccTfio , 
Instrum. a CKoy^ocTk inopia, penuriauVice versa 
pro Genmdivo HA^^kraaci Philip. 1 , a.quqdg^aeco 
^sToiStci respondet , editiones omnes exhihent Ad» 
verbium H36*6twi*b : H^B^fecTHHbr BfbM qerto scio. Im- 
perativos autem n^iH^H, npVH^4m, n^HHiCH> ipfH- 
U^H, VfJk^, BcvAHH inter Adverbia iuben^i re* 
ferre SmotnsJdo et aliis placuit ; mihi absurclum 
videtur. 

§. 102. Ek Adverbiis prunitivis nonx^si pauca 
componendis vocibus serviunt ; <rH2$Aiiij «Jx^^^ccjc 

Negativa particula hh non, quae ali^ simpli- 
citep negat , non nisi PronomijQibus et Adverbiia 
a . pronominibus ortis in compositione praetiigi so^ 
let: HHK<ranemo, imrj^^biKi nusqiiam ; extra,com-t 
positionem etiam numerali h^hh: nh icAitN «ec 
imus, nulliw. Vcrbispraeiixum signitieat nec, ue-. 

que: Composita ex AdverBiifk. 437 

qUe! NH BM^AT, NH CAUUIAT, HH ^I^^M^blOtr Daii. 

5p 23. necYident, n^que audiunt, neque intelfi*> 
gunt. NE autem olimin constructione negativa cum 
Verbis connecti solebat, nunc separatim scribi- 
tur, paucis tamen exceptis, qualia sunt H^bcMK» 

U^ktTh, prONCKCMk, NfKCTK, NEnfAB^OBATH . inique 

agere, Ncni|JEf<ATH existimare , HCHABH^^bTH invidere, 
*Nc«tcc«rBOfiATH im|>ie dgerCi in^sTv, Ncro^Sio indi-« 
gnor , NCpA^HTH non curo. Nominum tam Substan- 
tivorum, quam Adiectivorum , uti et Adverbiofum 
ex NE compositorum i^gens est numerus: NEnoBH- 
NEN innocens, NEnfAB^A aiiKttt, iniquitas, NEn^ABC» 
^EN iniquus, NEnj^ABE^Nw inique; Ncnop oNNyH sine 
macula, a(/(iOfzo(,NcMOi^intirmitas, NCMOijjNyH infir* 
* *mus , NE^HfAA dies dominica, a non laborando dic- 
ta, NEB^bcTA isponsa, HcnAO^u sterilis, he^octohn 
indignus, NE^Sr morbus^ HEB^brAAc imprudens, 
NE3A0EA> ne^aoeVe, iBcxfl(x/'(rJnnocentia/ NEHCTOB in-»^ 
sanus, NEHctoBACNVc; nehctobctbo ins^nia, indeNE* 
HCTOBCTROBATH insanire , nenamhctk invidia , nekah>- 
H!iM, NEnoT^EEtN inutilis, Ncnfo](o^NUH invius,Bo- 
'jV^ NEnocv^oraNHAia Psal. 129, 6. ro y^ag ro dwvo^tX- 
'rov, Tulg. intolerabilis. HEcbKOMyii Psal ll3, S.n]}^ 
'slxgoroitoy , Vulg. rupem. Vide p. 237. 

BCAC non nisi in compositis locum habet: be-« 
ACA^bnVc, BEAEA^bnoTA, firyxKoT^sirsix , magnus de* 
ror,n)agniiicentia,alias et BEAHKOAHtniE, oHm bcak- 

A*- 438 rars L Cap» I^. §♦ lOX 

A^noTA, Psal. 3Q| 6. et 6?, 35., nEAE^^fcnHftiau mo* 
gniloquvs, fiiA^^k^ffBATH magna )oqt|i. 

Ex nAKtM riirsus , iterum : nAKMSu*ric Tflt\iy<>*- 
yso^/ix, Maltbt tQ, 38. regeniera^Q. . A^de rakmtiha^ 

.VXXiif^gO^COf , nAKblPAArQAHMH TX>J>^2Y9i, 

A fifEKM seu sipgulari fifCK in ] cQmpositis fit 
fi^EKP : np EKOiAOBii avT/Xo^/ff Hebr..6it l6. controver- 
sia, contradictio^nfCKocAOBHWHCQHtr^dic^i aW^ 
?Jy(cy Tit 2, Q» - 

• « 

A MciK^^ : MEiK^^MiirVE ^t^rjectio , mhk^oi^Ve 
Mesopotaniia ^ wiiK^of AAiV^i plur, ^utoi^^e^s^ Psal 
67, Izj. Ven. Pti^alt MEiK,\oyjAAu'E ; MfinsAocTOAnif , 3 
Aeg. 7| 3i.^ ^ciR^oHAcYi. E^ hh^ compostta yide 
ft^prap.42, 

Adverbia derivata in u; aptissiqia sunt con^ 
ponendis voqibus. A mhaw sunt mhmoh^^ pr^e* 
ieribd j A^H^oujc^: cura praelerivisset^ b^ema mh- 
, MoujE^uiiE tempus praet^ritum , mhmohech transfer, 
MHMOTEKuiE JTo$()(e^0m( Act 27> l6, deturrent^s, 
cuin decurrissemus, bo^a AiHMOTEK^ipAA Zl^f^ hoc^ 
iro^sCoiisvoy Psal. 67, 8, aqua dccurrens, MHMorp^v* 
^wH T(t^clfy(cv Marc. ?, I4. cum.praeteriret,praeter^ 
grederetur, mhmo]^o^htu pertransire , b AWiMoyoiifr- 
^inYh iy rxooZfp J Cpr. 16, j. in transitu. Scribif^ 
tur tamen et diyisim mhmw X^A***^» MH<ww H^etv 
^ujMw r^A^wH Rom, I5, 24. praeteriens, A npHCHw: 
n;- cno^^yrfefiA ^ivKx^^o^^ semper yir^o , n^ HcHOc^^ip» 

HMJ{ Composita ex Adverbiis. 439 

fiuii iiZfog Rom.'1 , 2o. semptternus, et multa alta, A 

JMLAW, MNorw» KAArw/longe plucima/ mutato solum* 

modo w ia o. ^13 assumit : ti^ohmi Hte » tc^oh** 

Mf NCTBo idem nomen , dies onomastica , te^o^me- 

NHTUH ejusdem nominis, Russ. vulgo te^kh di- 
• ' . • ■ * * 

t;uutur cognomines. ^octohhw contraliituif in j^o- 

cTo : ^ocTOAHbnHMH dignus decore , ^ocTonAM^T- 

HiuH dignus memoria , ^ocToj^BAANyn d^tijxivog^ 

laudationedignus etc. Quae in neutro e pro o ha« 

bent , etiam in cbmpositione e pqstulant : AmEnf^ 

f OK pseudoprophela , ti^ecaabYe xsydio^icc Philip. 2, 

3. manis gloria , Ti|jErAAcYE KsyofoAvltt ^ inanilot^uitim, 

yanus clamor 2 Tim. 2, 26. tdoe in compositisln 

T^E contrahi solet : Tf^BEAHif^UH valde magnus, 

Tf eboaNehYe r^ixviiix , fluctus decumanus , Tj^EfiorA* 

Ti^H admodum dives, TpEnSTi> triyium« t^c- 

HE^fTYE, TffHor tripus , Tf s^EN^TBO T^imLsgix Amos 

H, 4. (olim Tj^E^Akity) , tres dies, TfE^Si: trld^nSy 

TfErVfiUH tripl^x, TfEi^AAT^fcHtuiH r^t&xKtrvigtog , 

'2 Macch. 81, 34. ter execrabiiis, Vulg. facin6rosis* 

bimus, T^EKf03HHK rg/^syov Aqi. 20, 9. tertia 

gontignatio. Ca- 44o . Pars I. . Cap. X. §. lO 5, 

. C a p u t Xr 

De Conjunetionibua, 

Conjanctiories secundiun signiiioatum ea«< 
rum in cppulatiyas (h » mi , kp^a , bnct^a , «ror^A), 
disjunctivas (hah, ah, aheo» hh, nhire), adversa- 
tivas (no , noNE , ai|ie h , qsahe) , conditionales , cau« 
sales, sub)unctivas , illativas , expletivas (pysu), 
m^o, m^E) et ambiguas dividere solent Gramma-' 
tici , praeeimte duce Meletio. Maximow , qui ma«f 
jorem Grammaticam Mosquensem compendio 
ptrinxit , disjunctiyas dequo dispescuit Ixx duo ge« 
nera, Ad quorum primum (^ AcnpAPATEANOE) a sed^ 
quod Meletius omiserat , ad secundum vero {fi^^^ 

^«bAHTEANOr) HAH, AH«AHEO;, NH , NlfKE , Utl Ipse 

Meletius retulit 

' s 

Respectu ordinis conjunctiones denuo divid} 
solentin praepositiyas , et postppsitivas, et commu-^ 
nes. Ad priores refert M. Smotriski no , ne sp , h « 

OyEO, ^A, 3AEIKE, TdrMmE , nONEIKfi . OyKlU » AIJl^EOi 

KaH| NHyNHiKEv HEo. Postpositivis adnumcrantur : 
mi , oyEw , ah , so* Communibus , quae aliis voch 
bus' et praeponi et postponi possimt , accensentur : 

OEAHEf AI|JE, hoNE, ^ANE, n^OIEl. 

Male apudMaximowlam ne eo commateseparatum 
est : NE , EO. 60 enim nunquam pracponi , id est , initio 
perio(}i I quiq ali^ vox pr^eccdat , lociri potest; Mala 

^tiain y ConjanctloadB, 44 1 

f llam tain in editiope Rimnicensi , qiiam. apud Maxi- 
mowiam hah nm sine commate eihibeolur^ cnm utrum-* 
quo HAH et HH nominare Tqluerit Meletius. Inter ainbi«* 
guas Meletius posuit praeter f/^^ AH»etiamMH , hHah , 
quasambas, utpote poloqicaa» Qierito rescidit Maximow* §, 103. Praeplaceret auttfm nobia divisio G(ni« 
janctiontim in simplices , compQsitas et decom-" 
positas, si aliis etiam exemplis quam tribushisce : 
n^sk^f, nfcm^e^A9Re, nf^m^c^AHic ne, formam ea-* 
Yum expqsufissent GrammSitici. * Differunt autem 
Conjunctionesab aKis particuHs non tam forma, 
quani functionibus. Nam et Adverbia pro Con- 
)unctionibuLS usurparrsolent, Simplicissimae earum 
ad primam dasseni * radicalium syllabsirum spec« 
taut, AiOEo ad secundam, Aipi arff*teftiam. 

1) A> H, Eo^giiiy h*i; ho, hHi ^^' A^* «re^YRk. 

2) oyKP, AioKo, 3) 441^ 

Oompositae siint hko etentm , ex h et ce ; hah 
aut, ex H et AH ; obsoletae H^c jc^/'«^, etsi , xtf/Voi yf 
Act. i4> 17i et quidem« quamquam, (nunc h oy-< 
Rw), et Hnc^E (nutic AipcH); aheo aut, ex Anet ko. 
Huc referri possit et oyso , quod accentu nimis 
subtiliter distingui voluit Meletius ab oyKw, qui 
Uti et alii oyEO particulam iUatiyam , oyKW yero.ex- 
pletivam esse docuerimt. 

Discrimen hoc jam observatum ftiisse in cdltione 
povi Testamenti ante rorrectiora Biblia , e Concordan*^ 
tiis^ <|uas AD<Ir-3ogdanowin epistolas confecit, claris'^ 

' ^ime hhi 

Pars I. Cap. X. §. io4 cl io5. „ / siin« pafH. In Btbliis autcm correctis oyKO etiam pr<^ 
Sf, cui alias oyKiv respondcbat , locum obtinuit. Et. gr, 
Mallh. li, 1^6. To^ dt/VKAKU^yfiocTANETtjAfCTfio pnv, 
oKm (in N. T. Kkvviensi an. i^St) oyiiw. At ibid. v. 
36. «tiam in hac editione o^KO nocTHHce kqx^ igitur 
(neihpc) pervenit, connectendo membrum secundum 
periodi com primo/quod conditionem per auje ah iKf 
exprimit. Sic ct Luc. iii 20. i(^tt pyso, Vulg. pror- 
fecta 

§. IO4. AI0KO aut, nec non derivalum okase 
.(u^kahe) tamen^ attamcniTXify, formam Adverbio- 
ri^m referunlr HV^fquodjest neutnim prdnQminis 
. MfKe; 3ANE ex 34 etpronomine k; hoNfiKt quoni* 
am, eiLao-ia-»«e C0mpo8ita.$unt THsMme itaque, 
Qsi. Instranentalis a Tome . ^ ha^ekc , k^ba » taahu; , 
Kr^^> Tor^,.mKtt;, taku; et alia in Adverbii& 
locum sibi vendjcarunt. 

HiKe qui^, quod, non est slaVica conjunctiOy sed 
polonica, 10 piirva Rusaia usitateL'ln liliris, quos olim 
in Polonia russica translatos puto ^ saepc particula hacc 
pro n:KW occurrit. Vidc in editione Ostrbgiciisi 2 Par. 
7, 33. cap. i3, i8.:cap. 86» 23. cap. s8, 6. cap. 3s, 
.^. cap. 34, 21. Nchem. 4, 1. et tap. 6^ 16. et con- 
fcr margincm Mosquensis an. i663, in quo rikw ^ 
cditoribus appositumfuit ceu emeodatior lcctio pro hike, 
qiiod textus aiitiquus his in locis cxhibet. Citatis yersi- 
bus ctiam corrcctior cditio niKW lcgit, duobus tamcn 
exccptis, in quibus pro Hme seu pro niKW marginls 
£r^A ct noNensE substituta sunt. 

§, 105. Juverit simplices Gonjunciiones exem«* 
pKs illustrare. CoBjanctiones a, h, k6, sy. Ho 

A Btd, autem: a ceao, ^enrb mi^ « a ^nAiBCAy « a B^ar- 
AmATBA-A WA^riAM, Malth. l3, 38. 39- i ^s d^ 
Yfog, ager autem, est mmidus^ztzania vero* 
inimiQUs autem *- messis vero «- messoreB autem. 
A ciKi.iftHBfT quod autem vrvit^o is ^Rom«6, 
tO. Hmc A Ag in antiquo codice pro A3 fKi, 

A fiOrAT^H prO &OrATyHKI, AMyTAfkLUC. 18, 

1 X in Eyangeliis a Mardario raonacho editis , 
pjTQ MW^Af I» Kf » Mi r Awytfc , publicanus autem. 

H etietiam; A^H^ff hoi^ die acnocte; h^^ h n^iH' 
^S K MM vado et veniam ad vo$} hso. h hch 
tn^Jkn^ nam et catelti (qanes) eduni Aipf h ^^f 
eisi, etiam si« 

Ko; «iTo so quid ^nimi K«ro Eoquis eniro, hi sonon 
^nim , K^BA E9 yix tnim, am go omnes enim , 
,. MM03H. ga multi enim , ai^i ko sienim,wc eo 
oyMf I quod autem mortuus ei^t , ofyig driSuys, 
nc oy i^o ^oiKAcrf 1 Gor. 3 , % noudum enim 
(quxta ^a^).poteraiis, correcta nunc heo Hcoy 
nam qoodum^i cum edi^iones qua^amoyEw 
pro oy fio mate legerent 

f^M Conjunctionibus adnumerari solet , at certe Ey 
nil aliud ^^t , quam ^yllaba radicalis nuda Verbi 
liiyTH ; . adeqque forma sua Praeteritum simr 
plex et quidem Optativi, quod Latinorum 
e s s f t , Qermanorum w&re ita respondet , uti 
Piraet^rltum Indicatiyi E*tr Iqtino erat, e% 

gcrps, 444 . Pars t Gap. X. §. io5v 

gmn. war. Hine et penonalium suffirorum 

X ' Y^^ ^ ^''*^ ' ^A capat est , et qua auxiliare 
ad foriDandum aliorum Verbonun Optativxuu 
«dhHietur» uti supra §« 85. docuimus. Gon- 
)(lngi solet cum particula* ^a ui: rikui ^Asy 
nfEittrA oxio^ (imt^ii, ut* tratistret/ ^afiw eua 
€NMM iV(t^ii$r iuriftA essiel cum iU6, ^*- 
cu ftpEgyA oy Nii)f ut maneti^t apud ipsos. 
Negatio ni particulae «u pifaefiia nunc se« 
paratimscribitur: H he su^aa no^KonATH ^om 
CBOJi* et aoil sineret perfodi <idmuin , f^x mc 
cu StWA (& NH)^ ne discedeftet ab eis. 
ti*x seu NO (in Mss. et in Evangeliis Mardarii etiam 

* 

Noy) verum, sed : n^iI^ah HCB«irf en , no bHt- 

« 

^EN et noli esse incredulus , sed (dXKa) fi^delis. 
NHbcTk ^f, sr MCfTBU)^ , No «f iRHBux uonest 
Deus Detts mortuorum, sed viventium; ^3 

nOT^ AC>f' NE TOKMW 3EMAEie, NO N NCEOM egO 

movebo (concutiam) non solum terram, sed 
et cofhim Hebr. 12 ^ 96. netomTio n^ a^^nu , no 
H KAA^HBu non solum otlosae , sed verbosae 
* "(nugaces). ne A3 to«iVIiO| no h bch hon ego so* 
lus Qiom^ f sed et omnes 3 Jdh. 1,1. 
m qoatenus abs<^ute negat, est Adrerbfum, at 
quatenus con)ungitnon soltmii voces singulas, 
fed et integra membra periodi, est Goniunctio : 

fTW^» HHCM^^TV, NH «HBOT^-HHApFaH, NH HA- 

H4AA t(l|IARl, HN RMCOTA, NHrA^fiAINA/NII HIU T6Aflb ' 

.. K^yfli Bo^MofRET NA( ^^^A^HnfH Ac;. J^Mii. 8, 38. 39. 

. quia iieque mors (aV^ ^vrc) Qeqpi^ vita / neque 

: .aqgeU^neque pmfiipatu^ififequie V4rtttte»^.n^-* 

.qiid infi^utiaj aeqHe futura> ne^e altitttdo, 

neque pprofondumi neque creatura a&ipo*' 

. terit nos $eparare a ^chant^te Diei. hh ko a^ w 

•lAB^bKA HfiAX^I^, HHm Hii^W^i^: H^l 1/12. 

neque. eAun egOi Mpepi iUud , neque didici. 

. HO HH»E El^ MOHiTf NIMH4| (oli* NH), «XX! 

iCnytv 1 Cqr. 3p 2*^ sed DQC uunc quidem 

ddhuC pOtQ^Ms.; ^O^O NE eiCTN MAC^ NHIKfi nH« 

THBHHARom. 14, 21., bonmm Cest) cames 
non edere, nequebibere vinum.;,Nf oy ahhSe*' 
TE, HHmf ^A^^AV^ETE Marc. &^ I7. llOndiJLUiv 
CQ^qscitis (sentitis) , ^ec (p^f) iuulligitii ? 
AH particula Interrogationi servien^ : Xnc 24., 1 1 . 
HMATE AH sTo CNHt^HO^^^b; habetis aliquides- 

CUlentam hic ? ^OtTOHTAH KHN«0H KECAfEBH ^A* 

«pii ;NAM HM ; j^AMiiL A^^. Hu\H .jtK^AMwi ; Mara 12 , 
4« jlicet (ne) censima Caes^rr daret dabfams 
(ne) anqon dabimus ? hh ah c«^k neque^sep^ 

tem? E^NAHE^AH H BU KE3 fA^^MA ECTf ; ME Oy 

AH f A^^M^bBAETE^ laKw - Matth. 15, t6* iTn ad« 
huc (axp;v) et vos ^ine intellectu estis? noa»> 

diun intellisiti&^quia -^« ei|ie \h adhuc (|r/)? 

» 446 P«rs L Cap. X. §. to5. 

HtTU AH nonne tu? nibiii Ai4 nonne y66P hah 

■ 

ex H et AM compositumest: mkc wctabmt ^Om, 

«AH KfM^> %AH C«t*rf W, M AH oijA, H AM MA^Cpk, 
. HAM MIM^, II AM ^A^A, MAM CCAi^ Matth. IQ , SQ. 

* qiiireliqaOTit <)onium.MitfiRatres aut sorores 
4iut patrem, aut 'Ynatrraa» mt uxorem , aut Kbe- 
ros , aut agroe. aijjc mc iLpAn- mam (Ms. A^) ccerpA 
MAni a^^^T (olim MArAtt^^c«rA)Jaa3»l5.Siau-* 
tem frater mt sorornudi dint amco aut eiiim, 

m 

ex AH et &o , HcrAH ex mct ^t ah eoahiit Sic ah 
etcum Mciiicfrequeiitius^conj^gi solet: nAsc- 
NcmcAM magis quam. Si ai|h praecedat, per ah 
graecum dc exprimitur: a^jc am iay ^\ s/ $c, 
quodsi^ si autem. Hiset mc saepe subjungiturt 
Ai|i€ aM mi. 
^A qua formativa Optativi : ^a e^^c^ boaa «tboa 
tiat voluntastua, koaim mc b bac , ^a kH^ct bam 
CA%rA, qui major est Yestrum, sit minister 
Yester; ^mc Btf^CT absit Videsupra p. 378. 
2) qua subjuncliya particula ut, lyft: ftjM ^a 
' CA^CTA tYA OKA CM NA iHoA , ^c ut sedeant hi 
duo iilii itaei« «ifro \^v^wk ^a coTBO^to bama^ 
. ' quijd vultis ut faciam vc^is {x^iy^v^ sine ha) , 

• rAArOAACTA gM^, T^M, ^\ OI^BCf^SirCA OMM NA- 

HiM (Osirog. ^A vuBCf^cTACA omM naio) .Mattb. 
20, 32. 33. 3) qua disjunctiya et copulativa 
particttla ^#et, autem: ^acbat r^^k; etno- 

vem V /•'• GDnjunctioties ^A,T^i 447* 

vem ubi? oihi ima t? Luc. 17, 17. *^x kto 

KCTb kahknYh Aioh xtfi Ti(* Luc' 10, ftg. habet 

jUardarii editio pco m kto etc* Luc. IZ» 17, 

^ pUm ^A RiKoikE (»fi. Sty y ul ^rgo», (Ap w^ m (f chc 

. . HA^). Aci. u) 17* A^ 4411 oyiivq (iijiy) olim^Dunc 

. .^^rejecto: «^if oyc^. laiciv ^Axeaiiaadetgrae- 

CO OJW. TAKW ^A nfOCB^feTHTCA CA^fcT BAUIfl^C^ 

]^Idtth. 5, 16. sic luireat lux teaira coram ho»* 
ininibus, Ut videaot opera vestra. bona. Sub«- 
jnde et tnKW ^.pro het ; ^Mhmiv. ^ K«mEHVs 
cVf XA^sfiw i(S^)(fr(in correelanunc mkiMdeesi) 
Maiih. 4| 3«.dic.ul lapidea isli panefi.fiant 
^A HC iivi, ne: ^a ,w mmhtc Mallli. ^, 17. fci; 
}/df6/(ritTf, nojite.put.are; ubi in correeia (^a> 
parenthesibusindusumesL A]Jti^ e^im formu- 
If baec Imperativo exprimiiur : Mf ^mtprt nc 
exisUmate. ^ sn vide supra. 3ub su* 
To qua illativa particula conneciit meiubrum se^ 
quens cum praecedenie condiiione ; atpc ah 
n^ hh» To n^oci^ATCA MHkcM Mi^llh» 9, 17. 
alioquin (il Zi fcvj fy$y rumpi^iut uires. ai|ic* 

AH HAHATOK CT/ TO H n^HMdsulCHVC: H AipC KO- 

fCNk c^, TO H B^STBH Rom, 11 /i6 quod si 
primiiiae sanciae, etiam massa^ et si radix 
sancta, eiiam rami. Conveuit itaqiie to prorsus 
cum gerni. /0. Bc«pooi<iet eUani«Ta«co»XX» 

J^oni;, 448 t>ars I. Cap. X. ^ tv&! 

■t 

* Rota. 6» 5» iDitio Tero periodi gf^aeeo xar. 
KO K«ro. MciMT cmcEN sy*n4 Luc. 18 , 26. et quis 
(xctf) r/<^) ^otest s^vue fieri ? Qliiir in Mss. ct 
Luc. 19> 93^ «rp nowd jia} ^/« '«r/^ et quare 
(quare igitur) / nwc iii ediUA li noN^o. >ro'A^JE 
iti antiqvto Apoiitolo pro Ai|ii aH ii d^, etsi^ 

quodsi. 

m Sc, autem: ^giKi , «ru ire ^ on ii» / ohh iKf , ego 
autem^tu autem,ille autebi,iUiautem.Ai|JEa;t 

' iay 2f I quodsi^ Ind^ et nAmc ouSs , neque. Post 
MiKc Dcn solet poni mc t sed p6tius a anle hkc: 
A NiKC Sf^s , qui autem. Alias ikc vocibus affi-* 
;i^m est aut reiativum aut emphaticum Vide 
prouomlMi etAdverbia. ^ 

Oyfto seu oyMu ; qiiamvis a so differat , tamen ex 
oy et fio cokifipositum esse posHit 1 Cor 9 , 2. 
ieg^int editi6nes N* T. ai|ic oysM; HfiuM l[olim 

HN*feM) N^bcAlk aAa , NO OyKIJU MM ^CMb , SI alilS 

non sum Apostolus; sed tamen vobis sum. 
Primo oyRw in graeco nibil, alteri oysu) par- 
iicula y^ (dTsXd yc) respondet. In' postrema 
editione Bibliorum cortecta deleto utroquc oy* 
B!9)f |nro primo substitutum f uit h ante N«bcA\k , 

■ 

pro secundo veroofiiHi. Ibidemv. 16. grae- 
co ixv fyotg respondet Ai|ir ko , v. 17,. graeco ii 
ryiq aqjc yaw, v. 18^ graeco r/^ ovy kaa yKo, 
t. 24. graeco Tam(fc«yacH ysw^ 

Aioao ConjttactTo Afoco^ Ai|ie. 449 

AfOKo, a AK)k carus, quasi dicas, lubet, si malis^ 
ter in Evangeliis legitur pro hah : Aiosog^H- 
iiAro (melius divisim aioeo c^HNAro) Bo^AiofiHT 
A ^pSriro Bo^tiHiABH^HT Matlh; 6, 24. etrec« 
tius Lucae 16/ 13. AioKOE^HNAro bo^hcnabh- 
^HV , aut enim (ij ya^) unum odiet et alterum 
diligeL Luc. i2, 38. aioeo b' TpcT/K) cr^Am^ 
n^VH^cT et si (hx)) in tertia Tigilia vwerit. 
Recte hic sensuiii particulae kx) reddidit an<* 
tiquus interpres, cum vigili^ secunda prae- 
Cedat. In BibKis correctis nunc h pro aioco 
legitur. In antiquo Apostolo etiam aliis in locis 
AiOKO pro Ai^E h feperi. 

l*7on tairdr editioncs nissicas omncs Matth 6,24. 
ii03AiofiH*r primo loco cohtra ordinem gracci textus tx^- 
hibere , cum et Cod. Serb; Kop. codem contextu legat : 
ahbo (pro Aiofio) K^HH/iro Bb^AiofiHT; Kcttum ordi- 
ncm aut restituit dut servavit Mnrdarius in cditione 
sua A« 1563, niutato tamen aioco in haheo: hahso 

K^HHAfO Bb^HENABH^HT A \fj;f^rAVO ft^^AlOGHT. At 

Luc i6, iSTMardanus lcgit ahko tt Luc. 12. 5S. 
HAH prd AiOKO. Cod. Kop.Xuc. 16, 13. scrvavit aiokc; 
et Luc. 12» 38. Aiofio nis : postitt : aioko bk btod^io' 
Aiofio Bb TOtTiio CTf AHcS* Cum AiOfio utique tonfercn* 
dum cst Polonicum lub, lubo; 

«l)lf 61 : H AlpE npTH^ET B BTO^^IO CTf AIK^ et Sl (xOi iuy) 

venerit in secunda vigilia , ai^c eu iK4f^AAsi 
sciret A41E ire oko tboe ; quod si (sl Zb) ocu- 
his tuus i At^t KAKW fio^Mor^T - si quo modcr Ubo Pars I. Gap. X. §* io5. 

(t\w^ possenl ; aijji am, i^v ^l^ si auiem , . quod 
si; Ai^c AH Ni vun^L^AETE si autexii non {}.a:i 11 
J^^') remiseritis. h Ai|ii oyKW e)(^et ^om ^oc- 
TOHN - et si quidem (xe^ iav pV) fuerit do- 
mus digna Malth. 10 > l3. AipEAH nu ne k^^et 
^oc>roHN * si autem (eav ^i f^if) non fuerit digna. ' 

AI^EAHIKE NH, f EKA Cy^ BAMJoh. I4, 2. si .qUO 

minus (i/ 1l /xi)) , dixissem yohis. Bc>ik yeo £ah- 

KA Ai^E ^oi^ETE, omnia wgo quaecunque: (^era 

^V) vultis. HiKf AqiE f A^o^HT qui ergo(c$ Eav Zy) 

solverit ; hikeko aijje oyixVET qui autem ( o^ S' av ) 

occiderit ; eoHkiKE aijje ^om bnh^ete in qiLain. 

cumque (£/5 vi^ ^ hi) domum intraveritis; h 

' gMSmfi Ai|JE )^oqjET cii (vk^uth et cui {KtCi ^ 

«cty) voluerit tilius revelare (detegere) Luc. 10, 

22. "Vides jam q^am serviliter exemplaria 

graeca exptimere conatus sit interpres , qui 

Conjiinctivum , quolingua slavica caret, par- 

ticula AijjE supplere voluit. 

Adverhiis qtdbusque et aHis formulis Con- 

junctiones suppleri, jam monuimus. Frequentia- 

ris usus sunt T«bM»E hl^ prfiipter quod, jpropte- 

rea, cc^r^ itaque/ergo^T^feMiKE oyco QL^dh itaque, 

igitur, CErw ^a^h 2/a tSto, propterea, takcir^e Ca- t 1 

InterjectioHes« ' • 461 

C a p u t XI. 

De Interjectionibus. 

Inter)ectiones exprimendis animi af!ectibu$ 
4>CTviunl , cohstantque sonis admodum simplicibusj 
qui forma sua ab aUis particulis non difTerunt*.' 
Tales sunt: 

1) A, W, (WWW), Oy, ^E, KA, HX, H^ , Ct , PA, rw, 

2) A^, WM, oyA, oyBW, wae, wtW, ar, Ajf, wjf, 

BOT B.USS., BAr, tjHn:i%, riH, roH. 

Ex his oyfiw , WAf , wtW certe composila sunt* 
Accenseri solent InterjectiOnibus et Substanliva 
K^b^A, re^c> Adverbia EAArw, K^xrc^i, KOAh, laKo, 
item particula Conjunctlvi formativa Ku : w eu , 
w ^AKU, Pronomen hto , immo et Imperativi 3^h « 
CAyujH, etformula ^AW^^WTOKor^Maximow, jtae* 
ter BOT, ex ore vulgi sumtos sonOs ACb> cu, iju, 
i)cc recitat Mallem affirmativam particulam eh 
(kh) ita hucrefi^rre, na, en tibi, non nisi Maximo w 
habet , quod tanoien lomnes Slavi . norunt. In plu'^ 

rali eliam nate en vobis. rap apud. MeletiuiQ est* 

• .'■■-..' ' ' • ' ' 

latinum Vah,pro quo lylaximQw scrlpsit yA,quod 
et MrazoviMio placuit Hic etiam in gratiam Serj 

■•**•*■ *4» * ^ * 

^orum «cri^ere maluit x^ P''^ ^> X<" P''^ ^**** 

r f 2 «t 452 Pars L Cap« XI. §. 107. 

et xeH pro roH, innuere voleus pronuncianda 
essep uti ha, hej, ho). 

Mcletius pro vario afTcctu Inierjectiones dispe^» 
cuit in viginti duas classcs , cumque alii secuti sunt. Est 
itaque apud eum vox 1 Admirantis : ce , S Obstupescen» 
tis : u; y laKO. Rimnicensis editio addit WAt , Maximow 
adhuc KCAi^. 3 Laudantis: fiArwiKc , gArwme. 4 De- 
monstrantis: ct, ciwn^ CCCH^ civre, ^OH. Rimn. pro 
fem. CECH habet masc. ccceh ecce hic, Maximow addit 
vulgare bot. 5 Improperantis: BAr, oyYA. Rimn. addit 
cyA , Ay. Matimow suWituit^ : ya , aS , w , bot , na. 6 
Doicntis:Ar,AXyA. fFIentis: wv, www. 8 LamentaQ* 
tis ; w, oyBU> rooe. Max. adoit a;^.' 9 Exciamantls: 
d?. 10 Contenmentis : ru'. 11 Abhorrentisi^^i^t^Com- 
pcllentis: nii. i3 Gaudentis: roii. Max. addit EAArw 
JMH. i4 Miserantis s^b^A. i5 Optantis : u;, wKUAt ^ 
^AiK^b To somc. Rimn. et Max. w Ehi, ui ^a Ehi pro 
wmm- 16 Ridentis: )^a X'^ Y^ ^*^ Silentium imperaiH 
tis: i|yTK. Max.etijcc. 18 Timentis: wH, wh. 19 Vo- 
cantis: rcH, Max. praemittit cauujh audi, et additcu, 
uy. 20 Revocantis: rA,H«rui. Rimn. et Max. addunt a, 
ACk, et scribunt HTO. siTerrentis: cc, wru;. Rimu. et 
Max. addunt bot eccc. 20. Sitbito irrucntis: 3^ccb. 
Rimn. S^^tcb , cc^^^b.MaximowpfactcrcaadditRussica 
BOT tSt, t W tSt, quibus priora cxplicat, Sed ct ^^ •feck, 
hic,Russicum est^ex 3^4 ortum, apposito in foie ck 
demonstrativo. 

Quae de accentu Interjectionis w monet Meletius 
Smotriski^ nimirum u; Exclamationis notari debcre 
circumflexo (w) , w admiratiodis acuto (w), et w 
hmenti-gravi (w), nimis subtilia sunt. - 

§• 107« Videamus jam, quibus vocibus inter- 
pretes reddiderint Interjectiones graecas in scrip- 
tura sacra obybs. 


... ^ Interjectioncs. 455 jflttf MfiifiM, KtiftB Jttd. 6, 22. oyiiy MN*lr r^H 
r;^H, iQKw jiH^vbx-» i^ Ostrogtensi ^ fh th CEro 
AH (lege ah) ya^H BH^^bx- 

^yfi^, vab, Ma)*c. 15, 29. cyA. 

ivai Jftiy TaeTobis,Luc. 6, 2£i.26. atque alibi 
saepius rof f bam. 

oifLot Job. 10, 15. AiOT^fr MH*fe; Micb. 7, 1. oy 
iiio«pb MN^r; Jer. 4 , 3 1 . el 1 5 , 10. rope MH>k , at ibid. 45 , 
3. offiot o/fCQi oV AWT^ MH>k , oy Aro«r«fa mn^. Ezecb. 
9, 8.9Vp/,Vulg.beu,bett, heu,royi(rofO' w AioT4r 
Mii^b ; in Ostrog. bis ro^ e, sine parentbesi. Ibid.' 11» 
i3. oip/ o»fC0/, Vulg. beu, beu^ beu, ropE MN*fc, 
AiOT^k MN4r, in Ostrog. bisAtOTdc MN*ir. 

Sfy€ Jac. 4, 13. ecce, age, BOA^t in Mss. anti» 
^quis, CAUiiiHTEin editis; Jac. 5, 1. iterum BOA*k| 
in editis vero n^ iH^4rnrE oUm , nunc' n^YH^HTE. 

iSs, ecce, cei quod est netttrum pronominis 
demonstrativi c^ bic. Luc. 17^ 21. /^ SSb, if Hh 
iie$i. m fyxg - ce 3^*b hah ci on^i , ci ko -jta Mss. 
«t editio Mardarii^ immo et Ostrogiensis. At 
in Evangeliario Mosquensi An. 1^6 ce post hah 
deest , uti in posterioribus editionibus. 

ofiXov utinam, 2 Cor. 11, 1. w ^a EycTf ma- 
ikw noTEf nH^AH se^Wi^io moi mS ; Ostrogiensis : Aijif 
EMTC np lAAH MAAof re^VmYc moi, Autiquus Aposto- 
Itts NE^A(pro H% ^a); God. Belgnid. )(o»rHr}( ^a» Et Oi»L 454 Pars L Cap. XL §. 108. 

Apoatolus NE ^A H ^A, God. Belgr. )C^T«bx h ^x. Psalm. 

118, 5. oq>$\oy KS(S€u^vy^$iff<rxy d [p^oifiH, ^a ku 

Hm^ABHAHCA flj^l^lY MOH , OstrOgv I^A HCrif ABHaHCA 

cuim n. M,, sic et Psalt Ven. K^Apro^AiM^* Vide» 
turque e^Ahoclpco ex m .^A(i. e^ h'^,. Aa) ortum. 
Qui libros Hegum (vix ante seculum XV.) v^rtit, 
9ensum Intei^ectionis o^sXov non est *assecutu5. 
Vextit eninv noAi^No fiu romoAHHS mocm^ si#ao , 
jpplius utique . c^Qrrectoires Mosquenses w ^x km 

Appendix de Cpmpositis. 

§. f 08. De Compositis I quoniqi pars posterior 
per Praepositiones et Adverbla deleriAinatur , $upra 
jam pluribus actpm est Nunc de compositis 
ex* aUis oratiopi^ ipartibus. .pwca subjungenda 
AUnt. Slavis: et oym, antequam GtaecCNruvi lir 
bros in linguam suani tran^ndePBit , compOsita 
vocabiUa ojHinlno non defuisse , ex plerisque n<>«- 
•minibus proprii^ personarum et locorHm satis 
ielucet Talia sunt ^^9mh^ , cfr<¥raf aas , c« ato* 

-nAK> CBAT^HT) «OAEfAAQ, BAA^HMHp, fACTHCAAB, 

vy^^AWAA, HOfiM^A^, K4?ACirfAA (Serb. nunc cmo* 
rjA^), iCAirjA^ iuMoravia etc. Vocabula alia , uti De Comj^ositis. 455 

ME^krlr^iirsus, Ko^o^ofi caprimulguS; bocbo^a^ bhho« 

rjA^ , BE^ TOr^ A^ , MHAOCEp^ misericors , A^faTOpACAk , 

-K^kAorAABy ji , MCfHooKkiH etsimiUa, nou admodum 
mul(a sunt, quae qaidem etiamin dialectis vulga- 
ribus usitata sint. Ingens autem compositorum 
copia , quorum partem aliquam e libris ecclesia- 
5licis Petrus Alexjejev collegit, non aliupde orta 
est, quam ab exemplarium graecorum per plura 
secul& continuata imitatione. Qila in re rccentio- 
res interpretes subihde justos Umttfc transgres- 
sos fttisse, facfle idoncesserrm, O^ncod^btpvXuKtov PsaL 
78, 2. antiquus intef pres recte reddiderat OBOi|iHoc 
)f^AHHAHi)jE, VulgJpomorum custodiam. Hac cir- 
cumscnptione geriiolinguae slavacae prorsus- cori- 
formi, quaenoh solum in Veneto a Serbis edito 
Psalterio , sed etlam in Ostrogiensi et Mosquensl 
prima Bibliorum editrone , immo et in Psalterio 
'una cum Novo Testamento Kioviae 1732 in 4.1egi- 
tur, Correctores Mosquenses non contenti malue- 
runl vdcem ofioipE^^^AHHAHqjE, quae graeco gehio 
penilus respondeat , efformare , et correctis Bibliis 
inserere. Htbr. 2, 17. pro ig^tBgsig A^OBlohis an- 
tiqdus voce cfiATHTEAk (CBAk) usus est , at edilio- 
nes nunc omnes he^bocbaijjchhk liegunt. Rom. 15, 
l6. Ugougfyhrx in eodem Ms. Serbico Apostplura 
cdntinente simplici caSikei^S, in eilitis composita 
voce cijjEHo^42HCTBi(ioip^ expressa est Vice vcrsa 

' Ro:ii. 45(5 Pars L Cap. XI. §. 108. 

RoiXL 11,1?« oleaster, iY^iiXou^^ lA Ms. est C5f^*feno* 
MACANMA, in editis Yero ^hbYa macahna. Aliasin hoc 
Ms. saepius simplicia vocabula pro' compositis le- 
guntur , uti ro^^fa pro KAAroSro^HUi , roB^kANYc pro 
CAAroroftdbHNCTBO Hebr*5, 7. ivXd^stx, Vulg. reve- 
rentia ; ^b aak> et xbaaS hmam pro CAAro^A^io , x^^^ 
AA pro EAAro^A^iHYE gratidrum actio. Sed in his ipsi 
manuscripti codices diflerunt. Belgradensis Cod. 
longe recffitior vocem graecam (piXoiro^id, quam. 
habet antiquus Apostolus, editique servarunt, com-» 
posito vocabulo A»oKoMS^ftf transtulit, graecoge-» 
nio convenienterquidem^sed nop slavico. Melius 
certe 1 Tiro.3,4. (piXoSsot composito KoroAtosijH^ 
1 Pet. 3, Q/ (piXaZsXfot EpATOAioKi|H , pXofgouig mS* 
^^AioKijH , Tit 3 , 4. <piKm&^taxt(t «lAKOAioKYf reddila 
sunt« His tamen conatibus per plura secula con« 
tinuatis iactum ^t, ut millenis vocibus lingua 
slavica augeretur. 

Aptissima compositioni sunt Adverbia seu Ad-» 
jectiva in genere neutro. Sic KAAro^ iS^^^^» ^on 
nro et oy^oKO respondent graeco iv in composi^ 
|is : KAArok^fccTHTH evangfrlizare » KAAroB*kcTHHK 
evangelista . KAAroTBo^ hth , KAArocAOBHTH ; oy^oKo* 
B>lrfNyj{ dnwg etc, ;\\aao^^huh f&/xp6>{^t^;^oc,MNO<v 

rom^ySHy H T0\l/yX(4)TT0(» MNOrOMHAOCTHB ToXl/f XfOf^ 
AINOrOCBJrTAyH ToXt f UTO; , n^OTHBOrAArOAATH, nfo^ 
^HBOB^b^lATH > ^OArOTEpnHrHlf flOUCgo^VliJx p CMH^f* 

ffOMVt! De Gomposii45. A5f 

HOiH^^fVc T«rc/yof^90*uyt|, humilitas, fKHBOifBOjHTii 
viviiicare etc. 

Neque minus apta sunt Numeralia et Prono- 
mina Adjectiva ad constituendamprimam compo« 
siti partem,si Adverbii formam iaduant : k^hho* 

CAABHUH 1^060^^%^ K^HHOKO^eiJ ^m\lft)(fl^t K^HHOcHi» 

ipHUH3p»^/o(,K^HHOfor etcontracte HHO^or (mvok^* 

^O^^KAHHOHA^UH, K^HHOf O^HUH UnigeuitUS *, ^BOe 

NA^ecATHija, ^BOECAOB ^voXo^oc, coutracte ^bo: 

jJ^BOCAOBHUH , ^BOm^UHHUH , et ^bS: ^BHCTOAm^, 
^SCOTHUH. T^OErAACHUH et TfirAACHUH , et TfHCOA- 
HEHHUH T^lfT\\Kl<i^f T^HCBATUH rgiiytog ; HETBIfONOr 

quadrupes,(in Cod, Serb HiTBpHbHor, HETBy^b^NE- 

BEHet HETBEfir^HEBEH), HETUf H^ECATHHIJA ', nATOKHH- 
IRVe, UJECTOK^HAATUH , UJECTO^HEB,^ UJECTO^NEBElj » 
CE^MOHHCAEHHUJf (aHk), OCMOfAACHHK OXTCOtf^O^, j^E« 

CATOTucAipHAia HACTb decies miiiesima pars. At 
HOAij Af ctbVe I noABfEMEHiE, hoaShoijjhhija. bce Adjec- 
tivris praeiigi solet : bcechaen TXvrdSCvccnog , bcecaab- 

NUH, irOifeCxXeot, BCI KAAfREHUH , BCEn^bTUHi BCEEAA* 

■ 

rkiH TxvoifyctSoi, bcecbatuh Ttfva^ioc, sed et Sub« 
ttantivis : BcE^mHTEAb icxyTOKfoirta^ , BCEr^fiHTEAb 0X0* 
^fevr^g, exterminator , BCEijAf rctii,ficc<ri?\£vg. At Btth 
cum mV^ codluit in becmV^ mundus. cAMorAAcHuii , 

CAMOAIOEELJ ^/Xttt/TO(, CAMOBHAEIJ dvrOTrHt^ NHOWfi« 
^A^NUH > HNOnAEMEHNHK iWofV^Og, HNOCKA^AtM* 

Gal '. 458 Pars I. Cap. XI. §. io8. Ttt Conipositis. 

Gal. 4, 24. ciXXv\Yogoviisvx, HNoiTi^ysNMK 1 tion I4, 
11. barbarus. 

Ipsa eliam Substantiva primatn partem com- 
positi constituere possunt. Quo in casu in iine as- 
sumunt 0: KorocAOB theologus, KorocAOBTc .theo- 
logia, KoroMocEij-S-f^Tyofo^jKoroTOHMWM ^£o^^vT6g, ko- 

VofO^MljA 3-S0r0K09, CB^TTO^ABClj fpccro^OTVig. ^OMO-' 

cWcHn^cAL dispensator domus , MAA^t^oKYnj , n^frT^o- 
rAAiuuiYE galiicinium. Feminina rescindunt prius a : 
oSKonMCANYi chirographum ^ p^KOTBo^ ennuh tnanu- 
factus, BO^OHoc hydria. Neutra retinent 0: ^^cbo- 
Noc, cpcKpoAFOKYe (ptXoc^vflx , avaritia; aut Ye in o 
mutant: K^ENo^^kAATEAb a KffiiYE lutum, limus. 

Post M ieu vocales, et post w/ lu, 4^» 4> •* 
pro locum habet f : Ioe^o^a a bom, KfAESrANUH 

a KjlAH, C^ECAOBYEVanilocjuium, *cS£CAOBlJM|XflCT«/oXa- 

yo/, a c^h; A^SncEAioKHijA, AmEcB^b^^kTEAb falsus tes- 
tis, HSfKECTjaHNUH peregriousrn^feujEjfo^iij, ^Viuc- 

AIOKHIilH , ^SlUETAEHHUH ^lX^fSogoq] TIJJECAABYe, NOI^E- 

^inctbYe, AHijEM^rgiV, b^Ihiiehoceij ^€pocvo(pogog, a%aa- 

*^EHIJeSkYHLJA , A^ME^ApNklH. Addc OrNCWK^A^NblH 

wgiyLo^cpog, ab oPNb, taetbo^nuh a taa, ^jemae- 

m4?pYe , SEMAE^^bAATBAk , a 3EMAA, hStEUJECTBYe 

.^oinog/ot, n^TEBom^b, a nWu.' Alia, etsi in k desi- 
nant, ut ntH^Hk, irfccHk, nA^TkTk, postulant ozn^fec- 

HOCAOBHTM, }KH3H6^ABEIJ, nA^ATONOCElJ (fitgXOipofOq^ '^"''^immmmm Pars IL C«p, I. §. 1« DecGnatioSubstant. 459 


« » * • G r a tt) m a t i c a e S la v i c a e p a r s n. 

• 1 De Vocum flexione. * I • I C a p u t I. 

f 

BecUnalio .Substantivorumr 4 « - ' §. 1. JVlei. Smotriski qufituor Substaniivoi^m defclina- 
tiones cohstituH, quibus quinquaginta«octo para-* 
di^ata compr.ehendit Abr, Mr|izovi>fc, seryato 
declinationum numero , paradignrata quadraginta 
et ui^um exhibuit Quid autem juvat > declinatio- 
nUm'numerum reslfingere, auctis nimiumpara- 
digpiatibus? Mihi itaqTiie visum.foit,, ^habita. ratio- 
ne plpJmum generis , deiride terinindlibnum ,"n<H 
yei^ ipeclinatiofies copstituere^ quas in Schemate 
l^enerali hic inspiciendas sistinms, . 

- . Singu- 460 Pars n. Gap. L §. i. 

Sini 


g;ularis* 


/ 


M.1 


N»ni. 


Acc. 


G«it 


D«t. 


Lof. 


8ot« 


Voc. 

-i 
- 


-A 

-s 


-ORM 


-* 


-OM 
2 


-Ii 


<*h 


« 

-1 


-E6H 


-H 
-10 

-f 
« 
-M 


-H 
1 


1 
N.1 


-0 


-0 


« 


-^ 


-•fr 


--OM 


> 
2 


-1 


-f 


-A . 


-.10 
-fM 


3a 


-A 


-A 


-EMI 


-INH 


-INH 


-INIM 


b 


-A 


-A 


-AVE 


-ATH 


-ATM 


-ATIM 


c 


-0 


-0 


-ICf 


-ICM 


-ICH 


-ICIM 


* 1 

F. 1 

1 


-A 


-V 


■ 

* 

-u 


-* 


-* 


-010 


-0 
2 


-A 


> 

-w 


-A 


-H 


-M 


-110 


-1 
3 


-k 


-b 


-1 


-H 


-M 


-rw 


-H 
4 


-k 


-Ifc 


-M 


-M 


-H 


-110 


-H 
1 1 
■ 


1 


• 


MHBHH 


1 
, 
« 
^ In singtalari Mascalina et Neutra non distinguont 
Accosativum a Nomiuativo ; Neutra nec Vocativum. 

« 

. * 

In Femtninis omnium decliiiationum , et in Neu« 
tris tertiae, Localis a Dativo non differt, p\ ttp Dyecliaatio Substantivoruni. 46i ! 


1 


Pluralis. 


y 

t' • 


1 

* 


M.» 


NonL 


Acc. 


pCII« 


Dat. 


Lbc. 


Soc, 
• 

-M 


- U 


-WB 


-WM 


-*)C 


-U 


■^ 


-OfiC 
-«x 
\ 


\ 


4 


1 
_ox 
' 
2 


-ft,l 


-A 


-k 


•e^ 


-*x 


-H 


■ 


-EBE 

-M 


-M 


-IM 
-Cft ' 


-MM 
1 


1 f 1 ' 1 


» 


1 


N. 1 -A -A 


« 


-WM 


-•fex 


-M 


s 


-A 


-A 


1 


-gM 


-*x 

-"X 


-M 


• 
3a 


-CNA 


-INA 


-^IM 


-CNgM 


-iwX 1 


-CNIU 


• 
b 


-ATA 


-ATA 


-AT 


-ATgM -ATl)f 


- ATW 
1 

« 


CJ -ICA 


-ICA 


-IC 


- ICgM - CC*)C 

• 


-ccw 


* 
/ 


F. 1 


-U 


-U 


« 


-AM 


-*x 


-AMH 


2 


-A 


-A 


-IM 


-AM 


-AV 


-AMH 


* 
3 


-1 

r 


-1 


-Ym 


-IM 


-*x 


-AMM 


1 


1 


4 


-M 


f 
-M 


-1« 


1 

-CM 


-«X 


*-MM 


r. ' In Plurali Y ocativus in nullo generc differt a No* 
minativo. Meutra et Feminina non distinguunt Accusa' 
tivum a Nominativo. 

Sckeina numeri dualis^ vide stib' odffierali ^ba / 

^fiOIP, ^fi^bMA^ 462 tPars 11. Cap. t. §. 2et3. 

§« 2. Masculinorum igitur duae sunt Declina* 
tiones : prima eorum , quae consona solida , se^ 
cunda yero eorum^quae consonaliquidaseuafTec- 
ta terminantur. £xempla pro prima praebent 
Substantiva fbrmae primae , pro secunda Sub- 
«tantiva formae secundae. \ide PI. §. 21. 22. 

Reutrorum Ires : prima desinenlium in o , se- 

* 

cunda in i, tertia in a cum augmentis * en , AT,el 
quorlindam in o cum augmeuU) "<c» 

. Femininorum quatuor: prima desinentiuniL 
in A f secunda in a , tertia et qiiarta eorum , quae 
consona liquida tenninantur. Mascutina in a et a 
Femininorum declinationem' seqauntur« 

Declinatio Grdmmaticis ''slavicis cst CkaonenVc» 
casus nA^eiK , .JHiomiiiativus nmshutcammm , Accusali- 

VUS fiHNHTEANklJi , GenilivUS pOAHTEANUH, DativUS 

'^ATEANyii, Localis CKA^ATEANyn, i. e. Narrativus a 
CKA3ATH , qui Latinomm Ablativo cum praepositione 
de respondet, quomque Bohemi ob irequentem ejus 
Usum cum praepositione 6, in, Localem appellarunt* 
Instrumentafis est TfiOoHTEANUH ab operando dictus, 
Latinorum AbUtivo absoluto (sine praepositioiie) re- 

* spondens, qucjn ob frequentem illius usum cumparti- 
cula c,cum, Sociativum mihi appeiiare liceat. Vocali- 
Yus dcuique cst ^rateanuh. 

§, 3. Accusativum Masculinorum inanimalo- 
tum nonesse distinctuma Nominativo, satis liquet 
vei e dialectis vulgaribus. In his quidem nunc pro 
Accusativo animatorum Genitivus usurpatut. At iri 

sla- Declinatio Sukstantivoruixi. 462^ sdavica lingua veteri etiam animatorum Acc\jLsati« 
Yus non differt a ^Nominativo, suppetuntque ex-. 
empla non pauca etiam in editionibus antiqidori- 
bus. Apoc. 7, 2, BH^^bx hm ArrA 50C)fo^Aiji vidi 
alium angelum ascendentem. Luc. 2, 12. wKj^AijiE- 
TE MA^k^FNEq nc&HT AEiKAi|j B RicAE)^ invenietis in«- 
fantem (pannis) involutum , jacenlem in praesepi. 

In correcta tamen Bibliorum editione utroque lo-« 

■\ 

co Genitivos substitutos leges: hm^po ArrAA boc- 

\q^yAI|JA, et MAA^EHqA nOBHTA AEHSA4JA. 

Mardarii edilio servavit Accusaiivoli cum pri- 
nia persona Marci 9, 17. npHBE^ojf cwm moh k ti- 
K^b hmSi^ ^Sjf N^bM ; Ostrogiensis legit quidenx 
chiNA MOEPo UM^^Aj relinuit tamen Accusativum 
^^X **/fe^» at editio N. T. Kioviensis An. 1732 etiann 
^S)fA N^kMA exhibet; uti posteriores Bibliorunx 
ediliones omnes. 

Ih manuscriptis frequentius ejusmodi Ac- 
cusativos (tiunc obsolelos)^ non solum ^um Nn- 
minativis prinG^ae aut secundae persome , sed etiam 
cum Nominativo tertiae persAaae legeris, uti no- 
CAA pAK CBoif pro fACA CBOEPOy misit aervumsuum^ 
nofo^HT TEs^b cuM pari^t tibi iilium. Cum Russi 
discrimen inter Nominaliviun et Accui^ativum non 
tamaccurate^observent, uti Slavi veteres, et pro 
Accusativo plurali potius Genitiyo ulantHT , iactum 
est, ut Accusativi yoAMy » rAAroAy, ^^i^^ ^^^^^ 

CKO- '/ L» 464 Vvs II. Gap. L §. 4. 

cKd>nd etc. multis in locis pro Itoxninativis male po« 
'siti fuerint. 

In Duali non nisi tres casus di£Berunt ; Nomina* 
tivo enim Accusativus , Genitivo Localis et Dativo 
Sociativus seu Instrumentalis similes sunt 

Casuum iQflcxiones. 

§. 4. Casus formantur ope vocalium , aut ope 
consonarum in fine appositarum. 

a) opevocalium:!. afligendo vo^alesNoniina* 
tivo , si in consonam desinat : cuif-A, cioii-S , cuh^, 
cui^<^ , cuN-H , cuN-y sunt casus obliqui et plu* 
rales a cun iilius. 

S., vocafi Nominativi alias substtluendo : caob-a» 
CAOfi«-^i CAM-*«fe, CAOB-u a CAOfio verbiim; bo^->(, 
Bo^«^, fio^-oio^ B^A*^ ^ B^A^ aquat 

3. vocalem auferendo: caob, ANqy fio^t (&e- 
nitivi pltirales) a CAOfiO^ anijc^ fio^A. 

b) ope consoharum : 1. affigendo m et x 
praevia vocali (mh et ma cum et sihc vocali). For* 
mant enim terminationes 

oM , iM Sodativum singul. tn. et n^ 
«lUM, (^My AM, CM D^tivum pluralem^ 
MH , AMH I CMH Socidtivum pluralem^ 
anA^ AMA, 0MA| CMA Ddt et Soc. dualein. 
^X» <X' ^Xi ^Xf^X I^ocalem pluralem. $iibatantiipnui« 4m^ 4itttem Mascidina m, ib: ecitobh a .Mr> ijAfGBHi^ 
ijAfb,cyNO»»ciMNM etc. a ciiin* Keujtra m, A^^ut 

MMmtj HMNM,. HJIWIA» ab HMA;<PCA*Ti ^' 'O^THgl 
CtAATUj ab 0CMVMfBiC«a NfRp. Il eiOMlM X^*>^ ConsoDaram transfoViiiat?o;'^ 

§. 5. Qaae trandformabiHuni literaruifi fhuta^^ 
liones in declinatibne Ibcum habeaht / m Intro^' 
ductione §• XL J3IL exposuimus;. SiuSidA hic me«v 
minisse gutturales r , ]f , k > ob graciliores yocalea 
transformari in analqgas sibilantes 3« c^ u, et iu. 
Ns, lu, s; ij yeroin h: 
S. Nom. Kor ^^V)f 

Voc so»f '• ^Suif ' 
PL Kbnv B03H - '^^tH ' 

Sic BOACSH a^B^OAXi* 

Hom. o^fij « M:i\a^f Hf t| . 

MAAAEHHt 
CMOXA ^ 

CHoc4s fiHl$K« 

ANVijHb^ 

ftHSHf. 
ftNHljH^ 

iiHHii^bjCi •\ f* ^* WiUf^ 1 T VOC. OTHf 

Kom. KHHrA 

D. L. KHH^fb 

Nom. vu 
Dual £ 
PluTt Hf oyjpO' 
•yjtiir Artcfi}, 
ArHHi^ 

OK**.*-:".'.» •^ • » . ♦•IfCftl,.^'. I 0« Toi Mlfl^>Cf€^y^A;'OCffA: OCAA, WbOOK;n«ktKA, OC-TA- 

HOR :r ' 09rMK*A. ' Adde Ntf f ij r M|iij a XvptJA). M' • m^ 
iTBUf, ili|if fCHOfc/^ et alia «ob. .qoncttrsupi ; pfurium 
consonar^pci yoc^les uoQieli4wit.>-,,<(i^finiEijA, w- 

fio^ciioKA. Siceti^f^T^nseryatffrBffirfnA,» fifOTefi^fcX' 
m Serbici&t^men Ubris BfbTon elidit o : b BibTn^fe)^. 

' j^aradigiiiata D^eliiija^jium* . •••tl:' • » » , D e t: 1 1 i!)i a t i o M' a s c u I i n o r. u m I. 

Dat yABV,..^„^CUHOB^,^ layM^ 

Loc. jA8'j? ; ' .^^ |;iu»^fe, j, .^'^ttfM*^ 

SOC ^AfiOM CUHOM C!0M0M 

VoC MU CUHE RlfMf •■•'.tVI A«M 

^OMf. ^ :HMnii :'Ji\ 

]!lOm» fAKH CWNOfiff tZlfMH rA/-y<) ^CA\Ofif «lili.^- Aca oA&tf*^^'^! cbiNofiy in^'My 

GeUj yAB*^ s'^V CWNWB "TiprfgM 

Dat. fAi^CUM^^. CUNOBWMay^uiM 

LOC; fAfi^bx^ '» CUNOB^J^Ma^fWFk)^ 

Soc ^AKyy^ 'o cyNOfiy - mfnM .1. 

f ( » : T-' ^OMU. 

^o.mU;& ' ' 

^OMXVM-.: 

^OMu: /» 

CMH Dfeclmatio Masciil. li ^ ^f 

e^H, 9ine aiigmento OB ,* declmdtur ut ^ak. Positi 
hic sunt in Plurali casuft augn^cnto prolongati pmhej; 
licct praeter Nomlnativilm ct Gcnitivum rarinsalif invc-i- 
iliantur. In Singurari Dativus in obh valdc frequcnii 
est: KoroBH et KorV. Sic et ^akobh, ^omobh, 3AK0- 
NOBH, fAi^oBH, Vfx^OBH y ^S)fOlSH< Plur. Mom."oBi : 

BOAOBE, K^tcOBC. ' AcC. .^fikl : HHNOIJU, IKHJI^OBIJ, E^*^ 

coBki. Male apud Mrazovl^fe pro more hodierno illy- . 
riorum ciiIih^e. Gtfiii. ivB i j^AiTuvfi , EorwBy BpATvuB fre-^ 
queas in llbrjs miijns,. .?nhqui^ prQ pAK, «wr, bjaf*, 
Dat. OBWM minus frequeris : nonoBuiM (Ms. nonoBOM)^ . 

^OMOBWM, JRH^OAWM, rjfA^OBWM, K^^COfiWM, AHCO- 

BWM, rAACowuuM, ^^)foWM- Loc. oB^b)^ , oBtjf , autr' 

OBOY rarius: CkJNOBEX Ct CblHOBO)f, fiOAOB*^')^, }0-^ 
^OB*X- ' 

A t t ' 

t 

Anomala priniae declin.itionis vixuUa, nli^ hucr 
tefei^as GentiKa tt Pati^anymicsf^quaeinNominativcy 
plurafi amatit i: ku/XN^, noAAf^c^^KO^jf^ , tSsvx^w 
tiffCE (JlB^(rai) Ezeirh. Tl, 10.* nunc nifUNi a sin-^ 
gulari nEfCAHHN. Tenninata enim in anhn rejici- 
«ntin plUrali iIn; ^hmaanhn, Nom. plur. pHMAA- 
n(, Acc. ^hAaanu, Gen. jhmaaI!,, Loc. jHMAANEjf ;f 

Sic rAAHAUMlE, Af ABAAKC y CO^OMAAHC> TOMO^AHE^' 

In Godd Serb. ^hmakne, k^h^kne. i^h^obe ^si 
pptius 2l iKH^ , qu^m a iRHi^oftHN. A 3ing. iS^m 
(et iH^eahwn) plur. rt^^E, nunc et 'iIj^eh. EBpsHN w 
EB^EH Phil. 3, 5. (inOstrog. vijtiosc u; eb^eex). Noiii«. 
plur. ^ EB^EE , nunc et eb^eh, 

G gl %. 8, 46» ! Pm I. Cap. IL §. &: 

5.8. 
Declinatio Masculinorum II. Singu 


ilaris. 
Kom. 


IJAfk 


fifAMh 


KNA^k 


AAfAfilH 


Gea 


IJAfA 


BfAMA 


KNA3A 


MfAfiYoi 


DaL 


IJAfH) 


ftfAHfftH 


KNA3K) 


Mj^AftllO ^ 


liOC. 


IJAfH 


■fAHH 


KNA3H 


MfAfilH 


Soc. 


IJAfCM 


BfAS€M 


^(NA^CM 


MpAfiTCM 


Voc. 


IJAflO 


fifAsV 


KNAIfiC 


M^AfillO. 


Pluralis. 


• 


tiomu 


IjAjft 


fifAHEfiC 


KNA3H 


MpAfiTc 


Acc. 


H*J* 


■^AMJIi 


KNA3A 


MfAfiVA 


Gen. 

• 


IJA£LH 


.fifAH^A 


KNA^k.. 


A ..W 

MpAfilH 


Dat 


IJAjeM 


fifAH£M 


KNA3£M 


Mf ABlgM 


Loc^ 


IJAf*X 


fiJAHCX 


KNA^CX . 


MfAfi|€]f 


Soc. 


IJAfH 


fifAHH 


KIM3H 


MfAfirH. P70 fifAHA, fi^AH^ scribebatur olim b^aha, fifAHio. 
Augmentum cfi subinde assumunt, Dativus sioguUf» 

ris: jyNCfiH, OrNCfiH^ KONCfiH, KAMCNEBH^ IJAfCBH^fiH* 
NAj^CBH, rOCno^CfiH, M^IKCfiH, MCHCBH. Ia pluTali No-^ 

minativiiB: BpAcVcfic » CKO^nVcfic , £MiCfic^MOACfif,cHnAc« 

fif, IJAfCBC, ^OIR^EBE» KMSCBC AcCUSaUyUS : ^OinAffiU^ 

Genitivus:. oyrACfi, CKOoniCfi, JSMftfi, ofioijjcfi. X)aU-> 
irus rarius : fifAHcfigM. iSmotriski iu . paradigmate imcij 
etiam casus cum augmento cb notavil sequentes ; Smg. 
Dat. iREf ijCBH , Plur. !Nom. iREfijcfiC| Gen. iREfij£fi, 
Dat, iftc^ijEfi£M, Acc**mc^ffiaii Aoo-» 'DedinatiD M astid^ O. 46) 

- Aoomala. 
Anomala simt nWb, rorno^b, Aio^it et ^Bik 
^aedam. 

$. Nom. nWk* ^ PL n^«rTi ^10^1*1 * 
Acc irtvk' n^TM Aio^ir 

Gen. n^TH nVtVh Aio^Tjf 

Dat. nKTH nSTgM aio^^m 

•^ Loc. n^TH' nSTijf . ^^^^X 

Soc. n^TiM hStmh am^mm« 

Sic rocTk 10 pluraK: rocTTfi toctHj rocTTJii 
rocTgM, rocTix> rocTMH. 

fliHh, Gea. .^m, Dat ahh>: Plur. ^hTc, Ate^ 
^HH , Gen. ^hTm et ^gMk , DaL ^NgM , Loc. jv**^XV 
iSoc. ^EHbMH* Sk ownia in cHb exeuntia: KAMCHk: 

KAMCHE, KAMCHH; KOfCHk: KOf IHC » KOfCHH. orHk r€>* 

guldriter inflectitur : ornA» ornio etc. 

rocno^k ex utraque dectitiatioQe i^ixtas infle» 
xiones amat : Gen. rocno^a, Dat. roeno^^ f t roc« 
no^cBH , Loc: rocno^Ht , Soc. rocno^cM , Voq. rocno- 
^ri , .Plm*. Nom. rocno^Tc , Acc. rocno^u , Gen. roc^ 
no^Tii , Dat» rocno^gM , Loc. rocno^c]^ , Soc/ rocno* 
^u et rocno^MH. 

§. 9- 
Notae in singulos casus dselinationis^ 

primae et secundae, 

Gen. a mprima estetiaminammatorum:nAo«» 

^A, Mc^a, MocTAi i^KA* Sttbiude tamen ^: ^omV» 47» Fars II. Capv U. §. 9. 

A^fX^* la 2da Geo* praeter f etiam h: ^sfivfr^ li pro 

SB^k^Ay rOfTAHH, AAKTH« At H^ KAMEMH (prO Kfe* 

mehe) est inilciio russica. caoiro fuM in Ostrog^ 
ed. 2 Macch.-3, 35. t%t inflexio poLemica (in cor-* 
xecta nutic mhhctba). < . 

Dat, in %d,^ etian) h: ro^TAHH; (r(^AHV ia li- 
bris Serbtcis eata r^Ai» pro r^TAHfc) ««'frfH; nAA<T 
MiHH^ KAMCHH. Vide -supra anomala in cHk. 
, ' Loc *b io )ma etiara inaniniali$;C0Avenit: nji 
coHKM^b ; b ^ABirTvb. Horum tanieo quaedam % adr 
j5MjlMiit- rycfi^ el rjo.rt , ^^PmS, ^akohS, ctahV» 
HA CNOM ncA^, ftoyiTA^ 6t oyrA*b ufi anguio, na 
h&h^V, B^fcTfSf |i c^^H, ^ CiH4r{(i( olan Sir. 21 , 23. 
in correcta pcssime k cmH^x^ '9^ csA^^bcb. Litera 
)^ enim ante *b tFapslormari debet • in c. Sic n^ 
l^ffcb (pro HAAe^](^i() a acfV* b (oh> nu^re Polono- 
xum, pro A.soH* 'b prp h <^$t ijlifleKip russica : o^ 
ij* prQ $lavica PTijfit 

iSoc. in 2da im; wim, ti>ioi«iHM ab ^ei^ fr7* 
Aip^EM. ^^binde tanien iil peregrifiis om: V^^iom 
pro Vcf ecm. 

Voc. regularis iu Ima desinit in f , raro in >(: 
fiMH prq.fii^NiivMAfKS (non AUfHi) a Npra. ma^ko 
feu MAfiK. Ii>2d£^,qu2bedam respuuot k> etdeside- 
xaot 1: KH4m*^ KH>k3W. Sic omtiia: deeinentia ia 
m; oTHc, p7A^4i» ab crw^, crApfi|. Addenotnina rMVfl. rocno^H* cst ^^ ^nomalof focnoAfc; '' '■' \ ' ' ' 

Plur. Nom. h eti||m.inaaimaib\s ^mawaisTefi^ 

CiNii^H a CN^far, 0SAA4H ab ceaak. cyHsj e$t irus* 

vica ferniiaatio pro tkHM axilJia^okt. Creiitiiijca exi- 

^a desinentia itif ^f| iMbent u .*^ i^tijn', icHt\i4, :k6h^ 

IJH., AftllJN/ Cn^Af^H,* ♦M^H,^Mll1ia;'i<(r-BOlllV 'fllfi 

«lii. D^sinentia in j(j^A^^ Vf iaipsMt f (k)'; )(o^A«rAki 
tx^o^A<rAK)', /iffcr, i^A^HCiC. 6ic *^k 'tM>Binata mitAi 
cdhti^ahuni s^ifld^ Win #:. oy^HirfAt fro oy^M^ 

' Acc. u lil l)!ba declinatitfjie t^ iif AHii/KAffij^fViif; 
/if ^ki. ' Sic et ^^pfcr'/ Pffax^ > ni^tJkw/ ttuaHlviS Rtt^ 
jpost r, Xi K 'Polonos hac in reJtt^tati nunc sferii 
bant H. Analogia certe hic m postulat, cum vdiiK 
lis H NominAtivi character ftit; (4 niutationem gut^ 
turaHum exigat , ila ut ^^H^h -, r^HicH , la^uiJiH N(h 
ttkinativil sint , M^fHru , r^^x^ * m^MK^Acc^saliVn 
ifuod codices anti(|ui contirmant. In 2da Acc. sk i 

m^ffiYA, fiOA , KOj^AEAA , fO^HTCAA,^ AAK«rA, mKM 

•euM^sNA, OTLjA 8eU o^riiA, kOHi|A, coni|A. Suli* 
'^faide tamen h; kohh pro kona, titt in anomfaltit 
nSn«H , Afo^H , f^ocTH , ^HH. Imn^o el •fc : ttMwk SWr* 
borum more pro KAfH^. 

Mrazovi^fe, cum rcccntiores libros inspexisset, in 
pvadigmatibas ethil)oi accasaiivos nittiGo^oymfTfAH, 

I OTIJbli 4?t .Kais>Hi Iw/ ««jqur^ iKC^qi»/ HAMmHv'ciiiit'^t«nieii MeL< 'Sntejtrf aki 

constanter servarit a: CBfk^HTfAA .ctc. etnonnisi sub 
paradigmate on-Ei| et HBANfij praeter otija, hbanij^ 
0lma OTijw p MfiAH^u adinistoit. - ♦«.» ; ^cn, sine iLUpQenU>^:M upv^lnit valde fre- 
^fuen» fsty praecipue cum praepo^itiooibtts. £» 
j^^plo sint Gpenitiyi.e Smoirifikiiparadigmatibus: 

MJ^fVTp »1^^» BOHH, lOyWA (a No0]. lOfO^)» ^V- 

ftf^ sive Af^'*» fi^o^K, rf«bxwft sive r^x* ^^^ 

(lye CWNU99» fM«IAAHj O^ICT» BIAHT, ^OMUHI S|Ve 

^M». Adde et eos, quii apud nos ad 2dam sp^o 
tant: OTgi|, muh£ij, iiifgi| sive «i^ijgfi^^nACTy^cH 
jsiye i^cTiiifi^|M4TiiKfH sive MATf«t cs^b^HTf Af ii et 

Cft^feAH^I^iAI^» XO^ATSH, i'l^fH, i^AfilJi^ ^HOH ^ Kf^r 

r^, fifAHsive fiyAHgfi. Distiogui autem soletinlibrif 
ig^pressis Genitivus pluralis «ine jiiigmeotis a No« 
minsitivo singulari primum ope g et.iv « scribendo 
in Genitivo gprp c, ^i pro o: ot£ij, nfo^u^K> a 
Nom. OTf 1] , n^ of ok/ Sic et Genitivi KAifif gs , KSf gM» 
PWHH et 9)ii dis^ingui debuissent a NominativisKA{M- 
^T-^iaffM, fioHH, quamvis jd Smptriski neglexe^ 
rit Aliis autem vocalibus impOBi solet kamo^ a i de 
qufi in IntroductioniS p. 59, tgimu^; fiASc, ui w^ 
^^Pp^^^X' ^ ■'f^f Auginenlum ia, et termina^ 
tionem ?A seu f li fere respuunt exeuntia io fi|^; 
rTAfgil^ nTfMgij, v^Ngij, sed et subinde alia, 
uti fiWHi fm^Hk, B 4^Hh, r^KHTgA^, w khJs3i 

n^bHA^K, llot9e in abgi^os eMtks* ;4?3 

nkuM^Up w ^m^r^ m£H. Pra itt tturi recentio-» 
tt$'f imino suhfKiiieet antiqui/ em ainant: ^Nfii pro 
^nVh , SB4rf iit prq m^fiH , AAKTfti pro aaht ih (aliaft 
^t >^JkK<rk et AAKU9«rb)« 

' Dativus u^/i^ 2da€t gMT/ sola yocflidifrert a Socia«> 
Uvo singtti^ioM et4M : ^^ijpm, MtegM.AMAM est 
Aufis. In.2da etiam^ ivm: lEpfuim, 'A^cuim. ^: 

". Loc. ^Xf VH* u^ Smotriskii paradigmata do- 
^eat : « KA£Bf 0rcX ei KAfBfcnHliX' "^f^^ ^^ m^MAiXf 
«OHNC)^ «et BOHN*^)f . Nonnunqnam oy : A^^^X ^^^™ 
isai.. 13 , - 22. mmc A^^lOC * <^^^^X (p^^^^ cuwkj^f 
ciMix)>!BOA0)(in. Dainiani Apostolo, k^mh^o)^ ^ 
^iitmkqtX' Post quasdam consonanftes t^ pro ^x - 
Hj^iAMX, ry AK^AHE)^ , i*pM^X' CKOTC}(. Post transforma« 

/U$ giaturaleii^iX^Af^B^^X^ Af ^r , r^ •tcfex ^ ^f^Y' 
njttf dt|«b)^ a rij^^oK , quamvis Smotriski et ^f ^3C)f ^ 

rf4KC)|^v **f^f^^' pfobet In 2da plerumqfue c^' 
praecqDue post vocale s : konc)^ , ko^ akacjc » oyMH>re* 
Acx, SHOij^ (Cod. Serb. kohk)^, ko^akak)^, 3H0Kx)f 
Tifccx (rarius Ycfcoy)* Adde anomala ^hcx» aio^c)^, 
nWc](. cuHAX P^^ tuHHrx est inflexio russica« Pro 
baSkax (fVTo^/f) 1 Par. 10, 3. in postrema edi- 
tione ponendiini iuit h aSij4?](, a aHk. 

Soc» in Ima proprie u , non mh , neque amh , 
etsiinlibris recentioribus inilexiones mh et amh^ 
utpote russicas, jam reperias,ut kSmh^ mh , b^ apmh, 

rf4pjf^H,imma et ^Skamh^ kofamh, fotAMH, okaa* 

KAMHf w 

«AMH. SmOtriski fl«xionem imir jparadigttMljbiiA 
inale iiuieruit: KAfiifiTAMH etKAifcfiTu, aaitMH.<{tti* 
dem ia^ Damidiii Apo6i6V>y et ^Af Mif Prpv.. 6, 35. in 
Ostrogiensi et correcta legimi]tr*.ia-Missali([^go- 
^tico noMoi^iHHi^ pro noMoi|iNHKM. Sic et Serbi 
€* Mi^Hi|Hv' c«m tamen Sociativus Imae Accusa^ 
tivo, nonHomiQairro sitsimiti». In2da plurasmit» 
quae MH pro h. ^dmittunt: MoAb^^H, SB^r^MH, oy« 
fAMH carbonibus» rso^^kMH clavis', Mi^iitMH, iMCH<- 
MH;praecipue^nomala: ^iHMH, aio^mh. CTcncNMH, 
jolim et GTciifMiii. In Buali vera oma in ima; cma 
itt 2da est .regularia Aexio: pohnoma, nHniA^tMi* 
CfA^y (ietL «^TA, Dat ^f^rH in Singulaori 
4mam» in Pluralt.^dam deciindtioaem sequitiirc 
k^atVe, AoCr ^f ^'rU, Gen. Ef A>r Vh* .Xk^ctivum yero 
icpATi'A £patres, referad femmina^ iCAMENrf sidnesa? 
Ira. ^fcao^^faAA infiectitur utt: Ma^^ulina jfi fAk» 
^en. ^Efto^lrAA, Dat^ffao^^^Aio.. cH^a cum-attia 
j^asculinis ia a femininoruh^^^dam secpiitur. , . > 

§. lo; 

. . :D€clinatio Neukrorum, Nom. 

jGten. 

Dat. 

JLoc. 

Soc. I. 

CAOBO . 
CAOBA • 
CAOB^ 
CA0B4r 
CAOfiOM II AHljC 

AHI)A 

AHtjS 

AHl|H 

AHlJfM oy^Hic. 

OYHCNIA 

oyMCNAo 

OyHCNffH 
OyHClAiMi PIu. \ IkK^uHiiio Neiitronim, hfi • r.s.'-.* 


• • ■ . . 

> * 


JPlnralts. 


• 
« 


fiotit 


' CAOBA 


AHLjA 


OyMEHYA 


, Gen. 


CAOH 

* 


AHtj 


* dVMEHVfri 


Dit. 


caobU^m " 


- AHljgM 


OyHEHygM 


loc. 


CAOB^kjf 


AHIj^fe)^ 


, OyHEHVH]^ 


Soc, 

• 


CAOBU 

* « 


' ' AHIJH 


* oy«rEHiH 


• 

• 


III, .ciiim 


augmejQtis 


CN, AT, «C, 


« 


(a) • ' 


0») 


(c) V 


Hdm. 


MMA 


•BHA ' 


MEttO 

4' 


Gett. 


NMENff 


' dBMATt 


HEKECff 


D.l. 


HMENM 


< » 


NEEffCH 


Spc. 


HMENEM 


OBMATEM 


HCfiECCM* 


» 
Plurftlis. 
Kon)» 


1 

'HJ^EHA 


tWATk 


mCECA 


6en« 


HMEH 


'OftHIiT 


Hiftffe 


I>at ' 


HMEHgM '' 


^B4A«rgM 


ME&ffCgM 


Lod. 


HMEHE)^ 


OBNATEJ^ 


Mff&i€4r)( 


Soc. 


HMEHkl 


^ oi^A^^y 


Nccku § 

Huc pertinent;efr quideiot ad Imam, pluralia 
^(iUAA , hSta , ftfATA, oyciPA , fACHA, ad 2da|n aa^bVa. 
CAOBo, Xoyo^i quando lilium Dei denotat, Accu-? 
a»atlvum Genitivo caoba supplet et Vocativuni uti 
Masculina in c terminat: caobe. Sic et cahija pvo 
Acci^ativo CAHijE usurpatur, qciajido de M)le Chri- 
atto sermo est. Augmento m prolonganlur omnit desineft» 
tia in ma , imnip in quibusdam libris etiam i^amo, 
Gen. ^AMiNE (q[ua$i a ^ama), inplurali fAMENA,Loc 
NA fAMENAX» ^^ iu Duali Nom. fxm^ a ^amo. Aug- 
mentum at recipiunt derivata a nominibus anima- 
lium : m^ f EA , pcaa. Sic et obha » pt^oh a , alias owjk^ 
OTf OHA. Augnienti ic plurima in o capacia sunt, 
CAOBo : Caorece , T^tAO : T*bAECE , ^V^o : H^^ECE. Adde 
ApEBECA, A*bAECA et alia. Of^NECM, cum vetteribus, 
Ostrogiensis* 4 ;Reg. 3 , 4. > 9t correcta c^ ^ ^naaam , 
rectius c^p^ii^ « ^Sno. PhiT/. oy^ECA est ab oy^o ; 
alias oy^ est fxk generis. Prp koao etiam in No- 
minativo .4y;it!9|i koaeco. 

Anomala gener?^ sunt ' oko , oyx^* In Duali 
enim ohh, pynin feminina iunt; in plurali neu- 
Ira: OHECA, oynjEfA. A A4rTi^^.^4iTATE i^uralis ^4p- 
TH ad femiwioirum 4tam ^apectat , JB neutris in t 
cum augmenl^ non nisi r^rissime lejgimtur AHHf m 
a AHi|E , Mo^iii A AiopE , at viK> alia. 

Not-afeii^ qiiosd^m' msvs. 

§. II. Desinentia in ae, dE,in Gen. 4^, in Dat 
10 exigunt: noAE, hoaa,' noAio; riiofi, mo^a, mo^io. 
Gen. 3tiae hmenh , <?bMiNH pro hmene , cfeMENE 
apud Russos obvius est 

Loc. 2daeinH: coanijh, CEf^i|H,nonutRussi 
inflectere solent, in Hk: coANi^^b, CE^^ij^r, a vul- 

gaii Motee iii qupsdita oMb- % ^Jp 

gari flii0 coiiMijo ;ct|^^4«* no mo^Jii OMrogiensi es» 
Polonismtts, nisi sii potios Datiyu», cikm no sal* 
tem apud Riissoi etiam Dativum; r^gat no M^fV 
vero' est Serbismils. 

Plur. Gen. ¥ li in 2da notjinisi ea postulant, quae 
in if desinunt: Koni'JS, of^miH, a Konii, opt^mVf. A 
c«ro iit c^ip seu cot yocalem euphonicam inserendo; 
a ctf ^iji yerocff^i| et ctf^fi}; atn-fa^^ v plur. N^k;^ 

Af A f l|Af CT6 a IjA^TBO , IjAf €T9lH VerO a l|4fiC«r5lf . 

Dat in am et Loc* in»A)( Russts> proprius est 
Hinc in libris impressis non raro ^^ ibAM , M^bcTAM, 

Clf ^IJAM, CB^b^^bNYAM , sXfiCTBlAM ', pFO ^f fBIVM, M^kc^ 
•rWM, Cf^^UgM, CB4r^4lNlgM, «iSBCTBbgM'. Sit et 
Hl\X)(, MOOAX f AOIRA)^ , AHIJA]C ClO^IJAX pro' SIA^bx etC^ 

^ Loc. f^ post quasdam consonas: HA^f}^, ao- 

iRf CNf X f Bf ATix / hStix a n^To ; a laTp^bx ^^ raT^i)^. 
Rarius oj^ pro ly^i ciAO}f». BfATO)^, KOA*feHO)c. Post 
i|i olim fx pro h^: iRHJiiMyif)^, «t^post ¥ omnino 
HXf uti paradigma in ¥i ostendit Prav. 7^ ^2. rec* 
te HA pAcni^Ti'H)( e veteri editione servatum fuit, 
at y. 8. B oAcn^TVAr correcta exhibet Sed et alia 
in'H)^ pro ir seu 4r)f ' occurrunt : cff^f^H)^, noAH)p 

AoifiHxet MOpH]^ in Ostrog. Rarissune in libris anti-* 

» • • ' 

quis m * AomicNAx ift ccnd. Serbico , sed et AO»icN«fc)f. 
Soc. in AMH RuBsr adoptaruni, pi^y et n : n^ o^- 
cTH^AAAAui iu corrccta Prov. 7, f 6. pM> n^ otTHf aam^ 
V. 21. TiNiTAMH etiam ix) Ostro^eiMi| o^amh pr«^ ^ PuA li; C|p.t §1 ».* oyiRH^ caUT^MH pro c^Im. Desuiftatb in Ye afkmu 

tunt quandoque mh : ^NAMmbMH ^ tirf ANkMH ^ se^- 

'34K0NkMHy pro ^NAMfNVH etc/Adde e libris Serbi* 

Cis nff^ BfATMH pro BfATU, BfhMSNMH piX>' Wkf^ I . t ■ i ih, 

« • » . . , 

• \ 

Declinatio Femininorum. t n. m. !▼. !• i^om. 

• 


BO^A 


fiCAA 


• • 


• • » 
ijf^OBk 


kocTk 


Acc 

• 

4 


BO^S 


BOAK> 


Ai^llO 


ijf^OBk 


icqcvk 


Gen. 


BO^U 


boaA 


AAAI^A 


IJfpKBf 


KOCTH 


Dat 

• 


BO^^b 


fiOAH 


AA^I^ 


IJffKBH 


koc>rH 


Soc, 

• 


BOAO» 


BOAEIO 


AA^YflO 


qifKBTlO 


KOCTIIO 


Voc. 


BO^*- . . 


BOAf 


AA^Vf 


IjffKBH 


KOCTM 


• • * 


r 


Plnralis., 


• 


• 
K. A, Bd^y BOAA AA^VA '. (jffKfif KOCTH 

(Sen, BO^ BOAk AA^Vii Ijf^KfiVH KQCTliS 

Dat. BO^AM BOAAM AA^VaM l|f^KBAM KOCTEM 

tiOC. BO^AX ^^^X ^^^^X M^f^^^X KOtTfX 

^Sbc. BO^AMH boa>4mh aa^VamVi ije^kbAmh koc^mh. 

Ad priiD4P9 spectant non solum Feminina in 
^ posi consonaii soUdas, &ed eti^pi.Masailina in a, 

^l BOi4it^A,.IONOT4; I^A^rAi • « * » I .♦ -» Ad Dediiiafio Feminbiorunl. 4:7^ . 

vAd'ildsliii Femininti et^^siculina in a; hina 
et ^desinentia injR^A, m^, inx^9\^^ sa>^^a, utHSfK««. 

IKa)^ KOIKA, MfflM^ CTfAmA, ^^UM^ H^Ui^^ OfitJA, 

nfH*rH2i, nHi|iA;et^aacuiinaBEAMOfK*, lOMOim, n^ e^« 
TiMA, in quibus oinnibus a ifice^ liquidae a agit. 
Ista in Accusative a<Jlmittunt S pro k> : Mf fm^ , ^>^- 
ui^ , pro Mf ciKH) , ^Suiio. Huc etiam perjlinent Fem. 
for^mae whn (uha); horum Yocativus similis est 
Nominativo: ^acuhh, KHAnaHH, Plur. T^om. ^AGtu- 
HA. CoUectivum Kf atY.^. (fratres) flectitiu* ut aa^VaiF 
Acc. KjA*rt'io, Gen. k^atVa, Dat.BfATVH. 

Smotriski Mascniinis cS^Va jr lOftoiUA in Gen^ $ing«, 
et ^om. plur. inflexionem nissicam h aUribuit, Mra« 
zowi^ plane F^mininis omnibus. At 6gO antiqtLionim 
codicum amctoffitatem refipiciens aonpotni inGen/siDl^ 
ct Nom. plur.- h,. utpote fcrminatipi^em mssicam;, an- 
tiquiori slavicae a praeferfe. In libris serbicis e seu H 
pro A locum h^bet : H^m^c , NA^eifQ^^ / >$^me , ^^Mak, 
*rAK, kSdk. Inde u; KAHHb in editione Ostrogicnsi, in 
qua flcxiones 'antiquae frequeitftiti^ dbviaesunt, leghur 
Sir. 34, 234. (olim wrtii w^ &MA)y iiuqc in coirecta 
w KAHH pro Hussorum consuetudine* 

: ■ ' .. • 

Ad 3ttam specfaht ^ei^AeriiRa itif ^Ki^ seu bw/ 
^tRfoBk seu Kj^oisiT^ t)t^fcoB«i seutje^BH. Feminifi^ 

fortnae u, vd atokm, mn^ffhs, CKi^fii casus obIiquo$ 

■1 

petunt a aiok6bk , i2l^^B^> ctsEK^dBk. HTfiAo^hi, Acc'.- 
NEnAo^oBk, Geir, imao^m et^^OttrflUi niTfo^k sef« 

' vat vat o (saltem ih e<fitioiiS>us rttAsids) etiam inaliis 
casibus: WTfOBt, RnrfOBH, npr^ai». - iugmentiun 
f kk postulant MSTH et ^ipn. - 

Nom. MA«rH ^i^n 

Gen. MA«rf^t AH'^ 

D.L. MATffM A4*^** 

SOC. MATffVlO ^lflffV^^ 

Soc. olim et MATf^^bid. In plurali MATf^f et 

MATffM^ Gen. MATf JYH , DaL MATipfM, LOC. MA«rE- 

ffX# Soc. MATffMH. Pro plur. ^ipfff et ^i^fpH 
etiam ^ipfp^^^ I^^^ ^i^ffAM conformiter 2dae. 

Ad 4tam pertinent Feminina in consonas lU 
quidas desinentia (exceptis quae sunt tertiae in 

CBky, B*bTBb, CKOj^Kb, ^ANb, cfeNk, Mli.CAk, Rl^b, 
C4lTk, KA*fcTk, AfCTIi,rOJf<Tk,pA^OCTk, jHts , IRfAS, 

Hoiii etc. Pluralia wt^ f eh ,' H^r^f Eti , izicah, tVcah, 
^Bf f H ^ ^«faTH , nfpi. K(io6k 3t)ae , in plur. k; obh, 

Notae io quosdam ca^us* 
Gen. H in sdadedinatione, ut ^cmah, iTAH^ 

CTf^H» ^SUIH, prO 3fMAA, TAA, CTf^A, ^^UIASeU 

^^A, sicutiDat 4t: BOA^k, ^«b , nTHij^b pi^ boah» 
ffHH, nTHijH» est riecentioT russica inflexio , nunc^ 
in editionibus a Russis adomatis passim obvia. 
ProG^n. NA^EiKAA, et Acc NA^fmA^ *^ ^^ ^^* 
ki^s NA^cm^4i| HAAfniAioxeperia»* 

Soe. / 
I D^clinaiio femmitiDiiitD. \ 48t 

Soc. tio et ifd Rassi contrahuiit in kio : CMf* 
«Tbio > KSriEAkK) , ^ificf bw. Pro uo post m^ etiam oio 
occurrit: na^w^oio uti inlma, melius utique na* 
^HK^Eio confomiiter secundae. 

\oc. E pro H in 4talibri recentiores etGrdm^ 

< 

tnatici quidam male exhibent: ^K^i, cme^te, ^X'^ 
^ovtu RecUus cme^ th / pA^o^q^H (PsaL 31. ?.)« 
KfHcaorTH (PsaL 17^ 1«). Yoc. o prd e exeiintia in 
Hft^A subinde habent : na^eik^o, rectius ha^enc^i* 
lONomo pro ionoiij£ in libris glagolitkis occurrit» 
b^kTao (pro B^feTOH a BvbrBk) matfe formatum est> 
€um forma B*b«r6A non sit usitata« 

Plur. Nom< et Acc« h pro jk in Sdd , ut ^eMaM 
pw^tfAhJkf CTE3H pro CTE3A1 a Russis serius io* 
Yecti siint^ I9dm PsaL 2i ^ 3. pro na cte^h n^ ab^m 
Auper semitas justitiae ^ Ostrogiensis legit na cti-' 
3A Rj^ABia (n^AB w utique vitiose pro n^ AB^y ) . Sic et 
pro Nom. masc. cS^ih, PsaL 140,6. Ostrog.habei 
formam antiquam p^^Va , et Psalt V^enetum, utpote 
e cod. serbico editum, c^^V(# 

Gen. KE3^ii a fic^^NAi ^eMa^ a^iMAA^ moahtb 

ti MOAH«rfiA, IKEpTB^ nACTBt d IRffTBA^ nACTB^i, TATC -^ 

et TATkK in 6odd« serbicis pro TATtg a TATkSA* 
Sunt tamen , quae euphoniae cdusa inter duas cod^ 

sonas in iine vocalem 1 inserunt: tem a TkMA.c^ 

# 

^Efi ac>(^kKA> ofafij ab OBqA^ roycTcN ab oyrTNAi» 
30pEH a 30^ a: ^aike ^o ^o^eh olim Act. 20 > .11. Gen^ 

H h CMo* 482 IPars 11. Cap. L §« i.l. 

cmpksVh seu cmokbch non est prdprie a CMOKsa, 
sed a iorina CMOKfiiki seu CMOKCfik. 

§• 13* • 
Declinatio Adjectiyorum indefini- 

torum. 
Adjectiya indeiinita , aliis apocopata dicta, cum 
terminatione a Substantiyis non differant , habita 
ratione generis etiam Substantiyorum paradigma* 
ta sequuntur. Igitur masc. kaap inflectitur utpag, 
fem. EAAPA ut Bo^A, neutr. eaapo ut caodo. Sic 

PoSSeSSiya RABAOB , nABAOBA, nABAOBOylJAfEB ylJApEfiA 

ijAfEBo^ jsmVhh, jsmihha, jsmYhho. rocno^EHb autem 

et aUii , quae consona liquida iiniuntm* , 2dae Mas- 

culin6rum, rocno^HA 2dae Femininorum, rocno- 

^HE Benique 2dae Neutrorum se conformant ^- 

ceptis tameo quibusdam casibus. Nam Sociatiyus 

singularis, Datiyus, Localis et Sociatiyus pluralis 

. yvL Qon semper Adje^tiyorum deiinitorum inflexi* 

onem adsciscunt Mixtam proinde sistunt Grani- 

matici Declinationem. cbat enim , cbata , cb^t^ 

CB AT^fc f CBA*ri , in Plurali cbath , Acc. cr atu , Gen. 

CBAT sunt inflexiones Substantivis communes, 

Soc. yero singularis CBATyM, Dat. in plurali cba-" 

«ryM» Loc. CfiA«ry)^/Soc. cbatumh Adjectiyis de* 

^nitis conformes. Ilemus jam hic paradfgmata 

quaedamiiiGrammaticis quidemobyia, sed cor- 

m 

rectiora» 

Mas- Declbatio Adfe^t. iodefinkoruffl. 482 Masculinornin SinguUris« Gen. n^^BAOBA 

DaL nABAOB^ ^ 

LOC. nABAOBHs 

SOC. flABAOBO/i nABAA. NHljiA 

DABAfO NHIIlif 

nABAH NHiptl 

nABAIM NHIjJfMi Sic et BAjrNABHN, BA^NABHNAi BAfNABHN^ elc» 
CAOBEHCK^ CAOBENCKA CtC. Neutta HABAOBO, HABAE^ NH^B, 

in obliquis casibus non differunt a Ma^cuUnis; Gren^ 

flABAOBA, Dat} nABAOBi^ etc^ 

t^luralis^ Nom. 


nABAOfill 


%. nABAH 


HHl|JH 


Acc. 


nABAOBhl 


nABAA . 


l4HI|lA 


Gen- 


nABAOB 


'nABAli 


Nht)! 


Dat. 


nABAOBU^M 


nABAg^ 


NMifigM 


toc. 


nABAOB^bjf 


hABA^b)^ 


MHl|JE)( 


Soc. 


nABAOfiy 


nABAH 


NHijJHi ^Neutra Noiri. etAcc* nA&AOfiA elc; ja rcliqui^ ca^ 
sibus, uti Mascidina« 

Femininorum Si,nguUris. 

Nom^ I^AfiAOBA 2. nABAA NHI|ia 

Ace» nABAOB^ habaio Nni^tf 

Gen. nABAOfiy nABA^ hhi^a 

Dat nABAOB^ nAfiAH NHI|lH. 

SOC. nABAOIOlO nABACiO NNL|JEI<54 Hh3 Pltt- 484 Pws II. Gap. I. §. 

I 

Pluralls. 

ISom. nABAOfiU S. HASAA ' HHIfU^ 

Gen. nABAOB nABAk hhi)i 

Dat HABAOfiAM HABAAM HHl|JAM 

LOC. nABAOBAJC^ nABAAJ^ HHI|IAX' 

SOC. HAfiAOfiAMH HAfiAAMU )|HI)IAMH« 

Gen. riABAOfiuXf I^^^- nABAOfiiJMt Loc. naBACK 
fiki)^, Soc. nAfiAOfiy MH y et 3« Gen. nAfiAHj^ , DaL nABAHM, 
Loc. nAfiAH^, Soc. nABAHMH apud Mcietium et alio.s 
utpote inflexiones magls usitatae, sunt proprie casos dc- 
iiniti Adjectivi: nAfiAOfiuii, nAfiAVJi^ 

Exempla numeri singularis. 

Nom. masc. ^oM^ABH^ofii chm ija^cb, mSk 
ec^Smeh , ragwK AWHfi , mim octj , ryA^ tbij^ , maa 

KBAC, HAO^ 3«IA, A*J BAAP, rjO^^ 3CAIH, nAAS TO- 
j^EK^ CTfA^ AIOT. 2. EOr lAKWBAb, ^IHE TOcnO^fNE. 
Sic ACC. ^^X ^f^^f f^^^M BOAIH, KAMINk rofAI^, 

rpA^ wnScT^kfiUJ , mih Vf^^iy. 

Keutr. CAOfio A^KAfio, o«ffovA. aiaa^o, cif^i|e 

TaXkOKO, nO^OEVl 3MVHHO, fiflAUAIOTO, fAMO NArC. 

2, CAOBo rocno^Ni, oko Hitzicyijji, maco k)hhi. 

Fem.HICTk IJAflBA, rAABA3MIIRA(3MlHNA).3.CAAfiA 

rocno^HA^ fiucoirA HAOBHksA, ^Xka rpH^ujHHSA, ropA 

CVWHA. 

Acc. Fem. rAAB^ ^mVibV, pn^S hobV, oy^oAk 

nAAHIBN^. 9. CAAB^ rOCnO^NIO, ^SlU^ npAfil^NHHIO, 

^3A^ n^ofOHio (npo^oHS), rof^ cVwhip. 

Gen. Flexiones Adject indefinitbruBQu K6 

Gen. masc. n^^^AHHcnrAelectripuri, MSmanfS- 

CKA, MEMA OrTfA> TEAIJA K>NA> n^tfiNHBIjA CAA^KAf 
M^IKECKA^ 1KENCKA nOA^. 2. ^OM^ rOCnO^NA, W ^AA 

Eomi^ Neutr. u; caobecc MATfiKNA» csfA^jA c^ak^S^ 

UIENA H CMHj^ENA, ^. AHl]A KOIKYa. 

Fem. u; ro^ y MAAhi , T^Sgy ^oikaniu , H3 
^Sku a^o^u , w Bo^bi MNory , w p^Ky ct^ aikebul 2. 
S;' c4rTH aobma , ^^jc^e cV^vna , u; ^'bTEAH ^iaboaa. 

Dat. ma5c. cyNVK^HNO^o^NX» m)(ik^ n^ abe^hV, 

K ^OmS IJA^EbS, nAOTS B03fHNOBENS,nonSTH NEno* 

f omnV, kn A310 tv^ckS , ikhbS eyTH £m^. 2. feorS ia« 
KWBAK), ^OM^ rocno^Nio. Neutr. ahij^ eoikVk>« Fe« 
min, Dat. similis est LocaK, 

Loc. masc. u rAAcHt t^Sen^;, b hSth NEno^oH* 

Wbf b CTOAnd? UJEAA^MHHa:, B r^ OK*t NOB*!? H^cbsEN^b, 
NA BCCM )fOAMV. ByCOlj^b , B U^EpA^'!? M^IKkCIJ^fa, NA 

rAA^ij4r KAMyij«b, i NA^o^^b MNo^^r, na o^p4r no* 

(TAAN^k, W KNA3H TVf C<t4p, NA IKHf S fiAA^^b. 2. B ^OmS 

rocno^NH, & ^^pAM^b koikVh, w kte^'!? ic^fe oyM^ ujh. 
Neutr. NA M^bcT^b ^AAHN^b, NA noAH ^oEf 4r (nAO^N^b), 

CEf^tJH MOfCT^b, BCffSf^b ^OCTOHirb, 2. HA A0N4r 
AB^AAMAH. 

Fem. NA nAIKHTH TSHN^b , B IjE^KBH BEAHIj^fa , f H^^b 

BfTcb, NA rof^b Bycoij^b, na ^emah nVcT<b h Ncn^oi. 

X0^N*b H SE3B0^4r, NA BO^»b MNO^^bi B ^^KjAB-b 

^A^EBANir. 2. B CHA^fa rocno^HH. 

Soc /. ' ' \ / 484S ParsII. Cap. L§. iS. Soc masc ^^^M AAA^iaHNOM , CMycAOM hh^- 

TOM, CCKOTOM H^S^HNOM, C ME«f EM «llS^CKOM, MNO- 

roM nt^kiKOM. ,% jyom^CM no*ronAA>oi|jcM. . Neutr, 
O^hujcctbVem titorom, NA^4rniNi'iM MHOrOM* 2» KO* 
iKfiM CAOBOM, fiMCHiM rocHO^NEM (Serb. cod. roc« 
no^NKM)< Soc. Fem. aon differt a Soc. deiimto : 

CAAfiOIO OTHflO. 

Yocativus possessiYOrum similis est Nomina- 

tivO: npE^TCIE CHACOB, KOIKE I AKWB Ak , cuift NEnpHia* 

3NHH, ^ABV^ofi, ^VABOAbj HAfivbM. Alia amant e: 
CBATC, KAAiKc, n^Afic^Hc , E^i , NHi|ii ; cum Substdi^ 
tivis constructa. deiiuitorum terminationem assu^ 
munt: ocrni CBATt^H, KoiRi sAAri#i* Occurrit tamen 

^O^C HEBl^b^CH pro HEB>k^HIUH« 

Exempla numeri pluralis. 

Nom.'^ masc. kha^h i^^obh, cynofif i(^fEMAH, 
c>r^oi|H ^mt^oiiH , Aio^Vi MH03H etc Neutr. Nom^ 

et ACC. CTA^A fiEAkfiAV^CKA, OyCTA WBEpCTA, ^lKfM 
CHsBEpOfiA. 2« ^«kAA rOCnO^HA, MACA lOHMA. 

Femio» Nom. et Acc. ^^ieac ija^iau, omh bc- 

CEAlil, CKOfCH MHOrU H JSAbl , nTHlJA nE^HATW. 2. 
KOIKA OfiHA, nACTfiy OfiHA. 

Acc. masc. boa MHory, aio^h XfAfify^* M^fe^H 
^AW» A^^KA CHAHy. 2. cyny obha. 

Gen masc. Haw^ 5a*A (pro nAo^um sau)^), 
l^u^r caYah (caVahux), u; ocTpu^R mhut, XiVik HHom^y" 

♦iih 


Flexiones Adject. iaderinitoram. ^jS^ 

' HfM , KAMgHb OrNgN, ^O n^E^^bA M^pNCK ,. nA*fetaHHK 
HCH^OBCK. 2. W BAAC BCAkKASlK^f^ , l^ fOP KAMNO*. 

^ f om^b , w ^Hb MHwmAMUJ^vS MATefiHb cocgq , Cf c^^k 
rfi^ wn^cTdEfitu. {^eutr. oycT abob y u; mhwp A^favr , 

CAOBCC A0fKEH'(prO AOSKNU]^) , AHIj r^^falUHH*!, CTO«^' 
AA M^fr^AHy CptSfAH, AOIKCCH CApf MM. Femin. ,K^>in 
nUlEHHHEH , W ^OCK KVHAf HCCN , HArbB CM^fclilCH (prO . 

CM^bujiMhi)^). 2. CTfAH noriaEui (noryEUiM)^). 

Dat masc. ^TEHijgM b^ ahobom (pro b^ AHOBy m)> 

NAM IKMBOM CtMTM, HAM CTOM H HinopOHHOM, ^Va« 
KOHWMHMCTOM, CMMmC TAKUICBfUllNOM, ni|BCHtJgM 
HAnHCANOM. 2. ^ ^Hj^OM AhCTHCM. NeUtr. TI|ICM wk^ 

^^OM Job. 31,34. xoXrtfi Ksv$, mmc TifiMM h4c- 
^^uiM. Femin. MNorAM ^iuam k^ctYahckam, oy^AM 

MOHM niBAENAM, CTAfMljAM nOpASO^IEMAM^ tJ^KBAM 
rAAAT?MCKAM. 2. OyCTNAM IICnOB4r^AK>I^EM (^Am) , Ct 

SB^k^^AM ciaroi|UM (in Mss.). Adde ^be^e^^ ^atbo^c- 
NOM, rectius ^atbojicnam. 

Loc. masc b ak>^e)( TAiRij^k)^, no MNo^isx 
j^Hcjf^ B ckS^eahk]^ c^c^^4j)f. Neutr. b ^ifA-fejf 

^OEf^k)^. Femin. B CT^ ACTC)^ MHOrA)^ , HA KfHIKAAE)f 
KAMENAX> B ^^KOTBOpENA)^ IJ^KfiA}^, f^S^X n03AAI|lC- 
NAX S^bAA)^ , HA KOAECHHU A)f AI^J A^ > C^^^^X ^ MOf CKA)f . 
2. B KO^iAX KOmAX» Bk GAhCTEI^AXCC CH^A)^ (MsS. 

Serbici). * 

» 

Soc. masc. oy^u iRCA«k3Hu, MHoru HorTU, 

CAtO^MH MHorU, Hf «k^ MNOrU CB4r^*bTCAM , K^UKU 

HEAO- f y 48B Pars U. Cap. I. §. i5. 

m 

•ltA9B?b>iCKy H AnrfACKIil» IJA^H H CIMNMM H^fAHAie» 
BmI 2. fiAACbl BCAfiA^IK^H^ C AIO^MH EOIKYh (prO KO-» 

iKifHMH. Neutr; oycThi ^AfiV^oBy , ^4rAiii A^Kp^> b aa-* 
ru; A^t^TU fiHsHNU, ^ACNia ^aatu (pro ^aatumh), 
nS*ry Mir^AHii^ oyiKH HOfiM, DaaL fieAiiKOMA k^hao^ 

MA. Femia MNOrAMH CA3AMH ^ ^H^AMH MHOrOI|4mHA- 
MH| NHTbMH SAATAMHi. % KOIRAMH OfiHAMH. 

Gasus raritts obvios , nimirum Dati vum , Loca-« 

< • 

lem ^ et Sociativum pluralem , non nisi e codicibus 
antiquis colligere licuit. Ifi editionibus enim fere 
omni in loco Adjectivorum detinttorum termina^ 
tiones subsUlutae fuere^ ita ut mirerHebr. 11 ^ 3^. 
^^3*^X ^d™ ii^ postremst editione adbuc reten« 
tum fuisse pro ko^Vh^, cuui in paradigmate fio* 
YKiH apud Meletiuip • et alios formae indeiinitae 
casus non designekitur alii , quam MascUlinorum et 
Neutrorum Gen. goiki^, Dat eoiki'io , et Loc. (etiam 
Femininorum) coikVh, Admittunt enim pon rara 
possessiya in Vii « ut KpABVK . nccVH/oMVH hos tres 
casiis in singulari ad normam indeiinitprum. Sic 
etiam BfAVH, Geu. fiCAYA, Dat. bcaVio/ Loc. bcaVh 
promasc. ficAiCM et fem. BCAVcit. In reliquis casi- 
bus a detinitorum declinatione non deflectunt« 
Frequentior adhuc usus est possessivorum in h i 
et gentilium in ck , quae in Nominativo formam im 
definitam amanti uti nAfiAb, cuNOfiCNbj fWccViicK, 
qaorum saltem Genitiyos plur. iadelinitos nolavit Pronomina i. et 2. personae. 480 

Meletius: nSfiAb, CyNWBNb (cuhobehu)^ purcVAcK; 
Ja paradigmate vero habaob , ba^ nabhh non nisi dle- 
iiniCos pabaobhij^ , BApHUHHU}^. In Participiis (Ge'« ' 
rundivis) notavit Gen. BVioi|iA,KHfiujA, Dat.sVK>i|iV, 
KUBLu^, et Acc. fem.KVK)i)ifo, ehbuiio, Accusativos 
plurales sYfoi^/^^ KHButA, in participio passivo Gen* 
kYeha, DaUKVEH^, Acc, fem. kVehS , et Acc. plura-» 
les KYcHbi, n. kYeha. Addi possUnt Nom. (et Acc.) 
OPHbnAAAifi, lor B^bK^ipy r^x^ vun^cT^bBui, paac ci^ 
ujE^ui, fem. ^ijJH, n. -ipi. otim^otia, OT*iE,Gcn. 
OTHA, Dat. oTMi(, Loc, 6t4h, Acc.f#m. 0TMt<,Gent 
plur. oTgM , uti et alia Adjectiva indetinita secun-* 
dum paradigma hhijj inQectuntur^ Yocativo pos^ 
sessiverum. excepto, 'qui c respuit: cuhe otem, 
cyHEHHHE cnAcoB, cyHE MAB^bsbEzech. 2.3.4. etc. 

Miror itaque Meletium , cum rcctc Vocativum nA» 
BAOB noU(vent, tamen ba^habhne, ba^habae , riAi^AE, 
cyHOBHii, ou^ccVhcte paradigmatibus inscruissc. Magis mi* 
ror correctores Bibiiorum Levit, 19, 32. ahije ctAj^ho 
scripsisse, cum Ostrogiensis recte ctAj^he habeat/ 
In libellis preces continentibus post «1 vulgarc o pro c 
non scmel offendas: kopo^o^hso, pro Koro^o^HHE, 

^A3K0HHHH0 HOKAWiE pro f A^KoitHHHE* 

Pronominum i.et2. personaeDeclinatio, 

» 

§. 14. Pronomina personalia Imae et 2dae 
persoiiae,|et reciprocum ca, se, omiiium per« 
sonarum , prorsus anomala sunL Ab A3 , ego , nuU 
li formaotur casus, sed a Korainativo inusitato, 

cu« Aqo Pars IL .Cap. L %i au 

cujus radicalis lilera wab a\, a qua rdiqui casos, 
quidam affigendo vocales^ alii interponendo aug- 
xnentum ^N, deducuntur. A pronomine Ty, tu, 
et reciproco ca » quae tamen pro cn augmentum 
f E assumunt , eodem modo ^asus formantur. la 
Plurali Ijmae ' personae m et n in Noiti. mhi, et 
Acc» Ny alternant, itatanien ut non aNominativo 
MU, sed ab Accusativo Nycasus obliqui deducan- 
tuf. Pluralem 2dae personae constituit radix bu, 
a «ryiDmnino distincta. Reciprocum ca, cum ad 
omnes tres personas utriusque numeri referatur, 
caret Nommativo proprio, ejusque infleiio ia 
plurali {>rorsus eadem est, quae in singulari. De* 
clinantur vero a^, *ry^ ca hoc modo: SiDg. Nom. 


(a3) . 


<ry 


— ^ 


Acc. 


MA 


fTA 


CA 


Gen. 


MENE 


«TEEC 


CEse 


Dat. 


MN^Ir , MH 


TlK»fe , «PH 


' CECfr, CM 


Loc. 


Mn4p 


«r^K^fc 


CEsdr 


Soc. 


MHOIO 


TOEOfO 


COfeOK). 


Plur. Nom. 


My 


fiy 


>« 


Acc. 


Ny 


fiy 


— 


Gen. 


NAC 


BAC 


— 


Dat. 


NAM 


BAM 


— 


Loc. 


NAC 


BAC 


• 


Soc. 


NAMH 


BAMH 


..^ Doal. Decliii. JhoQom. i. et 3, personae. 494 

•f. B* 

, . G. L. . HAIO fiAK» 

D. S. NAMA BAMA. 

Male Melctins Nom. ba, bH?, personae 2(lae irn 
I)Uit, cam lamen ipse ECBA ^ kS^cba persoAam primam 
esse recte statuorit, V i4e P. I. §. 90. Nominativi na , Nrk^ 
qui pcrsonaeprimae tribui sorcat, prorsus conficti sunt, 
. Dcc eos ullibi reperire licet, practerquam apud Gram-i 
oiaticos; qoi a Geoitivo NAto tos formandos ccu- 
sucre. Jdm in Mss. confundi soient genera dualis^ita, 
ut fem. B^fc frcquenter pro ba lcgatur. Act. l5, 52. 
B^fa BAM KAArosHKTB^KB^r , uos vobis- evangcHzamus ^ 
lcgit Apostolus a Damiano monacko An. i524 scrip* 
tus, cdili vcro in plurali mim bam KAAroB^bcTfiSEM. Luc. 
25, 4i. legunt Codices Mss. et Liturgia Veneta*An. 
1619. N B4i ~ BCHfNKMAEB^^fc, ct uos — * recipimus , 
Ostrogien^is vcro et corrccta substituunt mm (profiH^) 
et fiocn^*EMAifiA masculinuin pro fcminino, 

§. 15. Etiam hic, uti \n Substantivis masculi- 
nis animatorum , Genilivi mcn^, Tf Kf, ceke , et nm, bac 
fiupplere solent Accusativum. Designat enim in 
lingua slavica et Genitivus objectum rei. Ulun- 
tur autem Siavi Genitivis horum pronominum ad 
exprimendum Accusativom emphaticum. Sic ' et 
DativuA enjphaticus mn4;^ TE&'b, CfK'fe, initio Coti- 
strUctionis et cum praepositionibus locum habeL 

Localis in siogulari Dativo emphatico similis 
«st, uti in declinatione 'SubstaQtivorum ; in piu- 
rali vero non differt a Genitivo, uti in Adjecti* 492 ParsIL Cap. ILJ§. i5. 

yis;; Gen. w HAc^ Loc w nac. In Reciproco MHtem ca, 
etiam^i ^d pronomina pluralia referatur , hi casiu 
distinguuntur. Dicendum enim mu 3 cikc , bu (S 
CEEE in Genitivo^ et mm ui csK^b, 6U w ccfiir in 

LocalL 

« 

Sociativi singularis , terminatio • 010 , Nom. efr 
Acc. plur* - hi, Dat. * am , Soc. - amh casibus Fe-^ 
mininorum primae Declinationis respondent 

Accusativi Hy> Bhr etiam pro Dativis ham/Cam 
usurpari solent : ^AH hu, noB^fcns^-ri hu. Ostrog. 
Jos. Q, 25. RiKosRi Bu iCTb ro^'!?» correcta nunc 

RIKOSKC yrO^HO gCTb BAM. 

c in HAc^ BAc terminationi x ^^ Pronomini« 

busStiaepersonaeetin Adjectivis respondet Oen« 

♦ 

seri igitur possunt hac, hAc orta ex NA]f,BAj(, cum 
X in c transformari soleat 

C. a p' u t IL 

Pronominum tcrtiae persodae ct Adjectivorum defi* 
nitorum et Nomeralium DecUnatio. 

§. 16. Multum difTeiTe flexiones Pronominum 
tertiae personae a Substantiyorum Declinatione 
cuilibet intuenti Schema generale Pronominum 
sat clare patet Genitivi character est oro, seu 
iro, Dativi om^ seu cmV, Localls om seu4BM. Prae* 

visimus autem Pronominum Declinationes flexioH 

^ « 

m^ jpecliji. Pronom. tertiae personae* 49& 

nibuft AdjectiTorum detinitoram, quod liaec iev'^ 
minationem snam Pronomini li (ih) debeanL Istud 
inim in fine illorum appositura articulum defini. 
tum aliarum linguarum supplet. Goaltiit nimirunl 
SAAriaii ex fiAAn et m, EAAtAro (oltm HAArAArq) ex 
BAArA iro, EAArOM.^ (olim RAAr>(^M^ ex GAArS cm^# 

♦ 

Plur. fiAAruA ex KAArki a, cAAna)^ .(olim KAAruHx) 

ex KAAr^A HX 6tc* 

< < 

Pronominum tert^ae personae Decliaatio 

I. et II. . * Siag. 

M.1 

2 

N. 1 

2 

F. 1 

2 Nom. •r, TOH 
Ck , CIH 

« 

TO,TOI 
Ci, CYe 

TA, TAA 
CH , CIA Acc. < w T, «TOH 
C|i , CYh 

TO,TOE 

Cf, CIE 

« 

tJj,t%k) 

CJIP Gen« Toro 
ciro 

Toro 
ciro 

TOA 
CIA Dat 

tomS 

CIMy 

■ 

tom8 

CIMi^ TOH 
CIH . hopl I . IJOM 

ciEM 

I 

TOM 
CIM TOH 
CEH , Soe. 
■< 

» 

CHM 

T^fM 
CHM 

TOK) 
C1H> iPitti»: 
M.1 N.1 

3 

■ ' 


' 


• • 

t "1 
TH, Tl'H 


TM,nHaA 


T-tjf 


tHjm 


n"b)f 


CH, CIH 


. cYa 


c«x 


CHM 


CHX 


TA , TAA 


TA , TAA 


t 


«~ 


•^ 


CH,CI|/A. 


CH , cYa 

• 
• 


— 


TU, TUA 


Tbl, TlilA 


«.^ 


«^ 
CU 


cYa 


X 


— 


— T^bMH 
CHMH De- 4^4 Pars U. Gap<.IL §. ijSl» 

Declinatio Adjectiyorum deiinitae termioatiopis 

I. et n. 9 Sing. 

!M.l 

2a 
b 

N. I 

•3 a 
b 

F. 1 9a 
b Nom. 

V 

-!« 

-Ot 
-K 

-Yi -lA AcCt 

-uft 

-IM 
-IH 

-01 
-« 

-Vi 
-Sio 

-fOIO 
-IH) Gen, -ATW 

-APiJU 
-lATW -yA 

- AA 
-lA -OM^ -OH 
-•bM 
-IH 
-IIM Loc* 

-OM: 
'-'bM 
-IM 
^YfM -OH 

-•bii 

-IH 

•• y 
-IIH Soo« -MM 

-Ymm -0|# 

-ew 

-itMf Plwr. 

M.1 

2a 
b 

lN.i 

2a 
b 

F.i 

2» 
b IH -IM -AA -IM ^ "U -AA 

-¥a 

-UA 

- AA- 
-U -AA -lA 

-UA 

-AA 

-Va * -"X 
-Vmx - WM 
-HM 

-Ymm ■ - klMII 

4rMH 

MMH 

Yhmh §. 17 Declmatio Pronominum. 

§. 17. 495 Declinationfs Pronominum primae 

exemplum cn. • 


M. 


■N. 


F. 


S. !toTn. 


ON 


ONO 


ONA 


Acc. 


oh' 


ONO 


onS 


Geni 


• 

oNoro 


oNoro 


ONOA 


Dat. 


onomH 


ONOM^ 


ONOM 


Loc. 


OHOM 

« 


OHOM 

> 


ONOH 


Soc. 


ON^rM 


0Vl4sM 


ONOIO.. 


PLNom. 


ONM 


ONA 


• 

ONbl 


Acc. 


ONU 


ONA 


ONIif 


G.L. 


ON^fc)^ 


ON%)f 


ON^fajf 


Dat 


ON^bM 


ON^bM 


'ON^bM 


Soc. 


ON^bMH 


ONHifMH 


dN4?M'M» DualNom. Acc. m. 0NA,f. oN^k. Gen. Loc.on^^ 
Dat Soc. 0H»bMA* 

Huic paradigmati se conformant non solum 
Pronomina alia , ut ob, cam, MNy sed etiam Nu« 
meralia, quae in consOnas solidas desinunt, xjtti 

K^HN y K^HNOrO^ SoC. K^HN^bM ; acAK , BCAKoro, SoQ 

iCAI|«bM» SOC. plur. BCAIJ"bMH. 

Masculinum kto (rejecto determinativo to) 
inflectitur: kopo^ kom^, kom, at Soc. kum Adjec« 
iivorum more, hon vi^Hi. Sic et k^ik^o (koik^c) 

KOrOIR^O, KCM^lK^O» , 

TOH- » 496 ParS n. Cap. H. §. if. 

•retiiR^l, «rAmiR^f , «rcciR^t uti n^oSi in Tabula 
Pronominum dedinabis : ■rcroiii^ , <roM)(m^€ etc. 

K^utrum sico^.Mccoro, sscomX, hccom, cujus Soc. 
non est ih usu. Hujus Gen. Hccoro contrahi solet 
in Hicw : mecu; f a^h propter quod. 

Nom. OH, ONA, OHO deiuiitae lcrtnitiationis capax 
est : ONUH, ONAAi oNoc. In plurali: onYh, ONkiA* 

CNAA. 

Gen, oro(f. oa) proprie Pronominibus coninenitr 
HHorC, CAMoro, Kcct ipsc Meletius practcr Torw, kc- 
ruu,SEcorw,reliquis ArUF^ (C UA) kibuat : oNAru;, omm>a , 

CAMArUI , CAMklA CtC. 

In libris slavicis BCAKoro, fiCAKOA et bcAkaTo , 

feC/AKkiA obvia sunt, scd gcAKoro cst aficAK, bcaka- 

. ro vero a bcakmh , quod morc Adjcctivorum defmito* 

rum inflectitur* Recentiorcs oditorcs inQe&ioncm Arw 

antiquae oro etiam in aliis malc pracfenint* 

Grammaticos nimis sublilitcr distinguere Genitivos 
Korw, ONorui etc. a Koro, ONoro> quando Genitivo 
Accusativus animatorum suppletur , alibi )am monu]mu5. 

DaL et Loc* fcm* praoter oh etiam »bH (cxccpto 
'tamcn toh) Pronominibiis tribuit Mcletius: camoh 
et cam4:h , onoh et 0N"bH. Bectene? Ci^nfertamen Ad/cc- 
tivorum dcfmitomm oh ct «bH* 

SOC. 'tM: HN^tM. Sic Rllj^bM, KOAHIJ*kM« 

Gcn. et Loc* plur* ^j^, Dat. ^m, Soc^ *frMH: 
tiN47)^, HN*bMy HN^fcMH, ab HN. Melius utiquc quam 
ifNiu)^^ HNyM, HNbiMH a Hbrariis et editoribus russis 
invecta. Malc itaque apud Meletium Dat. plur« «tum 
pro T^bM, DuaK «ryMA, distinguendo Dativuma Soc« 
«r^iMA; recte vcroapud cundcm Dat. CAM^bM, 0B*bM| 

CN^bM, SOC. dual. CAM^bMA, OB^bMA, ON^bMA, pltlT, 

CAM^bMH etc. 

IdcmdcNumeralibusvalet. Gcn. et Loc. K^HN^bx, 
KANLj^b)^, TOAMLi^bx , A^No^^by, Dat. k^hn^Lm, Soc. 

KAHN^bMH , AtNO^^fcMH , KOAH qH^MH* 

§• 18« JDecliiii PronotQiilis tk ♦0? Kia 

KH 

u 
KH 

KM^ 

(ony) §. 18. 
DecIitKitionis Pronolninum secttndae 

' ^xemplum h> Gen« Kro. 
S. Koni* (ch) (omo) (^ma) 

• Aca H K 

Gea. KPo . — 

' Loc. km — • 

SoC^ HM -^ 

Ph Nom. (ohH) (oHa) 

Acc. m *— 

G.L. H)f -^ ^ 

Dat. HM -*— ' w. 

So6, hmh — -^ 

iDual. N.A. (iti. oNA^ioH^b)^ G«L.Kfi)^ B.S. hMa. 

Diiales apnd Meletium ititsc. A> fctti. 4?^ neutr.A 
ficli sunt. Nomiuativi enim hujiis PrOnominis inusitati 
supplen|ur pronomiiie demoustrativo on^ st emphasts 
id exigat. AccuSdtivum v€ro dualis supplet pluralis m 
omnjum generum. 

Male apud Maximow et alios penes ni in Accu*^ 
*nlIvo HV appositum fuit, qtiod illi a Geilitivo H)fsi* 
ne omni fundameiito accentu distinguendum censuere. 

Ilelaiivum hskj eodetn modo inflectitur: 
S. Nom. HiRE f mmc n. Kmi 

1 

ACC. HIKE fCIKe KlKE 

Gcn. KfoiKi KRiKi KrdM» li H igS Pars IL" Cap. 11. §. 18. 

Pl. Nom. Mmi mmi mmt 

Acd. iniKf tnmi tnmt 

GeQ. H)(mf Hxmt Hxmt. 

Accusallvo H (ct hike) Xirirrjilonim corrcctores 
BibHorum ct cditores aiiorum librorum liturgicorum in* 
numeris in locis Gcn. cro (ct crosKE) subsUtucruut. •< Si praecedat praepositio onte hm, uXj hmii, 
prostheticum m praefigitm* : g nhm cum eo , c hhmh 
cum.eis,. k nhm ad eos,(3NHxabeis, cNKMiKccum 
quOy CNHMHKECum quibus. manh, ^ANk conlracta 
sunt ex NA NH, 3A NH pro NA H, 3A h; BOHbiKf ex 

fiONHIKf prO fiO HfKC; NA NA{3rO NA P, NA NfO pfO NAK». 

Sic et 113 Hcro pro H3 cro, iunea, knemV» k nem , 
w N!M , 3A NC f ro 3A E. LILrarii Serbici scribunt 
H3 nkpo^ wNKrn, k nkmS, w nkm. 

DemonslraUSoim ck, cujus feminlnum ch et 
neulrum sin£:ulare cc, plurale ch in antiquls li- 
Lrissatobvia sunt, delinitamterminationem amat: 
cVfl seu ccH , f. cTa , n. cVc In Damiani Apost olo 
tamen legitur Ack sto pro a cem ito, hic autem 
quid. Alibi etiam riKOCk quia hic, £*& MH^Cb et ci 
MHoock in mundiim hunc. Inflexionem ejus "dec?i- 
mus in Tabula Pronominum. 

Dativo plur. cAm, hm in librls imj tc{>sis iiik- 
poni solet HAMOfA, ut disccrcalur a Soc. slnjjUari 

vHM; NMi r 

• I 

Kea- 1 

Declin« Pronpmmis moh; naiu. kgi^ 

Neutrum hto rejecto to inflectilur in obli- 
quis casjbus ut iro, Gen. Hcro, (pro quo tamen 
fcre MEcw usurpaiur), Bat. scmS, Loc. nsm, Soc. HHM. §* 19* Eodem^modo Possessiva .moh, «tboh, 
CBosi, mw, BAiu intlectunlur : S. Nom. 


MOH 


NAlil 


£Mom 


Mauja 


AcC. 


MOH 


HAIU 


MOK) 


naujV . 


Gen. 


MOiro 


NAUJErO 


MOEA 


NAIUEA 


Dat. 


M0£mS 


HAUJEM^ 


MOEfl 


NAUJEa 


Loc. 


MOEM 


NAUIEM 


MOfrM 


NAUJEH 


Soc. 


MOHM 


NAUIHM 


MO^H) 


NAUIEIO. 


Pl. Nom. 


MOH 


NAUJM 


MOA 


NAUIA 


Acc. 


MO/^ 


.»^ 


^ 


-— Neutra MOK^eu moe, tboe, cboe; nauje, bauje 
Gen. MOEro> NAuiEroetc, ut Masculinsi, Plur.Nom. 

ACC. MOm, NAiUA* 

» ■ 

Dua]. Nom.m.MoA, nauia (s(^u nauja) , f. moh, 
nauih, Gen. moeio, nauieio, Dat. monma, nAiuhma*^ 

Male apud Mcletium Duaiis fcm. in »fe : tY-t, MO^k, 
NAUJ*fe. Nam pro 4r primae secuuda declinatio postu-* 
latH: NO^^b MOH, pHijE tboh, NA o&«fe ^AM^b Cboh, 
oyiUH NAUJH. Sicut enlm pro TdfMA, oN^bMA in se« 
cunda dicitur chma, moHma, nauihma, .sir etiam pro 
tH^, oN4r dicendumest cVh, moh^ haujh. ti9 • KUfl^ 5oft P^rs n. Gap. n. §• ipv 

j 

m 

Kyji (koh)# KAia, koe non nisiipaucis dififert: 

Acc. Kyji 1 kHio j[i. koe 

Gen, Koiro koea 

DaL KOfM^ KOIH 

LOC^ KOIM KOlJi 

SoCt KUHM» KOHM KOIIO PLKonL Ky H 


^KyA 


n. KAA 


ACC. KUA 


KyA , 
G-t. |«yHx, KO«x 


— 
Dat Ky HM , KOHM 


^ 


— 


SOC. KyHMH, KOHMH 


— 


Sic KyHm^o, koipoik^o^ koim^ik^o etc. et-H»k- 
' KyHj H^kKotro etc.Pl/Kom. H^bijYH. 

Pronominale hTh', hYAi hk inflectitur ut moh: Acc, 


sYh 


f. SIM 


• Geiu 


Hifiro 


iVea 


Dat. 


lYfM^ 


mVeh 


Loc< 


iVem 


VlEH 


PL Nom. 


mYh 


.- sVa 


Acc 


iVa ' 


*.* 


, Gen. 


SlHX «tC 


' t n. 411 hU KTif» KTi^A^ nn^tdO, declinatur ut indeiinita 
Adjectiya: Gen. ic«rtpA alicujus/ Dat. kti^^, Loc. 
tnasc. et feln« fcViodc. Pl. ^onit kti^h, kti^u, 

§•20- DecUn*. Adjeetivi definiti 1 501 

Adjeatixorum definitorumDecliQatiO I; (CBA>rUH)w 

CBATAA 
C5ATHfd ' 

. CBATpM*) 

CBATOIO 

CfiA.TUA 
CB>I^TyA N- 

CBATO^ 
CBATOC 
CBATAPO 

cbatomS 

CBATOM 
CBATUM 

CBATAA 
CBATAA 3- KonOU CBATUH 
ACC. CBAThlH 

Gen. * CBATAro 

Pat. CBATOMif 
JLOC. CBy^TOM *) , 
SoC« CBATUM 

PLNom. cbatTh 

ACC. CBATUA 

G.L. CBATMX ~ ~ 

Dat. CBATUM — — 

SOC. CBATWMH > '— — 

^ Dat. et Loc fem.» eliam CBAT^fcH , Loc. mase. \ 

CBAT^feM» 

Huc pertinent Pronoraina Koro^yH» ^fSruiit 
Kumeralia ordinalia nc^sy H , BTO^yH etreltqua, ex* 
ceptp Tf etYh ; omnia denique Adjectiva in uh , aa» 
oe terminata. Hinc et bccaemhaa orbis terrarum , 
respondeas gr. fparticip. if cU^iUyyi , dedinatup ut 

fcm. CBATAA. 

Geo. in oro, qui in Ostrogiensi, rarotamen, .occur* 
nint> ut I Match. 4, 69. UAToro, ^A^ceAToro, alibi 
M.iAorOy CBAToro, BCAHKoro, sunt flussismi vulgare j. 

Dat. fem. in ^H siTtilis Locaii, quem videir 

Loc Boa tars II. Cap. II. §• ^O. 

* 
Loc, HtM^ f. vtH valdefrequens ab Indefmitorum nexione 
in ^ ortuSy addito in masc. et neatro Myfem. h fiaaH: 

NA^^HIjACM^bM , HCTHNN^TM, n^ABE^NHsM , fem« rif AS^bH, 

CAABN^bii^ Aiu^bif , BTOp^tii , ^\o:^f 'kH. Exigitque hacc in- 
fle\io Guttur^Uumr,)^,K, utiet cK,mutationcm:KAA« 

^dlM, KAA^^kn a KAArUH, BETCbM^ BETCEH a BET)^lilH, 
ilAHLI^H a BEAHKyH, NeSECIj^kM a NEfkEtKUH , AtO^CT^bJi 

a MO^CKUH , nATaj^bH a aATCKUH. (In libris glagolttids 
ctiain ia Soc. fem, teskijek) hi^bok) gravi ulccrc, pro TAfR* 
KOH)). In plurali autem in Loc. Dat. Soc. 4?)^, •IrM, 
'bMH pro kir , UM , \XWA non nisi io^oprie usurpari, 
moiiuit jamMelctiiiSfCumillae flcxioncs Proaominibus 
proprlae sint. flinc TAKOB'k.\ui pro TAKOBisiMif. Suut 
ilr^que casus mno^^&y* MNO^^bA^, mno^Himh ab inde- 
iidiia forma mnop, quod ceu ?(unieraIepronominum in- 
flexionem: sequitur; mnothix vero, mhotum, MNcrUi- 
mh sunt a MNorhiH. 

Mom. plun inVHmutatiouemtraqsformabiliumexi- 
git: ka^^^Yh, rA^cVn, ^emctYh et qfMcijVH, ab^aaav 

CUVh » a KAArblH , rAS]^UH , 3EMCKWH , ABf AAMCKklH ; 

^>fCH nfOfOHECTVH,in Scrb. Cudd. taach n^oposkcijiH. 

Acc. in UA in hymnis et orationiba$ obvios/ mi« 
nus usitatos essc, ac pro iis Acr* in Ujr (h^) usurpari 
nikonuit Meletius.Dicendumpotius fuit, Kus50s ab ali* 
quo tempore negligere Accusativos et pro his o^os \xii 
Geuitivis. 

Gen. Loc. in unr, pro u]^, Dat. uhm pro ija\, 
Soc. yHMH, aqtiquissimi Cond. habent: n^A^^HkiH)^, 
noA3^NiiJHAi 9 nfA^^NiOHMN. Bohcmi termmxitiones 
ycir, ym, y'nii ob produclam vocalem y acccutu 
signant,. aul y' iu ey resolvuut. Respondentque casibus 
in ynj^, UHM siugulares Genitivi in AAro, Dativi ia 
Mm^: BEAHKAAro, beahk^SmS, qui in antiquissimo 
N^KO^HHK A)i. io73 leguntur. Gonfcr ctiam iu &e-» 
•runda terniinationes Vti]( y iHMy ihmh« §. 21, Declm. Adjectiyi ^t^utiti H M §. 2;i. Adjectivorura definitorumDeclinatioII. 

(a. ftuuiHVH). f. fiyujiiAA 

fiUUJNfaK) 
ilkUUJNYA "*) 
filimjNEM '. 
t fibJUINEM 
AWUINEIO it. fibiujmc ' 
BikHiJNei . 
BihUUNArd 

4 

BUUIHSM^ 
. /fiblUJNEM' 
. «lilUJflMM^ 4 «wuinVa *) 
fiyuiNVA *) • :BWUIN^A 
/BMUINA/^ S. Nom. fiiiiuiNiH 
* Acc. fiMtuNtii 
Gen. fibiuiNAro 
Dat., fiytiiNEMS 

LOC. fikllUNEM 
. SOC» BMUINHM 

PL]Nom.. fihHUNVH 
AcC. BUUINIA*) 

G.L. BUUINH)^ — . — ' ; 

Dat. BUUIHHM *-« ^ 

SOC. BUMHIIMH •— -?• , 

*) Olim ct BUUJHAA (&UUJHAI11) m Gcu, smgulari; ia 
Nom: et Acc. fcminino eiin Acc^ mascuUno pluralt: 

^OEB^Ani, OyTpkHARl^ nCCA^t^NAni, KAHmHAA,' 
*n^OMAA, KOfAlJJAA. 

Hoc paradigma sequunturomniaAdjeclivadc* 
^inentia in Vh , aw , ek , adeoqiie Comparatiyi et 
Superlativi in ujiil^ ('faHUirH), Gemmdiva in -iuVh 
et i^Vh. Post m, H, i^ pro a scribi a ex Igtro* 
ductionis §. IX. constat: MEHuiAro, hh^iaa, HH- 
yiAro etc. Sic et HSm^Aro a M^w^fH (•i&Kiii) , mS«- 
^emS, >iSwaem et hHhsem, s^k^hm et H^mHM» Acc 
fem. «i^m^y («i^fK^), Plur. n. hHhc^aa etc. Pauca 

quae- 50l Pm II. Op. IL S- st. qudedaitn formant fem. in V a , neutr. in Vi , qubram 
fl^xionem «o^ 2. b. in Tabula |;eoeraIi dedimusf (b. fifAYH) 

£ 6€A|4 
BEAltO 

WAiM 
PEaYch 

fUAIt» 

^iaVa 9. BrAff 

5tAY| 

B(A'i>ro 
ecAiEMy 

S1A?C^^ 

BcaTIi^ 

«cAila^' l, Nom. bcaVA 
Acc. fiCAVJi 
\(Jen, ftcAVAro 
Pat. bcaVcmV • 

LOC. fiCAICM 

•Soc bcaYhm 
PLNom. fiCAii^ 

ACC. fiCAIill 

G.L. kcaVh]( 
DaL bcaVhjh 
Soc. bcaVhmh 

Sic inCectimtur ^nfiVil , ko^aVh > IC031H, eoikVi} » 
Bf AmVu > nccVH , obsTh II nec )ion NumeraJe t^ctVh. la 
diplomate (r^AMOTA) An. 1265. legitur hujm neu-* 
trum t^tVcc A^bfvp (pro tjctVc) ct Acc. fem. ha to^-^ 
^«rVioip ^hmHK (quasi a Tf CTV/itA). Alias Acc fem. secun*» 
dum paradigma 110: ko^aViq Kp^iaH, KomVio mhaocti^ ; 
sic et Tj^c>riK> «iactw Apoc 12,4.^ 

Gen. cro » qui in OsU^ogiensi subinde occurrit , nt 

KAHIKHEKO., ^fHlRHCrO, HCKfCNCro,BHC^AIl|HCrO| NACTO- 

RHjicro^ est aut Poioai&mus , aut Serbismus. Sic Prov. 7 , 
5. (S mcHM n^^lm^Jk pro vetcri s^m ^aa, noDc M^m^YA , 
God. Serbico^ sumtum tsU Gen. &AHmHMro, noAC«> 

mHBUIAArO, iCt Dat ^ CKiySi^MV^ T^ C£i(lOI|lt^il(M^i io P'U« 

rali Dedinatio Numeraliiim. 5o5 rali Gen» ct Loo. in HM)f (mx)f Dat. in hhm, Soc. m 

HHMH: SAHTKHHHJf , KVh)I|JHHMj oyHlilHHMH , «T&^ 

i^HHMH iu antiquissimis Godd. irequentea sunt. InDa- 
miani Apostoio et in glagoliticis libris Dativi singulares 
in t^MS, leguntur: ^ioij[I^mS,6ck{?cuiSmH cn^fHrt^ijjSMV» 
mopSi^SmS, in Scrbicis seculo XVL imprcssis omV: 
iRHfiSiiioM^y foiK^iuoMS, icm* fOm^UICH. 

Feminioorum Nom. Va pro a a a Gcrundivis in 
uiH. tfiHortusest^^AiKAAioifiVm, KOA^feBUjVRi', inDamid« 

ni ApOStolo, pro. OATK^AYOipA ^ , KOA^kfiUlA^. Sic ct 

Piuralis in ih pro i*h a plurali Gerundivorum in i|je, 
ific: |ro^Ai|ifH« uiE^miH. , 

Dat. sing. ., HMSipiH , Loc. KO»Vh , Dat. * plur. 
t7i^uiSM,nocAAiiiiiEM, C)^o^Ai|JEM, immo et beaVem, sunt 
ca^us indetinitis Adjcctivis proprii, dc quibussupra« > 

§. 22. 

Nnmet^lium Declinatio/ 

Ninnerafii», cum formas induant diversas, 

eliam flexionibus muUum differunt. cto, TiifC4^i|iA 

(«tmc^ijia) , TMi myrias « Snb^tantivorum , ncf 6Mu etc. 

A/ljectivonim declinationes s^quuntur^ okoh , ^boh j 

Tf OH uti Pronomefi moh declmdtitttr. k^hh Pro- 

nominiim denkqn^atiyorum cleclinationi ^rimae* 

BECk fere secumjae se conformant. 

% 


]MDa>c. 
Fem. 
s. 


Norn. 


K^HH 


QECk 


KAHNA 


BCA 
Acc. 


K^Hrt 


BlCk 


k^hhS 


BCIO 
Gen. 


K^HNore 


Beiro 


K^HHOA 


BCCA 


• 


Dat 


«E^HHOMif 


bcem^ 


k^hhoh 


ttCiil 


• • 


Loc. 


k^hhom 


BCIM 


K^HHOH 


BCCH 


« 


$QC. 


k^h4(m 
K^HHOIO 


litiio. CJs n» fio8 P,ars 11. Qap» It §. a«. 

^^ ^ ■ 

Pl. Noicn. K^HNH BCH K^KNU .. «C>^ ' 

ACC. K^HMia fiCA K^HNy ^A 

G.L. K^HN^b)^ Bcfejf ^ ' 

Dat K^HN^TM BC^bM . — — » 

SOC. K^UN^tTAtH l^cbMH ^' 

Neulrum NQm. Acc. k^hno, bci. Plur. k^hnaj 
ficA, in allis casibus cum Mascullno convenit k- 
^HN eliam in obliquis indeiinnae termin^tionis ca? 
pax est: Gen. k^hna» fem. k^hnu, I>at k^hm^» 
feni. K^HN^tr, Loc. k^hn^t^ Vcc. k^hw, fem. 
K^HNA. In libris recens editis Gen. KV^HHAro prcr 
K^HNoro, quod tamen Ostrpgiensis et Psalt Ye- 
netum adhuc retinuere , fem. i^4m«i/|^ , in Plurali 

K^UHIH, K^HHW]C> K^NMM, K^WUUMIH «ubstltuta 

leges* 

«r^ii > HiTii^Vi (Russv HSTio^i) feminincH^iim quar» 
tam fere sequun^ur : Nom. 


- • * 


M«Tia(^lC f NITWfH 


Acc. 

• 


€?H 


r— 


•MTUfH — 


Gen. 


T^IH 


i^^HM* 


HiTMf b -~ 


Loc. 


Tyil)C 


*f«X 


HiTWj^fX — 


Dat 


.tjVem 


* 


HfTUfiM — • 


Soc. 


TfVEMH 


. TJIMH 


HiTUfMH Nom. Tp^, HiTUpH etiam pro oomi geiiere. 

Gen. TjiH ct TyiH , iramo et Tfiio Scrboruol mo- 

re, qui tjVk), HfTMfVio.dicunt. Grammatici, post^rioroj 

^ editiones secuti, non distinguunt Gcn. aLocali (TaixX 

^ cum tamen Marci i4, 5* in cditionibas dntiquts le^;^ 

\ tur: Dcclinalia Numcralium. 607 

tur: BAipc TpYM cot hHpNA^b. Bohcmt tr^VM diu scr- 
varunt ct «iThiDL hactenus rctlnent. Isai. ti^i^. oUoi 
uJ S£Ty^k'oyrA, nunc •iiTypE)^ koha. Jerem. 32, 2i* 
HETu^k nEfCT, mmc HC»rwipE)r n. Soc^HETUdMA apud; 
Mclclium y est vulgaris flcxio. l^cctius apud eundem toc« 

MH (m MSS. Ct T^bi\\H)i Ct «pOEMH ThiC/M^4MH. TjJO- 

AU est cx ore vulgi, ^oe.wa^i tleg. l3. 17. cst russica 
intlcKio. 

Collectiva HiTfiE^o» uiectc^ etc. decliaantur ut 
Substanliv^ neutra : hctbi^a, hetbe^S, hitbc^om. 
Pluralis masc. hctbc^h (a hetbc^) apud Itteletium, 
Gen. HCTBCf Yh (rnelius hetbc^) , Dat. ncTBCf cm , Loc. 
HETBspc^, Soc HtTBEOAtHv pro his alii casus Adjecti-* 
Yo^uift detiaitonua adopiarunt: HCTacfy^, h&tbc« 
^yM, HiTBCfUMH. Quid, autem sibi vutt Dualis 
apud Sleletium: HCTBc^A,^ hctbc^S, hctbc^ma? 

mTk, UJCCTby CI^Mb, OCMb, ^CBia^Tk, ^CCATI^ , 

ctim formam Substsintivorum feuiininorum refe- 
raht, inflectuntur uti femiQina quartae d^clinatioY 
« nis in singuhri : 

^. At n.ATu G.D.L. hath Soc. hatVio 

UJCCTk lUECTH UIECTViO 

Cc^Mb CC^MH CC^MIIO 

Exempla Genitivi: ^o hath cwt*, 55 cc^mh 

Arf A, uJ ^fCATH OBgN, ^fCATU AAKTTTH , A-feT^ CTA H A- 

*th. Dativi : mccTii» CTUTAi , Localis : no uiccth ^he^ # 
SociatiYt:' ttH<¥VK> a4jt, ci^miW ^fik per ^eptem 

dies (^oS K^ats n Gap. IL §. 3^ 

clieS,NAjV AKATlflO rfA^CVB» Ci^MlMI TATMB, HAtTi^ 

/cum* , c ocmYio mSsk cum dcto viris. 

Solet autemnonraro (Adjecti vorum flexionem 
iiX f HM imitando) Geniiivo et Locali affigi x » ^^^ 

tivOM: u) fiAn^HX X^^*^^' 'i^ A^^X ^^^^X^ cc^mhm 
ArpAuiM, ^ccATHM ^"bBAM. Nec desuut exeropla 

Ii0C:ilis in IX ' "^ MITWf M^ICATf )f A*bT*b)f , nO A^fT^fJf 

OtETU^M CTA h) TfM^icATCx. Sociativiis quoque as« 
suxnit mh: ^ini»mh HCTbffc^ccATMM Act. 1. 3. (m 
Cod. Serb. ^cni»mm mituih^ccctm)* 

Smotriski agnoscit quidcm GemDat* jLfOc nATH, 

IUCCTM , CC^MM , OCMM , ^CBATH , ^ICATM , immo C^ 

I^HNHA^CCATH , rormavit tamcn courormiter quidem 
paradigmati HCTUf M , NiTW^cx/«icTUfiM, «iiTUfMA a 
n,ATb» uiccTb Gcn. el Loc. nATcXi uicctcx, DatnAr 

TCM, U^CCTCM» SOC. SCU loStrUUl. HATMAf UICCTMA, 
Sic et CI^MAyOCMA». ^IBATMA, ^CCATAIA, lAMNNA^CCATMA, 

sed sinc auctoritale. At a ^BA^ieATb $oc. dualis cst 
^B*bMA ^ccATMA, a ^ccATk vcTO nonnisi in formuja 
Mcm^S^CATMA inter. duas decadcs. E^cch. 4^, i5. in 

OstrOg.D^t. ^B«bMANA^^fCATbMA nAIMCNbMA, rofs ^Cl*» 

^SKX {pvXdfg, noncarct vitio, quia NA^cCiirrc flcctendum 
non fuit, nuncABSHA^ccATH nAiMfNWM russico niorc. 
Rcctc Luc. i4, 3i. in Singutari c^^ccATTto tucai}i 
cum dcccm millibus, ctin Duati c^n^bMA ^ccATkMA 
TMCAqiAMA inOsirogicnsi ct aliis , (in Cbd. Scrkc^BH%« 

MA ^CCCTMA TUcSqiMA) , nUQC CO ^B^bMA ^CCATk TUCA- 

i^AMH> ncglccto archaismo in tcrminationc duali. 

' In compositis Numeralibus ex ^£cat intcrpo- 
r/ito NA «olum prima pars inflectebatur olim : k^hho« 

M4A^C<ATC»G. KAHNOrOMA^KATC> I). K^^pM^A^ICATC^ 

HfH . Dcclinaitio 'Ntimcralinm, - 5f^ 

■ > 

PfH K^HHOHHA^CeA-rh ro^HH^, c k^hh4?mha^eca- 

■TE cum imdecira. SicetG.CE^MHHA^ECAT, ocmhha^e- 
CAT etc. Sed et xnore sixnpltcium decliQanlur as-^ 
ixunendo h aut h^, hm, MKin fine: k k^hhoha- 
^Ec^H ARAWAV el sine nmnerato k^hhoha^ecathm^ 

C K^HOHA^f CATMH , G. TpHHA^ECATH, inunO et «lE- 
THIffi)^ HA^ECATH, OCMHHA^ECATH. lu ^BAHA^ECATE^ OKA^ 

HA^ECATE^ ^BA, OEA ])ualis intkxionem postulant: 

^BOrO^» OSOIOHA^ICATE , ^B^feMA- » OfiHlfMAHA^ECATE. 

In compositis sipe ha jam prima ,- jam secunda 
pars declinatur , noQ raro etutraque: uiECTH^ECATib 

A^bT^ ^EBATH^E^ATk H ^EBATH (OBgL|), no HATH^E* 

CATI»,nO tlJECTH^UATH, 00 CE^MH^ECATH)f A^fT^X*^ 
^EBATH^ECATH}^, HO Tf H^ECATH f^MX, RO HlTWf H^ECA- 
THj no METUf h^ECATH]((0strOg.) A^feTdfX^BTJH^ECATHJf 
(Olim B *rf E)^^ECATHX) , ^f HkMH HETWyH^ECATH el ME- 

TUf H^ECATMH (sETUf MH ^ICATM iu autiqulssimo Co- 
dice), ce^mVio ^EtATk h ^b^sma B*k^f oma septuaginta 
duabus umis. A ^BA^ECATk Genitivus est ^fiOfo^ECA-^ 

■ 

TH (apud recentiores etiam ^bH^ecath et ^b a^icath) 
olim et ^boio^ecatV, Dat et 5oc. ^B^bMA^ECATMA* 
^ECATMA vero, omisso ^B^feMA, non nisi in formula 
MEm^S ^icATMA locum babet: b ce^moi MifK^^t ^l-* 
CATMA A*feTOAU, vicesime septimo anno. 

A noA, Gen. hoaS, Dualis hoama, etPlurales li 
noAiii , HAnoAu in duas partes , ocAnoAy ex utraque 
parte , qua Adverbia iisurpanturt C^ormulae vulga- 

ren 610 Pars IL Cap. IL §. 23. 

res noA uiECTA, noAcc^MA^ noA ccma Russis, Polonis 

' Bohemis commiLnes , in libris 'Sacris non inveniuu- 

tur. Apoc. 11, 9. 11. interpres slavus graeci iex- 

tus ordinem secutus est: anm «toh h noA» y. 11. no 

T^f)^ ^NCJ^ H noA« 

§. 23- 
Schema dualis numeri (^m, oka). 

K. A. ^BA, OEA. fem. ^B*k, OK*b« 

G. li. Afioio ' OEoio 1 . 

^ _ , , } m ommgenere. * 

D. S. ^B^frmA OE^bMAJ 

^B^fe, oK»beliamneulrisconvenIunt:ofi'fc fdM^k, 
^B^b roBA^^b; ^B«b CB^bTHA^ BEAHij^b olim Gen. 
r, 16.; ntmc mutato duali in pluralem ^ba CB^b- 
•THAA beakkaaV et ^ba tribuendo Neutij , Russorum 
ct Polonorum hodierno more. Sic pro ^b* A^fen^b 
Act 28 , 30. substituere editores Russi ^ba A»fcTA ^ 
cum tamen el ipsi ^B^bcT* Act. 23, 23. et c. 27, 
37. conservarint. 

^bS pro ^BOio non raro occurrlt : ^^t^^ccATM , 
' ^bS aoktS. Afligunt autem vulgoGcn. ^bV cUamplu- 
ralc)f: ^bSj^ ja^h evnS)^ob Esther 1. Stc ct ^Bojf 
cx ABOK> orlum est: ABO}r mHfiOTNy)^ duonmi ani- 
malium. Ncutrum probandiim, uli ncc ^boma apud 
Mclciium pro AB^bMA. ^fionr est Gen.a^BoH; oB^bn- 
ma russica intlexio ab okoh. Jud. 16, 3. olim c*A 

OB^bMMA nO^BOEMA, UUnC in plur. CO OK^bHMM BEfE.^ ' 

MH. Dicenclum vero slavicc ocohma ab oeoh , et ofi^b- 
MA ab ofiA' ' l . Casus Dtixneri Dnsilb. ' 5ii 

^b4? ct^ duali^ Tpw cta plurali niimero decli-^ 
nanda smit : Nora. 


^B»b cn"k. 


TpM CTf- 


Gen. 


^BOW ctS , 


T^Vh (TfE)f) CWT 


Loc. 


^bckxctS, 


TpiX CTI)f. 


Dat 


^bIfma ctcma. 


TfCM CTWM. » 


Soc 


^B^fcMA'^ C^Ndi , 


T^EMH CTU* Nesclo, cnr Meletiiis ^B^tio ctS admifierit, cum 
^Beio (sine ctH) recte liabeat. In l)at. et Soc. ^B^IrMA 
CTAMA et ^fiOMa CTCMA sine legitima auctoritate dis"*. 
tioxit , cum non nisi ^b^ma ctoma recte dicatur. cta- 
MA plane vitiosum est, cum cto sit generis neutrius; 
^boma vero estpolonica inflexio. Etiam MrazaviH;, du- 
ces non optimos secutus , pmnia hic miscet. ^B^b cta 
apud eum vulgare Serbicom esse, uti et ^becta iu 
Sirmio , Yukii Lexicon nos docet. 

• 

Duaiis l^ronomtnum, Snbstantiyorum 

ct Adjectivorum. 

§. 24. In Duali tres dontaxdt casus distinctoa 
esse, e Schemate generali Dualium clare co« 
gnoscitur : ^fi A / ^Boto (seu^B^), ^B^kMA. Huicpro<« 
xime accedit , cum et Genitivum in cio formet, pro- 
DOmen demonstrativum tch : ta , f.THf ,*tck>, T^feMA^ 

Sic et ob; oh, cam, quaeconsona solidaiini^ 
untur, excepto quod Genitivum in % forment: 

cb: oba« £ CB^b. ob)S, ott4:MA. , 

ON: . OHA,. ON*b, ON^, CN^bMA. 

jCAMt CAM^i CAMds GAMSjt CAM*tAU. fii2 Pars H. Cap. IL §. 35et26« 

l^cfiTiitae termisatLOiiis Genitivus o&oto, onoht, 
CamOk) rarioris usus est. obamA ^Hkama in Cod. Serb. 
probari vix poiest. 

Quae vocali seu & seu consona liqUida iini- 
untur, pro fem. •b postulant u, pro oio Gejaiti^ 
CK> , pro «bMA Datiyi mma : 

Cl H : C7a t C?H , CW , CHMAw 

. MOJi: MOA, MOM, MOCIO,, MOHMA. 

AAUJtfiAUJA, BAIUH, fiAUICtO, fiAUlHMA. 

Sic et Accusativus Ri , £ H^Gen.Kio, Dat uma 
ab H. 

§. 95. Substantira inasctiiina primae Declina* 

■ 

tiojnis formant dualem in a, ^, oma, secimdaevero 
in A, 10 j; cma: 

I. cum: cuma, cuh^, cuhomA« 

2« HAcru^h: nAcn*Uj^A|nAC<rufio, nACTupcMA^ 

Male hic et in Meutris Meletius a Dativo distin-< 
lit Sociativum, huic tribuendo tennindtioDem amA , Cki- 

IfAMAf pro-CUNOMA, OTtjAMA ^ pro OTiJEMA. In OstTO- 

giensi 1 Reg. 14^ i4. occurrit Duaiis (Bohcmis u$i«^ 
tatus) iu u: ^ba boau (prosoAA) H^OfATH MOiRcn^A, 
quac e Vulg. aut potius c versioue fiohemica sumta 
sunt. Confer okahoau (pro osahoaa) a noA« 

§. 26. Neutrorum Dualis in Genitivo et Datl- 
Vo a duali Masculinorum non difTert, sed in Ko- 
minativo Neutra primae desinunt in 4f^ secupdae 
vero in h: Dtialis Siii^taBti^runb 5iSi 

* m, 

t. K^HAO: KJMA*, K|HA^» . ftfMAOMl. 

K0A4rH0 : KOA^bM*!», K0A4M|){ , KOA<faHO«A. 

2. aj^iji: Cf^^iJH' <^*?A»i^V cij^ijiMA. . 

. 5HAMINiii: ^HMimirH , 3HAMCHiflO , 3HAaWNI»MA. 

In Dativo et Sociativo contracte ^NAMCNbMA 
i^rd 3NAMiNV£MA/cum etiam ih Somtivo plurali 
^NAMENkMH habeatur. Ab mma duaKs hmen^^; alf 
OTDOHA 0-PJ04AT* dtstingui debet a plurali nMiiiA ; 
OToo-iATA , uti neutiruBd ^fi* a mati^culino ^ba/ "Ba^ 
tivum fotmabW, si plurali addas a: hmIenema, bvjo- 
«iA*r€MA, 'et i^AEMiNkMA coutraete pvo nACMiiJlEMA. 

Male itenim Meletius Sociativos hmemama, ot^o-* 
•rA>rAMA distiiiguere conatur aDativis hmehema, ot^o- 
SATIMA ; dedudendo niinirum hmenama \ ot^ onatama 
a plurali hmimamh , OTf ohat/^mh , qui tam^ nec ipsi 
Meletio probabatur, cum hmenu et ot^ohatij habcat. 
Qui Pentaleuchum vertit , a kS ja dualem* K^p ath for- 
teavit. Legitttf enim Ley it. i4, 4. inOstro^. ^bA k^^a- 
tm Ikhs^ hmct^t , ,ct V. 49. ^BA K^pATH ; in correcta 
nunc ^BA HTHHHipA iKHfiA HHCTA in mascullno, a 

nTHHMI}!. ^ / ' » 

Ab oKo, ^yx^' ^^ plurali ohica, pyujicA,. ano- 
malus dualis femininua in usu est : 

OHH, .OHYIO, . OHHMA. 

■ ■ ^ ' * * * " 

. oyuiH, eyiuito^ .pytUHMA. .. .i;i , 

Sic et nAiifiH, nAiijirio, hAci|ieMA ei iiAiifiAU'9 

IIAII|II. V ' ; * ,%i* ^ • i I K k Coia » - / ■ • 


tur.Tcroa:et;:anUqfw»i*ialis otii»j./({Hem .o^fa^A .|^arda- 
rius in editione sua servavit , non possum scioH auda- 
ciaiii probare, qtu i&Si in lods tdWAlcfm ab oko reeens 
fomiiatum oij^k siibstituityquesK!)aift0stGt)giens^et po» 
£teriores editiones ethibent. « • • * % * M » 4 %. 27.FeuiiDinorum dualj;$ teraDunationes siint. 


piiniae Ja •k^H, 


' . » » . . . , . , #r . . , 


tertiae i^ h.| iio., i 

* 


uiu, 4taein h^ 


.'ijio^ MA.^ExeuipIi 


gratia: 


\ ' . ' • • r . • 
- 1- A*6*, 


A*»^. : 


,A*BAA»A. 


., ^ycTH'!;, 


cywHtf,., . 


' '^yCTHAMA. 


M03*, 


HorS, 


HOrAMA. 


• 
1 SllVliLAA Ik 


• . • • < 


,. ^^•'^' ;..■ 


dSkama. 


5. CTC^Hi 


• CT1310, 


C*rC3AMA. / 


MfCfKH, 


.. M^EIKia, / 


Af^ClKAAUU 


• tmii)H,. 

• 


fwm^i » " 


HTHIIAMA. 


aa^Yh, 
aaaYama. 


3. IJf^KBH, 


t(Cf kbVio , 


IjlfKfiAMA. 4> A^AHH^ ^ ^AAHIK», ^' '^AAHbMA. 

Sic a math: MATEfH, MATCj^Tio, matc^ma; a 
^I|JH : ^\^%^\ii ^y^t^i^^^ ^^i^j^iiMA; et a inasc. 
lOHouiA dualid iohoiIih: uic^ftiA '^sa k>houIh npTH^o- 
CTA. Iq glagoUticisJibris non ravo m prodr inpri- 
ma^hodiemo Dalmatarupi n^ore: ^bh o^ijh, ^fbA 
\ ro^HHH^ cittn etiaminDatiyopi^ijHpro f^ij«b dicanL 

Reo- \k Dualis Adieetiyoriuil« '5i5 

Recte quidem apud Meletium duales AA^VH.aAA- 
^Va> cS^Yh aci^^VA, male vero M^Em^k, MATip^b, et in 
inasc. boebo^a , ionoujA. 

Faciie jam emendabis errQres, qui sive oscitantia 
sive imperitia iibrarionun, ineditiones'irrepseruut. Pro 
B^biK^OMA MOHMA^patpebris meis^ Psal. i3i, 4. poste- 
riorum cditionum, legendum cum Ostrogiensi et Ye» 
neto psalterio B^bm^AMA. Pro aanhtoMa Marci 14^ 
65. Joh. 19, 3. legendum cum Mss. et Mardarii edi* 
tione AANH*rAMA. Pro ho^B^feMA PH30MA Luc. g, 3. 
Ostrogiensis etediiionum antiquarum , posteriores cor- 
reicerunt ponendo ^h^ama; nune in po^str^a no^B^b 
^^34? legitiir. Act. 21., 33. in Mss. legltur oyntEMA 

fKEA^b^NOMA ^B^bMA; iu Ostrogicusi VCrO fi8^HrAMA# 

quln mutatum fuerit mEA^b^NOMA. Postoriorcs editores 
mutarunt male fem« BEfnrAMA in mascul. BE^HroMA, 
ubi potius SKEA^b^NOMA corrigcndum erat. Inpostrcma 
editione ncglecto^^Duali pluralis BEoHrn ikea^^numh 
substitutus fuit, repctito errore pristiho; BEfHPA enim 
femininum-cst, ejusque Instrtiincntalis plur. BEoHrAMH^ 
Don BfifHrH. 

§. 28. DuaUs Adjectivonmi indeiinitonim a S,ub- 
stanlivorum duali non erat diversus , nunc in ca- 
su tertio differt, cum hic a terminatione deiinitat 
formetur. * 

i. cbat: K cBA<ra, £ CBA«rdt i^* cbat^ 

&AAr: KAAPA, £ KAA^^fa fiAAf^ 

D. CBATUMA. fiAAPyMA. 

2. CblNQBfNka CUNCBHA, i CUNOBNH ^Ji ClilN06l«H)# 
NHIjj: NHt|lA| £ NH4JH HHip^f 

BomiH: soikVa; £ KomYH eoIr?» . 

DcCyNOftHHMA^ NHI^HMA. fiOfKlHMA. 

Kka Mix- 6l(J Pats II. Cap. II. §.28. 

Mixtam igitur sistunt Grammatici Ihialis de- 
dinationem. Duorum enim casuxim prionun ler- 
minationes suntAdjectivorumindeiinitorum, qui* 
bus Dat. etSoc. in oma seu ema ^roprie respon- 
det. Hic possessivis tribuebatur : KOAvbNOMA ihcc- 

BOMA^LUC. 5, 8.^ ^fi^bMA IJAp EMA AMOf f EHCKOMA Olim 

Jos. 9, 10* (nunc in.plur. ^bohm tjAfm AMOffmc* 
khm), c<& ^B^bMA ebhSxoma i|Af cboma Esth. 1. (niuic 
in plur. evnSxh ijAfEBbiMH). Etiam Gerundivorum 
DuaU antiqua terminatio convenit: 

€«b^AI)IA»£-4IH, G.L. Cb^AipiK) , D. S. cb^AipEMA* * 
UIE^IIIA, f.-UJH, UIE^UIEK), UIE^UJEMA. 

no NEMH^0CTA^BACA'bniJA,30B^I^A H rAArWAKH 
IJIA Matth. 9, 27. ONA IKE H^UIE^UIA Hf OCAAAHCTA EFO 
V. 3l.,, T^bMA mt H3)(0^AI^EMA V. 32., U; OEOI^ CAbl-- 

uiABuiEio-H no NEM uiE^iuEio Joh. 1, 40. (uuuc ue- 
glecto duali cauuiabuih]^ , iu€^uiHx)>in Mardarii 
editione et Mss. antiquiori more cau uiabuiVio , uie^- 

UI^M. ^BvfaMA A^bTOMA CKONHABUIEMACA Ct CKONMAB- 

uiAEMACA, quorum prius Dual. a Nom. slng. ckon- 
SABUi , CKONSABiDA tenniuationis indelinitae , alterum 
a Nom. ckonsabuiVh, dual. ckonsabuiaa (A^bTA^de* 
iinitae terminationis formatum est. Matth. 8 , 33. 

w s^bcNON) est Localis definitae Cerminationis; ali- 

.• . . - ^ 

. bi Sk> : ^ecnSk). Alias et cbatuk^ pro cbatoio. 
Ezech, 30 , 32. feminino duali in 4? appositum h 

de- Conjugationum , nmnerus. 5i^ 

definitam terminationem designat : CKf ^uiH MuuiiJki 
cro Kfi^knii^bH h nj^oTAfKcH^fH h c^TfCHirH, iraac 
neglecto duali Kp^finKYA h noo<rAiKgHUA h co>rfg« 

CfiOH mHbOHAHAAH^UtlH , fMiyk. 

Male conrcctum fuisse dualcm Matth. 24, 4f. 
^bHt MEAioi|JH substituendo MEAioi^^b pag. 27. monui. 
Melctius enim pro dualibus in h ubiquc Hs pro arbi- 
trio suo statuit. AddamctiamLuc. 17, 35. in Osirogicnsi 
et editionibus antiquis recte Icgi : kS^et4s ^bHI? bk^* 
n^fr MEAtoi^H, nunc male MEAioiiJ^k. Zacli. 5, 9. oUm 
^B^b nsEH^b cj^o^Ai|JH, nuncmutato, utsolcnt Correc-* 
tores, duali in pluralcm , ^B^b fKEHU hcyo^aijjija. C a p u t IIL 

Verborum Conjugatio. 

§. 29. 

Veteres Grammatici, cum observassent om- 
nium Verbbrum regularium personam secundam 
aut in -EiuH aut in -HUJHterminari, huicquecon- 
formiter tertiam inflecU in -et vcI-ht, primam 
pluralis in -em vel-HM, secundamin-ETE veUnTi, 
duas duntaxat Conjugationes constituerunt, pri- 
mani eorum, quorum secunda persona in Prae- 
senti terminatur in eujh, secundam eorum, quo« 
rum persona secunda iinitur in hujh: Yide affixa 
personalia Verborura P. L Cap, VU. §. 90. 

Huic 5t8 Pars n. Gap. IIL §. 2g. Haic solum discrimini ceu fiindlamenta in- 
nixi Verba in ^*«t 10 purum terminata ad ean« 
dem Gonjugationem retuIeruuL Hac ratione fac- 
tum e.st/ut acutior aliis Me{etius fbrmam • sin- 
gularem nnr^t cum iterativa hhtaio connecteret, et 
diversas has formas, quarum q^elibet intuitu 
aliorum temporum Gonjugationem specialem jure. 
postulat, una (prima nimirum) Gonjugatione coxDy 
plecteretur. Quis istud probare possit ? sirS enim, 
ut alia praeteream, Praiesens Participii passiyi for- 
mat in om: htom; sntaio vero inEM; hhtacm. Mos 
igitur primam Conjugationem Meletii induasdis- 
pertientes tres Gonjugationes statuimus , pro tri- 
bus terminationibus Praesentis Partic^ii passivi 
in iM , OM, HM. His respondent tre3 diversae ter* 
minationes tertiae personae phiraliS Indicalivi: 

m, *0T 9M, Vt HM, AV, 

t II. HL Sing.l 


AA-IO 


KOA-«< 


roN«id 
2 


AA-KUIH 


KO^-IUJU 


roN-HmH 
3 


AA-KT 


KO^-IT 


rOH^HT 
Plur.l 


AA-KM 


gO^-IM 


rON-HM 


• 


2 


AA-KTI 


EO^-ITI 


rON-HTIf 
3 


AA-WT 


ko^-Vt 


rOH--liT 

Sche^ Coi|)ixg9tioniua |!Ql|f^]|pa. 519 

I * 

Schema gefer^lct. Copjugatqonum. Gerund. Praes, A. I. IB. J C. JD. •1 Ind. - NUJH 

- H) 

* eiim ' ' 

- EUIH 

- mS 

-^ NCiUH 

- K) 

- MIUH 

•- 10 

- HUIH Imp. •■« - K - H - JA' - HH «^i^»»» - H - H . ioi|i 

- A- 

- U 

- ^1)1 Part.pas. r * 
- HAI - A 

- A4I; - OM Infiiu 
- ■TM - ATH I , - HM - HM -•VH - hWh - »fevH -- HTH ' * ft ^ •• Praet. I. n. ni. iA. 
IB. ,C. 
iD. !^; Ind. 


• • » - «X 

- n^X 

-*x 

- HX ParU act. - A 

- AA 

- mVa 

T ^A 
-»• HA Gei:ttnd. I - H»^ Part. ]pas8. - KM 

- AM 

- CN 

- MOBIN 

- »bH 

- CM §•30. ^90 Pars n. Giip. m. §. 3o. §. 3o. Piradigmatum A. B.C. D. £• F. charac- 

ieres praebet forma Ihfinitivi seu A. Inf. - 'Tw 


Praet. - x 


B. — ^ ^ ATH 

«C. . .- TH 

B. — - Nt(TH 

E. . — - •brH 


.r- - *X 

— - *x 


F. — - HTH 


— - HJf CU-TH , EH-X 

CA-ATH , CA*AX 

, , HE(-TH , ^ MEC-CJ^ 

MHHli(TH , MH-N^]^ 

MH-4bTH» MM«4)f 

- H.}^|TBO^TH|TBO^MX. Praesens a) Indicativi, b) Iraperativi , c) Gerundivi» 

d) Participii passivi. 

A B G D E b 
c 
d KHIO 


C/\W * 

« 1 


HECS 


MHH^ 


MNtO " 


KIH 


CAH 


HECH 


MHNH 


MHH 


KIA 


CAA 


NECU 


— 


AIHA 


kYem 


CAEM 


NECOM 


— 


MHHM F. 

TBO^IO 
TBOfH 
TBOJA 
TBOfHM Infinitivus et Supinum^ I KHTH 
BHT CAATM 
CAAT NECTH 
NECT mhnWh 
mhhSt MHHkTHlTBO^MTN 
MN^T JtBO^T» Praeteritum e) Indicativi/ {) Partidpii passivi , g)Ge« 

rundivi, h) Parlicipii passivi. 


g KHy 
KHA 
BHB 

* 

dYeh CAAX 
CAAA 

CAAB 

[CAAH HECO]( 
HeCA 
NtC 
HECIH mhnVj^ 

MHHt^A 
MHH^B 
MHHOBEM MN«b)( 
MNdrA 
MN^tSB 
MN*bN TBOfH]^ 
TBOfHA 
TBO^HB 
TfiOfCN §. 31, Gonjug. L Paradigma A. 521 §•31.: 
ConjugalioL 

Paradigma A. Pei^sona prima lo post 

1 Pfaes. 

Jndiea^ 
tivi. Impera* 
tm. Sing. ^ 

Plur. 

Dual. Sing. 
Plur. 
Dual. £ filK> 

kVeba 
KYcB^b ^IsVeiuh 

1sVc«rE 
kVcta 
BVET*b m. ElHM 
BIHBA £, siiifi^fa cVii Gerun^ 
divi. Parti'- 

cip. 

pass. Sing. m. n. 
Plur. m. £ n. 
Dual. • m. n. Sing. 
Plur. 
Dual. ElHTf 
KIHTA 

kVhtHj 
kVa £ CY1041H 

KIH>I|JE 

kVk)i|ja £ kVioijih 
£ kVcma 

KlEMy vocalcs. 

3 KIET 

kVwt 
kVeta 

KiET^fc kVh 
kVhtc 

KlHTA 

BViiT^b m.l KIEM 

kVemh 
kVema n. kVemo 

kVema 
ciem4i Infmitivus khth , Supinum kht. Praet. 

Indica» 

tivi. 

Part. 
activi. Gerun^ 
divi. Sing. 
Plur. 
Daal. Sing. 
Plur. 
Dual. Kti 3 

KHCTE 
KHCTA KHJf 2 

KH^OM 
m. KHXOBA ^ 
£ KHXOB* IKHCT^b 

m. KH 

KHlUA 
KMCTA 
KHCT^b flt) m. Sing. .m. 
Plur. m. £ n. 
DaaL m.n. CHA £ KMAA n. KHAO 

CHAH 0) 

KHAA? £ KMA*? BMA-b: 

KHB £ ^HBUJH 

KHIOI^E 

KHBUJA £. CHBUIH Part. ^22 Paf^lL Cap. U. §. 3i* pauivi. Sing. 
Plur. 
Dual kVih f. .RiCNA n. sVeno 

SVeNH fiVEHU KIENA 

KIENA ECVeH^T ^VEN^it At nVw : nHT nHTA nH«pp elc. a) Practcrlt iterat : i.. eVax» 3. kVauje> 3. kVauie, 
Plur. kVaxoMi &IACTE, KiAX^ a forma fiV>^TH pcli^ 
dum est. 

/3) EHAH est omnium generum. Boliemi etiam in 
plurali trja genera distinguunt : shah» chau, khaa; utt 
et Serbi (ah, ae, aa). Poloui duo m khah, f. ct il 

KHAfal. 

■ 

Ad hoc paradigma refer 1) verba formae pri- 
maein lo: Mkiio, noio, cn^bio» haio, sSh> etc. 2) In- 
choativa for<nae tertiaein^io: HM^bio, oyM*kio, uv 
ck^^^bio, fA^fiOTdno, fA^^M^biO; ta^io, saltem quo- 
ad Praesentia. Imperat HM^kii.; HM^bifM, HM^bHTE, 
(jrerund. HiA^Jkf HM^bioijiH. Nam Infinitiyus etPrae^ 
terita paradigmati E. se coqformant 3) verba for- 
mae quintae in aio: laeAAio^ ha^aio» hhtaio^ niii- 
•TAio, HHTAio, ita tameu ut in Praeteritis mdi^s^d 
paradigma B. respicias.Partic]piumpass. enimpost 
A non admittit en , sed n : ^nan a ^naio. 4) \erba 
, formae sextae quoad Praesentia: kSh^io, B«kf^io» 
mhaSio, ctT^K) etc. Praeterita enim ab Intinitiva 
in oRATH dependent: KXnofiAXi K^noBAAj KSnosAB, 

K^nOIIAN. Para* Cttnjug. I. ParadigmaB. 52S Paradigma B. Persona prima lo post consonas. 
Indicativi Praesens sive Futurum. Sing. 1 Plur. I rAAroAH> 2 
notwo (Fut) . 

MAIKIO 

rAAPOACM 2 

nOCAEM 

MAmCM PAArOACUJH 

nOCACUJH 

MAIRCUIH 

PAArOACTi 

nOCACTl 

MAIKCTC rAAPOAlT 

nOCACT 

MASKCT 

rAArOAipT 

nOCAtOT 
MAfKIOT Imperativus. Sing. 1 Plur. I PAAroA^kM 
maikHcai 23 2 3 rAAroAH 

MAIKH 

rAAroA^bTc 
MAm^bTC d) Gerundivi Praesens. « • Sing. Plur. rAAFOAA 
MAIKii £. rAAroAM4iH 

MAIKIOl|IH rAAroAW^iif^ £ „ MAIKIOI|JI 

Participii passivi Praescn^s. Sing.m 
Phu% rAArOACM 
MAmCM 

rAArOACMH 
AIAIKCMH £ rAAroACMA n. rAAroAcMO 

MAmCMA MAmCMO TAArOACMM 
AUmCMU rAArOACMA 
AUmCMA Infinitivus et Supinum. 

TAArOAATH , MA^ATH. 
TAArOAAT , /WA^AT, Pra^ 524 Pars II. Cap. II. §. 3i. Praeteritum Indicativ^. Sing. 1 
Plur. PAArOAAX 2 

PAArOAAXOM 
MA3AXOM PAArOAA 
MA3AUII 

rAArOAACVA 
MA^ACTA rAAroAA 
MA3AIUE 

rAAroAAX^ 

MA^AX^ Sing.m 
Plur. Praeteritum Participii activi. 

rAArOAAA f. rAArOAAAA n< rAArOAAAO 

MA3AA AIIA3AAA MA3AA0 

rAArOAAAH f ^ r « 

Im. 1. n. 
MA3AAH l 

Praeteritum Gcrundivi. " Sing.in Plur. rAArOAAB 
MA^Aft 

rAArOAABUJC jm. f. n. £ rAArOAABUJH 

MA3ABUJH MA3ABUJE 

Pracfcritum Participii passivt. rAArOAAH 


f. rAArOAAHA n. rAArOAANO 


MA3AH 


MA3AHA AU3AN0 


rAArOAAHH 


rAArOAAHU rAArOAANA 


MA3AHU 


MA^ANkl MA3AHA Sing.m Plur. a) Sic olim,mmc rAAroAHTE, MAiKMTE. Bualesbic 
omisimus, quod facile formpri possint a plurali, pro m po- 
nendo* ba, pro «te vcro ta : r AAroAEBA a rAAroAEM , r AAro- 
AETA a rAAroASTE , rAAroAA^oBA a rAAroAA^OM , rAAro- 
AACTA a rAAroAACTE. Tcrtia persona in duali non dif- 
fcrt a secunda. 

Hoc paradigma sibi vendicant verba formae 
t quintae in ath, quae in Praesenti in 10 desinunt: 

30- Conjitg. IL Paradigmd C. D. 625 3CSAIO,30EAEI1IH , 3OBAET, ^OfiAIM , 3OEAIOT a 3OKATH ; 
KMAK), KMAEUIH etC ab HMATH , CTfAlffi^^ (oUm CTf A- 

SK^io) acTj^A^ATH'; w^iiikS, WfUfREiuHy ab uJfhirATH; 
nHuiS; nHiuiiuH a nncATH; mei|i^, Mfi|iEULiH, a me- 
•r»rH tW3^^ HijJEiiiH , ab hckath; haahSca , nAAHCuiHcA, 
a HAAKATHCA. Alia fQrmae quintae, qtiae inPrae- 
senti Aio amant , quoad Praesentia ad Paradlgma' 
A. spectare supra nK)nuimus. Itaque ab wc^^kTA- 
TH Praesens wKfHbTAioadParad.A., Futurumvero 
wE^Ai^H ad B. referendum erit. Conjugatio U. 

Praesens V post consonas solidas. 
Praescns (FulU4:uxn) S post^ h. 

Praesens (aut Fnturuni) iDdicativi. Paradigma fC. C. Sing, 1 I HEC^ 
Plur. Dual. HECEM 

BHHEM 

HECERA 
BHHEBA HECEUiH 
BHHEUIH 

HECETE 
BHHETE 

HECETA 
^ BHHETA HECE>r 
BHHET 

HErtfT 
BHHt(T 

NECETA 
BHNETA Praesen^ Imperativi. Sing. 1 Plur. 2 3 NEC4?M 
BHH4!M NECH 
BHNH NR>bTE 

bhn4:te Prae* 636 Pars II. Gip. n. §. iir Praesens GerttndivL Sing. 
Plur. 


tiEcy 

NK^I|K 


m.f n. 


NecVl|tH 


Praesens 


Participii 


passivL 


5mg.m 


NECOM 


£ NfCOMA 


n. NICOMO 


Plur. 


NCCCMM 


NiCOMy 


NECOMA 


Infi 
vu 


ni- 


NCCTH 

bhnSth 


Supi- 
nunoL 


NtCT 

bhn)(t Praeteritum Indicativt. Sing. 1 Plur. DuaL NECO^ 

bhnhVx 

NCCOXOM 
«HNV^^OM 

necoxoba 
bhnSxoba NECe 
BHH^ 

HECPCTE 
BHH^CTE 

NECOCTA 
BHN^CTA 3|ncce a) 

BHHS P) 
HfCOUlA 

BHNSma 

NECOCTA 
J BHN^CTA Praeteritum Participii activi. Sing.m 
Plur. NCCA 

bhhSa 

NECAH 

bhn)(ah l £ HCCAA 

bhhVaa 
m» £ n. n. NfCAO 
BHN^AO Praeterrtum Gerundivi. Sing.m. 
Plur. NfiC 
BHHte £ HECUIH 

bhnSbuih NECUIE f ^ X „ 

fm. t n. bhnSbuie Prae-' ConjUg. II. iParadigma C. D. A^^ 

Praeteritum Parttcipii passivi. &t)g;m Plur. # • HCCfN £ NiClNA n. ffcrtNO 

WpNNOfiEN (vfNNOBfNA (vfNNOBENO 

BNT BHTA BNTO 

NCCENN " NCCENU NECENil 

WfNNOBENH (vfHNOBEtfy (I^^HNOBENA 

BNTN BHTU BHTA d) NccS petit PraeteritUm Iterativum ab iterativa 
formfi NOCNTH. At. n^S ,et alia formant iHud opc a)^: 

H^AV, H^AUJC, Plur. H^A)^tfM, H^AC^C (olim «t 

iI^aiIjctO , H jv^X^' Dual. h^aj^oba , h^Ac^a (et h^a** 
iucta). quae inflexio primae Conjugationi conformis est. 
/B) Amiqi^rllBri cdnstantcr N^interriapersona Prae- 
teriti servant, ct in Evdngeiiia. etiam in postrema edi- 
tione no/VMN^ ncT^ l^gitur. At in aliis libris pro ar- 
bitrio ]Sov9torum Hc.pro n^ non raro oSiendes: f\o%i 

MNNC CAOBO pro Hf EMHnS ^'tH,|TOAKNE pro TOAKN^ , 

nonAkqNECA, immo et noAiANc1£xod. 7, 34. atque alibipro 
fioMy^Nd. Esther ^, 5. ^Ep 3^^^ pro ^E^^M^Ostrogiensis* 

Ad Paradiguia Q. spectani verba formae pri^ 
mae in t^:KE^S^fio^^,fiit. kS^S, mat^^iiact^/ae^^, 
NAcS, MorS, tekS. Adde ^obS, scf^, ikcn^ et alia 
quoad Praesehs. I^amratione Iniinitivi inATH,pa« 
radigma B. sequuntiu* : ^bath , k^ath, rNATN , PraeL 
3BAX, KfAjf , TMAX ^tc. Verba vm> tertiae elquar- 
tae formae in ni^^,. ik^^ Uifi, ip^, h^., icum in his % 
scribatur prow, ad Gonjugationemlll., rcfcaren- 
da sunt. 

Paradigma D. Yerbis secuindae formae in hS, 
NtfTH, proprium e»t: mhnS» nomanS^ n^HAnuS, 
^j^nV, tknS, oycHiKN^. Quae rejecto h% in cou' 

so- 526 Pars IL Gap« 1L;§. 3t fionam desinuni, ia Practerilo pro WdXf h^> amant 
terminatioQem ox, tr qn«e est paradigmali G 
propria: n^o^iiaiPXf nfo^AKi a nyo3AKM^, oycnoXf 
cycnc ab oycnNtf. Inspice indiculum Verborum in 
H^, quem p. 355 dedimus. 

Gonjugatio III. 

* ^ 

f E. Pra<»ens •», Praeb . 4f , * Inf, <fe«rM. 
Paradigma I ^, __ •0, H, HTH. Praesens (attt Futurum) Indicatlvi. £.Sing.in 

F. - . 

Plur. 3?«> 
AtmV 

aoAio 

3JHM 

AlfK*fM 

60AHM 3fHIUH 

AemHlilM 

BOAHUJH 

3fHTI 

AEfKHTE 

BOAHTE SJH^' 

AflKHV 

BOAH«r 

3yAT 

AcmAT 

BOAAT Praesens Impcrativi. Sing. 1 Plur. a 3 3?" 
AmiH 

BOAH 

3y*^^ 

B0A4n*E fty Sing/ Plur. 3y*M 

AEm»&M 

boa4m 

Praesens Gerundivi. 

£ 3f AI||H 
# ACmAIJIH 

BOAAIJJH 39^ 

ACmA 
BOAA mAtpc < m. f. n. 

AAUll [ 3? 
AcmAtp 

BOAAI^C Prac- Conjug« IL Paradigma £. T. 52{) Praesens Participii pa^sivi. Sing.m Plur. 3^HM 
HOAHM 

3^HMH 
BOAHMH i 3fHAU 
fiOAHMA 

3fHMU 
ftOAHMy n. 3faiMO 

AOAHMO 

3^HMA 
fiOAHMA Iniinit. 3f HbipH Supin. ^f^n^ 

fiOAHTH fiOAHT ' 

Praeterilum IndicativL Sing. 1 

Plor. 

Diud.m 

£ 

m. 

£ Sing.m fiOAH^ 

3f>fcX^M 
fiOAH^OM 

3y*X0fia 
3y*X<^fi* 3f* 

fiOAH 

3^cTi 

fiOAHCTf 

3Avbc<r*K 

fiOAHCTA 
fiOAHCT^r fiOAHXOBA 
fiOAHXOfi*fa 

Participium Activi. 3f* 13) 

BOAH 

^f^fCTf 
fiOAHCTC 

3y*CTA 
3^*CT»fc 
BOAHCTA 

boahct4p Phir. £ 3^AA n, 3f 'bAO 

fiOAHAA fiOAHAO 


BOAHA 

3f *^" I m. f. n, 

BOAHAH j 

Praeteritum Gerundivi* Sing.m. 
Plur. 3j-fefi 

fiOAHfi 

3f*bfiU)i 

BOAHfiUlf f. 3^*kfiujti 

fiOAHfiUJH 1 m. £ n. 
Praeteritum Participii passivi* Sing«m 
Plur. fiOAlH 

Bf^bNH 
BOAIHH fiOAEHA 3f*kHU 
fiOAENbl n. 3f 4iHa 

■OAiHO 
ftOAiNA Xi Apud bZo vPars n. Cap. UL, §. 3>, . 

ct) Apud Recentiores 3^m^ d(!*^.T! > ^^^hm> ACii;H*i e; 
fiOAHM, BOAHTE, At apud Vctercs 'yBAAlJTC , bcccaHi- 
•rccA, iiff Hciryiyb«rc , CiC^Hi^c/ BK^^cb^c, n^orfe^rf, 
^iiti in ima el 2da Conqugatiope. 

/3) Praet. iterat.3fAX» 3^ aujc , Dual ^^Acn^A , fcn!. 
^fACT^t Marci 15, 47.. Sic eqaa]^ , koaauic a KOA^faqrir, 

MAAHAUJC (RUSS. pro MAAI^iAUJC) Jud. 6, i 1. a MAATHTH. 

Paradigma E. sequuntur Verba iormae teriiae: 
MN*b*rH, ^BCH/bTU^ BH^^bTH, cb^^HTH ctc. Excep- 
tis tamen Inchoatiyis in 'fcfo, quoruin l?raeseiitia 
Paradigmati A. conformia sunt Huc etiam pcr» 

■ 

linent» quoad Praesentia, yerba , crasre pro 'fe«rH ia I 
Iniinitivo ath (ath) amant, ut c*roio, ctchUjh, 
Imp. ctohi ctohm, ctohtc; sMUfS^ CAhiuiy, cau* 

UJHUM etc. 

Paradigmati F. se conforaiant Verba formae 
quartae: tahtm, taio, tahujh; ^oHTHr^PH), ^oh* 

UJH; HAffOHTH; kShHTH', K^RAK), KSnHIUH; fO^HTH, 
^OIK^S^ fO^HUJH; CAI3HTH,.CAIIkV (JCAt^fO), CAC3K- 

uih; rACHTH» pauj^ , rACHiuH ; mVthth, /i^^ip^, Mf^- 
thiuh; nScTHTfi, nSqjS, nScTHUiH. 

Paradigmata .£. et F. in Praesei)ti, omniuni 
Modorum,non dijSerunt. Distinguuntur autem iu 
Inlinitivo characteristicis vocalibus (^ , h) tertiae et 
quartae formae, atque hiiic in temporibus afiiiii' 
bus seu analogis , Praeterito Indicativi , Gerundi- 
vi et Participii passivi. Sunt autem non pauca 
Verba , quae idem paradigma per omnia Tem- 

pora Verba duomm piradigmatum. * fiSi 

pora aut Modos sequi noli ppssunt i -quod forma* 
iio Iniinitivi diversa aliudsubinde paradigma^xi*»^ 
gat in Praclerito, qutira in Praesenti, ut adeo * 
Yerbum ejuddem formae quoad Praesem et ana* 
lo^M Modos aliam, et quodd Praetedtum ac Ifl-^' 
iinitivum , et Modos his atfines , iteram ajiiamCon*- 
jugationem., aut saitem aliud Pafadigma sequa- 
iur. Hanc ob causam in formis Verborum Prao^ 
ieritum et Iniinitifnun dUi^entitis notare; et iti: 
construenda. Conjugationum ,tabula Tempora ana-' 
loga coordinare oportuit Multa enim suntYerba;* 
quae plene conjugari, id est^ quoad omnia Tetir^ 
pora et Modos intlecti noh possunt, cognita so-* 
lum Praesentis (aut Futuri) pepsona' prima ^ nisi 
eliam aui eorum Intinitivus aut Praeteritum sim^ 
plex. notum sit , quorum cognitio omntno e for- 

» 

marum doctrina P. L §; 52 — 75- expfsiia , quam^ 
formatio temporum §. .60^90. excipit, pelendar 
erit, . • 

Verba diloram Pdradlgmattim. 

§. 32. E. Paradigmate A, ad Paradigma B. 
transiliunt i) "Verba formae primae in to, quae m 
Intinitivo et Praeterito crescunt, asi?umendo «,' 
ut ^i#, ^AtHTH, ^Aiax; aVw, AYravH, AVrajf; t^H), 
cbraTH ,' ckmX' 2) Verl^a formae sextae in ^ et ^ 
foio, ob Iniinitiviua in oeATH, fBATH,cui tempora 

L l 2 ^na* 533 Par» II. Cap. III. §. 3s. 

ahaloga se coofonnant: Kbn^io, K^noBA^H, liinc 

Ad paradigma B. transiliunt e paradigmale 
G. in Praeteritis Yerba formae pcimae , quae Ia- 
finitivum in ath formant: 30ftt(, ^fiATH, mm^ii, 

Eademde causa e paradigmate D. ea Verba 
in H^ , quae ratione Inlinitivi ad formam primam 
apectant : Hm)t, laTH , lax , Part pass. laT ; mm!6 , wuth, 
aux; nNff, nA«rH, oax; KAfH^t, kaa^th^ kaa^; ikh^^ 
irath; 3A'MH^,*3AMA«rH, S^^^^X' SAHAT. Sic c^fahS, 
ctath; mH)i, rHA«rH, ^^X» P^^t. ParLpass* than 
conformiter paradigmali B. 

£ paradigmate E. (Gonjugat m.) verba formae 
tertiae, quae Iniinitivum formant inATH: koioca, 
KOHiuHCA, Inf soathca, PraeL soAxcA;^€^iRk,^«^ 

«ATH, ^lflRAJff A^'*^^' A^f>KAB, ^lflRAH; MOAH^, 

MOAHATH etc. Addo cnAH^ cnHuiH»Ii^cn4TH,Praet. 

CnAX# P^^ ^<^^ CHAA. 

Adparadigma E. ti^ansiliunt e paradigmate C. 
' (GonjugaL II.) verbain %, praecedente consona ^, 
quae Iniinitivum in >bTH formant: n^%, Mp cujh , 
In£ Mf4rTH^ PraeL Mfvfex (meUus quam m^ox)* 
n^cTf^, nj^ocT^^TTH, nfocTf«bx« ^^^ miaio, mcai- 
uiH/quodrationePraesentis ad B. spectat, obln- 
limlivum MA«bTH paradigmati E. se conformat Quo. Vverba daonim paradig^matnm* 535 QttQad Praeterita ad B. rectequidemreferua- 
tar yerba formae quintae in mo^ ad E. vero verba 
formae tertiae in-4ib;sedhaec et illa etiam secun* 
dum A, sine uUa difficultate inflecti possunt , ser« 
vata nimirum ubique cbaracteristica a et 4r ante 
terminationes Xf a , b , et partidpio passivb pro f h 
afli^endo n, licet omnino Participium passiyum 
nHTAN ^aradigmati B. (caan)i et ^A^kn paradig* 
mati £. (sf^bN) magis sit conforme. Confer jaoi 

HHTA^H , TA^bvpH COm KHTH. • % CH-TH 

HHTA-irH 

TA^b-TH KH-)C 


KH-A 


KH-B 


nHirA*]^ 


RHTA-A 


n|iTA-ll 


TA»fc*X 


TA^P-A 


ta4e-« .*• R|«EM: 

HHTA^^H 

TA»b-M Qui ejusmodi paracligmata po^tulet , sfecuadum 
qaae verba primae Gonjugatianis omnia (dhtaiOv baa- 
^•bio, ivcnSio), per oipma TemporaetModos itacon* 
jugentur, ut ab uno para^igmate ad aliud deflectere 
non liceat , ei necesse erit , aut ]paradigmatum numerum 
ultra modum augere, aut ad verba irregularia aman^ 
dare multa prorsus regularia. Tentanda igitur fuit nova 
Temporum analogorum coordinatie , ut adeo Praesen» 
lia constituant Confugationis integrae medietatem unam , 
Praeterita vero alteram, quas ambas Infinitivus inter- 

J>ositus dividat. . Hac metnodo id effectum e^t^ ut ex 
brmis Infinitivi facile dijudicari possitp secundum 
quod paradtgmi tempora reK^Infanitivo anatoga sint §. 33. 554 ParsII. Gap. III. §.SS. §. 33. • ■ . 
AnoTnalorum Conjugationes. 

^Conittgatio Verbi 5abstaalivi iccMb, kS^S, cuth. Praes» 


Sing. 


t 


JndieA- 


Plur. 
tivi. 


Dual. 


m. 


t Praes. 

Gerun» 
divi. 

Futum 
rum. Sing. m. 

Plur. 

Dual. 

Sing. 1 
Plur. 
Dual mv KCMk 
KCMU 
KCBA 

kcbHt 

9 

cu 
cSijji 

cSljjA 

K^^CBA 
liS^EB^k KtH 
IKCTC 
KCTA 
KCT»fr KCTfc 

C^Tk 

KCTijk f. cSlflH 
CSljlE KS^iUIH 3 

kS^itc 
eS^eta kS^St 
kS^eta KS^cT^b I K^^CT^b y) Jmpe* LSing; •' rativus. Plur. 
Dual m. kS^H^ba 
tf6)t(^*fcB4r ^^\k 3 

KS^-frTI 
KS^»bTA 

KS^^rTHr kS^m 

KS^^bTC 
KS^tfeiTA 

KS^^bT-b Put. I Sing. m. 

Gerun^ \ Plur. 

dbfi. Dual fiS^St|i £ kS^Si^ih 

Ry^Si|ic 

kS^SiJia kS^S^ih .» i T « fnjlnitivus, KUTM esse^tieri, 

f 
» 

a) OUm I . pcr V s^qg. kcmh, hiac kcm.k ; in ptur* <^.iam 
KCM<A pro KCMU. KCMO in libris glagoliticis cst vulga- 
re illyricum. la Ostrog. i Cor. 15, 19. ccmc bls legi- 
Kir, alias ubiquc ccMM. la cStk eicidit K. Sic etN^bcMk, 
N'bcH, H^bcTK, H^bcMy, N^bcTC, JHC cSTb. Conter ao<» 
taia p. 596. 

fi^ A cw csl Adjectivum Cbiii , 5 «v , qui cst , uli 
rHi^YJi , cSi^A^ (cSi|jia) ', cSi^icc , a CS41. 

r) Conjug. ancMnaloTtim. 535 ry) kS^% ero , fiam , inflcctitur prorsus regularitcr, 
titi NEC^.' AijjE K^A^ si fucro , Ai|JE sH^cuju si fucris ctc. 
Sic etiam ckS^Sca, ckSf^immJh ctcPro Imperativi 
3. 'pers. K^^H , phlr. Ky^4rTi alii Optalivi pcrsonas 
adoptant: ^a K^AETsit, fiat, ^ifK^^W sint, nant; ^* 
Ni K^AET absir. 

•• • •••1 •« .!,• Pra6U 
l Praet. 
lierat» Praet. 
\ IL Sing. 1 
Tlur. 
DoaL m: 

' f 

Slng. 1 

Plur. 

Dual. 

Sing. 1 

Phir. 

Dual. K^bx 2. K* 
K^i^^oM K^bcTE 

K^bjfbBA j K^fetTA* 

K'fex^>^'^ I K^kcTHr 

K^bA^fOM K^fe/ftCTE KW)f 

KhlX^^ 
KUtfiA KUCTb 
KhtCTE 
KUCTA k4e 
K4r)fS,K4riuA 

K^fcCTA 3) 
K^bCT^fc 

■ 

K^bAUIE 

K^bAyS 

SfbACTA i^ 

klilCTb(Kkl) 
KUUJA 
KWCTik 1) Prdet. 
Gerund. Praet. 
Part^ 
aot. , Sing. m. 

Piiir. 

DuaL 

Sing. m. 

Plur. 

Dual/ KUB 

KUBUJE 

KUBUJa 

K^IA 

KU^K 

KUAA £ KUBUJH EUBUfH f.:KMAA n. KUAO 

((kuau ?) (kuaa ?) 

KUA^b . SUA^b Vi) Praeteritum Participiipassivi.yacat,qaia kuth 
ceu Neutrum passivae fleiionis capak non est; 
inflectunlur autem composita (ex praeppsitione 
et kuth) activae signilkationis : sakbin pro 3ACu« 
6(N, a 3AkUTH obliVisci. • , • « T » * y ^: 1 t Tcm- \ 636 Pars IL Cap. IIL §. 33. 
Tempora cireumscripta. Indicm KUA KCMk 2|CWA KCH 3 
SUAH KCMU SUAH KCTft tlmsquamF^ 1 
perf. syA E^bir S 

SUAH si](OM RUA s^ir 3 

BUAH ^AiVrt SUA KCTK 
SUAH cStK 

SUA s«b 

SUAH S^bxtf - '» SUA SU 
SUAH SUtUA Fraat. 1 sua SU)^ 2{sua su 3 

OpU SUAHSU)^OM IsUAHSUCn'! 

Eodem modo , cum Participiis activis et passi- 
vis aliorum Verborum auxiliaria kcms, ^^^X» ^^X» 
sS^^ connectendo , circumscripta tempora forman- 
tur. Vide P. 1. §. 84. 83. Pro su)^ primae perso- 
nisie rarius sum occurrit: ^aa sum darem, dedis- 
sem, Psal 90, 18. in Qstrogiensi et Psalterio Ve- 
neto, in>correcta editione nunc ^aa su^. 

3) DuaK pcrsona 1. contractior s«bc6A y f* sdrcB^b, 
persona 9. el 3. etiam s^)fo<rA, f. s^bj^o^rk. 

f) Praeteriti iterativi scu imperfecti contractior 
persona 1. est sa)^/ 2. et 3. BAmi, Plun sAjifOM^ sa-* 
c*rc, KJKX^ ^^^ S/KiUA, Dual. sa)^oba et eacba, ka^ 
CTA, et prodiictlor 7. et 3. sirAUJETA pro eH^acta. 

Q Praeteritum I. fs^, s^fr idem est ac fui, ich 
wr, a su^ ts$e\ et hujus Iterativum sa)^ respon- 
de^ Latinorum Imperfecto eram. Praeteritum vero IL 
idem esta<;factus'sum,iVA wnrd, a su<rH iieri. Praet. 
6U)f pro ffkx postiilant cpnqposita H3SUTH^nfESU«rH: 

H36U)(, n^ESUCiTk, nffSUCTA. Sic etCEUCTCA; 3ASUTH,. 

3ASU)^, 3ASU oblitus est. Ipsa etiam radicalis syllabo 
su latinae fi infio, utis^ ins^^k latino fu, in Praete- 
rito fui> fueram, aflinis est» cumSlavi litera f care- 
ant et pro f labiales s aut n ament. Confer voces s^k 
et fagus ^ sos et faba , uaamu et fiamma. ^Ancmftla nMk, B>feMb, ^AMb. 5S^ lf> Pro fem. fiUAbi, «t neutro syAA in plunili ubique 
"" masculinum KyAH reperias. Iii glagoliticis quidem li* 
btis n^ECTAAt cWb legcris, pro f. n jfCTAAw cSTk , at ter- 
minatio haec^ e vulgari hooiema dialecto assumta fuit* 
In libris autem , ia quibus purior Slavonismus servatur, 
nullibi feminiaa aut n6utra a mascuUnis hujus ParticU 
pii ^tinguuntur. Luc« 23 , 55. legunt editi : tTtiKE K^X^ 
naHUiAH quae venerant , quod et C|odd. Mss. Vindobo» 
nenses contirmant / licet K^b^Spro KA)^Khabea^t.Matth, ' 
11 , 21. et 23. Aipf«Eyu«A CMAy EyAH KyBiuYX (Os- 
trog. RyBUJAA) BBAc. Sic ^t Luc. 10, i3. ubi et cor- 
recta KyBuiA>A legit. Bohemica et Poiontca syntaxis his 
in locis ob femininum CHAy postulat EyAki, Illy- 
rica syAE. Meletiusquidem in Ihiali fiyAA, f. syAHt, 
exhibet in circumscriptis teraporibus : ai|JI Ky KyAACBA, 
f. syAdicB^b, KyAAcTA, f. fiyA^bcT^b, et Aipc * Emlix 
cyAA, (f. fiycB42KyA4r)^ icycTA EtOAAf 0-'^^^'^.EyA'b)f. 
sed metuo , ne sine auctoritate id fcccriL Idem etiam, 
pro arbitrio suo KyiUA masculinum, KyuiA vero femi- 
ninum ^s% statuit, cum tamen KytuA et KyuiA pro-^ 
miscue scribantur (vide Introd. pag. 12). 

§. 34. Praeter kcmi» anomala censenttur, qua6 
proK) aut S priinae personae Mik habent,nimiraai 

IZIMk (CH^bMk), B^bMb, ^AMb , HMAMk. HaeC in plu- 

rali prima ^ervant My, in secunda singulari ch 
^ pro uiH, excepto HMAMb, hmaujh. & 1 

2 

. 3 

PI. 1 

2 
3 iZlMk 

RICH^ 

fZlCTk 

raMy 
racTc 
ra^AT* CH^bMk 

CH^bcH 

CH^PCTk 

CH^fMy 
CH^bcTE 
CH^b^AT B^TMK 

B^bCH 

BHrCTb 

B^bMy 

B^bCTC 
I fi*b^AT AAMk 

^ACH 

AACTk^ 

AAMy 

^ACTf «) tSS . Pacs II. C^. m. §. 

a) raMk contraletumestfx in^/HK, eliso ^. Hinc 
Praesens Gerandivl ra^u (et ri^a) , f la^SijjM , Part. 
pass. Ri^oM, kitinitiyus ratTH (qaasia Ri^H),Praet. 
Indicat. ni^o]^, la^E, PraeL Gerund. la/^i ri^ujh, 
Part. act ria (pro ri^a)« Part* pass. ri^ch iaflec« 
tudtur conformiler paradigmfati C, (huV). Impe- 
rjil^vus vero difFert: ram^b, ram^^My, ram^bTf, in 
editis fecentioribus etiamizi^M, ra^HM^ra^HTf (pro 
ra^^feM, ra^ifTE). Praeteritum ray , ex ra^o)f contrac- 
ium , et ejus Praet. iterativum ra^Aj^ sic inflectuatur: 

rajf 2 3 racTik wjfOM rawf rajfH ^A^X ra^AUif ra^A)^0M ra^ACTk «A^X^ . / Compositum CH^bMk uti raMb inflectendum 
est Frequeatativum autem ra^ATH, ra^Aio, ornni* 
no regulare est, uti kubaio a EyTH|B«bAAio a wkNkw, 

b) Verbi B^bMU (contractiexBHi^MwproB^fc^S) 
tempora Praeterita , cum ea Infmitivo B-fe^^fTH ana- 
loga sint, fere inflectuntur secundum paradigma 
E. (3JI0, 3f>bTH). 1. B^r^dix, 2. 3. B^b^^b, Pl. B^b- 
^«byoM etc. B^b^^bA , s^b^^bB , B^b^^bu , Inf. olim et 
B^bfTH, quasi a forma B^ti^tf, hinc etiam Gerund. 
B^b^Ki (B^b^kiH) , ffi^b^SiiiH, (apud Recenliores et 
R^b^A: H^b^AipH), Part pass. b^i^om conformiter 
paradigmati uccS. Ajt Imper. BHrtR^u, B^bm^kMu, 
R*bm^\<»Ti , recentius etiam B^b^H , B^b^HM , B^b^HTi 
(pro B^^iy^bM, B-b^^Ti), Sic et compositum no- 

' B^bMb: Anomafa raAik etc'' 539 

«4;Mb r ndB*fcik^& elc. Praet 'B4p^»fe SHae cl 3tiae peiv 
Ronae etiam de prima persoha Praesentisusurpa- 
batur: B^b^^b novi, scioj NEsHk^ir nescio. Sic et 
CB^b^^ertfvo/^*, conscius suni. 

c) A Futuro ^AMu , dabo , Inf. ^ath , deduc- 
ti tempora partim regularia sunt, uti ^ajf, ^a- 
)f OM , ^ACTE , ^AUii , ^AA , ^AH , ^AM , partim irregu- 
laria a forma obsoleta^^a^S. Hinc tertia persona 
plur. ^a^Vt et f^^f^^^v , Imper. ^aik^k (pro ^a^h), 
^AfK^kMu, ^ATK^UTE*, stc et no^Am^b , n^E^AHt^h. 
^a^HM, ^A^MTE a Russis ittvecta sunt. Praet 2.-et 
3. pcrs. oUm ^actu , nunc ^aa kch in secutida, et ^a- 
^E in tertia,in edltionibus leguntur. Pract. iterat 

m 

^A^Ajf , ^A^4?AmE etc. .Tempqra iterativae formae 
^AmTH , ^aw , reguteriter inflectuntur : ^m , ^a- 
HM , ^Afi^E, Geruqd. ^m , ^ayoijjh ; Part pass. praes, 
^AKM , praet ^Mau , ■ inde Verbale ^AmNTE. ^ 

Oslroglensis editio ct Psalt. Vinctum servavit 
^acTK pro recenti ^a^e miiUis in locis. c^igf a CBOefo 
Nc^ACT'& BAH^Bi^ uoa d^it ad u.surm]ii PsaL 14, 5., 
buiiumVm AACTk PAAC CBOH dciolit voccm suam. Primo 
loco in Ostrog. ^actti, altcro aactk scriptum cst, 
cum Qtroquc loco ^ATTk scribcnaum fucrit, Psalt. Ve^ 
uetum ^ACTk quidem exhibet, cum ubiquc w pro 'i 
scrblco morc ponat. Malucmnt itaquc cditorcs substi- 
taendo ^A^r Practeritum a futuro ^actk distin^ucre, 
In secunda persona pro vctcri ^CTb )am antiquac 
cdilidncs cxrilbcnt circumscriptum Practcritum ^aa 

ECH. Psat. 4, 8. ^AA ECM BSCEAIE h% GEf^l|H MO€M At^ 

disti laetitiam in corde meo, J^osterioreseditioaesmalc. 
hoc loco CEf^4't in Locali pro CEf^i}H. d4e Pars II Cap. m. §. 35. 

d) Verluim defectiyiiniHMAMb,HMAuiiHHMA«ri», 
HMAMU, Hinm, persenam iertiam plur. hmSt ab 

« 

hmS^ inde et Geruad. hmu (hmuh); HMt(i|iH, et alia 
tempora a f orma HM4rTH dedudt : Imper. nM"bH , 
HM^PHM, HM*faHTf, Geilmd. HM-trA, Praet. HM4rXf 
HMHir, HM4rxoM, HM^bcTf^ HM^tuiAseu HM*bxV»ParL 
ad. HM^tA, Gerund. PraeL HM*bi^ Part pass. 
HMbn , inde Yerbale HMirtJic. Praeti Iter. hma)^ , 
Hf^^kAx t HMAUJE. etc. Ab HM^ vero , quod non ao* 
lum forma, sed etiam signiticatione alias differt, for- 
matur Imper. hmh, HM^bM.HMvbTEtPraeLGerund. 
HM (pro hm)^ hmujh, In£ RiirH , inde la)^ , ri (laT), 
in)(OM> mcTf, cauiA, Part act. »a, pass. rit. Hujus 
Praesens est kmaio a kmath seu hmath. In expri« 
menda foicmula fidem habere,omnes formae 
locum habent: vk^% imaio, fiHip^ hm^^ fiHr^u he 
muiA » A^b^^ HM4rH;B4r^^ HMATk. Gompfosita noHMV, 

llfVHMif» nf7fMAfO» fiOHM^, BHATH, BHfMAK^, BNHMA* 

TH etc. simpiicibus se conformant , et pro ratio- 
ne dirersarum fprmarum diversa sequuntur para- 
digmata. 

§. 35. AHa mutuantur tempora qfuaedam ab alio 
ihemate. ADefectivo HA^estlaiperat. h^h, H^*bM, 
H^^bTEjPra^s, Gerund. h^u(hauh),h^>(i|ih» Praet 
H^o)^, H^E, H^o](OM, H^ocTE, H^ouiA, pTaet. iterst 
^^^^X* H^Auifi etc. Inf. HTH. Alia tempora petuntur ab 
ebsoleto uiE^y:Praet Gerund. uje^, uie^uih, Part 

act Defcctiva r^A^if ete/ 54 i 

act uif A, uiAA , uiAo , plur^ui AH , inde tempora circum- 
scripta , uif a^ fCHpro secunda persona H^f| n^ HUJf a f ch 
pro npVH^f , pro tertia n^ HUJf a fCTb, sHs nyHUiiA , eax^ 
npHuiAH. Apoc. 17, 10. Hfn^uifAin OstFogiensi et 
aliis, sine f cti», more Polonorum et Russorum » in 
correda nunc,nfiH^f ; ^\^i hi emx tt^vim^ H rAa* 
rcAAA HM Joh. 15, 22. si non venissem et locutua 
fuissem eis. Part. pass. uif*r imisitatum quidem 
est, inde tamenBoh. ui*rVf, n^HuiTVf, ii3fui<r¥f,et 
Slavicum iuccTfiVf (pro uif*rcTBVf) dedncta sunL 

A r^A^^venio^est r^A^y (rfJk^uJi), r^A^tf* 
^H, Praet r^A^f » r^A^ox etc. Praet iterat. r^/k^ 
A^X» rfA^AUif (rp^^bAuif), r^^AXOM, rfA^ACTfV 
alia tempora deticiunt^ ciuq ab h^X aut x^^A^ 
peti soleant. 

A pEK^ (j^-tK^f) Praeteritlim ffKoXy^f^f> fMO^ 
XOM, fCKOcrii f f KOUiA • regiddriter inflectitur;^nr)f 
vero/p^bXOM, ^^ti, f^buiA sunt a verbo obso« 
leto f*bio, quod graeco ^lca respoodet 
• ' Qua^ ex lege oblnfinUhriformamez unoad . 
aliud Conjugationis paradigma quoad tempora 
analogi transfern solent/ irregularia proplrie diqi 
ncAi possunt His tamen accedunt Veri>a hmM, 
nuM, mM, hahhS et rdiqua hujus fi>rmae^ quae 
ob Inftnitivos rith, nATH, niath, hanatH) quoad Prae* 
terita quidem ad primam referenda sunt, Prae< 
teritum tamen GenmdiTi secundum Paradigma C 

in» 5451 Partt n< Cap. UI. §. S6. 

inflecluni : mm , . hmujh ; ^Mnw , jtAcniNWiin ; ii aiich , 
NAHSNitiH. Sic etNUN, iKlNuiH anttfuo moTe, Iicet 
jam in 0&trogieQ9i . et alii$ editiQnibuft Jaa. 5-, 4- 
KAfittiH]^ pro vetelri MttNiuHX legatur. 

§. 3^« .A)l> 99» Qi&iuqUoad wiam akenjpriquc 
personam a re^^ defL^atunt . A x^^*^ * (^uim , 
^w,. -«M,: ^i!rc) tertia plujrat» P3t x^tav. JPraes. 
Gerund. ^fWA^.X^^^f'*"*^ fep^r,;XPV*M. In£ x^ 
frk^H, PraeU x^**^' ^^ ^^^ tempora his analoga 
respondent pi^adigknati E*. 

HT^ » !> e g o i| Inf. HicTH, Praet htcx * '*ti , Partic, 
act ficA (elisp T pro heta) prwsus regulariter infiec* 
titur. Aiia HirS, honoroi Russj formarunt Iriiin. 
WHH-H, 9«em Act 18, 13. jam Ostrogiensis habet, 
pro HicvH (Codd, Serb. hhcth). Hinc Jofa. 5, 23.hiki 
Ni HTHT CNA^ •(if^HirHtr.cQA in edUionibus noYis,licet 
yriTE Joh. 8, 419 et.Act 1?, 33., in iisdem imnm- 
tatum SH^rvariQst At regi|lare htet Job. 5 , 23. non 
solum inMsp^fjiedetiam ikiOstrogiensiet in Evaii- 
geliis Mo$miie 1606. impre^sis legitur. ncHTHA, 
ncHTHfi rus^ca' suQt, non slayica» 

A BH^diTH, fiHm^^, Impffr. fiHin^K adhuc in 
Psalqiis habetur, plur, vero.pH^HTi videte, certe 
et olim fiH^^hTE, cum Bohemi «h^tc a siEigulari 
45H3 adhuc retinyneFint Confer Imper. »4^01^1 a ♦ ■• • & k Sub- 1 

I 1 Cou)ug« IpipersoiiaU^. 54^ 

Subinde texnpora reperias^ qu^e aaomala \i« 

deantur, .quod a tovmi^ pbaaleCis orta sint. Sic 

BAA^y (baa^uh)> , &AAA^4AM > a. iiAA^^, fiAACTM^ pro 

qua fornia B/vA^^bTH substituta iuit, aquauliquo 

Praesens Gerundiyi est .daa^a , BAx^jM^Hf Nihil jam 

miraberis in antiquis editionibus L^c. S, 2.; legi 

BAA^HipS pro Tiodieirrio BAAAAipS. Luc. 15, 23. et 

27. legebatur olim teaiij oYnHn^ENNuu, nynccum 

OstrdgiiensrovnOTAMriiJH, et v. 30. olim et nuuc 

nHTOMyn. oynHTifN' nimirum.est a forma minus 

obvia nHTvkTH, oyriHTAH a forma^ maxime usitat^ 

HHTATH , et HHTOM (Pracsens Participii passivi) a 

forma pror^vts* pbsoleta nm*^: 'SimiKter HCKuy 

HCK^ipH (Ger^adraPnaesen»)^ H wKom (Part. pass. 

Prae».) yidentur esse anomal^, si.ab hckath#* 

HipS, deducere ydis; sunt auteiy^.reg^ariter for« 

mata a forma obsoleta hckK 

^,•''••'11 . .. . • 

§. 37. Impersonalium conjugatio a persona* 
lium Yerbonifai^ cb^jtigatione non differt Con- 
jugabis .itaqiie *Ao^oEAET, o^dt^tet, PraeU no- 
^oBAUJE conf6rmtter pf imae; MHifTcA, yidetvir, Prae- 
teritum mnauj^ca coriiormiterteirtiae. Sic^ocn«oHn«, 
^oBAisET^ Ca^aetca. Ii> formula A^k^h K ««rii , 1 i c.e t, 
licitimx est, nonnisi tempora Verbi icTbmutabis: 

A4rTk fiAUIE, A^bTk .fildCTk, AHtTk fi)(^IT, Atfll Ckl 

A^feTk fiUAOii.liceret, si licuisatl^ 

. • §.38. 644 Pars II. Cap. m. §« SS.etS^. 

§. 38. Passivi coDJugatid , si 31ud ope afiud 
reciproci ca exprimatur , eadem esty i]uae adivi 
Igitur mtSca , legor , confQgabis; utiH^r^ l^o. 

NtScA HTtUJHCA HTCTCA 

MTEMCA MTITICA HtHtCA 

Praeterltum HTOjfCA, htica, htoxomca, «inroc- 

TicA, HTOUiACA etc. lotinitiyus hktmca etiam cir« 

> 

cumscribi solet, cumsj>articipio passivo HTiNCon* 
nectendo euth: htih^ kuth. Sic et fittiirum ♦• I ope kS^^, Praeteritum ope icMk et Ckix circum- 
scribuntur : 

Fut HTiH (iHTitu, n«HTcNo) cH^tl etc 

HTIHH O^ HTItW, n. HTINAr) mH^$A etC 

Praeta)HTiN icm^ htihh icmu . 

HTIN ICH HTItiH ICTI 

HTIH fCTk HTINH C^Tb 

Praet.b)HTiH kux htihn bu)(om 

HTIH CiaCTk HTIHH CUCTI 

HTIH CUCTk HTIHH CWMIA* 

Eodem modo hhtaim ecmc, hhtaim aut hh- 
TAH*buftAio, cuBAiuii^, cuAAiT, coujugantur, ha- 
bita simui ratione generis: hhtaha cubait, hh 

TANO CUBAIT. 

§. 39. Nec aliter conjuganturPk^aeteritum ope 
icMk circumscri^tum , Imperfectum (et Plusquam^ 

perw Gonjugat. Praet. clrcumscripti. 545 

' perfectum) Optativi el Futurum exactum, quae 
' a participio activo in a ope auxiliarium KWjf , kS- 
^H fofmantur^ de -quibus P.I.§, 78,84, 85. plu- 
ribus. , 

^AA CCMk, ^AA CCII, ^AA CCTb. 
' li^XAH ECMkl, ^AAH ECTE , ^AAII cSTb., 

Sic et Plusquamperfectum K^bv x^A^^ ' ^*^ 

I - ' 

XO^HA, K^bxOM XO^I^AH , KHtCTC XO^HAH, bH^VxO^HAU. 

^A KUX MM^SA ^A KU^OM Hm4?AH 

^A. KU HM^bA ^A KUCTC HM^feAH 

^A Ky HM^tA ^A KIUUJA HM^kAH. 

Primam personam Prapterlti clrcumsbripti cum 
ccMk in Psalmis et Novo Testamento nullibi reperias , 
sed simples Praetcritum. Tertiam quldem non raro, 
at saepissime secundam. Editores 4^119 xnalucrunt se« 
CHndae simplici, cum a tertia distincta non sit sen« 
sumque sobinde reddat ambiguum, inx non ubique 
circumscriptam ope ech substituere. Apoa i7, 12; 
Ostrog. leglt RifKE iH^^b, correcta vcro iziike iiH^*bA 
ccH. rsalmo.88. iu Ostrogiensi et Psalterio Veneto 
^ persona secunda Practeriti simplex saepe retenta fuit, 
m correcta nunquam. V, 3. Ostrog. legit dche pro ^ eka 
ICH, quod postremum et Venetum Psalt. An. i56i ex* 
hibet. At V. 12. 0CH06A Ven. pro cchosaa cch, v. i3 
^ Ostrog. ct \cn. Tki c%^^A pro co^^aa cch, v. 20. 
f CMc utraque pro ^ eka cch , v. 39. Tumc 'w^ hhH h oy- 

NH4HIKH H Wfi^klKC Vcn. Sic Ct OstTOg. SCd prO IV- ^ 

Bf biKc legit HEro^ofiA , correcta NEfo^ofiAA ccH , v. 44. 
nc^actSiih Ven, et Ostrog. v. 45. noBpbiRc . pro no^ 

BE^rA ECH. V. 49» CI^^X, V. 50. KA/XTCi4l (VCU. KAETCC) 

pro KAAACA ECH^ Vlce veTsa primam personam peri« 

Mu| phra- 546 Pars IL Cap. III. §. Sg. 

phrasticam simplici Praeterito reddere solent: ^Ay pra 
^AA ccMb Levit. 6, 17 • Alidexcmpla ex Ostrog. videp. 
589. Immo Apoc. 17, lO. pro NEnp hujca ' (sine €C«rk) 
recte substitucruot Hin^VH^^i. 

Optativi persoQam secundam a tertia Veteres 

non distinxere. Ulrique enim Ry tribuebatiur. Nec 

deest etiam in postrema editione exemplum , quo 

id iirmari possit. Luc, IQ^ 42- ai^c sy fA^kM-tA 

H «ry si cognovisses et tu. Olim et in libris paulo 

ante GorrecUoneni editis Joh. 11, 21.ai|jc sy 3^*^ 

EyA si fuisses hic , et v. 32. ai|je Ky EyA^^^b , ubi mmc 

Ky ccH fiy A iegitur. aijie sy b^t^aaa vide p. SQi^Aipc 

, gy Bcj^oT^bA p. 393« Addam corruptum locum ex 

Apocalypsi c. 3 , 15.he^act^^eh sy RyA HHTsnA^le- 

gendum utiqueAH seuHAH TEnA)>utIuam(HE^A, vide 

p. 453) frigidus esses aut calidus. Yerba haec 

Gorrectores in margine sic reddiderunt: w ^a- 

sy ctS^eh syA ech hah ro^ aijj. Dicendum fiut ^a 

Ey EMA sine ech. 

Bohemi olim solo sy in secunda persona usi 5;unt, 
at nuncafCgunt c (quod utique cx ch seu ech conlractum 
est) ftuxiHari sy ad discernendampersonam sccuudain 
a tertia: ^AARyc, -K^yEyc XT^fcA. Poloni similiters': 
bylbys. Hos itaque Meietius aliique imitati sunt, qui 
fiy icH pro sy , et Ey ech hhtaa pro sy hhtaa se- 
cfundae personae pro arbitrio suo tribuerunt. llussi ct 
IUyrii fiy omnibus personis« cum h^s Pronominibiis 
exprimant, in singulari et plurali tribuunt; Bohemi ct 
Poioni duntaxat tertiae in utroque numero. Hinc fac- 
tum est^ ut in libris slavi^is e^ Ctiam in plurali pro f 
\ EyiJJA 9 * 

Obscrvat. in flcxiones; 64^ 

SkiiUA subinde legatur* Hebr. lo, 12. in correctaedU 
tione: n^ECTAAH sy euth npHN0cHMy,meliusOstrog. 
nDECTAAH oyEO EiJUJA , atlque duo Mss. Vindobonciise^s 

NC EUUIA npCCTAAH. Hcbr. 1%, l5. AI|JEEhi oyEW ONO 
nOMNHAH - HM^bAH ^hi Bf EMA , Ostrog. Al|16 ONA nOM 
NAxS-HmH^AH OyEO fiUllJA« l Joh. 2, 19. AI^E Eyui 
NAC EUAH^ n^CEUAH OyEUP EUUIA C NAMH> OstrOglCnsis 

etiam in primomembro aijjc eo euuja w nac. Aliista* 

men in locis, in quibus nihil reliciendum fuit, etiam in 

' postrema editione intactum mansit plurale fiuiUA : ^A 

KkUIA HM^IfAH Joh. 8, 6. A4IE EO ^UUIA ^A^SM^feAH, 
NC EUUIA r^ CAABU ^CRAAH 1 Cor,2,&. 

§. 4o, 

Observationes iti Gonjugationum 

flexiones. 

Gum libros antiquos magis sequi pportuerit, 
quam novos a Russis editos , qui flexiones Yerbo* 
rum dialecti russicae sequi solent, fieri omnina 

_ • 

non potuit^ ut flexiones in scbemate generali et 
paradigipatibus signatae in omnib^ temporibus 
cum aliorum Grammaticorum termiriatiohibus 
convenirent Quapropter monendus est lector, 
me sine auctoritate codicum nihiL i^tatuisse. Miror 
itaque^ Petrum Vinogradow Russum,et Abr.Mra- 
zovi^fe Secbum ^ iq signanda persona prima et se-- 
cundaDualis, potius sequi voluisse novatores illos/ 
qui MA pro 6A primae^ ba pro ta secundae per« 
sonae sine auctoritate legitima tribuere maluc- 
, tunt, quam Meletii Smotriskii editipnen;! Aii. 1619. . 

^m 3 Jevii 648 Pars II. Cap. in. §. 4o. 

Jevii in Lituania impressam. In posteriori enim , 

Mosquensi An. 1721, quae Rimnicii An. 1755 re- 

cusa fuil, flexiones dualis ba, ta, quae recte in 

prima signatae erant, in ma, «a, summa audacia 

ab editore mutatpe sunt. Editor enim russus 

GrammaticaeMosquae An. l648inchoatae, An. rero 

165 1 absolutae praecepta pro oraculo habuit, 

spreta Meletii auctoritate. Obiervavit quidem P. 

\in6gradow Marci 10, 35. legi )^oi|j»a, n^ocHfiA 

(addere potuisset ca^imv.37, MOiKfKAV. 39.),mo- 

netque secundam personam nunc quidem iiniriin 

«TA (immo et olim) , in tabula autem conjugatio- 

num praemissa eas terininationes fuisse appositas 

(niminmiMA, ba, ta), quibus apud Veteres per- 

sonae distinctae fuerint. Atqui haec aliter se ha- 

bere , inspectis codicibus et editionibus antiquis^ 

cuilibet patebit. In his enim rluspiam tenhinatio- 

nem primae personae m>, sed.constanter aa aut s^b 

(hae enim frequenter confundi solent) et in secun- 

da TA reperieS. Confirmant hoc Bohemorum et 

Polonorum scriptores veteres, maxime vero, 

qui duali numero adhuc hodie utuntur, \inidi in 

Carniolia, Venedicpie in Lusatia. Confer Camio- 

licum niceBa, neceta , neceta ; aiokViba , aiokhta etc. 

Yelim G. S. Bandtke Grammaticam Polonicam 
^ecundis curis Wratislavisre 1818 editam inspirias in 
qua p. $49 et 3l2, dcobsoietis snffnis^ut vocat)ni> 

*^ meri Flexio Imperativh 54^ 

ineri dualis ba, «ta agitur. Is Silesiorum dualem in m^ 
SotoecismUm vocat. £tiam Bohemorum qiiidam , pra 
obsoleto BA substituere maluerunt ma ; cen^ebant enim a 

firima persona pluralis My formari posse aut dcbere dua« 
em in ma. Hoc et Aussorum Grammaticis arrisit. At 
in edcndis iibrisslavicis nihil innovandnm erat: servan* 
dus potius fuit Dualis antiquu)s, non alius cohtingen» 
dus. Pcssimeitaqucfactum estab editoribus, quod Joh. 
10 ^ do.ECfiir (pro ecba) antiquarum editionum mutarint 
in ECMA, Joh. 14>23. npYH^EB^b^ CTfiOf Hfii^ in nfVH^EMA« 
CTBOfHMA, in novissima editione ncglecto duali n^Vn* 
^EM, CTfiODHM. Qui dualcs in plurales commutarunt, 
faltem lectoribus gratificari volucjre, quod innumerisin 
locis , praecipue in correcta cditioue factum est. Luc. 

22, g. ONA IKE ^EKOCTA EMS, r^vfe )^O^IEIilH , OyTOTO- 

BaEM. Hic jam Ostrog. et Mardarii editio pluralem 

f>rimae personae pro oyroTOBAEi^k exhibent , licet dua« 
em tertiae personae ona ^ ekocta servarint. Sic Luc. 2, 
48. antiquae editiones legunt hcka)^ 0B4r , et Luc. 9 , 54* 
^CMEBTfe, mcdiae hcka)^oma, ^esema , postremae' vero 

NHCKAXOM, ^EIEM. Job« 1 1 ,20. olimlegcbatur OHH-HCTA- 

etHI? oculi deficient^ nunc in Bibliis j^orrectis dualis in 
pluralem hctak>t mut^itus est. 

. Flexibnem Imperativi in prioia persona HtM, 
in secunda plur. 'bTE vere sla vicam esse , multis 
exemplis doceri potest' Ipse etiam Meletius hanc 
terminationem in verbis in ^ probavit : «iT^bM p 
c^^^tM, wbTE, RV^^bTE; el hac ratione Imperati* 
vus diiTert alia vocali ab iisdem personis Jndica- 

tivi MTEM, kS^em. Sic H^^bM, H^Hh^E, nA^4(M, 

BONM^bM, CTAN^bM^ fiAK)^*bTE , OOMO^^bTE, IK^^bTE, 

fij^bTE. Adde Bo^^^bm^bTE et bo^^eir^Hite elevate, 
u^cAiK^bTE. Immo et BcnoE^yi pro BcnoHM, B^SnVEM 

pro / 550 Pars II. Cap. IIL §. 4o. * 

pro B^SnYMM. At vero NEgyBAHM , pA^SM^bHM ,- f ^3^ 
M^tHTE, noMA^SHMy ijiA^HM, mV^jctb%mm etc. la 
Apostolo Damiani , non solum verbonxm tertiae 
conjugationis , sed et aliorum persona secunda ler-» 
minatur in htc: ctanhte, B3^A^M«rE> KMAHnie. In 
allis tamen )ibris et verba tertiae Conjugationis 
adhuc antiquam flexionem retinuere : j^BAA^feTE , 
npoc^bTi etc* fluic maluit Meletius flexionem mm, 
HTE in Conjugatione secunda (nobis tertia) prae^ 
ferre, et Imperativum TBOfHM, TBopHTl solo ac-> 
centu ab Indicativi personis tbo^hm^ TBo^HTf 

distingueret 

Detnde notandum , personaro tertiam Impera-» 
tivi singularem et pluralem a secunda noa di& 
ferre, licet Meletius et alii Optativi (i. e. Indica* 
livi cum particula ^x) personis ^x stet , ^a htSt, 
^ATBofHT, ^A TBojAT tcrtiam Imperativi sup- 
pleant In deprecativo tamen modo, quiomnino 
apud Siavos.idem est ac Imperativus, etiara.Me^ 
letius personam tertiam singularem, atque dua- 
l^m secundac aequaiem fecit; mth oh,. tbo^h cn, 

kS^H ON, wlfTA, TBOJHTA, kS^4sTA, 

Rariuv^ persona secunda Imperativi ope particutae 
^A Praesenti autFuturoIndicativipraefixa suppletur: ^a 
fiS^EUjH proK^^H, ^A ^EHEUJH pro j^qH. Imperativo 
autem pmeiigcrc^A prorsus iusoiitum est. Legiturta- 
mon 2 Reg. i4, 52. in Ostrog. ai}JEAH kij ECTb n% 
Wwk HEn^AQ^^A, TO ^A oyKiH M^. Mclius (deleto Persona secimda Praet.' simpiicis« 55 1 

HU in primo membro et ^a in sccundo) corrccta cdi» 

tio: AI|l€}KEfCTb 60 MH^fe Ninf^B^A^TO OyMEf TBH MA, 

I 

In Praeterito secundam personam simplicem 
singularis numeri, licet atertianon differat, resti- 
tuendam censui , cum in antiquis libris ejus usus 
safis frequens sit. Non enim potui methodum 
Grammaticorum probare, qui cum, Praeterito 
simpUci, in quo genera non distinguuntur, cir- 
cumscriptum (e participio activo in a formatimi) 
conjungere maluerunt, post primam K^b^f inse- 
rendo RyA, suaa, kijao («h), post HTOjf , hhta)^, 
«rBopH)f interponendo hea, haa, hao, hh^^aa, hh- 

TAAA, HHTAAO, TBOf HA, TBOfHAA, TBO^HAO, iuDuali et 

Plurali vero iterum secundam personam Praete- 
riti simplicis K^fccTC, htocte, hhtacte, TBopncTC 
assumeQdo. 

Meletius quidcm hhtaa; --aa, -ao Practcrito sim- 
plici, et HHTAA ECH pcrlphrastico tribuit. At kua,hh- 
TAA,TfiOdHA sine ECH duntaxatintuss.Hngiia, cum in ca 
personae pronomine signentur, locum habcre potest. 
KUA enim, hhtaa, TBOfHA,sinc auxiliari ecm, kS^H, 
fiiii)^, dc nulla persona dici possunt, quamvis dc tcr« 
tia (subintellecto nimirum ectu) subinde legantur, uti 2 

Cor. 2, 5. AUIEAH K>f*0 WCKOfKHA MEHE, NE MEHE WC- 

KOOKH. In libris vcteris Tcstamcnti scrius translatis 
plura excmpla invenias. . 

In Gerundivis neutrius terminationem distin* 
guere non potui a masculiaa, cuin haec et xiext* 

tris ^ hh% PatsIL Cap. III. §. 4t. 

tris^conveniat: ija^tbo fA^^HsAAACA, oko wrAsnAA, 

CMATACA MOf E , CEf ^IJE TOf A : NE CEf ^ljEAH NAIO (nunc 

nauje) rofA K^b B*i NAio (nunc bnac). Reperiuntur 
qxiidem ^pEBO rNVioij^E,nA^iUE3ipNb,sedhoc incasu 
neutrum pnVioi^e respondet masculiuo rNiioi|j seu 
rNVAii, nA^ujE Vero masculino nA^ui seu- nA^^ii, 
quorum utrunique hac terminatlone gaudens 
jam qualitatem Adjectivi induit liam pnVa , ciun 
putrescit, (GalL en pburissant), non prorsus 
idem est ac pnVioiij (n. pnVioi^e) putrescehs, (Gall. 
pourissant), et nA^ cum cectdisset, aliquate- 
hus differt a nA^^ui (n. nA^uiE) quod cecidit. Femini- 
no autem semper adhaeret in Praes. Gei^d. i|jh» 
Praet. ujh. Pauca haec pro vindicando Schemate ge- 
nerali et paradigmatibus^a me expositis dicta sunto. 

Notae gcneraies et spccialcs in quacdam 

tcmpora, 

§. 41- In geiiere notandum, vocales syUabae 
radicalis in Conjugatione non mutari , exceptis his 
paucis, quoruitt Intinitivus et Praeteritum aliam 
vocalem , qviam Praesens aut Futurum postulat, 
uti nHbTH, n^bx* a now; A^tipH , A-ferojf a aap^; cb- 
CTH , cfc^oy a CA^K Adde Fut uie^ AipS , ab wk- 

fdSTATH, WB^»bTAK). 

Mutantur vero transformabiles consonae in 
iHas, et quidem I. r in 3, k in q, ante h, 'bM, 

»bTE 4 ' Mutatio transformaUum. . 553 

m 

ffeTE in Imperativo (Gonjug. secundae): InoMo^H, 
noMo^^faM, noMo^dsTE a noMorH ; teijh, TEij^bM, 

■TEIJ^fTC a tekH. 

2, Inlndicativo ejnsdem Gonjug^tionisrin iic^ 
V in ui, K in M : noMorS> noM09KEiiJH, noMoiRET, homoikem, 

nOM09«ETE; BEf)^S, BEflilEUIH, BEfUIET^ BEfUIEM, BE^.« 

uJETEj tekS, teseuih, teset,tehem, temete. Idem 
tit ante eh Participii passivi : be^ ikeh a be^ rS , ^^3« 
iKiKEH a ^A^iKrS, BEfUJEH a BE^)(%, w^uiEH ab u;^- 
Xy^^f ^EMEH a f ek)^. At literae ^,t, 3, c nullani in 
secunda Gonjugatione ante eh subeunt mutatio* 
nem: be^eh a be^V, raeteh a haet^, be^eh a be^V, 

CIUCEH a CHACS. 

3. Ante eh Participii passivi Verborum in hth 
(tertiae Gonjug. Parad, F.) mutantur etiam ^ , t , 
^, c, CT, uti §. XU. Introd. ^ictiun est: ^oik^eh 

a fO^HTH, OyTBEflK^EH ab OyTBEf^HTH, n03AAI|JEH 
a nO^AATHTH , ^yi^EH a )^yTHTH i nf EKf AI|IEH a 
n^ EKf ATHTH , nOf AIKEH a HOf A^HTH , CB^buiEH a bB^^- 
CHTH, MI|JEH a MCTHTH, nfEAIfJEH a n^EACTHTH. Ad« 
de H^npAIKHEH ab H^n^A^HHTH, CAKAAIKHEH a CA- 

EAA3HHTH, oyM^iK^fEH ab oyMS^f HTH, noMyiuAEH a 

nOMyCAHTH, H^OI^fEH (et H^OCT^EH) ab H^OCTj^HTH, 
OyMEft|IBEH (oyME^IjJBAEH) ab oyMEpTBHTH , Oy)(y« 
l|JfEH ab OyXI*<TfHTH, n^EH^nEipfEH a n^EH^nECT^H- 

TH , qua^mvis inter literas transformabiles et termi- 
nationemfH literae fi, h, a, ^ interpositae sint. 

Ser- 554 Pars IL Gap. III. §. 4i. 

Serbici librarii in Codd. slavicis post n , a , p cort' 
sUinter kn pro cn scribuntr cxpANKNi NcnANKN, 

«rp NIKNKN a Tf H3NHTN , MOAKN , W3AOEAKN , 3A- 

•TBOf KN. Verba autem , formae *bT>i (Parad. £.) 
transformationem literarum ante ^kH non ad- 
mittunt; B^b^^kN a B^fa^^faTH , ^AnV^cTHrN a 3AnHc>r4;- 
TH. Hinc CKHtTHirNVE Joli. 5., 35. et Exod. 27, 20. 
fL forma CB^faTHtTH.l 

4. Labiales ante en Part. passivi inserunt a 
epentheticum : izibaen, caabacn^ bo^aioeaen, wcaa- 

EAEN^ WCA«fanACN» Rf CCT^nACN , HOCf AMACN , a nBHTH 
CAABHTH, BO^AIOKHTH etC. Excipe OyiZI^BCN, EAA* 
rOCAOBCN. 

5. Eadem epenthesis et literarum transfor- 
matio locum habet in Praeterito Gerundivi ante k, 
quando rejecto hb contrahi solet: wctabai», B03- 

AIOKAb, nfHCT^nAh, prO WCTABHBi BO3AIOKHB , llpH- 
CT^HNB , n^CAOMAh prO n^ CAOMHB. Sic WKHOBAbUIH , 

in plur. nfHCT^nAhiijc, prowKNOBHBiuH^nfHCT^nHB- 
luc. IPorro npHrBoifc^^b, . ^om^biuH, ^AKASfK^kiuc, 

prO n^HPBO^^HB , fO^HBUJH etC. BkSuJ, BO^rAAUI 
prO BK^CHfi etC. BnAhlJIIUH (BOnAOI}JLUH) prO BnAhTHB , 

WK^i|jcA pro wKfATHBCAi ^An^^faip pro ^An^^faTHB; 
noi|jCA pro nocTHBCA , k^ cipujccA pro k^ ccthBuueca , 
wMutpcA pro WHHCTHBCA. Excipe wcT^ACTiuH)f (Ven. 
oycTpACTiuH)f) Psal. 16 , 9. rxXcciTcogvicdvrtcv , qui 
afQixerunt, ab uict^acthth. 

6. Elisip literaram ^ 6t t. 555 

6. Literas ^ et «r anle a participii actlvi elidi, 
diidmus Cap. II. Introduct. p. 48. Hinc NABfA a 

NABE^V , n^EOA prO nfOEO^A, tZIA prO RI^A, HAA 
prO RA^A a HA^S, 4IA, HAA, HAO pFO HETA, HVAA, 

MTAo a NvS, wKp4tA ab WKo^bT^, cj4fA0 Job.4, 12. 
recte in Ostrogiensi, a cj»feT^, Praet. cy*fe«rf , c^^b* 
•ro]^, male omnino in correcta c^^hao, quasi a 
forma (iicta) cfHbTHTH. 

7. Praeteritum pi^imae Conjugat solet post 
vocalem tertiae personae singularis paragogicum 
T assumere: cit, nomT, njVriT, wkrit, wraT (wJ- 
mat) pro ra*, nora etc. Sic nahat, hohat, ^auat, 

KA/ATCA, WKBHT, nOBHT,nHT, HfOAHT. lu SeCUuda 

Conj. r&rius: oyMpET, njottTbtT. Rarissime in plu- 
rali post jf S : BnpAUJA)(HT in Damiani Apostolo , ca- 
BfUJA;fXTfli Mich. 2, 1. in Ostrogiensi , , HCKAX^Tk 2 
Reg. 17, 20. in eadem, in correcta hckauia. 

8. In verbis foritoae tertiae et quartae, spectan» 
ttbus ad tertiam Conjugationem , quorum prima 
persona facta transformabilium literarum muta^» 
tione in m^S, mS, luS, ijiS terminatur, restituen- 
da est characteristica consona primigenia (quam 
ex Iniinitivo cognoscas) jam in secunda persona 
et reliquis omnibus: Bnm^S, bh^hujh, bh^ht etc. 
fom^S, ^o^HUJH, fo^HT, Imper. fo^H, Gerund. 
fo^A etc. nofAmS, no^A^nuiH etc. rAAiuS, rAACHUiH 

^lQ. nAAI^S, nAATHUin; nAATHTH; nSl^lS, nScTHUIH,^ « 555 Pari IL Gap. UI. §. 4i. 

nScTHTM etc* Verba autem quintae formae , qpiae 
sunt primae Conjugationis , transformatam Ute- 
ram servant in omnibus temporibus Praesenti ana- 
logis et primigenian} characteristicam ilon nisi in 
Iniinitivo et PraeteriUs recipiunt: CTfAm^V, ctaa» 
iK^iujH, Imper. ct^ aik^h , Gerund. CT^AfR^A, Inlia 
CTfA^ATH, Praet. ct^ a^a]^ etc. Sic mair^, Jmp.MA- 
iKH, Gerund. maska, makcSi^h etc. Sic nntuS, ^uujVi 
haahV, aasS, mei|iH, hi^S, In£ ma^ath, niicATH, 

^bl^^ATH, HAAKATH, AAKATH , METATH , HCKATll. Idem 

valet de euphonico a ante \o. Servant illud verba 
Gonjug. primae per totum Praesens omnium Mo- 
dorum KMAto , kmaiuih , kmait; kahaio, KAnAiuiH, 
KAfiAET etc. Inf. KAHATH , Praet KAHAX- Rejiciunt il- 
lud jam in secxmda persona verba Gonjug.tertiae: 

RIBAK^, inBHUIH, Inf. laBHTH ; K^nAIOf KSnHUJH, Inf. 
K^nHTH. 

9. Ante A)(/Aiiii euphonicum a inserunt ver- 
ba Gonjug. terUae» non vero secundae. Hinc fa- 
cile dijudicabis, qiiid intersit inter irhbauie et ikh- 
BA/Miji. Hoc enim est Praet. iterat. a ikhbhth , il« 
lud a ikhbS. Eadem lege tit? transformabilium mu-^ 
tatio ante a , ut ante ih Part. passivi. Hinc baaikax » 
BAAiKAuiE Praet iterat. a .baa^hth , rectius quam 

BAA^A]^, BAA^AIUI. lu MAAHAUUE Jud. 6, 11. H rUS- 

sico more pro i^ scriptum est , slavice maaijjaiuc a 
auathth, Gonfer P. I. p. 387. 

10. ^ * Mbt primac pers. plaralis. 65? 10. In speci^ nbtabis^ q u o a d P r a es e n s, My 
servari inprima pluralianomalorum^in aliisomni-i 
bu& nunc contrabi in m. At non desunt vestigiai» 

. etiam. regularium verborum primam in mu termir 
natam fuisse. Praeter k^^cmu, noKMBfMU, quae in 
antiquissimo h^bo^ NHKsec. XLlegimtur, etiamcodex 
Gaesareus (olim Hankianus) Matth. 28 , I4. habet oy- 
PAAroAEMU persuadebimus , rsftrofuv , nunc oyroAHM. 
Subinde et anomala in Codd. antiquis rejictunt 
u. Differt/autem pluralis kcm<&, B^kMnL, hmam^k a 
singulari KCMb, B^feMb, hmami», in iis codicibus qui 

, discrimen inter b et •& acicuratius observant In 
Damiani Apostolo ceu codice Serbico hoc discri- 
men lieglectuQi est , cum b ubique pro •& scriba« 
tur: MU KCMk , hocaVch kcmk, B^bMkfio scimus enim. 
In eodem semel et ikhbemo pro h&hbcm scriptum 
est 

Slavi mcridionalcs omnes (Illyrii, Croatae, Cami* 
oli) pro slavico m (seu mu) amant mo. HincKCMO, 

N^bCMO, B^tMO, ^AMO, 3NAKMO , OCTABAAEMO immO et 

fik^CHAAMO pro B<&3CUAAEM ctiam in libros slavicos a 
Serbissec. XVI/editos irrepsere. Poloni constanter Mfal 
retiuucre , quod tamen non raro (post i et h) in m : SH- 
HHM , ^AHM, contrahunt. Bohemi Nihk mutarunt wsuccessu 
temporis in me, quod nonnisi post e contrahere so- 
lcnt: fiS^EM pro eS^eme a singulari sS^S. Nunquam 
vero post a, quod nec Poloni faciunt, neque post h^ 
quia /»M et hm in singulari adoptarunt , pro veteri ter^ 
minalione 3W ct w. ' Eandem ob causam lllyrii kV^e* 
Mo, fiH^HMO, HPfAMCf^ coutrahere non possuntin Eilh 658 P«^5 II- C*P- 1^- §• **• 

AiM , 611^"^^ WfANi , quia illis f m , hm i am sunt termin»» 
^ones singularis numeri. ^ln glagoliticis libris anteCa- 
ramani correctionem editis non solum HcnAi^cMO , aio- 

EHMO, hoWH^AKMO, HMAMO et HMAMH,K€MO Ct ICCMH, 

sed ctiamin Praetcrito ^x^mo et -cmo: nfHtzixoMC, 
liocA»«HCMd , no^MACMO ctc. lcguntuT. ccME cUam in 
Ostrog. lcgi , monui j). 554, tf). Addam hic A^ah ecmi 
inveniri in literis rassicis (rDAMOTA) An. 1^65. 

KCMuexKCMH,quodp.389. elibro Esthcr Ostrog. 
cditlonis citavi , contrajctum cst. Hincetaliaanomala hiM 
terminala in singulari Mb liquidum rcquirunt. Licebit ita- 
quc Mi», utpotc charactcri^ticam primae jpersonac singu- 
laris, confcrrc cum Graecoram vcrbis in p , et personas 
tertias inTk (pro th) termmatas, cum tcrminationi- 
fcus linguae Samskrdam Indorum. In secunda perso^a 
singulari vetus slavica fctinuit adhucH: k^^eujh, hma- 
uiH, quod ct Indicac cst communc. At dialecli vulgares 
omnes H rescidcrunt: kS^cui, hmauj. 

Ex speciminibus Orlhographiac dntiquae, quae 
Iniroduct. Cap. IV. §. Yll. daU sunt , constat ter- 
tiam personam singularem et pluralem omnium 
verborum in codicibus seculi XI. XII. XIII. termi- 
pariin Tk, quod a pluribus seculis in ti muta- 
lum est. Anomala tamen ti. servarunt. Hiiic 
KCTb cbntractum censeri debet ex kcth , quodBo- 
hemi in kcthtu emphatico retinent. Huic Grae- 
coram w affine est, etplurales in / (siifi, Xcyatr/, dor. 
KstywTi) respondent slavicae terminationiin ^Tk, ATb. 

A librariis confundi i et k in fine post •r tcrtiae 
pers.sing. ct secundae pluralis in Codd. antiquis sacpius 
Observa^. MOiKfTt in tertia singulari pro MOHttTi., K«- 
JLtTJpro K>t^Tk in iiieris (rjAMOTA) anm 1229, oy- CAU" • t f 

Ellsio vocalis c in Imper. 559 

cAutmTE in tertia plurali pro oycAuuiA^, et ae>khte, 
no^fcKAOMHTiCA in tertia singiilari pro aenbhti^ , n^ ^kKAO- 
NHTbCA, vice versa oy^OHTb in secunda pers. plur. 
pro oy3fHTE in codice Vindoboncnsi Gaesareo (olim 
Hankiano) / alia alibi exarata leguntur. t emphalicum 
seu paragogicum in nai2It'1,3ahat'1, oHTTk, et Tpar- 
tictpii passivi n4iT'ft^ npOKAAT^ etiam olim, utpote 
solidum, crasso^A notabatur» 

Tertiae personae Conjug. 11. paradTgmdtiS' D, 
quandoque amittiint n in singulari ante et, et in 
plurali ante ^t. Ezech. 21 , 7. H^^ujfTix^J^^i legi- 

tur pro H^^x*^^*^* ^^^ ^^ Plur. hccujSt ab hc}(n^ f 
MccAHffOT ab (HccaknS, excluso n, secundumparadig- 
xna B. inflectuhtur , mutando transformabiles y^ 
et if* HT pro ET in tertia singulari est inflexio rus- 
sica. Sir. 32^ 25. bonmht irgocrsxsi in Ostrogiensi 
est a BONAiS pro bonmet. Correcta hic iterativum 
BNHMAET recte substituit. htht Joh. 5, 23.pro ntet 
a htS. Vide supra p. 642. 

11. Inlmperativo ^ekS diidit e: |^i)H,^t|'&« 
TE (nunc oi\hi, ^ijIiJte); in Godd. serbicis etiam 
nktjHCE, ntijj^bTECE a uekSca, immo CThij^feMCE, con* 
curramus, a ctek^. At m composito u)^ eijhca vof 
calis E elidinon solet. so^^^biKH , BO^^^biKvfeTE (bo^* 
^4?ikhte) elevate, pro Bo^^^bfK^H, BO^^^bsK^^n^E^ 
noB^bm pro noB^btK^k, no^AiK pro no^AiK^ik russici 
Codd. exhibent. aikh, AiK^bTE (aikhte) est a 
AmS, APATH (Gonjugationis I. ParadigmaB.)^ quam 56o Pars li. Cap. IH. §. 4i. 

vis et Art in usu ^it ' CA^^feri m CA^kTc an- 
tiqnus codex contrahit, Bohemorum toore, qui 
»b exduidere Sol^tit : fiE^hn*c pro Bi^^bTe , KS^i»>rf 
pro K^^^bfrb Damiani ApQs.tolus , quamvis iKHB^t- 

£^^4;;^^ «Tki^^feM , ,iminQ ivnoKM (pro BcnoHM) le- 
gat, tamen ija aliis h pro »b, praeprimis in verbis 
tertiae Conjugationis haj^et : c^^hvi, «rBopHTE; no- 
XBAAHfrf> cawiijhti etc. Nimc etiam in secunda 
Conjugat HM, HT« pro/feM, •feTf in usu est bmh- 
^HTE, npcnHTE, coec^HTE, B03306HTE Joel.l, 13. i4. 
in correct3( J^eguntiu', in Ostrogiensi vero BNH^^bTE, 

■ 

cycnA+TE, c&EEf^feTE, B^x^oft^feTE. Malc tamen oy- 
cfiA^feTE p^o oycn^m forniatum est a craio, cnHiiiK, 
c\im. verba tertiae.Copjugat a epentheticum.in 
Imperativo pou servent Melius ulique in Evan- 
geliis cnHTE, a quo Praesens cnHTE nunc soloac- 
centu . distinguitur. Olim Imper. cn-feTE, uti ad- 
huc hpdie^ apud Bohemos., Cum Imperativo jmale 
CQqjungitur ^^ ip Ostrogiensi Lev. 18, 15. ^a ne 
ivKfiftiH^ ^correcta ^a he wKpiuEUJH , Lev. 21 , 1. ^a ca 

t|EOCKBEf HAHTE , COrreCta ^ NE H^CKBE^NATCA. 

Editorcs ni^si male fonnarant be^ hch ^ bedpS , cum 
BEp3H djcendutn sit, mutato r in ^. Cum illi meuie- 
rcnt, ne qui.s wbed^h abjice , rejice, confundat cuni 
(S*BEf3H ab vvBEy3^,"" Wluerunt Psal. 5o , i3. ct PvSal. 
70, 9. NE .ivBE^fKH 3ubsrituere pro antiquo ivBEp^H, 
quod recte Ostrogiensis et Psalier.' Yeuetum hoc loco 

«cr- Praeseo» Geran^vL 66i 

servaronti In Evangcliis etiam editiones postcriores 
BE03H (a fiep rX) septies , et ni^^HCA quater lcgunt. w-» 
Bcf IKH jpolouica inflexio cst, ula c*lBAiMH,0SA€HH Num. 
20 , 20. Ostrogiensis , pro oiiiaeijh ,■ wkacijh. 

12. PraesensGerundivi in seciinda Gon* 
jugat. exit in u, Si|i: necu, hmu, h^u, rjA^hi, 
CT^ Epu , Hm^HfiSi^ , MNSt|i ; firequentius tamen as- 
sumta Adiectivi deiiniti terminatione h: ^hbuh, 

nAOfiUH, Kf A^uJi » KAK>^UH, Pf U3UH , MOrUH , IKE- 
rUH, hifX^ti, REKUHCA, ^EKUH. Sic et KAENUHCA, 

quamvis alia in hS Praesenti Gerundivi careanL 
Quaedam etiam Praesens , saltem in libris recen* 
tioribus , mutuantur a Gonjugatibne prima , illud 
formando ope a. Hinc ^OfiA, ikhba^ mHfiAH^ tnf^'^ 

AH, M^AH, HA^A, 'TfA, m^A, CMATACA. SicetlKNA, 

iRNAH, aiKN^, ^MACAa ^mK aira , .AiKAH est a aikV 

* 

GonjugaL primae , hinc* et aik^i|ih , AwAiipi. caa« 
BAAH Joh. 8, 54« iif editionibus antiquis male for» 
matimi est a CAAfiH>rH, CAAfiAK). Melius nunc caa- 
fiAH , in codd. serbicis CAAfiiJi. Epentheticum enim 
A in Verbis tertiae Gonjugat. non nisi ante k> pri- 
mae personae lociun habet. Ab Iterativo vero 
CAABAAK> Praesens Gerund. est x:aabaaa, CAABAAAii. 

A rofHbTH Praes. Gerund. regulariter formatum 
est rc^A, rofAui. Hinc Lucae 17, 29. kamuk rop ai|i 
S-acy, sulphur. In Mss. autem KAMENk roDVi|J iegitur. 
Sic et Bohemi h o r u c j (pekio) pro horzjci d icuut. Alibi 
rAc^i|i, hckSiji reperias^ quae a rACHTH? ncka^h de* 

Nn du* f 

562 Pa»ll. Gap. IIL %. 4i. 

dttcere non po&sis. Ejusmodi forixiationes anomalas, 
uti p« 543. aiximus , optimc explices , si a formis anti- 
quis^ Dunc obsoletis^ factas supponas. Igitur rop^i^ a 
' forma royS, royiUJM, tac^ijj a rAcVJ , rAccuiH repe- 
tendasuut, uliHCKU, hckSi^, hckom ab obsoleta prima 
pcrsona hckJJ. 

» - . 
13. Pracsenti Participii passivi ca- 

rent yix non omnia verba in n^ paradigmatis D. , 

cum illud a forma iterativa petere soleant noiKHl^, 

exempii gratia , a novKHNAio format hoikhnaem, cum | 

noKNS non sit capax morae temporis^ quam Prae- 

sens requirit. Sunt tamen nciNOMa kin^, pnath, 

KAiNOM a KAiN^cA. Adde oyBA^OM, quod tamen 

potius sit a forma oyB a^^ , quam ab oyBAnS (pro 

oyBAAHS). ^ j 

Literam m in Participiis passivis tsst solidam , no^ 
ilquidam, ideoque ei in Mss. adjungi >&, Introd. p.- 19. 
mohuimus. In editionilms antiquis nullum discrimen ob- 
servare licet inter terminationes om^a , im^k , hm<2. In recen* 
tioribus autemsolum fmita in om signantur Jcr crasso 
ut ^OBOM^A (Hebr. 11, 8.), iinita vcu-o iu im , ct hm J c r 
tenui: mVsAiMk xctrv];)^^|Xfvo( Rom. 2, 18. HMiH^EMk 
kS^ct 1 Cor.*5, 11. CAABHMfc 5o^a^c|Z5yo5 Luc. 4,i6* 
roNHMb KyBAuif Luc 8, ^Q. Yolcbant nimirum cdito- 
res hac ratione Participium passivum a prima persona 
j^iurali distinguere. Cur autem Matth. 18, 26. iMb 
(Praetcritum tlerund. ab hm^) scribatur pr{> im'^» 
plane assequi non possum^ 

14.- Verba primae Coniugationis paradigm.A, 
([uocuxuvsimpltcia jnPrae.teritis augmentum a 

as- I 

Praeterita i. ct 2,. Conjugat. p^3 

assumunt^ respuunt illud in compositis actionis 
singularis: ^'bAjf a^^io,atin compositis SA^^feXf 
Ro^^Htjf, nfH^^bjf, a ^A^^bio etc Verba longioris 
niorae pro x in tertia persbna amant xmt : cnMut, 

3HAtIJE, nHTAlUE ', ^'bAlUE , CM^bAUIE prO ^'kA , CM^bA. 

Aliorum simplicia Praeteriti Iterativi ilexione gau- 
dent: bj^A)^ (Bf^b^^X)' b^.auje a b^n)/ at Ro^Bp^k;^, 
B03Bf4e a composito BO^Bpk) ; hfA)fC/A, noAUJECA a 
noiocA, at (vnf^b)^, wn^^b a^composito SSn^io. A 
rAAPOAATH, rAAPOAAY , in tci^tia persona et PAAroAA 
d i X i t, et rAAroAAUJE 1 o c u t u s e s t, in usu tst, pro ra- 
tione actionis aut determinato tempore absolutae 
aut continuatae seu Iteratae. 

Praeterita secuodae Gonjugationis parard'gm. 
C. quamvis in oy, e regulariter desinant, tamen 
verba terminata in pS , quorum Infinitivi characte- 
risticam 'b ante th habent , etiam in Praeterito 4? 
praefejrunt: oyMy^b)^ , oyM^^b melius quam oyMpojf ,^ 
oyMfE. Sic wnj^b^f, CTTybXi npocTd^jf, codices 
serbici exhibent pro wn^ojf, cbTfO)^, nofK|^0)f,nfO« 
cTpo)f . fKMO)( a »mS apud Mrazovii? jmale forma- 
tum est. Sed et ikmax apud Mel Smotriski vitio- , 
sum est. A irmS enim Inlinitivus est ikath^ cui 
Praeteritum m^x confoime est, Bohemis m^AA a 
nc^kM^, w^hth (pro m^^jbTH, ik^ath)* Confier 
Praeterita m^ ab hmS, itjth ; nA)f,"TA)f, iKA)f ^ 
nNV, TNS^mN^. ^M^ vero par^digm^tiD. se con* 

N n 1 for-ii * " • 564 Pars H. Cap. III. .§. 4t.. 

Ibnnat : ^M^fx p A^^* Pleraque in M , oh affinitatem 
€um forma prima in )i, pro nS]( amant ojq, M 
oymoXyOycnEaboycnNS; oyrAccox, oyrACEE ; bo^^bh- 
rox> fio^^HHiE et Bo^^anr^^xv noTKo^, noTME a 
ncTKN^. Sic vSnAU^ab SnAUN^. Praeterit\im iteratir 
VuniiRHBAX»^HBAtiii,esta sibiplici mHB^. Composi- 
tum wmHfi^ format Praeteritum vviKHBor , uiirhbe, 
a Praesenti seu futuro, sed et wikhXi. wmH, iuikh- 
yoM, wskhcte, wikhuia, ablntinitivo wikhth. Sicet I 

HIK^HX Skh HIK^HB^, HIK^HTH (ptO , H^IKHB^ ^ H^* 

ikhth). \ y 

Gantractioiijvn Pr^eteritorum, quae in prima 
persona singulari o^ rejiciunt, in terUa plurali 
yero, pro ouja, non nisi ^ admittimt, exempla e 
Damiani Apostolo collecta cape: h^, b^h^, np^^ 
H3K*r, wK£*T,pro h^% s^h^ox , n^ ¥ h^o^ , h^k*- 
roXf WKp^bTox; iri tertia pluraK : H^^f^ fiNH^^,H3« 

* H^S, fi^H^^, n^CH^V, n^oH^if, CHH^S,pro h^oulia 

*** ' . • ■ * 

etc. norkiKHet noruKN^pronoryKoujA, noruKni^uiA; 

riA^(rko0akah Actl3,4« nunc wnAuuiA^prora^ouiA; 

nA^^pro nA^ouiA^,B3Mor)( , fi3^fiHr>(,wB^r\(CE , hoctm^ 

rS, proB^MorouiA etc. ^atkS ^npHfTKS , pro^ATKouiA 

• seu 3AtknSuia a satknS. Hebr. 11, 29. hctoh^ ko^ 
rsiroSvitrav , pro' hctohouia seu HCTonN^uiA ab mc^ 
tormS, nunc HCTonHUiAtA a forma HCTonnTH.Adde 
n^HcBENi^ pro n^ HCfiENt(iiiA , et Zach. 1 , 6. nocTHrn^ 

^in Ostrog., pro qub correcta substituit nocTHpN^uiA» 

6e- Partic activi. 665 

Secundam Praeteriti personam a tertia noQ 
f uisse distinctam » supr a monuimus. Immo fuit tem» 
pus, cjuoet prima persona nondum x assumserat^ 
uli e contractioribus Praeteritis concludere liceL 
mc et 6*9^4; et composita CB^r^^k, noB^t^^fr, (^3 
HcnoB^b^^tr) in prima persona frequenter libri anti« 
qui usurpant; quod etDalimilus Bohemus , qui ini- 
tio sec. XIV. GhronicoR Bohemiae versibus con- 
scripsit , aliique auctores idonei confirmant 

Charact^.risticam j^ ad signandam primam perso» 
namsiagularem licebit conferrci;um Germanbnim ick^ 
cui in plurali om (olim et OMW) accedit: fA3^M^][ , 

fA^SMrbxOMi (^A^SMvkxOMU). 

l5. l^raeteritum Participii axtivi in 
Hecunda Conjugalione pro px ^^stimit a: moha tt 
Mor^^ Moroxjr ^ika a^iK^, f^^^X* ^^^^ ui fif, si 
consona immediate praecedat , inserunt c eupho» 
nicum ante ^ : oyMcp a , c*iTCf a , n^ octc ^ a , • n^m^f a , 
ab oyM^V, ciTfS, npocTpH, nom^H. Sic et mcPA a 
mrS (mcriO. Verba paradigmatis D. elidere solent 
hS, si euphonia id admittat, etParL activumcon^ 
formiter paradigmati G. a Praeteritis simplicibus 
deducunt: N^K^brA ab H^K^rrox, H^E^brHH; n^H* 
B^farA a npHB^kroXi nfHK^brH^. At mhhSa a mhhV^^; 
h^cxnHa ab H3C)(H^x, quamvis et h^co^a, h^cxaa , h^* 
cyAO ab H3C)^o)( formari possit. Sic et noBHA pro noi» 
shh^a, cum ei noBH (cum t paragogico robht) 

qua- 666 ParsH. Cap. m. §.4l. 

, ^ ^ .' ' r 

quasi anratto dicatur.* Verba mn^, ^ahh^ elc cum 
ob iniinitiyumformae primaePraet iorment in aj^ , 
etiam in Part act. desinunt in aa: ikaa , ^amaa. - Sic 
et RiA ab hmK > lax > ct composita b^aa , bnaa a bo ^j- 
M)i, B3A](, bohmS , tiNA]^. A noMNio, noMNirorM. 
Part act. est noMN^bA, non noMNHA, qpaamvis Hebr. 
11, 15. Correctoribus Russica inflexio praeplacue- 

rit : AI|IE CU nOMNHAH. 

A Patticipip act. iii a ope auxiliarium ecmk , eij , 
S^^S Practeritum circumscriptum , Optativi et Practcri- 

ium conditionalc ct Futurum exactum formari P. 1. §. 

•84. 85. docuimus.Cf. ctiam §»79. Addam hic Abd. 1 , 
12,- Iraperativum Auxiliaris kS^>( conjunei cum Parlici- 
pio activo m OstrogieqslT n€I^^h BH^nSA jxtf eV/S^^ , 
non despicies, in con:ecta neiide^^huih. In tertia per- 

^sonasinc. ectk quasi in Subjunctivo Philip. 2. il. le- 
gitur: 3AHE-nofASO«rAAr qiiia seryivit/ quod servicrit. 
In lihris minus antiquis non raro ctiain ih Indicativo : 

*CTHeNi(A Lev. 8, 8. corrccta' cthcne (pro cthcn^). 
Sir. 3t,.it- KTo MorA in Qstrog. ct correcta, pro 
Russorum, Potenoruni ct Bohcmorum consuctudinc* 
Ih^pluraH gcnfera disfingui , qildd Bohemi ct llly- 
rii faciunt, nondum observarc n^ihi licuit. . Notavi ta- 
men locum ex Apostolq Pctropolitano chartaceo initio 
Scc. XVI. s4ripto, in quo Hcbr. 10,2. n^ECTAAbi oyKo 
fiktuiA/in feminino piH) ' n^ Ictaah legiitur. ' Mardarins 
jauoqut^L.uc. ^3 , 55^ . «'kj^S n^ HUiAi , lllyricum ho- 
dierhum itiorem secutus, pro iidhujah aliarum editio- 

•num cxcudit. Gonfer notam p. 537. ct p. 647. 
-. • . • » • . ' 

16. Praeteritum Gerundivi verborum 

in ^ aci paraSigma C. spectantium subinde 1 eu- 

. • • * ■ ' ' . ■ 

phonicum req[uirit: km ab hm^, b^em ^a bo^ms, 

CNSM I »• » • Praeteritum Gennidivl; ^f 

€Hm (cnkm) a ciHM^f npHKM (etn^V^M) a n^iWM^; 
pAcnm a fMm)f, nasen a nj^snV; oyMe^ a}) oyMoS,. 
wviy ab WTjS, n^ocTEf a nfoc>rf S; Jtfr a mrS, hit 
a «htS. Addita autem ih iine terminatione uh eil^ 
pbonicumi e elidilur : ^AcnNUJi^ n^osTyH ,- oyM^yH 
(et oyMEf^MH). BjftSNf^ a fi%H^^. Multa etiam Yerba in 
nH, rejecto nS Futuri, seu ojf Piraeteriti, quod pro N^jf 
assumserant, paradigmati C* se conformant : nory e 
a noriiirN^, noryso)^ ; n^o^AR, n^HNHK, a npo^A* 
fiNS^n^HNHKNS, B3^RHr pro B^^BHrHVe. Sic et oy- 
ton inserlo euphonico o ab oycno)f , oycnn^; oy- 

TOK ab OyTK0)f , oyTKN^. At MHnSb a AtHNS)f , MH- 

N^, nAiON^B a nAiOHS. Meletius distinguit SThiH 
et HTCH, illudque Praesens, hoc Praeteritura esse' 
statuit. Similiter bo^be^ch > ct^ EyKiH , iiEfEH , teseh 
a Praeteritis bo^be^e, CT^EfKE, nece, tehe deducit , 
dubito an recte. Nam eh pro Vh nonhisi post 
consonas liquidas et quidem in verbis conjugatio- 
nis tertiaelocum habere.observavi. Horum enim 
Gerundivis contractis- aSigi solet e.h: mBAEH, nor 

«TABAEH/Oy^AfEli, T^f EH , ^OIK^EH , nSh:^EH (n^^EH), 
OyTBEfinEH, nOBHsUIEH, a tziBHII» HOCTABHfi, Oy^Af Hlf, 
TBOfHfi etC. prO raBHBUH, Oy^AfHByH,^O^HByH., 

noB^bcuByJi etc. 

Mallli. 2^7, iS. ^irsgiS-s)^ (kxXccik^) recte Ostrogi- 
ensis aliaequc cditiones dntiquae GerondivoB^^NE^ 
(ha t^octk), ct Joh. 19, 39. Tcs^i^Jhm {plurali. bi^3-» (n^iw «pmiseraiit JPra^M^iHisiuc IesiieoddirP«w 
tropolitaoas b^^^mi^uje (alius vitiose BH^NCom), Svan^ 
gelia vero Mo$c|U. An. 1606 1103N13UJC. Pruno loco 
jam ante correctiooem postreoiam 001131 (Pi^elerkum 
Indidativi juro Gerujidjvo OQNg) , altero 00N3111& utpote 
notiora, male substituta (uere , qupnim utrumque reti* 
nuerunt Cbrrectores Bibtidmm. ' Aliud certe est bon^ 
3S , cujus Imperativos fOii^H sen ooNgN (noik tm Hom« 
NHijS mittc giadium iii vaemam) Jok. 18, 11. lcgitur; 
aliudl .B<&3Nq[9 et pr^epci^tiohe 013 ct N^Scomposi^ 
tiim. MaFcl i5, 36. rt^&st^ vocabulo o%3aoi« (Gre- 
rundlvo pro o^i^AOfRMoX Qxprimiturj.PsaL 3i ,, 4.Prae- 
terltum singulare dyN^c (Ven. oyN^f), Psal. 37 , 3. 
pliirale oyN^otuA, Ven. 'c^r^ 'fcAiu «rooni oyN^outi oi 
MNir, .^gittae tuae ixif|xae suiit mihi, invd^vicav^ 
Russi norunt etiam n^ON^AN), n^ON^ATb, npoN^]^, 
n^oN^M^r traiKisfigere. ^implex iterattvum nh^ath a 
Nb^^ (ni3^) et liji3S)$ et Serbis (his ctiam nn^ mar'- 
gantaruiU ido insertarumseries, torques) adjhucinusu 
Hunt. Infinitivas .a forma Ni»3^ nuUibi legilur, scd 
11^3«^ H (m^TH) ess6>pos^ 

17. Praet«rifttinirP>rt;cipii pa«»ivi in 
prima Conjugatioiie |f rfninatur itttH 'aufc^ : cif m , 
noeiCNi at Gw. 9» 3Vo«tMnti fiooiiT. Pkraquepost 
TOcale$ N» y^ ay ^udwiA niHi uiBfN (eliso h) a 
luHio, wMMBiN^ n^i^§m>f H tnaecto: euphonico 
BusBorumoYMOOiN abii^Mittetor ; kiaG etiank ^acber 
(pro3a«yofii)03ABUTHS nc^i^itiN, ck^ben, n^HKf^- 

BIN (prO «OKf MBEN e^O Oi nOKyOBCN CK^OBtN , H^H*- 

KfOBiN^ aed et noK^ynp in libris a Russia translatis, 
•r pro iM poatultit.NaiVi «b Verba in H)t, quae ln£ 
in ATH formjfi^fc : iq v ^ejiMque con^o^ta doiot , {Sut, 

03>aT) Praetcrhiim Part ^^ass^v!, ' ^ S09 

MAMAT, noNAT, ^AHAT, njfoKAAv. His addc nMv, 
hinc verbale nM!P?€; n+T a npio, n+vM , licet yciv 
bale n*Mft sit a n*M; noM^, cbhv; a noBYw, cbYio 
(noBHN^, cbmmS) ; nfOAHT a njoAy*o(inSerii. codd. et 
A*M, a A*fo), at n^AYAN ^st a fornaa npOAYATH, 
A 3MA10 est 3MAH. A ^AKOAM (Parad B,) ^akaam et 
3AK0AeM , quasi a ^akoahth. ^ ^ 

In 11. Conjugalionc (Parad. C.) regulatls infle- 
xio est fM: k^a^cm a K^^» ^ A^mfHf m a . f a^irp^ • 
HiK^fiRfM ab ^m^ir>i (pro M3iKrS), uiKAc^itH, con- 
iracte wRAkMfN (in codd. Serb*), .wb#awi (19 Rus- 
sicis) ab wcAfKK Sunt*tainen,tjuae pro tM etiamT 
admittiint, utnoiRfM et noiRffT a noiR^^, noAHff'^ 
et no^n^ fH, a no^n^S. AKa vero ^potiuf r adscid^ 
cunt: wBffCT ab wBff^V, quamvis verbale sil wfifp^f- 
nif, nyocTfjT, fA^n^ocTCj^T. Httc spectat anohialum 
fi«facTt fi4rcTA, R4r€T0, ab alnliqua fonna tffe^S , B»b»- 
CTH (pro fiir^^feTH). In Patadigmate D. potuissem 

prO S^^HHOBCM COmpOsitUltl wkHMOBfN ^b UtfiHN^ 

ponere. Volui autem apponendo w^HMofiCH «regu* 
arem formationem designare, iqpaae Ik resolp 
vendo S in ob et addendo f h , el sinnrf , nun tsmt 
aitproprie a bYio, indicare, qOaedam transilire ad 
alia paradigmata. i^nformia paradigmati IX sunt 

MrNOBfH a AirM^, nOMANOfifM anOMAN^, n^TKNOfifN 

a nffTKH^,«^X>«OfifK (^NOfifN) a^X***- At h^* 

MSfN, 570 Hfiss H Cap. IH. §. 4t; 

MH£M| Av^iuM ah H^MKH^^ Av^x*^^> rcjecto Hos se^ 
cundtunparad. C.inflexa sijiat. Sicet^3ruKEN(fA3* 
rMEEHA KHHrA Apoc. 10, 2. apertus- liber) a ^^3- 
ryKH)(; ccrfisw a corbisii^, formata stint. Hinc et 
cycnEHVE ab cycnnS. Adde ha^meh a ha^mS , ws- 
iiiMEH ab WKiiiM^ Servant quaedam subinde Nant^ 
iH, ut A03^iiHrHEH> "f^rHEH, dut pro CBEM assu- 
niunt i(v: pA^rHW, iic^^BurHW» CTArnSv. 

Verba paradigmaiis F. mutare anle eh trans- 
fori;nabiIes ^ , t , 3, c , • cv, supra p. 553 dictum esL 

Apud Russos cl ScxbrtsPractcrituinParticipii pas- 
sivi in vcrbis in liS terminatur in W. Poloni admo- 
dum variant, ct practejr ifty (^fr) etiam iony (eh) 
admitiuui: rozgarni^ty ct rozgarniony. Bobe- 
mi in plcrisque servant St post H,in aliis rcjecto hV 
praefcnuit eh: TA«|&fiH pto «rArH^T (lahnut). 

§. 42. De sedeefc mutatloncToniinVerborum 
Conjugatione nihil cej^ti statuere ^usin) , cnm is in 
libris a Serbis Sec. XVI. editis muj.tum differat a 
tono , quem russicae editiones s^tiguae et novae 
exhibent Russi ex. gr. Intinitivorum in cth et ipH 
terminatorum ultimam tono ^fTiciunt : kaiccth , 
ncHECTH, CTfE4iH, Serbi penultimam: kaiocth, 
noHECTH. CTfEijiH. Russi ultimam primae personae 
signant: ikhbI^i r^A^ii, McrS, ^ikS, Serbi penuiti- 
mam: wmbS, t^e^S, Mor^, jek^J. Russi personae 
^ecundae ^luralis ultimam : NSHBiTE, te^hte, ^e^ 

/ khtc, i Mutatio toni in Go&)ttgat 571 

[fn y CSnf^miTC » tn iisdtim yocibus Serbi antepen- 
iiltimam : mHfiCTf , >r^knHTi , ^f k»HTE^ wn&TUTc 
et sic in aliis. Solam orationem dominicam > quam 
p. 78 ex. Bibliorum editione Petropolitana t8l6 
descripsimus , si cmn ea conferas , quae in Horis 
('«AcotAOBcij) Psalterio yenetiis l56l a Vincentio Vu- 
kovi'!? edito adnexis legitur, discrimen quoad 
tonum in vtrbis sequentibus obsentabis. 

RUSS. ^A CBATHTCA ' Serb. ^X C64?TU^TCE 
• — UFCTABAASMI — » * WCTABAAEM 

— BBE^H -^ BbBE^H. 

Conveniunt aulem ambo in n^ Vh^et , huctabh^ 
H^KABH, cum hic Russi tonum antiquum Serbo- 
rum ser^ent In Psalmo- 130.trium duntaxat ver- 

• • • 

suum, edltio russica a Psalterio Serbico quoad to- 
nunji diilert in his verbis : 

RuSsVliO^Nfcfc/f^ Serb. Bb^NECECE 

— 603fiE^^CT*bc« — BK^BE^OCT^facE 

— ynoeifT^ -— oynottAET- • 

Gonveniuntque in «o^^ath ^ Serb. eh^^ACH^i 
cl ab [utroque in hac voce differt Qstrogiensis , 
quae ultimam signat:. bi^^ach. V^ ^.prO^CMM^ENO- 
M^'^^CTBOBAX Serbiis,.Iegit CfA4fA)^ti h^%$m(pgo'm. 

Quis QiHS jsitf ^definire ausit; quis sit aut fberit 
tonos blavicaeliDgoae veteris ? la Bibliis et aliis libris 
eccleaiasticis recentei' imptessis nonnisi in iis pau- 
tis , quae ^ cenununi reguid t|Oni russici de|lectunt, 
tonus slavicus viderl possit retentus. ftussici tani 
leges <pii cognoscere cupit, Antonii Pucbmayeri 
Gramraaticam russicam adeat. Hic solum mo-^ 
nebo » tempof a Praesenti analoga tonumr in ea sji^ 
laba servare , quae in prima persona tono affici* 
lur: nHTAfo, nHTAfUjii etc. ae^^, iic^eiuu, Bc^tT 
etc TfiOf'^, Tfto^uiH, •rikOfHT, ts^m, •rBo^Hirc 
(tmmo ipoUu^ TBooHTE^ H TBooHTi ad distinguen* 
dam secundam pers. plur. Imperativi: TBOfHtrc), 

yfio^AT; In£ <m<^fHTHv>iQde TfiopHXf tbo^ha etc. 
HMfii^H^, tiMiH){cuiHt«t6'imp. HMiH^H , Praes. Gen 
NMifi^Aj Praes^ Ptert. ^a^. HMmt(iM. At vero k^ 

A^, S^^IIUH etC. M^^^iO , M^^fHIUH, JA^fHT, M>£fHM> 

M«fi^HTc»/M4p^( CAidivito r cxlfiHidH , camht etc. 

CAWm^, .eAyUINUINf taMlliaHTt etC. CAl2lllATH,CAId* 

ttiAjft GAUiUAA^^ CAUlifABVlCAlaUiAN; ndMHASto, no- 
mhaSiuih etc noMHAOMTN; -nOMHAOBA)^ etc. Sunt 
fli«9i nojfipaun Vepba, 'quae tenum primaeper« 
sonae in secunda et rellquis personis ab ultima 
rQirakuniadpraecedenU^: h^V^haiuih, H^iTetc. 

MOr^, MOIKIUIH; MOAIOeA, MOAHIHHCA, MOAHTCA CtC. 

q^om^, o^eHiiiN , •» j^ocHT eb&' X^H*^ » X^H^^^^» X^ 
t^icT, ^oipiM» x^V**^^' intertia plur. j^otat, In£ tae, quae pro aio PraejSteD» in la amaiiL; hhui^» 
n^^^ujEiuH^etc.Imp.nHuiH^Prjaes. Part paM. .nHunA% 
In£ nmATH» nmil^^, nncJiA, nHCAt, at Parst: pass; 

IhHC^kN, ilHCANA, nmANc..; 

Tinogi^dov ff&vm siei!iitidae pTuralis Tnc^HqrE pcn« 
ultimaiQ accentu signavit; J^f elenius vero ^ exoepto «r6c« 
dio, primam reliquanun personarum: ^fiooHUiH^ tbc^ht 
•TficoHMy *riicoH«rl, «rfi^l^AT. Rimnicensis servavit 
accentus ^Mosqucnsis edittoois: •nio^uitt, TftbfiWf 

«TRCOHM , TBCf HTE « TBCf /^«^. lu passivo V^ro TfiCf Hr 

TECA, quod et MrazoviHs probavit. In Ostrogiensi vero 
accentus secundae Dersiiphir; pebultimam o(!^pat: ci- 
Tfic^HTE, ncTf EKHTEcA ^ nc^oi^T^fi^. ^ etiam nciKH* 

fiETE pro russico nClMHBETE. 

^•4^ Ad meliHa ^x^oaoeiidE» Kbifainruni el 
Verbprj^ flqxiQjae» j^frHriaQaljrtim graiiAiiat)* 
cam otrat^pnis.^dAixuwcae^i JIm '^iAt 

P^i;* 7^- ,- ^ ' • '^ t.j«'r./^// .^' .'» ' * ' '--• ** • * 
cHi.kjge 0TH«|. yojsat^ediD^ maaci ftecunclae/ 

ab cT^i^j^^r, ^^i^^j^iJl^foismaiuiNi/esfiib ^; 
HAiMXiiOster^^Pi^t^f^^M^iHi^ a (^tvkUAHid, i^ 

k f onnatimi, ^mtf^o € inTti^ . ^ /^ - ' > *^'^l j^ » 

iji^RE ,qiLu«. P^oa.ffi^t tiDu tooipofitam ex b 

gcH e§^ ;?. pets,, y/?^4'«cMfi^^ quodriaM ope 
Mb ab EC,format]ux9<./ . • j •'. 

HA in., Praep. qfuaeprafetef AccH0aAiv;Nmetiani^^ 
Lo^lemr^git, ; - < . . . - 

^ ' ' ! ■ hS 5^4 ^ Pars 11. Cap. IIL §. 43. 

Hickx lege NEKCcb)^ coelis , loc. plxir. , declin. 
tertiae neutrorum, a hc&o. 

^A utinam , particula Optativi formativa ; 
alias Gonjunctio :ut 

CTMTCA lege CB^THTCA sanctificetw, tertia pers. 
sing. in Praes* a cbv^ththca, passivo ope ca ibr- 
mato. Activum cbathth est a cbat sanctus. 

MMA nomen , Nomin. declin. tertiae neulro- 
rum. Est vero hma ab hm^, rivh, capere,quasi 
dicas conceptus , quo_d concipitur. 

«TBpE tuum, Pron. secimdae pers. possess. n« 
cujus masc. tboh ope oh a tu formatum est ; 

^A nyVn^ET adveniat, tertia pers. fut a n^VH. 
^S, composilo ex nyn et h^^, quod est ope ^% 
a syllaba h formatum, Inf hth. 

q^CTfiVE lege ija^ ctbVc regnum , Itomin. declin* 
secundae neutr., a LjAfb,rex,ope ctbVe formatujax. 
TBoi tuuit),utsupra. 

^A kS^et liat, fiS^cT erit, liet, tertia pors. 
di]»g. a fiS^v, quod est a k^ ope ^S formatum, 

Inf KUTM. 

HkOAJk TBOA voluntas tua, boaa Nomin. declia 

* . 

secundae femin. tbo.^ femin. a tboh. 

mKw sieut,<Coiijunctio 21 pronom. h ope ak 
formata. 

NA NKCH, NA NEEECH il) CO^lOj LoCalis SlOg. de- 

clin. tertiae ueutr. a neko. 

N / ^ V / Analysis Grammatica. 575 

N NA 3EMAH et in terra , h Con). , na Praep. , 3EM- 
AH Localis sing. declin. < secundae fem. a^EMAA; a ^ 
post M est epentheticum, igitur ^EMAApro ^ema» 

XA^bK NAio panem nostrum , x^^^k Accus. slng. . 
declin. primae masc. aequallsl^tominatiyo^ 

NAcSipNyJfl inrmCioy (supersubstantialem , quo* 
iidianum) Accus. masc. Adj^ctivi compositi ex na 
et cSi^NUH, quod est formatimx ope nuh a Ge- 
rundivo c^ip, Verbi icmk. Pro NAc^ipNyii olimLlege» 

batUr NAcSt^CTBNblH, a NAcSl^JCTRb iTTiWieC. 

^ATK^u da , Imp. pro ^a^h > ab inusitato ^a^H 
pro ^AMk. Vide verba anomala. 

NAM nobis , Dat. plur. Pron. primae pers. ab 
Accus. Ny,^omin. mu. 

^NECk hodie, Adverbium compositum ex^ENb 
et demonstrativo ci^ hic , proprie : die hoc. 

H wcTABH HAMet dimitte nobis , Imper.secun* 
d^e pers. Conjug. terliae, ab utctabhth, relin» 
quere, quod est compositum ex w et ctwhth, fac* 
tliivo formae quartae a ctath stare. 

^oa^h , olim ^«sry, debita ,- AccuB. plur. De« 
clin. m. 1. a ^oaf. 

NAUJ^nostra^ Accus. plur. Pronomihis posses- 

Slvi NAIiJ. 

iziKw^ olim niKOiKfi; «icut, Adverbium. 

H • 5^6 Pan II. Cap. UL §. «^l 

M Mu et nos , Nbmin. plur. Pron. 1. pers. , cum 
quo Accus. sjng. ma , et Dat. mm conferri possunL 
Nom. sing. A3 radicem propriam constiiuiU 

«ucTAHAAfM dimittimus, Praes. 1. pers. plur. 

« 

iterativi u^cTAfiAATH , ab wctabhth. 

^oairmhkwm debitoribus, Dat. plur. Declin. 
masc 1. a ^oaiknmk, quodestope nmk a jv^Arfor- 
matum. 

NAUJUM (scribendum naujhm) nostris, Dal. 
plur. a Pron. poss. naui. 

H NE BfiE^H etne inducas, h Conj., ne parti* 
cula negativa Verbis praetigi solita , BfiE^H 2. pers. 
sing. Imperativi a composito fifiE^H inducam, cu« 
jussimplex, rejecta praepositione , estfiE^S duco. 

uAt nos, Geniiivus plur^ Pron. 1. pers. pro 
Accus. Nu, ob negationem ne. 

fi MAHACTk in ientationem, Acc. sing. ob prae- 

'positionem b, Declin. fem. quartae^ qui a^Nom. 

H^nACTb non differt Abstractum HMMrk est ab 

Iniin. NAnACTH, incidere, incursitare, fiit. NAiu^Vt 

cujus simplex, rejecto na, est ha^V cado. 

NO sed, Conjimctio^ olim h%. 

H3fiAfiH NAc libera nos> secunda pers. sing. 
Imperativi a composito li^EAfiHTH eripere, exi- 
mere, cujus simplex fiASHTH est factitivum a sutn 
esse. w li, 

« 

il 'y\ 


>• •* • • • ' 2 

i|kiialysi9 Grammatica;;. a^^jr, 

. w a, Pcaep; regeps Qenitivum^ w AJl^Arw 

ASKAfiArvu» ma|o^ Genit. sing* ihascDeclin. Adr 
ject; definitorum primae^cujus indefin^um a)(kav 
i>pe AB a aSka, doIus> iormatum. 
' , . . , mKw quia }^ Gpnjimctio; 

TBpi ECTk tuum est , iCTk tertiai persona ainff; * 
Verbi anomaii Ecmb. 

i)(ic^5Vf regnuini yide supra. 

H CH AA et potentia , ZvifXiug, h caae^ e t gloria, No^ 
ihiriativi sing. Declin. fem. 1> caaba , unde el CAAf 
BHTH gloriiicare, est a CAifio seu caob^^ unde et 

tAOBO. .... 

Bo bHikh^ olimi .ba- BHbKy, ih secul^, Accus. 
pliu:. Declin. m. 1. a B^fak a^tas, seculum. 

• ■ * ' ' ' • 

Analysis versuuiri aliqiiot ez Evangclio 

f Joh. C an. h 

■ • • 

Praemittam primo$ tres yersiculos H quarti 
l^arteih ex Alexii llTetropolitaeMosquensis versiione'' 
descriptosi (sine contractioniliiis codicis); ut cuni 

iextd superiuspv 70-72. expressdconferri possinf^ 

. • 

HCKOHH k4i caobo. h caobo K4r ki Eor^. h kop 

i4i CAOBO. Cb kH? hckonh m Kor^; bca «fbM , 

• » . 

raiUIA. H Kl^ Hi^O' K^ttTk HilMirOttE Clkf MICTk. K^« 

¥6M' IRHBO*r K«h* ^ 

» 

O HCKO-! iNmHH iapriticipio, AdTerb* cx H3 et 6«)it« 
KOHH^/a. KOHk initiuia« AKi fWuiAAir: m in^ Prae-- 
]^ositio> HAMAA^fa initiov Loca^s lleclm.neutr* 1. a 
NA«iAAo^ qood estopeAp si nahmth, incipere, ibr- 
maUiiiL 

cfe fiiit^ Praetec« 3; per$« singi a SMn^; alii 

■ 

SAiufjerat, firaet. .iterat« pro E^bAuic a k^;. 

CAofio verbim) » Komtn. Deelin. 1. neutr. . 

n noc^ zd, apud; alii &} sorA aD^. * 

EorV deo, Dat. aikig. a «or, Dedin. nu 1, £«« 
n Cem Decfin. vn. t; ' 

sor deus^ Nomin.tDedin. tn. 1« 

Ck bic, ovTO(, Pron. demonst masc. Alii ct 
boc/rcfifrerido ^d Citopa. Editi CiA rel«reiKh> ad 
Dei ttliam X970C;; qiibd >im Aieiiufi ftcmat^ 

ftCA omnia, Nomin. plmr. neutr a Bicb. Alii 
iici in singul; • 

•Hmi per <eum , Ihstirutii. sing. a Projou t^. 
> : . fi*««M fecto . auut^ Braet*i X p^rs, .phir^ 9 fi-u. 
Alit fiii^ atii fi«iwk!^ iia $109« r^r^fltdo a^ tz%. 

H et, Gi»j, jiig: ainir> Praep*. r^gens ^enit. 

K{3 Hcro sine eQv(C!odd..i$erb«fit3HKro,Co(L 
Sec. XII. Mos<^u« Bimmiroi), mro cum prosthetico 
H-«ob piaecedentem :praepositionem piH> iro seu 
jcro i^! Genit. Pf^on. tertf ae p^rs. «. 
'. v.ipBitTikHHMirdmrAlexius.ordinem g^ae<ii textus 
('ysvsTo ii§ $v pressius secntus csl, dam quo facit 

r . f . et «t MasqiL sectttidusi reteatd tamebiieffiitfOM^Hc; 

Nil^iroiiit iHhflfKommat; Fron. aH9ippvti,.M 
xiegatidne. HH et h^o ipAd, «t .eidpbaiifXfL^miv a 

E^&lcnM» factum est, antiipiiarM Codd. «STntMl. 
slavicae 6dnven1eQtei%)egMiit h$sm » Hc&^aMor^ Keg»» 
tto enint n^ Verbo praepOor debetw^etiaiBsisaiU. 
ifox negans in constructioDe inineniat^r« ( . « v 

c*&i feVitainert^ Praet MnpLesra rufrH<. Mic«r , 
if^Q coaliiis&e videtur «x^.b^i -fvf^^ laQtuni est* 

i»f seu KiKi quod, Nomiit. - AroiL telat.:deii^. 
trius generis ab iiym ^ qudd e& «h^et ma^icomposii»* 
tum ^st* •• .'I ....-'.> , ,,..j, .>^ 

K«&r, seiu ut alii leil^ttnl intiiv4« vide witptauy '. 

B«*r0M iA ipso^ ft« ift; vftiaap^ regeoa Jk(H»fr. 
lem. -• '-. ■', 7 -• - -^ . 

TOM Loc^ sing. Prod. demonst* stnmi'^ ; 

mH«o^ vita, No». Dtolfcu m;.4^ mna^ for- 
matum 0St ope cr ab Ad^tctifa mfi. vivn»^ ^od 
est a Vert)o mHaV; iKHfm^ mven* 
. fi4s erati iujt^ Prael ar ciiwh esie. \ 

H MHften^ fi4r et vita-^rat»^ 

Crs4r>0 ittx , Nomiii. DedSa^ tn^ L 

4AK0M homittum, pfrO|rie homtoibtts, 0at. 
plur. declin. m. 1. a ^OB«bK[v'quod ope Ofi et Hbit 
a MCA formatam videtur/ * Coqfer HfAo frons et 

Ool K 


fi6p fm a. Gap. 10. ^r 43. 

_ .^ jaAr ei Ittt , vide sttprd. . 

t% vkM^r , Bo TbM^b , in tenehris , sing. Declm* 
fcfiOL 1. a •rftJHA/quDdest ope A arddice •ThM seu 
viM formatam. Confer Polanonim iSma , .qaorum 
^ responditt slavico «Pk. ' 

/ <A4iiiwk, alii CB^TinrbCA, tocet, tertia pers- 
iSnff. Praes. a CBifeTHTH seu cb^tththca, quod est 
a CfiifT lux* 

H «TkAfiA et ten^ehrae , vidi supra. 

Kfo eum, in editis trw, GeniL Pronom. ter-' 
tiae personae , Dedinat 2. ab - h , pro Accus. h , 
ob negationem w in MhtvTHmv 

nocTHmi comprehendit , PraeL ter^iae pers. 
ning. a nocifHrNS, ^qfttdd ^st compositum ex no et 
c^HrH^, cujtts It(r«tivum est t^nr^f^rH seu €;th- 
3A>rH r Praes. cn^HVAw. Alii NcwKRiir«ft, uti nunc 
editi. wfiRi»r Praet. siiiiplfx u^Kia cum t parago- 
gieo, ah unshA^^ u^A-THy amplecti, Complecti, 
qubd est composittmi ei* b( ' el hmV, Ipf. tnvH 
capere. . . t >« •r. r .) * , ' . (. ..I' . . I ' » . • Graii)> Pairs IH. Syntnis §t f. ■ 901 ' I 

t 


<7 r a m m a' t ! c a e S 1 a v i^ca e 

"^Syntaxis ConVeaJfiatiate.. 

•.. ' . ■ ^ • 

eRmo cojisUt Subjecto . Gopula t\ Praedi* 
cato. Subjectuia ca&u i^ecto MveL^^Qnoioativo Pro« 
nonfiiaum: pdrsooalium et Substantivoruta expri« 

mitur: 

« 

a. A3 Hiii|i iCMb H oyaor , ego eg^uuA sum et paUf* 
per. . 

b. isor TB0H ecMikas/Qeu&iuus sumego. . >\ 
C; TM ecH Bor ciuc MOH,' tuesDeussalvatOrUieqi. 
d >ry CTfAUicH ECH, tu terribilis es. 
e. aJi icTk cwH eoikVjI, hicest tilifisPei.: 
i, TOH coTH ifiE^f , ipse cst misericors. 
g. MEs ECTi» fa3wc ijAfEB, gladiua.est linguaT^gUi 

b. • ♦ . * '\ ^^^ Pars Ifl. S]?bW«» §: 2. ^"et 4, i. cYf fCTb npABr/^NO» hoc e^t jiistum. 
ic. sAMtiiH c^Tiit 0AKH T^f , be9ti suQt servi ifli. 
i scH ny«rft ifw n^ftjiHi omnes via^ejus reciae. ' 
m 3ATB^f fHw KkHiiA j^BfpH^ cl^u^ae er»r)t fote»; 
is. cnr^Au MAA^fN£^ ihiuf A R13BU Hx f sagittae par« 

vul6rum fact^ ^t )4ag4e edrtuifi. 
0« BAX^ mf H iRf Nu H3'AAAiSA 3f Aipi, eraut Auteni 
' e<^^i]ffierea'^ ilelbnge ^aspkifenfes^. 
p. TlioA c%TK NtKttig^Jtttl>unt coeK« 
q, ntJk moJk «mm clferb/ «minia mea tua sutiL 
t. ci4i CAMfka HcTftHifA-toiK?A c^TK, haec verht 

Dei v»a auQt •'•'.•: 

& TA ^^^iru CKBCfi^J(i|iiiA ^iAd«>kKA« illa sunt» quae 
pbUuwnt ^Ti^ xW&t«) hoffltnem« 

liieatittcri^Wanfte^o^^tgenere, copalani «tiam p«r- 
' sona, cum Subfeetcf^nveiiire.^' ' - > » » 

§. 2. In te>^^i6lrMiiii cepolr <KTk M; cWk) 
fliaep?ad<Iituffigi{(&^>>(pii^:e«pri ^ ... r • rioftitrt! ejrt^/' IIM «'t '>J /1 j, ^AnofivfeA^ r^cno^NA CB^fcrAA iif«MHN}iiii0i|iAA o^h 
; : praece^timy 0tfmifli^l^^ 

> 

7. . > Sy»». , €oAV<ti|i^af .^«» z. ba bona- . .. j./, ^ . . , .. ,. 

eX]CQl$iMa , terra autem proilinda > cor vero re- 
gis pgulnoiL|>Qtest,(«vis^£>U7m(); "VmI^^cm^ 

insGirHiabile. . . a. . . 

§. 3. Oaittta verli^^.dmtvPra^di^^imt^gunt» 
copulam/ includunt : oKO 6h^^t a 00)4^% . yidet , 
oyxp CMiujH*r» auris.dudit^ li^^A^^nrHir, ayi^ yo» 
lat^ OPH^ nMHTifrii$^U;^^dkT^'TB0AMiyu<K^^4<fa^^ 
auni tui non deiicient . v ^ 

.. . , §. .4. Yiogativjmj.esl, vijfji^fis NpmiQalivi.. Sub* 

, ■• • ' . * ' ' ■*. ■ 

)ectum itaqij^e t^qupd AUQqirimur , ai]|t Dqpi^e suo 
comp^mu^,. casu voca.tivx> exprimen;}jn^ est: 

.g^ll|f , fAAAW<tH^C, r9<n^Cr **!» Wf'll, -MajTH CtC. 
K^H«M , |I(THH||(, l1fAI|f^ft(,:l^4^ JH AMIAOCIVHBI..... 

. o. BocK^ccHH go«c , «xttrge l^e^s. . ^ .. , 
^. n|i^^ c|ATf MOH, v«njr. firater ndi. ; ^: -^ 
d. KAarocAOfiH i4AA<*"f«i.bcnf4K Don^iJie., .: .,. , 
«. •rHc.<NAiti ii«CiiCHet(4.'i>9W no^t^r., m^.Jf? «^* 
^ BCK^M n^HCKOf KHA ((H ^^iiic M(3!A« ,qttarfi.trisUs es 

!(. E0IIIC Oft>l^UH,M/k^MI!CPi|HlKffHiMH IcfX? ijA^^Detts 

sancte Doacune » coelesUa Jesu GhrisVc^ . rex. domine, fortitudo mea. 
i; jpA^^cTH MOA, ii^CAfiH M4r,'||ar(idiiira mecmd, 1h 

NoQc inxorrecta tsal. 17. 2. Kd«bnoc*rf, etPs. 
31 f 7* DA^ocTE, maie utique. Antiquae enim eaitiouc^ 
^KfkttbtTH / f /^omi* legttiiL Sic bt ^Mle* yea^^ua et Idss, CQufcf supr? P: 48i, , . .^^, 

t '• . - • ■ '• • '^' -< 1 §• 5. Quod dediiobus SubjectisVetiaVn diver-5 
'sis^ ' praedidatuf , numero duafi expriniere amant 
Slan veteresV ctjfi tameri in libriS impr^sSSis piiiri. 
lis tidn raro sutstitutu^ fuit, pra^cipue inl. perH 
3pna, " ■ ■ \' ' ' 

Ai MU jlO^OKOCT^ACTNA fCCBi? KAM *HEAOB«bKA CAArOn '-- * '^ ' i t. BirCTBVK^IjJA BAM Att I4, l3. QstfOg. MU'quir 

dem est in piurali pro B^b seu ba, KCB«b ii^ 
duali prq icba, in cpiibusdam editis ecma. in 
"cdrrecta pIuratcTS rio^oE^ocT^/^NH ecmm NEAOn 
fi^biju' CAAroB^bcTB^fi^ipe subfititliti sunt ^' 

fC MU OyCWBfl^AB^V: ^OCTOHNAA COho A*bAlVM NAI« 

pocnfViMAEBA (aUi|i4r-B<Acn^?EMAEB^)Luc, 23>4l« 

B A3 H OTEij E^HNo ECBHb olim (uuuc icMA pro masc. 

^'^ icba) Joh^ lOV 30, ^ "'' 

r. A3 H IwNAiesAN ChiH MOH CTANiBA in Mosqu. prU 

.. ma, (cTANEB^b in Oslrog., ctanem in cor^ 

''' ' recta) l Reg. l4# 40. ' a^-^flbfilvlrt^^^oyEo' fJA'<noAi 4Jen; ^'^** xiq Ottlroff., 

3, ^4 noMHHB^b Gal, 2^ 10. Mss^ :^t Ortppg; , noM-* 
« ^ MIM4 edilihtnes mediae*,' noMtiifc;* ^postrefnae. 

(!• n^YH^H KfAT^ MOH; H^y^EB^b HA CEAO> B*&^BO« 
'ff > 'i^^tfftcA^ ^ittHfX^ bYyAHVlfi*' BMHHOrfA^^t)^ , 

QH^^kB^b Ai^i ^ GbtIX, 7. 11,- ^9v* fn-Ofetrog, 

' ' ^ ^CowMtA .plifrarlei^r' n issiA^iii^; Ko^iiopHMu , 

YfAHHM, yBH^HA^ SUbstitUlL 

CoQicr qude p. 548. de termination6 masculina 
B/t ftmihuSi™flll^^^!^^ quacJ^mthi 'tonsulcrc li- 

cuit, pro masc. ba ubjque B^b reperi.jrP^a,)fgii|JEBA, 
npocHB^ CAA«A. AiojKtfij (Mara . 1«' 35. 37. Sg.) 
legifntur m Coq. Ossolmsklano , KopiT. ei m Ostrog. 
ediiioM 'XoipaH{, nfOtHB^Ir, CA^/fiB^/ moireb'!;. In 
•I)^>qpi|ipi Apo${p\o, qqpp^ B^^ jn ^l/oquc genc^c 

usiirpafur: hmab4;, A-^B^fe^ noAiHHBTf, moskeb^?, B3- 
^^^iusAcf <MJ| A^A 'Woc^rTftfHr , iri P^raetcritis X^A"X^" 
fi4s, BH^^fe^fOBHs, CAuujAXOB^b, nfpnop^f^AXOB^B clc, 
Sic in pQcmate de Isore ofiA icB^fci B^b - on^TAEB^b. » ^ ' J "'*'-.., :*' • A *i [^ V r\ 


Se-- 
^86 ,Pi|i^ia» SyAUxw.^ 5. 

ecun{l«e «t tetti*» 4*^ «mmvh c^e * 
(«pUe. ^^4. fx^jiiBae^editiows. .: ,, ., 

» 

K. H sutrw cipkA^ijiHM* Hm « ceMnfow»iot|iH- 
«iMi» (P^tWg. yC&Mlf«|iui|iHJiMK4) •«• .15, ... 

ITACA K CfH^fr M^^i.XOslrO^^^l^jl^ « 8CT. 
H. N fm HJM (0SU:< V<»m!:^K(fHJE5.,«)gA|i|* f*«» IM« 

V. 19, . 

. O, H TOti ^ ^ miM* (08«r. f^HA^)) « HdWWCAfN- 
MAA H KWtH«A CCf^lJCM y. 25, 
II N nfHKAIMMNIMCA (plU|ML> i.M(k , MI|MW4f^(TA 

T. 28. 

^ ■•■••>■ • :•• ■ , 

f. M MVM^MTA tr^, rAArOAI«f)lf (plfr-): WCAA3H 
C NAMA 7- N BHH^f fif NH4U WVAI^M (Ostrog. 

• ocaimth) V. 29, .. ! 

C. OH%MA m iCBf fSOCTHfetAOHM li no^HWTAiro Y. 31. 

(Ostirog. (Sm^^octa^jl mafc. pro .lEeniia.) 

T. H ffKOCTA K CIE*: Hce^lji AH MAltlf fOj^A c4l.S 

HAC V. 32. Oslrbg. MAM in Gen. diiftfi; ^imimo 
in Locali duali. 

K M BorrAuiiA b ToffMAcV ■09Bj|«(VHc«acik.rt»>M!wsf'h> 

^POCTA ▼. 33. M TA noM^CTVT. 3fi4<; ' :V , ♦ >. ^ * 


«< t« '5aLstantW colledm. 687 

'it>- '<»n4[ kii hynt^^inAui^ (Oslt. et jKss. h^ HcrXnAUjh) 

RICT^facA $i (^O^"» " iA*W M n9KA0MHCT4tCA tAtS 

• WW\V 58, p/Mkr<*a«l «dilio' noftAOMHCTACi, 
Cdd. Ms8. etiam htcracvjir, • ntasci^I. pro feou» 

• " riitRv.-'-'- ■••■■■ ••-■•••- ^- " •• . • 

Mel^is Qitrog! ih'AuaIi'VAir6^ Jbh. 11,3. 

Sk AtjlE mt KJAT MAM CICT^ HXFA tfS'^CTA H AHUJEtlH 

(pfuifi) K^^ETA ^NEfiiHiA nUifiSi^ 3*ac. 2)' 15. SlC 
Ostrog. AlDamiani Apost AMiiJENA''tti duali. 
' * * Cdiffiecta in plur. HArrf kV^^t,' ahuiemh kV^St. 

< . • ' * i ■, ^ • 

• Anca^Mi^ gCQeri^^tiamflit secviida el tertiir.^.rKona 

. lox^m habeh In his ^uteifi rnasculioa terminatio ta pro 

feminitaa tH; usurpatur , ciiMi in C!odX antlqttis. lu 

-Daaiifmi-Apoatolo hcta pro icm^k. fMHHoe«rik h h^r^ 

. c^Totr^kc^f nfAf^^ft u MUf u'sackim34ic^A.«a f s. 84, 

|i. in corrccta. Ostrog, vcro et Psalt. Ven. cp>bTOCT>cA 

liabe^t. A4 Psaltn.lilT^^^j^^bme CTOACTdf NO^Ht iru« 

mnnas^treg cQpKpiraat^ Pitf^^lem Verbora^^^ oom duati 

Substantivorum constructum jam in editione Ostrog., 

saepitts tamen in correcta invcnias: osh raiuh oy- 

^Afjr. pro oyg^ifTdi. Zack.i^SfCorreclaed^i^plura- 

construit Ostrog. vcro duali utitur: ,^64? ea hacth 

fioT^gHTa^i^ . if gyr^fLAjpH / ^ vitios^, .ialique. pjo no- 

. 5?!K»7l?A.Wnw»i^«?^^ Mf)sqjVP#a-J^c(^tc cmen- 

^' > - §# 4r &ibstaniki90 '«ottectiv» .&iaguJari ^ jungi^ 
' tm Yerb^oti ioittOgidani-^CMAl^^^Air^fir-vWcy^clt' 

tf^ PsaL j, 8« ^ynagoga populortuh circumdabit 

-1 le; i 
I / 588 Pars m, SytiUiis J. 5. 

tem omnis hmltittido. Saepe ^men etiam in phirali : 
1. KTP cWk^ CDAir^ MOA Natfli. 1%, ^. Qui sunt 

iratre.5 mei? % 

1« » . ■ . « * 

2. ^'kAttlOT RM (bAC) cSl|iAA COMHOIO Sf AtTa PIliL 4, 

21. Saluiant vos , qui^meciuti sunt, fra^^es. 
3« coNM A^KAfiU]^ w^E^mAUiA MA PsaL 21^ 17* Con« 

cilium malignantiuo) obsederunt (obsedit) me. 

,. . « 

4. f iju i^Kui kamcnTe cc (c'i)) XA^bEu KS^^tr. Maith. 

4 , 3. Dic ut lapides hi panes tiant. 

5. BocKAHKNirTE ^^roBH Br>n 31MAA Psal. 97, 4. Ju- 

bilate Deo omnis terra. Hic tamen Slavus 

megi^ graecum texluAi jexprimere studuii. 

Sic ocTAHo^K^Aio^tH H^ouiA. Apud Kestorem 

pluralis Yerbi cuiq CoUectiyp s^iepissime legiiur: 

n^oK AO^tJl (AA^¥Jff) B03BfAnr^t«Acb NA nofi*trr {re^ 

^iduum navium); haVt pKck h NARiAHcWk; noBis- 

^AX^ ^^^^ OBOVIM; CAMK^ NAC* KfCCTHAHCA fCMO 

■ 

Exeiqplum secundum doc^t Adie<^ivum cutit ^ol^ 
lectivo, connocti insmgixlari/' At hoof de^unt exfemplj^ 
in quibus adjectiva etsi coactc in ^phif|aAi \:onstruiihrar. 
NEMOipNUM e^atTh 1 Gon. 8,.^. Ost^og. infifmis' fra- 
tribus. ^t correcta delevit fioAT7H cum iQGraeconon 
lcgatur. 3 Macch. 4 / 5. Qstrog. be^auic ko ca cta* 

^CIJ MNOmcCTBO, C^b^HNAAIH OyBdrACHIil M CAAHENy; 

correcta melius bc^omo ko kaUb nficcTA^^bAhij^ mno- 

HICCTBO C*fa^HHAMH yK^AUJCNNWr, ~ CAAMH^X^ ^ 

ierendp participlalia. adjectiva ' ad Genitivum n^ccTAr 

^4(AMX« IP^dl^- titf ^ fi^ATlA MOA ^OK^H H SEAUIjy, 

N JPlaraKfi N«attttu< 5S0 

tt nf KAAroBOAU B NH)^ t^h. Meliti3 Psalt. Ven. ^c« 
K^A N BIAHKA, qasffldvi^BNHX (^V avToft) in phirali l^ 
gat , quod ad coUectivum femininum spATyA ref erendum 
erat* • 

Nnmeralia n4r*rk , luiwh etc considerari possunt 
ut C^ollectiva neutra, hincetiam cumiis verbum inplu* 
rali* subinde constniitur : noniuJA lo CfAMk Marc. j 2, 22, 
acSceperunt eam septem (0/ iTFrec) ; al v. aa.Cf^Mk k^ atVh 
iB^^b septem fratrea #rantr Yide iufira Syntaxmi ]Sume«' 
ralium^ 

■ » 

§. 7. SjrDtaxim gr^cae.potius Ungoae^ qiiani 
suae observasse censendus est interpres slavus , 
quoties ille verbuixi singulare cum neutro plurali 
coujungit: PsaL l, 3. Ostrog. Yen.etcorrectafic^^, 
iAHKA .AijJi TBOfH-Tjiqyin^^/j^ (fai^^pioSc^trgrc^i) , pro-* 
sperabitur, pro oycn^fci^Tprospcrabuntur. l.Gor. 
10, 23^ Ostrog^ BC/A ifiH A^fe^fbicTV ifl^wv), at mox 
eodemversu Bc^ ^H.A^fefrk cW^ Correcttf utroii 
que loco c^in^k. Lucr 11 , 26. Cod^ ^opit KkiBAicir 

nocA^b^Nnira i^fy^T^^ J^^f^Xffi^Xr^^^ (MBAiot. £x<* 
stant et alia servjli» imitationis , exempkr , quae dor 
cent, interpretem nuUam habui^se r^tionem ge- 
neris vocum slavicsoqim^.^Vipn^dauagrdeconeuf 
tra pluraUa cum verbo aingulari conatructa inve<^ 
nerit : Ostrog. 2 Tirau 2 , 20. nikwk- «pphVio. cocS^m 

3AATH H CfEK^HH, HO H ^flfMiHH (in Ki " (TKeCvi elC.) 

non solum sunt vasar aurea etc. Melius correctana 
to^Vk) cocS^h 3AATH H jCf cKpAHH c^TW eti;. PsaL IQ^ 

4* BCA comfNi^ (lege ACfcoiaatfliihtfw) 4«oA t^hha kS« 

• ■ • .* ■• 

4,H ^H P^ticog.^ at VenQb Ps^jL «i correctti «in^iKE«, 
hVs ir boe -«t^hh^ in singidwi , cum graecfb: ^ 'In J^ftl^ 
ierjo Kioviensi iti Canltco Moy&is? ^a cHM^(«r cbkj^ 
fbcA rAAroAU (lege PAAroAH) moh DeuL 32, 12. (xw* 

Tflt^i^Vco -^ri fif^acTflf), at Ostro^, Psalt. yehetuDtiet 

correct^^ chh^^t, syotaiu slavij^aeconforinius* ^ ' 

GraecLHsat jiimium interprcsi Macch. 12, il5. ^* 
H31UA BAUiA iCTk Tir i^*jzwy vfxfy «W, mclius, correcta h 
rrfKE NAUJA^ BAUJA cS*rb. £t 1 Maceh. 4 , 27«me(itis nxmc 
m mfKC }poT^tti£, TAKOM p^f I quaBi tf>li]|i:.#iE ka^^ 

jf oT^b . «rAKOBA KkiiTb, xoidAjrx ysryo¥Sp. 

§^ 8. ProxU>roina pers0nalitty8JSiibjectaaQpHif; 
exprxmere non magi» ansKit Slavus, .(^m aut^ 

Grami^ aut Laiinug ,, mtk eotphaata aut, alia raiicr 

f AE TBan «cM (^ubintellecto ^3)4 / : * ^ 

HHitMiii m^Vk^ HHikf ^mi <4ubmtett«cto miU). • 
if«r0cfcif?. (i$tt|Mrudi «nM) ; >Mno «raofMttiH i^ ' 
VLomiH \wt^ H eiiNOir MtiiiiAruii ncti. 
r^A^rr^ H^^<r^ Avm^, )GMi«r, jiQAH^rrA^ 

t^A^f^X^ >• n»kx^ » miHiiJc^^^^v HocArijf fc» l 
%^^ ji^Kw A^^i^-oy^B^g^Hjf HisoL :, - ? ~ 

4S ccMtSorH- Hlsc-tf^ MMPO/. 

ttiamf i9Ku; HeAOAftHjH 0|mffAMi.'. 

Zach^ 7,6. • ' -^^ , 

OH mi^Mi, OHH aii f 'btUA , ofiH mi uckax^ ^c. 

Quo ^ * t f 


. ) ' ' Qua iB casu om dlpitioAktrMitiriii vices agtt 
Praooidima perdoikalb tnrtiae persoaae h; quod' 
in Nomitiatiyo^iKm es| inuBtt. / 

ProBOioinibus persoiia)i)>us uttintur Russi pro Y er* 
bo icMi^; Binc in Ostrogiensi Dcuter. ii, i.chobc ko 
Bki r£: iS' BAUicro, pro cyMoac cm; uti re<?te cor- 
recta« 

§. 9^. Si ^Kominatiyi pcrsonarom diversarum 
pluralem aut duateiii postuleni, potior ratiohaben^ 
da est primae et secundae quam tertiae, personael 
praeatat enim prima reliquts duabas; secunda 
tertiae^: 43 h. ofi moh m c^atj*4i moa nofiHNScMc^l 
3akonV(/a3 h ^fOM o«rgq moH)^ t^orj^iUHxoM, tu h 

CklNOBI TfiOH n^OCAABHTCCA, TU H CyNA «TBoX 
IBHBA Rt(/^CTA. 

§. 10. Verbom m pluroli aut duali raasculihb 
generi utpote praeslantiori . se c<Hif ormai : 0^14 

Moit H MATH MOA ai€<rABHO>|lB MA; IRf^A n^BOJf H flA* 

AHt)A «TBoii , ra MA oyirhsacTA ;<i^ab^a h mn^ iVfiAO* 

BM3ACTACA. FmS. Q^r 3- ^^^^ ^^< M flAOTi;; MOA 

B03f A^oBicTAcA peT .iHiO0ii4i9<ni gen«is , pro ^03« 
fA^oBAcipfccA* Eadem licenin P6al. ^, 11« duo 
feminina Substantiya m antiqub editionibus cum 
duali viaacuJinQ. conatnHmtur: MHAOCTh^H HcrHNa 
c^oorAMv kt tonrettft^ Cf^pf^Pv^K^ Cotifev 
pag. 587. " • . .. .« •' %■ w. i^i Pars lil. SyntaxisF §^ 1 1. 

l|iero et f^ej^v^ coocordace ciuu SubstaiOJUyis^^ 

fxempla §^ 1< subnexa docenit. Idem valet de.P^^ 

Cipiis passivis in utroque numero , ae activis in a 

in singulari i imtno et ne Gerundivis , praecirAie si 

• • • 

assumta terminaUone/deluiit^: i^: A4j.e€tiya ^aofiv 

^aht. • ' 

^A 3NA1MA kS^ct chaa criv. 
Ai^c NC r^k noMorA ku mh , ti MAA^fe bccahaaca cu 

• • • 

&*& A^ ^tfUJA MOA. 

c^^h hma rocno^NC eaapocaobcno. ocaa «rBOC wra>ro' 
w TCKC (fiS^cT). 3AEAi(^H)( tziKw OBHA noryKUJcc. 

OnACCNH El$AcM. AIO^Vc 3Hlk^CMVH BOC]^BAAA«r TAA^ 

riA^oujA ra^BCNH mno^h. 

ClUNOBC TBOH H . ^l|JCf H TBOA (HaANU eS^St ta^UKV 
HNC)mS. A^kBU HXi.NC DUcfeTOBANU EUUIA , B^OBHtJA 
(plur.)*Hr NC OHAAKANU EUUJA. 

i^ATOCAOBCNA IIAfMCNA OV^^DOEU TBOCA OstrOg. CA. 

^./hjhaajla m^cba TBOcrw cprrecjta^ ^|eut.28, 4. et 
V. 18. npoKAATi nACMcNA (corr. hcma^ia) cy- 

., T^OEU TBOf/K. TA (cOiy. CV^) ij^ATA gAKAfO-ICNA' 

E^^yV^T Ezech. 44. 2- . ' 

Atioinfiltac gcncris iri Osft6^.iy^vt. StH, 17. npo- 

' UMtk^ r^MNA T6WI et c. 17,: 20. MNprn ^*va Xa<w:f; 

rcctc MNorA A»bTA) cxcusari possint, cum ei Poloni 

• et Russi fcmininum cum plurali ncutro constrtiant^At 

a Mae^abi 6, i6. ^"fe EO irchu OKAcfiCTANH cSTb 

AuUo ^ . I Adjectivonuili ciim Stib$tantiviJ. 593 

titilld modo tolerari potes^, hinc tt correctum fuit; 
Liegitur enim nuDC wkai Be«rAMU EiauiA m femtnina» 
Corfigi autem etiam debuisset i Maccb. 3 , 39* ^anh 
Gic>rfAH mkH, cum ^iiH f eminiQum sit,cuii'em. ma- 
Ahi respoqdet. Etiam Apoc. ly i5 et 2, 18. NO^^^no- 
•^OENH corrigcndimifuit. EditorMosqu. primae ne'^oa-^ 
IRNA fio cWl ha^a 2 Cor* 12^ t4i male correxit po- 
iiendo fem. lii^OAmNhi , Cdrrcrtorcs vcro rertc resti- 
tueritnt neutfum Nf^oAmNA. At 2 Con 16/ io> (iocaa* 

MjK -^ TAIKKH H Kf^fenKH/ Apot. 13^5. ^ANif KlilUIA 

imS oycTA rAAfOAidijiA incorxecta mansere. Apoc. 1 2 , 
i4» ^ANU EyiiiA mEHdi ^ft^b K^UA^b / mutaruni solum 
correctores duMem inpluralcm ^aa KfUAA, cum quo^ 
feminin. XAUk» (pro neutr. ^ana) construxerc. 

In lioris recentius in Polonia aut Kussla trahslatis 

*x< gr. in Pentateucho, librls Regum et Paralipomc- 

lion , Macchabaeorunii , leguntur subindcf Gertmdiva foe- 

Ininina in i|i^/ iuh terminata pro mascuUnis : ^^otai^h, 

^AAroAioijiiH pro x^'^^» tMrokA, oyMNoikHBUiH, oy- 

3f 'biiiuH pro oyMNomHfi , oy^^ ^e. In plerisque locis 

correctores re^Stituere tertitiiDationem masculinaib. Num. 

22, $2. olim oy^f^fcB Ni4k ocaa, nunc bha/K ma oe- 

AHijA mate pro BH^Aipn (atit bh^^Ibiijh). Mutato enim 

genere Substarntivi etiam mutanda erat terminatio Ge» 

tandivi* 2 Macch. i , 22,otiin Er^A CANiji bouia ncpBVc 

ti OEAALi^b c^^iH (£y),,iirmt c. C. bo^c'u n^im^c .or- 

AANNO {irtysfiig) c^^c^. Tideruni itti femininum c^tpM 

tion posse c6ntenire nfcutri CAHtp,* mutarunt itaqua 

gentis, sed pro yulgari CS410 utiqufli dHi^t scribendum 

erat. ConferMatth. 6, 3o. cbNp ciANoc^Nick»c^tpi. 

Genmdivortm /termiBaddnem masculinam convenire 

etiam . neutris supra diximus: Ccj^^L|c-rofA,E4p Luc:^ 

lSi4. 32, 3C0Nd .nmiNHMNo ra^ tfoh. 12^ 24. Immo 

otim c^dfVraAJi Prov. 80, 17. pro ^^paa , uuac f^-' 

tMK^% eum tatauMtioBe detinitj^ pro |^rAioi^|*> k ! • T 1« « • « « w p>' §. it » 5^4 t^ars tlL Sptaxis §. 19« 

§. 12. Adverbium nenoANk, olim et CBOce^k, 
non raro etiam Comparatiyi Adverbiorum , quaa. 
do Adjectiva supplent, omni. numero et geifieri 
tributmtur : HcnoANb 31 maa^ nj^jiA^M HcnoANb ^ccnhi] a« 

•niOA; SCTblfH IRHBO^NAtlCnOANk^SCC; MNo3«lry nTHI| 

A^MUii cc«rc By meliores eslis vos. Job. 8 , 33. 36. 
CBOEO^k B^^CTC in Mss* / CBOfio/^NH iu editis. c^ kto 
«iccirN^ec TCRc bonoratior teLuc.14, 8.(InMs5. mi« 
Bus antiquis sccTN^feH in raasculinp). Cfiro nocAVuufi 
M^^fUH n^cM^^p*bc fi^^cT irof(af€gog sw t^ov.l,5.ccH 

JRC KAUIC CAABN^bc BC47)f GeU. 34, IQ.^nuqC CAABN^b- 
tUlJS). MCNUIVh nCfCT MCH TOACF^ CCTk •IjpCCA 0T1|A 

MOH*o 2 ParaL 10, 10. Russi et hodie Adverbiis pro' 
comparativis Adjectivorum utuntUr^ Uti quan^o- 
que veteres Interpretes. * Gape duo exerapla ex 
Damiani Apostolo: toahko aShc syfi AiirA» kahko 
f A3AHMN>feK HX NACA^b^oBA Hmc Hebr. 1 , 4i nunc «ro^ 

AHKW A^HIUTh 6yB AFPAWn, fAHKtO nfCCAABN^fcc tlAHl 

M]f NACA^b^ciTBOBA HMA. Respoudet autem aI^nc fiys^ 
uti a^uiYh fiyB, ^aeco Hgehicaf tymiis^og. l Gor« 
15, f^ n^ijpuic KCM miserabifiores sumus, iXw^ 
fitifo^^iiriuv , nwM uiKAAN^bHUiH-ccMy* 

§. 13. Adjectiva , quorum pleraque duplicig 
terminationis,indetinitae et.deiinitaiei capacia sunt^ 
ii Praedkatum agant, indefinitam terminatioDem 
postulant : BAAr ccTk cot ; kS^S TCB^b no^oKCH ; 

KAArA MHAOCTk TBOA ; ^A kVa^T CyNOBC CPUI CHf H. Adjectiyonim mdefiaitortiili; g^ 

riOACANA.' ' ^ • > I 

Si substanlivis coiineia Subyecttmi aiit Prat?-"' 
dicartum tompIeaht/©k deterrajheD^ etiam lermi-* 
ri&tiomem deiinitam aiSmiUuDtt jv^EpoTit ttitficiiAii , 

CAABA^B^fa^^HA/ffi. ^HfBNfcl BUeo4*l^"MOptKidA; TOf A C^OmVA • 
ropd tShNAA, hOffOlUENlTEfi^bHNOi^JfA^bfi NEEECNyN» N€- 

^r ^oAPunV'noM/ftN% (memor fuk) t^AOiSo tBATtfi ' 

CBOE. MUUIIjA' CISATAA trw. N«faMu ^A i^^W O^CTNU 

At«rmuA Psak 30 y 19« muta fiant labia dolosa^ 
ra * ji^iXif TflJ S^Xfflf. Supplenl' nimt^mf Slavi teiv 
minaiione deiinita articuldm aiiarattt Iihguatum.- 
Qteoli^sMinque' igitur in Gt^aeco a^liulus JkdjtciU' 
YTS^priaefigitur, interpres Sldvii^' tera^inatioUe dew<^ 
Imita utrtur . Mare. d ,' 33. npiBE^c^ia^ Afttivv^ CaH^a 
rvfTih yat V.23EM3A ^^KScA-fenAroff rufHS, cap. 10, 
46. BAf«t*HMtfi OA^nUSt i rutpXcq; Y^' 49- ' ^^^taisti- 
vouti maluit Sbvtis fto AdjectdVo definiCo? 603^ 
rAACHiUA CA^bhijA' r^y rvf Xoy/ v. 5%: cA^ki^ iKe (0 ^i 
rvfTxoi) TAAroAA EAit^.vR^m. 8, 16. ciMftiii v^^)t cno^ « 
M^imc^r&Sr^ A^X^b^ lirAiufcM^ «Jra ^o rrfi^tt: Luc.5v 
3i. H£>pwSioT 3^,;AiVt^'BfjisAy ^o B0A^4ii'Hynonin- 
digei^t ^t sani i^unt/ medKca, sed qui mdle ha^ 
bent,- 9\ v^idmrsi ~ it x(u£g l%dm^ Psal. 63, 1 J^, 
Ao^^BAAAfrcA i^cW ff^AiiH CEf^t|EM larudabimtttr qok 
nies recti (ol iv^at;) corde; Luc. 6^ 6; ^t(KAr tmSt ^«-; 
^izt K^b ct^xA nwinis ejua deitera (i) 2Di^<ti^ era|. 

P p 3 «ri^ fii0 :Pars UL Syntas^is. §. t4« 

arida (^if^fc). MaUh. 11, 5. Slavtis Adjectivis de» 
finitae terminationis utitar , quia yices Substanti» 
voruiD seu Subjectorum suppleni, quamvis in 
Graexo articulus non prdeti^tur : cai nikf n^ o^h^a-- 

' fOT H t^^^^ X^h^^^f n^KMiNNlH tt>HNI|IAIO«rCA H 
TA^CYH CAUUIAir , MffmiH ACC«l7ftlOT H nhi|iYh KAAroii4c- 

ctbSiot caeci rv^Xo) etc. Sic tbo^ah (o Toiuv), fiAc- 

TBO^AJi » n^HglOBAAH , (iA^AHfiAAH ilUOS5« 8* OrNk 

ncniAAAH» nAAMiHu nciKHrAAH Psalm. 82> 15. 

§. 14. Si propne Subsiantivum Subjectum 
aut.Praedicatum constituat^ Adjectiyum ei.con- 
nexum termiuationeiq jam indeiioitam > jam de&ni- 
tamadmittit maa k«ac BCi CM4ruiiNYi kbmht GaL 
5, 9. m6dicamfermentum,f(ixfi ^vVm^cVc Aicyc bc- 
ahkoi m n^ CFTf anncc Psal. 103, 35. hoc mare ma- 
gnum et spatiosum, «Irif t} ^aXdo^f* f( f^^aTwifetc. 
- Quo 'antiqtiioref libros consulas^eo frequen- 
tiorem ttsura AdjecUvorum inde&Htorum in- 
venias^ ut &cilf ^ugeri pessint exe^ipla, quae pa* 
radigmati pos^e^ivi nA^AOB^si^ra p. 484^*488. 
subjunxi. Ad illustranda , quae p. 486 de Vocativi 
flexione dicta sunt, locupi ^% Macch. 1, 24. 25. 
adducam. r^n, r^n Kmi Brb)f TBOpHi, CTfAiuNkiii 
(0 f o/3ii^0() , Kf «bnKYJi, h nfABc^HiiiH, h mhaccthbuh, 

i^HNUH (0 pi^OC) qAp H EAArYH, I^HHUH ^TiAIO, 
E^HHC nf ABi j^NC <(5 ftOVO^ hHCUJ^). . H BCC^If fKUn^M! , H 

ftHiHHyH., cnACAJtH (• h9$infi^m)tr^^ ccTn^H«m 

- 1 ' " (5x0*- •» I^os5Mslvoram m cb ete* B97 

(5 Td/iiVaf)V- , H ivcfrHBUH h^ , ubi c^hhuh cam , 
Substantiris; r^HHc vero cum. Adj^ctiro n^Bc^m construttutn £st ♦ • ^ 9 ••••• 9» tlel^r. 9, ^t2.m.correcta ii^clitiQiie Icgitur . B^kwoc 
ucK^nAfHif uisa^bnry h ,' licet ivgoiiisvoq articulo careat. At 
'* jn' Damiani A^ostoia uiEf 4r*r» siite termfnatiene definita 
MH. Oslrog. aii^4{iii^m vocem, -sed. termiiiationem 
iliidcfinitam habet: hH[;^noe h^eabaenie c&tbo^hb. Nume- 
falia ordrhalla sine'terminatione ijh vii unquam repe- 
•das ; in Dam. Apostolo tamen 9' Pet 2> 5. ocm2^ tiD)m 
pro ocMArcu occurrit. In eodem .Q^br..^o, 3i. trfMtr 

MO BflACTH BKfSu^t KOfA IKHfiA, •SsB^CoyTOCy-Sic Ct in 

Ostrog. licet cnA^flbte 'BfiACTH (to ijzif f (Trfi?) inserat > m 
corr.ecta vero ct^ auiho ccti^ cike — ^ sor^ n^MftArM<» • • ',•»•* §• 15. Possessiva in ob/eb/ ENb, hh, et ope 
h, fQrniata, ut n^o^cH, c^HHOfoiK^h, khavk, respii- 
unt terniinationem deiinitani'» etceptis somVJi , b^a* 
iKYHy KfABVif et paucis ftliis, quae tamen in obli«p 
quis quibusdam casibus ut indefinita inflectuntur. 
GentiKa [n cck in antiquis librls obvia , in recentio* 
ribus CKyJi XckVh) amanL Hinc et M>tiKccKyH>iKCH-. 
CKyJi noA, olim mVircck» mcncck (in Dam.' Aposto- 

lo M^IKkCK, KCNbCK)j| TAAAHTCCKfprOqUO ApOC. l6, 

• » , * • • .' • 

31. TAAANTCi male in editionibus omnibus impres* 
sum est. Cbnfer p!13l. 

§. 16. Dtunliur vero Slavi Adjectivis possesti* 
vis, uti et quibusdam aliis , loco Genitivi allaFum 
linguarum. cyH soikVh est iilius Dei> ro^A comVA 
toonslWi^ CAOBO rocno^nc verbuin Dominl; f^om 599 ,ParsIH.Sjau«%§,j7i 

lAKWJiA,, /wviHKi i^ACWHf ,:^«i\;ll»^> J^?"»<' tribus 
Judae, AdNOABfMMAc 6UIUS Abral^i^,, fj^k^i^.^lCAfio- 

AA laqueus piabqli, ^^(ka rf^bujNHMA» HM/ik n^o^ost 

hbmeh'*propbetde, nc^ostc ^^iViNq' ^i^ilitudo ser- 

^pexMis^ fffif^jCfbBc^BA-btera/aqui^Qiiis., rA^Hm 

'MOj^cKAA prof undum maris , Hl^K Md^^uJi «Fena 

jtnarls ; 3B*t{»'i» tmwjVi fera arur^dinis , ^ficprE ;^Sf- 

^&^bhYh fenae STivarttm, t^^^ AffrA^KyM panis: ^q* 

'gelorum^ cfaNk CMc^TNAAUmbra mbrtisi CMcpT% 

;ic^cTN4 i9ors crucis > ijqi^bT «ccahmh flos agri » baa* 

CH rAABH'Af e^^pHlr capitis , pyrKft oritcho carbones 

ignis , B rAABH3H'b.KHHBeH*b in capiteHbri, b rAAc?b «rptt- 

KH^binvoce tubae, paac nHUJAACK sonus fistulae etc. 

... » ; < • • • • i^ '•.••••', » 

§• 17. Numeralia eahhi ^ba, «tdh, hctm^h 

AdiectiyoEum more cum Subitantivis construun- 

• • - ' '' . 

tur. n/ATi^ , uiccTH etc. cto ^ tucS^a (<piacAi|iA) , tma, 

utpote Substantiva. singularia yerbum in singularl 

postulant; 

HATk Hx HAAp Appc 17, ^0« ouinquQ {ol Tcm)cet 

liiderunt. 
Hc HATb AH nTHii ij*kHHTCiA Luc. 12, O. yeneunt 

■* ^B 

uJccTb^HVH ccTh Luc. l3, 14* s» dies-^upt. 
CC^Mb oysui KfATrA K^b Luc. 20^1 29.. Si eranL 

CklCTb IRI CM^. CI|IHOfi . Cl^Mk OstrOg. Job. 1 ^ 3. (COP^ 

recta KyiuA mi cm^ cuhobc ccAMk minusrrecteV 

,/..- r ,. . ". * . f '.'-"•>-■••/».-• ^S'.. - ' ••. • **i * ' .fT • • * Numeralaumr 099 

|^K9 SUCTkHM Ct^Mk T^Sk ApOC S, 2i 

^3^^^ cf^M aFpa h3 X9^^ Apoc. 15» 6. 

Ostro^ensis (correcta ^ECATk ^ruiB amf iu» 
^irA f CH , ^f cATk 1) A^f H c^T> ui plurali I minus. 
recte), 
.Ai|if isl^i^w N4rK0f mS hXh!S oto oQf ij Matth. Iff , 12. 

MMf T W CTf AKU TBOf A TiaC44IA , H TMA U9^f CnViO Tf^ 

£f P^aL 90, ?• 

kH; IIU n Kpf AKAH BC^bX A^^ V^B^trCT^b Cf^Mk^fC^Tk 

H uifcTk Act .3?» 37. Slavus ia 3> pers. c4r 
pro r^figv, eramus; fortasse olhn legebatur 

eHz IKf NAC. 
KOAHKU' fCTk ^NfJffAEAT^OfrpPs. tl8,84.^0t SUnt 

dies servi tui, 

§,^ 18, Negligi syntaxim slavicam in editioni» - 
bus recentioribus plura exempla docent Sed etin 
antiquis subinde verbum plurale cum numerali- . 
bus uiUTk etct connewmprobat, interpretes syn- 
taxim graecae linguae potius secutos fuisse , quam 
slavicae: noiauiA 10 Cf^Mk Marc 12, 22» Cf^Mk co 

HM*feuiA fO mf N^f V* ^3. sS^Vt EO^dS Cf a4| HATk B f^H« 

NOM ^om)^ fA3^4rAfNu (pro fA3A4rAfNH)Lu&12, 52. 
ef^Mk rAAB rof y cWk cf^Mk Apoc.i7,9« et v/10. 

IJApVf Cf^Mk C^Tk. r^AUIA Cf^^k T^OMWB ApOC. lO^ 

3,.fr^A HinoANHuiACA ocMk ^nVhLuc.2, 21. MNfMmf 
iMAW, CHo^H ocMk^Siw cnAC0UiAC4i 2 Petr. 3, 20, • • 


600 Pars IIL Syntaxb §.18. / 

Faclam id est praecipae, ubi A4fecttva siftiolcunn 
Bumerali construenda faere : j^ri'A^i (fi^Mh Kpaii 
(Qstrog. K^Mu in Nominatifo) H^y^oiuA Gea. 4!« 
S. Rectius utique A?^*^^X <^<A^h k^ as h^mac. h ha^ 
^oiiJA f AHEHH ~ tiAkn' c^n^ «rycAip M^nsiH Kf*fanKHX 
2,Paral 13, 1?. pro ha^c ^AHSHy)^ etc. cirjfV nec "r^ 

BO^OHOCH KAMEHHH UfCCTb ASlKaiJJC Joh. 2, 6. MEellUS 

in Godd« Serb. Pragensl et Kopit s^b ^^ i>t( t&PA^ 

HOC KAMCH mCCTb ACmil|J. nATfa^ »C E4r U^ HH]f m^^fhf 

H HAT^ K)fu;^HBy Matth. 25, 2. Noir altter Marda-^ 
rii editio,'licet eSc (i, e. s^a) legat pro lOfOAHfihi, 
At God. Kop. orhnino pecte Genit ^)if^fhix , ^Shx, 

Yidp Re^m^Q If^meralium, 

' • • . 

Goneseos Gapite4i« contra Syntaxim slavicain saeT 
plus pecGatum fuit. V. 2. HCjfow^A)fS cc^Mk mm ^o^ 
fi^y fiH^OM H H^StfAHNy «rbACCW; Ostrog. qukleni 
ilc)^om^uj€ in singurari et ^ofi^fA fi^op >( in GenitivQ 
legit^ sed H^KpAHHyetiam ma(c construxit cum pc^Mh 
KfAfi. V, 4. H nom^ouiA cc^m\ k^ Afiy ^am ^ h X^f^^'^ 
«r^bACcy Cc^m^ iCfAfi ^oe^mx IWA^^ h n^Kow^x 
T^SACcy ; . Oslrog, corruptissimc : h h^ioi^oiija {le|ecam 
Mosq. prima h^ri^oji^^) cc^mi^ ^aim fi^o^ om h y^ 
^yA "PCACcy cc^Mk Kf Afiy (qupd ante qAyAponcnoum 
erat) ^oE^y^, oe^^om H^SfAHimx. V.§« «|(ccc^mi^ 
KAACH HC)fOII(^AX^ — ^H^Bf AHHy H A9^fV» Qstrog. me^ 

lius cc^Mk KAAc etc, et H3Kf ahYh \r\ mascul. at moi 
it^riini' ^ofi^y in feminino, cum tamen kaac $it masc, 

gCjncris. Y. ^.^^S^VH IKCCC^MkKAACHTOHqyH HCTOIf? 

4CHH B^trf OM ' H3^ACTA)^ no HWf^. Ostrog. ^^t^rAAmc 
cc^M^ kaac (rectius utique) TOHtjy hctchhchh bHss 
Tf OM h^hmija;^^ no h\%\. V. 7. h flom^oujA cc^k 

KAACH TOHljyH HCTOHHCHH B^tT^OM CC^Mk KAACUIB H^t Numeraliuni ^m, 0K9l "601 

K^ANNU)^ H n^ANyy. Ostrog. iterum ci^Mk kaac, quam^' 

V15 •roNijiii HCTmMfNH etlam in plurali coQstni^erit. . 

Formiilae ^fSpAA' ci^Mb in Ostrog. Gcn. 4i, 6. 

CE^Mi^ cVio Gcn. 21, 5o pro cc^Mb CH]f, ct ha ^pV^ 

rVio 3^NVJt Levit i3, S.antiquilatem sapiunt.Nam et 

Matth. 25, i6. ,God. Kop.. legit ^pSrHwT(i. c. nATi^), 

qiiod V. 20. bis rcpctit, ubi editioncs nunc ^yVrkiA cx- 

hibent. Sunt ntmiriim nameri cardinales a nAn*h usqiie 

yyiCATK revera Abstracla feminina , hinc et femmino* 

rum more declinautur! Genit. n/S^^TH, Instrum. n^^Tiio, 

ci^MH, cc^mVio ctc. resuntque Genitivum rei nume- 

ratao. ^ntuitu aiitem ver)» cum iis construcfidt constde^ 

rantur uti collectiva .neutra qiiantitatis mdetermio^e 

MNOrO, MAAp, K0AHl^9, 

Numeralia ^ba , oba , OEANA^ccATf dualem p03^ 
tutare, e §. 5 clarum est: gS^ETA^BA^Ostrog^oEA) 
fi nAOTk f^HMV Gen, 2, 24. h K^bcTA oka NArA v. 25, 
Confer exenjplum lil. V p. 586. et adde: noEMmc 

PKA NA^fCATf OyHfNHKA CSOA I^UC. l8, 3t. OEANA-' 

jVHATf AffAA (corr. AnocTOAH) CNHM Luc» 22, 14. 

^BANA^UATf KOUJA HCnOAHb MarC. 6, 43, Hf ^BAAM 
HA^fC/KTf HACA fCTA (cqrr. Nf ^BANA^fCATIk AH HACWfi 

f CTk) Joli. 11,9. ofiHb CTf AHir h oe^? 3^ mah moh e^ 
^'TA (pro fiV^f T*) h n^YHM^ h (dtialis fem.) Ezech. 
35, lo. nunc oea ri^wka (dual. masc.) HOEit CTj^a- 

NU MOA eV^St (plur.) H BO3MS H)f B NACA^b^Vl 

;rXjj^oft.f(rw. Etiam in Ostrog. pluralis Verbi cum 
^BA constructus Apoc. Q, 12. legitiur: ci rjA^^T 
^BA rof ^ no CHjf , correcta (padem repetii inserto 
fl|il anlp ^BA, /}09 Pap Jll^ Syutaxis*. §* 19* 

^BArofA^dtto vaeydoaUsi^tpjijy^^.rofC^meiras 
AB^b rofu, nisi iaalis reddcre ^eo^.r<^« Confcr , quae 
ff. IL 3. 36.de NeutrorumdualidiclasantKeceatiores 
ipa^cnilinupi ^4 n^eiitris tribUore' p^ 5 10. moauiinm. 
Hinc et KOA^EHA MOA H^NiMorpcTA w nocTA PsaL 
loS^ ^4» genua mea infinnata sunt a jejunio» Melius 
tit/()ue Oatrog/et Psalt» Yen« KCAdm^b moh h^nemp^ 

§. 19. Rectprocum ccsi, cjk, non- solmcn ad 
t^Hiam personam, sed etiaffl ad SubjectuaiL seu 
KominatiYum primae et^ecundae personae re£> 
Vtmt Slavi, Hinc retlexiva moah>ca,.moahiuhca, aio- 

AHTCA, MOAHMCA, MOAHTf CA | MOAATCA; CT^IkScH , 

CT^iKHiuHCHj c;tSik)itc^ etc^ et passiya iziBAfocA, 
nifiHVJHCA, RiBHTC/A etc kShhth cis^. pro ratione 
j^ersonarum verbi iiniti e<*<gr, xo^'^^ X^V'*'"**' 
](c^ET , cum quo InL kHhhth construitur , redden* 
dum erit ; emere niihi , ttbi , sibi , nobis , vobis , sibi. 
Cape exepipla quaedam. tiiM<^r^ 43 w ciK*fa tbo^th 
HHSEWiRc Joh. 54*30. w ciK^h iir* i^ttvr^i t ameipso, 
MAfKA noiM njHfic^H cik cosoio. 2 Tim* i, 11. Cb 
c;oKOK) tecum , \i$roL tTsomrt, ir^mE oyicf 4rnHA ich cce^ 
Psal. 79, 18. cik4i ti^> (TBcUfTip, ^a haca^c^hm ch 
^-Is^.QfiATHAO (corr. cfiATHAHi^E) Komi^ PsaL 82, 13. 
CE^^b npbis, ctcuTdTi;, BCEP^A Ko hni^jhj^ (corr. Niu|iyA) 
HAiATi c* cofioio Matthaei C. 26, 11. q cocoio Yobis- 
cum, y.iT ixvrccv. NdiCTi ciK^b Damiani Apostolos 
(editi .c»oh) 1 Cpr, 6, ^Qt noneslis vestri, «x c^c >«(vr(3y, §• ?0' Possessivi CBofi. .^ §. 30.. Sic ,et ppsi§e«S;ivmn ,qi9H wonw«s.^?es 
persoxias.Noii^in^tiyi seu ^iibjecti refertur, et prp 
iratiqne trimo persoi^^miOy et qi^itlerl ai^t singula-^ 
,ris aut p}i)ralis, I^tii^iisproQOipUiiJtiH^ pieas, tuus, 
^uua«. noster; y^ster,suus Tesfpnd^r E^^gr, Mg- 
. Ajfif (cpcr. H3AiH>) im«o ro^V riitft .cnflii Qs. 5, 10. iraili 

meam, cprrfcta «lOfj.Hi wB^jox.?yf!C>«W»X^w'' 
.^8^, 10. Qs meuip, cpfr.,A^ioiMC-..:9ty9Mfi^AK><rffaAO 

Cftof t Cpr. 9^.27, cprpjis, mevuii,. cPTPecU Aiof. 

correct^ AioiOf |Immo . lifosqu, priina }fm in m^ 
gme QOtavitMoi0, ipale emendattdo lectiQnem CBO10, 
qtiam Syntaxis slavipa probat Ai^jfi n^^^AM TisAO 
GB.OE Damiani Apost 1 Por. 13, 3.; cprpus ii)eum« 
CQirecia ,immo hpc loco etiaiQ OstFO^ensi^ , moi , 
quod iqnumeris alii$ in locis subs^i^ulum iuit. Chro- 
pographus Nestor : qom^V bo cb>9.h j^a^, urbem 
loeam; Atpc oycbio .k^ata cboepo, firatrea) meum, 
cum CfiqJi referatur ad persoqam.primam oyijjfio. 

hi Damiani Apostolo Jae.'9^ 18. moh ctTBOHprocBOH 
.legitur, sed hic certeob antithesim: fYOKAiKii MHB^b^S 

TBOIO fZ ^4lA TfiOH]^ H A3 nOKAIK^, TCK^ (S A^EACfiOHY 
B^b^SMOK)- Editl A3 TEK^B HOKAlKiif U; ^4rA MOHJ^ , S^i 

iD-alHs oonveniunt. 

> CB9H ad secundam personam refertur , Jaa 
S.^ §. etiam in correcta ; Ho^AiolkHUJH ncK^cHAro CBOEf^ 
j^fXtH^). In fditionibus antiquis^ ^y^^i^^ ^^ I 1 • « • gwu ■V 604 Pars Ilt Syntaxls $. 20clsu 

^yk enoK (Hnguam tuatn) h oycTN^b cfioir~^abii 
tna) P9aL33, i4.:o«iHMA cbohma cMOTdHtiiK ^^s^ 
9O, 8/ wfipATHA iCH AHqii cnbt Psal 29 jf" & «ria oy^ 

•TBIf^HA ICH CHAOkO CBOIIO MOJ^I l^al. ?3, l3, nOCACUlM 

^Sy CBOJi (corr. ^^rA «rfioiro) PsaK tOl, 30. oKAHhjHa 
e yN^S CBoio Daib, Apost Airt. iZ, 8. cboio et Os- 
fcrog. , correcta <rBOio. Rectiusiter um Damiani Apo- 
Btoluft Ai|ic McnoB«b^AKM>p*lrxy CfiOK peccata no- 
filra, 1 Joh. t , 9. at naiiJA OstrOg et editidnes po^ 
* ftleriores. In Oratione dominica pro ^oatbhhku^m ha- 
tuHM ponen4um fuisset cr^hm/ cOra wcTAfiAAiM 
praecedat. 1 Thess. 1, 2; KAAro^A^HM -^ bmoah- 
•fBAX CB^Hx^Dam, Apost, et Ostrog. pro naujh^. 

Pro CBoJi contstructo cumSsecunda plurali pef- 
BOna Ostrogiensis exempla non pauca suppeditat. 

ft|*fcn*l KfAt\i CBOImV, AIO^Vi MOH, H CCCTp«b ClliMH 

Oseae I, 1. Hijc etiam correcta, quod rofrere, 
CBoiJ), CBOiM^, retinuit oe^athtccak« rV eS^cboimS, 
eorrecta bauiimS Oseae, 14; 3. BNH^^frTc 'fiKA4r«rk 
CBOio, 3ATfiOpHTf ^fiifb CfiOH) Isai. 26, 20. ia ^salL 
Ven. , Ostrog.61 Xf^^ ^^^ * correcta b* ](f amhnS baii/$, 
et utraque in plurali ^bi^h cboa, Sic 1 Pet. 2, 12, 
Ostrog. et correcta i|;»fTVi fiAuii , at Ds^m. Apost 
rectius CftOK. 

§« 21. CfiOH si referatur ad Subjectum tertiae 
personae, re.Hp6ndet Tatino s u u s , irw vero et fem. 
14, plnr, Hx respoqdent latmo ejus et eoruro, 

quae I 

I • # _ M ciioH et itvf. 6o5 

: ^quae ad tertiam persooam sfiam> quae a Sub)eo* 
I to sermonis distiDcta sit , referttntur. f ax^^^ "^^ 
, HV41HU HA^ CBOHXf Bafchel ploraus lUioa suos, 
^ ra nM3fX ivr^$ Matth. 2 , 18« oh im aocTAfi no^ 
I jK^r oTfOMA n MATifk iriv', iUe cqnsorgens accepit 
I pueriim et matrem ejus y. iQ, cauuim m laicui 

I ^fX^^ [^^Wh^iW BO I%(^H BMHkCTW flfW^ 0«ri|A 

^ cfiqin)u,'cuia autem audiiaset, quod Arcbelaua 
regnaret in Judaea pro Herpde patre suo v. 22. , 
MHAOCT^ erw Bfo^u ^QA^WB K0Ai|iHAicA iruT, mi- 
sericordia ejus a progenie in , progenies timen'' 
tibus eum Luc. 1 , 50. , cotbo^ h ^f inAstr Myuii|iio 
CBoiio: f ACTOHH^ rwf^U/^ MycAVio cif^LjA H^^ (ecit 
potentiambracbto suo, dispersit superbos men- 
te cordis sui (ipsorum, dutm) y. 51. nHifiy 

^A^l KOAI^IHMCA EPW; HOMAHIT BB4rK ^AB^feT. CBOH, 

. escam dedit timentibus se (eum) , mempr erit in 
seculum testamenti sui PsaL 110, 5. Si Gerundi^ 
vum EOA41YHCA resplvas ope rdativi in hiki koatca, 
facile intelliges irw referri ad aliam personam ab 

« 

iiS| qui timent, distinctam. Subinde tamen cboh 
referunt Veteres ad personam , quae iici oitatione 
proxima est uictabha K*b bca o^uku X^A**^ ^*^ 
nSTi}( ^X ^^^ ^4» l^* Daroiani Apost» BbnifTH 
cpoK. H ^cTk A AiATif H €BoiH et dedit eutt matri 
suae (iun) Luc^ 7, 15. Cnrre<!la nunc imv pro^ 
CBoiJi, quod poatrenwuoi «ao soluij^ Oiftr0gieusi#^ 

ei Pu^lcs .GcinltLvi, NAio., tfiio supplent possii^iva; 
uti cru', ea' in slngulari, et hj^ in plurali. Serbr ali^' 
que lllyrii fonyiarutit po^smiva ^djectiva N^broB, N^fr* 
t^oM^NvfercBo.pro tru;,. etNkHOAi NKMcfBA^NhnoBopro 

HJ^ \ N^TN^ N4f NA, N^^NO, et N^b^HN, N^b^HNA , N^b^HHO prO 

iA',Boh. solum gegj (IcgeKfJi) pro tetninino singuiarf 
g i (tcge Vh). RoQi. 7 , 9« pro irw ixi editis dudc legt 
IPWfi (Ostrog. frOfi) p. 523. indieavimus. 

§. 22. CBoii etram respohdet graeto 'Stog : mc- 

4^MNHk TBOC/ft BO^U ^A kS^IT Ticfa CBOH y l<d&> (TO/ 

./J/»,-Prov.-5, 18. correcta «rBOH. cbom hm npdpoK/ 
ptopritts ipscM^m propheta , Ihog uCrSiv , Ttt. 1 , 
12. , K CBOEH* irdrfttKEAH hM (Ms. hm norufiEAH) suam 
ipsorum pertiiciem , 2 Pet. 3> i6.'bo cboa npiH^r 
H CBOH iro ni nfrAiiiJt, iti propriaf fenit et sui (r>/oi)f 
cimi TH}ii r^ceperunt, Joh. 1, 11. Koiit^o^ bocboa^ 
uBusquisque in su[a, f /( ta "thnn J6h. 10, 32. Ali • 6bl5 Pm^s- ttl. Syntaxi^ §, isf. 

et Malrdarii editi^ , sed etiain Mss. legimL Ibid. 1r. 
12^ etiam eoirecta^ legit cuitaA E^HNop o^na MA«rcpH 
CBOEH, quamvis ih slavica versiohe Nohlinativus 
(dcfiunctu^ 'efferetiatur) in AccuSativum (efferebant i 
defimcf um ; h^noujaj^S oyME^ uta) mutatas luerit , 
et CBOEJf referri possit ad eo^ ; qui ^fferiebant fili- 
uiid. Kecte npH^fiMiiift 6ac b |&4nN^K> €iBoid cam^ , 
in aetemam stiam («W£) glofiatn, iPet 5', 10. 
legunt editi , male Damiani Apostohis kro Caab^. 
Hebr. 3 , 5. fi^f Eif fi4r b kf eM ^6mX Er<v , mak Oam. 

Apost, ^omS €B6eM.' Pronommis CM pto ttoH. ' do^ 

induerunt cum ve^tiraentis suis (ipsius) Marc. 15, 
20. CBdH)^ i/irt, Tcov /J/ioy dvrov Act 24/ li3. KAkui' 

MU ChlUIHM KYJfsK^O CBOH Rl^yR UMU , (OstfOg.. KO-^' 
m^O CBOHM RI3UKOM HAUIHM) TV) loif(f iixXsKTCjp l^fZCOV , 

AcL 2, 8. Adde CBoi* cum D^tivo «mV, ch: cboh 
emSbchi ol ivri /iPoiVT$q. nocBOEH iM^ 69AH, secuiii« 
dam suam (ipsius), Kftri r^v ivr^.VLe^v.^y 4. bW, 
i^o CBOH)^ CK HLpHT> quae sua »unt| ra ixurifiif, 
Philip. 2, 2I.HCHIJJET CB9Yi)(CH (correctacBoA CH> 
non quaerit quae sua simt,Ta «auTij^ 1 Coi'. i3, 5. 

. §. 23. Pro PossessiviscBoH, M0H,«rBOH,utuntur 
veteres Slavi non rafo Dativo Ch, Mh, th Prono^ 
minum personalium : hc noB^^A OtijV Ch , patri 
^uo;Judic^ 14, 6. ycli K^zlOTq^ CH ad patrem suum 
Judic. 11, 37. (correCta utroque Iococroem^), kjo- 
TKOM dn OKOM fifii^fH prd, eBOHM/ i. e. tuo. ^ah 
n^bf homS ch f ab^ qA^ »tf HAmEMt( , pro Cboem^ i. e. ixxO. 

"q^bASHTl CmiiEfA B^K^AI^KAEHHAr^O MH, TOV dYtt^KV* 

roviL^, dilectuni meum^ Rom. 16, 5 Sic^tiacti v. 
S, g. K^/b^H, (iMtpTir (cdn'. malecMEfTO waao, 
r^^b TH, a^E, no^EHb^A; t« trf etc* ubi est mor^, 
stimulus tims? ubi estj irif^rne, victoria tua? 
cr^A npVH^EOJH B«a qApc«rbYir CH, i9 r^ ^xCiXsigi. chj 
quando venerisin regnum tuun:i, tuc. 43, 42. In^ 

■ 

Damiani Apostolo: 6y^EHHkOM Ch pto Cbohm; 
caSh;ka MH pto moa; bih^ muh Mh ^B^TproMOH^' 

«aoH- ciioMliHKA Mm, fiAMiKi araa, cQmmilit0Die;m meuni, 
vestxum aulem Apostolum Pbilip, 2 , 25. pro cfi^ 

MNHHKAMOiro etHAUJfrO hdCAANNMkA» OstTOg. CBCH- 
tn^BCHA MH*k yitiose^ pro €BOHHC>rBCNA. 

CH Dativus areciproco ci&c , cui emplialicus Ci&Hr 
rej^pondet, distingui omnina debet a dcmoustratiY^ 
, fem. CHihaec, et neutro.plurali CHprocY/X. CACBCCACif 
^ idem est ac CAObiCA cVa verbah&cc; ro^A ch inOstrog. 
(roj^^ cVio in^Vcii. et correcta), ioiRC ctaika ^ccNHsji 
iro> mona hic (montem hunc), quera acquisivit dci- 
tera ejus , Psal. *IY , 54# 

§. 24. Relativtim Hmc concordat quidem ge« 
o^te et numero tufa Sttbstautiyo , ad quod refer- 
tur, sed non semper casu, cuin hic a sequenti 
Verbo pendeat: ^Ni^ cifi^ cromc co3^aa cch; 

•rS fA^H^ HMIKC MvbrTk HHCAA; EIUC<rk HOI^, B NiitlKt 
t1^H^)Hr BCH 3M^C ^^fipMMVH* 

Otmitur vero lDterpretesrelativoH«sc,^iKc»EiK(, 
ad (^xprimendum Grdecorum articukm a, vi, tc, 
quo careAt Slavi. crApi|'A ttimk h% Mc moaio t «V & 
viOf, 1 Pet 6, 1. Accusativum nilkf, qui graeco 
m respondet, liabet etiam DaPEuiaui Apostolus 
(CTa^ql kmcc) et editiones antiquae omnes> quem 
non male Gorrectores mut^runt in Nomiriativum : 
Hii» 6 BAt^ qui in vpbis sunt. slt^H iKcfiftMURccH 
CH, H cnic HH HM (tc vai yai^ na) to iv iC) Jac 5., 
* 12. Damiani Apost. ^a s^^i^ Caobo BASii kikc wn 
^' ele. At idem ^ €or. li .1?/ ^ KC^b Ci; mchc j<u tcn 

H 


^Belatiyi mci pro articuto« 609 

1; M MM NH sine tmt, editi vero^As^^ET oyMCNE €»s 

fM fji H EfRE NH NH. Hebr. 10, 31. CTpAUJNO BnAC- 

•rH> (edd. ECTb iike hnxcTH, r^ ifnrscsTy) bi» pldj^r 
fiCPA KHBA (edd. iRHfiAru;)« Sic graecums/crolntiniti-* 
vis praetixuni reddere soledt, praecipue rccentioH 
res, B^ EJKE : Bo EiKE caSikhth liebr. 9, I4. at Damiani 
Apost sine cike. ,bo eike i^biTH mh caSikhteak)*, il^ 
ro slvcti iis, "Vulg. ut sim minister, Rom. 15» 16. 

9«AAAL|JECH (OstrOg. CtSiKAIOI|JE CH) 3A IIKE OySHTH 

HM Aio^H, lix 70 ZiZcicjuiy, dolentes quod docerent 
popqlum , Act. 4 , 2. 

Gum Gerundiva assimiant Adjectivorum ter- 
minationem deiinitam ad exprimendos Articulos 
in graeco praefixos, superfluum omnino est, Ge- 
rundivis hike praeiigere. 2 Cor. 1 , 21. h^b^sctbS- 
AH, noMA^ABUJi respondentparticipiis graecis cfis* 
^a/cov,%^/(rflC^, sed V. 22. hikeh ^AnEMATA^bBUH grae- 
co Kx) (rfgwYi(rci^Lsy9i in Ostrog. et aliis , prd quo 
in correcta «hikc H ^AnEHATA^b qui et signavit (ob- 
'signavit),resolulo Gerundivo ope hike inPraeteri- 
tum simplex, legitur. Sic et Lucae 19, 27. fac- 
tum fuisse probo. Legebatur olim recte B^APhi moa 
ONU, NfX0T4?fiuiAA (t?( fi^ SsT^iiifdyrttg), inimicos 
meos illos, qui noluerunt. Verum in Evangeliis 
Mosqu. 1606 pro articulo rii habetur hikc ante 
NEj^OT^frBUiAA , quod in editionibus mediis servatum 
fuit, in postrema vero pro Gerundjvo Praeteri- 

Q n tom • I 4 

\ 6jo Pars III. S^alakis §. «4. 

I 

tlim substitutum legitur': nmi h€ xo^iai. Exem* 
pla servilis injitationis alibi sat obvia suiit: M»i 
(0) noK^fr^u NocA HMA qui Victariae ferens nomAi, in 
Acathistis de S. Iticolao. lafKE (if) timBo^ fOjK^tiiAA 
quae yitam peperit Cf Arm^ EomVJi «mi (>) rffe^ 
Xu>YfA B^fMA/ftJi, ecce agnus Dei, qui peccala 
mundi toUit In Calendartis Hmi (tS) h% KicA^ Vh 
BfAHKAru' bachaVa, in Symbolo Hmt (roy) vi o^a ^ 
m^fHNArc, a patre genitum; (in Psalt Ven. qui^ 
dem hic sine nmf, sedmox etiam addito) Hnse 
{roy) w o^A HcxoAii|iAro (HC](o^Ai|JAro)t Hme (r9>) 

C% Oljf A\ H CUHOM C<%nOKAAHAIAtA» 

Iliasky iu Concorduutiis i8 locos adduxit ex 
Evangeliis, m qiiibus ime )ntiuitivis praefix\im cst ad 
ciprimenduni {ro} Graeronun: a imi^*^nitTH> ro Ss 
'^(pafyeTif Mallh. i5, 20, clc. Voc<itque hanc parlicu- 
lam, male utiquc, c:ow3, i.e. Conjunctioncm. Ex Aclis 
vcro scniei duntaxat eo Hi;f citat : eo fmf'urfii^A«rHTH- 
CA iif r(p dTo^csfniv, Vnlg. ul conycrtat S6* liogda« 
nov cxEpisloIis pro Bo fmf (graeco f/frcrespoudcns) 
4i , pro ffKf quod a rclarivo fmf non soparavit , 84 locos 
adduxit. K a u 1 e m i r f mi c PsaL scxqcI citat , ueglectis «aUis 
locis, in quibus tmf ^racco ro resp.oodet^ scd fiHfr- 
^A 57 viciDUS rcpetit, quo iv tw InTmitlvo pracrixum 
reddi solct in Psalterio ante colrectioiicm poi^rcmam 
Scc. XVll. a Kussis.cdito« In Psaltcrio Veoc^ ct Os«- 
tcogicnsi intcrprcs graecismos hos evitarc studuit. J^am 
It^sal. 4, st. icgitur bnep^a Bl^fiZljf cum inVocarcin, 
pro BHir^A n^ H^B^TH MMw Psal. g, 2g. . oyfiHTH Hf no- 
^HNHAro pro fmi oyEHTH, ri dxoHrsfyjcti, ct v. 5o. 

A06M»r -B^lC^fHTHTM OyKOrArO, Ven. AAfr BkCJfMVHTH 

HHiyAr^ ,' ri ^grig^af , sina cmi, quodhabct correria. 

1 ' Eo- I dvroy f(\aoA jam m Oslrog. lcgitur, Vcncl. minusscr- 
viliter ^A H noHBAHfe4€T. Apnd Russbs pseudoarticu-» 
\ las . cmi -edam in composiii^ Jacun» obtinuit : imE^f b« 
MO, Eauro^iio, imEM^bc^Hi^iMH* Alcxjejcw unicum imE- 
^ENNyH, e Chronographo slavico sumtuni, ih Lexico 
ecclesiastico exjplicat. 

* • . .... 
' ' §« 35. Parlioila m ia propositioDev negativa 
Verbo prae^genda e^i, etiamfii aliae voces aega^ 

* 

ifonem , expriiBant, cujusmodi suntc ex uh com- 

pOSiiae : JMKrO , HHHfrOKE , NHKOr^a , NlUCOAHIRf : 

«•kfiri m ^VM HHKOAHiKi nuoquam legistis? Mattht 
21, 16. et 42« NH c^HH w KHX ni U3CI1ICTK, unus 
ejc ei» non remansit, bU — i?>:VPsaI. 105, 11. n$ 
HMiTk m&iR^ATH HHKOr^AfisE npn sitiet unqyam Jol^ 
6> 35. ^ Hi nonuLNET nHHTMiihequidpereatJoh» 

6, 12. NHMTOin EM^ HErAAroAioT uihil eidicuntJoh. 

7, 26. B tM Hoi|ifNE «uiA iiH«iKOiKi ilia nocte nihil 
prendiderunt Joh. 21, 3i In his quidem locis 
ftiam correct^ duplicem siegationem retinuit, 
quamvis Graecu^ ainiplici negatione usus fuerit 
Servot omnino negationem duplicem graeci tex- 

^US Job. 3 , 37. Hf MOIKEn! HAK U^lHMATH HHHiCOIKi 

, ^non ipy) potest homo accipere quidquam {iBky)f 
Joh. 11 , 49' By ui ft«bcTC hhhecoike vosnihiUcitis^ 
Ipii ix ^d(tr$ iisy , atque alibi ubicumque in 
.Graeco duplex negatio legitur. At verp aliis in 
k>ci9 iunumeri* . e^litofes etiam ante postre- 

Q q !^ mam 6i& Pars in. Syntaxis §; s5. 

mam correctioiitiii m deleverunt^ uIm iwf Gstaieo» 
particiila bx non inveniebatur , quasi liceret pro- 
priae linguae geittum legibua alienift sabficere. 
PsaL 75, 6« Nf oE(4e«roujA nhmtoihi Ostrog. , ni 
VPBf^TOUJt NHMUOK Veiiet. . nihil in veMrunt , cor* | 
recta cum editione priQri P^alterii numtom wKf^ : 
n^mx'^ quamvis <ir8eai6 bic daplici* negatione 

«itatur:'«X ^^^ ^^^^* ^ Thess. 9> 3- ^a HHK^rMK 

. .Mc n^rAwMT ne qui» vQxseducat, O^trog. etcoB- 

.recta vat glagoliticum Missale impreBraaBt jtEHfMa-* 

jBn^mr ; servando pafrtScUlam tkt , quam Syalaiis 

glavtca^omninoet hiOf^xigit In Mss.etiam.Jolu 

8*, 32. HNK«roiKi NEn^?cMAE<r, Marci 3|i27^NHK*rci« 

w MOiftf T. E God. Kopit tria exempia. sufficient;^: 

Matth. So, 7. NHK<TOSKf Mi KfHAM^, Oap.:!M, 19. 

^A MMKOAHIKf WTCfiC HAO^A MCR^^C^, LoC^tS, 34. 

•TtH HHHctottf u/ CN)^ 111^3 W^ujc; editi ubique 
sine.m. > . 

Confirmat etiam jregulanoi, qua praecipitur 
Mt retineiidom^ Bamiam Apostotus t nchnoto nii- 
Kor^.Mf AHii^t Act» ll^ &, editi/NNNOMiM &nh^c. 

^ 

ICKIM (9 KNI3 NHfCTOlkl MHfA CffO NCjpA^MHl.l CoT. 

2, 8. ecUti cicfKC ^iiK«rtfati' ^ kna^ih ftfbKa ccrur 

fA^M^riA^B») HHMtMm Nc iiifU^<«H 4 Cor. 13, 

18. editi sine Hf.' Jofa. l, 3. antiquissimos Godd. 

Jegere hnmtomi Nff^i -ant .Nicf4NTb,.et nc jamSec 

. \l\ a Oraeciftsantii^iij^^ gmiasum fidsse^ , e speti- 

• mine \ - Particniae Kc ^ AH. ^ . , 6iS 

t 

I 

Oetboigraphiae pi 71*. et Analysi F-^&TQ ^^S* 
v''M«§-. 26i.>]Sliaiii Aidverbluflir n^iiii^r ^Am r«^i« 

iSr f^m^^^fii^m' Ht 3A^>p<!^ M M^ciHv/ ppiw£fqaattl 
in .uberaic^cipiefii^tur, Lti& 2> !2]. .rtptmji(.i (^v^a^ 
ViciipiifrH-HfbKHM*. (Oaiii. ApoAt/^iwA^koyfi^^AWl 
IM fifHi^^< K«ri^) priiss^^^nim qitem veairajH^ qa»> 

pi4asq)iam roQrjare^ar r(liafei|8rTet) 'Act 7^, 5, Sei> 
hicus ttiam liberboc loco gra«ci6$^^ omittendo tti* 
" §* ^T- Quomodo Hf «t HH difS^afik^ Pairie L 
§. t02 et §. 105. expositum fliit Vide p. zj36, 444t 
wbl usiim aliarum eUsbtn • Conjunctionum fesemi 
plis itkistrhvimus. ttic monuisse sufficiat/ «ih pr» 
Hi usurpari> quahdo ntflla $Ua vox laed sola ne- 
gatio orationem absolvit rCAOBO hauj'i imi kbam hi 
BycTii fii h hh^ sermo tioster apiid vo^*non fiiit 
Esl et non '(8x 'iyivera 'M xaJ ou> 2 Cor.l, 18. 
eil9- H fAAlTMA MH: ttiw^ , -HH , dixit mih(: Vi* 
de nefeceris, S(« fi»i,i*fA]^G. »g, 10- et 52, 9^ 
Confin etiam HAH* hH 9tA'i^p/445, H Aipi ah 
nci HH, quo s«kem primttmoratioois memlHruni 
iinitur,»»ub «yrp. 450,* ^- 
^ - §. 26. ilLs^ qoae de Usu Iteterjectionum P. L 
.CXI. tlicfd imnt^tmicutii; boc affidi velim, Inter- 

^ pre- preti Apocalypseas ^dhiic . notahi (&%s^^ Miti^ 
quum m ^a ofsXoifp quod receotiores neglexerei 
Habet enim (iap. 3 , %5. nc^ft cin^^tR bu sma # qruem 
locum p.^546 illasU^avimus. <]otofeirenda avtenl 
hic praecipueest p;433;<^i'Sub)mgi'ailhac'po6sif( 
God; YindDbon. GI. noosoiam in lectione aipt skf- 
tri xtf/KM 3 Gor.'ll, i; con seiftfare cnm OsQrogi^ 
eti&i /sed etiam 1 Gor. ^,8. N ti|jMec^A fttjA^tfn-frii 
et utinam regnetis , hoc) ifsXip ys i&dfrtTsjsif/xrt, boe 
solum discrimine » qaod Ostrog. oyc^ pro ' nef (e* 
gat. Gorrecta 'h oi ^xkij eoipifiiAHiA ktc, quod 
utiqtie vik slaTicum sit, cam suctc pro fiy*<ecTc 
^icendum faerit. ^ . 

Ibtdcm p. 455 ct 454 malc Codicem Bclcrad. 
15 nominavi, qiii omnmo Dragomirnensis hic et aiiln 
appcUandos facrat. 

» ♦ . . , Syntaxis ][lcgim.inls. 

-I §; 29. ObjechnD, ifi quod aotid Vevbit fenur\ 
oasu' Acoasativo exprimitur. Reguht iiaqufe Verba 
aetiva seu tran^itiva Accusatfvum: mmk» «Mtrogo 
tlf; homhaSh ma , mu.. noMA^A h Uniit euijn'. oy^ 
HACH ra H 1103MH m. vuHHcn^H r^4r)( imh. «iir^k me^ 

CUN€« COSjW^H MOH C0I|4[T. X'^'^ HAUI MCTH 6^ 

^M* cyKj^oTH rHin. CftCH* hiks ijja^ht ikc^a cfioJL 

n^ .,AGcusativ'i rcgiiiien/,. . t^i^ 

^H. MM- CMN TBOli C^feMO. U|HMeil^H. A^X "X' M 

n^YHMET^^X <?ttAT. BH^^x ^^X ^X^A-^^P. '^Kw ro- 
ASK^si CH<fi6Cfi Joh. l, 32. in Ostrog, — nocAio Hfk 

BjM KAATaS. A40fiAH ^HmJ^ CBOK) flOr^^KMT 10. WE^'k*, 
TC fi^bcH^lUi^UJ (COrr. CrkM H^UIE^IU^) H^^JEpk^A^-* 

mAifiS NA.o^fifc iqvenit daemonium exiisse, et iili- 
ai^ lappx^jiem fupra l^ctuqii, I^Iarc. ,7, 30. n^HH^- 

C^bTE .r^H XAABV « HICTV — ^A^A^^^^QP,^. ^^i^W^ 

WAm ^JkH9 ECT> B^^A^^^n 3fAVy^ ^ ^^^^ a^/xV^pi 
rvii 7^v jetq. Ap. 7, .2. — np^iBjpujA (Yen. nompHsujj^ 

cbiNM ppcv^.H AyiE^ 9i|Q.A yj^^S^fS^^ (y^P- K^kcoM) 
immolaverunt iflips suos e.t^ iiliMs ^su^s, ^ae^ioniis, 
PsaL 106, 37. ^a^a Hx^n^.c^ iihmh pj^^fiTioT h ^o- 

.MU HV nA^kNAT, H IRENU H)^ nOHM^T Isai. l3, \6. 
nOMANH I^E^fjOT.U TBOA r^H, H ; MHaOCTH TfiOA, rc- 

ixiiniscere mi^^rationum tuarupa Do^i^e^et mi- 
sericordiarup tuarum * Vhal , 24 , 6. 

§. 30. Haec regula coniprehendit etiam Gejii- 
tiVos Masculinoriim animatqrum, qui Accusativl 

viceS agUBt HA^O ^AO KAE^ET . Oj^A» H. MAT^b heeaa- 

rocAOBHT Pr,<?fV^.. 30. ,11, r^u x^^^^T ,'?fH.M^^^4^^ 
(Accus.. plur. , corr.,f^H|^EA||i>i)f.c»i^{k (Gen. sing. 
ppd Accusat) H b^obS nfifiMET, Dominus custo» 
ditfadvends^ p^pillum et ^iduam suscipietj.Pj^l. 
145, 9j In correcta Joh., i, 32. bh^^X A^)fA*cy9* 
^^\^x WKW toaSk^. Ilinc Gefiitivum epo ia editio- 
* ni* legimti6;'^A Aiiuih crc^ Mn^fnM^Ati tit teum prae* 
cipilarths Lm.''4;^9* God.Kdp, M^wtS. to»r^ 
^n* f r^ t^o^&aminuet eum , Lttc. 20^ 18.^0 a^n^v 
n ejttsdem Ood/^Et ivi plurali nx, nxmi^pro », 

Iq fiingulari qmdi^m usus Qkiatthfti'* Substatiti- 
Torum masculfiidrumy oara'*eorum Accw^atiTus a 
Hominati^o mou sit dislincUis » in omiitttts duilec- 
tis inVj^t , ut is omnino pro vicario casu Accusa^ 
tivi in Syntati )ure h»bealur, Cotifer R H. §. 3. 
p.463:/§* 15. p. 491. mVmA<rMXA u .^aa^Iaa aioeiit 
*r^ii Prov, 22/9. Si hoc loco M^m «rHX ponatur, 
Cotistare nou ))oterit de Sabjeeto , quod diligit , 
et deObjecto, quod diiigitur/ InpluraH autem , cum 
Accusalivi « NoMinativo flexlone dfetingQaiitttr , 
noQ Ucet Genilivos AccUsativis m Hnguar slavr* 
ca «ubstituer^; ^unmvtfr.id^^ussis ita pktcuerit^ 
ut Accusativos pturalesnon alios ^guoscafnt in ip« 
tii dicKnationum (idfddigmatibas quam Geniiivos. 
Prov. i^j2. reet« Osttogiensis Accurativoutitunrt 
0Mmurk Pk ciTfio^HA, at edttqrMosouensbpri* 
mae ihahum cbntthere non potuit, quidt Geutt^ 
vunidualem ofeoto slibsli^e^rt, Gbri-ects' littttc^te- * 
gitphiralem: 0G0H)( m r^k ,€o<P60f h. . Sip et Isai. 
13, 17. syritaxim russicam p6l1tts seculi ' ^att* sfla# 
vicani^ Accusalivum MH^hj iq Genitiyumiuut;l^uni 

. Cor- OstiTog.' et Ven. fA^o^Hujn My, m .M^|c93Mi|tMuiM 
ii)f / correeta Ia tttroqoei nMmfelro a\ p0Q'' Hy ^ ia 
primo quidem recle , i» aecundo , yero , cum ne- 
gatio NE^praoeedtrt:, msJie* > «PsaL. 36*, 4A. H^tuHir 

«Y H M^MIT HJf V rf%11IHHK ii CaACIT H^f. (pro lA) 

Veoet. Oiitrog. et cpmeot^ r cuwi^t^pi^qj^bh HSfMr 
legatur. MoMHAtiH hap pro.cNiM* ia s^ij^guiJUjd lOfii^K' 

V, 1 3. ngow^i H)f Ostro^. ,eA ' cdrrecta pro . m (¥e- 
wet i€),;v^ 14. HA«»rAftH'Ai'v. 15.^ HwioM A, (Vena^ 
n, at Os!krog.M)^),v..34.ir^A oyeHutiii HJf ©t5V»42* 
H36MH H^ Ostpog. efVcmct. (corrfecta a), v; 5l. 
no^A^H Bf>^K n^ifiiHti| 'Osl^og: (yen, 0^*^44)1 
correcta rcmkoi m^ib^j^MOi» v. 52. fiogfii^ , a ; (v. 
53. H4CTAfiH A, et V- 54* «BE^^A Ostrog. ct, cofrec^ 
ta, Yenet. more sub k^ quttinvifi v. 9^ ckasat/a 
<l^e CKA3ATH rd) et v.)f|^.;nocifefAf^b m habeat. ' 

Indc ortum habonl liibriflac illae constMcfioties, m 
qoifattsc ditobus Accti.satiyis nniis ditntaxat in Genitiyuoi 
o^9tf}fS. f\iiC P.^Ia i^^23, 2p .iu Ostrogieo^i ;ii^HfiM n^ 
, m^^^AH KHUJA HAC, vivos dcglutrssent nos, utrqucbtiiiri 
Ny pPOHAcrul? tr<'V^raVertcfuik»g}t.' CorrectofibtiB tu.^sis 
.plftcttii,T AcmsativuihmHfiuobjCx«uutmim NAccoQ^nutar 

re: MHfiliiX nomifAH gUtUA HAC. ColoSS. 3', l3. fiAC Mf{'« 

TBbi)f c^ijU CTic»;HnHA!CTkCMHMOstrog./at ali?/ccHf^ 
* . tio- 0*$ Vats Ul,&p^xtjis S».3t. 

tlones aat MC^TAM. c^a m^Uus, /coi^ecta itenim Ac 
cusativum cSxyx cominataaclo : kxK MCoTBkiv cSiuhx* 
'Rcctis.$irac Damiam ApbMdlus tr*s Acciisativos con- 
}unnt : f(w ^f n)ftj^ P^i ommHAHi^h onmm« Matth. 17,1. 
ctiam corrccta tcxtom * Ostrogiensis' immutatum cxh> 
bct: fi^^fte^i <c6rr, bo^bc^O M)f NAro^BucoKS c^h- 
Ny du3(it eo« in 'iQMtcm oxceUum scorsum ^solosi 
Rcctius Cod. ScrL k pro Mjf. Al Ma^h. St6, 4o, 45. 
corrccta u^Kf^feTC %i}^ ctiai^hj^ pro h^ cnAipAantiqua- 
ram editiotium; Mard vcro r3, Sd omncs legnnt ^j 

vcncrit repcnte, invcniat vos dormicntcs. Marci i4, 
W. correcta WK^^^ri H)f cn^ijjWjf/cditioAcs ahtiqua^ 
.h;j^ cviAUiAfi/^c.QstrQg. c^tiam v* 40/ hx iWcm cnAi|iA, 
' atiae cdd. ct cofrccta a hakh ch/Mjja. Luc. 252. 4j. 
corrcWa itcrumjfro Hx'cn/AijiAantiquariirri editionuni 
H^ : cnJtd^X^ ^^ potia^ a cnAip^ pracfercnduin 
fuis3ct, qn^d jeypra codd. Mssl I^gunt. . . > . § §•51. A^pH;s^Vivo..ca^u. etiam vo(;ab|i)a, qui- 
bus tepfipus de^ignatur^ expriml soleut.r ^emu h 

totadie, RC4y,AHP amnjbu& 4iel|tfs^,<»^ ^•j^'»'^, A^b- 

^T«. tf As AffeT«, ^wk ^rr* . iiAjCTiioB^ ijuohus ?imis 

re^payit, ynd^/AyA^ T|(M.| M^prA A^feT^ .^ Bifa ^ehktxmI 

KMUJA «rS. Tf H A^feTA HOI)l H ^^IMb Nfn^ ICTAA)^ OyMA 

per trlenniuiu nocte et di^ non cessavi dpcens 
Act. 90.^ 3ti Supplentqu^ bi AiccNMtivi Adwri>to : 
BESE^ H noAS^ni vespere et xfierMie.* ^in; ;'idem 
e$tt ac.^F^Hhc^" SedetGeni^AV^uafiodei^ o0jqi9fun« 

'gilUt: ni^BArW^ a4?TA, BT^^ia^W^HI, M«feCAqA*!ll«TA- ^* 4eft((M tegrraen: «1*9 *'A*o {y^^ppsitionesrifi KMH Hitti^i cVi6 Hdi^; ^a^ 

comj^Oisnta p. 4347*et' irifra reg^rattii Pra€j>ositio» 

• ^ ^ * §i 3ife Ih ppoposilSbne • tjegativa V^rba, qnae 
-alias Accushtiyttinregint, cum*GrenriiV<> coost^d- 
untftr: rf4?jfA ^- WAiaiAy; CB-fc^rA /irt c^^mt; m 
-cy3f N«r' *iArSK(d'. Vf4r)f TBOH)f mi 4iom/ah1$;^kh aoa 
froBE «fftOH)^ Bpfjfo^4f)f. "HCjfo^A 6«ocr^ H6 Hcn^Ai&H 
(correeta i<fiH3iiii<0V f^ awv/x^^y Prov. • 30, IQ. m 

'^^ft^ ' i«< n^no^OKWoM% • CBOEMif Blf^4fTH HtTA^bMYA 

.c«iTtt^fiW*rii ; A*ll »/ft7. Da^m/Apost., Oslrog; 
\M '^Acfi «« ;'corr. NHfKE ^AtH' et •PBocM^^ , arl in 'Genit. 
lic^CAHhiYA omtles^crtinivtnfunt. ''CAABki mocA /hnomS 
ne^am; MyujL|A hj( ne criAcE hy non salvavit eo^s 
P^aL 43, 4. NE oy^AAH ipE^fOT TBOHX Pspil- 39,12. 
<ye{)Ha)i^ ,i)ic^^vW':<rpoi^in Accusativo)e he 5ifiE^3o)f 
cyc^rcfi^onx (M^HJlfyPsdUSB, lO.wi gdfirt AjJSrwB tboh)^ 
jJAjJii: i^oMjf 'U^|i:pg,);,;,NH ,ByATj,^,,W^ji,,N^ cpoA- 
iirtK •pBOH^f, HH cdt^b^ ^orJ^«riit)(f n** vooatdamicoK 
tuos', n^que fraVres tup3*, ncqii? cbgttatos , necfue 
vickH>0.divite&, J.nc. i4, .ia. At Luc. 20; 26. mis- 
crt laifl Osfrogi^niii 'A'c'cusWliv6fe fctiih Gehititi»^ : 

t ' t • « f • , . ■ " 

H^HEBja&BNEHAB^^fl*. OTIJA CBOEfO H MATEfflS H IKEHS 

i^ Mx^v^ j?pA*rVA /M ftftTd-; ttiiEffe H ^^ui^ cbok> , oltm 

H mENj*{{)^amENS,,^SMiA ciiOEApro^Suj^QBo^. Editio 

k\) prae- Sf atVa eliam Accusativum c^ArViOt cArrecta* veij 
non 8oIum fiff*ri»0> sf4.^iM» mkfnfKl^Ttt mav^ 
Jegit. \i4e$ hic £ditores*in femininig vitare vi^ 
luisse ambiguitatem , cum Genitivu^ singulaj^is al 
Accusativo plurali non di^EftFat .$ic PsaL 39,11. 

Jii, et m CKjiu^ X^!^^^^- >)Knp!rAHj() MHAo«n> «recie 
H umin^ n^BoiOj luisericordiam .t^am etveritateifl 
.tiiam, non solum correcla, sed..^ti;tm Osfi^og. el 
Venetum Psallenum legunt; prQ.a(A6Ay nradcA etc 
Vice verstt corcecta 2 TiHi.4;j^.7sAocuMtivtt|ii ^Sy 

mutavit in a^)c^.* ^^ ^^ ift^A* NAAd bH A^y^i jS«r^AX4i 
non enim dedit nobis spiiitum ti^mo^ts» ^um et 
Ostrog. et panfiiiini ApO$^»U)s hoC Iqca ^V^ 
iegant , 1 « Vclcrcs reefularn ^ <J[uaci post ncgativa^ f^articulai 
nc ct'NHiKE Vcrlbis practixds Geiiitivunieitigit, «tri^t ius 
jub>icrva5se clocis, qttofi^cfDamtani Apqstdlo Qotavi, 
sccmcutibus liqucL . 1 Cw, 9 , .!5, k^j^ mi mmam (h ma- 
Mw) BAACTH CfCTttiy iKrNki Ro^HTH^ sofonjrn mulie- 
rcrri, Ostrog. d corrcctc-i CH«r'fH miHfcJ. i Cor. 11, 
2Q.. Hr^^«riii roino^KiM' tstiE^ rictth,. ^qrn r^cK^ 
^Ostro^. rocno^kCKSw) reme^io. -2 Cor. l, io. m 
UH^kx co muuS BAM, O&irbg.. et^corrccti HilaA — 
nHtucM» noa cnim alia scribo(scribin?ius) Vobis, Rom. 

tl , 4. HIKE Nf nOKAONHmf CH KOA^bNS BAAAOBH (Gcnit. 

.dual.)\ Oslrog. %i mv^. Hert^ti^AokHti^A kbA4n4ii^ ii^ e^ 
saaaomL Ai:U M^f tii Htimi h«am '^^^ MOiqc mic-; 

TNbl CEK^b, pC^S iX^ TjJk •^UXl^y f69V T/jXltff lft«yTM 

OslrogicnsiJr ct corrcota ^Siirt m^\o •iictm^. Ad 

da- \ "' fidiinfiVI ff giffled. 6ki. 

* I 

KAMfNfk^fior^ TSQia^ S^.fipr^ .«rB0», in glagoliiico 
Missali a LevaLovichio cdito Noru tboee, quod Cara- 
ffiraini^^Ribisi^as editioncy scfcntus^ih Nor^ tbok) mu-* 
t#vit..>CQfifar Ps^K 90,- ts.. «bi Qstrog. legit ^a ne 
n{[E«rKNCUJif— Noru ■TBciCA^.yenei. ct correcta Nor^ u ut non solum casus 0]i}jecli„ %%^ ctian\ Subjiecti, 

seu NQmi^aiivus, mv|t^¥Mr(ip Geoitiyiun; .nc fi>fe 

HMA HA|^, «op erat illis IjliDs, nUwt Lw^- li 7« 

qiKU' Vi^fem ^fi^bTA BNFM,.q|iia.lux non i^^X iu eo 

Joh. U^ip. CfiKfA H 3A4TA N^bcTi^oyMUti^argen- 

tum e|. ^urum non esjt.qiihi, Ac^ovum 3, 6. 

qMffjif Ni fiV^T kitpmV; ,HH. n^AnA» hh.boraa.,^ 

HH fiOA-k^NH Hi c^^iT.ifffpM^, i^^^npp erit an»- 

plius, neque fletus, neque damor, neque doloc 

erit amplius, Apoc 21^ 4* -nc c^^ct boavur h^h 

hicA^fe^f Hal>. 3, 17. BCAHsYio cf^w n^t^h. konu^; n£ 

N^facTik M^A Mocro B ^om1( ; ' rAABki H^kcTk HA ncm; 

HMmi H^^CTk f A3%MA; irkcTb KTOMt^.rifOllOHA^/N^SCTI^ 

B oycTdi]^ H)^ HCTMHiii ; . iMbcfrk CT^x^ KomVA n#c^ 

C1HMA HfX* t^KW IlicA HC K^CTk T^^ HH pynCHHK. iPVU 

Johu 6^ 24., 

I 

In CMmisM^ Apostolo ic Joh. 1 ^ 10. CA^BCci ero 
NicTjh.iCi HAC; Psijrpg^nsif^ j^ oDrre«ta CAteOvin No-^ 

minativo. • i §. 34, 6^2 Pars Tfh SptaxU.§* 54el55. 

§. 34« V^Fba reflexiva , prae^er AtcuAatmim re- 
ciproci CA, admilfunl Genitivum Objecii , si Adlivo- 
i:um vlces agant ; cKiuf nw)(iks u ii^rNH&uiMx cm^. 
mii vu^HtjAHCA devita (rejice) 1 TiirL 4, 7« B"fcfu 
{D&EorACA ECTb iidem negavit ; u;BEpr^cA ccec abne- 
gabo me; hmetca «tere; fi4i«tNux ^^^^ ahuimoca: 
COHCA EorA; moh)^ caobeccune soiicA^AHijr^iifNiH 
wrhh^eteca, fecies peccatorum sumltis, Ostrog» 
et Vciiet (nunc ahija ry-feujHHkwB n^VEMAEirt) Psal 
81 , 2. BCAKoro (corr. BCAKArw) k^ aiiina ««k^rN^ 
w.v/k ^SuiAH)^, omjQiem escaiu abokninatiBi ^$i ani- 
ma e^ormnr,' PsaLlOdy 1& 4iaaKa^hca. ma^ cbohx. 

§.35.Verbaex wetH^composiltpostul^tGe- 
nitivum ', ac si praepositiones w' <et H3 'Sublstanti* 
vis praeUxae (essetitrwcT^nH npEr^^^kuiEHVA. ^a (TaV- 
«lEN CANMHipA E^^ET ut extra synagogam iieret . 
(corr. 3; conm441)ja) Joh. 9f ^^* ^k^ ^>>' H^K^b- 
iRimiH AH c^^A is<}ikVXj quia tu elTugies judiciMm 
Dei? Rom. 2, 3* ^fg^broluA oct^ia Memx (Oslrog. 
H3EUUJA ocTfV^ mesa) efTugeruht aciem gladiii 
fiebr. 11, '34. h^eWh ma n^AAA^sHNiJA mSku. S;K4r- 
KE aS^u 3AA<rUyA IHestor; A3 u!}^oif;V * cB^fenrA * cehv 
hlem. Verba vero AACkrrt^n^H , NAnnTATH , NAnoANii- 
nrH, iicnoANHTH, NAnoHTH, praeter Accusatimm 
pbjecli pe^ant< GenitiiVum niedii ; qxxQ actio Ver- 
bi compleftda (st: yA4;EA HEiicNAru) ftAckprli hx 
(plim. a) pan« coeli siaturavil ^os Psal. IO4, 4O* 

CBO- ^ • . ■ 

Genkivi' regiiucn. 6f25 

i NH«rCA^Sj^A; NAnOANHTCA EAArbl)^; NAnOANH H> (ka- 
, ^HANHIjy) OrN/A; NAnOHUtA M^ OIJTA ; NAnHTAKUIH 
\ Nkl ^^A^bEA CAIii^NAA H NAnOHliJH f\hl CAh^ BK M^kf^ 

l Venet cibabis nos pane lacrymaruro el potabis 
, nos lacrynris in mensura, Psalm. 79, t. At Os- 
I irogfensis nHTAEUiH NAC )(A4r&oM CAE^NyM, ,h noH- 
I uiM NAC CAE3 frM^bpS) correcta NanHT*AEiiiH, na- 
noHtUNttaccAE^AMH fi M*fef S. Supplet iiiacpie hoc in 
casu Oenitivtts Instrumcnlalem. Dftmiani Apo. 

^toluS legit HCnANKNH nAO^M npABE^NIilMH Phi^ 

Mpp. 1, 11. HCnitNHXce by«r«fc)f ow 2 Cor. 7, 9^ edili 
vero Genilivum pro Instrumentali habeht hao- 
jV^B rtf Afi^ij et oyr^fejf H. Saepius lamen HcflANHTH, 
cum et Adverbium HcnAN& Geijilivanl regat, 
ciiam in aniiqiio 'Apostolo' ctim Genitivo con- 
slruitur r pA^H cb^a rocno^y BC/^Ki&if Mccq^ ^a cno- 
( ^oEAAK)"!^ servi dbminos suos orhni lionore dig- 
[ nos arbitrentur, i Tim. 6,1, (cdrr. cbohxV^Yh), 

Marc. 9, 4i./HmE,i;o Afj/ii NAnoHT bm haiuS bot 

' \^y, et Maiih. 10, 42. nmE ai)je NAnoHT E^HNoroMA-^ 

luS CT^^ENy BO^y/ servarurii efdltiones antiquae einneflr 

graccam s^fotaxim ; in correcl^ yero iBStviuueaialis ma* 

ujcio substllutus lcgitur. 

§. 36. Amant vero et pairca qtiaedliM simplU 
. cia, qitae signiticatu' suo I^^utris itlagls . affinia' 
, sunt, ul Verba desiderandt, optandi ^ ; petetidi ^ 

Qeni:* 624 Pars IH' SjHtim .§, 36^ a 3?. 

Genitiruin pro AcciisaiiyoMiom^ii sAArtiJt "^^'' 
^WB EA ; noBEAi:' mm m^A^f^ ulsvbTOfiAATA 0«r4A, ut 
expectarent promissioiJMnpatris, AcU i; 4^ Miju^r 
KAAro^ATM ^oKpu ; ii4iA noKOA quaerens qmetem; 
iti^MTi n^ENC^E ij^cTBVi* kikVa; iKHfioirA n^HA Ecnrk 
a; TEBe; n^ocM ir»bAfcc iHtbfiA^et *r«kAolAfiOiic);Bn^ 
lu^ fibi H A3 CAOBECE* E^iifiArw (olim Ej^Hlioro) Luc<. 
20, 3/et CAOBO E^HNO Mktth. 21, 24« ^^fti^MH^a 
quaercpacem ; Kf^nqVif BsycKAiUA ^Vuia moca Psalt» 
Kiov. at ^^uiS Moio Ostrog. Yenet et torrecta 
Psai. 53, 5. 4AI0 bock^eceMYa me^tbwx > caobece nc- 
npi^BE^NA henabh^ht; AlpE cy noCAyuiAA ^Ano^^VH 

MOH]^; CfEK^A HAH ^AATAHAH fH^ NH g^HRArU' BO3- 

mM\ Act 20, 33. (Ostrbg. cpCE^S hah ^AATti hah 

^H^AM.HH E^HMOM^iC&ilS^CAdiX). 

.§. 37. Eegunt etidm quae<hni Ad)ectiva et 
Adverbia Geuitivttm ; H]f m frycTA KAA<rBW Hro^ECTM 
noANA diTh qtidrum 6s miiledictione et amaritudii» 
ne plenum es^t, Roiu. 3, 14. ^octohn A^bAA^cAw 

M3^U CBOEA; nfAB^y HCl1bAHbAECNHqATB04^; NAr^o- 
^S^X ^^^* CK^^EN COrATCTBA. Sic' AHdlCN X^^^^» 

et AHuiEHM cSTk caabu fio^KiA/ cgent (deliciuAtur) 
^loria Dei, Rom. 3 , 23. 

Praecipue Comparativi : KOAili-lifOfOKA lu;-* 

AHNA Kf CfTHTCAA NHKTOIKE CCTb LuC. 7, 28. Oq MOH 
BOAIH MENC CCTH^ N^bcTb f AK KOaYh TOCnO^ CBOCr^. 

MNoroHECTN^bHuii ^AATA ''multO ' preiiosiu» aiuo ; 

- ^ AAA*E ^A*i fiM^MHK^ traps (v|tr«) Babylonem, Act. 7, 
4X rofHAE .HgEAMH ^arior . feUe ; .iwfrjNArU' v^^mn 
f rrk in^deli peyor est; N^Mftii OKoirMHy iCMb^jiSip. 
tutii » . cito*ra ctopiiMii; 6^a^hahiuA mi^a; e^ujHo 

ACCVS.) ^lf e; At&^IUC Vt ^{l^^llOfl&^^bllMil (cJK^kBbt) 
nAVl BAATA. I^IS AMIIIi.'^CTJ^A ^mHttA^ H, .CAAHt^lllA 

qAiii Mf^,.M coTAy de$i|ie;^bUia()Uiilcia) stfper-aUi» 
i:um et l^Apidem preUoauia* {r4\im) mukum, et 
dulciora.-§uper mel et IfndW^^ t^w >rj^tx* co>r 
f^Hii^^k tJi4S/|^aatu treoenUa d«o^iis, Marcl4, 5i 
§• 38. Kumeralia a nAfPi^ us^e tma^ cum pro^ 
prie Sub^laniiv^ m^, GeniKvum rei numeratae 
poAtuIaQt,: ]^lbp)^ \ide^;^?' etadde n^«Rk x^^bB 
ntsMiHHMx^; c^n^ ^r.ACANPA. ,>^fiH]f nM^h. ju^a bouioi 
emi quioquej |jm. H^. 19-.tia,nfftX CT^b;^ frtsHA^k' 
trecenlis denariis , Job. 1?. 5. hoa «iaca.hoa hm*- 
HiA M9^ru^;,n4Tij{o,TiAi^!r,;B0MHWB^tj;|jcT*^ ctj^*- 
A€4 *r|iicTA; mtlTK c^^*i^ r TiJCAi|i n^buj^ij couje^« 
uiHx;u., Sff jcenta^ jmilKa^ pedil^ <jui con^egati 
9uni, S/jCsib^ iU Rej^unt^ hii; Genitivi tre&/aUer 
' ab allerp, civt a iufcTi»> TucAili a cto, n^iucti 

CX0AAI|lil}^41 a TMCA^IA. CI^VK^ TATHB A^OKf IOMH^ 

(mtttus Mf Kf liijK) Jttd. iO| 7. GoiTeetii ci^mVip ta« 
THpAMH MiOKfUMH.. SoJent njmirum Recentiorea 
cftiam pim |nstrumentali cti^Miro conjimgere ei.n« 
dem caAum pro. Genitiyo : ce^Mifo CTinEHkMH pro 

R t CTI- 1. CiA^Vi0 niHft«r«i» » s€plem sigilfis , in sittgulsri , 
pro iiiHA«rMH. Gerte dibn Ci/^Milo nisA^rTii lectum 
fuit. Alla e^i^eropb pra QenitivD vide in Dedma» 
tiotie Nnmeraliiim p. &n. Excipiendi tamen sunt 
casus dupl Dativttft enim rei numeratae cum Da«* 
ti¥«^«t Local» . cunlocdi:. coMtmi solent : cc^mh- 
^ccA<rH ^Af^M» ^(U^rHH^iicAifiH MHmtM, Dam.Aposf. 
•tmam Ari^AOM^ (editi tmam ArfAiva) 1 Con 15, 6. 
coA|. .^%^^ i-CW^' (fiiviAM jphis /t^m ijuingmtis 
firab^^^ n^vi^. cw<rj>b praecedeos soai^ quod' 

aS ci^t«o/^psUrogiensis^ iiOAOfiHN4; cmnwa correcta., 
110 {Uf c*rH .^Hf}( 1 no ^fA^m A^gn^x- ^^^ possit J[u«j 
dii;. 7 i ?• c% T^fti^H CTM M%m (MttoKHi) aokaauihmh» 
Ca4 Ssxh* mHnhi in, Ipstrui^entatL -'-^AHAAicAirc duplTd liiOfio constntitur. Si enim 
^BA soiomre^pict««»jreajiiwAer«ts etLsim in dualt pa« 
nenda erjt : abahaaccatc acpcwha srf a dvodeciiu le* 
gidnes "aini]gneIonim M^ttk 1l6, 65. Vide p. 6oi.*J6s. 4, 
2t ^ftAMi^CAfrc. M>MiA Oslfogi, correeta vero m)(mch, 
^iAHA^f CfSnrk SQjnendp pr9 coUpctiYO squ iatcgra sum» 

ma. Apot. '2t, 21. ofim ' ^^BAHA^CCATb BpAT, ^BAHA« 

^^ttMrii^ jcmc^^ (conr. sHccfoiB). In yvBAoyHCHHk CBOHjf 
pro w.pyHCHRK CB« sk. fcUiipsis , .omissa pratppstUone w. 
Matlh. 37, 5. Tj^H^ccATk c^R^CHHKU in Accusstivo, 
respkiendo soUm «rfH/et V. 9. cacsf chhk respicien- 
do totam summam tri^inta.. CJQd. tanibea8erb.etiam 

V. 3« legit CpCSf HHK. 

Matth. 1 5 , 34. KOAHKUF x^*^^^' ^^ ^* ^^' Cc^Mk 
XA^fesia ccrto latiosa soiU. Osttog. sakem V^-54. Geh^ S AM.t . Kegtmexi Gieiiitivi.- ^ 6if ' 

Iterum ^ Marc. 6, 38. i^coAHKU^ :}f44s£U. i^lrogc et< jear* -> 
rectd, at jCod^ Kop. cj' Mar^^ii edilio jrectcv. j(aH^B. 
Marc. 8, 5. com^ota koAHKvu ftlMA*rV^A^suiis^. et v* * 
6, fif¥iM ^f^^K-XA'feKu^/'^srrag. mij^ 'xorotpit loca' 

4ttae ^ATOW fapcrersn non caienaavif, ttti Mc^JVIattlu 
i6. Q. Yhia faaeti jwi m Codi<^<!)iai< qubsdatf ()W.*: 
ores uti<iue> ifrcpseraiiL. >Nai]i QaaolibduaDiia^ Marc^.' 
8, ▼. 5. ct 6. fil 19. j|[A4rcM legit/S^« vero Cod/Kop/^ . i ', teadii^: SBCAO: aiViKrii f MNOibwad ma^^niSI SM$j(f 
mipfA lAU, nnsiiL so^m; ^Bikff^ tMNa. IamH> H ^k. 
ifmdmn patttetn iubintellecUim per Cfeiikivatf ex^r^ 
prtmere attiaQt SlaYi} XA^Ki^#BQ|^ia,afMa; ilbip«r« 
indetermihata reUnqttHiu^/pfiot;A«(^iiUth4& jfA^irr^ 

*p^S, ^HN4i^ .yiibi^ j|t«f^;^vai 4e u^.jMpma 
sit ; plane Gattorfiin «t- ilatoriM^ iMre. ' 

§[,40. (j^nitliwat^jikqi^ 
ojtnnia, ai iia drtfmiiniinrii.i ^ii>w>^fervi»n|;, irtyi sH 
peraliud Subatantiyum, ex/^^^lic-rftii^, determi- 
nare velia^tjiQc ko^^Qjroi4i¥^' <^«^i^V^P<MMad«m 

ertl: n)f<rit Hc^HNy via* v^tatiil^ Cape exe&pla: 

■ • - ■ , ' • , ■.". '■* 

BOCTOK CANDI^^ 0]rtU9 «pliSf^fH^KA ^Al^/ HCIIOHilHN . 

HINfiOTA, 34rNHljAOKA^ nAiMRlvorNA^^Arof^iBl^^NVH, 

flf iMS^fOCTb n^f M^^UX # r^A^ IJAfA BiAHKArvU, PAAC 

rocno^i fiorA .fiaauruf^ C^x cme^ th, 3^ ak- ^ka for« 

R r 3 ma ma^«n^,^itfMAi«0ANSOiws fluctuunii e/V^niiq 

Jade^i^ viduairafaifV OT^^iJ ^i^X V^^^^ orphanorum, , 
fipr. ivMi|iiiiiH P^^us uHiopum,. rAAt xaaau , paac «rj^k-». 
fiU«80BU5 itlbMv RMX^ ucrX «Tfiem pulvis pedum 

^affM* MiSicf > 3A%M0 h^mV^i^octm initium sapien- 
tid(^*;^,i^u<0Ty ro^i^ jj^caj^ pKopikH^ CB^t^^r ohTio mocio 
luinen oculorum meoruiUi cta^ijm Aio^iJi, ^tnb 
Sf AMH ^ . . ^*bAO ncfcT . «raoHX^ Nifip' ncscci, sirK 

^ u«faLp|p ^vii^itlrtlUft QeoiiiTi btfc in^casu A<i^ecf»^' 
jfH^fQi^Hri^Bp^ 41 ' )m^ 4eticiii«t. Pr« Cfftta periefcat* 
•lilgMllUti.tttuliturfijbtiC^iti^ £ca, proiiiti-^ 

r4t HK ;» .pro^ualJliV4iA^ ^2. am ^ 3. cm , at pro (^rrma 
m 0ii^§iid^i?i^AipM i^n^f^iirali «caui , pro secunda ^iiiiW^ 
H^^B^r.J^i^fVO^Wi:p«wnsk «ftOH, siquidem ad 
Sub|9^Uf¥^,^.tia^ aliis pos-^ 

^essiyis .Ad|ecti;fiS( fp||B^€r est. Non 

wm^ '^^j^v%f&fL cyci f o^> * sed ciiiN lioiRrH. Luic. 
^.^i^^^^M^imA^ Geuitivoi* «lominum prb- 

pmrviO!> S9H^%'^^%e^^^^'^^^ interpres 
Si^TUS Jk^<ttivis -pp^Msi 5^f expressiL Gonfrr* 
^9emp|a,§^ l^. adduiota^ ^t adde elkimiani Apo^' 

4|Mt^^H^HA|^C<IH. JlAk^CI|Cfl prO M^t^^CTH^flAOTH^ 

' Moaum subinSe cxccdcrc Vctcrcs vix ncgari potcst» 
i Apostolus' prb hao^ob np Afi^ia iegit hao^u 4I0IC Tolerarishaec possiot,: scd ve^^oacQK. Di^gQftiir* 
nensis rodicls Jacob. 4,4. Aid.KU mh^kaa ^oanc^a ko« 

^borfi.non poteraii>. aMif Meiivs corte .eiKlioncJi^ qiiacf Ge» 
nitivo Aii^A er Dativo KorK uti maluen^iit: wiOKy mi^a 
CrrOf BJAIK^A KorS icTkr "^ t^ ^ ^ '..••»..• . w 1 ' »'. . §. 41. DaUvtts €ft eiEiff)^^ Qb^ecli^ • ail ii^piod ac- 

.tio Verbf.dirigitur* Hin^-VerlM daniii et sirailia, 

praeter Accusat. .Da^oiA penomeiXiostiulaitt aut 

admittunt: nfHNfc4i<ri r^im cam^ h Hiwk» Kdiii^ 

AAHK*^At<ri.. A^IK^i;' MH CyHl^TflOl Ctf^l|f. ^{^X^t f Ill4( 

(melifis ^«wt) wao^ wjf», H^ftf^w Hjf tl^yrwMiedtt 
afmigioi fructttm e«^utitr, et labore^ eortiiti lotu- 
rtis', Psal;77 , 46. nj^^A^((6ll<n nj^i^acTk) r^i^ CKd» 
«rifi nxy H HM4rH'A h)^ ornio^,^ WadMit grandinli )ftmett^ 
ta eoruni et poMes^on^m >Offnim ignl ; V. 48* ' 

§. 42. Dativo utuntiir i^equeniisdihe Sliaivi ve-' 
tere& pro 6enitivis , *qtn V Siibstatittvo reguniur : 
cv^r •KAOB^bKwAir JoK^.-f; 4. Vfd« su{M^at). 'tl et 

579- IJA^ BCIH 3iMAH eor.' I)^K tJ^gM HT^Ib r^M. 

.MA€Ko CTA^V (com c»rA^*).- tttjfCH ft^Mk Gen. ^ r 5.. 
(correcta b. rof). bjah -^^am h ■fkA^.' ^nd^Hoiiiif 

HOrAMk TSOHMA. ^ KOfiH^ BCfcM gAhlM. BAA^UKA IKH« 
fiOT^ MOfMK MATH llcfrM r^A^UyM '^^K^^tsMjt. 
HMAHYi BHH^. ^hVi WMIjliHVlO. HIKAUJi 4HCAA OfV* 
IKYK) H^. BHHO BfCiAHT Cl^^t|f HiAOB^Klf OstTOg.Psal. 

103, 15. (corr. miaob^^kj^). r^H chaam« ^yH^HKori* 

TUM « 

8. ' coWr. (yynoBAHrA). 85 dBi ci-feiriiciM^ jic. 1 , 17. 
^corn jQs^mwB)* MS|k ftc>ri» rAM* |KiN*fa,j^Ofri^iRiHw) 

IM^. lAHHOH lfffH4rM^m*t f ^HHOM^ Mt(lKt( MmiA; tt fi«k« 

Ky B^ieuyM. kohii) khhtmi pro khhp. Hi^crk co cor 
iiiiM ^lijif 6«r]^](K, ll«'tHA4ni Amtiiii n i|4rA0Mi(^ffto 
BiaiiLApost:'fl«Tiniil;?$><Kti or^At*, cham, a«>$* 
Bfi Ej^hAO^vtV^fT^ Laodbniki hic toM est Fr. C.AK- 
Wi «edutitafd^ qtH qti^itnril « GraiDiiiatim& nos^e 
pbterdtV ii9ifn|- Dalln pto €l«nitiTO e«s» vaide fre- 
'quenVeim a^od YeCerts^v tdnieQ hancki^ r4m plurt5t 
codto^constdere vohiH; qfiub cottMta exesi- 
pla U Mi$tellaneis phUokft^Or «riUci*^ (Vindofo. 

,. . Libel cjc lU . quac ia Ms5. lcgunlur, pauca hir 
rcpetcrc. Lognnt ilamicJwi. 4, 42. crac mf^b prac- 
ter ^d% eilaaf C0d4.1bvaH|(|^fttii JBiblfOthecae Gae-* 
aarcdfi ^J«p.,4§5 ,pty\i$/Jr:j^if^Ui Crjjgoliticum Romac 
i63i cditiun cnAcHTEAhMifA, salvator mundi. AlMis- 
aalc • Caramano correctum^^amiqH^ teMfobcmcHac 
Hir^)i F»dwailit, 4ph.,8,^WLf,c^^^ aijtoK tdiJi,:Utrum- 
quc Missalc glagoliticivi|ij^ amho Co4cn Cacsarei. Joh. 

g, S.ctt^T* «Mfc MV^Hliaf^. Jifih. ij/ ari: c^^ EWfc 

mjf t( exM^'^^! fl anho iOidi lierakoimii rOmoiu in 
Missall glagoIiUc;^ ^MTM%^pd^^amanus itcrum mi^S. Rom. 
ii\ iS. in^ukwM inA cditi ct Cod. Sfav. '3a'T5 seu 
BragomifirieAsis ; ^kiffli^ ifc ctfifitoiaat c^nmeBM' Rom* m , 
.|^. nfHMHeiHVi.¥t'^; I aob..4, i4, rnAcHTiAA mVjiS 
iidcm. Mattb. 32. lo. ckoiikit sSkuim editi ct ambo 

^ ^ Codd, addam^, l^vaffgelia Po^^^j^viiraii^ if$8 i^pres3| ^H^^ 
3^swB« t^sal 9p> 8. fi^^ANie r^^iuNHKUiM oy3fHUjii 
A^bttkKtatTiim dlajgdlilicaatf (aMi<{UtfisiiMm^ 'lil Fi9all6» 

Venctum et Ostrog. aliasque antiQUas ^editiones. Gbir* 
Vecia !0iitfvum mtttavit inGemtivlim: 603 j^aanM ryfctli* »' '/■ ^M, ■ ' '.''1 ''^'.t • ' ■ - ' -' ^ '* --*••* pastu]i3fe> f sea^ t jiubnef a^ ^ fr^)»«n| : ^vpiro , ^^f^ 

wimi Nrb»wii ^^iM^ gii<i>us npft e»t iij^t^Ufctiif. 
jk^is .vfcrii..Atu ^Tik r^Mafri|!ifif(>.rcK4s»;^ licjetjo^ 
dicere aliquid tihi» 4i»kj2|, 37^^^«i%^o.>ii;tl>.<it^^^ 

ine c<^ipo»Qri tihi, Mi^^;rl4^'3l. . ^i ?rf ^dr mh 
fCTb. Etiam .subiate^eole-icfi^BativuAJoc^^ bi^ 
bere poiest; 1 Gor. 15, 3f9. him ^w HAft4rKU^Mt 

NN;^ ^t nAOTk CKOTWMj^ HNA «U ^UK^M, HHA mi 

nTHi|AM, t«4a mk^tpmvBimm^h Hppm 3f 

MNUM^V. 41. HHA CAABA <^||t( H HHA <^^ 

n«M03W MH. i«fa*HiMY^'HM.fl«(IHM»>«MI ^i^ 

liiibdUus .«su» 0<miui6», J*«!X .36. ?; , lcjf^f e«ri»i lip- 

flHHdBATHC4b*' ' #^OAMHU JIM;.^ HfHK AlOHHfnBSi > «Mi 
XPT^tTH MHft(. n0X€t^^';iM^X^AMS). *l^f M^ 

A^^ n^HSAHiBHM (U cwi^ pra€^l(sitioQl$^;vrMI rf^f^ 

fAM- tiis. Pars Hrrtft^Mndr^. 4S. 

debis lilos.3AnfE<iWY!«iVeommtaalMttirr eK' coc 

•equamOr.vestigia ejtfsi i Petr. 2,-21. .«ci 
HiiUE M> 3I43JHT ttAM , 81 coT nostHjiBl non ' t< 
hende^fc (cdndemnairai^ ijos , 1 Joht BfZi, 
AfVi^3taH^'Aip« kiviofm'nrttHdc^tes> >ftil 5 
naTpfejcH Ho^ABM^-fc^uj» Iwwif»^. ^hbaca muii 
^UA*<ufec« iiH^'tiittO', adnfcirrtiw est "rioum 

■ _ ^ 

7,31. ^A ni CTl^iKawT iM^ , ne eom coniprim«r 
Warq. 3,9, c^ik^S hah gAaTtJ hah ph3am mh. t^v 
mS MSt^jA-bjf , argenturo aul aurum ant resi 
nuHius concupivi Act 20, 33. (corr. CftkfA^n» t 
Horw »503ii«A«x).. «WMKourA ^AWM «-; didi 
n»nt'opera moirttrorftwl 103, 85. CTAAjf^ r^ 
MAtWW KAT :(?Mlt>¥«iet>^ wi)v Psa!, 33 . 1% „( 

A* HaWrtC/»: rn^hy HlM ir»M%, NH Q03^8l«Mi I 

'^^«•«Jf i«»c«eto«te!«l*' 'vJiUfeOTttm, Ph>y. 3. 3 
fRiNlfJiPKiJfc ^AfaM««niM»«w»»fti..Apoat(nunc ^ 
l?<WHi«,BOAi»Hjf),<,«eiiiaJanriirtr'»tt«ena eharisma 
meUtoa.;'4<Coft n.c**,», «^* ^«Ni(iT, ihm.} ut ill< 
»enwil<lWlnt» Gal: 3 ',. W*r44 '^rodtte v^rsu com praej 
fKnyiin^w nooMyet «ii^S^^iiii^BiiiHi AMi^.<Ostn 
c<>w*tt4 ^ec^M^. ^m4trHMmrMt^>B9d 2 Tim 
3 s, 15. -TOKw Mj^Msis^^tci^Hji^ 'hHrANTk' oy^M^tuiH 
^a«bin€mti*9a«ra8>lttera^ nofii. npf^ewBfA 

K«m)( 


• ' 1l[^UW2>atrir.*'v 655 

$ 9v > AtefiMtyJI nerifliKiCAE tcA mX , maiignus 

^ctptKiii ^Sytitk'lfA%y49km^^^ toHMt( Mi(»^ 

fif hH «SMttk f c«k; ^ Ti v0Qli tviro .al|ig9l* ; e$t , : Rom. ? , 
2( At D;lm. , ApMt f cdm <:a5U ' Locali i ikMBlrM mS« 
»H n^SQiHi* Idem ttfifA^fcnAAiotlrtef CAft^H^M in 
Locaii , O^trog. ^ nfHjMm a^w^ca «aapom)( » x^XXcof^» 
V0r «r^ «7^(io, acttitrfi^te^» botto, Rbm. 12, 9« 
CDrrecta , mntato GfraodtVo iu fanper^ivam , n^ h« ^ .- 1 Vldc i^cgimcn Locntis ) uhi pluribu^ NBxcmplis do- 
eebifflus, 'Verba comp<^itarcx.n{FH olim* constnicta 
fui$se cum casii Locali» , 

§v 44.^^Regikur Dativ|i$;eikHii ab: Adjectivls, Ad- 
verbiis/)ater)ectionUVus : liAJlroiicf BAAromc ^taiH h^ 
mcJi) ro^c^EMAH, oykiiif^MHH^I^RoMS no^oKEH» mieA^ 
ncr^ofisii* ^f!^i srfrM . iMftHtfEffst icMcoJ» M^Hr hobh- 
HEH Ku)^; n)BnoTfC9fit^ ftlmr 6«ariiu8w* mrff ba^ba^m, 
mH^^um hcc h Htf A3^*UMti^MmHJCMb Rom^ \, l4« 

MHAOC«rHBrlKli»JVA* VIM; hoCJiStllAHB 0«ri)H; n^O«PHBift 

hm; Ti&^ti^^oyro^iijM^; ^i^ sdno^ir oyro^tH sV^c*r. 
ul duci . ^rr^jtfroXTyif flrtfa^r) fdacea t , 2 Tim. X *. crj ** 
MEH' eiMivM ; "t^M^b 9^>ri'n moc ik ^ --^jitiKvo JtiUTk. 

^AHAM ; NE^C*rOltHW «TMj^C CAMH ClSr B^WCO^ 

fKHBo«pif indiginoa vds ij^aos^-deceFbitfa J(Kgfiftts\ iavm 
n\) aet«rnae vitae , Act* i3 ,: 46v * s^rjfMicr • CAmo h: 634 ^^^msmmt^- 45' 

BCANW^^^YfTO^ (f^(j^,4fifunti(» PigMP »< ^ )»»- 
wpnmo^^iii^ £enpOj«i .pmsr «i««pti<ifie .4i«o«» , 
1 Ti(p, ^,,, Ji4 (fipTft^ <««% <xei»iiiTO -KAiMkrw 

,K«AMi^/]^mrect» ^t QiirSigi ts^x m H*d»m Mt^>i 
Irog. , 9fytf. . e.(U\ia«ie$. j/i^i Jj^siM^^ fqrr<vt:^ .tostcu. 

■ 

1» • • ■ 

§. 45. I^otand^e praeprunis lornrala^-, ip «pu- 

<bu» .Dativi cum Infimtiyp conLStrumtf.ur : ^ ;KmUfi£aii« 

ifH (vivum esse)' ytyere ;. waHhuiV . mfrM- s^psgr^. 

K4K^ H#M:!iKHSiaj^ i^iii{fjHf.^jU( ^H^^-S^tfs^ Jglseeh. 33, 

10. nj»«Ai5H*;*WT>. BcHbM^ rpn*p^ is^it, .3«no»ft. 

»NHTH.,siitttf.4>A^'» '^i^fT^^ff" > «^w, fjiwun in- . , \ ., yMf^H^^^iml^.' tmtfMbml^^i» hm' c\^h Dam. 
A{MMi )ti) ii-^dOt«i99w»- iv*«rt)^w, ne €is fi«ret 
vvAtam,^fM». 12, -f^. <e(lili^a hc n^HAomNTcA 
-HM eXoB^ t^hfn^m gtHtttin r6solv«ndo). 8nr>/^a 
c«ic{^%£ufA¥iicil« wk^m ^mtmk^ 'dhtai' eonlKiiguiitur 

O^trt^. BtiffAA e^iK^Hittijl^A 'K6c«rH MOA. Eodem 
Veilraf BfKfji^ji rAai^Ma^fH iMm Mii4r na BCAk^ciib, dum 
fltettnt ifm iniW, A tif Vtc. Ostrog^ et tbtrecbi , 

" at l^alL Ven. ir^A rAAr^AAj^y MM4r. oy^oEHIc «i 
t^k ilcK%^H'3lMA»f ni^ff{i«rif, iiffiii (? 3AK0NA f^HNOH 
HifiHt^ flory eiiSth , factlhis est eoelum et terram. 
priw«Wiw qUam de lege iintim apifeemperire, Luc. 

* 16 , t7: kwn%. «1 o^m^^h hhi|iim^ h Hitili^ ChrrH 
Arf aU' naaoh^ aftfiAAMAf t: -^. ft<!tum e*t auiem ut 
moreretur men^icttA eV }$t)rtdm<U' ab angeKs in 
j^tmim Akmhk^r )(o^/^^ wt 'msmiaAHOM cki^m 
Oslrog., ^^ auiem Tolf^^sine soKcSliiiime esse 
(liliS^ d^f^^iy 1 GiTr. ?, 32.* eAt fuaeAim cr^- 
f|f<MAiiy i^edMMU ojiif^nUNUjfl' ^^miiVbmm^^^um 
oyKWKUi^Hiil kXArM, fi^d«HkOMmf «i^AOLOsCrog. 
Rom/ i6r'l9'. /Gmms^^ et nforfUx P^ 

JusmMlh^yfiadMtf llcMkl^Vl f/iuneMutiiA4{i>rf tf Hf 

'M^-rtfeffjc^^tfyiB^^Mi^ %l'itFoBHf« 

-OrtMgt ¥eM» iMfN^yAy^^iiABii»!!; el DiMt ApiMt 
ilk^^oM ,^ *|HBO)«i; CJ^^j^Mltll^ 'ito V^fot Hi liun^«t.f^ TCH CM p«ri ni\$jftiiai/Lii. 46. et ^iJ jegH f .c^crfft» .yer^ ufapfit^XiaexiiUY^ r Jbfl- f 1 % JW^-r •*- .. ♦iji*, *'':• ** ^ 'i^^^M i:t'. *♦'. '. 

tiY(lL; i^M S^ffi( 4^^ i«^V<7^ yB)(.V^<fH< I^^CMMKf 
HMiCNIIO, HH cSl)lt( Tff^llltftV» Hf* iPff«iCV«t(, . HH 

, a{«ooR4iA«HJik^ :^ a(ifHt Ap^criVu; «lo. (iort. hM cS- 
^itH WKj^T^^k proN^i?. jfwfcHite»<NMfr«iHHHKVipro 

•T^UUIUkV, HHNH -fWtfHTAM pi^ «f^lM4l^«RViK>) 

Psea«^ 3^4; jji^f i/i^V.f^AftfAifiliHfKMliiQeo-loqoaiAe. 
nfH)(p^^^ifyuM ,HAi-..yv*'<;j|HiTiMa«i<..o«ai> itti «Miv^im. 
Stdnl^H^Mlfiif, Mfi i|kM?H>#M^' «iti^»)«dhac itto 
^Oiage agefj^ ,, cmo a^tm^.itt$^fii«i«t|j[ esti,, L«eHe. 
1,4, 32, ,H(XM'M|lt**%'t<'(s HAft. 9 C0H4iHi|i«:ieaeaait- 

WA^"»»?W HrmM.fi^' irifcM»HUf«,^A|jM«li> m- 
5;oepit. ^^$m 4i9tm<*4>J^iTiMM»u «'«•Wt>^ »of0uofu~ 

{«)(. ^fi ^^.of^citiK» JM4. -^^» -*3&' ^M««>^ <i» •«Hii^auiHM 
H^K9\*n^iCQtjeectik #HH«i'). .^< h n« -tiH«ro iafiq«ot 
4$^ciM8.r-A«t.^,.t3»t^«4ii*'4M«A'lri|^Ma dcetniift- 
iHiMMA Ineonio. auifni *«ip,l0« ». Ad^ 34v J27. m- 

m-fc Miiok'ft^i« a^AKOAfA Idm^^^mufS ir(B« nm, 
cdtstjfst'. ■{&B^3tulV «rfiB4r f1ft«^ftMMMkMr«iA^0AW<Ni^: 

deiia;' tufl>jdNlfitil»»< ^Mi.^ff(0,0. 49: «lAAiittiEii 

IlAKMy1f^^A^tfii»i"4l{blU8, '^«M^-e? 9>i'«epo^itio' 

i^tibUsdam e^t»- Mmpo^MtttfiillMi^blHhiir; 0$iEk>o« 
gi«Hsib MtdHi6/'ik JMsfMfrlisi^^^HAka %kvl^ sup|>«^ 

fcMii/^nt',^Il^Mit4pBwlv^; Mf 6«M6v« aut^lfi»^ 
oaMi^cttift )pva^p«s}ti<Mll«. M. ^9»^-'^:' Ih O&ti^* 
flilfUplre K^MSM ctHn lidcfi)^ toiistrtiMttMr^ifn* p 
iRfi)^<AM«ii» «noiVKXiii)4ijf k«ifi#rM;*lftinlii^ft'e aateih 
Aiost|«baiUs ^{MMaa'«(«ppMH»y ifiift BatMks^bCAA-^ 
K\l>M;«t «bri«cu^'titai/b^ 4<Ki(llier^BNMfiviito- o^ 
MQW. 'PMAc'i^v'19^«IM)ftS<<htro^g;iebsii'^ito mu-: 
tatiaii«M«tdlfit,"f#git' enilb' nttifHiia^ff^tAi tioAo 
yuani^f riimiM>it}th^etm'nihtk^iMiim ''AJOHM i in 

piurafi)'; cttftrboc^flbetf^^lts-T^tiM-Xf/cT*!!)^ 
MOHx Localeifn^ r«tlAaH4t.' mibi^ iatiiSft eti4m 

Q&trog, ' Ostroi^ »i|» o^njaM^M^ f « ^M t -tf»! ^^mqta utvo- 

Ostrog. «t covi^ci»,. ^a i«M> mm^ « i>i^Vo 
iKNa< cUflirL..<n(iig( iffhjmuaH tm^^ffRMt-^ tti* 

ha«r«k,noMft>iiuc^ My n. («frreeMh «f *^***M^ 
nam). MHi^K*<ttHMi, «qp «MfM «rm^ Dan. 3 , '5^ 
CotrectA kie hoctkmffC i^a jomUrvit^ ««ib a 
GAutftTOi lUM^fliiVeMiVl «lYilMft. attttiB; {iOttileiii' iM 
in Ottroyg^M ,o fc wp i" ' «JNillH^ri» .- IM*vMWi nwit/' 

in. eii9B, «lOine^iLKyitl.: I#|. iMtf i|»^ OftitMm im; 
cwfpi #iti« egit, 3R 3^ flfi^ivig, .«M ,:euM|aaI|iUB 
Imlic^ coor, nff»$mt>f^ ^l«W^f^9^Hif HKAtM^HiA i % 

G^.7, 39. CMHIIAMNIVCA MVr (^ll|^'4t,^^?. IIMlljeil^fcAfNI. 

m /iiTtenent ; in epiBjRi coweeiii tmk; iwro. Ilfaren, . 
ifb)C' oorrecta oia tmefk>Aitiofie w: nj^A<liiitH m; 

3AM)«fc)( C\tipH)f M nOAH. ««fHMillM HM<kll¥n CM€lil 

Oitrog. Sir. 5, 1« (currfcU m oyti^MJI Mt mm^ ^ ReghiMta ]ioc;db.. 63$ 

* 

CA AMieA^lMijAjfv corr. AJo^/irbtii^ • iTim. S, 22. 
NHMf njfMtMC^tic^e: ^^iWef f f f 4r^]f <I)am. Apo»L 
n4>>jvttx*fytbA^X#^ neyte. H gimumt i ctver» aMeni 
peccatiA;cottwM^i»M'.<j^4(f«fM:,M{<^.7, 9.;MAA'kJt» 

tioneit«i^Hr^»3^H'><n^arfc. m^m fuvttfk *»», -quam* 

26^ < n^MKMiMPtirA (Datt/ aipcMt. .iifMM^aTHce) 
cynMHii^X^, > . ctnrMte , «jnM^nwNf. ile&r. T; 13. 
Daqa.: Aifiaat^ . SANoMrk «liMii, «ifNtiirmftr, ecKti ko^ 

ij^b, pst^g,^ n;imAq(A»n6iL.'Awu44, jconfcta MAfkx/- 
ldemH^i^<?/ 19 HfHBAiMUHoiUe iE93«/edd: K^KrS. 
Idein<;^ ^9l|^. fc, ;l|v,fifffMi^Mv(e ^«^4)^ icro ^^a^ij^, 
editi c^fW|^«rrA 9^<^ii|^ ipw 3Aum; I 

. V4i^ i^«c^v« ii^ii^ACMiaN > n; HiUncM <t«gwit 
Lo^akfV, (fttw^ l»aepQ«lift3if{».'afiit -adia : ei. p^e* 
tig«tur.:> fnpss^ TiNC.«|(i;^> «^H/WHk' Mism^kx JSivm^ 3i; 
35..cQi?r«c\%..i|»phif?di fiMir hh; Mb^iMnia awm vwV- 
«MKAv- «4f^MjiffiifflNA«NfR» qi4ii;i^Jteov^.?i»..'eAirk Mf- 
Bum i^HAfNHo^ <w(M{(4rj^ja>4 £ze^ ;3l ^ 8,. Cor- 
recia^ JiOCil^iso «iib<ilit0it.Adfectinn:i nb^ottn , le- 
gitqu^.: !CwmM.HtnQ^V«w!niw wfMAAai ersu ». cAftMe ?'■• Lo» / 

f 

/ 540 ' Pars lU, Sj&tffxis §< 48. 

N 

r 

tiopaU clenique casu HlelwpHir. Veterej, Uk«^ 
iwnibusloci et temp<^s.,Jba$ubscriptionf£vian^eo 
liorum ad usum Jos^hi Qstromir a GrejMKiQ 
diacono anno fi^|f (i. e. 1057) descriplorum {^ 
cales vrbW»;W(iWcaru9i jsfiM^k et NOBiro^^ 
«ine;pEaepo«ti|»neB*.^<|«j^..iUibi.9«M'b, bye- 

me, in[venias.pco B3iij)ii*..Mw^ia r^*^^9**. 
AAMH j^ qirtj^nibil.aUud ^1» quamlKl^eftfii- 
ne uEaeiiffsi^De. Confer bobemicas; yoUs' l»ttr 
roj-b ,(Bali«fff^),tB4»AU.1M|iWi i4<We Tj«sriim AHH, 

Rn*e..i»^*,.«f^^H-^^*-^^' ^ •*" ^* «»»«'-1« 

. , .§.t4& PafHS Socia>iwfi* q^praetiM Iphifpo- 
sitiAmi 47»! *o|8/.«ljite|B»4i(iai^,.e|iam siae' hac eV 
omni aiia praf^pasitiw^ . mmr jiatur , -di«itttr^e 
twc JoslmfflW^liiiftqHM^^JjWeiJ**"» l)<rqu6a, et 
iiuUn^nttiin ,' qf»f ■9liq«i4 i «ffioitiir , dcoignat, 
respood^jque J^ruffiqiie. J^tinorum AUativo ip- 

«tnuneati. .^|)|HIM*CA«rfUU|TH»:99l<MA.iH^y>im«yHME- 

NfAi nomipe; Mc^AOM iiiwv«aAii» wcoahth •, • oy- 
MifTBH iro nf«i|JMo H KAMiHiM. fiuida et lapide « 
oy6H r^AAWM «MNorfA^ii MT •• •«jhhsii (Ostrog.. 
T^m) Hx Mf A30M occidit grandine vineas eonun, 
et moroa eonun pruina , PmJ. 73 , *7. (Psail. yeaet^ 

• H3KH Hc^Imen InstnimetiTalis. 641 

Mt^KM — M CVKAAUMHM MyCAANOK)). fiO^AIOfiMIUA EPO 
OyCTki CBOHMM M A^yKOM CBOMM^COArAUJA tNS^ , di« 

lexerunt cum irl ore-sub/ et lirgua sua mentiii 

sunt ei Psal. 77^ 36. Ne cftac^ «i)f aSkcjm, nm avmcm, 

•/ - • ' 

NM kpdNrio> NM KONkMM, NM KoNNHKy, (cotrecta : 

NMWf konnmkamm) noii '='salval)0 eos in tarcu, 

neque gladio , heque bello / nequ> ^ equis , neque 

equilibus, Oseae 1,7. w^»lr/AtfcA cb^Itom wk«) pM- 

■goio amictus lumine sicurVif stimento , Psal. i03 , 2. 

ii€ ka£nhteca (Oslrojg. N€ ifitYHHsfTecA) NM NEi;:6M, NH 

^fMAEfO, NMIKE HNOK) K9EK) kAATfiOlO DOllte jlitarie > 

neque per coelum , nequ^ per terram , neque afiud 
quodcunque juramentum, Jac. 5, 12. *he b*m 
BCAq^bM (torr. c<ke bcakma\) /B^fe-rpoAt, h^ne^^o^h 
fiCAL|*bM n^TEM Neno^osNUM, iv Toi(r\fi aTfOTcp (corr. 
BCAKMM hStem, deleto NEno^dENyM), Sir.5, 11- 

Supplet itaque Instrumenlalis praepositiones 
varias. okoNijEAt n KomNnijM (correcta KoujNMLi^b) 
CB^kuiEN Ku)f rio CT^kN^b ^» 3i>f/J(9^, per fenestrarn 
f^lc. 2 Cor. 1 1 , 32, In Pafssivis supplctur iro : sr^A 
3BAM kV^eujm^kum n'a 'EfAK'qUuni invilaUis fueri» 
ab aliquo bd nuptias, vTo^hvog/L^iix:: I4, 8. bcA 
MN^fe npE^ANA cStLoijea^ MOHAi a patremco, Malth. 
11, 27. (Lucae 10 , 22. u; oija MOtrw)/ no^NAN euctu 
lu)CM^ K^ATiEK) CBOEW 3 frafiriiJiLs suis Adt. 7,13. (editi 

iKpAil^VM CBOEM iu Dativo). NCHABK^MA^ tAOyACfM. K* 

AK»KMMoqEA\ Nestor. SupplentUr etiam instiumcn- 

S » . • tali 643 Pars IIL S)maxls §. 48. tall casu alii casus ; A3 noT^ ac^ hceom h ^emacio, 
MopEM H cVuiEio^ ^go €orainoyebo coelum et ter- 
ram, mare et aridxim A^g. 2, 7» HCMOfKE noKOAHb* 
EATH Eio , Don potuit movere eam , Luc. 6 , 48. 
habent Mardarii EYS^qgelia, pro ca. no^BHroM 
^OEfUM no^HH^AXC"^» bonum certamen certavi/ 
2 Tim. 4» 7. mhai^Vhca BAi^^bTH la^kiKbi, qui vi- 
dentur principari (impcrare) gentjbus , h 6cahijVh 
Hx wfLAA^AioT HMH dominsintur eorum ,. Marci 10, 
42* wEAA^AuiA ,ftccio ^^(cKOio 3EMAC10 Nestor. rocno* 
^Wt (corr. nouiCAA^AiOT) ^cAtAEio 3 Esdr. 12, 23. 
co«rAMH (meliuscoTw)j^rAE«rcAProy. 27^7. Oslrog. 
AUas cum Dativo; binc correcta cotam (immo 
COTUUM a mascul cot favus). BocKUH^fe ^emaa h^ 
maEAMH £'^?^>|^£v etc. edidit tcrra eoriun ranas, 

Psal. 104, 30. WIKEHHTHCA HHOIO; WSREHHCA EtO "du« 

xerat eam, Mar. 6, 17. 

Verba iiAnoH«rH, hacuthth, HcnoAHHTH , quae 
aliasGenitivumaniant, etiam Insirumentalem ad« 
mittunt: hahoha ech hac BHHOMjprp 6hha, hacu^iS 

XA^b&kl ; HCnOAHCH KAArOM MHOrhlM. MACKOM 614 HA- 
nOHX A HC E^AUIHOM 1 Cor. 3, 2. (prO MA^tKA, KpA* 

lUHA in Dani. Apost.). wK^onAEHH ce^^ija, et H3- 
MOBCH^ T^kAccA legunt editiones antiquae Hebr. 10, 
22. 23. servando graecismum iggxyna^iim roig xag* 
iixg, aspersi corda, XeKaiiiyot ro tr&ficc abluti cor- 
pus. Correctores Instrumentales ccf^qy, "rHkAE- cy Hegfmcn Instnrmtatabs^ 64S 

?y ref te substiluerunt, quih scirent eos fam 'ffif 
Ihhn. Apostolo lectos. Iik Mss. InsttnmenlJiltiii fe- 
gi^ (jui in edftis in casum ciim praepositJone re- 
S6lvatur , uho^adhuc exemplo docebo: m Aiiw/(-4 
lUE NA^o^oM |iraeturba, titc. 19, 9. editi WHi^^ 
^*. Sic Ncstor: no;ii^cujA 0B'rt 'w ^hmw (pro 3^. 

Mbio), ^P^3VH pXa^OM, HilVH)«E'MOJOM, HC^^^MKO^ 

mYHM. . » . 

Amat Instirame Atalem'SliiTUs pro Nommatf\*o 
*ecundo , qur Praedicatum agit primi : cf^^iH ^\6\ 
^'fcfiofo ecce lilia mea virgd , 'Ostrog. Jud. 19*, 1I9: 
Correcta ci ^cfiE^ (^ (male Accu^s. ^ipcf k pro Nomin. 
^ipn) MOA ^*6ba. Act. 21 , 9. legit Dam. Apost. mu<^ 
talo ordine *K»kAX^ ^^bfioK) j^ipijlH '^. erant virgi^* 
txes filiae qtiatubr, Osfrbg. ^ipepA ^'t?BHijA (corr, 
'^ipHH ^'feBrtijy) ^iETw^rt Gi^abco conformius', se'd 
tneglecta Syntaii slavicsr,- pro qua dialecti Russica» 
Bohemica et iPoIonica iunutner^d pVaebent iexempTa.* 
ffejKS qA^HLjcfo H b^6ba •N»fecMi', scdco reglna (qui 
i*egina , pro regifta) el Vidui nohsum, Apoc. 18, 

7. fl^O^iH ti^O^fi^illitk pBCkta et K^iut KtiAA MC^N3^t- 

ijiK) Nestor. Verba Vulgatae Tob. 1 , 8.: »haec et Ws 
stmilia secundtitn It?gem Dei puerulusobservabat», 
reddita sunt in Ostrog. cVa n chijebaa no 3^^014$$ ^o- 

IKYiO OT^MHipiM cSqjEM (legC C^ljl) fiT^^^^y^TiiKAUJEV 0- 

T^oMHipeM pToNom. OTfOwtp/cuhipueruljse^ss^kl 
li^raDel hic Instnrtrterilalis Praedicati; etiamsi 'N»» 
• S $ 2 mi« i ^4 Pars UL Sjiuaus §. 48. 

xoinatiri in alios rmutentur caeus :. tmf suth mh.^a<« 
«r+M ijApi essemp generam wgisri^eg. 18, tS^ 
qaie constructio supponit aliam, in qua A3 sifc 
liioroinatrvus Subjpcti> ^^^^r^feM vero Inslrumentalis 
pro .Npminativo Praedicati ^ATb: A3 ccMb ^A^vkm 
ijAf 10. Correcta NominatiMim habel laKiv ^a bS^^ 
3ATb ijI^ckVh. At 3 Esdr. l3, 55.. ^correcta pro se- 
cundo Accusativo utitur Instnimentali : sVacTeo 
TW WA^irtA fcH MATf^Vio, sensum tuum vocasti 
iqatrem^ Ostrog. ^baa mh math, NominatiMim 
MAVM. pro AcciJbSdtiv9 m/iti^ b male usvrpando. 

Quantit^ pwtii . Instrumentalem exigit : ^e-fr.' 
MA c-?PMa n^kHA^k (corr. n^kNA^EH) x^a+kw hi ^o- 
pA*bHtT MM, ducenloi^um denariorunji .panes non 
sufficiunl eis, loh. 6/,. 7- ^ ifJi^i rK^HM ^isHbMA 
CTOMA n*HA3kXA*iaii,*untes emam^s ducentis de- 
nariis papes, Marci 6, 3?.. KOAH^^bM ^pAmiM* ccii 
quanturo debes Luc. 16, S. e^MH kHj^oaikih oa* 
■piK) cwT ^HHA^H , uuus debebat qiJMngentos de- 
Darip$> I^uc 7, 41. camcokoio mh ich.^oaikihtu 
teipsum mihi debes, Ostrog.t Philem. 1,19. (cor- 
recta cam cibi , deleio in iine Tki). 

Adjuncta temporis in Instrumen[tali supplent 
quoque Adverbia : if^H^io, ci^MijHqrw, koai» 
MHosKHqifo quam muitipliciter ; t^mh ^iNbMH, 
ipTpoM, ^HEM li Hot|